De dood in het juiste perspectief


De dood in het juiste perspectief

Abraham via Esther Hicks
Vertaling Annelie v Eijk
Vraag: U vertelde eens over twee mensen die voor hun geboorte, samen de afspraak hadden gemaakt dat de ene eerder zou overlijden met als doel te leren dat er geen dood bestaat. Wie leerde hiervan?

Abraham: Dit soort dingen gebeuren geregeld. Sommigen komen met de intentie om een snel, kort, explosief en verrukkelijk leven te leiden. Je kunt niet oordelen over de kwaliteit van een leven aan de hand van zijn lengte.

Het voordeel is hier voor de fysieke mens die achterblijft in wie nu een krachtig verlangen is ontstaan om de relatie tussen het fysieke en het Niet-fysieke te begrijpen. Degene die de overgang maakt wist en weet het namelijk al.

Als iemand het loodje legt – wij geven de voorkeur om hier oneerbiedig over te zijn omdat er niet zoiets bestaat als ‘dood’ – dus als iemand overgaat naar het Niet-fysieke dan keren ze meteen terug naar de Pure, Positieve, Niet-fysieke Energie.
Degene die in het fysieke blijft heeft dan vaak het verlangen om de relatie voort te willen laten bestaan. Dit verlangen kan de aanzet zijn tot het begrip dat er geen scheiding bestaat tussen het fysieke en het Niet-fysieke. En dát is altijd de bedoeling hiervan, om die grens te verzachten.

Wij zeggen altijd dat jullie Niet-fysieke Energie zijn die zich uitdrukt via fysieke lichamen. In het begin, toen de meesten nog niet begrepen dat ze een verlengstuk zijn van de Niet-fysieke Energie, hadden ze misschien wel een idee dat er een leven na dit leven is. Ze wilden dat graag geloven, maar het was een enkeling die het besef had wat het allemaal precies inhield.

Dus begonnen we te spreken over de fysieke jij en de Niet-fysieke JIJ om je met andere ogen naar jezelf te laten kijken.

De meesten begrijpen het niet helemaal als wij zeggen dat jullie Niet-fysieke Energie zijn die zich uitdrukt via dit fysieke lichaam. Jullie zijn eeuwige wezens! Ha, eeuwige wezens! Het is moeilijk om dat woord of gevoel met je gedachten te vatten, vind je niet?

Bedenk eens, jullie zijn eeuwige wezens voor eeuwig en altijd! Er bevind zich véél meer vóór je dan achter je! Wij zijn allen eeuwige wezens!

Maar in je fysieke omgeving bestaat er geboorte en dood.
Dat geeft je een platform of focuspunt. De Aarde-ervaring is een frame waar de meeste waarnemers hetzelfde waarnemen. Jullie kunnen door middel van je fysieke zintuigen tot dezelfde conclusies komen zodat je een platform hebt om mee te beginnen.

Maar zelfs al weet ieder van jullie dat je die overgang naar het Niet-fysieke maken zal, toch begrijp je nog niet wat het is. Je begrijpt de eeuwigheid daar nog niet van en je begrijpt niet dat het niet veel anders is dan wanneer je van deze kamer naar de volgende gaat. Er volgt geen sprong in het bewustzijn. Je gaat verder met te zijn wie je bent.

De ‘dood’ is nog steeds een ongemakkelijk onderwerp voor velen. Zodra je geboren bent beginnen ze je al te waarschuwen, “Kijk uit want daar kun je dood aan gaan!” En je merkt dat ze het ook echt menen en wat ze menen kan niet goed zijn en dus bouw je direct weerstand op tegen dat doodgaan.

Wat doen jullie als gemeenschap, als iemand iets verschrikkelijks gedaan heeft?
Jullie geven hem de doodstraf! Je geeft hem niet de beloning van de dood.

Als men werkelijk zou begrijpen wat de ‘dood’ is, dan zou je die niet aan hem geven! Echt waar, je zou juist alles in het werk stellen om hem zo lang mogelijk in leven te houden.

