Jij als Bron..


Kan een afbeelding zijn van de tekst 'Geef je grenzen aan, dan schep je ook duidelijkheid naar de ander. Wacht niet totdat je frustraties te hoog oplopen en je volledig vast zit. Jij Als Bron'

Advertentie

Aanraken..


Laat je aanraken door een Engel…
een zachte aai over je hoofd…
een warme zucht om je lichaam.
Laat je aanraken door een Engel
en geef je over aan hun Liefde…
aan hun troost.

Meer dan ooit heeft de wereld behoefte aan Vertrouwen…
aan Onvoorwaardelijke Liefde
afkomstig uit de Bron.
Engelen zijn de boodschappers van Liefde en van Vertrouwen.
Zij kunnen en willen jou helpen om een leven te leiden in Liefde voor jeZelf en voor de wereld om je heen.
Een leven gebaseerd op Vertrouwen,
zonder angst als basis te hebben.
Gun jeZelf de vrijheid om voorbij de stoffelijke wereld je opnieuw bewust te verbinden met de onstoffelijke wereld.
Alles is energie….
jij, ik, wij…
alles wat we met onze ogen kunnen zien…
maar ook alles wat we niet met onze zintuigen kunnen bevatten.
Alles is energie en voorbij de wereld van de zintuigen ontvouwt zich de fijnstoffelijke wereld waarin we de Engelen gewaar kunnen worden.

Hun energie is licht, helder en van een hoge trilling.
Als je met je aandacht naar je hart gaat….
en in gedachte afdaalt via een trap naar het diepst van je Ziel,
dan kom je ergens een plek tegen waarbij er een soort van warmte ontstaat in je hart.
Een soort van warmte die gepaard gaat met een gevoel van rust….
Vertrouwen…
het gevoel van veilig zijn.
Dat is de plek van waaruit je de Engelen kunt ontmoeten.
Maak voor jezelf de verbinding helder en duidelijk,
zodat je er telkens naar over kunt schakelen.
Het is een kwestie van bewustzijnsverruiming…
van het verplaatsen van je aandacht
waardoor je in een split-second verbinding hebt.
Maar het is ook een kwestie van willen….
van verantwoording nemen voor jeZelf en voor die dingen die in je leven spelen.
Een kwestie van willen groeien en beseffen dat je het zó niet langer wilt…
een kwestie van dat je ZELF aan het roer van je leven staat
waarbij je de aanwijzingen van de Engelen kunt zien als een loepzuivere navigatie.
Het is het einde van het tijdperk van slachtofferschap
en de start van een nieuwe reis vanuit je authenticiteit…
vanuit je zuiverheid en je puurheid.
En vanuit ervaring en WETEN kan ik je verzekeren dat je deze reis nooit alleen maakt,
want iedere dag staan er ontelbare Engelen klaar om jou aan te raken en subtiele hints te geven
zodat jij in vertrouwen jouw nieuw gekozen weg van Liefde kunt blijven volgen.
Laat je door hen aanraken
en voel je gedragen door hun vleugels, hun lichtheid en LIEFDE.
💖

Afbeelding kan het volgende bevatten: wolk, lucht en buiten

.

.

Lilian..

9 intenties die je leven zullen veranderen


9 intenties die je leven zullen veranderen.

 

Alles in ons leven heeft te maken met intentie. Wat je meemaakt in je dagelijkse leven, hoe je handelt, wat je zegt en wat je voelt, heeft invloed op ieder menselijk wezen om je heen.

Iedereen van ons, ongeacht geloof, religie, ras of leeftijd, heeft het in zich om een domino-effect in zijn of haar omgeving te bewerkstelligen.

Alles om ons heen bestaat uit vibratie, trilling. Wanneer je erin slaagt om jouw energie, jouw trilling te veranderen door je een aantal eenvoudige intenties eigen te maken dan zal je zien dat ook jij een domino-effect in je omgeving teweeg kan brengen.

Michael Forrestor, een motivatiecoach en spiritueel begeleider, heeft een lijst gemaakt van negen intenties die jouw leven en dat van je omgeving drastisch kunnen veranderen.

1) Zoek je waarheid

De waarheid zal je vrijmaken, maar eerst zal het je heel erg boos maken. Ongeacht hoeveel mensen zich verzetten tegen jouw waarheid of hoe moeilijk het ook wordt, je moet nooit stoppen met het zoeken naar die eigen waarheid. Zowel waarheid als wijsheid zijn beschikbaar, maar alleen voor hen die de moed hebben om vragen te stellen bij dat wat ze is onderwezen.

2) Geloof dat alles kan

Alles is mogelijk ongeacht de beperkingen die je misschien ziet. Laat je niet beperken door grenzen die anderen of jijzelf je hebben opgelegd. Op een fundamenteel niveau van werkelijkheid wordt het allemaal bepaald door je geloof en verwachtingen. Wij zijn pure energie en daarin zit een oneindig potentieel.

3) Wees dienstbaar voor anderen

Zorg dat je er een gewoonte van maakt om dienstbaar te zijn voor anderen. Deel je geld, kennis, diensten, wijsheid, zorg en liefde. Zoek iemand die dienstbaar is aan anderen en je zult een gelukkig mens aantreffen. Door te geven zal je altijd meer ontvangen.

