Bach bloesems: Angsten


Alle teksten over Bach bloesems op mijn blog zijn geschreven door mijn eigen hand als Bach therapeute. Jammer genoeg zijn er ook mensen of bloggers die alles delen over Bach bloesems zonder enige kennis, ervaring of wetenschap en alles te kopiëren van internet. Ze weten dan ook geen antwoorden wanneer er een vraag is om hulp. Dat doet deze mooie bloesems geen eer aan. Vandaar ook mijn eigen artikelen over de Remedie Bach bloesems en waar dan ook vragen gesteld kunnen worden..

 

De Bach bloesems is verdeeld in 7 groepen van gemoedstoestanden of emoties die ik in meerdere artikelen zal omschrijven met de bijhorende en genezende bloesems

 1. Angsten
 2. Onzekerheid
 3. Gebrek aan interesse in het Hier en Nu
 4. Eenzaamheid
 5. Overgevoeligheid en invloeden
 6. Ontmoediging en wanhoop
 7. Overbezorgheid

 

Als eerste zal ik beginnen met de groep die ‘Angst’ heet. We kennen allemaal weleens een gezond gevoel van angst. Wanneer dezelfde angst regelmatig terug komt, kan men één van de onderstaande bloesems kiezen. Wanneer je leven bepaalt wordt door angsten, kan het verstandig zijn om een Bach therapeute in te schakelen zodat deze je verder kan helpen op je pad met je angst(en) en zijn er misschien meerdere bloesems nodig om je angsten optimaal te benutten.

Angsten hoort thuis in het element ”Water”, De bloesemremedies in deze groep helpen je bij angst en ook bij ontmoediging en wanhoop. De organen die verbonden zijn met het element Water zijn blaas en nieren.

 

1.Bachbloesem Aspen

De eerste bloesem die ga benoemen en omschrijven is ‘Aspen’

Aspen is speciaal geschikt voor overgevoelige mensen die last hebben van vage, onbenoembare angsten. Ze zijn niet goed in staat om zich af te sluiten voor onbewuste en onbekende invloeden uit de omgeving. Ook ontbreekt het hun aan inzicht en controle over met name onbewuste patronen, zowel bij anderen als bij zichzelf. Hierdoor ontstaan onbestemde angsten en conflicten, die vooral ’s nachts de kop opsteken. Aspen helpt om innerlijk rustig te worden en tevens controle te krijgen over innerlijke processen. Aspen-mensen hebben last van angsten en voorgevoelens, die zonder bekende oorzaak op komen zetten, zowel overdag als „s nachts. Ze worden midden in de nacht wakker uit een enge nachtmerrie en kunnen dan niet meer slapen. De nacht, de periode waarin uitgerust dient te worden en het lichaam nieuwe energie opdoet, wordt nu juist als een negatieve beangstigende situatie gezien. Het gebeurd zomaar. Men wordt overvallen door een gevoel van onheil, vaak gevolgd door hevige schrik of emotionele paniek. Gewoonlijk gebeurd dit als ze alleen zijn, maar soms ook als ze bij vrienden zijn, terwijl ze zich normaal gesproken, veilig en prettig zouden moeten voelen. Meestal wordt hier niet met anderen over gesproken omdat ze geen duidelijke reden voor hun angst op kunnen geven.

 

Mogelijke emotionele klachten:

 Vage angsten

 Slaapstoornissen

 Angstdromen

 Bang in het donker

 Angst na verkrachting

 Ongerustheid

 Angstige voorgevoelens

 Energetische blokkades

 

 

De bloesemremedie Aspen laat je vol moed en vertrouwen naar de toekomst zijn en geeft je het gevoel geleid te worden. Je voelt je geborgen vanuit een groot oervertrouwen. Je krijgt inzicht in het bestaan van andere, hogere werelden van spirituele aard. Je gaat inzien dat de Goddelijke kracht van Liefde de Bron is van alles en alle angsten overbodig maakt. Je ontwikkelt het gevoel iedere angstige situatie aan te kunnen en je kan hierover spreken met anderen.

 

Doelstelling van het gebruik van Aspen: 

Je droomleven leren begrijpen. Het afschermen van ongewenste invloeden. Je zonder angst kunnen begeven in andere bewustzijnsniveaus.

Aspen neemt de angst weg en zorgt voor rust en stabiliteit. Het wegnemen van de angst zorgt ervoor dat de slaap beter gevat wordt en ook beter benut wordt.

 

Positieve Affirmaties: 

Ik kan mijn onbewuste ‘ik’ vertrouwen. Angst zet mij aan tot activiteit op nieuw terrein. Ik ben in mijzelf geborgen, ook als ik de dingen niet begrijp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 
<h1><strong> </strong></h1>
<h1><strong>2.Bachbloesem Cherry Plum</strong></h1>
 

Heb je last van vertwijfeling of ben je bang voor een zenuw-instorting? ?Heb je   opwellingen om dingen te doen, naar jezelf of anderen, die je niet wil doen?    Ben je bang de controle te verliezen of vertoon je irrationeel gedrag?

 

<strong>Cherry Plum of kerspruim</strong>.

Cherry plum is heilzaam voor mensen die bang zijn voor controleverlies. Dit heeft allerlei spanningen en angsten tot gevolg: de onbewuste kennis en kracht die in ieder mens leeft kan niet ten volle beleefd en geïntegreerd worden. Er wordt te veel energie gebruikt om onbewust materiaal weggedrukt te houden, waardoor er een angstspiraal ontstaat die dikwijls erger wordt.

Cherry plum bevordert geestelijke ontspanning op een diep niveau, en nodigt uit het onderbewuste op een veilige manier te verkennen.

Voor mensen met een overbelaste geest, die denken hun verstand te verliezen; dat men dingen zal doen waarvan men later spijt zal hebben; dingen die men helemaal niet wil doen, omdat men weet dat ze verschrikkelijk zijn, maar die toch steeds weer de gedachten bezighouden. Zij is ook voor hen die in hun wanhoop overwegen om zelfmoord te plegen om te ontsnappen. Onder kinderen met Cherry Plum-gebrek vind je veel bedplassers.  Deze bloesemremedie is ook te vinden in de Rescue-remedie

 

<strong>Mogelijke emotionele klachten: </strong>

 Angst voor controle verlies

 Angst voor ontspanning

 Angst voor driftbuien

 Onderdrukken van problemen

 Hevige angst

 Verdringen van gebeurtenissen

 Inwendige tijdbom

 

De <strong>bloesemremedie Cherry Plum</strong> geeft je weer controle over jezelf en schenkt vrede en kalmte. Geeft uithoudingsvermogen en mentale kracht, zelfs bij extreme omstandigheden. Laat je dapper volhouden, zonder je persoonlijkheid te schaden, ook als het leed groot is.

