Dagtekst: 4 elementen


Dagtekst van maandag 11 januari 2016.

“De vier elementen aarde, water, lucht en vuur worden geregeerd door Engelen, dienaren van God. Daarom mogen we Hem vragen ons deze Engelen te sturen om ons te helpen bij ons spiritueel werk. Het gebed luidt als volgt:
“Heer God almachtig, Schepper van hemel en aarde, Meester van het universum, stuur mij Uw dienaren, de Engelen van de aarde, van het water, van de lucht en van het vuur, opdat ik met hen zou kunnen werken voor de komst van Uw Koninkrijk en Uw Gerechtigheid.
Moge de Engel van de aarde alle afvalstoffen van mijn fysiek lichaam opnemen, opdat ik in staat zou zijn Uw wil te volbrengen en Uw pracht weer te geven!
Moge de Engel van het water uit mijn hart alle onzuiverheden wassen opdat het Uw oneindige liefde zou ontvangen!
Moge de Engel van de lucht mijn verstand zuiveren opdat het zou schitteren van Uw licht en Uw wijsheid!
Tenslotte, O Heer, zend mij de Engel van het vuur, om mijn ziel en mijn geest te heiligen, opdat zij de woonplaats van Uw waarheid mogen worden!” ”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Dagtekst: de 4 elementen


Dagtekst van maandag 2 februari 2015.

“Om te evolueren, moeten wij examens afleggen, grote beproevingen doorstaan. Dat wij zullen lijden is zeker, maar als we ze te boven komen, zullen we tenminste weten waartoe we in staat zijn. Deze beproevingen staan in verband met de vier elementen : aarde, water, lucht en vuur. Heel ons leven lang doen zij zich aan ons voor. De beproevingen van de aarde zijn zoals aardbevingen : zij testen onze wilskracht, ons geduld en onze standvastigheid. Zijn onze fundamenten, naar het beeld van de piramide, voldoende stevig?
De beproevingen van het water hebben betrekking op de wereld van de gevoelens. Zij dompelen ons onder in de zwarte stromen van de haat, het verraad, en de liefde in ons moet al dit vergif kunnen neutraliseren.
De beproevingen van de lucht worden veroorzaakt door tornado’s en orkanen. Zal ons intellect de koers  kwijtraken of zal het een klare kijk blijven hebben en correct redeneren?
De beproevingen van het vuur zijn de ergste. Zij verbranden alle onzuiverheden die onze ziel verhinderen zich te verenigen met de eerste Oorzaak, de Bron van al wat bestaat. Om God te vinden, moeten wij door het zuiverende vuur gaan.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov