Het geheim van goede communicatie


9, april 2017 in Psychologie

Met communicatie bedoelen we expliciet alle soorten acties die erop gericht zijn een boodschap over te brengen op andere mensen, die dan vervolgens de strekking van onze woorden en of daden verstaan (d.w.z. zien, horen en begrijpen). Zo rechttoe rechtaan gedefinieerd, lijkt het wellicht absurd om er een heel artikel over te schrijven, ware het niet dat in de praktijk communicatie veel lastiger is dan we doorgaans denken.

Sterker nog, de meeste interpersoonlijke conflicten hebben hun oorsprong in gebrekkige communicatie. Als je snakt naar stabiel bloeiende en bevredigende relaties, is het dan ook essentieel je te bekwamen in het ontwikkelen van je vermogen tot verstandhouding.

Mensen reageren in hun dagelijkse leven vaak vrij instinctief en impulsief op situaties. De automatische piloot zit aan het stuur en dat zorgt regelmatig voor sociale frictie en wederzijds onbegrip. Hoe vaak hebben we geen spijt van ons gefoeter en getier tegenover geliefden!? Hoe vaak hadden we niet confrontatiesconfrontaties,  kunnen voorkomen als we onszelf tactvoller zouden weten uit te drukken!?

Waarom zijn we zo slecht in verbindende, vreedzame communicatie?

Volgens de experts zijn er twee theoriëen in het bijzonder die onze beroerde communicatievaardigheden verklaren: de ene stelt een tekort aan informatie centraal, bij de ander draait het allemaal om motivatie.

Volgens het eerstgenoemde model, gebaseerd op schaarste, gaan dingen verkeerd omdat we onwetend zijn. Dat wil zeggen: we hebben geen enkel idee wat te doen, of hoe, om gezonde relaties te waarborgen. We worden tot in den treure geleerd te lezen, schrijven en problemen op te lossen, maar nauwelijks onderwezen in de kunst van de constructieve dialoog (geweldloos spreken en luisteren), of hoe nu eigenlijk een ruzie en woordenwisseling te deëscaleren.

Woordenwisseling

Het motivatiemodel aan de andere kant claimt dat onbevredigende interacties ontstaan uit het onvoldoende bereid zijn om je werkelijk in de ander te verplaatsen.

Maar als je iets langer over deze kwestie nadenkt, zou je nóg een theorie kunnen toevoegen: het ver– of veeleisende model. Als je met iemand bakkeleit en bovenmatig boos wordt, is dat omdat je (indirect) van diegene verwacht en verlangt jou gelijk te geven, of op zijn minst te doen wat jij wilt. Ook al heeft hij of zij daar zelf geen trek in. Door te schreeuwen, dreigen en beschuldigen, door verwijten te maken en vijandigheid te tonen, probeer je hem of haar te beïnvloeden, te veranderen, te controleren.

De eerste en meest cruciale stap is daarom gezond realisme: mensen zullen zich niet zomaar aan jouw wenken en wensen conformeren. Verg dan ook van niemand zich te gedragen zoals jij dat wenst of te zeggen wat jij wilt.

Verandering begint bij jezelf

Dus wie moet er uiteindelijk veranderen? Kort gezegd: niet de ander, maar jij zelf. Iedere verandering in je leven is afhankelijk van je eigen wils- en daadkracht. Want jij bent immers de enige persoon waar je echt zeggenschap over hebt.

Staak je pogingen om de ander te laten beantwoorden aan jouw ideaalbeeld. Dat is gedoemd te mislukken. Het enige wat je kunt doen, is je eigen schaakstukken verplaatsen en zo het hele speelveld herstructureren. Oftewel: als jij zelf iets anders doet, zal de ander daar ook anders op kunnen reageren. Boos worden heeft geen zin; daarmee veranker je alleen maar iemands verdedigingsmechanismen.

Vlinderslingers

Het is zaak naar binnen te kijken en je er bewust van te worden hoe je precies communiceert. Welke gewoonten zijn wat dat betreft behulpzaam en welke versterken juist wrijving en tweespalt? Als je oprecht wilt veranderen, houd dan een speciaal dagboekje bij, waarin je opschrijft hoe je handelt in verschillende sociale situaties en analyseert welk gedrag bevorderlijk was, welk niet en waarom.

De sleutel tot goede communicatie

Effectief communiceren kun je wel degelijk leren, cultiveren zelfs – het is geen magie of mysterie. Maar je moet in dat geval toch echt moeite doen om te veranderen, want zoiets gebeurt zeker niet met een vingerknip. Hieronder introduceren we enkele effectieve communicatietechnieken die je zullen helpen je verstandhouding met andere mensen te verbeteren, minder te beckvechten en je in andermans gezelschap überhaupt meer op je gemak te voelen.

 • Ontwapenen: in staat zijn om waarheid of waarachtigheid te herkennen en erkennen in wat de ander zegt. Wees je er allereerst van bewust dat er niets bestaat als de absolute waarheid en dat niemand ooit de gehele waarheid in pacht heeft. Probeer je ego even opzij te schuiven en erken het perspectief en de interpretatie van de ander. Op deze manier maak je het namelijk mogelijk dat de ander daarna ook echt naar jou luistert. Hij of zij zal zich beter begrepen voelen, meer ontspannen en eerder bereid jouw verhaal echt aan te horen.
 • Empathie tonen: het vermogen om in andersmans schoenen te staan, je voor te stellen hoe zij zich voelen, van binnen, zonder per se hun opvattingen te hoeven delen. Om dit duidelijk te maken aan de ander, is het belangrijk hun woorden te herhalen, hun gevoelens als zodanig te accepteren en respecteren, en onverdeelde aandacht te hebben voor wat ze zeggen.

Hart

 • Vragen: Als je geen gedachten kunt lezen en niet helderziend bent, komt het voor dat bepaalde dingen je ontgaan. Dat geldt voor iedereen. Soms zijn we echter te lui, bang of beschaamd om naar herhaling of opheldering te vragen. Het is dan ook enorm belangrijk om actief vragen te stellen, zodat misverstanden voorkomen worden en je blijk geeft van oprechte interesse in hoe de ander denkt en hoe hij of zij zich voelt. Formuleer je vragen tactvol en leef je in.
 • ”Ik voel dat…”: start een zin nooit met jij (bent of doet dit of dat), met een beschuldiging, bijvoorbeeld: ‘Jij maakt me nerveus’, of ‘Je bent een idioot’. De enige persoon die verantwoordelijk is voor jouw emotionele toestand, ben jij zelf en niemand anders. Je voelt je bovenal belabberd omdat je de ander in jouw eigen beperkte hokje probeert te stoppen, wat in wezen absurd is. Deel in plaats daarvan gewoon je eigen emotie met de ander en vertel open en eerlijk hoe je je voelt.
 • Genegenheid: beëindig het conflict altijd met iets positiefs en plezierigs, zodat de ander ziet dat je hem of haar waardeert, zelfs al ben je op dat moment van streek. Daardoor zal diegene zich automatisch meer op zijn gemak voelen en zich minder defensief opstellen.

 

 • Bron: https://verkenjegeest.com/geheim-goede-communicatie/
Advertentie

23 WIJSHEDEN UIT HET ZENBOEDDHISME


In het zenboeddhisme gaat het niet zo zeer om het zoeken naar de betekenis van het leven, maar meer om het omgaan met obstakels die je gedurende je leven tegenkomt. Deze 23 wijze lessen helpen je meer geduld te hebben, je bewuster te zijn van wat er om je heen gebeurt én om je meer te concentreren op het hier en nu. Om niet meer te vergeten!

