De 12 paden


Fluistering van deze lichtreiziger

De twaalf paden

Vele jaren geleden las ik het boek: ‘Handboek voor hoger bewustzijn’ geschreven door Ken Keyes. En gisteren riep het me opnieuw toe vanuit mijn boekenkast.

Het was en is een leidraad, een kompas op onze weg naar geluk en hoger bewustzijn: ‘de levende liefdeweg’, die voor ons allen open ligt.

De twaalf paden werden in 1972 geformuleerd en zijn een moderne, praktische condensering van in duizenden jaren vergaarde wijsheid.

Ze geven mij die richtingaanwijzers voor het werken met mijn bewustzijn terwijl ik me met de wereld rondom me bezig

hou.

Ze toonden en tonen me hoe ik mijn geestelijke ontwikkeling kan versnellen en me in staat stellen een nieuw leven van levende liefde te beginnen.

Ook voor jou kunnen deze paden je de weg wijzen om de schoonheid en het geluk te vinden die in jou verscholen liggen.

Dit zijn de twaalf paden:

Eerste pad.

Ik bevrijd mijzelf van de verslaving aan zekerheid, sensaties en macht die maakt dat ik probeer met geweld situaties in mijn leven te beheersen, en die zodoende mijn rust vernietigt en mij afhoudt van het liefhebben van mijzelf en anderen.

Tweede pad.

Ik ontdek hoe de verslavingen die mijn bewustzijn domineren mijn bedrieglijke versie scheppen van de veranderende wereld van mensen en situaties om me heen.

Derde pad

Ik grijp graag elke gelegenheid aan (zelfs de pijnlijke) die mijn ervaringen mij van minuut tot minuut bieden om bewust te worden van de verslavingen die ik moet herprogrammeren om bevrijd te worden van mijn robot-achtige emotionele gedragspatronen.

Vierde pad

Ik hou steeds in gedachten dat ik alles heb wat nodig is om te genieten van mijn hier en nu – tenzij ik mij door mijn bewustzijn laat domineren met eisen en verwachtingen gebaseerd op het dode verleden of de verbeelde toekomst.

Vijfde pad

Ik aanvaard de volledige verantwoordelijkheid hier en nu voor alles wat ik ervaar, want het is mijn eigen programmering die mijn handelingen schept en die ook de reacties van de mensen om me heen beïnvloedt.

Zesde pad

Ik aanvaard mijzelf volledig hier en nu en ervaar bewust alles wat ik voel, denk, zeg en doe (mijn op emoties gebaseerde verslavingen inbegrepen) als een noodzakelijk deel van mijn groei naar hoger bewustzijn.

Zevende pad

Ik stel mij oprecht voor iedereen open door bereid te zijn mijn diepste gevoelens volledig te uiten, aangezien het verborgen houden, in welke mate dan ook, mij vasthoudt in mijn illusie van afgescheidenheid van anderen.

Achtste pad

Ik voel met liefderijk medeleven de problemen van anderen aan zonder emotioneel gevangen te raken in de toestanden die hen aangeven wat zij nodig hebben voor hun groei.

Negende pad

Ik handel vrijuit wanneer ik harmonisch, evenwichtig en vol liefde ben, maar indien mogelijk vermijd ik te handelen wanneer ik emotioneel verward ben en mezelf de wijsheid onthoud die voortvloeit uit liefde en verruimd bewustzijn.

Tiende pad

Ik breng voortdurend de koortsachtige onderzoekstochten van mijn ratio tot rust teneinde de verfijnde energieën waar te nemen die mij in staat stellen verenigd op te gaan in alles om mij heen.

Elfde pad

Ik ben mij voortdurend bewust welke van de zeven bewustzijnscentra ik gebruik, en ik voel mijn energie, ontvankelijkheid, liefde en innerlijke vrede groeien als ik alle bewustzijnscentra openleg.

Twaalfde pad

Ik beschouw iedereen, mijzelf inbegrepen, als een ontwakend wezen dat hier is om aanspraak te maken op zijn of haar geboorterecht op de hogere bewustzijnsniveaus van onvoorwaardelijke liefde en eenheid.

Als besluit:

Als je ziet hoe het allemaal in elkaar zit – alles wat er in je leven gebeurt ziet als een zich van minuut tot minuut afspelen van het grote drama van je verslavingen, gehechtheden en banden – dan zul je beseffen hoe je voortdurend de mogelijkheden verstikt die binnen in je liggen.

Hoger bewustzijn betekent dat je in vloeiender harmonie alle relaties tussen mensen en dingen om je heen – jezelf inbegrepen – beleeft.