De bloesemremedie Cherry Plum maakt deel uit van de<span style="color: #800000;"> Rescue remedie.</span>

 

<strong>Advies: </strong>

Sprong in het diepe wagen.

<strong>Affirmatie: </strong>

Ik heb vertrouwen in mezelf.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

 

Mimulus of maskerbloem.

Mimulus wordt gebruikt bij mensen met fobische klachten, met name pleinvrees en mensenvrees. Het werkt speciaal goed in díe gevallen waarbij sprake is van een overmatige openheid en gevoeligheid voor de omgeving. Doordat deze mensen zich niet voldoende kunnen afsluiten voor allerlei prikkels van buitenaf, kunnen deze nerveuze en fobische reacties optreden. De angsten waar deze mensen aan lijden worden doorgaans concreet door henzelf geformuleerd en hebben betrekking op praktische zaken. Mimulus bevordert rust en zelfvertrouwen.

Het Mimulus-type heeft last van angsten voor bekende zaken, dus niet zoals bij Aspen, waar de angsten onverklaarbaar zijn. De mens is bang om alleen te zijn, heeft angst voor ongelukken, armoede, angst om ziek te worden, bang voor spinnen, muizen, slangen, liften, telefoongesprekken, etc. Deze problemen kunnen op een gegeven moment het leven volledig gaan beheersen, terwijl ze er moeilijk over kunnen praten.  Het Mimulus-type is gewoonlijk verlegen, fijngevoelig en teruggetrokken. Dit manifesteert zich ook in lichamelijke uitingen als blozen, trillen als een riet of stotteren. Mimulus-types hebben een hekel aan drukte, kunnen niet goed tegen lawaai, teveel eten, fel licht, etc. Door hun fijngevoeligheid zijn het geen mensen die een ander angst in zullen boezemen, ook niet als ze eens een keer een woedeaanval hebben. Ze moeten leren om te gaan met hun fijngevoelige lichaam en dienen hun angsten te analyseren en met behulp van deze remedie beter onder ogen te zien. Alleen dan kunnen ze leren van hun angsten, en inzien dat door ervaring en het niet uitstellen van zaken, door de problemen onder ogen te komen, te groeien in hun ontwikkeling.

De naam Mimulus (van Latijn mimus ‘toneelspeler’) dankt deze plant aan het feit dat je, althans volgens de naamgevers, in de bloem het masker van een Romeinse acteur kunt herkennen: de vorm van de kroonbladen en de rode vlekken (guttatus, van Latijn gutta ‘vlek, traan’) op de onderlip hebben inderdaad wel iets weg van een maskertje. De cowboys in Amerika noemden de Maskerbloem daarom ‘aapjesbloem’ (Monkeyflower).

Dr. Bach over Mimulus: “In werkelijkheid is er voor angst geen plaats binnen het natuurlijke, menselijke rijk, aangezien de Goddelijkheid in ons is. Zij is ons werkelijke zelf, onoverwinnelijk en onsterfelijk, en we zouden voor niets bang hoeven te zijn, als we ons maar zouden kunnen realiseren dat we Kinderen van God zijn” (C.W., blz. 149).

 

Mogelijke emotionele klachten:

 Fobieën

 Concrete angsten

 Verlegenheid

 Overgevoeligheid

 

 

De bloesemremedie Mimulus laat je over je angsten heengroeien, waardoor je met kalmte en blijmoedigheid de wereld tegemoet kan treden. Je ontwikkelt persoonlijke moed en kracht en krijgt begrip voor anderen die in vergelijkbare situaties verkeren. Je krijgt controle over situaties, waarin je je  vroeger niet wist te beheersen. Je kan beter geluiden en fel licht verdragen.

 

Doelstelling van het gebruik van Mimulus: 

Angstgevoelens beter leren hanteren. Overgevoeligheid kunnen omzetten in sensitiviteit.

 

Advies:

Aromatherapie massage

 

Affirmaties:

Het leven biedt mij alle bescherming. Ik kan me te allen tijde verdedigen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

 

 

<strong>Red chestnut of rode kastanje.  </strong>

Red chestnut heeft een losmakend effect op die mensen die zich in hun relaties te afhankelijk of te kwetsbaar opstellen. Er is sprake van een band waarbij de mensen zo in elkaar opgaan, dat ze hun eigen ontwikkeling uit het oog verliezen. Het gaat hierbij meestal om een familieband of een diepe liefdesband; men leeft in de constante angst de ander te zullen verliezen. Red chestnut stimuleert het besef dat mensen in principe voor zichzelf verantwoordelijk zijn en dat relaties het leven kunnen verrijken.

Red Chestnut-mensen maken zich constant zorgen om anderen. Om vrienden, bekenden, en natuurlijk vooral om familieleden. Vaak halen ze zich meteen het ergste in het hoofd. Als een familielid zich ook maar even niet lekker voelt of een kleinigheid mankeert, denken ze dadelijk aan een ernstige ziekte. Is iemand op de afgesproken tijd niet thuis, dan zijn ze onmiddellijk bezorgd en vrezen het ergste. Red Chestnut-ouders staan doodsangsten uit als hun kind een paar dagen weg gaat. Ze willen dat ze elke avond opbellen, om er maar zeker van te zijn dat alles in orde is. Zij kwellen zichzelf enorm op deze manier, omdat zij zich constant zorgen maken.  Constant zorgen maken is zeer ongezond en sloopt langzaam het eigen lichaam. Vaak is het niet zo erg als hier omschreven. Iedereen heeft wel iets van Red Chestnut in zich, maar bij sommigen is het toch zo sterk aanwezig dat een correctie noodzakelijk is om weer normaal gezond en vrolijk te kunnen functioneren.

