Dromen: deel 2


Dromen – deel II

‘De droom zou je kunnen omschrijven als een tussentijdse visitatie(s) van de ziel!’

Dromen zijn de beeldspraak van de ziel

afb. engelen 3

We leven in roerige tijden. Ondanks dat het leven van alledag gewoon lijkt door te gaan, zijn er vele veranderingen in het leven van ieder afzonderlijk individu. Veranderingen die te maken hebben met alle facetten van het leven en met het bewustwordingsproces, maar ook met ons eigen droombeeld …….. van hoe de wereld er mogelijkerwijs zou moeten uitzien, of op z’n minst behoort te zijn. Vrede, en geen oorlogen!

De droom kun je als een ‘extraatje’ of een buitenkansje zien in de vorm van een existentiële boodschap van de ziel die ons precies vertelt waar we staan in onze verhouding tot onszelf, tot de anderen én tot de wereld om ons heen.

Is dit de wereld van mijn dromen?

Een veel gehoorde reactie is, dat de huidige wereld eerder lijkt op de wereld uit mijn ergste nachtmerries. Nachtmerries zijn ook dromen, zij het een speciaal soort dromen. Want besef, dat als je er niet over had gedroomd, zou deze wereld niet bestaan!

De droom lijkt op een film of een toneelstukje, waarin de dromer zowel medewerker als waarnemer is!

Hoe kom ik van deze nachtmerrie af?

Verander je gedachten over wat je in gedachten houdt over de wereld. Het maakt deel uit van hezelfde proces waarover ik eerder heb gesproken in mijn Nieuwsbrieven; het bewustwordingsproces van ‘alles’.

Denk aan dat waarover je gaat denken. Denk aan goede en wonderschone dingen. Denk aan momenten van pracht en praal, glorieuze visies en uitdrukkingen van liefde.

‘Zoek het Koninkrijk der Hemelen en alles komt u toe’

bloem1a

Onthoud dat jouw wereld een wereld van illusie is, dat niets wat je ziet echt is, en dat je de illusie kunt gebruiken om jezelf een grootse ervaring van de Ultieme Realiteit te geven. Je ziel is dan ook |Wie-jij-bent|. Je lichaam en je verstand zijn wat jij gebruikt om te ervaren wie jij in het Rijk van het Relatieve (de aarde) bent. Dit is hetgeen waarvoor je hier bent op aarde. Het thuis van je ziel is in het Rijks van het Absolute, waar de Goddelijke Geest – God – verblijft.

De ziel schept het idee of concept (‘ik kan de wereld veranderen’), de geest met haar overtuigingssysteem accepteert het idee in volle overgave of verwerpt het idee en geeft er een eigen draai aan! Met als gevolg dat vaak de onderliggende angsten en onzuivere emoties de bovenhand hebben in het scheppingsproces; bijvoorbeeld in het uiteindelijke (onderwijs-)vernieuwingsmodel of een nieuw wereldmodel. Je luistert dan naar de geeest (het verstand, niet de breinmassa) in plaats van je hart; je zuivere ingevingen, je zuivere gevoelens, je intuïtie ………. je ziel of je hogere zelf!
Op die manier blijf jij je ‘oude’ levensomstandigheden aan het her-scheppen. Misschien wel duizenden keren zonder dat je dit zelf beseft. Je verandert niets wezenlijks aan je ‘oude’ gezondheidssistuatie, aan je ‘oude’ energiegeschiedenis, aan je ‘oude’ beeld van de wereld!

Je leeft dus in een droom van je eigen creatie! Laat het de droom van je leven zijn, want dat is wat het is. Droom van een wereld waarin de God én de Godin in jou niet worden ontkend, en waarin je nooit meer de God én de Godin in een ander ontkent. Wens elkaar, voor nu en altijd: namasté.

