Stilte


Stilte …

“Wij Indianen weten wat stilte is. We zijn er niet bang voor. Stilte is voor ons zelfs krachtiger dan woorden. Onze oudsten zijn getraind in de manieren van stilte en hebben deze kennis aan ons overgedragen. Observeer, luister, en dan handelen, zouden ze ons vertellen. Dat was de manier van leven.

Bij jou is het precies het tegenovergestelde. Je leert door te praten. Je beloont de kinderen die het meest op school praten. In jullie feesten proberen jullie allemaal tegelijkertijd te praten. In je werk heb je altijd vergaderingen waarin iedereen iedereen onderbreekt en allemaal vijf, tien of honderd keer praat. En dat noem je ‘een probleem oplossen’. Als je in een kamer bent en er is stilte, word je nerveus. Je moet de ruimte vullen met geluiden. Dus je praat dwangmatig, zelfs voordat je weet wat je gaat zeggen.

Blanken praten graag. Ze staan ​​de ander zelfs niet toe een zin af te maken. Ze onderbreken altijd. Voor ons Indianen lijkt dit op slechte manieren of zelfs domheid. Als je begint te praten, ga ik je niet onderbreken. Ik zal luisteren. Misschien stop ik met luisteren als ik het niet leuk vind wat je zegt, maar ik zal je niet onderbreken.

Als je klaar bent met praten, zal ik een beslissing nemen over wat je zei, maar ik zal je niet vertellen dat ik het niet eens ben tenzij het belangrijk is. Anders blijf ik gewoon stil en ga ik weg. Je hebt me alles verteld wat ik moet weten. Er valt niets meer te zeggen. Maar dit is niet genoeg voor de meerderheid van de blanken.

Mensen moeten hun woorden als zaden beschouwen. Ze moeten ze zaaien en dan in stilte laten groeien. Onze oudsten leerden ons dat de aarde altijd tegen ons praat, maar we moeten zwijgen om haar te horen.

Naast de onze zijn er veel stemmen. Veel stemmen … ‘

Lakota Verhaal op STILTE van Aŋpétu Wašté Wiŋ

(1889-1971)

Kan kunst zijn van 1 persoon

Advertentie

Genees jezelf


“Genees jezelf met het licht van de zon en de stralen van de maan, met het geluid van de rivier en de waterval. Met het zwaaien van de zee en het fladderen van vogels.

Genees jezelf met munt, en neem eucalyptus.
Maak jezelf zoet met lavendel, rozemarijn en kamille.

Omhels jezelf met de cacaoboon en een vleugje kaneel.
Zet liefde in thee in plaats van suiker, en kijk naar de sterren.

Genees jezelf met de kusjes die de wind je geeft en de knuffels van de regen.
Word sterk met blote voeten op de grond en met alles wat eruit voortkomt.

Word elke dag slimmer door naar je intuïtie te luisteren, naar de wereld te kijken met het oog van je voorhoofd.
Spring, dans, zing, zodat je gelukkiger leeft.

Genees jezelf, met prachtige liefde, en onthoud altijd … jij bent het medicijn. ”

Maria Sabina , Mexicaanse curandera ( medicijnvrouw ) en dichteres.

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon

Totemkaart: Regenboogslang


Regenboogslang – in de buidel van de kangoeroe ligt het nieuwe begin

Kernwoorden
Beproevingen
Plotselinge veranderingen
Ontluiken
Metamorfose

Op dit schild wordt het verhaal verteld van de Regenboogslang, een mythe van de oorspronkelijke bevolking van Australië, de aboriginals. Een groot deel van het jaar ligt de woestijn te zinderen in de hitte. Dit is links op het kunstwerk afgebeeld. De aarde wordt door de aboriginals als heilig ervaren, als bron van het bestaan en als afspiegeling van hun geschiedenis. Voorouders en goden hebben in de zogenaamde Droomtijd herkenbare sporen achtergelaten. Die oude vormen in het landschap zijn sterk verbonden met de spirituele beleving.