 

<strong>Mogelijke emotionele klachten:  </strong>

 Bemoederen

 Overbezorgdheid

 Angst voor de veiligheid voor anderen

 Relatieproblemen

 Obsessies

 Te afhankelijk en kwetsbaar opstellen in relaties

 

 

De <strong>bloesemremedie Red Chestnut</strong> geeft je rust en vertrouwen, dat de ander zonder jouw hulp bepaalde lessen zal leren. Je leert inzien dat iedereen een eigen levensplan heeft en voor zichzelf verantwoordelijkheid kan en moet dragen. Je gaat beseffen dat je, in plaats van de ander met jouw angst levensvrijheid te ontnemen, ervoor kan kiezen deze op afstand positieve energie toe te zenden. Je ontwikkelt het vermogen om je overbezorgdheid om te polen door de gewenste situatie te visualiseren, bijv. een veilig thuiskomst.

 

 

<strong>Doelstelling van het gebruik van Red chestnut:  </strong>

Binnen een relatie je onafhankelijkheid bewaren. Het opsporen van wederzijdse projecties. Het tegengaan van energetische beïnvloeding.

 

<strong>Affirmatie:  </strong>

Ik heb respect voor de ander.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

 

 

 

Rock rose of zonneroosje.

Rock rose heeft een kalmerende uitwerking op mensen die in acute angst verkeren, hetzij door gebeurtenissen van buitenaf, hetzij door destructieve beelden die bijvoorbeeld in dromen kunnen optreden. Door de hevigheid van de angst verliezen ze tijdelijk de mogelijkheid om de zaken in reële proporties te zien. Rock rose wordt gebruikt in acute noodsituaties zoals na een ongeval of bij psychische kortsluitingreacties. Het helpt de angst te verminderen en de greep op de werkelijkheid te versterken.

Rock Rose wordt toegepast bij extreem emotionele toestanden, in crisissituaties en omstandigheden die iemand schrik en angst aanjagen zoals bijvoorbeeld ongelukken, het overlijden van een naaste, plotseling optredende ziekte, acute schrik/panieksituaties en levensbedreigende situaties. Rock Rose maakt ook deel uit van de Rescue-Remedy.  Er zijn ook Rock Rose-typen die ertoe neigen om de onaangename ervaringen schoksgewijs te verwerken. Ze zijn gevoelig, raken door hun kwetsbare zenuwen snel in paniek en zijn vatbaar voor neurosen en klachten van het vegetatief zenuwstelsel.  Ook de geboorte zelf kan hiervoor in aanmerking komen. Vooral wanneer er bij de geboorte doodsangsten zijn uitgestaan. Soms kunnen angstaanjagende nachtmerries een vage aanwijzing hiervoor zijn. Rock Rose kan dan samen met Star of Bethlehem gebruikt worden om de traumatische gebeurtenis te verwerken.

De bloemen van het Geel zonneroosje zijn stralend geel, echte ‘zonnebloempjes’. Dat is ook de betekenis van Helianthemum, welke naam is afgeleid van Grieks hèlios ‘zon’ en anthos ‘bloem’. De Engelse naam Rock Rose wijst in dezelfde richting: veel soorten uit dit geslacht groeien op zonnig, rotsig terrein. De vijf kroonbladen van het Geel zonneroosje vormen een stralende vlakke schijf waar je best een penning in zou kunnen zien (Latijn nummularius ‘op een penning lijkend’). Dr. Bach over Rock Rose: “Alle angst moet worden uitgebannen; zij zou nooit mogen bestaan in de menselijke geest en zij ontstaat alleen, wanneer we het zicht verliezen op onze Goddelijkheid. Angst is wezensvreemd aan ons, omdat wij als Kinderen van de Schepper, Vonken van het Goddelijk Leven, niet te overwinnen, te vernietigen of te onderwerpen zijn” (C.W., blz. 155).

 

Mogelijke emotionele klachten:

 Acute angsten

 Paniek

 Noodgevallen

 Nachtmerries

 Steen op de maag

 Stomp in de maag

 Wanhoop

 

 

De bloesemremedie Rock Rose helpt je de schok te boven te komen en daarbij ook eerdere paniekervaringen, die nog niet zijn verwerkt en door de noodsituatie omhoog kunnen komen, te overwinnen. Maakt je heldhaftig en moedig, waarbij je jezelf vergeet. Laat je uitgroeien boven jezelf voor het welzijn van anderen: je springt in de bres wanneer een dierbare duidelijk wordt bedreigd. Helpt ook bij het verwerken van de schok om het verlies van je eerste geliefde. Kan ondersteunend worden gebruikt bij een zonnesteek of andere warmtestuwing.

De bloesemremedie Rock Rose maakt deel uit van de Rescue remedie.

 

Doelstelling van het gebruik van Rock rose:

Uit de greep van de angst komen. Het ontwikkelen van eigenschappen als kracht en moed.

 

Advies:

Meditatie. ontspanningsoefeningen. Edelsteentherapie

 

Affirmatie:

Mijn angsten zijn van voorbijgaande aard.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Bron: Bach therapeut Marianne

 

De volgende keer zal ik de emotie groep ‘Onzekerheid’ omschrijven.

Vragen aan mij persoonlijk zullen beantwoord worden als Bach deskundige..

 

Advertentie

Mindfulness voor kinderen met ADHD, kan dat?!


4 augustus 2016 – Internationaal wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mindfulness je aandachtsfuncties en zelfcontrole kan verbeteren. Dit is al bewezen voor mensen zonder ADHD, en de voorlopige resultaten van eerste onderzoeken bij kinderen en volwassenen met ADHD zijn veelbelovend!

Wat is Mindfulness nu eigenlijk?
De drie belangrijkste ingrediënten van mindfullness zijn:

 • Aandacht geven
 • Aan iets dat hier en nu is
 • Zonder oordeel

Met mindfulness kun je leren om je bewust te worden van je lichaam, emoties en gedachten. Je leert neigingen op te merken en om niet direct aan deze neigingen toe te geven. Een voorbeeld: je richt je aandacht op je lichaam. Je voelt spanning in je benen (bewustwording). Dit vind je vervelend (oordeel). Je wilt iets doen om van de spanning af te komen (neiging).  Je staat op en gaat lopen (reactie).

Bij mindfulness leer je dat je bewust een keuze kunt maken om te reageren of niet. Je leert om op een nieuwe manier naar dingen te kijken. Acceptatie, vriendelijkheid en zelfzorg spelen hierbij een belangrijke rol.