Dit stelt jou emotioneel in staat alles te aanvaarden wat er hier en nu in je leven gebeurt.

Hoger bewustzijn is geen mystieke, metafysieke of idolate toestand.

Het is een praktische en wondermooie gemoedsbeweging die jouw geboorterecht als menselijk wezen is.

Namasté

Johan, mensenfluisteraar en wolkenrijder.

meer lezen: ‘Handboek voor hoger bewustzijn’ geschreven door Ken Keyes.

Advertentie

Breek los..


Waarom genoegen nemen met het alledaagse, de kudde en de vastgelopen manier van leven…?

Waarom creëer je geen buitengewoon leven voor jezelf en haal je niet het mooiste en meest fantastische uit jezelf terwijl je hier op aarde bent?

Uitbreken.

Losbreken.

Creëer je eigen weg.

Schijn, straal in de manier waarop je een door je ziel bekrachtigd leven leeft en inspireer anderen door de manier waarop je spreekt terwijl je voort gaat.

Onthoud dat wat je misschien als buitengewoon creëert, misschien niet het grote ideaal van de massa is van wat een buitengewoon leven betekent.

Word het Baken van Licht, Liefde, Wijsheid en Kracht, dat hen laat zien dat de hoogste paden in het leven niet overvol zijn.

Sterker nog, als je echt wilt uitblinken, zul je nieuwe paden moeten gaan zoeken, nieuwe paden moeten zien te vinden, waar niemand anders durfde te gaan!

Wees avontuurlijk.

Onderzoek, Exploreer.

Claim je geboorterecht als ware dochter en zoon van het Goddelijke!

Je bent bedoeld om te stralen!

Je bent bedoeld om op te staan en eruit te springen!

Het is de bedoeling dat je briljant bent, op welke manier je ook kiest om dat buitengewone leven te creëren!

Deurmatten hebben nooit de top gehaald. Mensen vegen gewoon hun voeten af op deurmatten.

Spitsen stijgen op naar de hemel en laten zien dat het ultieme doel van de ziel is om naar de hoger dimensionale manieren van leven en levensuitdrukkingen te reiken en anderen te inspireren om zichzelf uit te strekken zodat ze daar kunnen reiken!

Met toestemming van: Judith Kusel

Vertaling: Yvonne Bakker – The Essence of Life

Ga maar….🌹


Ga maar en laat los…

Ga maar, en laat los.
Je leven hier op aarde is voltooid.
Je hebt geleerd wat je hier leren mocht.
Je hebt gegeven wat je van binnenuit te geven had.
Nu mag je in vrede het nieuwe leven binnengaan.
Ga maar, en laat los.
Je hebt geleden en gestreden,
je hebt gegeven en ontvangen,
je hebt liefgehad en losgelaten,
je hebt de vreugde gekend en het verdriet.
En door dat alles werd jij de mens die je geworden bent.
Ga maar, en laat los.
Je hebt een stille winst behaald op wat je hier,
op aarde, te doorleven kreeg.
Je bent gegroeid door stormen heen,
je bent gerijpt en wij, wij lazen de wijsheid
die in jou rijpen mocht aan je ogen, aan je woorden af.
Ga maar, en laat los.
Je hebt niet voor niets geleefd en daarom zal je nu
het Licht van de vrede zelf aanschouwen mogen.
Je zult herschapen worden door de Liefde zelf,
je zult je eindelijk thuis, geborgen weten.
Ga maar en laat los.
Hans Stolp
Kan een afbeelding zijn van lucht en tekst

Eigen Waarheid


STAAK DE STRIJD OM DE WAARHEID…

Elke ziel draag een specifieke eigen waarheid in zich.

Deze waarheid komt overeen met de waarheid van de zielengroep waar hij deel van uitmaakt, waartoe hij behoort.

Elke zielengroep draagt een eigen specifieke waarheid in zich.

Deze zielengroep is gecreëerd om alles te zijn, te ervaren, te zien, voelen en doen… waartoe ze als collectief bestemd zijn.

Dus, omdat elke zielengroep een eigen unieke waarheid draagt, kun je niet zijn, worden of uitdrukken wat niet inherent jouw waarheid of de waarheid van jouw specifieke zielengroep is.

Kortom al die zielengroepen delen specifieke ervaringen zoals bedoeld in het collectieve Goddelijk Ontwerp.

Vergeet dit nooit meer en geef jezelf en elkaar die vrijheid van uitdrukken en het vinden van die specifieke waarheid!

In liefdevolle verbondenheid – Yvonne ❤

Je hebt het recht…


Lees dit als je het gevoel hebt dat je op het punt staat te breken…

Onthoud, je hebt het recht om dat zo nu en dan te voelen!