 • Droom van een wereld waarin de liefde het antwoord is op elke vraag, het antwoord op elke
 • omstandigheid, de ervaring in elk moment.
 • Droom van een wereld waarin het leven, en alles wat het leven ondersteunt, de hoogste waarde is, de hoogste eer ontvangt en de hoogste expressie krijgt.
 • Droom van een wereld waarin vrijheid de belangrijkste expressie van het leven is, waarin niemand degene die hij zegt lief te hebben probeert te belemmeren, en waarin allen de gelukzaligheid van hun wezen kunnen uiten op een volledige en oprechte wijze.
 • Droom van een wereld waarin allen gelijke mogelijkheden krijgen, iedereen dezelfde hulpmiddelen en evenveel waardigheid krijgt toebedeeld, zodat allen in dezelfde mate het ongeëvenaarde wonder van het leven kunnen ervaren.
 • Droom van een wereld waarin niemand de ander ooit nog een oordeel oplegt, waarin nooit meer condities worden vastgelegd voordat er liefde is aangeboden, en waarin angst nimmer meer wordt gezien als een middel tot respect.
 • Droom van een wereld waarin verschillen geen verdeling voortbrengen, waarin individuele expressie geen afscheiding oplevert, en waarin de grootsheid van het Geheel wordt weer gespiegeld in de grootsheid van de Delen.
 • Droom van een wereld waarin er altijd genoeg is, waarin de eenvoudige gift van het dingen met elkaar delen tot dat bewustzijn leidt – en het creëert – en waarin elke daad dit besef ondersteunt.
 • Droom van een wereld waarin geen enkele vorm van lijden wordt genegeerd, waarin nooit meer intolerantie wordt uitgedrukt, en waarin niemand ooit nog haat zal ervaren.
 • Droom van een wereld waarin het ego wordt prijsgegeven waarin superioriteit wordt afgeschaft, en waarin onwetendheid uit ieder realiteit is geëlimineerd en teruggebracht tot de illusie die het is.
 • Droom van een wereld waarin vergissingen niet tot de schande leiden, spijt niet tot schuldgevoel, en oordelen niet tot veroordeling. Droom van al deze dingen en nog veel meer.
 • Droom ze dan tot werkelijkheid!

Verander de wereld met ‘kracht’. Er is een Goddelijke Kracht in het universum werkzaam en die bestaat uit de volgende ingrediënten: creatieve energie, zachtaardige wijsheid en zuivere liefde!
Maak met de kracht van je dromen een eind aan de nachtmerrie van onze realiteit!

Hans Zevenboom

Literatuurverwijzing:

Neale Donald Walsch, Boek ‘Eén met God’

Bron: http://www.millennium-visie.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=224:dromen&catid=36:nieuwsbrieven&Itemid=60

Advertentie

Kaarsenbloemen


Bewaar de stompjes van je gebrande kaarsen

Wanneer je restjes kaarsvet smelt, langzaam in een oud pannetje, kun je daar voorzichtig een mooie bloem, of een bloem gekregen van een speciaal iemand, indompelen.

Hang de bloem op met een knijper aan bijvoorbeeld zo’n metalen kledinghaakje, en zorg dat er een oude krant onder ligt tegen het druppelen. Laat goed drogen. Zorg dat de hele bloem, inclusief de steel, door een laagje was wordt bedekt. Je kunt ‘m nu heel lang bewaren.

kaarsenbloem

Bron: catharinaweb

Hoever ben je met je verlichtingsproces in 10 stappen?


Hoever ben je met je verlichtingsproces in 10 stappen?

helder Bewustzijn

Hoever ben je met je verlichtingsproces in 10 stappen?

Verlichting is weten en voelen dat je niet het ik bent maar deel van Al-Eenheid of Goddelijkheid.
Hoe vindt dat plaats?