Dus, als iemand komt met de intentie om op jonge leeftijd weer terug te keren naar het Niet-fysieke, dan is dat bijna altijd omdat er een eerdere overeenkomst is gesloten om de ‘dood’ in het juiste perspectief te plaatsen.

Als iemand oud is met een lang sacherijnig leven achter de rug, die allerlei weerstand heeft opgebouwd, die zich aardig heeft afgezonderd van Wel-Zijn, die mank rond hirnamaals,strompelt en niet veel plezier meer heeft…..als die dood gaat, als die het loodje legt dan zegt men……het is maar het beste zo.

Het is een beter alternatief dan te leven. Zo zien jullie overwegend de ‘dood’. Jullie verwelkomen hem niet zoals je een nieuw avontuur verwelkomt. In plaats daarvan vrezen jullie het. En daarom brengen jullie jezelf zo vaak in een staat van aftakeling voordat jullie de dood-ervaring toestaan, want dan kies je voor de minste van twee kwaden, snap je?

Dus zijn er soms Niet-fysieke Energieën die zeggen “Laat ons voort gaan en de ‘dood’ in een duidelijk perspectief zetten.”

Als iemand, nog fris en jong en in de bloei van hun leven, of nog vroeger in hun ervaring, de overgang maakt, dan zegt het menselijke perspectief meestal “Ik ben mijn geliefde verloren” of “Ik ben achter gebleven”. Vanuit dat gevoel wordt dan soms het verlangen geboren om het te begrijpen of om contact te leggen en heel vaak is dat de katalysator.

Vaak zullen mensen tegen je zeggen dat de reden dat ze aan de zoektocht begonnen om hun relatie met God, met de Bron of het Niet-fysieke te willen begrijpen is, omdat iemand waar ze veel om geven de overgang heeft gemaakt.

En ook al is het waar dat alles en iedereen ervan profiteert en groeit door iedere ervaring die geleefd wordt …. de Niet-fysieke Energie weet dit allemaal al.

Niemand is afgescheiden van die Pure, Positieve Energie. Het is dus niet zo dat jij de dood-ervaring mee moet maken zodat de geest het begrijpt. De geest begrijpt het al! De geest wéét het al! Het is in het voordeel van degene die nog in het fysieke blijft zodat ze zullen begrijpen, het helpt hen zodat ze het beter toe kunnen laten.

Pas al je de ‘dood’ niet langer vreest, pas als je de ‘dood’ niet langer probeert weg te duwen, kun je werkelijk leven!

Je moet begrijpen dat er Wel-Zijn in overvloed is en als je dat eenmaal begrijpt dan zul je de levenservaring ten volste toe kunnen laten.

We willen er duidelijk over zijn dat het terugkeren naar het Niet-fysieke verrukkelijk is. Stel je voor, in één keer laat je alle twijfels, angsten, zorgen en schuldgevoelens achter en keer je terug naar de Pure, Positieve Energie. En weet dat die geest of dat bewustzijn dat wist, want dat is Wie Je Bent als Niet-fysieke Energie.

Je komt niet in deze fysieke ervaring om al rond strompelend kennis op te doen zodat, als je doodgaat, je een betere engel kunt zijn want dat is een vertekend beeld van waar het werkelijk allemaal om draait.

www.abraham-hicks.com

Deze channelings vind ik zelf prachtig, zeker als ze gebaseerd zijn op de werkelijkheid die wij als mensenzijnde kwijt zijn geraakt door levens heen. Het gehecht zijn aan het aardse lichaam dat voelbaar is op aards niveau en niet verder kijken dan alleen het fysieke lichaam. De ziel of nog beter gezegd is het ware Zelf dat eeuwig voort leeft, met of zonder lichaam..

 

De 12 Wetten van Karma


💫De 12 Wetten van Karma 💫.

Karma is het Sanskrietse woord voor actie. Het staat gelijk met de wet van ‘elke actie heeft een reactie’ van Newton. Wanneer we denken, spreken of handelen, starten we eigenlijk een kracht die overeenkomstig zal reageren. Deze wet van oorzaak en gevolg is geen straf, maar staat geheel in het teken en in het belang van lessen die geleerd mogen worden om vanuit daar te groeien. Een persoon kan nou eenmaal niet ontsnappen aan de gevolgen van zijn daden. Zorg dat je intenties goed en zuiver zijn. Ontsnappen aan de wet gaat m niet worden. We leren van alles wat we doen en wat op ons pad komt.

