Een Engel…


Kan een afbeelding zijn van 1 persoon
Advertentie

Gedicht rivier


 

De rivier stroomt
Als m ’n gedachten,
Het pad…
Van mijn bestaan.

Dankbaarheid vult
Mijn aderen
Rust en vrede gevonden
In mijn gedachten.

Mezelf verpakt
Met liefde,
Een vloed van geluk
Stroomt door me heen….

Bouwen


Bouw je op iets of iemand in het leven en valt dat om, dan val jij ook om.
Bouw je op jezelf, dan kan alles om je heen omvallen, maar jijzelf blijft staan..

naamloos

 

Dagtekst: goed of kwaad


“Er is goed en kwaad. Aangezien het kwaad bestaat, heeft het een rol te spelen in het grote kosmische lichaam, het universum. Wij mensen, wij kennen niet zijn reden van bestaan. Wij kunnen enkel vaststellen dat een hogere Intelligentie zich bedient van het kwaad: zij doet het deelnemen aan haar projecten en zo draagt het bij aan de evolutie van de schepselen. Vanuit filosofisch, metafysisch standpunt worden de vragen die de dualiteit stelt, opgelost door de eenheid, die eenheid die de essentie zelf van God is.
Maar wanneer het gaat om de morele wereld, moeten wij ons met voorzichtigheid op de weg van de eenheid begeven, om niet dezelfde verwarring te zaaien als vele zogenaamde spiritualisten. Omdat zij gelezen of gehoord hebben dat er goed noch kwaad bestaat, zuiverheid noch onzuiverheid, schoonheid noch lelijkheid, storten zij zich in gevaarlijke uitspattingen en beweren daarbij te handelen in alle onschuld, terwijl ze bezig zijn misdadige handelingen te verrichten. Vanuit moreel standpunt bestaat het kwaad.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Bestaat er eigenlijk wel kwaad? is het niet iets dat de menselijke geest creëert? In het Universum is er geen goed of kwaad dan alleen oneindige energie.