1) Zelfonderzoek: wat ben ik eigenlijk?
Ga eerst na hoe je verstand werkt, neem waar hoe je gedachten van de hak op de tak gaan en een eindeloze reeks volgen gedurende de dag. Wordt rustig en vraag jezelf af;

 •  Wie is deze denker? (Is er niets meer dan alleen deze denker?)
 • Wie is diegene die slaapt en wakker wordt?
 • Wie is het die ik “ïk” noemt?
 • Wie zit er achter diegene die kijkt en voelt?

  Ontdek  dat je ware Zelf achter alle ik in- en output met de buitenwereld zit
  Ontdek dat je niet je ik bent.
  Creëer afstand tussen je ik-verhalen/indrukken en je ware zelf daarachter. Zoom steeds uit.
  Verleg je brandpunt en blijf dit dagelijks oefenen net zolang tot je je meer één voelt met de waarnemer.

2) De waarnemer
Je ideeën, gevoelens, stemmingen en lichaam veranderen steeds.
Vindt het punt van bewustzijn, de waarnemer en het ware zelf, steeds  achter dat wat steeds verandert.
Merk op hoe je ware Zelf bewustzijn onveranderd blijft, het is je Goddelijke aard. Je IK-BEN-rustpunt.

chaos in hoofd (elohim centre).jpgNa voldoende oefening overstijg je de identificatie met je ik-slachtoffergevoel, oordeel, strijd, plicht en zelfbescherming.
Je onthecht van het alles persoonlijk nemen of persoonlijk aantrekken. Je blijft ruimer.
Inzicht ontstaat over dat alles een “verhaal”is dat zich in je hoof, in wisselwerking met je gevoel afspeelt. De illusie van het verhaal… Je leert zien  dat het ik bestaat door je eigen verhaal, ik-gedachten en gevoelens of  wenslichaam.

3) Verleden en je ik verhaal verdwijnen
Als je achterom in je leven kijkt kun je dan zien dat je hele leven en al je interacties met de mensen die je kent en kende een eigen verhaal zijn geweest vanuit jouw persoonlijke belevenis en perspectief en hoe dat je nog steeds gebeurt? Hoe het je houding, gedrag en rollen van nu heeft gevormd en hoe je dat ook niet bent… voel maar, wie je wezen of ware zelf is zit daarachter… Je verleden en het verhaal van het ervaringsperspectief, datgene waarin je dagelijks leeft en voelt als ik, is een matrix of harnas dat na het steeds diepergaande inzicht naar de achtergrond begint te verdwijnen! Steeds minder zul je weten wie je bent als je dagelijks ik-houvast oplost, steeds meer zul je in het moment leven vanuit de ruimte die je Bent!

4) Je bewustzijn/liefde verruimt enorm en je wordt meer geestelijk
gouden hart.jpgAls geëvolueerde geestelijke mens hang je vervolgens steeds minder aan liefde, harmonie of wensen t.o. je omgeving. Je hangt minder aan bevestiging, erkenning en gelijk willen hebben, aan nodig of veilig bij anderen willen zijn. Je doorziet oordeelloos je eigen, steeds subtielere vormen van zelfbescherming, ego, weggeefstand, pleasen, ambitie en de duale reactie in jezelf. Je wordt autonomer, vrijer, onafhankelijker.

4A) Dit stadium is het meest moeilijke en zal minimaal  6-24 maanden duren en vraagt voordurend bewustzijn
Werk, wensen, zorgen  en gebeurtenissen zullen zich ongevraagd blijven opdringen en dwalende gedachten en storende gevoelens veroorzaken in deze oefen-periode. Het kost iedere student en zoeker naar verlichting, naar het ware zelf, veel doorzettingsvermogen en tijd de identificatie steeds te doorzien. Om je gevoel niet steeds zo in de buitenwereld, met anderen en het werk, te laten trekken zodanig dat je erin valt. Het kost tijd om bij steeds meer levensthema’s, je identificatie daarmee te doorzien en los te laten zodat je gevoel bij de waarnemer en het ware zelf blijft terwijl je persoonlijkheid functioneert. Dit stadium is het meest moeilijke.