1) DE GROTE WET
~ “Je zal oogsten wat je zaait”.
Deze wet is ook wel bekend als de “wet van oorzaak en gevolg”.
~ Wat we ook uitzenden naar het Universum is wat terug terug zal komen naar ons.
~ Als we geluk, vrede, liefde, vriendschap willen hebben in ons leven … wees dan blij, gelukkig met wat je hebt, creëer rust, ben liefdevol en een echte vriend.

2) DE WET VAN DE SCHEPPING
~Het leven gebeurt niet zomaar, het vereist jouw deelname, anders gebeurt er niks. Neem actief deel aan jouw leven.
~ Je bent één met het universum , zowel van binnen als van buiten.
~ Wat jou omringt geeft je aanwijzingen en een kijkje naar je innerlijke toestand.
~ Wees altijd jezelf, en omring jezelf met wat je wilt en wie je wilt in jouw leven.

3) DE WET VAN NEDERIGHEID
~ Wat je weigert te accepteren in je leven, zal blijven komen. Accepteer wat is.
~ Als jij vind dat iemand een negatieve karaktertrek bezit, ben je niet echt gericht op een hoger niveau van het bestaan. Leven en laten leven. Kijk ook eens naar positieve dingen van iemand. Ieder zijn les, zijn karma, zijn leven.

4) DE WET VAN GROEI
~ “Waar je ook heen gaat, daar ben jij.”
~ Om onze Spirit te laten groeien, zijn WIJ die mogen veranderen. We mogen het samen doen.
~ Het enige gegeven die je hebt in je leven is jij zelf, en dat is dan ook het enige stukje waar je de controle over hebt.
~ Als je verandert in wie en wat je bent, en wat je wilt zijn diep in je hart, dan verandert ook je leven.

5) DE WET VAN VERANTWOORDELIJKHEID ~ Als er iets mis is in je leven, is er iets mis is in jou.
~ Jij weerspiegelt wat jou omringt, en wat jou omringt weerspiegelt jou; Dit is een universele waarheid.
~We moeten verantwoordelijkheid nemen voor wat er in ons leven gebeurt.

6) DE WET VAN DE VERBINDING
~ Zelfs als je iets doet wat onbelangrijk lijkt, is het zeer belangrijk dat het wel word gedaan, alles in het universum is aangesloten op elkaar.
~ Elke stap leid tot de volgende stap, en zo voort en zo verder.
~ Iemand mag eerst werk krijgen om een klus te klaren.
~ Noch de eerste stap en ook niet de laatste zijn van groter belang, omdat ze beiden nodig waren om de taak te volbrengen. Ze zijn even belangrijk.
~ verleden-Heden-Toekomst ze zijn allemaal met elkaar verbonden …

7) DE WET VAN FOCUS
~ Je kunt niet denken aan twee dingen tegelijk.
~ Wanneer onze focus op spirituele en positieve waarden ligt, is het onmogelijk om lagere gedachten, zoals hebzucht, jaloezie of woede te hebben. Focus op jezelf.

8) DE WET VAN GEVEN EN GASTVRIJHEID
~ Als je denkt dat iets de waarheid is, dan zal ergens in je leven het bijzondere moment komen om je die waarheid te tonen.
~ We kunnen nu in de praktijk brengen in wat we beweren geleerd te hebben. Geef het beste van jezelf.

9) DE WET VAN HIER EN NU
~ Door steeds terug te kijken op dingen uit het verleden, weerhoud het ons er van om in het hier en nu te zijn. Kijk alleen in hoever je gekomen bent Laat oude gedachten, oude gedragspatronen en oude dromen los …Het weerhoud ons van het hebben van nieuwe.

10)DE WET VAN WIJZIGING
~ De geschiedenis herhaalt zich, totdat we de lessen geleerd hebben die we nodig hebben om van pad te veranderen.