 1. De verleiding om op te geven is het sterkst net voor de overwinning
 2. Het doel in het leven is om jong te sterven, maar om dat zo laat mogelijk te doen
 3. Praat niet als het de situatie gevuld met stilte niet verbetert
 4. Ook een lange tocht begint met slechts één stap
 5. Wees niet bang langzamer te gaan. Wees bang om te stoppen
 6. Zelfs als je struikelt en valt, betekent dit niet dat je het verkeerde pad hebt gekozen
 7. Een hut gevuld met gelach is rijker dan een paleis gevuld met verdriet
 8. Kijk altijd naar de positieve kant van dingen. Als dit niet lukt, poets wat vervaagd is totdat het weer glimt
 9. Wat er ook gebeurt, het gebeurt altijd op tijd
 10. Iemand die je wijst op je zwaktepunten is niet per se je vijand. Iemand die praat over je goede kanten is niet per se je vriend
 11. Wees niet bang om dingen niet te weten. Wees bang dat je er niet van leert
 12. Een goede leraar opent de deur voor je, maar laat je zelf naar binnen lopen
 13. Een berg geeft zich nooit over aan de wind, hoe sterk deze ook is
 14. Leef kalm. De tijd is rijp als de bloemen uit zichzelf gaan bloeien
 15. Er bestaan geen vrienden die geen negatieve kanten hebben, maar als je naar hun flaws op zoek gaat zul je geen vrienden over houden
 16. Ongeluk komt altijd door een deur die open is blijven staan
 17. Niemand komt terug van een lange reis als dezelfde persoon die hij of zij daarvoor was
 18. Iemand die in staat is te blozen, kan geen slecht hart hebben
 19. Het is beter om een mens te zijn voor een dag dan een schaduw voor duizend dagen
 20. Thuis is waar je rust vindt
 21. De man die de berg verplaatste, was de man die begon met het wegdragen van de kleinste stenen
 22. Als je een fout hebt gemaakt, is het beste om erom te lachen
 23. Het beste moment om een boom te planten was 20 jaar geleden. De tweede beste optie is nu.

Bron: http://www.mynd.nu/23-wijsheden-uit-het-zenboeddhisme-die-je-maar-beter-goed-in-je-oren-kunt-knopen/

 

 

Begrijpen


Om te begrijpen wat een waarachtige wijze is, moet je af van het beeld van de kluizenaar die zich uit de wereld terugtrekt en die af en toe zijn eenzaamheid opgeeft, om voor de anderen een paar stichtende woorden te spreken.

Hoe zou je de mensen kunnen helpen als je ze niet begrijpt?
En hoe zou je ze kunnen begrijpen, als je niet onder hen leeft, om hun moeilijkheden en lijden te kennen?
Dat je je van tijd tot tijd een beetje moet terugtrekken om tot jezelf te komen, je op te laden, dat is normaal, dat is noodzakelijk, om vervolgens weer beschikbaar te zijn.
Maar dan nog moet je je ervan bewust blijven dat, ook al ben je alleen, de anderen bestaan en als je hen ontmoet, je attent, alert en scherpzinnig dient te zijn.
In tegenstelling tot wat velen veronderstellen, beschouwt de wijze de anderen niet vanuit de verte. Integendeel, hij weet zich in ieders situatie in te leven, zodat er diepte is in zijn waarnemingen, mildheid in zijn oordeel, evenwicht in zijn optreden.
Je zult zeggen: ‘Maar tot hoever kan hij zo gaan?’ ‘Tot in het onein­dige.’

~☼~

Omraam Mikhaël.

Wijsheid van de Boeddha


Er was eens een zwerver, genaamd Bhaggava die
de Boeddha ervan beschuldigde dat hij gezegd had dat
het universum slechts bij toeval is ontstaan.
Het antwoord van de Boeddha ging als volgt:
Bhaggava, ik heb anderen van jouw richting horen
zeggen dat toen ik bij mijn ontwaken de waarheid vond,
dat die schitterend was, dus als ik in die gelukzaligheid
bleef en de wereld vervolgens beschouwde als
lelijk en betekenisloos….
Maar ik heb nooit iets van dien aard onderwezen,
Bhaggava, Dit heb ik u te zeggen:
iedere keer dat men ontwaakt en het schone aantreft,
weet men werkelijk wat schoonheid is.

Je hoeft slechts echt wakker te worden en goed om
je heen te kijken, je er daadwerkelijk van bewust te
worden, wij leven in een paradijs op deze aarde,
als we dat gaan inzien zal ook het bewustzijn
groeien er op een meer duurzame manier mee om
te gaan.
Om mani padme hum

6 signalen dat je niet goed genoeg voor jezelf zorgt


6 signalen dat je niet goed genoeg voor jezelf zorgt

6 signalen dat je nog niet goed genoeg voor jezelf zorgt

Het blijft een uitdaging: goed voor jezelf zorgen en tegelijkertijd alle ballen proberen omhoog te houden. Maar het is wel super belangrijk! Want als je goed voor jezelf zorgt kun je ook beter voor anderen zorgen. Onderstaand vind je 10 signalen waaruit blijkt dat je helaas nog niet goed genoeg voor jezelf zorgt:

1 Je hebt jezelf nog niet compleet geaccepteerd
Hier worstelen veel mensen mee: de vaardigheid om gewoon te accepteren wie we zijn. Om welke reden dan ook doen we nog steeds pogingen om anders over te komen, anders te denken en ons anders te gedragen dan we daadwerkelijk zijn. We denken dat we moeten voldoen aan bepaald beeld dat we onszelf in ons hoofd hebben gehaald.

Zelf-acceptatie is niet makkelijk, maar het is zeker wel haalbaar. Het is niet alleen een gezonde manier van leven, het zou dé manier van leven moeten zijn. Zelf-acceptatie is het accepteren van wie we zijn zonder oordeel.

2 Je bent nog steeds te streng voor jezelf
Wanneer we altijd streng voor onszelf zijn dan is het onmogelijk om tegelijkertijd lief voor jezelf te zijn. Door onszelf steeds maar te straffen en door onze fouten niet te accepteren worden we ongelukkig.

Je kunt gelukkig worden wanneer je lief voor jezelf bent. Dit bereiken door onze tekortkomingen toe te geven en onszelf niet langer te straffen. Niemand is perfect en de bereidheid om dit te accepteren maakt het leven stukken makkelijker.

3 Je staat niet in contact met jouw verlangens
Onbaatzuchtige mensen zijn fantastisch voor onze maatschappij. Maar wanneer je te onbaatzuchtig bent dan wordt het ongezond. Het is voor ons mensen enorm belangrijk om aan onze verlangens te kunnen voldoen. We hebben allemaal liefde, acceptatie en aandacht nodig.

Zorg er daarom voor dat je in contact staat met jouw emotionele, spirituele, fysieke en mentale verlangens.

4 Je hebt geen contact met je dromen en doelen
Weet je nog echt wat jouw dromen zijn? Welke dingen zijn voor jou enorm belangrijk? Wat zijn jouw verwachtingen van het leven en van andere mensen? Vak weet je dit zelf niet meer omdat je altijd maar bezig bent met anderen.

Het is belangrijk om af en toe stil te staan bij wat jij belangrijk vindt. Leef je volgens jouw waarden en intenties of negeer jij deze onbewust?

5 Je verwaarloost zelfliefde
Als kinderen is ons geleerd om altijd aardig voor anderen te zijn. Aardig zijn is een teken van liefde en belangrijk als we in een goede wereld willen leven. Maar aardig voor jezelf zijn is net zo belangrijk!

Dus wees aardig voor jezelf. Vergeef jezelf je fouten en houd van jezelf.

6 Je bent je niet op de juiste wijze bewust van jezelf
De vaardigheid om je bewust te zijn van je gedachtes en acties is iets wat alleen wij mensen kunnen. Het is ook iets wat vaak voor lief wordt genomen. Maar onze mogelijkheid om te begrijpen hoe ons gedrag ons en de wereld om ons heen beïnvloed is iets waar we ons heel erg bewust van moeten zijn.

Dus zijn jouw gedachtes behulpzaam voor jezelf? Of doen ze je vooral kwaad? Wees eerlijk tegen jezelf. We hebben als mensen namelijk het geluk dat we in staat zijn om ons gedrag positief te veranderen!

www.powerofpositivity.com

Bron: http://herhealth.nl/6-signalen-dat-je-niet-goed-genoeg-voor-jezelf-zorgt/

5 tips om gemakkelijker je grenzen aan te geven


Anja de Die

Geschreven door Anja de Die

Ik heb zelf ervaren dat het soms best lastig is om nee te zeggen. Soms omdat de JA er al uit is voordat je er erg in hebt. En ook omdat ik het fijn vind om anderen te helpen. Of het handig is om altijd ja te zeggen? …… Nee! Ik heb geleerd hoe het anders kan, zodat ik beter mijn eigen grenzen kon bewaken.