5) Innerlijk waarheid en leiding of leidt je ikje
Onzekerheid, angst (om op te staan), (relatie) verlangens, liefde en vriendschap; deze gevoelens zijn allemaal vergankelijk. Dat is je ware zelf LEVEN en kosmische Geluk niet. Die zijn niet afhankelijk van situaties.  Zelf de sterkste gevoelens zijn niet je ware zelf want dat is altijd hetzelfde. Als je dit snapt en voelt kun je overgaan tot het volgende stadium.  Nu kun je leren je zintuigen, jachtige gedachten en gevoelens die je voortdurend opeisen voor uiterlijke zaken, niet de leiding te laten nemen. Let op dat ze niet je innerlijk leiding voortdurend overschreeuwen.

6) Moet je ademhalingsoefening of meditatie doen?
chakras op bl meditatieman.jpgMeditatie en een aantal weken ademhalingsoefeningen kunnen de overactieve mind of emoties tot vrede en beheersing brengen. De gemiddelde mens ademt 15 maal per minuut. Verminder dit niet abrupt. Begin met heel langzaam uit te ademen, adem dan rustig in en houdt de adem een ogenblik vast om daarna weer uit te ademen. Blijf erbij met volle aandacht en gesloten ogen. Doe het aanvankelijk niet langer dan 5 minuten en verleng dit langzaam tot 10, 15 en max. 20 min. p.d. Zorg voor volmaakte spierontspanning en geen heftigheid. Haal tijdens de oefening je gedachten steeds terug naar de focus op je ademhaling. Als het goed is geoefend zal het na enige tijd licht als een veertje gaan. Zonder ademnood of onbehagen. Adem in door beide neusgaten.

7) Worden als een kind en onthechten van wie je denkt te zijn
Als de mind tot rust is gekomen, kan het oefenen met meditatie en ademhaling worden gestopt en kan het hoofd, het denken zich laten leiden door de subtielere stem van je hart, je intuïtie en buikgevoel. Stil worden en luisteren naar deze subtiele innerlijke leiding is ook weer een training van weken, maanden en zelfs jaren.  Vraag jezelf steeds af; wie is dit subtiele open en onschuldige lieve wezen binnen in  mij, hoe voelt die? Leer het kennen en vertrouwen. Voel je er veilig bij en één mee.
In deze periode onthecht je van wie je altijd dacht te zijn.
Je zult merken dat je nog meer identificatie met je intelligentie, intuïtie, bewustzijn,  onzekerheid, maskers, houdingen en rollen los laat. Je wordt deemoedig en leert je innerlijk Stem en leiding te vertrouwen. Je  oefent wekenlang dit meer te vertrouwen dan je ik-oppasser, mind, mening, doener, emotionele zelf en denker. Voel steeds je onschuld (niet de naïviteit) en magich kind. Geef je ziel en Goddelijke Vonk kans zich te openbaren, blijf open, ruim en stil in je hoofd, stil in moeten, streven, willen en vinden van…. Een verlatenheids gevoel of leegte kan nu verschijnen. Vindt ook hier niets van, maak het niet van jou. Ervaar slechts alle ervaringen en “grijp” het niet als van jou. Wil het ook niet begrijpen.

