“Mijzelf in liefde ontmoet”


MIJZELF IN LIEFDE ONTMOET
ik weet het… ze zijn er
de sluiers van mijn geest

zij zijn er vanaf mijn
eerste adem al geweest

zij zijn niet waar
vertellen praatjes, verkopen illusies
geven onrust, en brengen
mij uit balans

maar als ik dat nu toch weet
is dit weten voor mij een kans

om mijzelf te leiden naar
een leven vanuit balans

ik kan mij bevrijden, verheffen
mijzelf volmaakt gelukkig maken

als ik alle stemmen in mijn hoofd
op een dag kan laten staken

de vrede zal in mij wonen
ik ben bevrijd van mijn demonen

ik ben bevrijd van mijn geestelijke pijn
ik mag van mijzelf kalm en tevreden zijn

maar wie ben ik zonder die stemmen?
wie ben ik als mijn hoofd mij niet langer opjaagt
mij niet langer wil remmen?

zal ik mijzelf wel kennen?
zal ik niet vreselijk moeten wennen?

ben ik niet verslaafd aan de ruis in mijn hoofd?
bang voor als de stemmen zijn gedoofd?

zal ik dan mijzelf wel zijn?
of zal ik krimpen… nietig worden… klein?

help… ik zit in het gevang
help… ik ben bang

ik wil niet mét mijn stemmen
maar ik kan niet zonder mijn stemmen

ik ben verslaafd aan mijn neuroses en wanen
ik ben een junk van mijn verdriet en mijn tranen

oordelen, dogma’s, verwachtingen en duisternis
nee… mijn sluiers zijn geen kattenpis

onrust, pijn, verdriet
makkelijk is het niet

gejaagdheid, ontevredenheid, stress
op sommige dagen is het niet best

onzekerheid, twijfels, hebzucht, jaloezie
mijn sluiers leggen mij over de knie

ik geef mijzelf van binnen slaag?
‘maar waarom?’, is mijn vraag

ik ben toch goed? ik ben toch prachtig?
waarom zijn mijn sluiers zo machtig?

ik hoef toch niet te beven?
ik mag toch wel in vrede leven?

‘ja, dat mag;… klinkt er ineens in mijn hart

‘wees vrij’… ik raak verward

‘jij bent goed’… hoor ik zacht

‘ik hou van jou’… en voel een nieuwe kracht

ineens besef ik: ‘ik ben ontwaakt’
mijn ziel heeft mijn ego gekraakt

mijn oude ‘ik’ hangt aan het kruis
vanaf nu woont er vrede in mijn huis

ik ontspan, voel mij licht, en geniet
weg is de stress, de onrust, het verdriet

mijn sluiers… ik heb ze niet langer nodig
de stemmen… ze zijn overbodig

er is enkel vrede… er is altijd licht
en mijn ziel heeft mij bericht

dat mijn sluiers zijn weggevoerd op de wind
dat ik mij heb verzoend met mijn innerlijke kind
er is geen tekort meer… louter overvloed

ik heb mijzelf in liefde ontmoet…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mijzelf in liefde ontmoet" is opgenomen in de nieuwe dichtbundel van Aart van Wijk die eind juni verschijnt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OVER AART VAN WIJK
Aart van Wijk is inspirator, transformator, hartscommunicator, liefdesbrenger en schrijver / dichter. Het unieke talent van Aart is dat hij de harten van andere mensen opent, en dat hij hen vervolgens vanuit hun hart laat spreken en handelen, zowel privé als zakelijk. Daardoor ontstaan liefde, zingeving, bezieling, visie en daadkracht.

Aart heeft zowel bij zichzelf als bij andere mensen de transformerende, helende en leidinggevende werking van het hart ervaren. In de loop der jaren is hij voor velen een inspirator geworden op het pad van liefde, (innerlijk) leiderschap, geestelijke groei en heling. Zijn kennis en kunde draagt hij over aan hen die meer vanuit hun liefdevolle hart willen leven, werken, leidinggeven en liefhebben.

HARTSCOMMUNICATIE.NL
Kijk op www.hartscommunicatie.nl

BOEKEN
Kijk op www.uitgeverijbewust-zijn.nl voor de boeken van Aart.

Advertentie

Boek:”Aan Synagoge, Kerk en Moskee voorbij”


