2018, een mooi jaar


♡ 7 redenen waarom 2018 zo mooi wordt!

#Eén De energie van 2018 komt numerologisch overeen met het meestergetal 11 (want 2+0+1+8=11). Dit betekent dat de transformerende energie van de 11 het hele jaar door mee gaat stromen in al jouw persoonlijke groeistukken, trillingsverhogingen en shifts.

#Twee 2018 wordt het Chinese Jaar van de Hond, een jaar waarin trouw, vriendschappen, samenwerking en hartsverbindingen volop aanwezig zullen zijn. Je zult merken dat je hierdoor én door de 11/2-energie (want 1+1=2) geleid wordt om je relaties op een hoger level te brengen, en dat relaties waarin dit niet lukt, stilaan meer en meer uit je energieveld zullen verdwijnen. Hogere level-relaties zijn relaties waarbinnen volop respect, liefde, steun, inspiratie gedeeld wordt, waarin je je thuis voelt, en waarbinnen je veilig kan groeien.

#Drie Een ander kenmerk van dit jaar is dat je meer kunt bereiken dan anders, wanneer je vólop jouw kwaliteiten gaat inzetten en gefocust blijft op je doel. Gestaag verder werken en doorzetten zal nodig zijn, maar zal ook meer dan ooit lonen, en zal zich vertalen in een steeds groeiend gevoel van zelfvertrouwen, voldoening en vreugde. Je ontdekt steeds vaker dat je het inderdaad wél kan.

#Vier De 18 is in de tarot de kaart van de Maan, en 18/9 legt ook numerologisch de nadruk op het leren in balans brengen en loslaten van emoties, onzekerheden, afhankelijkheden en twijfels. De vrouwelijke energie gaat zich krachtiger manifesteren in de wereld, maar ook in jezelf. De ‘zachte kracht’ treedt steeds meer op het voorplan, en oeroude trauma’s uit het collectief vrouwelijk bewustzijn krijgen heel wat healing. De sleutel naar die healing is jezelf steeds meer laten groeien in onvoorwaardelijke liefde voor jouw echte Zelf, daaruit vloeit ware kracht.

#Vijf Heb je nog bepaalde angsten die je blokkeren op je weg, dan is 2018 hét jaar om ze door te gaan, en jezelf daardoor te bevrijden en naar een hoger level te tillen. De 11 stuwt ieder individu en heel de maatschappij om uitdagingen door te gaan en daardoor een grote groeisprong te maken. Hoe makkelijk je deze sprong zal maken, hangt af van hoe sterk je het meent met je Zélf, hoe sterk je verlangen is naar meer vreugde, liefde, luchtigheid en makkelijkheid, en hoe sterk je engagement is om jouw Hemel op Aarde neer te zetten. Dit jaar is het meer dan ooit jouw inzet die bepaalt hoe je resultaten zullen zijn
.
#Zes De 18/9 zal je vaak confronteren met hoe jouw balans is in geven & ontvangen, met de noodzaak om je grenzen af te bakenen. Ook zal de 18/9 je leren ‘nee’ te zeggen wanneer dat gezond voor je is. Deze trilling zal je gevoeligheid vergroten. De 11-trilling kan de algemene onrust maar ook die in jezelf vaak sterk verhogen, dus zoek de voor jou beste manieren om te ontspannen en te ontladen. De rust en de stabiele vastheid van de natuur wachten op je!

#Zeven De powerperioden dit jaar helpen blokkades en versluieringen los te maken, oude lagen en emoties op te schonen, en je bewust te maken van de vernieuwer en voorloper in jezelf. Je zal je gaandeweg sterker en veiliger gaan voelen in wat jij wil neerzetten in dit leven, en je zult ontdekken dat er heel wat meer steun op je weg is dan je eerder dacht. Je zal vaak ook een stevige stimulans krijgen om vooruit te gaan, om als dat nodig is op het voorplan te gaan staan en jouw waarheid te spreken.

Powermaanden van dit jaar:
• Februari (22/4), april (222/6) en september (11/2) zijn scharniermaanden. Door de onderliggende 11/2-trilling van dit jaar zijn dit maanden waarin de trilling echt hoog kan zijn en er veel onverwachte (of verwachte) uitdagingen kunnen zijn. Door deze door te gaan en te overwinnen, kan je grote groei neerzetten, en ontdekken dat je tot veel meer in staat was dan je dacht te zijn. Gebruik al je tools, kennis, wijsheid, ervaring en energieën om deze groeispurt op een goeie manier te nemen, en er het maximale uit te halen.

• Juli en november zijn dan weer afwerkmaanden, waarin veel oude lagen, verbindingen, plaatsen en energie uit je leven en je systeem verdwijnen – vooral als jij dat toestaat.

Kortom, 2018 wordt een jaar waarin je uitgedaagd wordt om het onderste uit de kan te halen, om al wat en wie je bent in te zetten & waarin je zo zoetjesaan het landschap om je heen zal zien veranderen. De veranderingen gaan snel, er zijn veel onverwachte wendingen.

Dichtbij jezelf blijven & de verantwoordelijkheid voor je eígen leven nemen zijn dan ook de boodschap.
Fijn weekend! Liefs, Barbara

#HappyVibes #HappyYou
{ inspiratiebron: nieuwetijdskind.com }

Advertentie

Traumaverwerking


Traumaverwerking

Het hebben van (chronische) stress is het startsein om een begin te maken aan je innerlijke reis naar huis ofwel je ware eenheidsbewuste we zijn allemaal een en dezelfde. We komen immers allemaal uit dezelfde bron en gaan hier ook allemaal weer naar terug zodra we onze eigen (tijdelijke) schepping uit de eenheid in ruimte en tijd ervaren hebben. Om deze reis naar huis te beginnen is het allereerst  nodig dat je je eenzaamheid ofwel afgescheidenheid van de eenheid oplost welke de grootste angst van de mensheid in zijn/haar schepping op aarde of waar dan ook in de kosmos vertegenwoordigt. Afgescheidenheid ofwel de illusie van dualiteit/polariteit welke door onwetendheid/geheugenverlies veroorzaakt is en in stand gehouden wordt door je eindeloze tegenstrijdige gedachten binnen ruimte en tijd.