Het belang van grenzen stellen

Er zijn allerlei redenen te noemen waarom mensen het lastig vinden om hun grenzen te stellen.
Misschien herken je dat je anderen niet wilt teleurstellen? Of je gaat conflicten liever uit de weg. Je vindt het belangrijk dat anderen je aardig vinden. Je stelt hoge eisen aan jezelf en je moet toch alles zelf kunnen? Niet zeuren gewoon doorgaan. Of je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat de reden ook is waarom je het lastig vindt grenzen te stellen, diep van binnen weet je wel dat het belangrijk is óm ze te stellen.

Wanneer je jouw grenzen overschrijdt of ze worden overschreden, dan voelt dat niet goed. Mensen kunnen letterlijk klachten ervaren van het niet stellen van grenzen, zowel lichamelijk als geestelijk.

Zelf was (en ben) ik goed in het zorgen voor anderen. Zei vaak ja om anderen te plezieren. Én het gaf mij ook veel voldoening. Tot het moment dat het teveel ging schuren. Wat wilde ik nou eigenlijk zelf? Ik wilde ja zeggen op de momenten dat het ook écht oké voor mij was om ja te zeggen, zonder daarbij aan mijn eigen behoefte voorbij te gaan.

Ik leerde dat als je nee zegt tegen anderen, je ja zegt tegen jezelf.
En ja, dan heb je daar de consequenties van te nemen. En die zijn vaak lang niet zo erg als je zelf van tevoren denkt. Wat zal die ander wel niet denken als ik nee zeg…?  Echter in 9 van de 10 keer is het voor de ander helemaal oké. Zeker als je uitlegt waarom je nee zegt.

Een grens aangeven biedt duidelijkheid voor twee

Wat levert het je op als je grenzen stelt?
Geven en nemen komt meer in balans. Het vergroot jouw zelfrespect. Het geeft meer zelfvertrouwen. En het is beter voor je lichamelijk en geestelijke gezondheid.

Waardoor je bijvoorbeeld gaat ervaren dat….

 • je meer ontspannen bent waardoor de sfeer in het gezin en/of werk verbeterd
 • de mensen om je heen voelen dat jouw “ja” nu een echte “ja” is en bijv. de omgang of op het werk de samenwerking met anderen makkelijker/prettiger verloopt.
 • je meer tijd hebt om ook dingen voor jezelf te doen
 • je ook dat gaat doen wat voor jou belangrijk is

Hoe doe je dat dan, grenzen aangeven? Naar jezelf, je partner, je (puber-) kind, je werkgever, collega etc.

5 tips om grenzen te stellen

Bewustwording: weet je wáár jouw grenzen liggen?
Heb je daar al eens écht over nagedacht?

Stel voor jezelf een paar heldere, concrete grenzen op. Regels die horen  bij wat jij belangrijk vindt, jouw normen en waarden. Als je je bewust bent van jouw grenzen kun je ze (h)erkennen én beschermen.

2 Respect van anderen begint met respect voor jezelf.image1-3
Je kunt niet van anderen respect vragen als je het niet eerst aan jezelf geeft. Sta voor wie je bent en wat je wilt. Respecteer jouw mening net zo goed als die van de ander. Ze zijn allebei evenveel waard. Pas dan kun je voor jezelf opkomen.

3 Maak een lijstje van wat jou energie geeft en wat je energie kost.
ls je teveel dingen op een dag doet die je energie kosten, is het tijd om grenzen te stellen en andere keuzes te maken. Ga meer energiegevers doen.

4 Hoe breng jij jouw grensboodschap over?
Op het moment dat jij jouw grens aan de ander stelt en die ander (h)erkent dit niet, vraag jezelf dan af hóe jij je boodschap overbrengt. Met welke tonaliteit van je stem, met welke lichaamshouding. Kom je écht overtuigd over of is daar nog winst te halen.

5 Realiseer je dat je altijd een keuze hebt!                                  
Nee is ook een antwoord.

En uiteindelijk gaat het niet alleen om het leren van nee zeggen. Maar vooral ook om ja te zeggen tegen je eigen behoefte, tegen wat jij belangrijk vindt.

www.inzicht-in-zicht.nl

Bron: http://herhealth.nl/5-tips-om-gemakkelijker-je-grenzen-aan-te-geven/

Carl Jung wijsheid


“Men wordt niet verlicht door zich allerlei beelden van licht voor te stellen,
maar door zich bewust te worden van de eigen innerlijke duisternis.”

– Carl Gustav Jung.

Carl Jung een mens naar mijn hart

Karma als kans zien


1.0 Inleiding

‘Karma zien als een kans’

bloem2aWat betekent karma nu precies? Karma is van oorsprong een begrip dat uit het hindoeïsme en het boeddhisme komt en dat letterlijk vertaald wordt als ‘handeling’, ‘actie’ of ‘daad’.
Karma wordt ook wel de wet van oorzaak en gevolg genoemd. Dit zou kunnen betekenen, dat de fysieke en mentale acties van een individu gevolgen hebben voor het leven en de daarop volgende levens door middel van reïncarnatie (wedergeboorte).

In het dagelijks gebruik bedoelt men er vaak mee dat alles wat we doen, denken of zeggen weer bij ons zelf ‘terugkomt’. Dus alles wat we doen (actie) een oorzaak vormt, die op een (veel) later tijdstip een gevolg heeft. Maar de algemeen overheersende gedachte die er (helaas) nog steeds is, is dat wij op één of andere manier een schuld hebben; boete moeten doen voor onze daden of nog het één en ander (onvolprezen handelingen) moeten vereffenen in een nieuw-toekomstig leven.
In het Nedelands komt het principe – deze gedachte – van karma maar al te goed tot uitdrukking in spreekwoorden als:

 • Wie goed doet, die goed ontmoet
 • Boontje komt om zijn loontje
 • Wie wind zaait, zal storm oogsten
 • Wie een kuil graag voor een ander, valt er zelf in
 • Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten

Karma gaat zowel over de daad als over het gevolg, dat uit die daad voortkomt! Karma en haar gevolg worden dan ook gezien als een natuurlijk principe: een wet van ‘actie en re-actie’. Met name in het boeddhisme wordt de motivatie of bedoeling die achter ons handelen zit het meest belangrijke factor gezien. Omdat deze in feit het karma zou bepalen.
Boeddha onderwees dan ook het belang van de verrichte of nog te verrichten handelingen; de acties of handelingen! Hij noemde zijn leer dan ook soms de ‘leer van daden’ (kiriyavada); de leer van goede en slechte daden. ‘Goede daden leiden tot goede gevolgen; kwade daden leiden tot slechte gevolgen’.
Maar ja, wat is ‘goed’ en wat is ‘slecht’ …. voor jou als individu in dit leven; in ieders toekomstig leven? Wie bepaalt uiteindelijk wat ‘goed’ of ‘fout’ is; de gemeenschap met haar ‘opgelegde’ (fatsoens-)normen en waarden of het innerlijke of hogere zelf?

‘Daar waar je struikelt, ligt je schat’.

2.0 Karma in het Westen
‘Hoe werkt karma nauw?’

Het begrip karma werd in het westen geïntroduceerd door de theosofie; de eigen(zinnige) leer van Helena Blavatsky [1]. In deze ‘leer van gevolgen’ gaat het om de lessen die de ziel in het menselijke leven nog te leren heeft. Door de introductie van yoga en meditatietechnieken is het begrip karma nog verder tot het westen doorgedrongen. Deze technieken worden nog steeds aanbevolen om het effect van karma te neutraliseren, voor te zijn, of zelfs om gedeeltelijk ‘karma op te lossen’.
‘Als je iets goed deed, krijg je er iets goed voor terug. En als je echter iets slechts deed, kon je ook iets slechts terug verwachten’, zo is de overheersende gedachten van veel westerlingen.

bloem4aOnze handelingen, daden, woorden, etc. laten indrukken of ‘zaadjes’ achter in onze geest. Zaadjes die behoren te rijpen tot ervaringen ten gunste van het innerlijke zelf – de ziel – wanneer aan de juiste voorwaarden wordt voldaan! De zaadjes van onze activiteiten gaan zelfs met ons mee; ze worden overgeheveld van het ene naar het andere leven en gaan dus niet of nooit verloren, totdat … de negatieve of minder prettige ervaringen in positieve levenservaringen zijn omgezet.
Wij veroorzaken hoe dan ook op één of andere manier ‘karma’, omdat wij in ieder levenscyclus middenin een spirituele groeiproces zitten. ‘Wij zijn nog lerend en onvolmaakt!’ Het gevolg is, dat als wij ‘niets’ wezenlijks ervaren hier op aarde, wij ook niet de gevolgen kunnen ervaren. Het doel van het leven is om juist de ‘uitersten’ te kunnen ervaren: liefde versus geen-liefde, zodat je uiteindelijk gaat beseffen |wie-je-werkelijk-bent| in allerlei situaties en in alle omstandigheden.
Maar als een boer geen tarwe zaait, zal er ook geen tarwe groeien. Het leven is voor jou gecreëerd om te ervaren, maar besef dat jij de schepper bent van jouw eigen leventje!

