Kleuren symboliek


316.PNG
Heb je er wel eens bij stil gestaan dat kleur een belangrijke rol speelt in
ons leven en dat het zelfs onze stemmingen kan beïnvloeden?

Kleuren hebben ook dikwijls een bedoeling: een banaan wordt geel als hij rijp
genoeg is om opgegeten te worden; als een verkeerslicht op rood staat, stop je!
Kleuren geven ons informatie en ze zijn nog mooi ook.

Kleur is een natuurkundig verschijnsel. Hoe kleuren ontstaan is niet zo
makkelijk uit te leggen. Wanneer licht ergens opvalt, wordt het gebroken en
gedeeltelijk gereflecteerd. Wat naar ons oog wordt teruggekaatst, zien wij als
kleur. Wanneer zonlicht bijvoorbeeld op een driehoekig prisma geslepen stuk glas
valt, dan zien wij tegelijk alle kleuren die voor het menselijk oog zichtbaar
zijn.

Een rood papier bijvoorbeeld, kaatst alleen het rode gedeelte van het licht
terug en absorbeert alle andere kleuren. Dus zien wij alleen dat rood.

Er zijn stoffen die heel mooi kleuren absorberen, deze noemen we kleurstoffen.
Vroeger gebruikte de mens deze kleurstoffen voor zijn rotsschilderingen, nu
gebruiken we ze voor vele andere zaken.

Symboliek van kleuren

Rood

Rood is de kleur die het meeste effect heeft op de mens. Dat komt doordat onze
verre voorouders grotendeels van vruchten leefden, vermits rijpe vruchten en
bessen vaak rood zijn, is het menselijk oog zeer gevoelig geworden voor deze
kleur. Ook omdat rood de kleur van bloed en van vuur is, valt ze zo op. Rood
trekt zo sterk de aandacht dat het in heel de wereld gebruikt wordt als een
signaalkleur, denk maar aan verkeerslichten, verkeersborden, achter-en
remlichten, het rode tekentje op de warmwaterkraan.
Ooit werd er aan een pas ontdekte Indianenstam een mooie, rode lap stof
aangeboden, als geschenk. In plaats van blij te zijn, sloegen de Indianen hals
over kop op de vlucht. Rood had duidelijk een schokeffect op hen!

Rood is de kleur van leven, van warmte en daarom ook de kleur van de liefde en
de hartstocht. Rood brengt een stoot adrenaline in het bloed, versnelt de
hartslag en verhoogt de bloeddruk. Het windt ons op en wekt onrust.

In de Middeleeuwen was rood de kleur van de zonde en van vernietigend geweld. De
duivel was daarom ook rood en roodharige vrouwen werden om het minste van
hekserij verdacht en op de brandstapel geworpen. Priesters droegen rode gewaden
als bescherming tegen duivelse krachten (men kan de duivel immers beter met zijn
eigen wapens verslaan) en om dezelfde kregen jongetjes in China meteen na de
geboorte rode kleedjes aan.

Kleurenpsychologen hebben eigen theorieën ontwikkeld om iemand volgens zijn of
haar lievelingskleur bepaalde eigenschappen toe te schrijven.

Liefhebbers van rood zouden de behoefte hebben om krachtdadig te lijken, ze
willen indruk maken en vinden prestatie en inzet zeer belangrijk. Wie van rood
houdt, wil afwisseling en avontuur, ze zijn vaak strijdlustig jaloers,
impulsief, temperatiefvol, moedig en geestdriftig. Als je met iemand in zee gaat
die rood als lievelingskleur heeft, zal je je zeker niet vervelen.

Geel

Geel is een kleur die opvalt, ze bevat het meeste licht van alle kleuren.
Doordat ze zo opvallend is, wordt geel vaak gebruikt in de reclame of als
signaalkleur in het verkeer en in de techniek. Gele auto’s zijn dankzij het feit
dat ze opvallen, ook minder betrokken bij verkeersongelukken.

De kleur geel wordt ook vaak geassocieerd met de zon en de zon wordt dan op haar
beurt weer geassocieerd met licht en leven. Geel doet ons ook aan de lente
denken, denk maar aan de meeste lentebloemen die een gele kleur hebben of aan de schattige kuikens die in de lente uit hun ei komen. Vandaar dat de paaskleur bij
uitstek ook geel is.

Geel werd in het oude Egypte als mooi ervaren. De vrouwen droegen er kegeltjes
van goudgele, zoetruikende was op hun hoofd. Door de zonnehitte en hun
lichaamswarmte smolten die kegeltjes in de loop van de dag en droop dan over het
bovenlichaam van de vrouwen. Verder kleurden zij hun lichaam met een verfstof
die gele oker heette.

In China geloofde men dat de leden van de keizerlijke familie rechtstreekse
afstammelingen waren van de zon en zij alleen mochten dus de gele kleur dragen.
Als gewone burgers geel droegen wachtte hen de doodstraf.

In Griekenland en Italië (vooral in Rome) was het dan zeer populair om
geel-blond haar te hebben. Nadat het haar met een speciaal middel was gewassen,
gingen zowel mannen als vrouwen er uren in de zon zitten, om hun haar te bleken.
Ze gebruikten ook speciale haarverven of blonde pruiken afkomstig van verslagen
Germanen.

Ook nu nog zijn blondines vaak populairder dan donkere types.

In de Middeleeuwen werd geel in verband gebracht met haat en vijandschap.

In Azië wordt geel nog steeds beschouwd als een heilige kleur. Het is ook de spirituele kleur van het Boeddhisme.

Geel is ook de kleur van wijsheid, groot denkvermogen en hoge intelligentie. Ze activeert de hersenen, zet aan tot werkzaamheid. Geel is de kleur van creativiteit en fantasie en is ook een goed middel tegen neerslachtigheid.

Wie geel als favoriete kleur heeft, streeft naar veelzijdigheid, tracht voortdurend zijn of haar kennis uit te breiden, is geestelijk levendig en reist graag.

Groen

De geschiedenis van de mens begon in het groen, in
het bos en op de weiden. Onze ogen zijn dus helemaal ingesteld op groen. Daarom
is deze kleur voor ons zo normaal, zo vertrouwd, zo veilig en zo rustig. Vermits
groen staat voor veiligheid is het ook het onderste licht van het verkeerslicht.
Alle mededelingen die naar veiligheid en dienstverlening verwijzen zijn ook
groen, denk maar aan het signaleren van nooduitgangen en eerstehulpposten
bijvoorbeeld.

Groen werkt kalmerend op lichaam en geest. Het kan zieken
zelfs helpen bij hun genezing.

Wist je dat wanneer je je ogen wilt
ontspannen best naar groen staart? Groen versterkt het gezichtsvermogen en dit
wist keizer Nero ook, want voor deze reden droeg hij een soort brilletje met
glazen van groene smaragd. Werken in een groene ruimte is ook een goed idee,
want groen heeft een heilzame en activerende werking.
In de Katholieke Kerk
wordt gedurende een aantal weken na Driekoningen een groen liturgisch gewaad
gedragen. Met deze kleur wordt uitdrukking gegeven aan de hoop en de
terugkerende vruchtbaarheid van de natuur. Voor moslims is groen de kleur van de
oase, daarom is voor de mantel van Mohammed groen gekozen. Het symboliseert
inzicht, wijsheid en toewijding. Vele vrome moslims zullen uit nederigheid dan
ook nooit groen dragen. Voor de Chinezen betekent groen een lang
leven.

Groen is echter een rare kleur: enerzijds is het de kleur van de
natuur en van de veiligheid en anderzijds is het de kleur van vergif en
griezelige gedrochten. Groen wordt vaak in verband gebracht met negatieve zaken
omdat aan het menselijk lichaam geen spoortje groen te bespeuren valt. Ons lijf
is roze van buiten en rood van binnen en als er nu één kleur is die tegengesteld
is aan rood dan is het wel groen. Groen wordt dus geassocieerd met alles wat
niet-menselijk is (denk maar aan draken, buitenaardse wezens). Dat groen een
tweeslachtige kleur is, is ook al te merken in het oude Egypte waar de god
Osiris, die groen als kleur had, zowel de heerser van het dodenrijk was als de
god van de vruchtbaarheid.

Vroeger was groen de kleur die gebruikt werd
voor een bruidsjapon, omdat groen vereenzelvigd werd met vruchtbaarheid. Nu
wordt een groene trouwjurk afgeraden, omdat groen ook de kleur is van
overspel.

Wie zich groen als lievelingskleur toeeigent, houdt van de
natuur en van het leven, van rust en orde. Deze personen zijn meestal opgewekt,
spraakzaam, taai, vasthoudend en betrouwbaar. Ze houden van vrijheid, warmte en
gezelligheid.

Blauw

Blauw is een koele, rustige
en neutrale kleur. Het werkt kalmerend en verzachtend. Het opent de geest voor
intuïtie, het is de kleur van sprookjes en fabels. Blauw is ook de kleur van de
hemel. In alle tijden en alle culturen is de blauwe hemel de verblijfplaats van
de goden en de godinnen. In de klassieke oudheid was blauw de kleur van de
oppergod en dus een bovenaardse kleur. Later werd dit dan de kleur van de adel,
omdat iedereen vond dat deze verheven waren boven het gewone volk.

768.PNG

Vroeger
dacht men dat blauw ook de kracht had om kwade machten te verdrijven, daarom
werden de deuren en de luiken van de huizen vaak helblauw geverfd. Nu nog zie je
in Zuid-Europa nog veel blauw aan de huizen, maar dit is om de vliegen buiten te
houden, want deze vervelende diertjes houden echt niet van blauw. Dus heb je
last van muggen op je slaapkamer schilder het blauw.

Nachtblauw is het
meest donkerst denkbare blauw. Het is het geheimzinnigste van alle kleuren, het
is daarom de kleur van pure romantiek, maar ook van de dood.

Donkerblauw
is een prima kleur voor uniformen van gezagsdragers en voor maatpakken van de
zakenman, omdat deze kleur een serieuze en afstandelijke sfeer
oproept.

Blauw wordt over de hele wereld gebruikt als kleur voor openbare
mededelingen, pictogrammen en verkeersborden. Wit op blauw is de allerbeste
combinatie voor teksten en mededelingen die op afstand gelezen moeten kunnen
worden.

Wie blauw als favoriete kleur heeft, blijft meestal kalm en
nuchter. Hij/zij heeft een vreedzaam karakter, een sterk gevoel voor
verantwoordelijkheid, is trouw, eerlijk, verstandig en
hardwerkend.

Wit en zwart

Wist je dat wit de
optelsom is van alle kleuren samen? Wanneer licht op een voorwerp valt en dit
licht wordt volledig teruggekaatst, dan zien wij dit voorwerp wit. Bij zwart is
het net omgekeerd. Wanneer er licht valt op een voorwerp en dit voorwerp kaatst
geen licht terug, dan zien wij het voorwerp zwart. Puur zwart is dus in feite
onzichtbaar. Wit is de tegenpool van zwart.

Wit neemt geen warmte op en
straalt geen warmte uit. Mensen uit noordelijke streken hebben een wittere huid,
omdat iemand met een blanke huid de lichaamswarmte beter vasthoudt. Zwart neemt
snel warmte op en geeft ze even snel weer af. Mensen uit de tropen hebben een
donkere huid, de zon verhit weliswaar hun lichaam, maar de overtollige warmte
gaat door de donkere huid zo weer naar buiten.

Wit staat voor alles wat
clean en smetteloos is. Daarom is de beroepskleding van laboranten, doktoren,
verpleegsters en koks wit. Zwart betekent nacht, duisternis en levenloosheid,
het wordt daarom in de meeste landen als rouwkleding gedragen.

Mensen met
een voorkeur voor wit zouden perfectionistisch, koel, zakelijk, doelbewust,
onverstoorbaar, betrouwbaar en oprecht zijn. Van mensen die van zwart houden,
wordt wel eens gezegd dat ze geen kleur willen bekennen en dat ze aan het gewone
maatschappelijke leven niet deelnemen.

Kleuren hebben een grote betekenis
voor de mensen. Veel vragen over functie en betekenis van kleur zijn nog altijd
onbeantwoord, zoals bijvoorbeeld de beroemde vraag waarom zebra’s strepen
hebben.

Symboliek van kleuren

Kleurensymboliek is
afhankelijk van tijd, land, cultuur, traditie en van plaatselijke
omstandigheden. In het Missale Romanum (1570) kregen kleuren een specifieke
betekenis waardoor men personen als Maria en Jezus gemakkelijker kon herkennen
of om liefde, lijden of heiligheid uit te drukken. Kleur hielp zo mee om de
afbeeldingen op mozaïeken, muurschilderingen, schilderijen, beelden, ikonen en
gebrandschilderde ramen te begrijpen. De tint van de kleur speelt een grote rol;
briljante kleuren zijn positief, doffe kleuren zijn
negatief;

Kleur en de betekenis ervan:
tussen () is algemene
symboliek)

Beige

Zandkleur,
neutraal.

Blauw

Goddelijkheid, oneindigheid,
onschuld: kleur van de hemel, kleur van trouw Mariakleur (melancholie,
oprechtheid).

Bruin

Armoede, nederigheid, aarde
(degelijkheid, saai)

Geel

Licht, luister, glorie,
kleur van de zon, afgunst, verraad (Pasen,
lente)

Goud

Goddelijkheid, rijkdom
(macht)

Groen

Hoop, groei, leven, lente,
toekomst.

Grijs

Wereldverzaking (neutraal,
geborgenheid, wijsheid, luxe,
ouderdom)

Koper

Onwankelbaarheid, 12,5 jarig
jubileum.

Magenta

Vrolijk, opwindend,
schokkend.

Oranje

Warmte, rijkdom,
erotiek.

Paars

Rouw, boete, vasten,
ingetogenheid, onderdanigheid.

Platina

70 jarig
jubileum.

Purper

Gezag, koninklijkheid
(sensualiteit, decadentie)

Rood

Liefde, lijden,
offer (strijd, liefde, feestvreugde, hartstocht,
moed)

Roze
Licht dat doorbreekt, liturgische kleur op
de derde zondag van Advent (Gaudete) en de vierde zondag van de veertigdagentijd
(Laetare (zachte tedere liefde,
blijdschap)

Wit
Vreugde, feest, waarheid, reinheid,
liturgische kleur voor grote feesten zoals Kerstmis, Epifanie, Pasen en de
Paastijd, wordt gebruikt bij de doop, het huwelijk en soms bij de uitvaart.
(blijdschap, tederheid, liefde)

Zilver
Reinheid,
zuiverheid: zilver kan wit vervangen (vast vertrouwen, 25 jarig
jubileum)

Zwart
Duisternis, diepste rouw, dwaling,
zonde.

Bron: kleurentherapie

Kleuren en de liefde


 

 

 

 

DE TIEN KLEUREN OVER DE LIEFDE

Voor je dit onderdeel begint te lezen, wil ik wel stellen dat

niet alles letterlijk voor jou van toepassing hoeft te zijn,

maar in grote lijnen klopt het wel. Later in deze les kun je

erachter komen welke kleur in het algemeen voor jou de

hoofdkleur is, zodat je deze gemakkelijk kunt opzoeken.

ROOD

Heb je veel rood in je aura, dan ben je dol op seks en

lichamelijk plezier. Vooral het laatste is heel belangrijk

voor je binnen een relatie. Je hebt heel veel energie en

hartstocht in je. Je verwacht van je partner dat hij of zij

net zo is als jij.

ROZE

Heb je veel roze in je aura, dan ben je helemaal gelukkig

als je verliefd bent. Je geniet echt van alles wat met

liefde te maken heeft en van alle verlangens die daarbij

horen. Je droomt er zelfs van om verliefd te zijn. Je bent

een heel liefdevol persoon en zeer teder jegens anderen.

De partner die goed bij jou past, is iemand die net zo

romantisch is als jij. Je bent zelfs in staat om op meer

mensen tegelijk verliefd te zijn en je hebt er moeite mee

om echt lang bij iemand te blijven, tenzij die persoon aan

je eisen voldoet.

ORANJE

Als je veel oranje in je aura hebt, heb je veel behoefte

aan vrijheid en ruimte. Als je deze vrijheid en ruimte

daadwerkelijk krijgt, kan je een relatie instandhouden.

Je bent extrovert en gezellig en je houdt van seks om de

seks. Je bent wel een type dat zorgt dat anderen niet te

veel emotioneel bij je betrokken raken. Een lat-relatie is

voor jou het meest geschikt. Avontuurtjes geven jou de

inspiratie die je nodig hebt.

GEEL

Heb je veel geel, dan ben je meer in voor een intiem

gesprek dan voor seksuele spelletjes. Je bent gek op

uitdaging en op mensen die je amusement bezorgen.

Je houdt niet van iemand die zwaar emotioneel wordt.

Je bent meer een luchthartig persoon en je bent gek op

flirten. Je bent ook geen bezitterig type en hebt liever een

humoristische partner die snel van geest is, dan iemand

die goed is in bed. Seks is niet je hoogste prioriteit.

DONKERGROEN

Heb je veel donkergroen, dan ben je meer praktisch en

aards binnen een relatie. Seks ervaar je als plezier en

genot, maar de gevoelens verberg je meestal diep. Je

bent wel trouw en ten aanzien van de toekomst ook erg

ambitieus. Je bent in staat om alles te doen wat in je

macht ligt om een relatie tot een succes te maken. Met

geen andere overheersende kleur kun je relaties lang

instandhouden.

AQUAMARIJN

Als je van deze kleur veel in je aura hebt, heb je moeite

met je gevoelens, omdat je deze vaak als frustrerend

ervaart. Je hebt behoefte aan een relatie die gebaseerd

is op een goed humeur, intellectueel is en die je

fascineert, anders loop je het risico om erg rusteloos te

worden. Je laat je niet door je emoties overweldigen en

je moet je vrij kunnen voelen. Je bent ongeremd en soms

ook wild op het gebied van seks. Je kunt het je partner

goed naar de zin maken en je voelt hem of haar perfect

aan, mits er geen eisen aan je gesteld worden.

BLAUW

Met de kleur blauw heb je behoefte aan intimiteit binnen

een relatie en zoek je ook naar creativiteit. Communicatie

komt bij jou op de eerste plaats. Je hebt de neiging

om binnen een relatie jezelf te vergeten en je partner op

de eerste plaats te zetten. In een creatieve en rustige

omgeving voel jij je gelukkig en ben je in je element. Op

seksueel gebied kun je genieten van intieme momenten

en kun je uiting geven aan genot.

TURKOOIS

Ben je dit kleurtype, dan houd je van een rustige en ontspannen

relatie, met iemand die je kan inspireren en bij

wie je helemaal op je gemak bent. Je houdt van humor

en van de mooie dingen in het leven en wat voor jou

belangrijk is, is intellectuele interactie. Je bent een idealist

en als je iemand ontmoet die niet aan je verwachtingen

voldoet, kun je behoorlijk teleurgesteld zijn.

LAVENDEL

Is lavendel je kleur, dan ben je bang dat je wordt afgewezen.

Je hebt een houding die luchtig en flirtend is, maar

daarachter schuilt een kwetsbaar persoon. Je hebt een

ruime verbeelding en je bent tot volledige bevrediging in

staat, zolang deze maar liefdevol is. Je kunt overal van

genieten en probeert dat ook te doen. Je kunt bij je partner

erg plagerig en flirtend overkomen en je voelt precies

aan wanneer je partner gespannen is of niet.

VIOLET

Met veel violet in je aura geniet je van het dagdromen

en van fantasieën. Je kunt je prima voorstellen hoe het

is om verliefd te zijn op iemand die je nog helemaal niet

kent. Je hebt er moeite mee om iemand meteen te vertrouwen

en je gevoelens te uiten. Liefde en seks staan

voor jou op één lijn. De meest geschikte partner is dan

ook iemand die jouw stoutste en wildste dromen kan

begrijpen en waarmaken.

Onderstaand tref je een overzicht aan van kleuren en

de daarbij behorende soorten geluid, tastzin, reuk en

intuïtie.

ROOD

Geluid: sexy

Tastzin: heet

Reuk: muskusachtig

Intuïtie: sensueel

ROZE

Geluid: zacht

Tastzin: warm

Reuk: zoet

Intuïtie: charmant

ORANJE

Geluid: sprankelend

Tastzin: stekelig

Reuk: kruidig

Intuïtie: spontaan

GEEL

Geluid: harmonisch

Tastzin: ruw

Reuk: pittig

Intuïtie: sprankelend

GROEN

Geluid: diep

Tastzin: gestructureerd

Reuk: aards

Intuïtie: zelfverzekerd

AQUAMARIJN

Geluid: zijdezacht

Tastzin: vloeiend

Reuk: fris

Intuïtie: werelds

BLAUW

Geluid: fluweelzacht

Tastzin: koel

Reuk: rokerig

Intuïtie: gevoelig

TURKOOIS

Geluid: golvend

Tastzin: glad

Reuk: pikant

Intuïtie: inspirerend

LAVENDEL

Geluid: zilverachtig

Tastzin: gelijkmatig

Reuk: aromatisch

Intuïtie: magisch

VIOLET

Geluid: brommend

Tastzin: golvend

Reuk: balsemiek

—————————-

 

Bron:

cursus Genezende kracht van kleuren

SORAG-Akademie

 

 

 

Kleurentherapie: Wat zeggen kleuren?


Iedereen heeft wel een kleur die hem of haar meer aanspreekt en iedere kleur heeft een trilling die je welzijn kan beïnvloeden. Je kunt achterhalen of en zo ja welke kleur invloed op je heeft en is al eeuwenoud.Voordat je met de test begint is het goed om een aantal kleuren in je aanwezigheid te hebben. Dit hoeven geen grote gekleurde oppervlakten te zijn, maar wel iets waar je zometeen naar kunt kijken. Zorg dat je roze, geel, rood, paars, blauw en groen hebt. Om te achterhalen of en zo ja wat je met een kleur hebt moet je je goed ontspannen.

Kleurentherapie Wat zeggen kleuren

De kleermakerszithouding kan ontspannen zijn, maar je kunt ook je benen gestrekt voor je houden. De rug recht en diep inademen door de neus en uitademen door de mond. Voel de zuurstof je lijf in stromen en de uithoeken van je lichaam opzoeken. Focus je hierop en je zult meer ontspannen.

Vragen

Op het moment dat je je echt ontspannen voelt moet je jezelf afvragen hoe je je op dit moment (hier in het nu) voelt. Geef jezelf de tijd om de eerlijke antwoorden te bedenken en stel jezelf dan de vraag: Wat heb ik nu nodig, wat brengt mij nu in balans en maakt me heel? Niet gezegd dat je hier zomaar alle antwoorden op hebt, maar geloof wel in jezelf en je gevoel, je intuïtie. Als je je gevoel goed durft te volgen, open je vervolgens je ogen en bekijkt de kleuren. Waar voel je het meeste mee, waar trekken je ogen naar toe? Dat is de kleur waar je op dat moment behoefte aan hebt.

Wat kan je er mee?

Je kunt de kleur “opzoeken”. Omring je met de kleur en probeer er naar te handelen. Er zijn ook oefeningen die je kunt doen om een kleur meer toe te laten, deze liggen meer in het yoga spectrum. Maar het begint, door goed naar jezelf te luisteren en te accepteren wat je aanvult is de eerste belangrijke stap. Naast dit alles, kan je natuurlijk altijd op zoek gaan naar externe hulp. Bespreek het met iemand uit je omgeving die je mogelijk kan helpen bij het proces wat op dat moment bij je speelt.

Kleuren

Roze Je zintuigen kunnen wel een te weinig geprikkeld of juist oververmoeid zijn. Mogelijk moeten zaken allemaal nuttig en zinvol zijn, terwijl het eigenlijk heel goed voor je is om wat tijd voor jezelf te nemen. Waar ontspan je lekker bij en geniet je van? Voor de een is dat een dagje sauna, de ander neemt een goed boek en een pot koffie en gaat er eens een paar uur goed voor zitten. Las dit ook periodiek in vergeet de pauzes tijdens de dag niet. Maak ze wat langer en ontspan goed.
Als roze je aantrekt kan je bloeddruk te hoog zijn, je kunt last krijgen van chronische vermoeidheid of stramme, verkrampte spieren.
Geel Weet je wel goed wat je wilt? Heb je moeite met het maken van keuzes en schat je je omgeving wel goed in (kan ook niet durven zijn!). Laat je niet verrassen door wat het leven je brengt, maar sta er actief in. Door bewust en actief er midden in te gaan staan, laat je je niet overrompelen. Gebruik al je zintuigen om hetgeen er om je heen gebeurt, actief in je op te nemen en zet die stap door er actief aan deel te nemen. Alles is mogelijk, maar je moet het zelf doen.
Als geel je aantrekt dan kan je last hebben van slapeloosheid, een niet werkende spijsvertering of richting een burn out gaan.
Rood Beetje onzeker of zit je niet lekker in je vel? Ben je wel goed genoeg, want je bent een denker over wat anderen van je vinden. Het kan ook zijn dat je je verleden, of delen daarvan, nog niet goed verwerkt hebt. Het is belangrijk dat je leert accepteren dat je het leven is zoals het is. Loop niet weg of ben niet bang voor de toekomst. Je bent goed zoals je bent en je mag er altijd zijn. Respecteer jezelf, want wat kan je van anderen verwachten als je het zelf niet doet.
Als rood je aantrekt kunnen rugklachten je parten spelen, maar ook de benen en voeten kunnen problematisch zijn. Tenslotte zijn de gewrichten mogelijk een zwak punt.
Paars Zoek je diepte in jezelf je ziel? Ben je wat onzeker van binnen of rusteloos of keert er een vorm van ontevredenheid naar buiten. De buitenkant, en dan specifiek de materialistische kant is mogelijk belangrijk. Herkenning van paars kan betekenen dat je wat dieper naar jezelf op zoek moet en de buitenkant even de buitenkant laten. Met de invloedsfeer in je direct omgeving wordt steeds meer bekend terrein voor je. Voel meer en durf op je intuïtie te vertrouwen. Je bent hier niet alleen voor je dagelijkse 9-5 baan, maar het gaat ook om je unieke talenten. Ben onderdeel van alles wat er is. Als paars je aanspreekt dan kan depressie op de loer liggen, maar ook stevige hoofdpijnen kunnen je deel worden en je kunt af en toe wat afwezig ogen.
Blauw Druk je je – hoewel je wellicht communicatief vaardig bent – toch niet goed uit? Lukt het je wel zeker als je over gevoelens spreekt? Tikje verlegen en lastig om zomaar een praatje met iemand te maken. Jezelf zijn en je verhaal kunnen doen is belangrijk. Je woorden zullen meer impact moeten krijgen en dat kan, je hebt wat te vertellen. Spreek op een rustige toon en zeg wat je denkt, je mening is belangrijk en mag gehoord worden. Spreek uit en ben niet bang wat anderen van je denken.
Als blauw je aanspreekt kunnen nek- en schouderklachten de kop op steken. Oorpijn en de schildklier kan niet helemaal goed zijn.
Groen Te geven en te nemen, in balans dus, is altijd belangrijk in relaties, allerlei soorten relaties. Dat kan er wel eens bij inschieten. Je bent dan voor niemand toegankelijk en dat kan je ook verdrietig of wat neerslachtig maken. Je wilt je (weer) openen. Het is belangrijk dat je hart geopend is, en dat kan betekenen dat je pijn gedaan wordt. Maar dat is ook voelen. Voelen is toelaten. Ik kan zomaar wij zijn. Als groen je aanspreekt kan je last van je bovenrug hebben of je armen/handen. Je kunt last van hartkloppingen hebben en wat kortademig zijn.

Bron: InfoNu

—————————————–

Kleuren spreken en zeggen veel je persoonlijkheid en je favoriete kleur