11) DE WET VAN GEDULD BELONING
~ Voordat je beloningen ontvangt, vereist het eerst (hard) werk. Het komt niet voor niets.
~ Beloningen van blijvende aard, vereisen geduld en volharding.
~ Echte vreugde zal volgen, door geduld op te brengen, vertrouwen te hebben dat je beloont zal worden wanneer de tijd er rijp voor is.

12) DE WET VAN BELANG EN INSPIRATIE ~ Je krijgt terug in wat en hoe je jezelf hebt gegeven, of hoe je je voor iets hebt ingezet.
~ De werkelijke waarde van iets is een direct gevolg van de energie die erin is gestopt.
~ Elke eigen bijdrage is ook een bijdrage aan het geheel.
~ Bij gebrek aan het bijdragen van iets, hebben geen invloed op het geheel
~ Liefdevolle bijdragen brengen leven en inspiratie aan het geheel.

Tot slot; houd ten alle tijden jouw intenties puur, zuiver en liefdevol.

Dagtekst: Goedheid


Hoe vaak aarzel je om je goedheid te tonen, en zeg je tot jezelf dat niemand jouw gebaar zal waarderen: de mensen zijn ondankbaar en zelfs gemeen, en dus loont het niet de moeite om te proberen iets voor hen te doen.

Wel, dat is een heel schadelijke manier van denken, want ze verlamt je in je beste vermogens.
Je hebt voor iemand iets goeds gedaan en je bent er niet voor beloond, je bent zelfs bedrogen?… Dat kan gebeuren.
Maar jouw gedrag hoeft niet af te hangen van andermans houding.
Doe het goede en verlang niets terug, reken alleen op Hem die alles ziet en alles weet.
Alleen Hij kan je het goede en edelmoedige daden waarderen, en van Hem zal dus de beloning komen… maar misschien in een andere vorm jij verwachtte.
Je zult misschien gezonder, sterker, wijzer of gelukkiger worden: is dat niet de mooiste beloning?

~☼~

Omraam Mikhaël AIvanhov
Dagtekst van zondag 13 maart 2016

Hier gaan heel veel mensen mee de fout in, iets terug verwachten voor alle gegeven hulp. Dan maakt het niet meer zuiver dan wel egocentrisch. Zelf vind ik het heerlijk te helpen, dan is er dankbaarheid zonder beloning terug te verlangen..

Numerologie Augustus & het getal 8


Augustus

De achtste maand in een 8-jaar, 2015 is ook een 8

 Ook zijn er bijzondere datums deze maand waarop de 8-energie  meer voelbaar zal zijn omdat ze eindigen in het getal 8.  Daarom is het mooi het getal eens dieper te weergeven voor wie meer interesse heeft in Numerologie. Numerologie van Augustus staat verderop beschreven

Bijzondere data’s

8 Augustus

17 Augustus

26 Augustus

De 8 kun je ook zien als een geslotenheid

Als een achtbaan die een reuze tempo voort raast

Lemniscaat, de liggende 8

2 mensen die eenheid vormen

 

Symboliek: de liggende 8,

De  lemniscaat,  is  het  symbool  van  de oneindigheid en de onbegrensdheid. De blijvende  verbinding  tussen  twee werelden  zoals  hemel  en  aarde,  tijd  en eeuwigheid komt optisch in de liggende 8 tot  uitdrukking.  Dit  eeuwigheidssymbool verzinnebeeldt ook de hermetische basiszin: ‘Zo boven, zo beneden’, die zijn christelijke oorsprong  in  ‘zo  in  de  hemel,  zo  op  de aarde’ heeft.

Het  bovenste  deel  van  de  8  staat  voor het bewuste, het onderste deel staat voor het onbewuste. Als geometrisch symbool wordt de 8 toegekend aan de achtpuntige ster en het octagram.