Mindfulness voor kinderen met ADHD, kan dat?
Juist voor kinderen met ADHD die zich moeilijk kunnen concentreren kun je je afvragen of het mogelijk is om genoeg aandacht op te brengen voor een mindfulness training. Daarom hebben we een ‘pilot onderzoek’ gedaan; dat is een kleinschalig eerste onderzoek om de haalbaarheid van de training bij Karakter te bepalen.

Acht kinderen (8-14 jaar oud) met ADHD en hun ouders (4 vaders en 7 moeders) volgden de MYmind training in de pilot. De MYmind training is een 8-weekse mindfulness training, ontwikkeld door prof. dr. Susan Bögels speciaal voor kinderen met ADHD en hun ouders.

Alle families hebben de training volgehouden. De opkomst bij de 8 wekelijkse sessies was zeer groot: gemiddeld 95% voor de kinderen en 92% voor de ouders. Een mindfulness training voor kinderen met ADHD en hun ouders is dus goed mogelijk!

Hoe hebben de families de mindfulness training ervaren?
Na de mindfulness training vroegen we de families naar de effecten van de training en hun tevredenheid. Hier beschrijven we het gemiddelde van de resultaten.

 • Ouders hadden het idee dat de ADHD symptomen van hun kind ‘een beetje’ waren verminderd en de zelfcontrole ‘aardig wat’ verbeterd.
 • Ouders gaven aan dat hun manier van opvoeden/omgang met hun kind ‘aardig wat’ was verbeterd door de mindfulness training.
 • De kinderen vonden dat de training zowel henzelf als hun ouder ‘aardig wat’ had geholpen.
 • Gemiddeld genomen waren de kinderen ‘tevreden’ over de mindfulness training en de ouders ‘zeer tevreden’.

Daarnaast hebben ouders tips en adviezen over de training gegeven, die we hebben gebruikt om de training nog beter op onze deelnemers af te stemmen.

Corina Greven, project coördinator van MindChamp: “We zijn heel blij met de resultaten van de pilot studie. Samen met mijn collega’s hebben we enkele ouders in de pilot geïnterviewd. Ze beschreven hoe de mindfulness training hen helpt tot rust te komen en hun kinderen te nemen zoals ze zijn. Ze kunnen beter met volledige aandacht naar hun kind luisteren, en dat schijnt ook het contact tussen ouders en kind positief te beïnvloeden.”

Het doel van het MindChamp onderzoek
Omdat zowel uit eerder onderzoek én ons pilot onderzoek zulke veelbelovende resultaten naar voren zijn gekomen, is de nood voor gedegen onderzoek binnen Karakter erg belangrijk. Daarom zijn wij bij Karakter een groot onderzoek gestart, de MindChamp studie: Mindfulness training for Children with ADHD and Mindful Parenting. We gaan onderzoeken of een mindfulness training voor ouder en kind een effectieve aanvulling is op de huidige zorg die aan kinderen met AD(H)D wordt geboden.

Het doel is om 100 kinderen (8-16 jaar) met AD(H)D en hun ouders te onderzoeken. Bij de helft zal de mindfulness training worden aangeboden en bij de andere helft wordt de huidige zorg voortgezet. Door deze twee groepen te vergelijken kunnen we de effecten zien van het aanbieden van deze veelbelovende nieuwe behandeling.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderzoek? Dan kunt u een e-mail sturen naar: mindchamp@karakter.com.

Bron: karakter.com

Bron: http://www.ggznieuws.nl/home/mindfulness-kinderen-adhd/

Zou eigenlijk niet weten waarom Mindfulness niet goed voor kinderen met ADHD zou zijn. Daarom is dit artikel een pracht voorbeeld hoe goed Mindfulness is om rust te creëeren. Een aanrader dus.

Bedankje


Via deze weg wil ik iedereen bedanken die heeft gereageerd op mijn vraag van gisteren om tips voor verlichting van infectie en gekneusde ribben. De tips en goed advies waar ik ook gebruik van zal maken die goed aanvoelt. Ook voor de beterschap wensen, mijn dank, al ben ik niet echt ziek, behalve dat het verdomd pijnlijk is 🙂

Dank je wel

Warme groet
Marianne

animaatjes-hartelijk-bedankt-5062205

Pendelen


Pendelen
Veel mensen kennen het of hebben er weleens iets over gehoord. De één staat er sceptisch tegenover, de ander ontwijkt het, weer andere mensen werken er mee.

Pendelen is niet speciaal spiritueel, het is alleen met een pendel om contact te maken met het onbewuste wanneer je noodzakelijk een antwoord nodig heb in situaties waarin je gevoel niet uitkomt. Dan is een pendel een prachtig iets om mee te werken.

Sommige mensen gebruiken de pendel voor iedere vraag waar ze mee zitten, dat is niet helemaal handig omdat men dan niet meer op gevoel en intuïtie gaat vertrouwen, die toch noodzakelijk en gebaseerd is op overleving wanneer er geen pendel in de buurt is.

Zelf pendel ik ook weleens, maar dan alleen voor vragen in noodzakelijke situaties een antwoord nodig is waar ik niet uitkom in gevoel. Ook dat ik liever bouw op gevoel, intuïtie en instinct die voor mezelf toch belangrijker is dan afhankelijk te zijn van een pendel.

Pendelen is iets dat je tot eigen moet maken met een pendel van materiaal die je aanspreekt. Pendelen behoeft concentratie en geduld in geduld zodat je één met je pendel bent en wordt.
Zeker in het begin is het belangrijk om met eenvoudige vragen te beginnen zoals..

 • Ben ik een man/vrouw?
 • Heet ik?….(naam)
 • Heb ik….. (kleur) haar?
 • Draag ik een bril?
 • Heb ik een witte trui aan? (of welke kleur trui je aan heb)

(Deze vragen kun je uitbreiden wanneer je, je pendel beter leert kennen.)

Dit zijn zekerheden die je van jezelf kent en daar kun je in het begin mee oefenen tot je vertrouwen in jezelf en je pendel hebt. Ook wanneer je pendel heen en weer slingert kan voor de één geen antwoord betekenen, voor de ander weer twijfel. Werk op je eigen manier die vertrouwd voelt en voor jezelf het lekkerste werkt.

Er bestaan ook workshops en cursussen om te leren pendelen. Dat is ergens geld weggooien, men hoeft alleen de basis en beginselen te leren kennen hoe en waarvoor een pendel werkt.