Eenzaamheid en Onwetendheid die mensen ertoe brengt om zich te verbergen achter illusie Ego maskers (Latijn: Persona). Ego Maskers ofwel Personen die al je angsten, vrezen, pijnen en tegenstrijdige gedachten van je illusie wereld c.q. schepping bevatten omdat je door dit geheugenverlies (tijdelijk) denkt dat je eenzaam en alleen bent in je (tijdelijke) schepping. Ego Maskers die door het eindeloos herhalen van je tegenstrijdige angst, vrees en pijn etc. illusie gedachten uiteindelijk lijden tot trauma’s. Onverwerkte illusie trauma’s die de werkelijke oorzaak zijn van alle ziekten en ongeluk op deze aarde. Het herstellen van de verbinding tussen je innerlijke Eenheids-bewustzijn ofwel Ware Zijn en je tijdelijke illusie schepping zorgt ervoor dat de vanuit je innerlijke Eenheid komende Helende Levensenergie weer vrijelijk door je lichaam/ziel/geest ofwel tijdelijke schepping kan stromen. Eigenlijk is het herstellen van de verbinding met je Eenheidsbewustzijn ofwel Ware Zijn in jezelf het enige wat nodig is om weer helemaal gezond en gelukkig te worden in het leven dat je op aarde of waar dan ook in de kosmos wil ervaren. De levensenergie uit je bron is immers zo intelligent dat het precies weet wat te doen aan al je geheugenverlies, onwetendheid, maskers, personen en daaruit voortkomende (chronische) trauma’s, ziekten en ongeluk.

Stress, overspannenheid en depressie

Stress, overspannenheid en depressie en alle daaruit voortkomende (chronische) ziekten worden dus veroorzaakt door een of meer traumatische ervaringen in het verleden van je schepping en daarbij behorende levens(ervaringen) die nog niet (h)erkent, verwerkt en losgelaten ofwel opgelost zijn tot niets. Traumatische ervaringen die de verbinding met je innerlijke bron en daaruit voortkomende Helende Levensenergie verstoord hebben waardoor het leven op aarde, zoals het eens door jezelf bedoeld was, veranderen in overleven. Overleven wat geen leven maar alleen lijden is in je schepping op aarde.

Traumatische ervaringen worden veroorzaakt door eenzaamheid, onwetendheid en daaruit voortkomende angsten, vrezen en pijnen die verzameld/opgestapeld worden in je illusie Ego Masker ofwel Persoonlijkheden zoals we hierboven al gezien hebben.  Illusie Ego Maskers ofwel (Meedere) Persoonlijkheden die dus al je onverwerkte/ ontkende angsten, vrezen, pijnen, tegenstrijdige gedachten, fantasieën, niet gewaardeerd, gezien of gehoord worden, schuldgevoelens uit het verleden, echtscheiding, faillissement, overlijden, ongeluk, verlies van een baan, een geliefde, een woning, ouders of kinderen of een wedstrijd etc. bevatten.

Illusie Ego Maskers ofwel (Meedere) Persoonlijkheden die wanneer (h)erkent, verwerkt en opgelost ook het illusie geheugen aan de daarbij behorende illusie angsten, vrezen, pijnen, tegenstrijdige gedachten etc. wissen. Want je ware Eenheids zelf kent geen angst, vrees, pijn, tegenstrijdige gedachten etc. geheugen. Deze zijn alleen maar onderdeel van je tijdelijke schepping die je in eenheids- of afgescheiden bewustzijn hier op aarde kan ervaren. Het oplossen van conflict situaties begint dan ook altijd bij deze mens zelf en niet bij de ander die hij/zij de schuld geeft van een bepaald probleem c.q. situatie. Lees ook de Open Brief die meer inzicht geeft in het Trauma Narcisme

De vraag die ieder mens zich vroeg of laat gaat stellen is of hij/zij vanuit de onsterfelijke bron in zichzelf gaat leven (Ik Ben EEN en AL) of vanuit de sterfelijke illusie persoonlijkheid (Ik Ben Illusie Persoon)

Wanneer traumatische ervaringen in de tegenstrijdige gedachten van de mens niet opgelost worden, middels afstemming op het innerlijke eenheidsbewustzijn, waardoor de levensenergie weer vrijelijk kan gaan stromen en het Zelfhelend Vermogen weer automatisch op gang komt, verharden en herhalen deze trauma’s op basis van de onderliggende illusie Ego maskers/personen zich steeds meer. Het gevolg is dat er zich opeens tal van (chronische) ziekten en aandoeningen kunnen openbaren die trouwens weer even snel verdwijnen wanneer het trauma (h)erkent, verwerkt en opgelost wordt. De psychologische c.q. traumatische effecten en daaruit voortvloeiende eerste verschijnselen zoals verkrampingen, blokkeringen en verhardingen – ofwel het niet meer stromen van levensenergieën daarbij behorende alwetende informatie – zijn het sterkst bij het voelen/ervaren van grote eenzaamheid (Scheppingsziekte No.1), onwetendheid (Scheppingsziekte No.2), angsten (Scheppingsziekte No.3) en alle daaruit voortkomende ellende zoals het (plotseling) overlijden of verliezen van een geliefd persoon of als iemand te horen krijgt ongeneeslijk ziek te zijn of blijven. De onbewuste ofwel sterfelijk bewuste mens raakt dan in een soort  shock- c.q. paniek toestand waar hij/zij zich automatisch probeert af te sluiten van deze (traumatische) ervaring met als gevolg dat hij/zij zich tegelijkertijd afsluit van de levensenergie welke zijn Zelfhelend Vermogen voed om deze ervaring op te lossen en te helen. Door eenzaamheid, onwetendheid en angst doet de onbewust sterfelijke mens dus precies het tegenovergesteld van wat hem/haar (spontaan) zou kunnen helen.

Wanneer een arts en/of patiënt niet op de hoogte zijn van de kracht van het menselijke innerlijke Eenheidsbewustzijn, Levensenergie en Zelfhelend Vermogen kan een diagnose zoals kanker grote gevolgen hebben voor de duur van het ziekteproces. Hoe angstiger en paniekeriger men door het maar eindeloos herhalen van de gedachten aan dit door een onwetende gegeven diagnose/vonnis/label, hoe meer de ziekte zich gaat vastzetten in de tegenstrijdige gedachten en energielichaam van de onbewuste sterfelijke persoon waarna het zich na hardnekkige herhaling verder gaat manifesteren, uitzaaien en verharden in het fysieke lichaam. Om deze vicieuze cirkel van jezelf eindeloos  (chronisch) ziek te blijven denken (onbewuste artsen, familie, vrienden, (A)social media, internet, propaganda ofwel je omgeving  doen hier vaak nog eens extra aan mee door je eindeloos te herinneren aan deze illusie diagnose/vonnis/label) te doorbreken zijn in de afgelopen jaren een aantal praktische hulpmiddelen ontwikkeld door diverse Eenheid- en onsterfelijk bewuste gezondzijn en welbevinden trauma specialisten.

Wanneer De Mens zijn verbinding met het Innerlijke Eenheidsbewustzijn herstelt (Ik Ben AL) en vanuit de Innerlijke Eenheid op aarde gaat leven c.q. zijn verdwijnen al ware het een wonder ook zijn illusie Maskers (Persona) angsten, vrezen en daaruit resulterende Trauma’s ziekten en ongeluk waarna het ware leven en levensenergie weer vrij kan gaan stromen.

Op dit moment onderscheiden we een 7 tal Stress- c.q. Traumaverwerkingsfasen:

 1. Ontkenning van traumatische c.q. gepolariseerde problemen
 2. Onbegrip, boosheid, woede, haat, verraad, wraak en heftige protest
 3. De Anderen buiten jezelf de schuld geven omdat je er zelf niet meer uitkomt
 4. Vechten, vluchten of onderhandelen met (on)stoffelijke entiteiten of God
 5. De val in depressie en/of chronische ziekten wanneer je maar blijft strijden
 6. De overgave: Inzicht, Acceptatie en nemen eigen Verantwoordelijkheid
 7. Transformatie in een Eenheidsbewust Mens waarbij de Levensenergie weer vrijelijk kan gaan stromen en het Zelfhelend Vermogen volledig hersteld.

De bovenstaande 7 fasen worden door de meeste mensen geheel of gedeeltelijk doorlopen bij het verwerken van Trauma’s/Maskers/Personen. De 7 fasen kunnen van mens tot mens verschillen qua intensiteit, tijdsduur en volgorde. Iedereen verwerkt zijn/haar Trauma’s immers op een geheel eigen manier en levensweg op weg naar zijn/haar ware zelf.

De tijdsduur en intensiteit van iedere verwerkingsfase kan verkort worden wanneer men zich zo spoedig mogelijk op het innerlijke Eenheidsbewustzijn ofwel Ware Zijn afstemt middels het “Ik Ben AL” bewustzijn en uit deze innerlijke bron gaat spreken, handelen en zijn ofwel leven op aarde waarna de Levensenergie weer begint te stromen en het Zelfhelend Vermogen weer gereactiveerd wordt.

Het oplossen van conflict situaties begint dan ook altijd bij deze mens zelf en niet bij de ander die hij/zij de schuld geeft van een bepaald probleem c.q. situatie.

Bron: http://www.denieuwedokters.nl/index.php/immortal/trauma-s

Bach bloesems: Angsten


Alle teksten over Bach bloesems op mijn blog zijn geschreven door mijn eigen hand als Bach therapeute. Jammer genoeg zijn er ook mensen of bloggers die alles delen over Bach bloesems zonder enige kennis, ervaring of wetenschap en alles te kopiëren van internet. Ze weten dan ook geen antwoorden wanneer er een vraag is om hulp. Dat doet deze mooie bloesems geen eer aan. Vandaar ook mijn eigen artikelen over de Remedie Bach bloesems en waar dan ook vragen gesteld kunnen worden..

 

De Bach bloesems is verdeeld in 7 groepen van gemoedstoestanden of emoties die ik in meerdere artikelen zal omschrijven met de bijhorende en genezende bloesems

 1. Angsten
 2. Onzekerheid
 3. Gebrek aan interesse in het Hier en Nu
 4. Eenzaamheid
 5. Overgevoeligheid en invloeden
 6. Ontmoediging en wanhoop
 7. Overbezorgheid

 

Als eerste zal ik beginnen met de groep die ‘Angst’ heet. We kennen allemaal weleens een gezond gevoel van angst. Wanneer dezelfde angst regelmatig terug komt, kan men één van de onderstaande bloesems kiezen. Wanneer je leven bepaalt wordt door angsten, kan het verstandig zijn om een Bach therapeute in te schakelen zodat deze je verder kan helpen op je pad met je angst(en) en zijn er misschien meerdere bloesems nodig om je angsten optimaal te benutten.

Angsten hoort thuis in het element ”Water”, De bloesemremedies in deze groep helpen je bij angst en ook bij ontmoediging en wanhoop. De organen die verbonden zijn met het element Water zijn blaas en nieren.

 

1.Bachbloesem Aspen

De eerste bloesem die ga benoemen en omschrijven is ‘Aspen’

Aspen is speciaal geschikt voor overgevoelige mensen die last hebben van vage, onbenoembare angsten. Ze zijn niet goed in staat om zich af te sluiten voor onbewuste en onbekende invloeden uit de omgeving. Ook ontbreekt het hun aan inzicht en controle over met name onbewuste patronen, zowel bij anderen als bij zichzelf. Hierdoor ontstaan onbestemde angsten en conflicten, die vooral ’s nachts de kop opsteken. Aspen helpt om innerlijk rustig te worden en tevens controle te krijgen over innerlijke processen. Aspen-mensen hebben last van angsten en voorgevoelens, die zonder bekende oorzaak op komen zetten, zowel overdag als „s nachts. Ze worden midden in de nacht wakker uit een enge nachtmerrie en kunnen dan niet meer slapen. De nacht, de periode waarin uitgerust dient te worden en het lichaam nieuwe energie opdoet, wordt nu juist als een negatieve beangstigende situatie gezien. Het gebeurd zomaar. Men wordt overvallen door een gevoel van onheil, vaak gevolgd door hevige schrik of emotionele paniek. Gewoonlijk gebeurd dit als ze alleen zijn, maar soms ook als ze bij vrienden zijn, terwijl ze zich normaal gesproken, veilig en prettig zouden moeten voelen. Meestal wordt hier niet met anderen over gesproken omdat ze geen duidelijke reden voor hun angst op kunnen geven.

 

Mogelijke emotionele klachten:

 Vage angsten

 Slaapstoornissen

 Angstdromen

 Bang in het donker

 Angst na verkrachting

 Ongerustheid

 Angstige voorgevoelens

 Energetische blokkades

 

 

De bloesemremedie Aspen laat je vol moed en vertrouwen naar de toekomst zijn en geeft je het gevoel geleid te worden. Je voelt je geborgen vanuit een groot oervertrouwen. Je krijgt inzicht in het bestaan van andere, hogere werelden van spirituele aard. Je gaat inzien dat de Goddelijke kracht van Liefde de Bron is van alles en alle angsten overbodig maakt. Je ontwikkelt het gevoel iedere angstige situatie aan te kunnen en je kan hierover spreken met anderen.

 

Doelstelling van het gebruik van Aspen: 

Je droomleven leren begrijpen. Het afschermen van ongewenste invloeden. Je zonder angst kunnen begeven in andere bewustzijnsniveaus.

Aspen neemt de angst weg en zorgt voor rust en stabiliteit. Het wegnemen van de angst zorgt ervoor dat de slaap beter gevat wordt en ook beter benut wordt.