Boek
“Aan Synagoge, Kerk en Moskee voorbij”
van religie naar menswording

Religies zijn ontstaan na de catastrofe van Atlantis. Toen pas verloren de mensen langzamerhand de directe (helderziende) verbinding met de geestelijke wereld en troffen ze zichzelf als het ware als ballingen op aarde aan. Dat voelde voor de mensen van toen
als ‘een verdreven worden uit het paradijs.’
Daarom zochten zij naar middelen om toch weer verbonden te worden met de wereld van herkomst.
Zo ontstonden de verschillende religies: het zijn de verschillende manieren en pogingen om weer ‘terugverbonden’ te worden met onze oorspronkelijke thuis-wereld.
Elke na-Atlantische cultuur kende een eigen religie, want in elk tijdvak kreeg dat oerverlangen van de mensheid een eigen kleur. Daarbij nemen de drie monotheïstische godsdiensten – Jodendom, Christendom en Islam – een heel speciale plaats in.
Zij markeren immers de overgang naar een nieuwe ontwikkeling in de evolutie: die van het individu.
In de huidige fase van de evolutie staan wij op de drempel van een nieuwe tijd, waarin we al die verschillende religies weer los gaan laten.
Dat is, na zoveel duizenden jaren ‘religie’, wel een ingrijpende overgang! Want nu zullen we ontdekken
dat die verloren goddelijke wereld, de wereld
waarnaar we zolang hunkerden, in onszelf leeft!
We hoeven ons die ‘alleen maar’ bewust te worden.
We hoeven alleen maar vanuit de kracht van die innerlijke wereld te gaan leven. Dan worden we ‘wetenden’, en zijn we het stadium van ‘gelovigen’ voorbij. En dan worden we eindelijk ook de mens
zoals we bedoeld zijn: zelfbewust, vrij, luisterend
naar de stem van het geweten, levend op aarde en tegelijk verbonden met de geestelijke wereld.
Dan zijn we eindelijk beeld van God geworden.

Psychologie van overspel


Psychologie van overspel (1)

Carolien Roodvoets werpt in De duivelsdriehoek licht op de psychologische achtergronden van overspel. Want wie vreemdgaat heeft een innerlijk motief. Onder andere op basis van de Griekse mythologie beschrijft Roodvoets de verschillende typen vreemdgangers. Wij zetten in een reeks blogs over dit onderwerp een aantal stereotypen van vreemdgangers op een rij. Vandaag: Zeus, oppergod. Let wel: iemand is natuurlijk nooit alleen één type. Er zullen ook altijd karaktertrekken van de andere goden in zijn persoonlijkheid aanwezig zijn. Maar de beschrijvingen geven houvast in het bepalen van de psychologische problematiek.
Zeus, oppergod
Zeus is de bekendste vrouwenjager uit de Griekse mythologie. Wat bezielde hem? Daarvoor duiken we in zijn jeugd. Vader Kronos wilde zijn kind opeten bij de geboorte. Zijn moeder verzon een list. Het eindigde ermee dat Zeus, ver weg van het onveilige ouderlijk huis, werd opgevoed door een geit. Zeus leerde al vroeg te overleven, vooral sterk en groot te zijn. De focus ligt op zijn mannelijke identiteit.
Vreemdgangers die op Zeus lijken, gedragen zich vooral vaderlijk, machtig en belangrijk en zijn dat vaak ook. Hij is het prototype van de patriarchale vader die geen tegenspraak duldt en een natuurlijk gezag uitstraalt.
Het conflict in deze vreemdganger is vroeg in zijn jeugd ontstaan toen hij werd opgevoed door een autoritaire vader en een zwakke moeder. Vader regeerde met harde hand en moeder gaf hem te weinig tegenspel. Als kind is hij te weinig begrensd. Hij kreeg te veel macht en leerde alles onder controle te houden. Ook zichzelf. Deze schaduwzijde van zijn persoonlijkheid drijft hem nu in de armen van kwetsbare, vaak jonge vrouwen.
In plaats van zijn eigen kwetsbaarheid en zijn zwakte te ontdekken, weert hij die af en besteedt hij ze uit aan zijn minnaressen. De wond wordt niet geheeld en hij ontneemt zichzelf de mogelijkheid tot groei.

=============================

Psychologie van overspel (2)

Carolien Roodvoets werpt in De duivelsdriehoek licht op de psychologische achtergronden van overspel. Want wie vreemdgaat heeft een innerlijk motief. Onder andere op basis van de Griekse mythologie beschrijft Roodvoets de verschillende typen vreemdgangers. Wij zetten in een reeks blogs over dit onderwerp een aantal stereotypen van vreemdgangers op een rij. Vandaag: Poseidon, god van de zee. Let wel: iemand is natuurlijk nooit alleen één type. Er zullen ook altijd karaktertrekken van de andere goden in zijn persoonlijkheid aanwezig zijn. Maar de beschrijvingen geven houvast in het bepalen van de psychologische problematiek.
Poseidon, god van de zee
Wat Zeus te veel had, namelijk controle over zichzelf, had Poseidon te weinig.Poseidon was de oudere broer van Zeus. Hij werd door zijn vader verslonden, maar uiteindelijk bevrijd door zijn broertje.
Emotioneel en stormachtig
Poseidon heeft zich nooit leren beheersen en accepteert geen nee. Hij is dan ook grenzeloos en impulsief, zeer emotioneel en kan stormachtig en zeer heftig reageren. De Poseidon van nu heeft ook te kampen met grenzen. Hij kan slecht nee zeggen tegen zichzelf en tegen anderen. Hij is dan ook gemakkelijk te verleiden en zal niet snel nee zeggen tegen seks wanneer het hem aangeboden wordt. Zijn verstand is soms ver te zoeken. Hij kan van de ene op de andere dag zijn gezin verlaten. Om de dag daarna weer net zo snel naar zijn gezin terug te rennen, en de volgende dan weer naar zijn vriendin te willen enzovoort.
Wispelturig gedrag
Dat roept ook bij hem zelf tekens gevoelens van verlating op. Een Poseidon-man kan die gevoelens niet verdragen noch verdringen, daar is hij niet sterk genoeg voor. Dit resulteert vaak in zeer wispelturig gedrag, tot wanhoop van iedereen.Het conflict waar een Poseidon-overspelige mee worstelt gaat over ‘verstandig’ reageren versus ‘emotioneel’ reageren. Het gaat ook over grenzen accepteren, vrijheid en zelfbeheersing. Hij streeft ‘vrijheid’ na en veronderstelt dat impulsief handelen vrijheid is. Maar vrijheid heeft daar niets mee te maken.