De aboriginals leren hun kinderen via liederen, The Songlines, de weg lans waterplaatsen en voedselbronnen. Deze lange liederen die tijdens het lopen gezongen worden, geven talloze herkenningstekens in het landschap aan. Vaak zijn dit ook rotsen en andere natuurlijke vormen die lijken op de voorouders uit de Droomtijd, zoals de Kangoeroe, de Adelaar, of de Regenboogslang.

Op de kaart zie je een regenboog. Als je goed kijkt, eindigt deze regenboog in een bijna transparante slangenkop die groene bladeren uit zijn bek spuwt. Dit is de mythe van de Regenboogslang die verschijnt als regenboog aan het begin van de regentijd. Op de kaart zie je dan ook achter de dolfijnen de regen vallen. Wanneer dit gebeurt, wordt als in een wonder de hele woestijn in enkele dagen groen en ontluiken duizenden bloemen. Deze godenslang heeft dus een enorme kracht en staat hier voor grote verandering en groeikracht.

Links kijkt een kangoeroe in de richting van de groenwordende wereld. Zij is verbonden met de mystieke Droomtijd. Dit wordt aangegeven door de rode spiraal op haar borst. De adelaar onderaan de kaart is als een vuurvogel gestorven in de vlammen van de zon. Dit staan voor de overweldigende hitte van de woestijn. Als de regen valt en de woestijn groen wordt, zal de adelaar uit de as verrijzen zoals in het verhaal van de vuurvogel.

Boodschap

Beproevingen – Heb je deze kaart getrokken, open je dan voor de energie van plotselinge verandering en metamorfose. Voorafgaand aan deze verandering kan het zijn dat je je als in een droge woestijn voelt waar je bijna niet kunt overleven. Weet dat een gevoel van leegte of beproeving gevolgd kan worden door een grote verandering. De vuurvogel is de gestorven adelaar die uit de vlammen om hoog komt. Hier is het aspect van transformatie in haar volle kracht aanwezig. Je kunt je niet meer vastklampen aan wat je had. Het is goed mogelijk dat je symbolisch dwars door het vuur van de crisis heen moet gaan om een ander leven te gaan leiden.

Ontluiken – De kangoeroemoeder kijkt zorgzaam toe. Zij wil je in alle rust vertellen over het nieuwe leven dat zij in haar buidel bij zich draagt. Zij alleen weet van dit jonge leven. Niemand kan het zien totdat de jonge kangoeroe zijn kopje uit haar buidel steekt. Toch wil zij jou en de adelaar vertellen dat het nieuwe al ontstaan is. Het ontluikende weet zich nog veilig en geborgen in haar buidel, het is nog niet de tijd om naar buiten te komen.

Ook in jouw leven kan het zijn dat je nog geduld moet hebben. Voelt het leven als een dorre woestijn, luister dan naar de zachtheid van de kangoeroe die jou haar geheim vertelt. Dit kan zich manifesteren doordat een rustige of wijze persoon jou raad geeft. Het kan ook een innerlijke stem zijn die jou influistert dat er al een nieuw begin geboren is. Houd je oren en je intuïtie open!

Metamorfose – De Regenboogslang staat hier symbool voor de vruchtbare regentijd, die de dorstige woestijn een metamorfose geeft. Plotseling ontstaat er een grote explosie van groei. De bloemenzee die dan te zien is, is overweldigend, maar slechts van korte duur. Degene die het meemaakt, leeft in een extase van kleuren en geuren. Zo kan een plotseling geluk jou ten deel vallen. Geniet er dan met volle teugen van, maar hecht er niet aan. Het zou van korte duur kunnen zijn. Concentreer je niet op het aspect van Hebben, maar op het aspect van Zijn en wees dankbaar voor wat de Regenboogslang jou brengt.

De weg – De heilige berg Uluru ligt aan de horizon te stralen. Je moet een lange, hete weg afleggen om in het centrum van de woestijn dit heiligdom te vinden, een weg die je niet kent en die je niet moet onderschatten. Je hebt kennis nodig om te overleven. Een deel van je zou zelfs kunnen sterven op deze weg. Alleen zij die de Songlines kennen, naar hun hart luisteren en de stemmen van wijze raadgevers volgen, zullen de woestijn overleven. Dan kom je bij de heilige berg Uluru en kan je je dorst naar kennis lessen en de inwijdingsgrot binnengaan.

