Boeddhistische Wijsheid


Een monnik besloot alleen te mediteren, weg van zijn klooster. Hij nam zijn boot naar het midden van het meer, legde hem daar vast, sloot zijn ogen en begon te mediteren.

Na een paar uur ongestoorde stilte voelde hij plotseling de aanraking van een andere boot die tegen de zijne botste.
Met zijn ogen nog steeds gesloten, voelde hij zijn woede opkomen, en tegen de tijd dat hij zijn ogen opende, was hij klaar om te schreeuwen naar de bootman die zijn meditatie zo zorgeloos had verstoord.

Maar toen hij zijn ogen opende, was hij verrast om te ontdekken dat het een lege boot was die op zichzelf was geslagen. Het was waarschijnlijk losgeraakt en dreef naar het midden van het meer.

Op dat moment had de monnik een groot besef. Hij begreep dat de woede in hem was; het had alleen de aanraking van een extern object nodig om het uit hem te lokken.

Vanaf dat moment, wanneer hij iemand tegenkwam die hem irriteerde of tot woede uitlokte, herinnerde hij zichzelf eraan dat de andere persoon slechts een lege boot was, de woede zat in hem.

.undefined

Advertentie

Boeddhistische tekst


Boeddhistische tekst:

“Laat een mens woede met liefde overwinnen,
Kwaad met goed:
Laat hem hebzucht met vrijgevigheid overwinnen,
en de leugen met de waarheid.”

Een fijne liefdevolle en inspirerende week allemaal!

Vergeet niet dat het vandaag Volle Supermaan is en heel dicht bij de Aarde staat
Laad je edelstenen en kristallen op..

Boeddhistisch verhaal: De vlam


De vlam in de nacht

Op een donkere avond zat de Boeddha samen met zijn monniken in de openlucht, met een brandende olielamp naast zich. Hij keek naar de lamp en zag hoe de insecten erop afkwamen, en zichzelf lieten opbranden door de vlam.
De Boeddha zei: ‘Deze insecten zien de vlam, maar ze begrijpen hem niet. Ze denken dat de vlam hun leven en geluk zal schenken, maar in werkelijkheid betekent de vlam dood en ellende voor hen. Op dezelfde manier zien de mensen schitterende vlammen: de schitterende vlam van de rijkdom, de schitterende vlam van de macht, de schitterende vlam van bekendheid en roem. Ze rennen ernaartoe, in de gedachte dat de vlam hun leven en geluk zal schenken – om te ontdekken dat ze er hun dood en ellende in vinden. Keer je dus weg van wat je rondom je ziet en hoort, en concentreer je op je eigen geest en ziel.’

Nieuwe kaarten op www.zinnigeverhalen.nl

Een boeddhistisch verhaal


Een boeddhistisch verhaaltje over hoe gedachten kunnen scheppen.

De heilige en de prostituee.
In een stad in India woonde eens een zekere Sadhu.  Hij genoot veel aanzien en onder zijn leerlingen bevonden zich veel koningen, kunstenaars, wetenschappers en andere belangrijke mensen. Deze Sadhu hield zich strak aan de regels van reinheid. Hij at vlees noch vis, knoflook noch uien. Hij dronk en rookte niet. Drie keer per dag bad hij. Het leek of hij constant zijn mantra (heilige tekst) herhaalde. Zijn ogen waren gesloten en hij opende ze alleen als hij iemand moest ontvangen. Sadhu woonde op e eerste verdieping van een huis en op dezelfde verdieping van het huis ertegenover woonde een prostituee. Elke dag oefende de prostituee haar beroep uit, ze zong en danste en deed alles wat prostituees doen. En hoewel Sadhu in onthouding leefde en lichamelijk rein was, was hij bezeten van haar. Hij sloeg haar voortdurend gade en dacht: ”Hé, dat is de tweede kerel die haar bezocht heeft, en nu komt de derde. Daar gaat de vierde.  Kijk, ze omhelst hem!”  De hele dag sloeg hij de prostituee gade en dacht erover hoe slecht en zondig ze was.  “waarom moet een rein mens als ik tegenover een erbarmelijke prostituee wonen?” vroeg hij zich telkens af.  Maar als de prostituee wat tijd voor zichzelf had, keek ze altijd naar Sadhu tegenover zich en werd vervuld van wroeging. Ze dacht: ”wat is hij heilig en zuiver! Dan ik – in wat voor ellendige toestand bevind ik me toch. Ach, ach! Er is geen uitweg voor mij”.
Op die manier verstreken vele jaren en op een dag stierven ze allebei. Sadhu stierf omringd door zijn leerlingen en zijn begrafenis was heel feestelijk. Zijn lichaam werd bedekt met kostbaarheden en men brandde sandelhout wierook.  De prostituee stierf alleen en men bemerkte haar dood pas toen haar lijk al begon te stinken. Uiteindelijk kwamen ambtenaren die een insecten dodend middel in huis spoten. Toen namen ze het lijk mee naar buiten en begroeven het zonder enige ceremonie.
De zielen van Sadhu en de prostituee kwamen in het hiernamaals, waar ze bij de pascontrole van Dharma, van rechtschapenheid, werden onderzocht. Hun documenten werden doorgenomen en ze kregen ieder een formulier waar op stond waar ze heen moesten. Op het formulier van de prostituee stond: ‘HEMEL’ en op dat van Sadhu stond: ‘HEL’. Sadhu was in alle staten. Hij riep: “wat is dat voor gerechtigheid? Jullie sturen een verdorven prostituee naar de hemel en een rein mens als ik naar de hel! Wat voor verklaring hebben jullie daarvoor?”
De ambtenaar zei: ”kom maar hier”.  Hij haalde de documenten tevoorschijn en liet ze aan Sadhu zien. “Het klopt dat jij je lichaam heel rein hebt gehouden en veel religieuze ceremonieën hebt voltrokken”, verklaarde hij. “Daarom werd je lichaam na je dood met het grootste respect behandeld en met de hoogste eer begraven. Maar dit is de afrekening van je gedachten. Elke dag opnieuw heb je gedacht: ‘zij is een verdorven schepsel. Zij is heel slecht! Kijk eens naar al die mannen die bij haar komen’.”  Toen nam de ambtenaar de documenten van de prostituee ter hand. “Hier staan haar gedachten” zei hij. “elke dag dacht ze bij zichzelf: ‘oh, Sadhu, jij bent zo rein en verheven. O Sadhu, heilige man, red mij, bevrijd mij’. Haar lichaam heeft inderdaad onreine dingen gedaan en is als gevolg daarvan zonder respect behandeld en als het lijk van een arme begraven.  Maar omdat haar gedachten goed en rein waren, is ze naar de hemel gestuurd. Omdat jij alleen over zonde en goddeloosheid hebt nagedacht, moet je naar de hel”.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Prachtig en leerzaam over karma
Oorzaak en gevolg van het denken.