===================

Psychologie van overspel (3)

Carolien Roodvoets werpt in De duivelsdriehoek licht op de psychologische achtergronden van overspel. Want wie vreemdgaat heeft een innerlijk motief. Onder andere op basis van de Griekse mythologie beschrijft Roodvoets de verschillende typen vreemdgangers. Wij zetten in een reeks blogs over dit onderwerp een aantal stereotypen van vreemdgangers op een rij. Vandaag: Ares, god van de oorlog. Let wel: iemand is natuurlijk nooit alleen één type. Er zullen ook altijd karaktertrekken van de andere goden in zijn persoonlijkheid aanwezig zijn. Maar de beschrijvingen geven houvast in het bepalen van de psychologische problematiek.
Ares, god van de oorlog
Ares was de enige zoon van Zeus en Hera. Hij had een slechte band met zijn ouders. Tot overmaat van ramp werd hij als klein kind ook nog eens ontvoerd door twee reusachtige broers en opgesloten in een bronzen kruik. Na zijn bevrijding bracht Hera het kind naar Priapus, een misvormde fallische god die hem leerde vechten en dansen.
Ares was niet getrouwd en had een langdurige verhouding met Aphrodite, die wel getrouwd was.
Ruzie maken
De moderne Ares is het type ‘kort lontje’. Je kunt hem tegenkomen in een kroeg of in het leger. Hij heeft regelmatig ruzie, die hij dan vooral met de vuist zal beslechten. Het betreft vaak een getraumatiseerde man. Ares voelt zich vaak onbegrepen en onbemind, ook door zijn vrouw. Daarom kan er al snel een buitenechtelijke verhouding ontstaan. Hij zoekt dan elders begrip en liefde en soms zoekt hij ook herkenning in een andere getraumatiseerde vrouw. Hij heeft dan het idee dat zij hem wel zal begrijpen. Zij is de pleister op zijn wonde. Hij kan van de ene op de andere dag bij haar intrekken, om vervolgens weer zijn pijn op haar te projecteren en weer diep ongelukkig te worden met haar. Zo laat hij soms een spoor van kapotte huwelijken na en heeft hij meestal verscheidene kinderen bij verschillende vrouwen.
Meer lezen over het fenomeen vreemdgaan of overspel? Bestel dan nu in onze webshop De duivelsdriehoek over vreemdgangers.
In deze artikelen staat de man als hoofdpersoon als vreemdganger. Laten we het vrouwvolk niet vergeten die ook geen moeite hebben met het vreemd gaan, alleen zij maken het niet zo gauw openbaar. Er is weinig verschil in het percentage tussen mannen en vrouwen die vreemd gaan.

Problemen bestaan alleen in het denken.


PROBLEMEN BESTAAN ALLEEN IN HET DENKEN.

De enige plek waar psychische problemen en drama’s zich afspelen, is in het menselijk denken. Het bestaan kent geen problemen, het maakt zich geen zorgen, het is volkomen neutraal. Het bestaan heeft geen mening of standpunt. Pas zodra er een ik verschijnt zijn er standpunten, meningen en oordelen. Alle problemen zijn voor het IK. “Geen ik – geen probleem”, zei ooit een oude zenmeester.
Maar wat is het ik anders dan een verzameling ideeën en definities over jezelf? En wie ben jij eigenlijk, zonder die ideeën?


Het IK zou je kunnen omschrijven als een fundamenteel gevoel van afgescheidenheid, tekort en onzekerheid. Hierdoor verkrampen we. We verliezen het vertrouwen dat we worden gedragen door het leven en sluiten ons zo af voor de natuurlijke intelligentie die we tot onze beschikking hebben. We denken ons door het leven te moeten worstelen door middel van controle, strijd en manipulatie. Steeds maar op zoek naar een toekomstig geluk, een toekomstige bevrijding.