Symbolische betekenis, archetypes en herkenning

De heilige berg Uluru – Deze bergrug van zo’n driehonderd meter hoogte ligt als een donkerrood eiland in de woestijnvlakte. In het Engels heeft de berg Ayers Rock. Van oudsher is het heiligdom Uluru het centrum van vele Songlines en als het ware het spirituele centrum voor grote groepen aboriginals. Er zijn verborgen bronnen en diepe inwijdingsgrotten. De tekeningen en inscripties die zich daar bevinden, kunnen wel teruggaan tot dertigduizend jaar geleden.

De Regenboogslang – Als je zoals veel aboriginals in een droog woestijnklimaat moet overleven dan is de regen enorm belangrijk. Dat de mythe van de Regenboogslang zo’n grote rol speelt, is heel begrijpelijk. Als de natte tijd aanbreekt en soms is dit maar eens in de zoveel jaar, dan betekent dit overleven. Liederen en dansen, rituelen en mythen zijn hier sterk op gericht. Ook in onze cultuur kennen wij magische afbeeldingen zoals de ‘Groene Man’. Vooral in kerken in Engeland vindt men mystieke beeldhouwwerken, een mannenhoofd waarbij bladeren en takken uit zijn mond en neus groeien. Het is duidelijk dat het hier om een voorchristelijke vegetatiegeest gaat, die net als de regenboogslang voor vruchtbaarheid moet zorgen.

Spiralen – De blauwe spiraal op de afbeelding staat symbool voor levensgevende energie van het water dat neerdaalt op de aarde. In het midden is een donkerrode spiraal te zien die de aarde symboliseert. Ook is het als het ware een poort naar andere dimensies zoals de droomtijd, een mystiek gebied waarmee alles in de aboriginal cultuur verbonden is. De spiraal op de borst van de kangoeroe heeft ook de donkerrode aardekleur. Hiermee wordt de kangoeroe op de kaart verbonden met de oerenergie waaruit zij voortgekomen is.

De adelaar – op deze afbeelding staat symbool voor het vuurvogelmotief. Dit is een bekende Chinese legende over een vogel die door de vlammen heen gaat. Ze sterft zo een symbolische dood en verrijst uit de as. Dit is analoog aan de grootste mythe waar nu het christendom om draait, de wederopstanding van Christus. Ook de adelaar op de afbeelding gaat hier door de dood heen en hij zal zijn vleugels opnieuw uitslaan.

Woestijn – Een periode in de woestijn doorbrengen is bij veel oervolken op aarde een inwijdingsritueel naar een nieuwe levensfase. Ook in de bijbel komen we dit tegen. Voor de aboriginals is de woestijn een levend organisme. Zij voelen zich erin thuis als een vis in het water. Een jongen zal voor zijn inwijding tot man een ‘Walkabout’ gaan maken. Dit is een lange trektocht waarbij hij alleen moet overleven zonder hulp van zijn stam en met bijna niets bij zich. De gebeurtenissen, dromen en visioenen die bij daarbij tegenkomt, zullen hem tot leidraad zijn in de rest van zijn leven.

De dolfijnen – springen in extase omhoog vanuit de levensspiraal van het water. Zij kunnen heel goed in het nu leven en ze genieten van het moment. Zij volgen daarbij de stem van hun hart en daarvoor staan zij op deze kaart symbool.

foto van Gerrie Reuterink.

Een Indiaanse legende


Een Indiaanse legende.

 

“De legende van de dromenvanger.

Lang geleden toen de wereld nog jong was, stond een oude geestelijke leider van de Lakota op een hoge berg en had een visioen.

In zijn visioen verscheen Iktomi, de grote misleider en leraar van wijsheid, in de vorm van een spin.

Iktomi sprak met hem in een heilige taal die alleen de geestelijke leiders van de Lakota konden begrijpen.

Terwijl hij sprak nam Iktomi, de spin, de krans van wilgentakken van de oude man waarin veren, paardenhaar, kralen en offergaven waren gestoken, en begon een web te spinnen.