Het geven heeft veel onverwachte voordelen, van het aantrekken van meer geluk in je leven tot het inspireren van anderen en het veranderen van de levens waarmee je in aanraking komt. Uiteindelijk zal de hele wereld een betere plek worden. Dat is de universele wet. Je krijgt terug wat je erin stopt.

4) Straal je licht uit

Dit zal voor velen geen gemakkelijke opgave zijn, in het voor bijzonder diegenen die bang zijn voor de reacties van anderen of omdat ze anderen misschien kwaad hebben gedaan.

Ongeacht hoe je andere mensen ervaart, probeer de liefde en creatieve bron in iedereen te zien. Want ook zij die een rol spelen waarmee jij het niet eens bent, zijn ook op een pad dat hen uiteindelijk naar dezelfde plek brengt als die van jou.

Straal je licht uit naar hen die de meeste behoefte hebben aan vriendelijkheid, liefde en compassie. Het nodigt hen uit binnen jouw cirkel van liefde en dat straalt dan weer uit in het oneindige universum, zover dat het zelfs in andere zonnestelsels gevoeld kan worden.

5) Alles is precies waar het hoort te zijn

Je hebt bepaalde ervaringen in dit leven omdat je onderdeel bent van een werkelijkheid die bestaat uit vibraties. Jij bevindt je op dezelfde frequentie als iedere gebeurtenis die je meemaakt.

Soms lijkt je leven een chaos en is het noodzakelijk om te gaan filteren. Alle dingen die door jou als positief of negatief worden ervaren, zijn essentiële elementen in het functioneren van het dualiteits- en polariteitsbewustzijn.

Die dingen hoeven niet “gerepareerd” te worden want ze zijn precies op de plek waar ze horen te zijn. Mensen zijn allemaal onderweg op een pad naar hun hoogste goed, zelfs als jij het daar niet mee eens bent. Misschien is het moeilijk voor je om te begrijpen, maar anderen zijn altijd op het pad waarop ze moeten zijn, dus respecteer dat zonder oordeel.

6) Ontdek de creatieve bron in alles en iedereen

De Bron, God, Allah, Jehova of hoe je het ook wilt noemen, het is in feite allemaal hetzelfde en er is er maar één. Het bevindt zich in alles en iedereen. Het bevindt zich in iedere molecuul waardoor alles bestaat. Het is overal en omspant tegelijkertijd alle tijd en ruimte.

Zie de God in iedereen met wie je in contact komt, ongeacht hun geloof, religie, ras, leeftijd of ander systeem dat mensen hebben bedacht om mensen van elkaar te scheiden. Als je erin slaagt om de God in hen te zien, zal dit een gemeenschappelijke factor creëren waardoor je in staat om bent liefde op een unieke manier te delen en waardoor je uit kunt stijgen boven de waardeoordelen die wij als mensen meemaken.

Hoe kan het dat diegenen die wij beschouwen als onze grootste vijanden, onze grootste leermeesters zijn geweest? Alle relaties zijn te herleiden tot één gemeenschappelijke factor en dat is liefde. Herken dit voor wat het is in alles wat je tegenkomt en je zult niet alleen eren wie je zelf bent, maar ook wat zij zijn.

7) Volg je passie

Laat toe dat je nieuwsgierig bent. Ontsteek de nieuwsgierigheid voor je passie en een wereld die je niet kunt zien. Herken terugkerende thema’s in je leven en zie hoe het patronen creëert die je kunt volgen of veranderen.

Welk thema of lessen komen iedere keer weer terug in je leven? Waar word je keer op keer naartoe getrokken? Leer om het verschil te onderzoeken tussen onenigheid en persoonlijke aanvallen, tussen feedback en kritiek en waarom ze er zijn. Als je er niet van geniet dan al je er waarschijnlijk niet erg gepassioneerd over zijn.

Maak een bewuste ommekeer om je brood te verdienen met dat wat het meest je nieuwsgierigheid wekt en waar je het meest gepassioneerd over bent. Het geld zal vanzelf volgen.

8) Wees dankbaar

Waardeer wat je hebt en koester het. Probeer je positieve dingen te tellen en wees dankbaar voor alle goede dingen en mensen in je leven. Als je je zorgen maakt over rijkdom en succes, besef dan dat deze iedere vorm kunnen aannemen die jij maar wilt. Overvloed kan zich op veel verschillende manieren manifesteren.

Beschouw falen als een gelegenheid waarvan je kunt leren en dat is de truck om optimisme op te roepen en in een voortdurende staat van dankbaarheid te verkeren. Als je eenmaal het leven bekijkt door de bril van dankbaarheid dan zal je ook automatisch dingen zoals tevredenheid, geluk, optimisme en hoop hebben vergroot en emoties die als negatief worden ervaren hebben verminderd.

9) Heb jezelf lief

Er zal geen verandering buiten jouzelf plaatsvinden. Veranderingen beginnen het eerst van binnen. Het zal onmogelijk zijn om de aanwezige schoonheid in alle levende dingen te ontdekken als we niet eerst onze eigen schoonheid kunnen accepteren. Het is een vorm van zelfprogrammering.