Het ego kun je ook zien als een permanente staat van onrust, altijd bezig met duwen en trekken, op zoek naar vervulling en veiligheid. Ofwel het gaat de strijd aan met iets wat er in het moment is, ofwel het probeert iets te bereiken wat er op het moment lijkt te ontbreken. Het ego kan zich niet ontspannen in het nu. Het is altijd bezig in de tijd.

Wat nu, als het hele ego of ik-concept niet meer blijkt te zijn dan een droombeeld, een optische illusie? Dan zou al het innerlijke geworstel wel eens stil kunnen vallen en staan we plotseling oog in oog met onze wezenlijke natuur van stilte en vrijheid. Zelfrealisatie is het doorzien van de aan het denken ontleende identiteit. Het herkennen van je ware natuur als bewustzijn valt hiermee samen. Dat wat je ‘Ik’ noemt is niet meer dan een gedachte die aan je verschijnt. Je neemt het waar. Maar ben jij een waarneming? Ben jij dat wat waargenomen wordt, of ben je het waarnemen zelf?

Dit waarnemen is het grote mysterie. Het denken is niet instaat om het te bevatten of be-grijpen. Bewustzijn omvat het denken, het gaat er aan vooraf. Zoals geluiden verschijnen in de stilte, zo verschijnen (en verdwijnen) gedachten in bewustzijn. Bewustzijn zelf wordt er niet door aangetast.

Wanneer we onze werkelijke identiteit herkennen als de stille aanwezigheid in onszelf die ruimte geeft aan alle gedachten, alle gevoelens en sensaties, komt er een einde aan het persoonlijke lijden. De denkmachinerie in het hoofd is niet meer bij machte om ons echt te raken. Het leven lijkt plots een stuk minder zwaar en serieus. In plaats van een worsteling tegen de stroom in wordt het plotseling een geheel verzorgde reis…

– Erik van Zuydam – Fragment uit ‘De Ontdekking van het Nu’ / uitg. Ankh Hermes

Lichaamswijsheid gebruiken


Lichaamswijsheid gebruiken

Het lichaam is je bondgenoot. Het werkt vóór je!

Je lichaam werkt als een antenne. Het vangt voortdurend informatie op. Zowel van jezelf als van de buitenwereld. Loop je uit de pas in je leven? Maak je een voor jou kloppende beslissing? Verkeer je in een situatie waarin je gewaarschuwd wordt voor iets? Je lichaam laat het je direct weten. De kunst is om deze lichaamssignalen te (h)erkennen en juist te interpreteren. Een schat van informatie ligt onder handbereik. Annet van Laar schreef er een praktisch boek over: Van binnen weet je alles. Handboek voor lichaamswijsheid. Een gesprek over het belang en de werking van lichaamssignalen.
lichaamswijsheid‘Het lichaam is je bondgenoot’, beaamt Van Laar. ‘Het “weet” zaken lang voordat het denken er een oordeel over heeft kunnen vormen.’ Hoe? ‘Via je lichaam heb je contact met een breder bewustzijnsveld dan het verstand alleen. Hierdoor bezit je lichaam een grote wijsheid: een vorm van weten die verbonden is met lichamelijk beleefde gewaarwording. Het lichaam huisvest alle kwaliteiten om te leven, te werken, te communiceren en te helen.’

Centra van hoofd, hart en buik

Bewust en onbewust verwerken we met ons hele lichaam informatie uit de buitenwereld en reageren we. Het opnemen en verwerken van informatie vindt plaats in de centra van hoofd, hart en buik. Dit gaat de hele dag door. ‘Met het hoofd neem je intuïtief waar. Denk aan ingevingen, visie en inspiratie. In de buik draait het om instinctief waarnemen. Hier heb je toegang tot de wereld van de opgeslagen persoonlijke en collectieve informatie uit je verleden. In het hartcentrum verwerk je informatie die binnenkomt via je zintuigen. Je ziet, hoort, voelt, ruikt of proeft. Het gaat om informatie uit het hier en nu. Informatieopname verloopt in alle drie de centra in a split of a second‘, vertelt Van Laar.

Feedback van je lichaam

Dankzij de drie informatiebronnen beschikt je lichaam over een grote kennis. Kennis die je lichaam met je deelt. Als je luistert, geeft je lichaam je voortdurend feedback over de impact van je doen en laten op jezelf en je omgeving en over de invloed van voorvallen in je omgeving op jou. Van Laar: ‘Deze signalen willen je bewust maken. Luister je naar de signalen van je lichaam en lukt het je deze zonder oordeel te aanschouwen? Door alle lichamelijke beleefde gewaarwordingen toe te staan, vanuit eenvoud, kan de betekenis zich ontvouwen. Dan ervaar je direct een vorm van ontspanning en rust. In deze zin is je lichaam je bondgenoot. Het werkt vóór je! Het lichaam laat je direct weten of je in of uit de pas loopt. Als je dit negeert, dan merk je dit vaak aan spanning of verkramping ergens in je lichaam en op langere termijn aan een daling van je energieniveau.’