Het is net als met alles, oefenen met geduld zodat het je eigen wordt.

Een cursus ooit eens aangeboden gekregen om de basis en beginselen te leren kennen van pendelen


CURSUS

Wat is een pendel?
Een pendel is een gewichtje dat aan een koortje hangt. De pendelaar houdt de pendel tussen de duim en de wijsvinger vast, zodat de pendel vrij kan bewegen. Het gewichtje kan uit verschillende materialen gemaakt zijn, zoals van messing, goud, zilver, ijzer, koper, brons, hout, kristallen of legeringen. Het zuiverste is die van een bergkristal. Het kan ook van grootte en vorm verschillen. Hoe zwaarder het gewichtje des te langzamer de pendel beweegt. Het koordje kan gemaakt zijn van een simpel koord of draadje maar ook van een halsketting of een schakelketting. Een praktische lengte is die wanneer je met de elleboog op de tafel en de hand ontspannen laat hangen de pendel de tafel niet raakt. In principe heeft u al een pendel als u een halsketting met daaraan een hanger heeft.

Hoe werkt de pendel?
Een pendel werkt doordat ons lichaam over hoogst gevoelige zintuigen beschikt. Onbewust geven zij informatie door die via onze spieren als trillingen van de pendel weer naar ons bewustzijn wordt doorgegeven. Iemand die de pendel hanteert wordt ook wel een pendelaar – wichelroedeloper- of radiëst genoemd. Pendelen is een andere vorm van radiësthesie, net als wichelroede lopen. Beiden vormen werken volgens hetzelfde principe, maar het doel is iets anders.

De pendel wordt, in tegenstelling tot de wichelroede, ook meestal binnenshuis gebruikt.
De slingerende, rechtlijnige of cirkelende bewegingen die een pendel boven een object, b.v. een foto, portefeuille of (liefdes) brief ,pendelkaart etc. maakt, ontstaan door onbewuste spierreacties die naar de hand worden geleid. Door aan deze bewegingen vaste betekenissen te hechten, krijgt je als pendelaar antwoorden op de vragen die je over het uit te pendelen voorwerp of individu stelt. Het feit dat je heel bewust hand en vingers stilhoudt, terwijl de pendel toch beweegt, is natuurlijk fascinerend. Het lijkt wel “boven natuurlijk” alleen kun je je afvragen als nuchtere Hollander of je die hand wel écht stilhoudt.
Bewust wel, anders heeft het pendelen helemaal geen zin. Het principe van het pendelen is dat alles onbewust gebeurt. Als je in een laboratorium proeven zou doen, zul je wel degelijk piepkleine, onmerkbare beweginkjes kunnen constateren.

Hoe moet ik de pendel vasthouden?
Zorg ervoor dat u in een ontspannen houding zit. Doe eventueel wat meditatie oefeningen om u te ontspannen. Het is belangrijk dat u ook tijdens het pendelen ontspannen blijft . Indien je merkt dat je vermoeit wordt kunt u beter stoppen en een andere keer verder gaan. Houd het koortje tussen de duim en wijsvinger zo vast dat de pendel vrij kan bewegen. Hang de resterende ketting om je pink, om te voorkomen dat deze je afleidt. Plaats de elleboog op een tafel, houd de rug gestrekt en de pols ontspannen. Laat de pols niet doorhangen dit geeft pijnklachten bij langdurig pendelen.

Hoe te beginnen?
Draag tijdens het pendelen geen sieraden en neem plaats in een ruimte waar geen stoorzenders aanwezig zijn. Stoorzenders zijn bijvoorbeeld:
computer, televisie, radio, buren overlast.
Allereerst moet je duidelijke afspraken maken met je pendel. Kies een pendel uit die je aanspreekt, en prettig in de hand ligt. (Zelf vind ik het pendel met een pendel van rozenkwarts het makkelijkste werken. Voor meer gedetailleerde vragen kun je voor een pendel van messing kiezen.)

Deze afspraken zijn nodig om de antwoorden juist te kunnen interpreteren. Het kan best zijn dat jouw pendel een andere beweging geeft op een ja of nee vraag dan bij iemand anders. De afspraken die jij maakt met de pendel zijn definitief en hoeven niet meer gemaakt te worden bij een volgende pendelsessie.

De afspraken die je moet maken met de pendel zijn:
-De beweging die een “Ja” antwoord geeft.
-De beweging die een “Nee” antwoord geeft.
-De beweging die een “Fout” antwoord geeft (of wel kies een andere vraagstelling).
-De beweging die “misschien” aangeeft
-De beweging die aanduidt dat de pendel het “Ik weet het niet” antwoord geeft

Neem de pendel in de hand en concentreer je op het gewichtje.
Begin met het antwoord “Ja”
Vraag de pendel een beweging te maken die jij prettig vind voor een “Ja” antwoord.
De beweging volg je met je ogen, en noteer deze beweging.
Laat de pendel een paar keer in de juiste richting bewegen en neem in gedachten het antwoord “Ja”. Stop de pendel en wacht tot hij stil hangt.
Zo speek je ook de andere bewegingen en antwoorden af. En noteer deze.
Zodra je de bewegingen hebt, houd je dan aan die afspraak.

Pendelprocedure:
Ontspan je en maak je zoveel mogelijk leeg. Wat het misschien makkelijker maakt is om een soort nieuwsgierige open houding aan te nemen.
* formuleer een duidelijke vraag, waarbij maar 1 antwoord mogelijk is. Vraag bv niet of het mooi weer wordt morgen…want wat is “mooi weer”? Wat de strandganger mooi vind, kan een ramp zijn voor een agrariër. Het helpt ook om de vraag eerst op te schrijven en deze goed in gedachten nemen.

 • Pak de pendel en neem een goede houding aan.
 • vraag met de pendel of je nu kunt/mag pendelen en let goed op het antwoord. Krijg je een negatief antwoord, stop dan of kies een ander gebied waar je vragen over wilt stellen.
 • stel hierna de vraag en neem hierbij een nieuwsgierige houding aan. Volg met je ogen de baan die de pendel beschrijft, zodat je hem niet beïnvloed. Bij het antwoord kun je hierna vragen of het antwoord klopt. Hierna kun je zonodig aanvullende vragen stellen, waarbij je tussendoor probeert om de pendel steeds opnieuw de neutrale houding aan te nemen.
 • Na het pendelen is het een goede gewoonte om je pendel even te reinigen, ongeacht hoe vaak je die gebruikt en ongeacht het materiaal waar deze van gemaakt is.