Activiteiten zijn niet inherent goed of slecht te noemen, maar ze worden alleen zo genoemd overeenkomstig het gevolg dat ze veroorzaken voor degene die de actie doet of ondergaat. Positieve acties veroorzaken natuurlijk prettiger ervaringen voor het innerlijke of hogere zelf, dan negatieve ervaringen. ‘Als we Spaanse peperzaadjes zaaien, zal er Spaanse perpers groeien en geen fruitbomen’.
Echter, als we acties (gedachte, woord en daad) overeenkomstig de allerhoogste wens van de ziel uitvoeren, dan zal geluk en liefde ons overweldigen. Volgen we de gedachtstroom van de geest (het verstand), dan zullen de problemen zich vermoedelijk opstapelen. We hebben niet geluisterd naar ons innnerlijke zelf, ons hart!

Bestaat het dagelijks leven dan alleen maar uit straf en beloning? Het ‘goed’ of ‘fout’ doen? Een boetedoening ten gevolge van incompente daden, handelingen, gesproken woorden of gedachten?

[1] Helena Petrovna Blavatsky geboren als Helena Petrovna von Hahn  was een Amerikaanse occuliste en publiciste van Duits-Russische aristocratische afkomst. Ze wordt ook wel Madame Blavatsky genoemd. Blavatsky was de naam van haar eerste man. Door deze stroming zijn begrippen als karma en reïncarnatie bekend geworden. Volgens Blavatsky komen theosofische ideeën overal in oude en nieuwe religies voor en gaat het dus niet om een nieuwe leer. Op die manier beschouwd zou de theosofie één van de meest universele stromingen zijn die er bestaan. Hoewel haar opvattingen omstreden zijn, heeft zij onmiskenbaar een grote invloed gehad op het latere esoterisch-filosfisch denken.
De bekendste aankondigingen van een New Age tijdperk kwam van Helena P. Blavatsky (1813 – 1891).

3.0 Is karma of de wet van oorzaak en gevolg een systeem van beloning en straf?

Bestaat er zoiets van schuld of boete doen?

bloem9aNeen, er bestaat niet zoiets als schuld van karma. Althans niet zoals velen dat bedoelen. Een schuld is iets dat moet of zou moeten worden terugbetaald en dat is in het leven op aarde niet van toepassing. Het is een ervaringsproces, een proces van wording! Géén leerproces, want je ziel weet alles wat er te weten valt. Niettemin zijn er bepaalde dingen die je wilt (over)doen, die je kiest om te ervaren. En sommige van deze keuzes hangen af van wat je eerder hebt ervaren. Dit is ongeveer het ‘dichtst’, dat woorden kunnen komen bij wat wij de schuld van karma noemen.
Indien karma de aangeboren wens is om beter en groter te zijn, om te groeien en je verder te ontwikkelen, en om naar voorbije gebeurtenissen en ervaringen te kijken als maatstaf hiervoor, dan bestaat karma inderdaad. Maar het stelt geen enkele voorwaarden. Er wordt nooit iets vereist! Je bent, zoals je altijd bent geweest, een goddelijk wezen met een vrije keus.

Het klinkt bijna onbegrijpelijk, maar je hoeft hier op aarde niets te leren, want je leert hier niets! Je innerlijke Zelf weet alles wat er te weten valt. Het enige wat je hier hoeft te doen, is je te herinneren. Dat wil zeggen te herinneren |Wie-je-werkelijk-bent| en daar naar handelen. Maar niet iedereen beseft wie hij of zij werkelijk is. Je bent een drieledig energiewezen; een goddelijk wezen dat bewust gekozen heeft om het levensproces hier op aarde te willen ondergaan. Als een ziel terugkeert naar een menselijk leven, dan is dat altijd een poging om méér ervaringen op te doen én zich aldus verder te evolueren!

Jezus begreep exact wat het ware doel van het leven inhield. Daarom handelde Jezus met medeleven – en als anderen ervoor kozen zich te beschouwen als wezens die bijstand nodig hadden, verwierp hij hen niet om hun verkeerde inschatting, maar stond toe dat zij van hun realiteit hielden – en stond allen liefdevol bij in de uitwerking van hun keuzes. Want Jezus wist dat sommigen het snelste pad naar |Wie-zij-zijn| liep door |Wie-zijn-niet-zijn|.

4.0 Hoe werkt karma? Hoe werkt de wet van oorzaak en gevolg?

‘Heeft Boeddha de wet van oorzaak en gevolg ‘uitgevonden’?’
‘Is het nodig dat we de gevolgen van al onze daden ervaren?’

afb. engelen 8Er bestaan bepaalde natuurwetten in het materiële universum, en één van die wetten is de wet van oorzaak en gevolg. De wet van oorzaak en gevolg luidt: al het veroorzaakte gevolg wordt uiteindelijk door het Zelf ervaren! Dit betekent: Wat jij een ander doet ervaren, zul je ooit zelf ervaren!
In de New Age hebben ze daar een mooie uitdrukking voor. ‘Alles keer terug, ooit eens!’ Anderen kenen dit als het gebod van Jezus: ‘Doe een ander niet, wat jij niet wilt dat jou geschiedt’. Jezus leerde de wet van oorzaak en gevolg. Dat zou de primaire-wet kunnen worden genoemd.

De Boeddha (boeddisme)[1,2] onderwees in heel zijn leven hier op aarde het belang van onze daden en onze handelingen. Hij onderwees, dat er verschillende soorten handelingen of daden (‘karma’)  bestaan. Maar het belangrijkste onderscheid wat hij maakte, is wel het onderscheid tussen ‘goede’ daden en ‘slechte’ daden. Goede daden leiden tot goede gevolgen, kwade daden leiden tot slechte gevolgen.
Een ander belangrijk onderscheid is de manier waarop we daden uitvoeren. Gautama Boeddha zei, dat we dit op drie manieren doen: door middel van het lichaam (lichamelijke daden), spraak (verbale daden) en ‘geest’ (mentale daden). Van deze drie daden, zei Boeddha dat de mentale daden (de gedachten en herinneringen van de geest uit alle levens, niet van het hogere zelf of de ziel) het belangrijkste en het meest zwaarwegend zijn. In een meer gedetailleerde lering over wat nu precies ‘goed en slechte’ daden zijn, geeft Gautama Boeddha een lijst van tien soorten daden die ieder een goede en een slechte variant hebben. Hij geeft aan dat hebzucht, haat en onwetendheid de drie hoofdgroepen van slechte daden zijn, en dat het tegenovergesteld van deze drie dingen (onbaatzuchtgheid, liefde, en de aanwezigheid van kennis en inzicht) de drie hoofdoorzaken van goede daden zijn.
Van groot belang om te weten, is dat Boeddha zijn volgelingen niet gebood dat ze ‘moesten’ geloven dat karma werkelijk bestaat en een zeer grote (negatieve) invloed heeft op een volgend leven: dat geloof liet hij van henzelf afhangen. Wat hij wel deed is de vier zekerheden onderwijzen. Deze komen erop neer dat iemands daden belangrijker zijn dan zijn geloof; als men goede daden verricht, maakt het niet uit of men nu geloofd in een volgend leven (reïncarnatie) of niet.