 

Hij sprak tot de oude man over de levenscyclussen en hoe we onze levens als peuters beginnen, en dan de kindertijd bereiken, en daarna zijn we volwassen.

Tenslotte komt de ouderdom wanneer er voor ons moet worden gezorgd alsof we kleine kinderen zijn en zo wordt de cyclus voltooid.

 

‘Maar’, zei Iktomi terwijl hij doorging zijn web te spinnen, ‘in elke fase van het leven zijn er vele krachten – sommige goed en sommige slecht.

Als je luistert naar de goede krachten, zullen deze je in de juiste richting sturen.

Maar als je luistert naar de slechte krachten, zullen ze je kwaad doen en je in de verkeerde richting sturen.’

Hij ging verder, ‘Er zijn veel krachten en verschillende richtingen die de harmonie van de natuur kunnen bevorderen of haar in de weg kunnen staan, en dat geldt ook voor de Grote Geest en al zijn schitterende leringen.’

 

De hele tijd dat de spin aan het woord was, ging hij door met het weven van zijn web waarbij hij aan de buitenkant begon en naar het centrum toewerkte.

 

Toen Iktomi klaar was met spreken, gaf hij het web aan de oude wijze van de Lakota en zei…

‘Zie, het web is een volmaakte cirkel, maar er is een gat in het centrum van de cirkel.

Gebruik het web om jezelf en je mensen te helpen om je doelen te bereiken en maak een goed gebruik van de gedachten, dromen en visioenen van je volk.

Als je gelooft in de Grote Geest, zal het web je goede ideeën opvangen – en de slechte ideeën zullen door het gat verdwijnen.’

De oude wijze van de Lakota gaf zijn visioen door aan zijn volk en nu gebruiken de Siouxindianen de droomvanger als het web van hun leven.”

 

Het hangt boven hun bed of in hun huis om de dromen en visioenen te selecteren.

Het goede in hun dromen wordt gevangen in het web van het leven en met hen meegedragen… maar het kwade in hun dromen ontsnapt door het gat in het centrum van het web en is niet langer een deel van hen.

Ze geloven dat de droomvanger het lot van hun toekomst bewaart.

Als de Indianen spreken over de “Grote Geest” dan bedoelen zij hiermee de Schepper, God of hoe je hem dan ook zou willen noemen.

Indianen wijsheid


Wanneer het stil wordt om je heen.

Ik hoef niet te weten hoe jij in je levensonderhoud voorziet.
Wat ik graag wil weten is waar jij voor gaat en of jij het aandurft oog in oog te staan met de verlangens van je hart.
Het interesseert me niet hoe oud je bent, maar wel of je het aandurft voor gek te staan omwille van de liefde, omwille van je dromen, omwille van het avontuur dat leven heet.

Het maakt me niet uit welke planeten jouw horoscoop beïnvloeden.
Waar het mij om gaat, is of je ooit in de kern van je eigen verdriet bent doorgedrongen en of de verraderlijkheden en beproevingen van het leven je ontvankelijk hebben gemaakt of dat ze je hebben doen terugdeinzen en afsluiten uit angst voor nog meer pijn.
Wat ik wil weten is of jij pijn, die van mij of die van jezelf, kunt laten zijn zonder een vinger te verroeren, zonder het te verbergen, te laten verdwijnen of vast te houden.
Ik wil weten of jij intense vreugde kunt zijn, de mijne of de jouwe, of je durft te dansen vanuit je oerkracht, in totale extase, van kop tot teen, zonder je in te houden of op je hoede te zijn, of je realistisch of rationeel kunt zijn zonder je af te laten remmen door herinneringen aan de beperkingen van je mens zijn.

Het kan me niet schelen of je verhaal waar is of niet.
Wat ik zou willen weten is of jij anderen af durft te wijzen om trouw te zijn aan jezelf, of jij het aankunt om voor verrader te worden uitgemaakt om verschoond te blijven van verraad vanuit je ziel.
Geef me een bewijs van je trouw opdat ik zal weten dat je het vertrouwen waard bent.
Ben jij in staat schoonheid te zien, ook al is niet iedere dag even mooi en is het leven zelf voor jou de bron waaruit jij je levenskracht kunt putten?
Kun je leven met fouten, zwakheid en kwetsbaarheid, die van jou en die van mij, en toch aan de rand van het meer staan en luidkeels ‘Yes’ roepen tegen het zilver van de maan?