Onszelf liefhebben is niet even iets tijdelijks. Het is een alsmaar voortdurend proces. Het begint bij jezelf, koester jezelf in je eigen affectie en waardering. Jouw waarde is je werkelijke aard, een kern van liefde en innerlijke goedheid. Jij bent een Goddelijk wezen bestaande uit prachtig licht en liefde en niets zal dat ooit kunnen veranderen.

Jonge en oude zielen.


De vijf zielsleeftijden die je op Aarde vindt hebben ieder hun eigen focus om de wereld te zien:

Voor de Zuigeling Ziel is dat: Waar ben ik? En wie ben jij!

De Baby Ziel denkt: Dit zijn de regels en die moeten gevolgd worden!

De Jonge Ziel vindt: Ik kan alles krijgen wat ik wil!

De Volwassen Ziel ervaart: Mijn leven en mijn relaties zijn intens en dramatisch!

De Oude Ziel overpeinst: Jij leeft je leven op jouw manier en ik mijn leven op de mijne!

De oriëntatie van de Zuigeling en Baby Zielen is gericht op ‘IK’. De oriëntatie van de Jonge en Volwassen Zielen is gericht op ‘IK en JIJ’
en de oriëntatie van de Oude Zielen is ‘JIJ en IK zijn WIJ’.

Infant Soul = Zuigeling Ziel

les: fysiek overleven

Goed het is dus tijd voor je allereerste incarnatie en je komt binnen als een ‘1e niveau Zuigeling Ziel’ en je schrikt je rot! Al heb je er voor gezorgd dat je zou incarneren in een prettig klimaat, waar kleding niet zo noodzakelijk is, het voedsel gewoon aan de bomen om je heen groeit, en in een stam met een paar aardige Volwassen en Oude Zielen als voorbeeld – het is nog steeds behoorlijk beangstigend. Als grote beesten je niet proberen op te eten, proberen kleine kruipertjes je bloed weg te zuigen, je eet de verkeerde bessen en hup je bent ziek! De hele ‘Infant’ cyclus is gericht op het leren om als individu in een lichaam te overleven! Daarom zijn die eerste serie levens meestal maar kort. Voor de hele ‘Infant Soul Age’ school kun je wel 60 – 70 levens nodig hebben.
Aan de positieve kant staat echter dat je zo vers uit de Bron bent, dat je je nog steeds sterk verbonden voelt met God, de natuur en je collega-zielen in incarnatie. De Zuigeling vermijdt onze moderne complexe culturen; die kunnen ze gewoon nog niet aan. Je vindt Infant Souls dan ook meestal in afgelegen gebieden zoals het Amazone gebied, Borneo, Centraal Afrika etc. Voor de verandering kiest een Infant Soul soms voor een eenzaam leven in een grote wereldstad, maar door hun veel te beperkte sociale vaardigheden om zich in onze ingewikkelde samenleving te kunnen handhaven, worden ze gezien als psychopaat. Richard Ramirez, de Californische seriemoordenaar, was er zo één. Als we door de Infant Soul niveaus heen klimmen leren we onderweg hoe we moeten koken, voedsel of geld als ruilmiddel gebruiken, met andere omgaan, voedsel kleding en behuizing voor ons zelf verzorgen en we zullen uiteindelijk een primair sociaal systeem opzetten met zijn eigen wetten en taboes. We zijn klaar om over te gaan naar de Baby Soul school.

Baby Soul = Baby Ziel

les; maatschappelijk overleven

Baby Zielen houden nog steeds van die clan-sfeer, maar het wordt al wat subtieler, ze vertalen het meestal in grotere groeperingen zoals een kerkgenootschap, of een politieke partij. Baby Zielen hebben structuur om zich heen nodig en houden ervan dat iemand ze verteld wat te doen. Dus fundamentalistische kerken zitten er vol mee. Ze vinden het prettig om in kleinere gemeenschappen te leven met strengere regels, waar iedereen iedereen kent en waar iedereen precies weet wat er van hem/haar verlangt wordt. De ‘Amish’ gemeenschappen in de V.S. zijn hier een goed voorbeeld van. Ook TV evangelisten, de anti-abortus lobby, en extreem rechtse politici zijn allemaal voorbeelden van Baby Zielen. We moeten ze echter wel lof toezwaaien dat ze proberen alles netjes en op het rechte pad te houden. Ik bedoel maar, als de Baby Zielen geen regels zouden maken, zouden de Infant Zielen ongestraft hun buren de kop afhakken, de Jonge Zielen zouden ons financieel allemaal uitkleden, de Volwassen Zielen zouden te veel met elkaar ruziën om zich van de rest iets aan te trekken en de Oude Zielen zouden niet de moeite nemen om iets anders te doen dan in hun achtertuin rondhangen! Baby Zielen creëren de structuren van de samenleving.
De belangrijkste kwestie voor de Baby Ziel is Goed versus kwaad. Ze komen net uit een nogal amoreel zielstijdperk (Infant) en beginnen te leren iets geciviliseerder te worden. Je vindt in deze groep dan ook vele pijlers van de samenleving, die verdedigen wat ze zien als de basis van de samenleving, zoals georganiseerde religie, het gezin en de gemeenschap. Maar oh wee als ze zelf iets vreselijks doen ( Incest is een typisch Baby karma-stuk) dan is het: ‘Satan dwong me!’ Je ziet dat Baby Zielen nog niet zo goed om kunnen gaan met persoonlijke verantwoordelijkheid en omdat ze er zo van houden dat iemand anders ze verteld wat te doen, zijn ze al snel rijp voor een dictatuur. En omdat er één Zielerol is die altijd klaar staat om andere te vertellen hoe ze zich moeten gedragen – namelijk ‘de Priester’ – zullen de namen van de volgende ‘Baby Priesters’ je niet verbazen: Adolf Hitler, Idi Amin, Khadafy, Khomeini, Sadam Hoessein. Op het moment zijn India, Ierland, Irak en Iran voornamelijk Baby Soul landen. Voor de hele Baby Soul cyclus zijn zo’n 30 tot 40 levens nodig.