Bewust zijn van lichamelijke gewaarwordingen

Hoe kunnen we de signalen die ons lichaam ons geeft ervaren en vervolgens juist interpreteren? ‘Door steeds de verbinding te maken met onze lichamelijke gewaarwordingen, kunnen we gebruik maken van de informatie die het lichaam constant aan ons geeft. Gedurende de dag kun je regelmatig aandacht te geven aan de gewaarwordingen in je lichaam. En activiteiten als bewust bewegen, dansen, zingen, mooie dingen zien, buiten zijn, kunnen ons helpen om de verbinding met ons lichaam sterker te ervaren.’

Overlevingsgedrag

Het neutraal herkennen van lichaamssignalen is niet altijd eenvoudig.’Dingen die we hebben meegemaakt in het verleden, zorgen ervoor dat de signalen vervormd raken. Je herkent ze aan spanning en onrust. De interpretatie van deze vertroebelde signalen past dan niet bij de huidige realiteit.’ Bewustwording van overlevingsgedrag is noodzakelijk. Spanning en pijn vormen daarbij een normaal en nuttig signaal. Een ingang tot zelfonderzoek. Het is teruggetrokken energie. Van Laar: ‘Het moet niet weg! Nee, integendeel: deze energie wacht tot het erkend wordt en zich kan manifesteren op een oorspronkelijke manier. Dan komt die creatieve energie weer vrij, die eerder geen uitweg vond. Hoe minder we belemmerd worden door conditioneringen en negatieve gedachten, des te beter kunnen we intuïtieve en instinctieve informatie opvangen.’

Thuis in je lichaam

Vervormingen kunnen we omzeilen. ‘Het vraagt dat we landen in ons lichaam, met alles erop en eraan, dat je thuis bent in je lichaam, dat je er goed contact mee hebt. Het landen, tot ontspanning komen in je lichaam, maakt presentie mogelijk,  zowel in buik, hart en hoofd. De volgende stap? Accepteren wat er is en dat toestaan in plaats van het te veroordelen. Dat geeft rust, blijdschap en helderheid. Op drie vlakken heb je dingen nodig om in het benodigde bewustzijn te komen: 1. zien wat nu werkelijk waar is (hoofd), 2. dat wat er nu is, de ruimte geven, ook in de interactie met de ander, dus open en eerlijk communiceren (hart) 3. je eigen mogelijkheden en begrenzingen accepteren (buik).  Je hebt minder gedachten meer die los zijn van het huidige moment. Je kunt terug steeds terug naar dat bewustzijnsveld, wat meer is dan de waan van de dag. Je maakt contact met je kern, je oorspronkelijke energie, die vrij van conditionering is. Zo open je de weg naar authentiek leven’.

Weerstanden

Wie trouw wil zijn aan wat hij of zij van binnen voelt en dat vorm wil geven, stuit natuurlijk op weerstand en obstakels. ‘De uitdaging van deze tijd is present te blijven te midden van de enorme hoeveelheid prikkels. Dat gaat 24 uur per dag door. Het is overweldigend. En verslavend, want het blijft trekken. Denk aan de smartphone! Dit is allemaal het domein van het hoofd. Je hebt als mens echter ook voldoende belevings- en fysieke activiteiten nodig, om weer in een natuurlijk ritme te komen, een natuurlijke ordening..Ook komen mensen in botsing met gevestigde structuren, meningen en autoriteiten. Bijvoorbeeld als je een goede baan opgeeft, iets waar de buitenwereld niets van begrijpt. Dit vraagt om kracht, aanwezigheid (presence). Het gaat steeds weer om de vraag: Wat past bij jou? Waar word jíj blij van? Want het antwoord geeft je de energie en kracht om op een creatieve manier je weg in te slaan.


Wil jij leren hoe je je lichaamssignalen (h)erkent? Bestel dan nu meteen
Annet van Laar (1957) is psycholoog, opleider, trainer, coach en teambegeleider. Ze brengt mensen, teams en organisaties letterlijk en figuurlijk in beweging. Het versterken van het geheel aan kwaliteiten komt daarbij helder in beeld. Ze geeft verschillende trainingen en workshops. Meer informatie over trainingen, (team)coaching en opleidingen van Annet van Laar is te vinden op haar website.

Boek: Carl Gustav Jung


Carl Gustav Jung en synchroniciteit Synchroniciteit: toeval met betekenis.