Je hebt het recht om de badkamerdeur op slot te doen en te huilen voor de spiegel over de kleine dingen, dingen die je dwarszit en niemand verdenkt.

Je hebt het recht om geen idee te hebben waarom je huilt, om niet te weten waarom je boos bent.

Als je het gevoel hebt dat je op het punt staat te breken, heb je het recht om te huilen om dingen die jaren geleden, decennia geleden zijn gebeurd, dingen die je nu in je verleden had moeten laten liggen. Laat maar.

Je hebt het recht om niet te weten hoe je je problemen moet oplossen, om het gevoel te hebben dat de pijn nooit zal verdwijnen.

Je hebt het recht niemand te hebben om te schrijven wat er mis is, niemand die begrijpt wat je doormaakt.

Je hebt het recht om je te schamen over de manier waarop je je gedraagt, om je zo druk te maken over iets wat iemand anders al vergeten zou zijn.

Je hebt het recht om je muziek te laten ontploffen of de kraan te laten lopen, zodat niemand je snik hoort.

Ja het recht om je ogen te willen afvegen en water te spatten voordat je de kamer verlaat, als je niet wilt dat iemand beseft dat je hebt gehuild.

Je hebt het recht om anderen te vertellen dat het goed met je gaat als ze dat vragen, omdat je sterk wilt zijn!

Maar weet je, het is niet erg als iemand je betrapt met pijn, als iemand je ziet op een moment dat je het meest kwetsbaar bent.

Je hebt het recht om je gevoelens te laten uiten in plaats van ze binnen te verdringen totdat je ontploft…

Je hebt het recht om pijn achter je ogen te hebben, om vreselijke hoofdpijn te hebben van alle tranen die je hebt gelaten.

Ja het recht om beïnvloed te worden door je gedachten, om één te worden met je lichaam!

Onthoud, je bent niet dom om te huilen om iemand, een baan of zelfs een tv-programma. Je gevoelens zijn goed. Je hebt recht op emoties!

Op dit moment heb je het misschien niet zo, maar het zal wel gebeuren: alles komt goed.

Je hebt het recht op alles en vooral om mens te zijn.

Pagina: Reiki Ingrid Karro

Vergelijken


Vergelijken..

In een wereld van de dualiteit word je als mens opgevoed om te vergelijken en daarover te oordelen.
Wat goed is of fout, zwart of wit, hoog of laag, snel of traag.

Het vergelijken wordt ons met de paplepel ingegeven.
Onze cultuur bestaat uit resultaat en als je dat vergelijkt, kan het resultaat altijd beter.
Nog beter, ook al was het perfect. Nog sneller, nog hoger, nog meer, nog – , nog -, nog -.
We komen hierdoor nooit tot tevredenheid of rust.
Er komt meteen weer een nieuw vergelijk.

Het bijzondere van vergelijken is dat je wel aan de verwachting moet voldoen.
Daar ga je in mee. Deze verwachting wordt elke keer op een nieuw level gezet.
Zonder dat je het in de gaten hebt, sluit zich een soort net om je heen.
Je bent als mens bijna niet in staat hieruit te ontsnappen.
Kijk om je heen. De verwachtingen hangen in de lucht.

Hoe zien jouw kleren eruit? Hoe zit je haar? Welk diploma heb jij? Welk werk doe jij?
Hoe vier je feest? Hoe ga je op vakantie? Waar woon jij?

De afbeeldingen, patronen, ongeschreven, maar met Hoofdletters aanwezig, laten je niet zelf bepalen.
Je wordt beïnvloed. Je wordt druppelsgewijs, soms zelfs schreeuwend beïnvloed.
We moeten mee, want anders hoor je er niet bij.
We horen er niet bij. We horen er niet bij. We horen er niet bij.

Maar, stop eens even, voordat je verder stapt. Waar horen wij niet bij?
Wat is dat, wat ons zo in z’n macht heeft? Wat is het, waaraan we steeds weer willen voldoen?
Waar horen wij niet bij? En misschien kunnen wij onszelf eens voorzichtig de vraag stellen…
Wil je er wel bij horen?

Want is het geen doodlopende weg of een afgrond waar we met z’n allen naar toe geleid worden.
Er is namelijk nooit een punt van aankomen. Er is namelijk nooit een moment van blijvend geluk.
Je hoort er namelijk niet bij wanneer je niet door blijft rennen.
Door te vergelijken word je steeds naar een ander doel verleid.