Young Soul = Jonge Ziel

les: materieel overleven

Goed je hebt in je vorige cyclus geleerd hoe de maatschappij in elkaar zit en nu zul je er dan ook alles uithalen wat er in zit. Het doel van de Jonge Ziel is om het helemaal te maken! De Jonge Ziel gaat er helemaal alleen voor, gemeenschapszin vliegt het raam uit en het is ‘Ik’, ‘Ik’, en nog eens ‘Ik’. Grotere huizen, betere banen, duurdere auto’s, merkkleding, de grootste stereotorens zijn het helemaal. Tegen de tijd dat je een ‘4e niveau Jonge Ziel’ bent, ben je verder van de Tao-God verwijdert dan ooit en spiritualiteit betekent helemaal niets meer. God is dood en het materialisme viert hoogtij. De Jonge Ziel gaat voor het grote geld, roem en macht. Ze zijn de ultieme yuppies. Ze zijn geobsedeerd door jeugd en er jong uitzien, het is zowat heiligschennis om er oud uit te zien, dus gaan ze en masse naar de plastische chirurg om van alles te laten verkleinen, vergroten of weg te laten zuigen en tussendoor vind je ze in de sportzaal of op de aerobicsvloer. Ambitie is belangrijk en de instelling is: Hier ben jij en hier ben ik, en ik ga winnen! Ongeacht op wie ze trappen. Tot voor kort werd de V.S. voornamelijk gedomineerd door Jonge Zielen met een grote gemeenschap Baby Zielen. Als land zijn ze recentelijk het ‘Volwassen’ tijdperk binnen gestapt, vandaar dat milieubewegingen, Greenpeace en de roep om sociale rechtvaardigheid en vredelievende oplossingen sterker worden. Er zijn heel veel beroemde Jonge Zielen; dat is per slot van rekening waar ze voor gaan, hier volgen er enkele: John F Kennedy, Jackie Kennedy, Teddy Kennedy, Raisa en Mickhail Gorbatchov, Aristoteles Onassis, Donald Trump, J.P. getty, Mick jagger, Ringo Starr, Mohammed Ali, Eddy Murphy, Sylvester Stalone, Cher en Alexander de Grote, om er maar een paar te noemen. Japan is een prachtig voorbeeld van een Young Soul land. We hebben ongeveer 15 – 25 levens nodig om door de ‘Jonge’ levensschool te komen.

Het zal je niet verbazen, gezien de natuur van de eerste drie Soul Ages, dat er gedurende deze levens veel karma gecreëerd wordt. Het werkelijke zware karma zoals moord, verkrachting, bloedbaden, marteling e.d. wordt in deze drie cycli gecreëerd en meestal ook weer voor de overgang naar ‘Mature’ terugbetaald. Zodra je opschuift naar de Volwassen cyclus, zul je er de voorkeur aan geven dat iemand je leven redt, als afwerking van een genomen leven i.p.v. dat je een moord met gelijke munt moet terugbetalen. Of neem kannibalisme: een typisch Infant Soul karma-stuk, je zult niet zo gauw een Oude Ziel z’n buurman zien opeten. Wat er recent gebeurd is in Bosnië is een heleboel Baby Zielen die karma uitwerkten voor dingen die in de Tweede Wereld Oorlog gebeurt zijn. De slachtpartijen tussen de Hutu’s en de Tutsi’s was terugbetaling voor leven na leven Infant Soul karma. Nu de wereld als geheel in het volwassen ewustzijn begint te stappen, zal er minder en minder ruimte zijn voor gewelddadige uitwerking van karma; de wereldgemeenschap zal het niet accepteren. Dus alle zielen die dit soort karma nog moeten ervaren verzamelen zich op een paar ‘hot spots’ op de Aarde.

Mature Soul = Volwassen Ziel

les: emotioneel overleven

Aan het einde van de Jonge cyclus begint er iets te knagen: er mist iets! Als we ons in de Volwassen cyclus bewegen gaan we meer en meer naar binnen om uit te vinden wie we werkelijk zijn. De Volwassen cyclus draait om intensiteit en intermenselijke relaties. Wie ben jij en wie ben ik, en wat is onze relatie samen; ligt aan de grondslag van deze levens. En het draait niet alleen om onze interpersoonlijke relaties maar ook om onze relatie met Moeder Aarde, het milieu en andere schepselen. We beginnen op te kijken naar de sterren en ons af te vragen of daar ook leven is. Greenpeace, WNF en Milieudefensie zijn typische Mature organisaties. Omdat relaties de focus van onze intentie is, zullen psychoanalyse, primal scream therapie, gestalt therapie etc. heel populair zijn. Een uitstekend voorbeeld voor de intensiteit van deze cyclus is het stuk ‘Who’s afraid of Virginia Woolf’ gespeeld door het ‘Mature Essence Twin’ (Tweeling Ziel) koppel Richard Burton and Elisabeth Taylor.