 

Positieve Affirmaties: 

Ik kan mijn onbewuste ‘ik’ vertrouwen. Angst zet mij aan tot activiteit op nieuw terrein. Ik ben in mijzelf geborgen, ook als ik de dingen niet begrijp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 
<h1><strong> </strong></h1>
<h1><strong>2.Bachbloesem Cherry Plum</strong></h1>
 

Heb je last van vertwijfeling of ben je bang voor een zenuw-instorting? ?Heb je   opwellingen om dingen te doen, naar jezelf of anderen, die je niet wil doen?    Ben je bang de controle te verliezen of vertoon je irrationeel gedrag?

 

<strong>Cherry Plum of kerspruim</strong>.

Cherry plum is heilzaam voor mensen die bang zijn voor controleverlies. Dit heeft allerlei spanningen en angsten tot gevolg: de onbewuste kennis en kracht die in ieder mens leeft kan niet ten volle beleefd en geïntegreerd worden. Er wordt te veel energie gebruikt om onbewust materiaal weggedrukt te houden, waardoor er een angstspiraal ontstaat die dikwijls erger wordt.

Cherry plum bevordert geestelijke ontspanning op een diep niveau, en nodigt uit het onderbewuste op een veilige manier te verkennen.

Voor mensen met een overbelaste geest, die denken hun verstand te verliezen; dat men dingen zal doen waarvan men later spijt zal hebben; dingen die men helemaal niet wil doen, omdat men weet dat ze verschrikkelijk zijn, maar die toch steeds weer de gedachten bezighouden. Zij is ook voor hen die in hun wanhoop overwegen om zelfmoord te plegen om te ontsnappen. Onder kinderen met Cherry Plum-gebrek vind je veel bedplassers.  Deze bloesemremedie is ook te vinden in de Rescue-remedie

 

<strong>Mogelijke emotionele klachten: </strong>

 Angst voor controle verlies

 Angst voor ontspanning

 Angst voor driftbuien

 Onderdrukken van problemen

 Hevige angst

 Verdringen van gebeurtenissen

 Inwendige tijdbom

 

De <strong>bloesemremedie Cherry Plum</strong> geeft je weer controle over jezelf en schenkt vrede en kalmte. Geeft uithoudingsvermogen en mentale kracht, zelfs bij extreme omstandigheden. Laat je dapper volhouden, zonder je persoonlijkheid te schaden, ook als het leed groot is.

De bloesemremedie Cherry Plum maakt deel uit van de<span style="color: #800000;"> Rescue remedie.</span>

 

<strong>Advies: </strong>

Sprong in het diepe wagen.

<strong>Affirmatie: </strong>

Ik heb vertrouwen in mezelf.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

 

Mimulus of maskerbloem.

Mimulus wordt gebruikt bij mensen met fobische klachten, met name pleinvrees en mensenvrees. Het werkt speciaal goed in díe gevallen waarbij sprake is van een overmatige openheid en gevoeligheid voor de omgeving. Doordat deze mensen zich niet voldoende kunnen afsluiten voor allerlei prikkels van buitenaf, kunnen deze nerveuze en fobische reacties optreden. De angsten waar deze mensen aan lijden worden doorgaans concreet door henzelf geformuleerd en hebben betrekking op praktische zaken. Mimulus bevordert rust en zelfvertrouwen.

Het Mimulus-type heeft last van angsten voor bekende zaken, dus niet zoals bij Aspen, waar de angsten onverklaarbaar zijn. De mens is bang om alleen te zijn, heeft angst voor ongelukken, armoede, angst om ziek te worden, bang voor spinnen, muizen, slangen, liften, telefoongesprekken, etc. Deze problemen kunnen op een gegeven moment het leven volledig gaan beheersen, terwijl ze er moeilijk over kunnen praten.  Het Mimulus-type is gewoonlijk verlegen, fijngevoelig en teruggetrokken. Dit manifesteert zich ook in lichamelijke uitingen als blozen, trillen als een riet of stotteren. Mimulus-types hebben een hekel aan drukte, kunnen niet goed tegen lawaai, teveel eten, fel licht, etc. Door hun fijngevoeligheid zijn het geen mensen die een ander angst in zullen boezemen, ook niet als ze eens een keer een woedeaanval hebben. Ze moeten leren om te gaan met hun fijngevoelige lichaam en dienen hun angsten te analyseren en met behulp van deze remedie beter onder ogen te zien. Alleen dan kunnen ze leren van hun angsten, en inzien dat door ervaring en het niet uitstellen van zaken, door de problemen onder ogen te komen, te groeien in hun ontwikkeling.

De naam Mimulus (van Latijn mimus ‘toneelspeler’) dankt deze plant aan het feit dat je, althans volgens de naamgevers, in de bloem het masker van een Romeinse acteur kunt herkennen: de vorm van de kroonbladen en de rode vlekken (guttatus, van Latijn gutta ‘vlek, traan’) op de onderlip hebben inderdaad wel iets weg van een maskertje. De cowboys in Amerika noemden de Maskerbloem daarom ‘aapjesbloem’ (Monkeyflower).

Dr. Bach over Mimulus: “In werkelijkheid is er voor angst geen plaats binnen het natuurlijke, menselijke rijk, aangezien de Goddelijkheid in ons is. Zij is ons werkelijke zelf, onoverwinnelijk en onsterfelijk, en we zouden voor niets bang hoeven te zijn, als we ons maar zouden kunnen realiseren dat we Kinderen van God zijn” (C.W., blz. 149).

 

Mogelijke emotionele klachten:

 Fobieën

 Concrete angsten

 Verlegenheid

 Overgevoeligheid

 

 

De bloesemremedie Mimulus laat je over je angsten heengroeien, waardoor je met kalmte en blijmoedigheid de wereld tegemoet kan treden. Je ontwikkelt persoonlijke moed en kracht en krijgt begrip voor anderen die in vergelijkbare situaties verkeren. Je krijgt controle over situaties, waarin je je  vroeger niet wist te beheersen. Je kan beter geluiden en fel licht verdragen.

 

Doelstelling van het gebruik van Mimulus: 

Angstgevoelens beter leren hanteren. Overgevoeligheid kunnen omzetten in sensitiviteit.

 

Advies:

Aromatherapie massage

 

Affirmaties:

Het leven biedt mij alle bescherming. Ik kan me te allen tijde verdedigen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

 

 

<strong>Red chestnut of rode kastanje.  </strong>

Red chestnut heeft een losmakend effect op die mensen die zich in hun relaties te afhankelijk of te kwetsbaar opstellen. Er is sprake van een band waarbij de mensen zo in elkaar opgaan, dat ze hun eigen ontwikkeling uit het oog verliezen. Het gaat hierbij meestal om een familieband of een diepe liefdesband; men leeft in de constante angst de ander te zullen verliezen. Red chestnut stimuleert het besef dat mensen in principe voor zichzelf verantwoordelijk zijn en dat relaties het leven kunnen verrijken.