[1] Gautama Boeddha of Siddhartha aBoeddha was een spirituele leider die volgens de historische wetenschap waarschijnlijk leefde van ca. 450 v. Chr. tot 370 v. Chr. in India.
[2] Het boeddhisme is een levensbeschouwelijke en religieuze strorming. De basis van het boeddhisme, die is terug te vinden in het Theravada-boeddhisme, handelt over het lijden en hoe we er definitief van bevrijd kunnen worden. Het doel van boeddhisten is om bevrijd te worden uit de kringloop van wedergeboorte, om zo nooit meer te hoeven lijden. De kern van deze leer is dan ook het inzicht in  het menselijk lijden, en de weg om dit lijden op te heffen.
In principe worden al onze schadelijke gedachten en emoties (hechting, woede, trots) veroorzaakt door een onjuist begrip van de werkelijkheid. Door het vasthouden aan deze gedachten en emoties verlangen we naar het voortbestaan van onszelf, waardoor wedergeboorte plaatsvindt. In wat voor vorm we worden wedergeboren wordt bepaald door ons karma, de effecten van ons handelen.

5.0 Wat zijn ‘goede’ en ‘slechte’ daden?

De doctrine van ‘goed’ en ‘kwaad’

afb. engelen 13a‘Goed en fout’ zijn filosofische polariteiten binnen een menselijk waardesysteem dat niets met de ultieme werkelijkheid te maken heeft. Bovendien zijn het zelfs binnen onze eigen systeem geen blijvend constructies. Integendeel zelfs, van tijd tot tijd veranderen waarden namelijk. De opvattingen over ‘goed’ en ‘kwaad’ veranderen daarom, en zijn veranderd, keer op keer, cultuur tot cultuur, van tijd tot tijd, van religie tot religie, van plaats tot plaats ………… zelfs van gezin tot gezin, en van persoon tot persoon. Begrijp dat ‘goed en fout’ producten zijn van je fantasie, en dat ‘in orde’ en ‘niet in orde’ niets anders zijn dan verkondigingen van je laatste voorkeuren en fantasieën.
Wat veel mensen in een bepaalde tijd ‘goed’ vonden, zoals het verbranden van heksen, wordt nu toch echt wel als ‘verkeerd’ beschouwd. Zo vonden de meeste mensen het bijvoorbeeld ‘niet in orde’ om een einde te maken aan je eigen leven; zo vinden velen dat het niet goed is om iemand te helpen die een eind aan zijn of haar leven wil maken. In allebeide gevallen vinden wij dat dát ‘verboden’ moet zijn. Als de dokter je helpt zelfmoord te plegen, wordt dat doodslag (zelfdestructie) genoemd, maar als een tabaksfabrikant je ‘helpt’, heet het handel. Of zelfdestructie legaal is of niet – ‘goed’ of ‘fout’ – lijkt alles te maken te hebben met hoe snel het wordt gedaan, en met wie het doet. Hoe langzamer de dood is, des te sneller wordt het ‘goed’ bevonden. Het is krankzinnig om te denken dat God eindeloos lijden verwacht, en dat een snel, humaan einde van het lijden ‘fout’ zou zijn. ‘Straf het menselijke, beloon het krankzinnige’.

Een definitie van ‘goed’ en ‘kwaad’ is ook een uitspraak die niet alleen tijdgebonden, maar ook geografisch bepaald is. Je zou iedereen erop attent kunnen maken dat bepaalde activiteiten op onze planeet illegaal zijn op de ene plek (prostitutie bijvoorbeeld) en een paar kilometer verderop legaal, en daarom telt voor iemand van wie gezegd wordt dat hij niets ‘verkeerds’ heeft gedaan, niet zozeer wat hij feitelijk heeft gedaan maar wáár hij het heeft gedaan.

Wij  kunnen dus in principe niet eens voor onszelf uitmaken wat ‘goed’ is en wat niet. Ja, want volgens mijn mening is dat het hoofdprobleem niet. Dat je van gedachtenafb. engelen 5 verandert over wat ‘goed’ en ‘fout’ is, is niet het probleeem. Want ….. je moet wel van gedachten veranderen, anders groei je niet. Verandering hoort nauw eenmaal bij evolutie! Neen, het probleem is niet dat je veranderd bent, of dat je waarden veranderd zijn. Het probleem is dat velen van ons koppig blijven denken dat de waarden die nu gelden de juiste zijn, dat ze perfect zijn, en dat iedereeen ze moet onderschrijven!
Sommigen van ons zijn zo erg overtuigd van hun eigen gelijk en hun eigen rechtvaardigheid. Ik zeg dan: ‘Houd vast aan waarin je gelooft, als jou dat goed doet. Houd er stevig aan vast. Laat het niet waaien. Want jouw ideeën over ‘goed’ en ‘fout’ bepalen jouw definitie van |Wie-jij-bent|!’

Wij veranderen dus van waarden, en veranderen dus permanent van gedachten wanneer het ons uitkomt. Maar wij houden bij elke stap die we maken vol dat het niet zo is, en dat er onveranderlijke waarden aan onze samenleving ten grondslag liggen. Wij hebben onze samenleving op een paradox gebouwd.
Want vergankelijkheid is de enige waarheid. Niets is blijvend! Alles verandert! Oordeel daarom niet te snel over een ander. Probeer integendeel oordelen te vermijden, want zijn ‘fout’ is wat jij gisteren nog ‘goed’ vond; de vergissingen van een ander zijn dezelfde als fouten die jij ooit hebt gemaakt en die je nu pas hebt veranderd: de keuzes en de beslissingen van een ander zijn net zo ‘krenkend’ en ‘schadelijk’ net zo ‘egoïstisch’ en ‘onvergeeflijk’ als de jouwe ooit zijn geweest. Juist wanneer je je ‘niet kan voorstellen’ hoe iemand ‘zoiets kan doen’, vergeet je waar je zelf geweest bent en waar jullie allebei naar op weg zijn.

‘Boosheid en verontwaardiging kunnen een grote zegening zijn’.
‘Onveranderlijkheid bestaat alleen als idee in onze fantasie’.

6.0 Oud en nieuwe karma?

Het karma openbaart zich in de dingen die vanuit de omgeving op ons afkomen. In deze opvatting komt ons fysiek lichaam met alle voordelen en gebreken ons ook tegemoet. Om dit goed te voelen, moeten we voor ogen houden dat wij niet ons fysiek lichaam zijn, maar dat we het slechts ‘bemannen’. Het lichaam is slechts de omhulling, het materiaal en gereedschap voor de ziel – het hogere of innerljke zelf – en als zodanig dus ook voor de omgeving.

afb. genezing 5Tijdens de voorbereiding van een nieuw aardsleven bouwt het individu (het energiewezen) – de ziel – aan een toekomstig nieuw lichaam. Hij wordt hierbij geleid door hogere geestelijke wezens die met grote scheppende wijsheid het ‘lot of bestemming’ in het lichaam van de mens helpen weven. Ons lichaam, maar vooral ons energiesysteem [Aura- en chakrasyseem; Nieuwsbrieven sept. en okt. 2011] bevat daarom ook een schat aan geheimen over ons huidig leven en zelfs over volgende levens.
In ons aardsleven kunnen uit de lichamelijke en psychische opbouw onze vaardigheden en talenten tevoorschijn laten komen. Deze kunnen we ook begrijpen als gevolgen van specifieke ontwikkelingen in een vorig leven. Hierbij geldt de ‘wet van de metamorfose’ [1], waardoor je kunt zeggen: ‘Ik kan nu zo gemakkelijk en goed pianospelen, dan zal ik in mijn vorig leven wel pianist moet zijn geweest’. Deze ‘wet’ houdt in, dat de in het ene leven verworven vaardigheid in het volgende leven tot een vooralsnog lichamelijk verankerd talent wordt omgevormd. Het liefst zou ik dan ook willen spreken over een opgedane positieve levenservaring(en), in plaats van verworven vaardigheden! Omdat de ziel alleen maar het hoogste gevoel van een dergelijke fysieke levenservaring nastreeft en als zodanig ‘opslaat op zijn harde schijf’. De ziel analyseert niet, oordeelt en veroordeelt niet en kent gelukkig geen belemmeringen in zijn spirituele ontwikkeling.
Zo kun je je voorstellen, dat iemand die in het ene leven een heel zuiver en moreel bewustzijn heeft opgebouwd, in het volgende leven een grote vaardigheid tot het onderscheiden van zuiverheid van klanken kan blijken te bezitten. Of dat hij een aangeboren talent tot het maken van mooie vormen (bijv. meubelmaker of kunstenaar) toont.