De Flower Power beweging van de zestiger jaren was erg Mature Age, en vergemakkelijkte de verschuiving voor een groot deel van de Amerikaanse bevolking naar ‘Mature’ in het midden van de jaren tachtig. Dit zijn moeilijke, intense tijden, emoties komen naar buiten, grenzen tussen mensen vallen weg, en plotseling is het duidelijk dat iedereen gevoelens heeft en dat die gevoelens interessant en/of onvermijdelijk zijn.

De vraag ‘Wil je erover praten!’ is uitgevonden door Volwassen Zielen! Deze fase wordt gekenmerkt door innerlijke onrust, neuroses en psychoses. Het materiële bestaan is minder belangrijk geworden en de interesse gaat meer uit naar literatuur, kunsten en filosofie. Het verschijnsel ‘Soap Opera’ is puur Mature. Volwassen Zielen houden er van bbij elkaar in de buurt te leven, zo wonen er heel veel in het Mekka van de alternatieve therapie Californië, en natuurlijk in Amsterdam. Hier een aantal voorbeelden om te zien hoe een Volwassen Ziel eruit ziet: Vincent van Gogh, Marilyn Monroe, Woody Allen, Prince Charles en Lady Di, Jimi Hendrix, Ophra Winfrey, Sigmund Freud, Mozart, William Shakespeare en Galileo.

De meeste West Europese landen hebben een grote populatie Volwassen Zielen en een regering die dat bewustzijnsniveau reflecteert. West Europa heeft de grootste enclave Mature en Old Souls van de wereld en loopt dus voorop wat betreft sociale veranderingen. Voor de Mature Age cyclus heb je ongeveer 20 levens nodig.

Old Soul = Oude Ziel

les: spiritueel overleven

Dan, uitgeput door leven na leven vol emotionele intensiteit, trek je je omhoog uit de put en laat je je dankbaar in de Oude Ziels cyclus glijden, waar we proberen van het leven één lange vakantie te maken. de prioriteit van de Oude Ziel is spiritualiteit; ESP, meditatie, en iedere vorm van paranormaal bewustzijn is hun speeltje. Hun focus is op eenheid, ze zien zichzelf en alles om zich heen als een deel van een groter geheel, dus je zult ze niet lang in een georganiseerde religie zien blijven. Hun zoektocht naar spiritueel bewustzijn zal dan ook een individualistische vorm aannemen. Ze combineren Oosterse, Westerse, Noordelijke, Zuidelijke en buitenaardse filosofieën om te komen tot, een voor hen, zeer persoonlijke vorm. Oude Zielen trekken zich er in het algemeen niets van aan wat andere van hen vinden. Ze weten dat ze hun zaakjes aan het afwikkelen zijn en op bewust/onbewust niveau beginnen ze zal naar de uitgang te lopen. Dit betekent dat persoonlijke integriteit en niet-veroordelend zijn heel belangrijk voor ze is, en ze zullen proberen te voorkomen dat nieuw karma aangemaakt wordt terwijl ze vlijtig al hun oude karma afwerken.

Oude Zielen groeien meestal rond hun 35ste in hun volle Oude Ziels bewustzijn, maar voor die tijd zullen ze al een volledige set motivaties en ideeën hebben die totaal verschilt van de mensen om hen heen, vooral als dat Jonge Zielen zijn. Een Jonge Ziel echtpaar met een Oude Ziel puber zullen hun haren uit hun hoofd trekken omdat het kind gewoon niet geïnteresseerd is in een carrière of een degelijke opleiding. Het focus van de Oude Ziel is: Jij leeft je leven op jouw manier en ik op de mijne, dit is een vrij land met ruimte voor ons allemaal, zolang je maar niemand kwaad doet.

Al voelen Oude Zielen weinig voor een reguliere opleiding, toch zijn ze dol op studeren, maar dan die dingen die bijdragen aan hun innerlijke groei. Dus tarot, astrologie, kristalwerk, energiewerk en andere vormen van alternatieve geneeskunde, sjamanisme, ufologie, hypnotherapie, zijn allemaal dingen waar Oude Zielen als vanzelf naar toe getrokken worden.
Omdat ze al zo lang in het Aardse schuitje zitten blijken ze in het lgemeen goed te zijn in wat ze ook doen, en dit compenseert voor hun gebrek aan ambitie.

Enkele beroemde Oude Zielen zijn; Dalai Lama, Rajneesh, Carlos astenada, Leonardo da Vinci, Bach, Carl Jung, Nostradamus, Mother Theresa, Abraham Lincoln, Albert Schweizer, Eric Clapton, Gurdjieff, John Lennon en Yoko Ono en Walt Disney.

Er zijn op het moment drie plaatsen op Aarde met een grote concentratie Oude Zielen: IJsland, Tjechië/Slovakije en de grootste concentratie Oude Zielen woont in Nederland.