Ik hoef niet te weten hoeveel geld je hebt.
Wat ik graag wil weten is, of jij het op kunt brengen om na een nacht vol wanhoop, gekwetst tot in het diepst van je ziel, op te staan en datgene te doen wat gedaan moet worden voor je kinderen.

Ik hoef niet te weten wie je bent en hoe je hier gekomen bent.
Wat ik wil weten is of jij zonder terughoudendheid bereid bent met mij door het vuur te gaan.

Het gaat er niet om wat je gestudeerd hebt en met wie.
Voor mij is het van groot belang van jou te horen, welke innerlijke kracht jouw steun en toeverlaat is als al het andere om je heen wegvalt, of je alleen kunt zijn met jezelf en of je het werkelijk goed hebt bij jezelf wanneer het stil wordt om je heen.

“Oriah Mountain Dreamer” Indiaanse oudste.

Lees bovenstaande tekst eens goed door, het behoeft geen verdere uitleg!!!
Het zijn de woorden van een Indianen oudste en bevat hele wijze woorden waarvan wij kunnen leren.
Draag deze woorden elke dag weer uit en doorgrond deze woorden door ze in je hart op te nemen en ze daar te vertalen, het is een wijsheid die je zeker verder zal begeleiden tijdens je spirituele pad hier op onze mooie en liefdevolle Moeder Aarde!!!

indiaans

Sjamanisme: Alles op aarde draagt een dieper doel.


Alles op aarde draagt een dieper doel.

“Iedere ziekte kent een kruid ter genezing.
Ieder mens heeft een opdracht.”
Dit is de indiaanse theorie over ons bestaan.

Van oorsprong zijn de Indianen eigenlijk één van de oermensen die deze aarde bevolkten, de Indianen leven dan ook als één met onze mooie en liefdevolle Moeder Aarde.
De wijsheden die de diverse Indianenstammen nog steeds uitdragen, en ons nagelaten hebben bevatten dan ook een hele diepe universele wijsheid waaruit, wij als moderne mensen, eigenlijk diepe lessen uit kunnen leren.

Zo hadden de Maya’s al duizenden jaren geleden een diep inzicht in de werking van de kosmos en al haar planeten, aan de hand van die kennis leefden zij allen ….. zij aan zij met de natuur als één eenheid.
Zij richten haar leven in, aan de standen van de planeten …… de kwaliteit van geboorten, zaaien en oogsten, ect waren hier afhankelijk van, maar ook natuurfenomenen zoals droogte, overstromingen en de wind waren hier een onderdeel van, zelfs de aardbevingen wisten zij verbazend genoeg aardig te kunnen voorspellen, terwijl wij dit nu …… met al onze machines niet eens kunnen.

Dit is eeuwen zo gegaan onder alle indianen volkeren, zij gaven dit over aan de andere volkeren die met hen samen werkten en via de handel.
Totdat de westerse wereld haar intreden deed in deze gebieden, met haar religie als drijfveer hebben de westerlingen getracht deze kennis uit te bannen omdat dit heidens was.
Ik zeg expres ….. getracht, het is ze niet gelukt.
Gelukkig hebben deze volkeren het merendeel van hun kennis bewaard en generatie na generatie overgedragen aan elkaar totdat de tijd daar mag zijn om dit opnieuw uit te dragen wat nu gebeurd.
Boeken zijn er bijna niet meer, die zijn of vernietigd of zijn in bezit van het Vaticaan.

Maar helaas gedraagt nog steeds het merendeel van de mensheid zich als verwende kleine kinderen die maar niet willen luisteren naar deze kennis, en dus leggen ze door hun gedrag die belangrijke wijsheden naast hun neer.
Wat zij vergeten is dat zij door dit gedrag het bestaan van onze mooie liefdevolle Moeder Aarde met vernietiging bedreigen.