Andersom kunnen we de tekorten die hetzij lichamelijk, hetzij via onze opvoeding bij ons zijn ‘aangebracht’ (middels projectie en het onbewust kopiëren van het afb. genezing 9ouderllijk model), zien als voornemen om daaraan kwaliteiten te ontwikkelen. Iemand die door een combinatie van temperament en ervaren onrecht erg wraakzuchtig is geworden, heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid de kwaliteit van de vergevingsgezindheid te ontwikkelen. Vaak maken dierbaren in de omgeving van zo iemand veel ‘fouten’ die aanleiding kunnen worden tot innerlijke scholing van het ‘slachtoffer’.
Jij als energiewezen hebt dus je omgeving – de wereld – hard nodig om spiritueel te groeien; om de spirtiuele ladder in ieder leven te beklimmen; om te evolueren! Je bent hoe dan ook een god-in-wording ongeacht de reeds eerder opgedane positieve of negatieve levenservaringen. Het hele leven is dus een noodzakelijke bewustwordingsproces om te beslissen |wie-je-bent| en dat vervolgens (zelf) te ervaren.

[1] Boek ‘Karma als kans’, Manfred van Doorn

7.0 Het bewustwordingsproces van het leven

‘Evolutie, goed of fout?’

Reïncarnatie
‘Waarom reïncarneren wij?’

Als een ziel terugkeert naar een menselijk leven (reïncarneren), dan is dat altijd een poging om méér ervaringen op te doen én zich aldus verder te evolueren! Dat is de kern van het levensproces; bewust worden van het ware doel van ons bestaan!

afb. engelen 34Tijdens het hele leven bepaal jij zelf je eigen regels. Jij zet de richtlijnen uit volgens een van te voren opgesteld goddelijk Plan en jij beslist uiteindelijk – bij ‘terugkomst’ – hoe goed je het hebt gedaan hier op aarde. Hoe goed je bezig bent geweest op ieder moment van de dag, want jij bent tenslotte degene die besloten heeft |Wie| en |Wat-jij-werkelijk-bent| …….. en |Wie-je-wilt-zijn| hier op aarde.
De ziel weet heel goed dat haar doel evolutie is. Dat is haar enige doel, haar wezenlijke doel! Het doel van een menselijke ziel is dan ook alles te ervaren, zodat zij alles kan zijn. De ziel verlangt er daarom naar om alle individuele aspecten van zijn Goddelijkheid te ervaren.
De ziel weet alles wat er te weten valt; alle kennis, alle macht en alle glorie komend uit het Hemelrijk. Voor haar is niets verstopt of onbekend. Dat is de eeuwige kennis die de ziel ten alle tijden bij zich draagt. Echter weten is voor de ziel niet voldoende. Het weten is conceptueel, maar dat is voor de ziel niet voldoende. De ziel streeft naar haar eigen ervaringen en waar kan ze dat het beste doen, is op aarde. De ziel verlangt er uiteindelijk naar om een god te Zijn. Om dit te kunnen evaren zoals Jezus dit heeft mogen ervaren op aarde is een ‘hulpmiddel’ geschapen; je levenswerk. Je levenswerk is een uitspraak over |Wie-je-bent|!

Het belang van een ziel ligt dan ook niet bij de prestaties van het lichaam of de ontwikkeling van het verstand (Nieuw Onderwijsmodel Creatie & Educatie). Dit alles heeft voor de ziel geen enkele betekenis. Wat de ziel nastreeft, is het hoogste gevoel van Liefde dat je maar kunt voorstellen. De ziel streeft naar dat unieke gevoel, niet naar kennis. De ziel bezit al de kennis, maar kennis is conceptueel. Het gevoel is echter empirisch.
De ziel wil zichzelf voelen en zo zichzelf kennen door haar eigen ervaring hier op aarde. De ziel is dan ook te omschrijven als de som van elk gevoel dat de ziel ooit heeft gehad in welk vorig leven dan ook. De ziel is in de loop der eeuwen als het ware een ‘opslagplaats’ van gevoelens uit het verleden en heden geworden. Je geheugen (het verstand, de geest) bestaat uit herinneringen aan deze gevoelens. Zuivere emoties en zuivere gevoelens zijn dan ook te beschouwen als de taal van de ziel.
De ziel schept daarom hier op aarde situaties én omstandigheden voor haar eigen hoogst bestemming en haar eigen meest directe herinnering voor elk moment van nu. De ziel creëert en het verstand (de geest, niet de breinmassa) reageert. De geest zal keuzes maken uit het aanbod, dat de ziel haar aanreikt. De ziel zal trachten duidelijk te maken dat er slechts één overweging kan meespelen wanneer je kiest, namelijk: ‘Is dit een uitspraak over |wie-ik-werkelijk-ben|? Is dit een mededelnig over |Wie-ik-kies-te-zijn|?’  Dat is wat de ziel de geest iedere keer zal voorleggen.

Het hele levensproces gaat er juist om je Zelf te ontdekken, je Zelf te scheppen zoals wij werkelijk zijn en werkelijk wensen te zijn, op ieder moment van de dag. De afb. engelen 18ziel vormt tijdens het leven – het scheppingsproces, het bewustwordingsproces, het spirituele groeiproces, het beklimmen van de spirituele ladder – het denkbeeld, de geest schept en het lichaam ervaart, datgenen wat jij hebt gecreërd! Op deze manier gaat de cyclus van schepping en ervaring, verbeelding en vervulling, kennen en naar het onbekende groeien alsmaar door. Nu en altijd.

Er worden in mensen veel niveaus van evolutie getoond en waargenomen. Men kan vaak terugkomen – vele honderden keren – en steeds hoger evolueren. Maar door in een ‘lagere’ vorm zoals sommige godsdiensten beweren – in de vorm van een dier terugkeren – kan een ziel zich nooit naar een hoger niveau ontwikkelen, en juist dat is haar grootste wens, nl.: evolueren. Daarom komt het niet voor dat een ziel zal terugkeren in een dierlijk lichaam. Niet voordat de ziel de ultieme hereniging met het AL heeft bereikt.  Een ziel kan er ook atlijd – en zo vaak zij dat wil – voor kiezen om een bepaalde levensvorm op een bepaald niveau nogmaals door te nemen.
Evolueren, het zich verder ontwikkelen van de ziel zou zonder reïncarnatie niet mogelijk zijn. Zonder reïncarnatie – zonder het vermogen opnieuw een lichamelijke vorm aan te nemen – zou de ziel alles wat zij wil bereiken in één leven moeten zien te bereiken en dat is miljarden malen korter dan een tik van de kosmische klok.

Dus, reïncarnatie is een feit. Het heeft zin en het is perfect!

8.0 Is de wet van oorzaak en gevolg alléén van toepassing op mensen die erin geloven?

afb. engelen 15Als mens zijn wij op weg naar het hier op aarde vertegenwoordigen van de geestelijke wereld; de wereld van liefde. Daarvoor is het nodig dat we onze innerlijke drang (onze passie om een god-te-worden) die ons uit het verleden en de toekomst tegemoet treden, op aarde leren verwezenlijken. ‘We kunnen ons van ons ouderlijk huis losmaken en alsnog kwaliteiten veroveren die we in onze opvoeding of leven nog niet hebben geleerd’. Het karma helpt ons daarbij. In die zin dat we in ons leven telkens opnieuw worden geconfronteerd met gebreken waarmee we in het ‘reine’ moeten komen. [Literatuur: Manfred van Doorn, 1990].

Onderweg naar de eeuwigheid, op weg naar het meesterschap, word je in je leven dus geconfronteerd met talrijke omstandigheden, situaties en ontwikkelingen, die niet allemaal even welkom zijn. Het eerste wat veel mensen op zo’n moment doen, is eigenlijk het laatste wat je zou moeten doen, namelijk proberen uit te vinden wat de zin ervan is. Sommigen mensen denken dat de dingen om bepaalde reden gebeuren en proberen die redenen dan te achterhalen. Anderen beschouwen sommigen dingen als een ‘teken’ en proberen derhalve te begrijpen wat het teken hun vertelt. Linksom of rechtsom proberen mensen zin te geven aan de gebeurtenissen en ervaringen in hun levens. Maar waar het op neerkomt, is dat niets bekenis heeft. Er gaat geen intrinsieke waarheid of een bijzondere betekenis schuil achter iedere ontmoeting en ervaringen in ons leven. Neen, wij leven als het ware in een levensclyclus van  … mogelijke oneindige herhalingen én gebeurtenissen.

