Narcisme en angst


NARCISME EN DE ENERGIE VAN ANGST

Narcisme wordt gekenmerkt door een gebrek aan empathie, door grootheidswaan, door trots en door egocentrisme. De onderliggende factor is het gebrek aan liefde en de angst. Deze angst is misschien wel de meest moeilijke kant van het narcisme om te begrijpen, omdat het vaak onzichtbaar is. Laat ik het daarom uitleggen en beginnen bij het begin om zo stap voor stap tot de kern te komen.

*Het valse narcistische zelf
Het is belangrijk om te begrijpen dat het gedrag van de narcist – alle dingen die hij denkt, zegt en doet – doordrongen is van angst. Alles wat hij aan de buitenwereld laat zien, zoals zijn overdreven bravoure en arrogantie, is een dekmantel om zijn beschadigde kern te vermijden.

De grootste angst van de narcist is zijn onmacht en onwaardig te zijn. Dat komt omdat hij zich niet geliefd voelt, maar waardeloos, onwaardig, verworpen en bang om verlaten te worden. Om te proberen deze vreselijke innerlijke angst en machteloosheid te vermijden, creëert hij een vals zelf, vaak met een overdreven zelfvertrouwen aan de buitenkant.

*Externe bevestiging
Wanneer je jezelf echt kent, dan ben je in staat om aangesloten te zijn op je ziel. Dat is de enige authentieke ‘plaats’ waar waardigheid, liefde, persoonlijke kracht en vervulling te vinden zijn. In de eenheid die je ziel met je hart verbindt, vind je liefde en daarmee eerbied voor jezelf, het leven en al het anderen.
Wanneer je geen liefde kent en niet echt van binnen weet wie je bent, dan heb je continu bevestiging nodig van de buitenwereld. Om die reden loopt een narcist – in tegenstelling tot iemand die echt zichzelf is – steeds te bedelen om aandacht in de vorm van externe bevestiging en ‘narcistische voeding.’

*Pathologische dekmantel
Door zijn angst is iemand met de narcistische persoonlijkheidsstoornis continu bezig met het hanteren van een egoïsche macht. Dat is de pathologische dekmantel voor hoe machteloos de narcist zich eigenlijk echt van binnen voelt. Dit betekent dat de interacties van de narcist met anderen in zijn leven vol macht en machteloosheid zijn én vooral zijn gebaseerd op zijn energie vol angst.

Als gevolg van deze energie van angst ontmoet de narcist keer op keer dat wat hij het ergste vreest. Hij wordt opnieuw afgewezen wanneer zijn masker afglijdt en andere mensen van zijn onethisch gedrag walgen en gekweld op de narcist reageren. Wanneer de tactieken van de narcist om goedkeuring (de erkenning die hij niet kan genereren voor zichzelf) voortdurend falen (omdat er geen vervangende liefde en goedkeuring is), dan komt de narcistische verwonding sterk tot uiting.

*Narcistische verwonding
Laat je niet misleiden door het optreden van de narcist, waarbij het lijkt alsof er niets gebeurd is. Als bijvoorbeeld zijn relatie eindigt, dan lijdt de narcist van het gemis aan aandacht. Dit creëert nog meer pijn, angst en schaamte. De narcist kan niet anders dan uiteindelijk oog in oog staan met zijn gekwelde innerlijke demonen, maar hij heeft vele manieren gevonden om ze te vermijden. Dit is wat de narcistisch persoonlijkheidsstoornis in het kort inhoudt: een narcist zal niet groeien als mens en niet veranderen, omdat hij continu bezig is om pijn te vermijden. Zo zal hij niet zijn echt ware zelf of de ware liefde ontdekken.

In plaats van om te gaan met de angsten en pijn, verkoopt de narcist liever zijn ziel. Hij heeft het steeds nodig om nog grotere leugens te creëren, meer misbruikende tactieken uit te voeren om zo te voorkomen dat hij persoonlijk verantwoordelijk is. De eeuwige angst maakt het voor hem noodzakelijk om elk moment van de dag, zijn valse imago hoog te houden. Het is voor hem onmogelijk om zichzelf te zijn. Dat is de eeuwige ‘hel’ waarin de narcist in leeft.