Maar er is ook goed nieuws ….. we hebben hulp gekregen, die hulp is in ieder mens aanwezig en zit diep verstop in je eigen zelf.
Jouw eigen IK weet en draagt namelijk al die wijsheid bij zich, ga dus eens goed ten rade in jezelf en luister naar het kleine stemmetje dat je met regelmaat dingen toefluistert.
Dit kleine stemmetje wijst jouw telkens weer de weg op jouw pad, het verteld jouw welke kennis jij tot je zou mogen laten, het verteld jouw welke weg je mag bewandelen …… kortom, het mag jouw leiden door jouw eigen leven …… het leven vanuit de liefde voor alles dat is, en dit is altijd goed, en dit al vanuit jouw eigen vrije wil.

Leer opnieuw te leven met en via je eigen intuïtie, dit is de verborgen wijsheid, hiermee weten wij de juiste weg weer te vinden!!!!!

Ik wens iedereen een hele mooie en vooral leerzame woensdag toe.
Laat het weer een dag mogen gaan worden vol liefde, respect voor alles wat ons geboden wordt en als laatste vooral vol met de UNIVERSELE WIJSHEID die wij in ons zelf kunnen vinden.

Vanuit de bron van onvoorwaardelijke liefde,
Ronald Smit

Sjamanistische healing


 

De ziel terughalen (Soul Retrieval)
Sjamanen kijken naar de spirituele vorm van een ziekte die zich op emotioneel of fysiek niveau kan manifesteren. De meeste sjamanenculturen over de hele wereld geloven dat ziekte voortkomt uit het (gedeeltelijk) verlies van de ziel.
De ziel, essentie van leven
Er wordt algemeen aangenomen dat bij een emotioneel of lichamelijk trauma een stukje van de ziel het lichaam ontvlucht om de ervaring te kunnen overleven. De definitie van ‘ziel’ in deze context is de essentie, de levenskracht, dat deel van onze vitaliteit dat ons in leven houdt en ons laat gedijen.
Trauma en zielsverlies
De types van trauma die zielsverlies kunnen veroorzaken, kunnen bij elke soort van misbruik ontstaan: seksueel, anderszins fysiek of emotioneel. Andere mogelijke oorzaken zijn: een ongeval beleven, een oorlog meemaken, slachtoffer van een terreurdaad zijn, tegen onze moraal in handelen, een (natuur)ramp overleven, operaties, verslavingen, echtscheiding of de dood van een geliefd persoon.

Elk voorval dat een shock berokkent kan zielsverlies met zich meebrengen. Maar wat bij de ene persoon zielsverlies veroorzaakt, doet dat niet altijd ook bij een ander. Sjamanen geloven zelfs dat wekkers bij sommige mensen zielsverlies kunnen teweegbrengen.

Een manier om pijn te overleven
Het is belangrijk dat we begrijpen dat zielsverlies eigenlijk iets positiefs is. Het is onze manier om pijn te overleven. Als we in een frontale botsing terecht zouden komen is de laatste plaats waar we ons op het moment van de botsing zouden willen bevinden wel ons eigen lichaam. Onze geest zou zulke pijn niet kunnen verdragen. Onze geest buigt dus op dit brilliante zelfverdedigings-mechanisme waardoor een deel van onze essentie het lichaam verlaat zodat we niet de volledige impact van de pijn voelen.

In de psychologie noemt men dit dissociatie. Maar psychologen hebben het er niet over welk stuk van ons nu juist dissocieert en waar dat stuk dan naartoe gaat. In het sjamanisme weten we dat een deel van de ziel het lichaam verlaat en naar een terrein gaat dat sjamanen de niet-alledaagse werkelijkheid noemen. Daar wacht het totdat terugkeer mogelijk is gemaakt.

Hoewel zielsverlies een overlevingssysteem is, is het probleem vanuit een sjamanistisch standpunt gezien het feit dat het zielsdeel dat weggevlucht is meestal niet zomaar vanzelf weer terugkomt. De ziel kan aan het dwalen zijn, of ze weet niet dat het trauma voorbij is en dat het veilig is om terug te keren.
De symptomen van zielsverlies
Zielsverlies kan verscheidene symptomen voortbrengen. Een veel voorkomend signaal is wanneer iemand zich niet volledig in zijn lichaam aanwezig voelt, niet levendig en ten volle in het leven staat. Andere symptomen zijn chronische depressie, zelfmoordneigingen, posttraumatisch stress-syndroom, een zwak immuunsysteen, en verdriet dat maar niet wil overgaan. Verslavingen zijn ook een teken van zielsverlies omdat men externe bronnen zoekt om de lege plekken in zichzelf op te vullen, zij het met verdovende middelen, met eten, met relaties, met werk of door dingen te kopen.