Red Chestnut-mensen maken zich constant zorgen om anderen. Om vrienden, bekenden, en natuurlijk vooral om familieleden. Vaak halen ze zich meteen het ergste in het hoofd. Als een familielid zich ook maar even niet lekker voelt of een kleinigheid mankeert, denken ze dadelijk aan een ernstige ziekte. Is iemand op de afgesproken tijd niet thuis, dan zijn ze onmiddellijk bezorgd en vrezen het ergste. Red Chestnut-ouders staan doodsangsten uit als hun kind een paar dagen weg gaat. Ze willen dat ze elke avond opbellen, om er maar zeker van te zijn dat alles in orde is. Zij kwellen zichzelf enorm op deze manier, omdat zij zich constant zorgen maken.  Constant zorgen maken is zeer ongezond en sloopt langzaam het eigen lichaam. Vaak is het niet zo erg als hier omschreven. Iedereen heeft wel iets van Red Chestnut in zich, maar bij sommigen is het toch zo sterk aanwezig dat een correctie noodzakelijk is om weer normaal gezond en vrolijk te kunnen functioneren.

 

<strong>Mogelijke emotionele klachten:  </strong>

 Bemoederen

 Overbezorgdheid

 Angst voor de veiligheid voor anderen

 Relatieproblemen

 Obsessies

 Te afhankelijk en kwetsbaar opstellen in relaties

 

 

De <strong>bloesemremedie Red Chestnut</strong> geeft je rust en vertrouwen, dat de ander zonder jouw hulp bepaalde lessen zal leren. Je leert inzien dat iedereen een eigen levensplan heeft en voor zichzelf verantwoordelijkheid kan en moet dragen. Je gaat beseffen dat je, in plaats van de ander met jouw angst levensvrijheid te ontnemen, ervoor kan kiezen deze op afstand positieve energie toe te zenden. Je ontwikkelt het vermogen om je overbezorgdheid om te polen door de gewenste situatie te visualiseren, bijv. een veilig thuiskomst.

 

 

<strong>Doelstelling van het gebruik van Red chestnut:  </strong>

Binnen een relatie je onafhankelijkheid bewaren. Het opsporen van wederzijdse projecties. Het tegengaan van energetische beïnvloeding.

 

<strong>Affirmatie:  </strong>

Ik heb respect voor de ander.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

 

 

 

Rock rose of zonneroosje.

Rock rose heeft een kalmerende uitwerking op mensen die in acute angst verkeren, hetzij door gebeurtenissen van buitenaf, hetzij door destructieve beelden die bijvoorbeeld in dromen kunnen optreden. Door de hevigheid van de angst verliezen ze tijdelijk de mogelijkheid om de zaken in reële proporties te zien. Rock rose wordt gebruikt in acute noodsituaties zoals na een ongeval of bij psychische kortsluitingreacties. Het helpt de angst te verminderen en de greep op de werkelijkheid te versterken.

Rock Rose wordt toegepast bij extreem emotionele toestanden, in crisissituaties en omstandigheden die iemand schrik en angst aanjagen zoals bijvoorbeeld ongelukken, het overlijden van een naaste, plotseling optredende ziekte, acute schrik/panieksituaties en levensbedreigende situaties. Rock Rose maakt ook deel uit van de Rescue-Remedy.  Er zijn ook Rock Rose-typen die ertoe neigen om de onaangename ervaringen schoksgewijs te verwerken. Ze zijn gevoelig, raken door hun kwetsbare zenuwen snel in paniek en zijn vatbaar voor neurosen en klachten van het vegetatief zenuwstelsel.  Ook de geboorte zelf kan hiervoor in aanmerking komen. Vooral wanneer er bij de geboorte doodsangsten zijn uitgestaan. Soms kunnen angstaanjagende nachtmerries een vage aanwijzing hiervoor zijn. Rock Rose kan dan samen met Star of Bethlehem gebruikt worden om de traumatische gebeurtenis te verwerken.

De bloemen van het Geel zonneroosje zijn stralend geel, echte ‘zonnebloempjes’. Dat is ook de betekenis van Helianthemum, welke naam is afgeleid van Grieks hèlios ‘zon’ en anthos ‘bloem’. De Engelse naam Rock Rose wijst in dezelfde richting: veel soorten uit dit geslacht groeien op zonnig, rotsig terrein. De vijf kroonbladen van het Geel zonneroosje vormen een stralende vlakke schijf waar je best een penning in zou kunnen zien (Latijn nummularius ‘op een penning lijkend’). Dr. Bach over Rock Rose: “Alle angst moet worden uitgebannen; zij zou nooit mogen bestaan in de menselijke geest en zij ontstaat alleen, wanneer we het zicht verliezen op onze Goddelijkheid. Angst is wezensvreemd aan ons, omdat wij als Kinderen van de Schepper, Vonken van het Goddelijk Leven, niet te overwinnen, te vernietigen of te onderwerpen zijn” (C.W., blz. 155).

 

Mogelijke emotionele klachten:

 Acute angsten

 Paniek

 Noodgevallen

 Nachtmerries

 Steen op de maag

 Stomp in de maag

 Wanhoop

 

 

De bloesemremedie Rock Rose helpt je de schok te boven te komen en daarbij ook eerdere paniekervaringen, die nog niet zijn verwerkt en door de noodsituatie omhoog kunnen komen, te overwinnen. Maakt je heldhaftig en moedig, waarbij je jezelf vergeet. Laat je uitgroeien boven jezelf voor het welzijn van anderen: je springt in de bres wanneer een dierbare duidelijk wordt bedreigd. Helpt ook bij het verwerken van de schok om het verlies van je eerste geliefde. Kan ondersteunend worden gebruikt bij een zonnesteek of andere warmtestuwing.

De bloesemremedie Rock Rose maakt deel uit van de Rescue remedie.

 

Doelstelling van het gebruik van Rock rose:

Uit de greep van de angst komen. Het ontwikkelen van eigenschappen als kracht en moed.

 

Advies:

Meditatie. ontspanningsoefeningen. Edelsteentherapie

 

Affirmatie:

Mijn angsten zijn van voorbijgaande aard.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Bron: Bach therapeut Marianne

 

De volgende keer zal ik de emotie groep ‘Onzekerheid’ omschrijven.

Vragen aan mij persoonlijk zullen beantwoord worden als Bach deskundige..

