Chinese Horoscoop, 2018 het jaar van de Hond


 
Morgen 16 Februari begint het nieuwe Chinese jaar, het jaar van de ”Hond”
Om je eigen Chines Horoscoop te berekenen kies je het jaar waarin je geboren bent.

Rat
1900 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 2020

Os-Buffel
1901 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 2021

Tijger
1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2022

Konijn-kat
1903 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011 2023

Draak
1904 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 2024

Slang
1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013 2025

Paard
1906 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 2026

Geit-Schaap
1907 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 2027

Aap
1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 2028

Haan
1909 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 2029

Hond
1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 2030

Zwijn-varken
1911 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 2031

❤ Chinese Jaarhoroscoop Rat 2018
de Rat 鼠
De rat of muis is het eerste dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender. Ratten zouden goed overweg kunnen met apen , draken en ossen, maar slecht met paarden .

Volgens Chinese folklore zijn mensen die onder dit sterrenbeeld zijn geboren: charmant, economisch, efficiënt, diplomatiek, ondernemend, ambitieus, flexibel, welbespraakt maar ook huichelachtig, laf, opportunistisch, verkwistend en op eigen materieel gewin uit.

Ratten zijn in bepaalde landen een symbool van geluk en voorspoed doordat ze zich aan veel omstandigheden kunnen aanpassen. Ratten zijn slim, vooral waar het hun eigen overleving betreft.

<3Chinese Jaarhoroscoop Rat 2018
Ook dit jaar staat in het teken van ingrijpende veranderingen, niet zo sterk als afgelopen jaren maar toch wel degelijk belangrijk.
U weet inmiddels om te gaan met dit soort veranderingen en het is niet langer beangstigend voor u.

Liefde en relaties in 2018:
Het gezinsleven is zeer belangrijk voor de rat en 2018 zal na enige onrust weer wat orde brengen, denk hierbij aan het bijleggen van conflicten en toenadering zoeken bij ouders.
Door de wederkerende rust kunt u de balans eens opmaken en zien wat belangrijk is voor u en waar u aan moet werken.
Ook in uw liefdesrelaties zal 2018 een jaar worden waarin het een en ander duidelijk wordt.
U bent zeker van uzelf en weet wat u wilt, hier zullen consequenties aan verbonden zijn…

Financiën in 2018:
Ook in dit jaar staan de sterren gunstig voor u.
Het is wel zaak dat de rat zich bewust blijft van de risico’s die sommige uitgaven met zich mee brengen, wees daar alert op.
Waag gerust een gokje dit jaar maar doe het voor het spel en niet voor de winst.

Carrière in 2018:
2017 was een jaar waarin er enkele veranderingen hebben plaats gevonden in de carrière van de rat.
2018 borduurt verder op deze verandering en zorgt voor wat meer werkdruk.
De rat weet inmiddels hoe hier het beste mee omgegaan kan worden, waardoor deze verandering aan het eind van 2018 voor aangename verrassingen kan leiden..

Persoonlijke ontwikkeling in 2018:
Doordat het voor de rat roerige jaren zijn geweest, heeft de rat geleerd met veranderingen om te gaan.
Daardoor zal 2018 in het teken staan van zelfontwikkeling en zal het gebeuren dat veel mensen u om advies zullen vragen omdat zij weten dat de rat hier ervaring mee heeft.
Benut deze verworven kennis op de juiste manier en u zult zien dat het een positieve uitwerking op uw omgeving zal hebben.
Blijf bezig met lichamelijke activiteiten en zorg voor een innerlijke balans.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
❤ Chinese Jaarhoroscoop Os 2018
de Os 牛
De os , koe of os is het tweede dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender.
Karaktereigenschappen volgens de Chinese astrologie : krachtig en betrouwbaar, een geboren leider, een harde werker, kiest het liefst de kortste weg, zachtaardig en geduldig, maar kan ook flink uitvallen, is soms koppig.
Goede partners voor de os zijn de slang , de haan en de rat.

Chinese Jaarhoroscoop Os 2018
Voor de os wordt 2018 een jaar waarin er geoogst kan worden.
In de liefde en financiën krijgt u eindelijk uw investeringen terug.
De os zal zich dit jaar aangetrokken voelen tot spirituele activiteiten en mystiek.