Telkens als iemand zegt ‘Ik ben sindsdien nooit meer dezelfde geweest’ en dit niet op een goede manier bedoeld wordt, is er waarschijnlijk sprake van zielsverlies.

Je kunt zien hoeveel zielsverlies er heden ten dage voorkomt omdat zo veel mensen geld voor het leven stellen. Iemand die beweert dat we andere levensvormen moeten doden voor materieel gewin, is een persoon die aan zielsverlies lijdt. Iemand die het gevoel heeft dat nog een auto kopen of meer materiele objecten verzamelen hem of haar geluk zal brengen, is een persoon die lijdt aan het verlies van zijn of haar ziel. Zoals je ziet komt er enorm veel zielsverlies voor op deze planeet, kijk maar naar ons gedrag tegenover elkaar en tegenover de rest van het leven.
Zielsverlies veroorzaakt ziektes en problemen
In sjamanenculturen waren de mensen er zich ook van bewust wat er in hun leven uit evenwicht was en een ziekte of probleem veroorzaakte. In onze cultuur zijn we ons niet vaak niet eens bewust van een storing in onze spirituele harmonie die ziektes creëert. En omdat zielsverlies vaak voorkomt wanneer we nog erg jong zijn, hebben we niet door welke onbewuste patronen we ontwikkeld hebben omwille van ons prille zielsverlies.

We zijn altijd op zoek naar dat verloren zielsdeel. En die zoektocht beleven we door steeds opnieuw hetzelfde trauma te herhalen. De namen van de mensen in ons levensverhaal mogen dan wel verschillen, het verhaal is in wezen vaak hetzelfde.

Naarmate mensen zich meer in hun lichaam en in de wereld aanwezig voelen, worden ze zich meer bewust van gedrag dat uit evenwicht is.

Als we gevoelloos zijn, merken we misschien wel dat er in de wereld bepaalde dingen niet juist zijn, maar kunnen we ons makkelijk afleiden van het gevoel dat we iets moeten veranderen. Als we volledig door onze ziel bewoond worden, kunnen we ons nergens meer terugtrekken en zijn we meer geïnspireerd om ons leven te veranderen.

Terwijl je dit leest kun je de relevantie van het terugwinnen van de ziel zien voor je eigen leven en het belang voor het lot van onze planeet om andere mensen te helpen opnieuw volledig ‘door de ziel bewoond’ te worden.

De ziel helen, een meditatie
De volgende meditatie-oefening kan je helpen je ziel te helen. Zorg dat je niet gestoord kunt worden, zet sjamanentrommel muziek op en ga liggen met je ogen dicht. Beeld je in dat je in een cirkel ligt, omgeven door mensen die je liefhebt en die hier zijn samengekomen om je bij te staan, omdat jullie beseffen dat het lijden van één persoon de hele gemeenschap aantast.

Stel je voor dat het donker is en de sterren helder fonkelen in de nachtelijke hemel. De lucht is stil. Iedereen voelt zich gekoesterd in de liefdevolle omhelzing van het universum en het is zonder twijfel duidelijk dat alle hier verzamelde aanwezigen geheeld zullen worden.

Je hoort de sjamaan op de trommel slaan en dansen terwijl de krachten van het universum tot jullie komen. Je ademt diep om in een ontvankelijke staat te komen. Je wilt je verloren ziel terugkrijgen, je verloren vitaliteit.

Geef je over aan het ritme van de trommel en de sterren in het universum en nodig je ziel uit om terug te keren.

 

– – Geraadpleegde bronnen: “Soul Retrieval” van Sandra Ingerman, wikipedia.org

Bron: http://www.catharinaweb.nl/sjamanisme/sjamanistische-healing.htm