In het dagelijkse leven kunnen de aanvankelijk heel subtiele gedachten en intuïtieve aanwijzingen als  leiding vanuit de Goddelijke Vonk, ongemerkt worden weggedrukt. In dit stadium verandert dat.  Concentreer je op de subtiele ondertonen van je buikgevoel. Geef gehoor aan de fluisteringen van je ziel en essentie, ook al komen ze nog maar dunnetjes door.  Maak onderscheid tussen het gevoel van je afgescheiden innerlijk kind en dat van je ziel(ekind). Je zielgevoel zal sterker worden in je buik als je geduld hebt en een richtingaanwijzer blijken te zijn.

windrichtingen.jpgDat waar je de richting misschien vroeger aan anderen of de engelen vroeg daar stopt dat nu. Merk hoe je jezelf overdag weer in van alles kunt verliezen en hervindt steeds opnieuw de rust in je geest, buik en het vredevolle stille, verruimde zelf.  “Wie doet dit, wie ondergaat deze emotie, wie vindt dat dit allemaal af moet, wie spreek en denkt dit”; blijf doorgaan jezelf te onderzoeken in wie je werkelijk bent!

Het resultaat van al dit oefenen zal zijn dat je meer kunt liefhebben
Dat je zuiverder, vrijer, helderder en bewuster wordt ondanks dat je nog gebonden bent aan gevoelens, voor- en afkeur. De persoonlijkheid en het verhaal waarin je leeft  worden steeds beter doorzien en je brandpunt verschuift naar je ware zelf.  Je wordt wakkerder. De buitenwereld raakt losser en meer op de achtergrond bij het leven vanuit je ware zelf.

8) Je laat elk streven los en elke strijd en je raakt bekend met je eeuwig Zelf
Je aanvaard en accepteert alles zoals het is, zonder dat je lui achterover hangt. Je doet de dingen die je nodig acht voor de situatie maar blijft zonder streven en onthecht van het resultaat. Je laat de grotere leiding je overnemen. Als na zekere tijd de Bron in je naar boven komt word je je bewust van iets totaal anders in jezelf. Iets dat je niet uit kunt leggen, woordeloos is,  maar dat is als een stille tempel. Je breekt geleidelijk uit je ik-harnas en verhaal en komt aan in Niemandsland met een heerlijke basisrust en Thuisgevoel. Je functioneert vanuit Zijn.  Je ziel  raakt vertrouwt met wie je bent voorbij dit leven. Het eeuwige Zelf, voorbij dit ene leven, wordt heel geleidelijk steeds meer wie je werkelijk voelt te zijn.

9) Je komt aan in de verlichte staat van je Goddelijke Oorsprong
planetaire verlichting.jpgJe hebt steeds minder zin je geest door een onophoudelijke stroom van woorden en gedachten te laten verstoren. Je krijgt iets mystieks over je zonder dat je dat wilt. Je denken en gevoel komen vanuit een groter geestelijk overzicht. Je spreken, gevoelens en daden worden steeds directer zonder dat jouw mind er eerst tussen komt. Het denken schakelt uit. Bewustzijn en direct handelen en spreken nemen je  denken en doen over. In de vredige staat van  bewuste gedachteloosheid kan de Heilige Geest neerdalen. Je bent aangekomen in de sfeer van je oorsprong en Goddelijke Zelf ongeacht de dualiteit die nog eigen is aan je persoonlijkheid. Hier is niemand in je thuis die heilig of een beter mens wil worden.  Die een zieledoel en taak heeft want dat regelt zich vanzelf door je heen.  In dit stadium word je transpersoonlijk en deel van het Oneindig Hart/Bewustzijn. Toekomststreven en zorgen maken stoppen, net als functioneren vanuit je meegemaakte geschiedenis. Sommige ik-thema’s zijn nog hardnekkig zoals relatieverlangens, angst voor regels en autoriteiten of geld te kort. Maar uiteindelijk worden ook doorzien als de ik-illusie en gestopt.

Eerst ontwaak je binnen de ik-droom, pas daarna buiten de ik-droom
Dan is er sprake van een grote innerlijke vrede, een Boeddha natuur in je, die altijd op het hier en nu gebaseerd  is en angstloos is in keuzes en functioneren.  Oefeningen en zelfanalyse worden overbodig als dit verlichte stadium van Genade doorbreekt. Dit gebeurt echter op de juiste kosmische tijd. Als de ziel en geest al volgroeid waren voor je geboorte dan kan het ook zonder oefening, plotseling gebeuren. Maar in de meeste gevallen is deze ontwikkeling een geleidelijk proces.