Vraag jezelf eens af.
Wat betekent het leven? Wat wil ik met mijn leven? Blijf ik rennen totdat ik niet meer kan?
Of laat ik de zucht naar perfectie los? Durf ik de angst, die ik denk te ervaren, loslaten?
Je bent namelijk al meer dan perfect.
Je bent een goddelijk wezen, dat door niets dat te koop of te bereiken is meer goddelijk wordt.
Je bent een goddelijk wezen, dat vooral zal groeien, wanneer je besluit er niet meer bij te willen horen.
Je bent onvergelijkbaar met wat dan ook. Jij bent goed!

#Karinanbergen

De hoogmoed van het denken


De hoogmoed van het denken

Laat de hoogmoed van het denken los:
het meent alles te kunnen begrijpen
en wat het niet begrijpen kan, wijst
het af als hallucinatie, als een drogbeeld,
of als een stompzinnige fantasie.

Laat de hoogmoed van het denken los:
het heeft oogkleppen op, en wat het
niet kan zien, wordt hooghartig ontkend.
Laat de hoogmoed van het denken los:
het zegt dat God niet bestaat, dat liefde
een verzinsel is en dat er geen leven
na de dood bestaat. Groter arrogantie
dan een dergelijk denken bestaat er niet.

Luister naar je innerlijke weten, sla acht
op de intuïties die ons geschonken
worden, let op het geschenk van de
ingevingen. Neem dat serieus. En neem
dán het denken in dienst om te leren
doorgronden wat dit innerlijke weten
ons wil leren en aan inzicht schenken.

Laat de hoogmoed van het denken los:
alleen dan zal je liefde vinden, innerlijke
vrede, ja, je zult geborgenheid vinden.

Hans Stolp

Wanneer de ziel het lichaam verlaat


WANNEER DE ZIEL HEt LICHAAM VERLAAT

Wanneer een ziel zijn biologische lichaam verlaat, ontstaat er een uitbreiding van bewustzijn, een gevoel van immense vrede en bevrijding.

Zielen laten nooit alleen, niemand sterft alleen, ze worden meestal begeleid door nabestaanden die eerder vertrokken zijn en die hen komen begeleiden. Ook spirituele gidsen zijn aanwezig om hen gerust te stellen en te begeleiden op hun reis.

Soms worden ze naar plaatsen van herstel gebracht, vooral als hij een onmiddellijke dood of een lange en uitputtende ziekte heeft doorgemaakt of een moeilijk leven heeft gehad.

De persoon die zijn lichaam verlaat ontvangt en waarneemt met plezier onze gedachten van dankbaarheid voor zijn leven.
We kunnen hen altijd helpen met onze rustgevende woorden en gedachten om over opwinding of gehechtheid aan dit plan te vermijden.

De ziel neemt afscheid zodra ze voelt en beseft dat haar nabestaanden rustiger zijn. Ze zijn meestal aanwezig in je energielichaam via dromen.

Wat een mens het meest nodig heeft bij het verlaten van zijn fysiologische basis, is voelen en weten dat het goed komt.
Het grootste geschenk dat we een persoon kunnen bieden wanneer ze zijn lichaam verlaten is onze eigen Vrede en Liefdevolle Energie.

Ter ere van alle zielen die hun overgang of overgang meemaken. Liefde en Respect voor iedereen die afscheid neemt van een geliefde. Moge het goed met ze komen!

Vrede in hun hart. ❤

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon, boom en buitenshuis

Geliefde Engelenvriend


Geliefde vriend van Vrijheid en Vreugde,

Moge de onsterfelijke violette vlammen van de Violette Planeet nu op het altaar van je hart gaan dansen!
O, Violet Vuur uit het hart van de Ene, daal nu op alle lichtdragers op aarde neer! O, engelen legioenen van de Goddelijke straal van Vrijheid, Compassie en Vreugde, spreid je violette vleugels boven alle naties uit en laat de miraculeuze essentie van de kristallen violette mist in het hart van ieder levend wezen dalen!
Moge de machtigste violette golven van het Licht uit onze harten door alle naties vloeien en ruimte voor meer Licht, meer Vrijheid, meer Compassie, meer Vreugde en meer Rechtvaardigheid in het bewustzijn van de mensheid maken.

Wij zijn hier, lief kind van het Licht! Wij zijn de Aartsengelen van de violette straal van de Ene en  machtige kosmische trilling van Goddelijke Vrijheid en Vreugde is door onze Lieve Heer in onze namen – Zadkiel en Amethist voor de eeuwigheid verankerd. Verwelkom ons met een warme glimlach en vreugdevol sprongetje van je hart, want het is Goddelijke Vreugde, Levenslust, de Wil om te Zijn en de Kunst om het Los te laten die wij overal met ons mee brengen. 