 

Tweelingzielen: Liefde


LIEFDE

De liefde die tweelingzielen ervaren is een gevoel van volmaakte eenheid, en is onvoorwaardelijk. Tweelingzielen zijn voorbestemd voor elkaar. De onderlinge binding is op zowel fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak enorm groot. Je hebt grote kans dat je elkaar ontmoet in dromen en/of uittredingen. Omdat je op dezelfde trilling zit is het eenvoudig om elkaars gedachten en gevoelens op te vangen. Tweelingzielen (her)kennen elkaar, waarbij ze elkaar liefhebben voor wie en wat ze zijn. Niet dat ze per definitie in perfecte harmonie leven en nooit ruzie maken… Meestal zijn ze erg verschillend, ze zijn namelijk tegengestelde polen van één geheel. Dat kan tot spanningen leiden. Ook het feit dat ze elkaar een spiegel voorhouden kan erg confronterend werken. Maar de basis, het gevoel van eenheid, van één zijn, staat daarboven.

Soms als tweelingzielen elkaar in de ogen kijken kunnen ze de intensiteit van de diepte van het gevoel (bijna) niet aan. In een relatie van tweelingzielen groeien beiden. Ze trekken elkaar mee in hun ontwikkeling. Dit kan een pijnlijk spiegelend proces zijn waarbij sprake kan zijn van een haat-liefde patroon vanwege het confronterend effect. Of dit optreedt ligt eraan of beiden al in harmonie zijn met zichzelf als je elkaar ontmoet. Als er nog onopgeloste emotionele problemen aanwezig zijn kan dat voor conflicten zorgen. Zijn beide partners al grotendeels in harmonie met zichzelf dan zal dat veel minder zijn.

In een korte tijd kunnen tweelingzielen een grote sprong maken op hun spirituele weg. Veel dingen worden duidelijk, diepe inzichten komen naar boven, er treedt een grote mate van helderheid op. Tweelingzielen zijn op zoek naar heelheid (de ziel hunkert naar voltooiing), zodat ze samen een complete Alfa-Omega cirkel (man/vrouw, Tai Chi, Yin/Yang) kunnen zijn.

yingyang

WAAROM HEBBEN TWEELINGZIELEN SOMS ZOVEEL CONFLICTEN TERWIJL ZE WEL EEN LIEFDEVOLLE RELATIE HEBBEN.

als je heel veel conflicten met je twin hebt dan zitten jij of je twin of beiden nog heel erg in je angst-ego en dan reageren jullie teveel op elkaars ego .je kan dit allemaal voorkomen door het contact met je hogere zelf te behouden, dus dicht bij jezelf te blijven.dit kan je doen door in het NU te leven en je vooral te focussen op je eigen lessen en leven.maar ook het erkennen en accepteren van alles wat je van binnen voelt (emoties en angsten) zal het makkelijker voor jou maken om bij jezelf te blijven. blijf bewust dat ego gedrag van die ander niets te maken heeft met jou maar alles met het feit dat ze zelf nog te veel oude angsten met zich mee dragen .het is niet hun ziel die jou nog zo afstoot maar hun angst ego die als de dood is voor veranderingen /transformatie en liefde . laat die angsten bij die ander , ga hun angsten niet op jou schouder nemen of er op reageren want dan gaat dat ego van die ander er hoogstwaarschijnlijk toch weer op reageren en dan maak je het probleem alleen maar groter. dit houd niet in dat je over je heen laat lopen , geef je grenzen goed aan en kom voor jezelf op maar probeer dit wel op een liefdevolle manier te doen.wanneer iemand jou beledigd / uitscheld /aanvalt of wat dan ook , dan kan dit alleen gebeuren omdat die ander in zijn eigen angst is geschoten en het gevoel heeft zicht te moeten verdedigen . liefde kan niet kwetsen of gekwetst raken , het ego wel. blijf dus bij jezelf …in je hart .

Bron: Monia Bougrine

Met toestemming gedeeld

Voor de meeste tweelingzielen wordt dit sprookje een illusie. Omdat men niet ervaart hoe een tweelingziel relatie eigenlijk hoort te zijn. De meest voorkomende punten van onvoorwaardelijke liefde zijn:

Men laat elkaar niet vallen

Men keert niet de rug toe naar de ander

Men vlucht niet voor eigen gevoelens

Men helpt elkaar in hun proces

Men bouwt geen muren op

 

Zolang IK besta lijd ik.


Zolang IK besta lijd ik. Zodra IK niet besta is er leven.

Ego is de Latijnse benaming voor ik. Rondom ons derde levensjaar wordt het ego gecreëerd. Daarvoor is er nog geen eigen ik. Het ego ontstaat zodra het kind taal leert. Door veelvuldig herhaling van het woordje ‘ik’ en ‘mijn’ worden deze woorden onthouden. Wanneer het kind vervolgens emotionele gebeurtenissen meemaakt krijgt het woordje ‘ik’ een ankertje naar het gevoel. Er ontstaat dan een zogenaamde ‘ik gevoel’. Wanneer een kind emotioneel geblokkeerd is geraakt is er vaker een ik gevoel aanwezig.

Als je jezelf heel goed bestudeerd bestaat er eigenlijk geen ik gevoel maar een negatief gevoel en als gevolg daarvan een ik beleving (het ego). Een gevoel laat dus het ego leven. Dit gevoel is meestal een naar gevoel. Het kan ook een tegenovergesteld gevoel zijn maar dan wel besmet met het nare gevoel.

Iemand met faalangst bijvoorbeeld kan een trots gevoel hebben wanneer het gewenste resultaat wordt behaald. Dit trotse gevoel kan meestal niet lang worden vastgehouden en wordt besmet met de angst om wederom te falen. Een trots gevoel wordt geboren uit een gevoel van falen en te niet gedaan door de angst wederom te falen. Het zijn elkaars tegenpolen. Het een bestaat niet zonder het andere. Met allebei is het ego druk….

Het ego leeft bij gratie van een negatief gevoel of een positief gevoel wat is ontstaan uit dit negatieve gevoel. Zonder deze gevoelens bestaat het ego niet.

Op het moment dat je bijvoorbeeld naar een film kijkt, een voetbalwedstrijd of de natuur bewonderd is het ego er even niet. Je bent dan één met de natuur, film of voetbalwedstrijd. Hetzelfde kan gebeuren tijdens een vrijpartij of verliefdheid. Je bent dan één met de ander. Het ego slaapt dan en er is even geen naar gevoel. Het zijn dan meestal ook die momenten dat je het gevoel hebt dat je leeft….