10) Graden van Verlichting en je creatieschoenen aantrekken
Goddes.jpgDe Pillars of Light zullen al deze stappen van zuivering en onthechting door alle chakra’s, auralagen, lichtlichamen zelfs het  onbewuste met de lichaamscellen en het DNA, doorwerken. Je  opent geest, verstand, hart en later ook je buik, autonomie, macht-kracht, wijsheid, seksualiteit  en je geldverkeer voor de vurige Goddelijkheid die je leven voortaan mag leiden vanuit Overgave en  Al-eenheid. Je opent  naar alle verdere graden van verlichting. Uiteindelijk zul je in het laatste stadium je creatiekrachtschoenen en missie aantrekken voor het welzijn en hoogste goed van een nieuwetijds samenleving zonder dat dit gebeurt vanuit de ik-wil.  Het is de Bron in jou die dat doet ondanks persoonlijke angst om boven het maaiveld uit te steken en afgemaakt te worden, minder inkomsten te krijgen of mensen te moeten loslaten. Tijdens deze missie zul je een eigen weg van autonomie en kracht bewandelen en denkbeelden, voortkomende uit opvoedingspatronen, religie, macht-onmacht of cultuur, doorbreken. Dat wat je brengt zal volkomen nieuw zijn.  Velen zullen je niet begrijpen en bekritiseren, anderen zullen je volgen zonder dat je ego daaraan kleeft.

Bron: http://www.elohim-centre.org/site/mc/1/11/1576/201/hoever+ben+je+met+je+verlichtingsproces+in+10+stappen.html

Janosh code deze week: Creatie


 

De code van deze week :: CREATIE
Gedachten zijn trillingen die zich omzetten in manifestatie – een simpel gegeven dat niet bij iedereen bekend is. Hoe specifieker je je doel visualiseert, hoe sterker de energie is die je eraan koppelt. Dat is geen hogere wiskunde, maar een kosmische natuurwet die al miljoenen jaren van kracht is. Ook jij kunt het leren. Zend je droom in gedachten uit met alle details die je kunt verzinnen. Zorg dat je het niet alleen denkt, maar ook echt voelt met hart en ziel. Dat is waar je ware inspiratie vandaan komt. Vertrouw erop dat de energie bij je terugkeert, net als een tennisbal die je tegen de muur slaat. De frequentie van Creatie verhoogt jouw creatievermogen, zodat je meer inspiratie hebt om te manifesteren wat je echt wilt.

We wensen je een prachtige week!

Osho’s mysterie


 

Het bestaan is niet een probleem dat moet worden opgelost, het is een mysterie dat moet worden geleefd. En je mag je er wel heel goed van bewust zijn wat het verschil is tussen een mysterie en een probleem. Een probleem is iets dat door de mind is gecreëerd, een mysterie is iets dat er is, niet door de mind gecreëerd. Een probleem heeft iets lelijks in zich, zoals een ziekte. Een mysterie is prachtig. Met een probleem rijst er meteen een gevecht. Je hebt het op te lossen, er is iets fout, je moet het weer goed maken; er is iets mis, je hebt de “missing-link” toe te voegen. Met een mysterie is er niet zo’n vraag. De maan komt ‘s nachts op… dat is geen probleem, dat is een mysterie. Je hebt er mee te leven. Je hebt er mee te dansen. Je hebt er mee te zingen, of je kan er gewoon stil bij zijn. Er is iets mysterieus rondom jou

Osho

~~~~~~~~~~~~~~~~

Dat is waar, de mind of geest ziet veelal alleen problemen, alles wat bestaat buiten de mind is een mysterie, het is er gewoon zoals het is….en daar mogen wij als mens van genieten, mooi toch..