De Oude Ziels cyclus kenmerkt zich door grote flexibiliteit. Zo kan iemand in vier a vijf levens door deze hele school heen fietsen of hij kan er 30 tot 40 levens over doen, dit is de keuze van de individuele ziel. Een Oude Ziel kan er dus voor kiezen om vele levens terug te komen als energetisch voorbeeld en leraar en z’n eigen promotie tot Transcendente Ziel uitstellen.

Er zijn gemiddeld zo’n 180 levens nodig voor het hele traject op Aarde, maar er zijn uitschieters met zo weinig als 35, of zoveel als 400 levens.

 

Transcendental Soul = Opgestegen Ziel

De Opgestegen Ziel is klaar met z’n aardse lessen, maar komt soms terug in incarnatie puur uit Liefde, als hoger voorbeeld en leraar. In de Boeddhistische traditie noemen we ze Bodhisattva. Enkele voorbeelden: Meher Baba, Mahatma Gandhi, Moeder Cabrini, Mohammed, Socrates, St.Fransiscus van Assisië, Zarathustra, Paramahansa Yogananda.

Infinite Soul = Oneindige Ziel

 

De Oneindige Ziel is een rechtstreekse uitdrukking van de Tao (God) en manifesteert zich op Aarde tijdens grote veranderingen. ze overvleugelen dan, en kanaliseren zich door, het lichaam en de geest van een 7e Niveau Oude Ziel. Zo was Gautama een ‘7e Niveau Oude Priester’, die oovervleugeld werd door de Boeddha energie, en Jesus werd geboren ils ‘7e Niveau Oude Koning’, die overvleugeld werd door de Christus nergie. We noemen ze Avatars.

© Jill van Maasdijk voor Shield of the Command

Gedicht: de rivier


Kijk naar de rivier
Ze stróómt
Met volharding
Op haar reis
Heen en terug

Rivier…
Symbool van leven
Soms bruisend
Dan weer traag
Atijd in beweging

Leidt zichzelf
Is één met natuur
In volmaaktheid
Met de Bron

Bron: Marianne

rivier

Jezelf Beschermen


 

Geliefde Aartsengel Michael,

  Ik las ooit, als we ons afsluiten voor bepaalde energieën, die we niet zouden wensen, zoals negatieve energieën, en negatieve zaken, (er zijn hiervoor verschillend oefeningen voorhanden, zoals onszelf in de één of andere bescherming te zetten), dat wij ons dan ook afsluiten voor het positieve?  Voor de positieve energieën dus?

Klopt dit? Zouden wij ons op deze manier volledig van alles afsluiten?

Geliefde Michael, Hoe kunnen we dit op een correcte manier doen, of hoeft het überhaupt niet?

****

Lieverds,

Afschermen is geen beschermen, dit is een hemelsbreed verschil. Afschermen is jezelf als het ware afsluiten. Jezelf afsluiten, jezelf als het ware achter een hek plaatsen, je zonder uitwisseling plaatsen.

Jezelf “beschermen” is jezelf in een liefdeslicht plaatsen. Jezelf in een liefdescocon zetten, in een helend stralend liefdeslicht. En lieverds, dit “beschermende” Licht straalt ook naar buiten toe.

Het geeft geen grens aan en het straalt zodoende naar “buiten en naar binnen” toe. Dit Licht is overal aanwezig. Je hoeft er je enkel mee te verbinden.

Kijk geliefde harten, jullie kunnen vanuit je eigen liefdeslicht reeds “uitstralen”, “instralen” etc.

De “beschermende” liefdecocon vormt zich vanzelf.

Doch voor vele zielen en werkelijk voor eenieder van jullie, is het belangrijk dat je niet vergeet je te verbinden met De Bron, het GodsLicht, het Licht der Lichten.

Als jij je verbindt met de Hoogste Bron, dan straalt het Licht door je kruinchakra via je hartchakra naar buiten via je voeten, handen, poriën en whatever. Het is overal weet je?

Op deze manier kan jij je ook “beschermen”, indien jij dit nodig acht.

Dit is een heel ander gegeven dan afschermen lieverds. Vanuit de “New Age” wereld worden deze dingen soms erg in de verf gezet en erg overdreven naar de andere zijde, en dit is dan weer gebaseerd op angsten.

Kijk lieverds als je afschermt, scherm jij je inderdaad af van de Bron, en dit is niet de bedoeling!

De bedoeling is dat je altijd en overal verbonden blijft met je innerlijke Bron. En deze is automatisch verbonden met God. God is de Bron van Al wat IS.

Daarom lieverds leef in Liefde in verbondenheid met God, zodoende heb je geen “afscherming” nodig, Daar Liefde jouw Hoogste goed is.

Ik Aartsengel Michael heb gesproken.

Channeling van Rita Pulmans.

© Copyright Rita Pulmans

Aartsengel Michael “Liefde Is Jouw Hoogste Goed” 23 juli 2015 / Rita Pulmans

Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.