*Leven in een leugen
De tactieken van de narcist zijn niet de ‘zielswaarheden’ en de prijs van het voortdurend uitoefenen van zijn pathologische krachten, gebaseerd op zijn valse zelf, is uiteindelijk ongelooflijk hoog. De ziel is ontworpen om de persoonlijkheid evolueren en om liefde te zijn. Het tragische is dat het hele leven van de narcist nep is, ontworpen om zijn angsten en innerlijke pijn te vermijden. Maar wie zonder liefde leeft, zal zich uiteindelijk zal realiseren dat alles tevergeefs is. De weg zonder liefde is uiteindelijk leeg, eenzaam en vol angst.

De waarheid over narcisten is dat zij leven in een angstige leugen, jij niet! Wanneer je de angst van de narcist doorziet, weet je al snel hoe sterk je zelf bent. Het is dan ook vooral je eigen angst die je in de omgang met narcisten te overwinnen hebt.

Als er één ding belangrijk is om te onthouden over narcisten, dan is het dat ze van binnen angstig zijn en dit proberen te overschreeuwen door zich groots voor te doen.

Boeken tip…
Voorbij het narcisme – Mjon van Oers.

foto van Mareiki.

Advertentie

10 dingen die je in een lage trilling houden


10 dingen die je in een lage trilling houden
en die je mag veranderen zodat je je trilling verhoog en je gelukkiger gaat voelen.

 1. Beperkende overtuigingen
 2. In het verleden blijven hangen
 3. Je zorgen maken over de toekomst
 4. Negatief praten over jezelf, in jezelf, met jezelf
 5. De behoefte om indruk te maken op anderen
 6. Klagen
 7. De behoefte om gelijk te krijgen
 8. Weerstand tegen verandering
 9. Anderen de schuld geven
 10. De behoefte om goedkeuring of bevestiging
  van anderen te krijgen.

foto van Mareiki.

Jaloezie


Jaloezie

Wel eens meegemaakt?
Wel eens ervaren?
Wel eens over nagedacht?
Waarom, hoe, wanneer?

Genoeg gedachten erover gehad. Heeft het met die ander te maken of met jezelf.

Waarom Jaloezie? Bijzonder woord wel, gek he…er zit gewoon het woordje “ja” in.

Waarom ja…een bevestiging van een stukje wat beweegt in je, je wordt geraakt door iets waardoor je alleen kan zeggen, kan het niet plaatsen.

“Ja” omdat je iets te doen hebt. Een acceptatie van iets wat je ziet, wat niet van jou is, maar wat je eigenlijk wel je “eigen” wil maken.

Misschien is het iets waar je van houdt, waar je veel om geeft en de bevestiging niet compleet is. Een stukje onzekerheid, waarbij een “ja’ bevestigd zal moeten worden.

Onzekerheid, geen tevreden gevoel van wat je ziet, ervaart en binnenkomt.

Is het dat wat je ziet, een spiegelbeeld van je “eigen ik”…een gebied wat je “nog” niet kan aanraken?!

Het is niet wie je bent, het is niet wat je beweegt, het is niet wat je wilt voelen. Misschien wordt het tijd dat je het wel gaat inzien. Een stukje vertrouwen in jezelf, laten bevestigen door enkel jezelf te laten accepteren dat sommige dingen anders kunnen zijn of lopen dan je eigenlijk wenst.

Vertrouwen in jezelf of anderen, geeft ruimte, creëert geduld, leert jezelf goed kennen en dat kunnen accepteren wat binnen jouw mogelijkheden en grenzen past.