Wil jij ook graag gelukkig zijn, geliefd kind van het licht? Roep dan ons en onze engelen legioenen dagelijks aan zodat wij onze elektronische aanwezigheid in je hart, in je gedachten, in je aura en in je huis kunnen plaatsen. Ons kosmische “violette” recept van ultieme geluk, zoals wij het in ons engelenrijk kennen, is simpel. Waar de echte vrijheid heerst, is er altijd plaats voor een dans, zang, adoratie en vreugde. Vrijheid brengt vreugde voort en vreugde trekt de vrijheid aan. 

Wees blij, lief kind, wees vreugdevol, laat niets en niemand je vreugde van  het hart ontnemen!
Wees waakzaam en laat het verdriet niet toe om de heilige plaats van vreugde en levenslust in je hart in te nemen. De levensvreugde is de universele voeding voor je CHI – je levensenergie waarmee al je organen, je cellen en je chakras worden gevoed en in een perfecte conditie worden gehouden.

Ontsteek de Vlam van Goddelijke Vreugde weer opnieuw en opnieuw in je hart! Laat geen dag voorbij gaan zonder dat je vreugdevolle dingen gedaan hebt, vreugdevolle mensen ontmoet of gesproken hebt. 

Ga op zoek naar bezigheden die je blij en gelukkig maken. Laat een Dagelijkse Vreugdevolle Ervaring altijd bovenaan op je te-doen lijstje staan en versterk de vlam van je levensvreugde met de dansende vlammen van het Violette Vuur. 

Want de dansende violette vlammen brengen je direct naar de kosmische kern van Vreugde van onze Schepper. Het violette vuur is in staat om het sterkste gif van verdriet, boosheid, jalousie en angst ongedaan te maken. De violette straal is daarom het perfecte kosmische middel die je ziel naar het ultieme geluk – een leven vol vreugde, compassie en vrijheid kan brengen. 

Roep ons, de Aartsengelen van de violette straal, en onze engelen legioenen dagelijks aan en kijk hoeveel vreugde wij in je wereld toe zullen voegen:

Aartsengel Zadkiel and Heilige Amethist! ( x 3 )
 

Great Cosmic Light come forth and blaze here! Angels of the Violet Flame come forth and blaze the Flame of Joy and the Flame of Freedom into my world today!

Violet Flame penetrate; Violet Flame saturate; Violet Flame accelerate every soul into YAHWEH’s Light! ( x 3 )

Samen met ons komt ook de meest mystieke Aartsengel – de Aartsengel van de Violette Planeet naar je toe. Hij kondigt altijd verandering aan. Hij is ook hier om de loop van de veranderingen in je leven te versoepelen. Deze mystieke Aartsengel staat klaar om een portie van zijn hartvlam, de violette vlam aan je te schenken. Je hart, je ziel en je geest zullen aanstaande zondag een kostbare overdracht van het Violette Vuur uit zijn hart beleven. Drie amethisten kristallen zullen in je wezen verankerd worden zodat je ziel van de pijnlijke wonden van een onverwachte verlies  bespaard mag worden. 


Het leven zelf is een verandering, geliefde engelenvriend. Er is geen dag hier op aarde die hetzelfde is. Een van de grootste lessen die elke ziel in deze wereld ondergaat is een les van het loslaten, het leven vrij houden, niet afhankelijk worden aan iets of iemand die je leven ( naar je gevoel ) rijker maakt.

Maak jezelf vrij van binnen, lieve engelenvriend! Laat het je niets meer schillen of iets van je weggenomen of iets  geschonken zal worden. Wees niet bang voor de verandering, voor een onverwacht afscheid, voor een onbekende omgeving of voor een onzekere tijd, want dit gaat toch gebeuren ongeacht het feit of je bang of niet bang, klaar of er niet klaar voor bent.

De Grote Karmische Raad heeft de nieuwe cyclus van versnelling van de geestelijke groei van de mensheid aangekondigd. What is meant to be, will be.  
 

Laat het oude los, lief kind van het Licht, en verwelkom het nieuwe. Zorgen maken, net als klagen verandert niets in je leven. Steek je licht, je tijd, je aandacht en je energie in het creëren en in het bijhouden van de dansende violette vlammen in je hart. Laat de Goddelijke vreugde als een eeuwige roos voor altijd in de geheime kamer van je hart bloeien!

In de violette vuurkern van Goddelijke Vrijheid en Vreugde verblijven wij,

Aartsengel Zadkiel en Archea Heilige Amethist 

https://engelenenelohim.nl