Liefde en relaties in 2018:
In uw huidige relaties zal alles een beetje hetzelfde blijven, dit is niet erg, de os is tevreden hiermee.
Gesettelde ossen zullen bij hun partner blijven, en single ossen blijven waarschijnlijk single.
Door uw interesse in de spirituele kant van het leven kunt u uw partner beter begrijpen waardoor er een hechte band zal ontstaan.
De os zal een stabiel en prettig jaar tegemoet gaan in de liefde en in vriendschappen.

Financiën in 2018:
Zoals gezegd zal dit jaar een jaar zijn om te oogsten.
De os heeft flink wat investeringen gedaan waar nu het rendement van zichtbaar wordt.
Deze ontwikkelingen stimuleren u om u verder te ontwikkelen en eens iets nieuws te proberen, denk hierbij aan beleggingen of andere zakelijke investeringen.

Carrière in 2018:
De os houdt zich in 2018 meer bezig met de spirituele kant van het leven waardoor u uw carrière even wat minder belangrijk vindt.
De os moet dit jaar niet rekenen op veel veranderingen op het werk. Wel dient zich een nieuwe collega aan waarmee u in de loop van 2018 een hechte band zult krijgen.

Persoonlijke ontwikkeling in 2018:
De os houdt zich bezig met nieuwe materie op het gebied van spiritualisme.
Dit zorgt ervoor dat de os meer van het leven leert genieten en begrijpt wat voor hem/haar het belangrijkst is in het leven.
U geniet van kleine alledaagse dingen en wordt daardoor een bemind persoon.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
❤ Chinese Jaarhoroscoop Tijger 2018
de Tijger 虎
De tijger is het derde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender. Tijgers gaan goed samen met mensen uit het jaar van het Paard , de Draak en de Hond . De minste combinatie is die met mensen uit het jaar van de Aap .

Aan mensen die geboren zijn in het jaar van de Tijger worden de volgende eigenschappen meegegeven: energiek, gevoelig, heldhaftig, dynamisch, revolutionair, leiderscapaciteiten, onverschrokken maar ook ijdel, heethoofdig, zelfoverschattend, alle schepen verbrandend en een alles-of-nietshouding

Chinese Jaarhoroscoop Tijger 2018
De ontwikkelingen van 2017 zetten zich ook in 2018 voort.
Op financieel gebied zal het een en ander veranderen in positieve zin, ook op het gebied van uw carrière valt dit binnen de verwachtingen.
Uw liefdesleven en vriendschappen zullen meer aandacht nodig hebben in 2018.

Liefde en relaties in 2018:
2017 was een jaar waarin uw werk prioriteit had waardoor uw liefdesleven op een lager pitje is gezet.
2018 wordt een jaar voor de tijger om meer te beseffen hoe belangrijk uw geliefde voor u is, neem het niet allemaal voor lief tijger.
Single tijgers hebben behoefte aan een relatie met diepgang en zullen er waarschijnlijk niet in slagen deze diepgang te vinden in hun nieuwe liefde.
Het is alles of niets bij de tijger, waardoor het waarschijnlijk zal resulteren in het verbreken van een prille relatie.
Niet getreurd hierom, u hebt genoeg vrienden om u heen waarbij u de diepgang wel
kunt vinden.

Financiën in 2018:
Op financieel gebied zal het een en ander gaan veranderen in het voorjaar van 2018.
U krijgt eindelijk die promotie waar u zo hard voor heeft gewerkt en daaruit vloeit een verbetering in salaris op.
U bent in staat uw geld op een goede manier te besteden en dat zorgt voor een stukje rust.

Carrière in 2018:
2018 is dus het jaar waarin de tijger gepromoveerd zal worden, daardoor wordt uw werk een stuk interessanter voor u.
U leert nieuwe ontwikkelingen tot stand te brengen en wordt alom geprezen hiervoor.
Kortom, met uw carrière zit het goed in 2018.