Maak er een acceptabele tevreden dag van

Groetjes Mich Peters

 

Zoeken


Zoeken is altijd het vermijden van dit moment.
Het zoeken is een bevestiging van het idee
dat je ‘er’ nog niet bent, dat er iets aan je ontbreekt.
En zo wordt het zoeken zelf het probleem
waar het de oplossing voor had moeten aanreiken.
– Erik van Zuydam –
uit: “DeOntdekking van het Nu” -uitg. Ankh Hermes 

Als zoeker putten we onszelf uit met pogingen
om te accepteren wat er is,
om mededogend, geweldloos en vredelievend te zijn,
om ons niet te identificeren met het denken,
om ons aan het leven over te geven,
om in het hier en nu te zijn,
om te stoppen met zoeken,
om niet te oordelen,
om alles er te laten zijn zoals het is……,
Niet beseffend dat deze kwaliteiten nimmer het resultaat
zullen zijn van onze inspanningen als zoeker,
maar reeds aanwezig zijn als de natuurlijke kenmerken
van wie we werkelijk zijn.
– Erik van Zuydam –
www.inzicht-nu.nl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
We hoeven niet te zoeken, want het is er al.

Janosh code, deze week


 

Janosh Frequency of the Week:: ENG | NL Every week a different Janosh Frequency will be made available to you.  The code of this week:: LIMITATIONS You are at a point where you are hesitant to move forward. You wonder if you have enough to offer or that maybe you have to learn something new before being able to take the next step. Often we direct our focus on what we seem to be missing, the things we do not have but believe we need to be able to carry on. However, by doing so, we actually attract the opposite of what we really want. Try to let go of this way of thinking when aiming for new manifestations. You don’t need anything, because all you need to know is within you. The only thing that inhibits you now is your own insecurity, nothing more. If you tend to postpone things because you think you are missing something, just ask yourself: ’Why not now?’ The frequency of Limitations allows you to understand that limitations are an illusion, a reflection of your own insecurity. We wish you a wonderful week! NL | Elke week staat er een andere Janosh Frequentie centraal. De code van deze week :: BEPERKINGEN Je bent op een punt gekomen waarop je aarzelt om verder te gaan. Je vraagt je af of je wel genoeg in je mars hebt of dat je misschien eerst nog iets moet leren om de volgende stap te kunnen zetten. Vaak leggen we onze focus op hetgeen we missen, dat wat we niet kennen maar denken nodig te hebben om ons pad te vervolgen. De valkuil is dat als je hier aandacht aan geeft, het betekent dat je deze beperkingen ook sneller bevestigd krijgt. Probeer dit los te laten als je naar nieuwe manifestaties streeft. Je hebt niks nodig, want alles wat je moet weten, zit al in je. Het enige dat jou op dit moment beperkt, is jouw eigen onzekerheid, meer niet. Als je de neiging hebt om dingen uit te stellen omdat je iets schijnt te missen, vraag jezelf dan af: 'Waarom niet nu?' De frequentie van Beperkingen laat je inzien dat beperkingen een illusie zijn, een reflectie van jouw eigen onzekerheid. We wensen je een prachtige week!

De code van deze week :: BEPERKINGEN
Je bent op een punt gekomen waarop je aarzelt om verder te gaan. Je vraagt je af of je wel genoeg in je mars hebt of dat je misschien eerst nog iets moet leren om de volgende stap te kunnen zetten. Vaak leggen we onze focus op hetgeen we missen, dat wat we niet kennen maar denken nodig te hebben om ons pad te vervolgen. De valkuil is dat als je hier aandacht aan geeft, het betekent dat je deze beperkingen ook sneller bevestigd krijgt. Probeer dit los te laten als je naar nieuwe manifestaties streeft. Je hebt niks nodig, want alles wat je moet weten, zit al in je. Het enige dat jou op dit moment beperkt, is jouw eigen onzekerheid, meer niet. Als je de neiging hebt om dingen uit te stellen omdat je iets schijnt te missen, vraag jezelf dan af: ‘Waarom niet nu?’ De frequentie van Beperkingen laat je inzien dat beperkingen een illusie zijn, een reflectie van jouw eigen onzekerheid.

We wensen je een prachtige week!