Op het moment dat een voldaan gevoel hebt, is er even geen ego wat van alles wil. Het heeft immers bereikt wat het wilde bereiken. Een goed gevoel. Het is even in rust en verdwenen. Maar meestal niet lang. Vroeg of laat ontstaat er weer een vervelend gevoel en wordt het ego weer wakker. Bovendien is ego niet gauw tevreden. Het leeft immers van een ontevreden (niet in vrede) gevoel.

Het ego heeft de volgende drie strategieën:
– Het ego wil iets wat er NU niet is.
– Het ego wil ergens vanaf wat er NU is.
– Het ego is bang dat het fijne gevoel NU weggaat en wil het gevoel vasthouden.

In alle gevallen draait het om een negatief gevoel wat het ego probeert te voorkomen of er juist van af wilt. Een groot cliché omdat het ego juist leeft van deze nare gevoelens. Onbewust zal het dus ook strategieën in gang zetten om zijn eigen dood te voorkomen of niet lang in slaap te blijven.

Een naar gevoel kan nooit verdwijnen zolang je dit gevoel niet op de juiste manier liefde, zorg en aandacht geeft. Het ego is hier beslist niet de juiste persoonlijkheid voor en besteed nooit zorg aan gevoelens. Het ego probeert juist nare gevoelens te overleven en houdt het lijden in stand. Het rent hard weg of zoekt tijdelijke oplossingen om de pijn te verzachten.

Zolang er een ik/ego bestaat lijd je. Onbewust draait je leven dan rondom de pijn. Je bent het grootste gedeelte van de dag pijn aan het voorkomen of proberen een voldaan gevoel te krijgen.

Er bestaat geen grotere feest dan dat je ontwaakt uit deze nachtmerrie van het lijden. Het is het moment dat je inziet dat je niet de IK bent maar er één hebt omdat je nare gevoelens onderdrukt. Zodra je met je volledige aandacht naar je nare gevoelens gaat ontdek je dat er even geen gedachten zijn. Het wordt stil in je hoofd. Je kan dan jouw gevoelens alle aandacht en liefde geven. Je kunt ze er volledig laten zijn en laten stromen. Je voelt dan dat jouw gevoel leeft en beweegt…

Op het moment dat je jouw gevoel laat bewegen voel je het leven.

Het is het moment dat de ik niet bestaat…..

Lijd jij onder jouw ik of is er slechts leven?

Bron: Martin de Werker

ik

Mooie tekst van Martin en klopt helemaal. Het Ego is een subpersoonlijkheid die heel duidelijk aanwezig kan zijn en zich vooral laat spreken of overheersen.Zeker wanneer je er naar blijft leven zal er altijd een lijdensweg aanwezig blijven.

Zo verminder je je grootste angsten


 

Waar ben je momenteel bang voor? Door te werken aan je veerkracht kun je de angsten in je leven verminderen.

We hebben allemaal angsten

Zit je momenteel lekker in je vel, voel je je gelukkig en gaat alles goed in je leven? Dan is de kans groot dat je ‘bang’ bent dat je geluk stopt. Logisch, het is een angst die we allemaal koesteren. Zodra je leven op de rails is wil je die positieve vibe niet meer kwijt.

Maar dat is niet alles. We koesteren allerlei angsten:

 • Angst om je partner te verliezen;
 • Angst om een dierbare te verliezen;
 • Angst om in de steek gelaten te worden;
 • Angst voor armoede;
 • Angst voor succes;
 • Angst om te falen;
 • Angst voor rampen of andere ellende.

De angsten zorgen ervoor dat we minder sterk kunnen genieten van wat we hebben. Ze maken ons minder vrij, en maken ons leven minder leuk. Meh.

Vertrouwen op je veerkracht

Er is een manier om je minder bang te voelen. En dat is door je veerkracht te ontwikkelen, en hier op te leren vertrouwen.

Er zijn mensen die hun partner verliezen, en gewoon weer verder gaan met het leven. Er zijn mensen die failliet gaan, die een kind verliezen, die al hun nachtmerries zien uitkomen. En uiteindelijk toch weer geluk vinden.

Wanneer je angsten waarheid worden is dat niet het einde van je leven. Het is vooral een uitdagende fase in je leven. En hoe veerkrachtiger jij bent, des te makkelijker je overeind krabbelt.

Veerkracht is je vermogen om terug te veren na een tegenslag. Je bouwt veerkracht op door vooraf te investeren in jezelf, en in de structuur van je leven en leefomgeving. Hoe beter je bijvoorbeeld bent in mindfulness, des te meer emotionele klappen je op kunt vangen. Hoe beter je je financiën beheert, des te meer financiële tegenvallers je kunt opvangen.

Veerkracht, hoe kom je eraan?

Ja, je krijgt het niet cadeau. Maar het vergroten van je veerkracht is ook niet het moeilijkste wat er is. Hieronder heb ik een paar praktische tips onder elkaar gezet. Deze tips kun je gebruiken om angst te verminderen door je goed voor te bereiden.