Persoonlijke ontwikkeling in 2018:
Doordat het op uw werk voorspoedig gaat heeft u meer energie.
Uw geliefde wordt hierdoor belangrijker voor u en u maakt halverwege het jaar een beslissing die de rest van uw leven belangrijk zal zijn, denk hierbij aan gezinsplanning of huwelijk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
❤ Chinese Jaarhoroscoop Konijn 2018
het Konijn 兔
Het konijn of haas is het vierde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender.

Karaktereigenschappen volgens de Chinese astrologie: rechtschapen, intuïtief, gevoelsmatig en voorzichtig.
In sommige Chinese horoscopen, met name in Vietnam, is het konijn vervangen door ‘kat’. Het konijn is volgens de Sino-Vietnamese uitspraak van het Chinese karakter 卯 (en huidige Vietnamese schrijfwijze ervan) Mão (Mẹo). “Mẹo” is, een toon verschillend in de intonatie, bijna homofoon aan “mèo”, Vietnamees voor kat. Mogelijk is hierdoor, door een verkeerd aangeleerde manier van uitspreken, of een verkeerd aangeleerde interpretatie van de Sino-Vietnamese uitspraak over de jaren/eeuwen heen, konijn veranderd naar kat. Eigenlijk is dit strijdig met het verhaal over het ontstaan van de Chinese dierenriem: de kat kwam door toedoen van de rat te laat om een jaar naar zich vernoemd te krijgen.

Chinese Jaarhoroscoop Konijn 2018
Het konijn is iemand die het zichzelf niet altijd gemakkelijk maakt, u bent bereid hard te werken en veel tijd te besteden aan gezin en/of geliefde.
Dit is alleen mogelijk voor het konijn als hier ook een beloning voor staat, als dit niet het geval is raakt het konijn gedemotiveerd en zal er weinig vooruitgang geboekt worden.

2018 is het jaar waarin het konijn ook eens aan zichzelf moet gaan denken, aan uw plaats in de maatschappij en in het gezin.
Op financieel gebied kunt u wellicht enige vooruitgang boeken door na te gaan wat belangrijk is voor u en uw wensen kenbaar te maken.

Liefde en relaties in 2018:
Doordat u veel tijd en energie steekt in uw geliefde en gezin wilt u hiervoor graag waardering, deze waardering krijgt u en dat doet u goed.
Single konijnen storten zich vol overgave op een prille relatie en dit zorgt voor een goede basis van een heftige gepassioneerde relatie.
Het gesettelde konijn kan rekenen op veel steun en liefde van zijn partner.
Uw vriendschappen worden versterkt door een onverwachte gebeurtenis in uw vriendenkring.

Financiën in 2018:
Doordat het konijn veel tijd en moeite steekt in zijn/haar carrière wil het konijn hiervoor waardering krijgen.
Geef aan wat uw wensen zijn en beargumenteer deze wensen, u weet wat u waard bent en vraagt om een beloning hiervoor.
Door op te komen voor uzelf boekt u financiële vooruitgang, denk hierbij aan een loonsverhoging of extra bonus.

Carrière in 2018:
Op het gebied van werk moet u opkomen voor uzelf.
U hebt lang genoeg laten zien wat u kunt en verlangt hiervoor waardering in de zin van geld.
Doordat u weet wat u waard bent en u dit goed kunt beargumenteren zult u zien dat u halverwege het jaar de gevraagde beloning krijgt.
U bent hier content mee en uw motivatie zal stijgen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
❤ Chinese Jaarhoroscoop Draak 2018
de Draak 龍
De draak is het vijfde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender.
Karaktereigenschappen: trots en levendig, enthousiast, onweerstaanbaar, geestdriftig, succesvol, krachtig, extravert, inspirerend en voelt zich uitverkoren.

Ze zijn geboren, net als de slang, onder het teken van geluk. De draak is in China ook het teken van de keizer en is bij ouders die een kind willen bijzonder populair. In de jaren van de Draak is er steeds een merkbare toename van geboorten omdat ouders het gunstig vinden om een kind onder dit teken geboren te laten worden.