Soms gebeurt er iets, waarvan je weet dat het geen toeval is. Je denkt aan iemand en een een minuut later belt diegene. Je vindt op zolder een cd terug van een artiest die je kocht in je jeugd en ’s avonds lees je dat deze zanger op tournee is en jouw woonplaats aandoet. Het zijn gebeurtenissen die met elkaar samenhangen maar geen oorzakelijk verband hebben. Je kunt het opvatten als een boodschap van het universum. Het was de beroemde psychiater Carl Gustav Jung (1875-1961), de grondlegger van de analytische psychologie, die dit fenomeen erkende en benoemde. Hij deed daarmee veel stof opwaaien. –

jungJung is de geschiedenis ingegaan als de eerste moderne psychiater die erkende dat de menselijke psyche ‘van nature religieus’ is. Hij beschouwde de mens als spiritueel wezen. Jung liet ons kennismaken met concepten als archetypen en het collectief onbewuste. Zijn invloed strekt zich uit over een verbijsterend breed gebied: geneeskunde, psychologie, kunst, literatuur, religie, natuurwetenschappen en geesteswetenschappen.

Op zoek naar het diepste innerlijk

Jungs ideeën zijn complex en veelomvattend. Hij drong niet alleen door tot het diepste innerlijk van zijn patiënten maar ook van zichzelf. En hij verbond al zijn ervaringen met oude geschriften en culturen uit de hele wereld. Zijn theorieën over de mens stoelen dus niet alleen op zijn ervaringen met patiënten, maar ook op zijn eigen worstelingen met het leven. Dit alles koppelde hij ondermeer aan mythologie, droomduiding, alchemie, symboliek en vroegchristelijke teksten. Het resultaat? De Jungiaanse analytische psychologie en therapie.

Wat is synchroniciteit?

Een van de concepten die uit Jungs denken voortkwam, was het begrip synchroniciteit. Maar wat is dit nu precies? Jung verwoordde het aldus: ‘Volgens de synchroniciteit gaat een bepaalde bovennatuurlijke gebeurtenis gelijk op met een of andere externe, niet boven-aardse gebeurtenis en bestaat er geen causaal verband tussen beide. Het is een parallellisme van betekenis.’ Ook belangrijk: voor degene die synchroniciteit ervaart is de situatie betekenisvol.

Gouden scarabee

Als voorbeeld van synchroniciteit beschrijft de psychiater hoe een patiënte een droom vertelde waarin een gouden scarabee een rol speelde. Op dat moment vloog een zeldzame kever zijn werkkamer binnen. Het beestje leek bijzonder veel op een scarabee. Voor dergelijke voorvallen is geen logische verklaring of fysieke oorzaak, meende Jung. Tijd en ruimte worden betrekkelijk. Psyche en materie zijn versmolten, innerlijk en uiterlijk leven vallen samen. Niet qua oorzaak en gevolg maar een ‘samenvallen in tijd – gelijktijdigheid’.

Wetenschap in beroering

Met zijn stelling over synchroniciteit stelde hij de conventionele opvattingen over tijd, ruimte en causaliteit aan de kaak. Het was dan ook geen wonder dat veel wetenschappers over hem heen vielen en zijn theorie in mootjes hakten. Voor hen was alleen causaliteit als geldend principe denkbaar. Nu had Jung al vaker in zijn leven de tongen in beweging gebracht. Zijn theorieën en opvattingen leiden tot botsingen, onder andere met christelijke theologen en zijn grote leermeester Freud. – See more at: http://www.altamira.nl/recente-artikelen/carl-gustav-jung-en-synchroniciteit

Dood

Aan het einde van zijn leven ervoer Jung ook een typisch geval van synchroniciteit. Toen zijn gezondheid hem in de steek liet op 6 mei 1961 en hij te zwak was voor zijn dagelijkse wandeling, werd hij met de auto rondgereden langs zijn lievelingweggetjes. Zo kon hij afscheid nemen van zijn omgeving. De auto werd door drie bruiloftsprocessies opgehouden. Synchroniciteit, besloot Jung als aankondiging van zijn naderende huwelijk met de dood. Waar een ander dit voorval had kunnen afdoen als toeval, was het voor de oude psychiater meer dan dat. Hij hechtte betekenis aan de gebeurtenissen. En precies dat is essentieel. Als je je bewust bent van wat synchroniciteit is, dan kun je het herkennen. De dingen die om je heen gebeuren kunnen zo een diepere betekenis krijgen. Zoals voor Jung, die exact een maand na dit voorval zijn laatste adem uitblies.

Dit artikel is gebaseerd op de biografie van Jung van Claires Dunne. Zij beschrijft het veelbewogen leven van Jung door hemzelf veel aan het woord te laten, door levendige herinneringen de vrienden van Jung te citeren en door de beelden (oude en nieuwe kunst en een aantal tekeningen van zijn eigen hand) te laten zien die Jung’s werk illustreren.

Bestel nu De weg naar het Zelf. Carl Jung en zijn spirituele zoektocht in onze webshop.

Bron: http://www.altamira.nl/recente-artikelen/carl-gustav-jung-en-synchroniciteit/?utm_source=nieuwsbrief270515&utm_medium=e-mail&utm_term=synchroniciteit&utm_campaign=Altamira

 

Zelf heb ik ook boeken van de psycholoog Carl Jung,  die heel interessant zijn zoals over het bewuste en onbewuste,  verdiep me graag in zijn leerzame lessen. Ook zijn droom analyse die ik veel beter vind dan die van Sigmund Freud die meer seksueel getint zijn.

Deepak Chopra over Ayurveda


Deepak Chopra over Ayurveda

ayurveda

Ayurveda is een hindoeïstische gezondheidsleer uit India, die al meer dan 5000 jaar beoefend wordt. Letterlijk betekent Ayurveda ‘de leer van het leven’. Wil je weten wat deze gezondheidsleer voor jou kan betekenen? Deepak Chopra licht een tipje van de sluier op in het Ayurvedische kruidenboek.

Ayurveda is een holistische geneeswijze. Dat betekent dat de hele mens in ogenschouw, wordt genomen. Ayurvedische artsen zien lichaam en geest als één. Ook zullen zij altijd kijken naar de patiënt in relatie tot zijn omgeving. Het doel van Ayurveda is de gezondheid van een gezond iemand in stand houden en ziekte van een ziek persoon genezen. Hiervoor heeft een arts een heel scala aan middelen tot zijn beschikking, zoals dieet en voeding, leefstijl, yoga, lichaamsbeweging, rust en ontspanning, meditatie, ademhalingsoefeningen, massages en geneeskrachtige kruiden.

Dosha’s Ayurveda onderscheidt drie belangrijke principes – dosha’s – in de natuur: vata, pitta en kapha. Ieder mens wordt geboren met een mix van deze drie dosha’s. Bij elke baby zijn deze principes in balans. Al snel treden echter verstoringen op, bijvoorbeeld door opvoeding, slecht voedsel of bepaalde heftige emoties. Blijven de dosha’s uit evenwicht? Dan wordt de vitaliteit aangetast en ontstaat uiteindelijk ziekte. Ayurveda richt zich daarom nooit op een specifieke kwaal, maar altijd op het in balans brengen van de dosha’s.

Constitutie Elk individu is volgens Ayurveda uniek: iedereen heeft een eigen energieverdeling. Bij de meesten van ons overheersen een of twee dosha’s. Er zijn bijvoorbeeld vata mensen, maar ook pitta-kapha mensen. Slechts zelden komt iemand ter wereld met een constitutie waarin alle drie de dosha’s in dezelfde mate vertegenwoordigd zijn: een vatta-pitta-kapha persoon. Een Ayurvedische arts zal altijd zeer nauwkeurig in kaart brengen wat jouw persoonlijke constitutie is: jouw unieke mengeling van vata, pitta en kapha.

Zwakke en sterke punten Als je eenmaal weet wat je Ayurvedische constitutie is, kun je daar je voordeel mee doen. Je begrijpt beter wat je sterke en zwakke punten zijn, zowel fysiek als emotioneel en mentaal. Je kunt je leefstijl aanpassen, zodat je bepaalde ziekten waarvoor je gevoelig bent, kunt vermijden. Ben je bijvoorbeeld een kapha persoon en heb je in het voorjaar last van hooikoorts, een typische kapha kwaal? Dan is het zaak om voorzichtig te zijn met voedsel dat de kapha in jezelf nog extra versterkt. Dus zet je niet te vaak voedingsmiddelen, zoals tarwe, komkommer en kaas op het menu. Naast dit soort zeer specifieke aanwijzingen, biedt Ayurveda ook meer algemene richtlijnen.

Gezond eten Volgens Ayurveda bepaalt wat wij eten voor een groot deel onze gezondheid en vitaliteit. Een gezonde maaltijd is een maaltijd waarin alle zes smaken vertegenwoordigd zijn. Ayurveda onderscheidt: zoet, zuur, zout, scherp, bitter en samentrekkend. Het zoete vind je terug in levensmiddelen die een bron zijn van koolhydraten, proteïne en vetten, zoals pasta’s, brood, vis en vlees. Het zuur zit bijvoorbeeld in citrusvruchten, tomaten en azijn. Zout tref je aan in tafelzout, sojasaus en zeevruchten. Uien, knoflook, peper en dergelijke geven je de scherpe smaak. Bitter wordt vertegenwoordigd door groene bladgroenten en kruiden, waaronder koriander, komijn en dille. Bonen, peulvruchten, groene thee en cranberry’s veroorzaken de samentrekkende smaak.

Neem de tijd Ook hoe we eten is van invloed op ons welzijn. Ayurveda raadt je aan te luisteren naar je lichaam. Vraag voordat je gaat eten aan jezelf of je daadwerkelijk trek hebt. Stop jezelf niet vol uit gewoonte, vanwege sociale verplichtingen of om jezelf te troosten. Heb je honger? Eet dan bewust: besteed aandacht aan het feit dat je eet. Dus niet tegelijkertijd televisiekijken of de krant lezen. Neem de tijd, schrok niet alles snel naar binnen. En altijd geldt: vers bereid voedsel heeft de voorkeur!

Ontgiften Ieder mens krijgt te maken met gifstoffen, ama, die terechtkomen in weefsels en cellen. In een gezonde staat kan ons lichaam deze gifstoffen zelf afvoeren. Maar vaak gaat hierin iets mis, waardoor ziekte ontstaat. Er zijn verschillende manieren om ama een halt toe te roepen. Bepaalde kruiden, waaronder gember, kaneel en kruidnagel stimuleren je spijsvertering en helpen zo om de gifstoffen af te voeren. Ook lichaamsbeweging ondersteunt dit proces. Een andere methode is vasten. Binnen de Ayurveda zijn ook oplossingen bekend zoals het innemen van olie en massages.

In het Ayurvedische kruidenboek toont Deepak Chopra hoe we op natuurlijke wijze een hogere weerstand, hernieuwde lichaamskracht en meer energie kunnen verwerven. Het boek geeft een beschrijving van de veertig meest gebruikte kruiden uit de Ayurvedische keuken. Bestel Ayurvedische kruidenboek nu in onze webshop!

Foto: Thinkstock

Bron: http://www.altamira.nl/gezondheid/gezond-eten/recente-artikelen/deepak-chopra-over-ayurveda/?

Boek, Thich Nhat Hanh: Stilte


Luisteren in een wereld vol lawaai

Op dinsdag 26 mei verschijnt het nieuwste boek van Thich Nhat Hanh: Stilte. Hierin leert hij ons luisteren. Zo wordt ons leven rijker en harmonieuzer, want we gaan ons meer verbonden voelen met onszelf, anderen, onze dagelijkse omgeving en met de natuur.

Ons hoofd is afgestemd op Radio NSD: Non-Stop Denken. We worden in beslag genomen door onze dagelijkse en emotionele zorgen: Heb ik genoeg geld, onderdak en andere materiële goederen, biedt de baan die ik heb zekerheid, houdt men wel genoeg van mij? Daardoor horen we de roep van het leven en de liefde niet meer .

In Stilte stelt Thich Nhat Hanh ons vragen die er echt toe doen, maar die verdrongen worden door al onze dagelijkse zorgen : ‘Wie ben je?’, ‘Wie ben jíj?’ en ‘Wat wil je met je leven?’. Hij laat zien hoe mindfulness de weg wijst naar stilte in jezelf, en naar geluiden die het leven echt waardevol maken.

Als we mindfulness beoefenen verstomt het lawaai in ons, en krijgen we weer tijd om naar ons hart te luisteren. We zijn niet langer afhankelijk van de waardering van anderen, maar voelen de energie weer stromen die ons dichter bij ons ‘echte’ zelf brengt. De wereld om ons heen is vol schoonheid; die roept ons toe, iedere dag en ieder uur. We moeten alleen leren luisteren.

In het Westen is Thich Nhat Hanh naast de Dalai Lama de meest invloedrijke boeddhistische leider.
– The New York Times

Thich Nhat Hanh is een Vietnamese boeddhistische monnik, dichter, publicist en mensenrechtenactivist.

Stilte
Luisteren in een wereld vol lawaai
Thich Nhat Hanh

€ 16,99
paperback, 144 pagina’s
ISBN 9789025904579
ISBN e-book 9789025904586, € 9,99
Verschijnt 26 mei 2015

foto van Jan Goené.

Omraam Mikhaël Aïvanhov : De Zon


 


Samenvatting uit het boek

Op weg naar een zonnebeschaving Op weg naar een zonnebeschaving
Ref. : P0201NL
160 pag.

 

Indien je een heilzame invloed op de mensen wilt hebben, maak dan iedere dag contact met de zon om iets van haar licht, haar warmte en haar leven te ontvangen; deze kun je doorgeven aan de anderen. Zolang we ons niet bewust doordringen met de aanwezigheid van de zon, met haar stralen, is de neiging groot ons te laten gaan in lagere uitingen. Hoeveel mensen willen van de anderen profiteren, hen onderwerpen of verpletteren! Dat zijn niet zulke verheffende voorbeelden! Terwijl de zon het voorbeeld is van een vrijgevig, liefdevol wezen dat je beïnvloedt. Zelfs al zou zij geen intelligent en redelijk schepsel zijn in de zin waarin wij dat gewoonlijk verstaan, toch kan het contact met haar licht en haar warmte ons alleen maar inspireren tot ruimere gedachten, tot meer broederlijke gevoelens.

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Inhoud

I- De zon, wegbereider van de beschaving
II- Surya-yoga
III- De zoektocht naar het centrum
IV- e voedende zon
V- De zonnevlecht
VI- De mens, gemaakt naar het beeld van de zon
VII- De geesten van de zeven lichten
VIII- De zon als voorbeeld
IX- De zon als vertegenwoordigster van God

 

Een prachtig stukje intro uit het boek. Toch mogen we niet vergeten dat de Zon ook schadelijke stralingen bezit die alles kan verschroeien en zelfs leiden naar verbrandingen en  huidkanker.