De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be

Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

Romy Love and Light Angel

bescherming

Normaal gesproken plaats ik geen channelings meer met de reden dat ze allemaal op elkaar gelijken en dezelfde boodschap uitdragen. Deze channeling is net ietsje anders dan de andere, vandaar ik het ook deel. Bescherming om te kunnen overleven is heel belangrijk in deze wereld waar veel negativiteit heerst

De 20 universele principes


 

 

 

De 20 universele principes

 

1. Oneindige intelligentie

Oneindige intelligentie, door vele God genoemd, is de levenskracht of de essentie van alles in het universum. Die kracht is in zichzelf perfect en drukt die perfectie uit door universele principes. Als menselijke wezens zijn we perfect geschapen en functioneren we perfect precies zoals we zijn.

2. Liefde: de motiverende kracht

Liefde is de motiverende kracht en de bron van alle kracht in het universum. Liefde heelt en transformeert alles. Universele Principes zijn de richtlijnen die ons helpen om ons met liefde te verbinden en Haar te gebruiken voor onszelf en elkaar.

3. We beginnen vanuit volmaaktheid

Omdat alles perfect is en iedereen in het universum al perfect is, hoeven we niets te doen om het universum of wat dan ook te verbeteren. Zodra wij denken dat we iets moeten doen, is dat een duidelijk signaal om ons op die perfectie van alles en iedereen te wijzen. Ga in zo’n geval op een stil plekje zitten en ontspan, tot de neiging om iets te doen voorbij is. Alles wat we doen met een gevoel van noodzaak of verplichting zal uiteindelijk niet effectief zijn. Alles wat we doen vanuit een liefdevol, vredig en geïnspireerd gevoel zal ons echt steunen.

4.Relatie met de bron

De manier waarop we de Universele Intelligentie zien is precies zoals we het leven ervaren. Als we de Universele Intelligentie zien als Levenskracht of God die iedereen en alles onder alle omstandigheden liefdevol en onvoorwaardelijk steunt, ervaren we een leven van totale vreugde en echte innerlijke vrede. In werkelijkheid is God niet een of ander afzonderlijk wezen, maar een liefdevolle en onvoorwaardelijke steunende energie die in alles en iedereen leeft, Dat wat ik werkelijk ben.

5. Eenheid

In essentie is alles en iedereen Universele Intelligentie, of God, en zijn we in werkelijkheid EEN. Vrede, harmonie en vreugde komen voort uit het gevoel van onze eenheid met alles en iedereen.

6. Oorzaak en gevolg

Ons Innerlijk Weten, ook wel ons hogere zelf genoemd, dat verbonden is met de Oneindige Intelligentie, creëert alle omstandigheden en gebeurtenissen in ons leven. Het doet dit zodat we de gevoelens kunnen ervaren die door gebeurtenissen opgewekt worden. Daardoor voelen we de energie van de patronen, ideeën en overtuigingen die de oorzaak zijn van alle gebeurtenissen in ons leven of er juist uit voortkomen. Als we die patronen, ideeën of overtuigingen accepteren en er vervolgens van kunnen houden precies zoals we zijn, begint er een proces van transformatie op gang te komen.

7. Vrije wil

Het Universum staat ons allen de keus toe om een leven te leiden zoals wij het graag zelf willen. We kunnen alleen voor onszelf kiezen hoe we willen leven, niet voor anderen.

8. Het spiegel principe

Alles wat we voelen en zien is een weerspiegeling van de staat van ons bewustzijn. Ieder gevoel dat de activiteiten van een ander in ons wordt opgewekt, is een gevoel dat we zelf wensen te voelen. Het gevoel volledig voelen, liefde voor het gevoel voelen en vervolgens liefde voor ons zelf voelen terwijl we die liefde voelen, staat ons toe vrede met onszelf te sluiten en met diegene die het gevoel stimuleerde.

9. Bewust zijn van de bedoeling

Alles en iedereen in het Universum heeft een bedoeling. Als we ons hart openen om in contact te komen met ons Hogere Zelf staan we onszelf ook toe om de inspiratie te voelen van de bedoeling van ons leven. Als we in contact blijven met de inspiratie van onze bedoeling, merken we dat alles betekenis heeft en ons steunt om de perfectie van het universum te ervaren.

10. De tekens van het lichaam verstaan

Onze lichamen zijn verfijnde instrumenten die ons altijd precies vertellen in hoeverre we afgestemd zijn op onze bedoeling en dus op het Universum. Als ons lichaam niet comfortabel aanvoelt, helpt het om uit te vinden waar we liefde naar onszelf en anderen blokkeren en te beginnen om die liefde te voelen. Onze lichaamssignalen weerspiegelen accuraat de staat van ons bewustzijn. Het is raadzaam om voortdurend op die signalen te letten.

11. Doen wat we het liefste doen

Ieder van ons heeft het recht om precies te doen wat we het liefst doen en de vreugde te ervaren dat een dergelijk leven met zich meebrengt. Als we doen wat we het liefste doen, laten we volledig vrij zien wie we echt zijn, waardoor we gericht zijn op onze bedoeling en het Universum. Als onze huidige levensomstandigheden oncomfortabel aanvoelen is dat een signaal dat we ook die als perfect kunnen zien, precies zoals ze zijn, waardoor we vrede met de situatie kunnen hebben. Het vredig accepteren en voltooien van een situatie levert de energie op die nodig is om met een andere te beginnen.