Chinese Jaarhoroscoop Draak 2018
De draak is een persoon voor wie liefde en romantiek zeer belangrijke aspecten van het leven zijn.
Ook dit jaar zal dit weer een zeer grote rol in uw leven gaan spelen.
2018 wordt wel een jaar waarin u op ander vlak weinig drastische veranderingen moet verwachten, maar zoals gezegd staat de liefde centraal en dat is voor de draak dan ook een ingrediënt om er dit jaar iets moois van te maken.

Liefde en relaties in 2018:
Voor de draak breekt er een vruchtbaar jaar aan op dit gebied.
Voor de gesettelde draak staat er een onverwachte mooie gebeurtenis te wachten in de maand juni.
Voor de single draak is het belangrijk de maand oktober in de gaten te houden, het zou wel eens zo kunnen zijn dat u eindelijk die ene bijzondere persoon tegen zal komen.

Financieel 2018:
2017 was een goed jaar voor de draak op het gebied van financiën.
Uw welvaart is gestegen en u heeft enkele goede investeringen gedaan.
2018 zal niet veel verandering brengen, maar wees alert op addertjes onder het gras.
Er is een onverwachte meevaller te verwachten rond halverwege de maand mei, denkt u hierbij aan een erfenis of een schenking van een goede vriend of familielid.

Carrière in 2018:
Het gaat goed met de draak op het gebied van werk, u bent tevreden en wordt goed beloont voor uw inzet.
Het is waarschijnlijk dat u een extra stimulans zult krijgen door de komst van een nieuwe collega.
2018 is geen jaar waarin u op uw luieren kunt gaan rusten, maar u geniet van uw werk en heeft volop energie.

Persoonlijke ontwikkeling in 2018:
De draak voelt zich goed.
Door de positieve gebeurtenissen in de liefde kunt u volop genieten van alles wat de wereld te bieden heeft.
U hebt een gevoel van tevredenheid en bent in staat eindelijk de puntjes op de i te zetten.
2018 is een goed jaar om eens goed tot uzelf te komen en te genieten van de mensen om u heen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
❤ Chinese Jaarhoroscoop Slang 2018
de Slang 蛇
De slang is het zesde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender.
Karaktereigenschappen volgens de Chinese astrologie: intelligent, sluw, mysterieus, actieve geest, zeer seksueel, artistiek, organisatorisch, bizar gevoel voor humor, instinctief, financieel geluk, maar ook onbetrouwbaar, niet punctueel (leven volgens het eigen klokje), jaloers, ontrouw (ook in vriendschappen).

Chinese Jaarhoroscoop Slang 2018
2017 was een jaar waarin de slang zich voornamelijk bezig hield met werk en geld.
2018 zal een geheel andere samenstelling hebben, gelukkig voor de slang die zich liever bezig houd met minder materiële zaken.
In de liefde zal er het een en ander veranderen in goede zin, u hebt meer oog en tijd voor de mensen waar u om geeft en dat zal ervoor zorgen dat de slang een positief jaar tegemoet gaat.

Financiën 2018:
Financieel zal het jaar 2018 geen problemen veroorzaken. U bent goed in staat uw broek omhoog te houden, en kan zelfs nog wat geld opzij zetten voor eventueel slechtere tijden.

Carrière in 2018:
Het gaat goed met de slang op het gebied van werk, u bent tevreden en wordt goed beloont voor uw inzet.
Het is waarschijnlijk dat u een extra stimulans zult krijgen door de komst van een nieuwe collega.
2018 is geen jaar waarin u op uw lauweren kunt gaan rusten, maar u geniet van uw werk en heeft volop energie.

Liefde en relaties in 2018:
Dit jaar heeft de slang behoefte aan liefde en diepgang. Het afgelopen jaar was een ongelukkig jaar op dat gebied.
U zult door de behoefte aan intimiteit meer geneigd zijn u kwetsbaarder op te stellen, iets wat de slang liever niet doet.
Doordat u behoefte heeft aan menselijk contact, staat u open voor anderen en krijgt u hiervoor een onverwacht begrip van iemand in uw werkomgeving.
De slang met een bestaande relatie zal merken dat uw kwetsbare opstelling een positief effect heeft op uw relatie en u voelt u hierdoor sterker staan in de maatschappij.
De single slang leert iemand kennen die een zeer belangrijke rol zal gaan spelen in de komende jaren.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
❤ Chinese Jaarhoroscoop Paard 2018
het Paard 馬
Het paard is het zevende dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender. Paarden zijn volgens de Chinese astrologie: elegant, loyaal, intuïtief, vrijdenkend, populair, extravert en leergierig, maar ook tactloos, egocentrisch, onvoorspelbaar, onbevreesd en doof en blind zodra zij op een doel gefocust zijn. Het beste contact heeft het paard met de tijger, de hond en de geit (ook wel het schaap genoemd). Het minst kan hij overweg met de rat.