8.1 De levenscylcus

bloem5aDe levenscyclus is te omschrijven of nog beter aan te duiden als het (levens)Proces! Het is een beeldspraak waarin de geen-begin-en-geen-einde-aan van de dingen wordt uitgedrukt; het voortdurend met alles verbonden Pad naar alles toe en overal vandaan, waarover de ziel de eeuwigheid lang met vreugde rondreist. De levenscyclus van ieder mens is dan ook te beschrijven als een ‘reis van de ziel’ door de eeuwigheid. Het is het geheim van het ritme van het leven, waardoor wij allen iedere keer de gelegenheid krijgen de Kosmische Energie van het Goddelijke op te roepen tijdens onze tussentijdse ‘stops’ hier op aarde.

Deze levenscyclus is op iedereen – ongeacht geloof, ras of cultuur – van toepasssing. Of je u gelooft in reïncarnatie of niet, of je nu in God gelooft of niet, het leven is een oneindige cyclus met geen begin en geen einde! Het oneindige rad van wedergeboorte – het kosmische rad – wordt daarom steeds weer opnieuw in beweging gebracht, indien je opnieuw je Zelf wilt ervaren in het aardse leven.
Wij incarneren in lagere menselijke vormen, en wij ontwikkelen ons vervolgens naar hogere bewustzijnstoestanden. Dit gebeurt gewoon door de energie van de Kosmos – het Universum – in het lichaam op te roepen; door het te laten stromen door ons aura- en chakra-systeem. Steeds maar weer; ieder dag, iedere minuut krijg je de gelegenheid om dit te doen!

9.0 Hoe kunnen we de negatieve indrukken ‘zuiveren’?

Het dagelijkes levens(proces) = een zoektocht naar spirituele verlichting? Zuivering?

Je kunt niet ervaren, wat je niet kent of weet!

afb. engelen 33Alle gebeurtenissen, alle ervaringen hebben tot doel kansen te scheppen. Gebeurtenissen en ervarigen zijn kansen, die God in het levensproces heeft ‘ingebouwd’. Niets meer, niets minder! Het is een vergissing ze te beoordelen als ‘het werk van de duivel’, ‘de straf van God’, een ‘beloning uit de hemel’ of iets daar tussen in. Het zijn eenvoudigweg gebeurtenissen en ervaringen, dingen die gebeuren. Gebeurtenissen en ervaringen zijn door ons aangetrokken kansen, door ons individueel of collectief bewustzijn geschapen mogelijkheden.
Bewustzijn schept ervaring. Maar tijdens ons levenspad proberen wij ons (spirirtueel, innerlijk of hoger-) bewustzijn te verhogen. Wij trekken daarom deze unieke kansen aan, op dat wij ze kunnen gebruiken als het gereedschap waarmee wij kunnen scheppen en ervaren |wie-je-bent|. |Wie-je-bent| is een wezen van een hoger bewustzijn dan waarvan wij nu blijk van geven.

Waar zuivering, verlichting, zelfdefiniëring, verlossing, volmaaktheid ….. voor jou dus op neerkomt, is iets te weten wat je nog niet hebt ervaren en het aldus te ervaren. Kennis en inzicht opent de deur naar ervaring, maar in onze voorstelling ligt dat precies andersom! In feite weet je (innerlijke zelf of hogere zelf) veel meer dan je ooit hebt (kunnen) ervaren. Je weet alleen niet dat je het bewust weet, omdat er tussen de ziel en de geest een ‘sluier der vergetelheid’ aangebracht is door God tijdens ieder leven.

Je weet bijvoorbeeld dat er een God is, die Zijn onvoorwaardeljke Liefde door het hele universum heen ten toon spreid, maar je ervaart misschien niet dat je dat weet of dat je het voelt. Je ervaart niets van dat alles! Maar de goddelijke Liefde die door het hele universum wordt uitgezonden, zal ook jou ‘raken’. Maar je blijft maar wachten op de ervaring van een ontmoeting met God; jarenlang! En al die tijd onderga je het maar; je wacht en je wacht en je ervaart niets concreets. Maar je ervaart het zonder het te weten, zonder Zijn Liefde bewust te voelen, wat hetzelfde is als het helemaal niet ervaren. Je bent niet afgescheiden van God, maar je ervaart God niet zoals jij denkt dat het zou moeten. Begrijp nu dat God permanent, ononderbroken Zijn Liefde naar jou uitzendt. De vraag is alleen wanneer open jij je hart voor Zijn Liefde?

Het doel van het leven is daarom niet God te behagen, te plezieren! Het doel van het leven is te weten en te herscheppen |wie-je-bent|. Oneindig vele malen, totdat je daadwerklijke beseft |Wie-je-bent|. Door juist dát te doen, behaag je God en verheerlijk je Haar tegelijkertijd. Dus aanvaart van wie en wat je bent op dit moment; en wees daar een demonstratie van !

10.0 Slot

Het kosmische rad

‘Een CD-Rom spelletje?’

‘Zie karma als een nieuwe kans om …….. spiritueel te groeien, te ontwikkelen, te evolueren.’

adam na zondevalHet leven is op veel manier te vergelijken met een CD-Rom; een computerspelletje. Heb je ooit kinderen gezien die een computerspelletjes speelden met een CD-Rom? Heb jij je wel eens afgevraagd hoe de computer weet hoe op de bewegingen van de joystick moet reageren? De computer weet hoe hij op elke beweging van het kind reageren moet, omdat elke mogelijke beweging al op de schijf is geprogrammeerd, samen met het passende antwoord.

Bekijk het kosmische rad als die CD-Rom. Alle einden (the end) bestaan al. Het universum wacht gewoon af welk einde wij deze keer kiezen! En als het spel uit is, of wij nou winnen, verliezen of gelijkspelen, vraagt het universum: ‘Nog een spelletje?’ Het maakt de computer niet uit of je wel of niet wint. Je kunt hen niet ‘kwetsen’. Hij – de computer – geeft je gewoon de kans om nog een keer te spelen. Alle einden bestaan al en welk einde je zult meemaken, hangt af van de keuzes die jij maakt.
Het leven is op veel manieren een soort CD-Rom. Alle mogelijke gebeurtenissen bestaan en hebben al plaatsgevonden. Nu kun jij uitkiezen welke je wilt ervaren. Net als bij het computerspelletje zijn er meer versies dan die ene. In de ene versie zal bijvoorbeeld de aarde grote ontreddering meemaken. In een andere versie niet. Maar in feite zijn alle versies al gebeurd, eens! Zo is het het ook met onze levenscyclus!

Het geheim van het leven

De zin van het leven – of het een laag of een hoog ontwikkeld spiritueel leven is – is om jezelf te ervaren als het Al, Al-Wat-IS, of God. God is Liefde, Volmaakte Liefde. Jij bent volmaakte liefde, alleen heb je dat nog niet zo bewust mogen ervaren! Echter we zijn allen in ‘ontwikkeling’. We zijn allemaal verbonden met ons veranderingsproces, ons evolutieproces, ons bewustwordingsproces van de ware zingeving van het leven, maar we zijn aan het …. worden.
We zijn allemaal een ‘god-in-wording’, en uiteindelijk zullen we de volmaakte eenheid met God (=nirwana) mogen ervaren.

‘We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grote kansen, briljant vermomd als onmogelijke situaties’ [Charles Swindoll, 1934]

Hans Zevenboom

Literatuurverwijzing:

Bron:: http://www.millennium-visie.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=222:karma-als-kans&catid=36:nieuwsbrieven&Itemid=60

November: Numerologie


DAG OKTOBER, WELKOM NOVEMBER
Krabbels

November is een maand van gevoeligheid, stilte en bezinning. Ook transformatie valt eronder. Met Allerzielen en Allerheiligen gedenken we de overledenen en hun over- gang naar de volgende zijnstoestand. De 11 staat voor loslaten en het vrijgeven van aardse belangen. Deze maand is daarom geschikt voor innerlijke bezinning, zelfreflectie en de erkenning van je eigen plus- en minpunten. November helpt je je intuïtie op te merken en je van veel dingen bewust te worden die nog dienen te worden afgerond. Ideeën, plannen en voornemens dienen niet overhaast rondgebazuind te worden. In November is men in versterkte mate af-  hankelijk van de buitenwereld. Ondersteun anderen deze maand meer dan anders door middel van gedachten, voorspraak en gebeden.