Het reinigen van je pendel:
Als je een pendel hebt van een (half)edelsteen zijn er de volgende reinigingsmethoden:
geluid: sla een klankschaal, ting sha, stemvork of een bel naast het kristal om deze energetisch te reinigen. Hoe hoger de klank, hoe hoger het trillingsgetal van de energie.
wierook: wierook heeft al eeuwen lang een reinigende en heiligende werking. Haal de kristal een paar maal door de rook van brandend wierook om deze energetisch te reinigen.
water: gebruik schoon, gedestilleerd water om de steen te spoelen,zeker bij zachte en poreuze stenen. Want kraanwater kan stoffen bevatten die in het gesteente kunnen trekken en voor beschadigingen kunnen zorgen.
zout: leg de kristal in een schaal en bedek deze met droog zeezout en laat dit een nacht staan. Nooit een zout oplossing met water gebruiken, omdat dit de steen kan aantasten dmv roest of scheuren of verkleuringen.
hematietsteentjes: vul een (abelone)schelp met getrommelde hematietsteentjes en leg daar de te ontladen steen een nacht in
kristalclusters: leg de steen op een groter (berg)kristalcluster om de natuurlijke energiebalans te herstellen, of vul een (anbelone)schelp met getrommelde bergkristallen en leg de kristal daar een nacht in om weer op te laden.
aarde: begraaf de steen voor 3 dagen in levende aarde (bijv de tuin)
– Als je een pendel hebt van (lood)kristal, zoals swarovski, kun je volstaan met een handwarm sopje. Leg deze nooit in de zon, omdat deze als brandglas kan gaan werken!
– Als je een pendel hebt van poreuze materialen als hout, kun je deze het best reinigen door deze in beide handen en laat de negatieviteit via jezelf weg vloeien, bijv. met Reiki. Maak deze pendels niet nat. Want water en vocht kan je pendel aantasten en daardoor je pendel minder geschikt maken om mee te werken!
– Als je een pendel hebt van (edel)metaal hoef je geen water te gebruiken. Sterker nog, liever niet! Ze kunnen dan wel tegen een stootje, maar water kan ervoor zorgen dat de pendel gaat roesten. Gewoon goed afwrijven met een katoenen doek is al voldoende om de pendel te reinigen van kosmische energetische vervuiling. Is je pendel erg “energetisch” vervuild, kun je deze eerst ook met een kristalcluster reinigen.

Wat voor vragen kan ik aan de pendel stellen?
De juiste vragen stellen is een van de moeilijkste dingen bij het pendelen. Er zijn een aantal stelregels die je in de gaten moet houden.
*Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk zodat er alleen een Ja of Nee antwoord uit kan volgen.
*Stel geen twee vragen in één zin. Bijv. is het morgen zonnig of bewolkt?
*Stel je vraag altijd op een positieven manier. Bijv. is deze keuze goed voor mij i.p.v. is deze keuze slecht voor mij?
*Vraag alleen vanuit interesse en niet uit nieuwsgierigheid.
*Stel tussendoor vragen waarvan je de antwoord al weet ter controle of als overtuiging voor de vraagsteller.
*Vraag niet naar uitslagen van kansspellen of weddenschappen.
*Stel je afstandelijk op tijdens het pendelen en laat je emoties en/of eigen mening niet meespelen.

Direct een vraagstellen:
Je kunt met de vraagsteller afspreken dat hij vragenstelt terwijl jij de pendel hanteert.
Vaak is het dan zo dat je de vraag nauwkeurig moet formuleren en eventueel moet bij sturen. Soms is het zo dat je door de vraagsteller beïnvloed wordt en de vragen niet meer zuiver gesteld worden. Je kunt de vragen steeds verder uitdiepen.

Stel dat het antwoord op de vraag :” wordt mijn eczeem door voeding veroorzaakt?”
–Antwoord: ja
Volgende vraag: Door fruit, groenten, vlees, vis enz.
–Antwoord: door fruit; Ja
Volgende vraag: Door appels, aardbeien, bananen.

Zo kun je ook vragen naar potenties, doseringen, frequenties van toedienen van geneesmiddelen.
Voor het uitpendelen van stoffen/ medicijnen kun je het beste je pendel tussen de stof en het lichaam (bijv. hand) houden en kijken naar de beweging die de pendel maakt als reactie tussen de beide energieën. Een scheidingsbeweging is dat er geen overeenkomst/herkenning is. Een cirkel zal aangeven dat er een herkenning is van beide stoffen (nadere vraagstelling zal nodig kunnen zijn om te bekijken of de stof ook nog aangevuld moet worden)
Heel duidelijk wordt het als de beide energieën zich willen gaan verbinden door middel van de pendelbeweging.

Gebruik van Pendelkaarten:
In diverse boeken staat een groot aantal voorbeelden van pendelkaarten. Maar ze zijn ook prima zelf te maken!
Je kunt ze gebruiken als basis vragen en maak je daarna, naar aanleiding van antwoorden op de vragen, specifiekere pendelkaarten.
Houd de pendel boven de pendelkaart die je gekregen hebt en kijk wat voor bewegingen de pendel maakt. Vergelijk ze met de afspraken die je in het begin heb gemaakt en kijk welk antwoord de kaart geeft.

Welke toepassingen zijn er voor een pendel?
Wanneer je nuchter blijft, dan zijn er vele toepassingen te bedenken en kun je van alles uitpendelen. (Angsten en wensen spelen soms een sterke rol in je onderbewuste)
* Gezondheid is een apart toepassingsgebied waar een aantal boeken over in de handel zijn, het is moeilijk voor een leek om zonder voldoende achtergrond en kennis een goede diagnose te stellen.
Toch kun je wel simpele en doeltreffende vragen stellen over voeding, kruiden en andere zaken die je gezondheid kunnen bevorderen of verbeteren. Zeker geschikt om pendelkaarten bij te gebruiken.