Chinese Jaarhoroscoop Paard 2018
Het paard staat in 2018 weer volledig zijn mannetje, dit in tegenstelling tot 2017.
Het paard was eind 2017 wat rustig en ingetogen, maar 2018 staat in het teken van geluk en vrolijkheid.

Liefde en relaties in 2018:
Het paard zal het komende jaar bezig worden gehouden met kinderen, denk aan gezinsuitbreiding of een kind dat uw aandacht trekt en waar uw liefde naar uit gaat.
Ook zal zich een nieuwe vriendschap aandienen en ervoor zorgen dat u een kijkje neemt in een voor u nog onbekende wereld, wees niet bang, dit zal uw verbeeldingswereld verrijken en een aanwinst voor uw gehele leefsituatie zijn.

Financiën in 2018:
Nog altijd is het verstandig om ook in 2018 niet teveel te gaan speculeren, een gokje wagen kan, maar tart het lot niet teveel anders kan het lot zich tegen u keren.
Uw financiële situatie geeft u de mogelijkheid een investering te doen welke op lange termijn zeer gunstig uit kan pakken.
Carrière in 2018:
Hoewel u van nature de drang heeft om snel te presteren en daar snel voor te worden beloond, is het voor het paard van belang wel in de gaten te houden dat dit niet zo werkt.

U moet zich volledig inzetten en geduld hebben.
Tegen het einde van het jaar zal zich een kans voordoen op het werk, benut deze kans en wees geduldig.

Persoonlijke ontwikkeling in 2018:
Het paard heeft het afgelopen jaar flink wat tijd aan uiterlijke verzorging besteed, u voelt u fit en u straalt uit dat u zowel fysiek als mentaal sterker bent dan ooit.
2018 is het jaar voor het paard om die vervelende verslavingen aan de kant te zetten, dit heeft de meeste kans van slagen rond april.

❤ Chinese Jaarhoroscoop Geit 2018
de Geit 羊
De geit (soms ook aangeduid als schaap) is het achtste dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender.
Karaktereigenschappen volgens de Chinese astrologie: creatief, rustig maar hartstochtelijk, een beetje ongewoon, oprecht en grote verbeeldingskracht.

Chinese Jaarhoroscoop Geit 2018
Voor de geit is het leven de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt.
Ook 2018 voorspelt enige turbulentie op alle gebieden. Voor de geit die bekend staat als piekeraar is het lastig om te gaan met veranderingen, maar laat dit een belangrijke les zijn voor u.
Het is belangrijk dat de geit zich niet onder laat sneeuwen en alles zo rustig en nuchter mogelijk bekijkt..

Liefde en relaties in 2018:
In 2017 is er het een en ander veranderd in uw thuissituatie, dit kan zijn door het overlijden van een dierbaar familielid of door de geboorte van een nieuw familielid of ruzie met zussen of broers.
2018 wordt het jaar om de oude strijdbijl te begraven, zeker als het om uw naasten gaat! Het is de moeite niet waard hier eeuwig mee bezig te blijven.
Sta open voor meningen en leer dit een plaats te geven.
Qua vrienden zit het wel goed dit jaar, u wordt rond juli flink in de watten gelegd door een goede vriend, geniet van deze aandacht en vergeet niet hoe belangrijk sommige mensen voor u zijn.

Financieel 2018:
Financieel gezien zal het een en ander veranderen. Nadat u een korte periode wat onrustig zult zijn over de situatie, zal het achteraf blijken mee te vallen.
Uw partner kan u wellicht helpen hier wat grip op te krijgen.
Besteed uw tijd nuttig en blijf realistisch.