De maand november, maandgetal 11, helpt je:
• je op jezelf te bezinnen en op waarde te schatten wat je hebt,
• het verleden los te laten, je van zorgen, zwaarmoedigheid, pijn en wrok te ontdoen en vol godsvertrouwen in het hier
en nu te leven,
• vergeving te oefenen en je naasten te dienen,
• te werken aan de verwerkelijking van je ideeën,
• je je eigen licht te herinneren.

11 is een Meestergetal, gezien dat getal mag November ook een Meestermaand genoemd worden.

Dubbelgetal 11

Thema: Eenheid – inzicht

De Engelen boodschap van 11

11: Besteed aandacht aan steeds terugkerende gedachte en ideeën, want ze zijn het antwoord op je gebed. Dit getal duidt ook op een uiterst creatief persoon die verslavend gedrag moet vermijden.

Bron: Marianne, eigen cursus Numerologie

Lichaamswijsheid gebruiken


Lichaamswijsheid gebruiken

Het lichaam is je bondgenoot. Het werkt vóór je!

Je lichaam werkt als een antenne. Het vangt voortdurend informatie op. Zowel van jezelf als van de buitenwereld. Loop je uit de pas in je leven? Maak je een voor jou kloppende beslissing? Verkeer je in een situatie waarin je gewaarschuwd wordt voor iets? Je lichaam laat het je direct weten. De kunst is om deze lichaamssignalen te (h)erkennen en juist te interpreteren. Een schat van informatie ligt onder handbereik. Annet van Laar schreef er een praktisch boek over: Van binnen weet je alles. Handboek voor lichaamswijsheid. Een gesprek over het belang en de werking van lichaamssignalen.
lichaamswijsheid‘Het lichaam is je bondgenoot’, beaamt Van Laar. ‘Het “weet” zaken lang voordat het denken er een oordeel over heeft kunnen vormen.’ Hoe? ‘Via je lichaam heb je contact met een breder bewustzijnsveld dan het verstand alleen. Hierdoor bezit je lichaam een grote wijsheid: een vorm van weten die verbonden is met lichamelijk beleefde gewaarwording. Het lichaam huisvest alle kwaliteiten om te leven, te werken, te communiceren en te helen.’

Centra van hoofd, hart en buik

Bewust en onbewust verwerken we met ons hele lichaam informatie uit de buitenwereld en reageren we. Het opnemen en verwerken van informatie vindt plaats in de centra van hoofd, hart en buik. Dit gaat de hele dag door. ‘Met het hoofd neem je intuïtief waar. Denk aan ingevingen, visie en inspiratie. In de buik draait het om instinctief waarnemen. Hier heb je toegang tot de wereld van de opgeslagen persoonlijke en collectieve informatie uit je verleden. In het hartcentrum verwerk je informatie die binnenkomt via je zintuigen. Je ziet, hoort, voelt, ruikt of proeft. Het gaat om informatie uit het hier en nu. Informatieopname verloopt in alle drie de centra in a split of a second‘, vertelt Van Laar.

Feedback van je lichaam

Dankzij de drie informatiebronnen beschikt je lichaam over een grote kennis. Kennis die je lichaam met je deelt. Als je luistert, geeft je lichaam je voortdurend feedback over de impact van je doen en laten op jezelf en je omgeving en over de invloed van voorvallen in je omgeving op jou. Van Laar: ‘Deze signalen willen je bewust maken. Luister je naar de signalen van je lichaam en lukt het je deze zonder oordeel te aanschouwen? Door alle lichamelijke beleefde gewaarwordingen toe te staan, vanuit eenvoud, kan de betekenis zich ontvouwen. Dan ervaar je direct een vorm van ontspanning en rust. In deze zin is je lichaam je bondgenoot. Het werkt vóór je! Het lichaam laat je direct weten of je in of uit de pas loopt. Als je dit negeert, dan merk je dit vaak aan spanning of verkramping ergens in je lichaam en op langere termijn aan een daling van je energieniveau.’

Bewust zijn van lichamelijke gewaarwordingen

Hoe kunnen we de signalen die ons lichaam ons geeft ervaren en vervolgens juist interpreteren? ‘Door steeds de verbinding te maken met onze lichamelijke gewaarwordingen, kunnen we gebruik maken van de informatie die het lichaam constant aan ons geeft. Gedurende de dag kun je regelmatig aandacht te geven aan de gewaarwordingen in je lichaam. En activiteiten als bewust bewegen, dansen, zingen, mooie dingen zien, buiten zijn, kunnen ons helpen om de verbinding met ons lichaam sterker te ervaren.’

Overlevingsgedrag

Het neutraal herkennen van lichaamssignalen is niet altijd eenvoudig.’Dingen die we hebben meegemaakt in het verleden, zorgen ervoor dat de signalen vervormd raken. Je herkent ze aan spanning en onrust. De interpretatie van deze vertroebelde signalen past dan niet bij de huidige realiteit.’ Bewustwording van overlevingsgedrag is noodzakelijk. Spanning en pijn vormen daarbij een normaal en nuttig signaal. Een ingang tot zelfonderzoek. Het is teruggetrokken energie. Van Laar: ‘Het moet niet weg! Nee, integendeel: deze energie wacht tot het erkend wordt en zich kan manifesteren op een oorspronkelijke manier. Dan komt die creatieve energie weer vrij, die eerder geen uitweg vond. Hoe minder we belemmerd worden door conditioneringen en negatieve gedachten, des te beter kunnen we intuïtieve en instinctieve informatie opvangen.’

Thuis in je lichaam

Vervormingen kunnen we omzeilen. ‘Het vraagt dat we landen in ons lichaam, met alles erop en eraan, dat je thuis bent in je lichaam, dat je er goed contact mee hebt. Het landen, tot ontspanning komen in je lichaam, maakt presentie mogelijk,  zowel in buik, hart en hoofd. De volgende stap? Accepteren wat er is en dat toestaan in plaats van het te veroordelen. Dat geeft rust, blijdschap en helderheid. Op drie vlakken heb je dingen nodig om in het benodigde bewustzijn te komen: 1. zien wat nu werkelijk waar is (hoofd), 2. dat wat er nu is, de ruimte geven, ook in de interactie met de ander, dus open en eerlijk communiceren (hart) 3. je eigen mogelijkheden en begrenzingen accepteren (buik).  Je hebt minder gedachten meer die los zijn van het huidige moment. Je kunt terug steeds terug naar dat bewustzijnsveld, wat meer is dan de waan van de dag. Je maakt contact met je kern, je oorspronkelijke energie, die vrij van conditionering is. Zo open je de weg naar authentiek leven’.

Weerstanden

Wie trouw wil zijn aan wat hij of zij van binnen voelt en dat vorm wil geven, stuit natuurlijk op weerstand en obstakels. ‘De uitdaging van deze tijd is present te blijven te midden van de enorme hoeveelheid prikkels. Dat gaat 24 uur per dag door. Het is overweldigend. En verslavend, want het blijft trekken. Denk aan de smartphone! Dit is allemaal het domein van het hoofd. Je hebt als mens echter ook voldoende belevings- en fysieke activiteiten nodig, om weer in een natuurlijk ritme te komen, een natuurlijke ordening..Ook komen mensen in botsing met gevestigde structuren, meningen en autoriteiten. Bijvoorbeeld als je een goede baan opgeeft, iets waar de buitenwereld niets van begrijpt. Dit vraagt om kracht, aanwezigheid (presence). Het gaat steeds weer om de vraag: Wat past bij jou? Waar word jíj blij van? Want het antwoord geeft je de energie en kracht om op een creatieve manier je weg in te slaan.


Wil jij leren hoe je je lichaamssignalen (h)erkent? Bestel dan nu meteen
Annet van Laar (1957) is psycholoog, opleider, trainer, coach en teambegeleider. Ze brengt mensen, teams en organisaties letterlijk en figuurlijk in beweging. Het versterken van het geheel aan kwaliteiten komt daarbij helder in beeld. Ze geeft verschillende trainingen en workshops. Meer informatie over trainingen, (team)coaching en opleidingen van Annet van Laar is te vinden op haar website.