De 8 is een karmisch getal – want God heeft op de 8ste dag zijn profetie uitgesproken. Hij heeft zijn visioen en zijn voorspelling met de vrije wil van de mens verbonden. De  kerstster, die  de geboorte van Christus verkondigt,  heeft 8  stralen. Jezus Christus, wiens naam in het Grieks de getalswaarde 888 heeft, is de middelaar tussen hemel en aarde, tussen God en de mensen. Zijn  opstanding  wordt  als  de  8ste  scheppingsdag gevierd.  Voor de christenen staat het  getal  8  voor  de  verlossing  en  de wedergeboorte,  want 8  mensen hebben de zondvloed in de ark van Noach overleefd. Tot de wedergeboorte dan wel de geboorte behoort voor de christenen de doop.

Op de 8ste  dag begint  de nieuwe week en met de 8ste toon is de octaaf afgerond en gaat de toonladder naar zijn uitgangspunt terug – het getal 8 is zogezegd de bron van het nieuwe begin op een hoger niveau. Het is  de  overgang  van  het  oude  naar  het nieuwe, betere en hogere. In de 8 ontwaakt ons  bewustzijn  en  maakt  zich  klaar  voor de transformatie naar  het getal  9. Op zijn weg naar verlossing moet de ziel door de 7 hemelen van de 7 planeten, tot zij de 8ste sfeer bereikt, de hemel van de vaste sterren het   domicilie   van   de    goden).   Het levenswiel heeft 8 spaken. In veel Europese talen  bestaat  een  onderscheid  tussen  het woord ‘nacht’ (een symbool van het onbe- wuste) en het woord ‘acht’ hierin, waarbij de  ‘n’  wegvalt.  In  deze  talen  begint  het woord ‘nee’ (ook een symbool van het on- bewuste) ook met een ‘n’.

Hiermee is de 8 de uitdrukking van de ‘onbewuste’ en  bevrijde  nacht  en  belichaamt om  die  reden  de  nieuwe  dag  en  het  ontwaakte bewustzijn.

Numerologie Augustus

In  augustus  oogsten  we  wat  we  in  april hebben gezaaid.

‘Zaaigoed’ zijn projecten,  ideeën,  voor- stellingen, wensen, visioenen, gedachten… die  we  in  april  hebben  vrijgemaakt.  De vruchten, erkenning en gevolgen ervan krij- gen we  in  augustus.  Dit  betekent  ook dat je voor  alle genomen  beslissingen  en hun uitwerkingen   Zaai dus  alleen  wat  je  ook  daadwerkelijk wilt oogsten.

In deze beide maanden is het leren van, werken aan en afsluiten van  projecten erg belangrijk, of het nu op school, in je werk of privé is, of in voelen en denken.

Het werk wat je in juli gedaan hebt (reflectie, zelfonderzoek en rusten) zal zich in augustus uitbetalen. Door deze goede voorbereiding kun je goed inspelen op onverwachte situaties en snelle, intuïtieve beslissingen die in lijn liggen met je doelstellingen. Zo blijf je in het oog van de storm.

Er gaan veel dingen veranderen de komende tijd. Wanneer je je keuzes baseert op ingevingen vanuit je hart, bouw je leven op een stevig fundament dat wel tegen een stootje kan. Laat je je leiden door angst, (schijn)zekerheid of anderen dan wordt het turbulente tijd waar ook tegenslag op de loer ligt. Daar is niks mee, het heeft enorm veel groeipotentieel in zich. Het voelt alleen een stuk minder fijn.Het werk wat je in juli gedaan hebt (reflectie, zelfonderzoek en rusten) zal zich in augustus uitbetalen. Door deze goede voorbereiding kun je goed inspelen op onverwachte situaties en snelle, intuïtieve beslissingen die in lijn liggen met je doelstellingen. Zo blijf je in het oog van de storm.

Er gaan veel dingen veranderen de komende tijd. Wanneer je je keuzes baseert op ingevingen vanuit je hart, bouw je leven op een stevig fundament dat wel tegen een stootje kan. Laat je je leiden door angst, (schijn)zekerheid of anderen dan wordt het turbulente tijd waar ook tegenslag op de loer ligt. Daar is niks mee, het heeft enorm veel groeipotentieel in zich. Het voelt alleen een stuk minder fijn.

Bron: Marianne

lemniscaat met hart