Carrière in 2018:
In je carrière gaat het in 2018 een jaar worden van grote stappen.
De afgelopen jaren heeft de geit zich van zijn beste kant laten zien, maar niet teruggekregen waar de geit behoefte aan had.
2018 is het jaar waarin u daar verandering in zult krijgen, denk aan veranderen van baan, een studie of een totaal andere functie.

Persoonlijke ontwikkeling in 2018:
De geit is spiritueel ingesteld en vooral dit jaar gaat het een belangrijke rol spelen.
U bent in staat om dit jaar uw gevoel een plaats te geven en een innerlijke rust voor uzelf te creëren.
Daardoor staat de geit dit jaar sterk, u bent in staat dingen waar u niet gelukkig mee was in het afgelopen jaar aan te pakken en uw eigen weg te volgen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
❤ Chinese Jaarhoroscoop Aap 2018
de Aap 猴
De aap is het negende dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender.

Volgens de Chinese astrologie is iemand die onder het teken van de aap is geboren meestal vrolijk, vol energie en creatief. De aap heeft geen neiging tot het behouden of vergaren van zaken, is vrijgevig en heeft charme en gevoel voor humor. Apen kunnen diplomatiek overkomen omdat ze niet onvriendelijk willen zijn en daarom niet altijd een ander de waarheid zeggen. Apen verbergen hun emoties echter niet.
De aap kan goed problemen oplossen, waarbij hij goed luistert naar de ander. Soms kan de aap onredelijk zijn. Dan gebruikt hij al zijn vaardigheden om de hele wereld, inclusief zichzelf, ervan te overtuigen dat hij het juiste heeft gedaan.
Goede partners voor de aap zijn de Rat, de Os, de Tijger, het Konijn en de Draak. Afhankelijk van het karakter van de aap kan deze al dan niet goed overweg met de Slang. Een Hond kan lijden onder een relatie met een Aap; met de Geit en de Haan is het onzeker. De aap en het Varken hebben een wederzijdse bewondering voor elkaar.

Chinese Jaarhoroscoop Aap 2018
2017 was geen slecht jaar, er is schoonschip gemaakt op financieel gebied.
2018 staat voor de aap in het teken van de liefde.
Sociale contacten en nieuwe vriendschappen zullen een grote rol spelen in 2018.

Liefde en relaties in 2018:
Zoals gezegd, 2018 wordt een jaar vol liefde en nieuwe vriendschappen.
U voelt zich ontspannen en vrij en dat straalt u uit naar de buitenwereld.
Er dient zich een speciale gelegenheid aan waarbij u een bijzonder persoon zult ontmoeten. Laat u in uw soms wat naïeve enthousiasme niet misleiden, dit kan u veel verdriet en teleurstelling schelen.
Geniet van de aandacht die u krijgt en geef deze positieve energie ook af aan uw omgeving.
Voor apen met een vaste relatie is 2018 het perfecte jaar voor gezinsuitbreiding.
Voor de single aap zal dit jaar een jaar worden waarin er gescoord kan worden in de liefde. Intense liefdesrelaties zullen een groot deel van uw leven beheersen….Ga hier niet te ver in op, er zijn ook nog vrienden die graag contact met u houden!

Financieel 2018:
Op financieel gebied is het tij eindelijk gekeerd. Na een onstuimige periode van onzekerheid en stress wat betreft uw financiële situatie, is alles eindelijk weer onder controle.
Om dit zo te houden moet wel bewust bezig blijven met uw uitgaven.
U voelt zich goed en positief en dat lokt vaak uit tot impulsieve uitgaven. Doe dit niet, want daar zult u achteraf spijt van krijgen..

Carrière 2018:
Op het gebied van werk zal 2018 niet een jaar zijn van veel verandering voor u.
U geniet van uw stabiele situatie en vind het allemaal wel best op het werk.
Let op..blijf wel gemotiveerd en productief want er zijn kapers op de kust…

2018 is een jaar waarin u zichzelf de tijd gunt om te genieten van elke dag, zowel op het werk als privé.
Halverwege het jaar kan het zo zijn dat u een promotie door de neus geboord wordt en uw collega hiermee wegloopt, laat u niet deprimeren hierover en geniet van alle dingen zoals ze zijn, uw tijd komt nog wel..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
❤ Chinese Jaarhoroscoop Haan 2018
de Haan 雞
De haan is het tiende dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender.
Karaktereigenschappen volgens de Chinese astrologie: aards, onbevangen, kleurrijk, beschermend, nauwgezet, nuchter, goed organisatievermogen en huiselijk maar soms ook stug, weinig sociaal, drukdoend, opschepperig en overdreven.