 1. Schrijf op waar je bang voor bent. En maak er een complete lijst van. Van het vergaan van de wereld tot het verliezen van je dierbare dwerghamster. Schrijf, naast de zaken waar je echt bang voor bent, ook de risico’s op die je loopt. Misschien ben je niet bang om je baan te verliezen, maar is het wel een mogelijkheid. Hoe kun je je op die situatie voorbereiden?
 2. Maak een shortlist van de vijf grootste angsten in je leven.
 3. Maak een lijstje met actiepunten die je per angst kunt ondernemen. Wat kun je doen om het uitkomen van deze angst te voorkomen? En als je het niet kunt voorkomen, wat kun je doen om je erop voor te bereiden?
 4. Bijvoorbeeld: Je bent bang voor brand in huis. Wat kun je doen om dit te voorkomen? Koop veilige kaars standaarden, loop je bedrading na, vervang hele oude apparaten, installeer rook- en brandmelders, investeer in een brandblusser, investeer desnoods in een branddeur, maak een plan voor als er brand uitbreekt. Doe desnoods een brandoefening. Het klinkt bizar, maar hoe beter jij bent voorbereid op brand, des te minder bang je ervoor hoeft te zijn. Dan weet je: als het gebeurt, zijn we er klaar voor. Weg angst!
 5. Bijvoorbeeld: Je hebt faalangst rondom een belangrijk project op je werk. Lees jezelf in, zorg dat je alles weet wat er te weten valt. Bereid je goed voor. Steek wat extra tijd in het project. Repeteer, oefen. Laat iemand anders je werk checken. En durf in het diepe te springen. Bereid je voor op falen. Wat zou er gebeuren als je faalt? Waarom is dit verschrikkelijk? Hoe kun je de situatie minder erg maken als je toch faalt? Waarom ben je zo bang? Door je goed voor te bereiden word je minder bang, en ga je aan het werk.
 6. Bijvoorbeeld: Je hebt enorme hoogtevrees, en je wilt er vanaf. Je kunt je inlezen in de fobie. Hoe komen andere mensen er vanaf, wat is ervoor nodig om jezelf te verlossen? Vervolgens kun je je inschrijven voor een therapie om deze fobie stap voor stap aan te pakken.
 7. Bijvoorbeeld: Je bent bang om een ernstige ziekte op te lopen. Wat kun je doen om dit te voorkomen? Natuurlijk kun je niet zelf bepalen of je wel of niet ziek wordt, maar je kunt je kansen ombuigen in jouw voordeel. Doe research naar een gezonde levensstijl, pas je leefpatroon aan en verklein zo je kans op veelvoorkomende ziektes.
 8. Bijvoorbeeld: Je bent bang om een dierbare te verliezen. Je kunt hier weinig aan doen, behalve goed voor de ander zorgen zodat hem of haar niets overkomt. Daarnaast is het vooral belangrijk dat je de angst omzet in liefde. Je houdt blijkbaar veel van deze persoon. Probeer dit ‘houden van’ om te zetten in directe liefde. In mindful genieten van je interactie met deze persoon. Mocht deze persoon iets overkomen, dan heb je samen in ieder geval het meeste uit het leven gehaald.
 9. Bijvoorbeeld: Je maakt je vaak zorgen over zaken waar je niets aan kunt veranderen. De problemen van je kinderen, het gedrag van collega’s, lastige familieleden etc. Door jezelf te trainen om vaker te mediteren en meer mindfull door het leven te gaan, merk je hoe je afstand kunt nemen van deze problemen. Je ontdekt hoe je het leven meer observeert, en ervoor kunt kiezen om je minder te laten meeslepen door het drama van alledag. Hierdoor word je kalmer, weerbaarder en gelukkiger. Zelfs als je je middenin het drama bevindt.

Je bent minder bang voor zaken waarop je op zijn minst een beetje voorbereid bent. Dat kost soms meer moeite dan andere keren. Maar het is vaak de moeite waard, omdat de afwezigheid van angst je veel vrijheid oplevert.

Investeer in je veerkracht en ervaar minder angst

Je bent minder bang om ziek te worden als je weet dat je verzekerd bent. Je bent minder bang voor een ernstig ongeval als je weet dat je auto is uitgerust met de laatste veiligheidssnufjes.

Er zijn altijd dingen die je kunt doen om een angst te verminderen of ‘onder controle’ te krijgen. Door praktische regelingen te treffen of door aan jezelf te werken.

Wil je meer tips die je helpen bij het opbouwen van je veerkracht? Hieronder vind je een paar soChicken artikelen met praktische tips.

 • 3 Tips voor meer veerkracht
 • Zo Bereid je je Voor op het Einde Der Tijden
 • Zo Ontwikkel je Virtuele Veerkracht – Praktische Gids
 • Als je wereld instort: 9 Tips

Heb je echt last van een lastige fobie? Gebruik dan de onderstaande boeken, deze zullen je helpen om je angsten stap voor stap te verminderen.

Autisme, symbolisch gezien


AUTISME

Een autist gelooft te weinig in zichzelf, veroordeelt zich tot mislukkeling. Zij komt het leven binnen met gevoelens van een buitengeslotene, een marginaal, een clochard, een nieterkende schilder ergens op een zolderkamertje.
Toch zit zij boordevol ambities, talenten… maar het gevoel van onvermogen en de vrees om gekwetst, verstoten of verslonden te worden door de anderen, laat haar zichzelf buitensluiten. Uit zelfbescherming bouwt zij a.h.w. een stevige wal rond haar persoonlijkheid. Innerlijk is zij kieskeurig, kritisch. In haar denkpatroon ontwikkelt zij zich als een perfectionist; in gedachten is zij steeds bezig om haar ambities te verwezenlijken, hoe klein deze ook mogen zijn. Maar met dit perfectionisme naar zichzelf toe, komt zij nergens, zeker niet wanneer zij zich al onvermogend voelt:
“Ik kan het toch niet.”
Ten overstaan van deze kritische normen die zij stelt aan zichzelf, faalt zij volledig:
“Ik ben door en door slecht en onwaardig om werkelijk. voluit te leven”.
Trouwens, anderen zouden dit alleen maar kunnen bevestigen. Zij sluit zichzelf achter hoge muren op. Op deze wijze krijgt zij dan toch de aandacht waar zij zo naar verlangt, zonder nog te kunnen veroordeeld worden voor haar slechte kanten, want zij is immers ziek en onbereikbaar!

Al in de moederschoot pikt de foetus onderdrukte angsten van de ouders op. Je kan een autistisch kind niet laten herstellen zonder deze onderdrukking bij de ouder(s) aan het licht te brengen en op te lossen. Een genezende invloed via de ouderband kan wonderen doen, afstand speelt hierin geen rol! Hierbij is geen sprake van schuld, maar van een aantrekking tussen wezens, die allen dezelfde psychologische problematiek hebben op te lossen.
Het kind kan haar ouders laten evolueren, door een spiegel te zijn voor hun onderdrukte problematiek. De ouders kunnen het kind laten evolueren, door deze psychologische situatie niet te ontvluchten, maar op te lossen, ook in henzelf. De angsten, de overtuiging dat zijzelf niet voldoen aan bepaalde voorwaarden om goede mensen te kunnen zijn… De angst, dat de wereld in feite een onveilige plaats is om in te bestaan… Alle bovengenoemde oorzaken dienen ook te worden nagegaan door de ouders in zichzelf (zelfkritiek, zelfafbraak, enz.).

Gastvrijheid, warmte, veiligheid! De angsten zijn er de oorzaak van dat het kind zich niet echt zal laten zien, tot alles veilig zal zijn… op dat ogenblik zal men haar best zelf naar buiten laten komen; een communicatiepoging vanuit de autist, bijvoorbeeld om een ‘koek’ te vragen, wanneer zij al te lang geen eten heeft gehad.
De schildpad toont pas haar kopje, wanneer zij intuïtief aanvoelt dat zij veilig zal zijn, dat de mensen haar niet als een lelijk, waardeloos mormel zullen platslaan.

© Christiane Beerlandt

http://www.home.zonnet.nl/julia-boulanger/Zelfbevrijding/Autisme.html

Verlangens.


 

Verlangens..

”Bedenk goed waar je je dromen mee voedt.
Op zorgen en angst gedijt het kruid,
dat de levende kern van je dromen versterkt.
Maar wie zijn dromen bevloeit met optimisme en oplossingen,
zal succes oogsten”.

Lao Zi, tao te ching