 • Edelstenen, goud, zilver enz. hebben allemaal een eigen “stralingsuitslag” en kunnen makkelijk op zuiverheid uit getest kunnen worden via een pendel.
 • Vragen uit je onderbewuste. Als voorbeeld… Je beste vriend vraagt of je samen met hem in zaken wilt. Je gevoel van waardering en vriendschap verhindert je soms om te zien dat hij op zakelijk gebied niet echt een succes is, terwijl je dat in je onderbewuste wel goed weet. De pendel zal in dit geval dus nee zeggen terwijl je hart “ja” roept.
 • Ook als je vragen hebt waarbij je opvoeding, waarden en normen soms erg duidelijk hun stempel drukken op iets, kun je met de pendel soms verrassende antwoorden krijgen over “hoe je werkelijk denkt of voelt”.
 • Overeenkomsten van stoffen en je eigen lichaam. Vooral bij homeopathische medicijnen e.d. is dit een handige toepassing. Onbewust reageert je lichaam op de nabijheid van verschillende stoffen.

Wanneer je een pendel houdt tussen je lichaam/hand en (bijv) een kruid zul je via de pendelbeweging kunnen merken of deze stof in het lichaam aanwezig is. De pendel zal in dat geval een cirkel beweging maken omdat de energie van het kruid op tafel en in het lichaam elkaar herkennen. Bij een tekort van het kruid zal het lichaam reageren door via de pendel een rechte verbinding te maken en bij een weerstand van het lichaam zal er een scheidingsbeweging komen van de pendel.

Het stellen van de juiste vragen hierbij kan daarna soms heel handig zijn. Als ik een sigaret naast me leg en ik op dat moment een nicotinebehoefte heb, zal de pendel aangeven dat ik die sigaret nodig heb. Wanneer ik daarna vraag of deze sigaret ook gezond voor me is zal de pendel toch een “nee” beweging maken!
* Zoeken naar verloren voorwerpen. Ken je dat? Je legt zonder er bij na te denken je sleutel ergens neer en een dag later heb je geen idee meer of je überhaupt dat ding de laatste dagen ergens gezien hebt. Op verschillende manieren is via de pendel je geheugen te onderzoeken, welke plaats je uitgezocht had om deze verdwijntruc te creëren.
Je kunt hiervoor een plattegrond van je huis maken om uit te pendelen met de vraag in welke ruimte ik moet beginnen te zoeken. Maar je kunt ook alle ruimtes van je huis binnen gaan en vragen of je hier moet zijn om het verlorene terug te vinden.

Adviezen:
-Gebruik van de pendel is persoonlijk, dus leen hem bij voorkeur niet uit.
-Roep geen geesten op met je pendel en gebruik hem ook niet boven een soort ouija bord (glaasje draaien).
-Vragen over tijdstip van overlijden zijn (behalve totaal onbetrouwbaar) ook in meeste gevallen niet toelaatbaar.
-Let ook op dat je niet de privacy van anderen schend door ongevraagd over hun gaat pendelen. Vraag steeds weer toestemming aan de betrokkene!
-Gebruik voor het uitpendelen van anderen iets waar hun energie in aanwezig is, bv een foto, geschreven vraag, plukje haar, of…(misschien nog beter) de persoon zelf! (kan soms ook storend werken omdat je dan niet voldoende ontspannen bent)
-Laat niet je leven leiden door de pendel en let goed op de signalen dat je je eigen kunnen overschrijd.
-Probeer steeds controle vragen te bedenken om wat zekerder te zijn van de uitslag.
-Realiseer je dat vragen over de toekomst weinig of geen betrouwbareantwoorden oplevert, vaak krijg je hierbij het antwoord vanuit je eigen wensen, je angsten of je ervaringen vanuit het verleden.
-Bevestiging vragen over zaken die je op een andere manier “binnen kreeg” en is natuurlijk iets anders en werkt vaak wel goed, mits je een flinke dosis gezond verstand mee laat spelen.
-Goede duidelijke vraagstelling is het meeste werk voor een betrouwbare pendelsessie!

Oefeningen voor thuis :
Eerste oefening:
Schrijf op 20 dezelfde papieren kaartjes 10 keer Ja en 10 keer Nee.
Leg de kaartje onderste boven zodat je niet de antwoorden zie.
Pak een kaartje en hang de pendel boven het kaartje.
Stel de vraag “Staat er op dit kaartje het antwoord “Ja”?.
De pendel moet dan de juiste beweging maken die je hebt afgesproken voor de antwoorden bij Ja en Nee.

Tweede oefening:
Pak 10 rode en 10 zwarte speelkaarten en schud ze door elkaar. Leg de stapel met de achterkant naar boven. Neem er 1 en hang de pendel erboven en vraag “ is deze kaart rood?” De pendel moet dan de juiste beweging maken die je hebt afgesproken voor de antwoorden bij Ja en Nee.

Gevaar voor melanoom


Gisteren was op het nieuws te zien dat huidkanker weer fors gestegen is in Nederland. Zeker met deze warmte dat risico verhogend is indien men geen juiste voorzorg maatregelen neemt, de kans op Melanoom groot is. Eventuele tips en adviezen die belangrijk zijn, beter voorkomen dan genezen zeg ik als huidkanker patiënte.

Vandaag heeft nagenoeg iedereen de reflex om zijn huid te beschermen tegen de zon op vakantie, of dat nu aan zee is of in de bergen. Buiten hun vakantie daarentegen – tijdens het sporten, tuinieren, werk en ontspanning in de openlucht – valt die reflex meestal weg. En dat terwijl die buitenactiviteiten de grootste voorzichtigheid vereisen. Niet alleen om vroegtijdige huidveroudering tegen te gaan, maar ook om geen verhoogd risico te lopen op huidkanker. Bescherm u dus als u tuiniert of uw auto wast. Smeer u in met een zonnecrème als u wandelt, fietst, tennist of golft. Bescherm uw kinderen als ze buiten spelen. Hebt u een buitenberoep (postbode, dakwerker, metselaar, tuinier, spoorwegwerker,…), denk dan aan uw huid.

Elementaire beschermingsmaatregelen

 • mijd de zon tussen 12 en 16 u.;
 • zoek de schaduw op;
 • niets gaat boven beschermende kledij en een hoed;
 • draag een zonnebril (met CE-label);
 • gebruik telkens een zonnecrème met een beschermingsfactor van 20 of meer.