12. Geven en ontvangen

Het is zowel heerlijk als natuurlijk om te geven en te ontvangen. Een gift vanuit ware liefde en gulheid – vrijwillig, zonder dat er voorwaarden aan verbonden zijn – is zowel voor de ontvanger als de geven een heerlijke ervaring. Als we vasthouden wat we hebben omdat we in schaarste geloven, dan houden we de liefde vast. Daardoor blokkeren we liefde in onszelf, hetgeen altijd leidt tot een oncomfortabel gevoel. Waar het werkelijk om gaat is niet het tekort, maar onze bereidheid om nog guller liefde te geven en te ontvangen.

13. Overvloed

Overvloed is de natuurlijke staat van het Universum. Het vloeit op een natuurlijke manier ons leven binnen als we alle gehechtheid aan overvloed loslaten. Overvloed is werkelijk overal om ons heen en de voorraad is oneindig. Hoe meer we liefde geven en ontvangen hoe meer we ons openen om die dingen te ontvangen die liefde vertegenwoordigen. Hoe dankbaarder we ons voelen voor wat we hebben, hoe meer we ons openen om te ontvangen.

14. Wederzijdse steun

Het Universum is een systeem waarin alles en iedereen elkaar steunt. Hoe meer we onszelf toestaan om andere te steunen en steun van anderen te ontvangen, hoe simpeler en rijker ons leven wordt. Het is heel leuk om regelmatig mensen te ontmoeten die ons steunen en onze steun willen ontvangen om ons op deze manier de Universele Principes eigen te maken. Alles begint dan versneld te transformeren in de richting die wij willen. Ook helpt het ons om alles en iedereen als perfect te zien, precies zoals wij het ervaren. Het opent onze harten om meer liefde, Vrede, Vreugde en Overvloed te ervaren.

15. Waar we ons op richten groeit

Hoe meer we ons richten op de dingen in ons leven die al perfect werken, zoals gezondheid, relaties en de dingen die we leuk vinden om te doen, hoe meer ze groeien. Het idee dat we behoefte hebben om af te rekenen met problemen, trekt alleen maar meer problemen aan. Ieder probleem dat we denken waar te nemen is alleen maar een waarschuwing om ons te richten op de gevoelens die door de situatie worden opgewekt. Die situatie hebben we alleen maar gecreëerd om ons in contact te brengen met deze gevoelens. Als we die gevoelens kunnen houden, dan komt de energie vrij die we er in hebben opgesloten en staan we deze energie toe ons te inspireren creatief te zijn.

16. Niet oordelen en vergiffenis

Het Universum is puur energie. Een steunende energie. Het enige woord dat we daarvoor kennen is Liefde. Liefde is de enige energie in het Universum, een energie die zich van nature wil laten gaan. Zij neemt alleen maar toe als ze gevoeld wordt. Als we over iets of iemand oordelen, stoppen we meteen de expansie van die energie. Dit veroorzaakt een druk in ons die we alleen maar kunnen opheffen door weer liefde te voelen. Het voelen van vergiffenis voor iemand die we eerst veroordeeld hebben is de eerste stap om ons hart naar die persoon te openen. Na enige tijd begint dat gevoel van vergiffenis in Liefde te veranderen.

17. Het doel en de middelen

Het middel en het doel zijn hetzelfde. De actie en het resultaat zijn één. We ervaren vrede als we op een vredige manier denken, voelen en actief zijn. We ervaren rijkdom als we de overvloed om ons heen zien en voelen. We ervaren vreugde door vreugdevol te zijn.

18. Het universum regelt de details

Door jarenlang opgevoed te zijn met logisch denken zijn we er aan gewend geraakt om ons bij het maken van plannen en beslissingen voor ons leven geheel en al te verlaten op onze hersens. Maar ons bewuste denken heeft noch de omvang van kennis, noch het overzicht van alle keuzemogelijkheden die ons Hogere Zelf heeft. Onze obsessie om plannen te maken richt ons op de toekomst, in plaats van de tegenwoordige tijd. Dit moment is de enige tijd die ooit zal bestaan. Plannen komen altijd uit het hoofd, waardoor we niet in ons hart zijn. Alleen via ons hart en de gevoelens hebben we toegang tot onze Hogere Intelligentie, die in staat is ons ten alle tijden perfect te leiden.

19. Intuïtie en gevoelens

Zodra we de Universele Principes in ons bestaan toelaten, merken we dat ons leven het meest effectief werkt als we vanuit het hart oftewel gevoelsniveau reageren in plaats vanuit het hoofd oftewel het intellectuele niveau. We leren vervolgens dat onze gevoelens ons in contact brengen met onze intuïtie en dat onze intuïtie ons in contact brengt met onze hogere intelligentie. Op een gegeven moment kunnen we al onze gevoelens, precies zoals ze zijn, accepteren en er plezier aan beleven. We beginnen onze intuïtie steeds meer te vertrouwen en te vervolgen. Daardoor ontdekken we dat we perfect geleid worden in onze omgang met alles en iedereen in het Universum.

20. Macht en gevoelens

Onze ware macht huist in onze gevoelens. Hoe meer we onze gevoelens willen voelen, hoe meer we verbonden raken met de gevoelens waarin juist onze grootste macht huist. De echte macht in het Universum is een totaal vredige macht. Het is de macht van de Liefde die volledig en vrij gevoeld wordt.

Bron: De 20 universele principes