Te vermijden fouten

 • er automatisch van uitgaan dat u beschermd bent onder een parasol: de omgevingszon weerkaatst de stralen, die rechtstreeks op u ‘afgestuurd’ worden. Plaats de parasol in het gras, want gras vangt de stralen op.
 • denken dat de ‘kust veilig’ is bij bewolkt weer: het is niet omdat u de warmte van de z0n niet voelt, dat de schadelijke stralen niet door het wolkendek heen gaan.
 • een zonnecrème gebruiken op het strand en ervan uitgaan dat u dan voor heel de dag safe zit.
 • een bruine huid als een absolute bescherming beschouwen: ook als u zeer gemakkelijk bruint, moet u zich toch om de drie uur insmeren met een zonnecrème.
 • denken dat een bruin kleurtje dankzij een zelfbruiner een doeltreffende bescherming is: het is slechts het resultaat van oxidatie (zoals een geschilde appel). Een zelfbruiner is aan te raden voor wie er het hele jaar door stralend wil uitzien, want hij is absoluut niet toxisch en heeft niet de schadelijke effecten van de zonnebank.
 • bruinpillen (psoraleen) zijn uitsluitend aangewezen bij bepaalde huidziekten, en alleen een arts mag ze voorschrijven. Caroteenpillen leveren u een bruine teint op die echter niet beschermt tegen zonnestralen. Bovendien zijn ze toxisch voor ogen en lever.

Artikel gepubliceerd door C. De Kock, gezondheidsjournaliste

50 levenslessen van ouderen


 

 

Achteraf zouden we veel dingen anders hebben gedaan. ‘Als ik dit eerder had geweten dan…’ is een veel gehoorde zin. Als je ouderen vraagt naar wat ze de jongere generatie mee zouden willen geven, dan krijg je 50 adviezen om jezelf aan de wereld te laten zien.

 1. Je bent sterker dan je denkt.
 2. Fouten maken mag, het zijn waardevolle lessen. Elke fout die je maakt, brengt je één stap dichter bij je doel.
 3. Er is niets dat je klein houdt, behalve jijzelf.
 4. Je kunt altijd vooruit, het is een kwestie van willen.
 5. Hoeveel succes je ook boekt, er zullen altijd mensen zijn die je wijzen op wat er niet goed is.
 6. De enige beperking die je hebt zit in je fantasie. Laat het los.
 7. Je perceptie is je realiteit.
 8. Vertrouwen op je instincten.
 9. De enige vraag die in het leven telt is: “Wat zou je doen als je niet bang was?”.
 10. Het is vaak lastig te zeggen hoe dicht je bij succes bent.
 11. De enige fout in het leven die je kunt maken is dat je kiest om niets te doen uit angst voor het maken van een fout.
 12. Laat succes niet naar je hoofd stijgen en mislukking niet naar je hart zakken.
 13. Je moet je door slechte dagen heen slaan, om de beste dagen in je leven te verdienen.
 14. Het leven gaat voor 10% over wat je gebeurt en voor 90% over hoe je ermee omgaat.
 15. Doe waar je van houdt en niet wat je denkt dat je zou moeten doen.
 16. Lachen is het beste medicijn. Lach vaak om jezelf.
 17. Als je je rijk wilt voelen, tel dan de dingen die je niet met geld kunt kopen.
 18. Jezelf vergeven is belangrijker dan vergeven worden door anderen.
 19. Als je elke ochtend wakker wordt met het idee dat je iets moois gaat overkomen die dag, dan zal je zien dat dit vaak klopt.
 20. Wees lief voor jezelf.
 21. In de meeste gevallen gaat het niet om wat anderen van je denken. Volg je eigen waarheid.
 22. Blijven leren is belangrijk. Dompel jezelf vaak onder in nieuwe ervaringen.
 23. Eén persoon laten lachen kan de wereld al veranderen.
 24. Geniet van je levensreis.
 25. Je weet nooit hoe sterk je kan zijn, totdat sterk zijn je enige keuze is.
 26. Soms vallen goede dingen uiteen zodat betere dingen samen kunnen komen.
 27. Je kunt niet veranderen wat je weigert te zien.
 28. Huilen is geen teken van zwakte, maar het lost ook niet altijd je problemen op.
 29. Het maakt niet uit hoeveel fouten je maakt of hoe langzaam je vooruit gaat. Je bent iedereen die niets probeert ver vooruit.
 30. Het leven gaat niet over wachten tot de storm voorbij is, maar leren dansen in de regen.
 31. Je kunt geweldige lessen leren uit je fouten, zolang je niet bezig bent deze te ontkennen.
 32. Stop met je druk te maken over wat anderen van je zullen denken.
 33. Als je stopt met het najagen van slechte dingen, kunnen de goede dingen je vangen.
 34. Je zult moeten accepteren dat sommige dingen nooit de jouwe zullen worden en dat sommige dingen alleen van jou zijn.
 35. Henri Ford had het bij het juiste eind toen hij zei: “Of je nu denkt dat je het wel kan of niet kan, in beide gevallen heb je gelijk”.
 36. Wees niet bang om uit je comfortzone te komen. Goede ervaringen en kansen verschijnen als je durft te verliezen.
 37. Opgeven is niet altijd een teken van zwakte. Soms betekent het dat je sterk en slim genoeg bent om los te laten.
 38. Je kunt nooit 100% zeker weten of iets werkt. Je kunt wel altijd 100% zeker weten dat iets niet werkt als je niks doet.
 39. Wees niet bang voor de toekomst en maak je geen zorgen om het verleden. Het leven is nu. Leef het.
 40. Hoe voorzichtig je ook je woorden uitkiest, er zullen altijd mensen zijn die ze ombuigen of verkeerd interpreteren. Durf te zeggen wat je wil zeggen.
 41. Het niet krijgen van wat je wil, is soms een kwestie van veel geluk.
 42. Als je ergens gepassioneerd over bent, ga er dan voor en maak je niet druk wat anderen hiervan denken. Zo worden dromen werkelijkheid.
 43. Als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan blijf je krijgen wat je altijd hebt gekregen.
 44. Wat voor en achter ons ligt, zijn kleine zaken in vergelijking met wat er tussen ons ligt.
 45. Bid niet als het regent, als je ook niet bidt wanneer de zon schijnt.
 46. Het leven gaat niet over een kans krijgen, maar over een kans creëren.
 47. Als het makkelijk was, dan zou iedereen het doen.
 48. Wees waardevol.
 49. Een probleem is een kans om te leren.
 50. Wat de situatie ook is, het leven gaat door.

 

http://www.ahealthylife.nl/levenslessen-van-ouderen/