Chinese Jaarhoroscoop Haan 2018
Dit jaar zal voor de haan een belangrijk jaar worden wat betreft carriere en relaties.
Het afgelopen jaar was voor de haan een rustig jaar waar niets echt heel goed ging, maar ook niets heel slecht.
2018 biedt de haan kansen genoeg om zaken eens grondig aan te pakken…
2018 is bij uitstek het jaar waar in veranderingen tot positieve situaties kunnen gaan leiden.

Liefde en relaties in 2018:
Zoals al gezegd wordt het dit jaar allemaal net even anders, dit geldt ook voor de liefde.
Verliefde hanen zullen de macht hebben de prille liefdesrelatie, die er al was in 2017, om te zetten in een mooie basis voor een vaste relatie.
hanen die al gesetteld zijn zullen opnieuw de liefde voor de huidige partner laten opbloeien.
Ook vriendschappen worden versterkt omdat een goede vriend u dit jaar hard nodig zal gaan hebben.
Sta open voor de vraag om hulp van anderen en geef een goed advies, dit zal leiden tot een hechte vriendschap voor het leven.

Financieel 2018:
Op financieel gebied kan het veel rooskleuriger worden voor de haan. Tot nu toe was er stabiliteit, maar 2018 is het jaar van de verandering, ook op financieel gebied.
Pluk hier de vruchten van haan, en laat de teugels maar wat vieren, u heeft er hard voor gewerkt en geniet van de beloning daarvoor.
Let wel op in 2018 met het wagen van een gokje, dit zou desastreuze gevolgen kunnen hebben….

Carrière in 2018:
Uw werk van het afgelopen jaar zal beloond worden in de zin van een loonsverhoging, promotie of onverwachte bonus.
Uw motivatie zal hierdoor nog verder omhoog gaan en u voelt zich goed in balans.
Voor de haan geldt wel, niet lui worden omdat het nu voorspoedig gaat, dit zal bestraft worden.
Werk uzelf niet over de kop en geef duidelijk uw grenzen aan, het wordt gezien dat u uw best doet en de waardering komt er.

Persoonlijke ontwikkeling in 2018:
Hoewel de haan geen zwever is, is 2018 het jaar dat toch enige spiritualiteit en bovennatuurlijke situaties bevat.
U wordt geprikkeld om u eens te verdiepen in meditatie en het vinden van innerlijke rust
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
❤ Chinese Jaarhoroscoop Hond 2018
de Hond 狗
De hond is het elfde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender.

In de Chinese astrologie worden de volgende karaktereigenschappen toegekend aan mensen die in het jaar van de hond geboren zijn: trouw, loyaal, open, eerlijk, ijverig, direct, opmerkzaam, zorgzaam, verdraagzaam en de kampioen van het goede doel, maar ook cynisch en pessimistisch.
Goede partners voor de hond zijn het Varken, het Paard, de Tijger en het Konijn.

Chinese Jaarhoroscoop Hond 2018
Het afgelopen jaar is een jaar geweest van veranderingen en teleurstellingen voor de hond.
Het nieuwe jaar gaat voor meer stabiliteit zorgen. U vindt eindelijk rust in uw leven, zowel op het gebied van arbeid als in de liefde.
Toch is het jaar 2018 ook een jaar om te investeren. Steek energie in uw relatie of waag eens een gokje op financieel gebied.

Liefde en relaties in 2018:
2018 wordt een jaar dat in het teken zal staan van hechte vriendschappen en sterke liefdesrelaties.
2018 wordt het jaar voor u om de banden met vrienden en familie te versterken, u zult zien dat u door te geven veel zult terugkrijgen.
Voor single honden zal er een roerige tijd aanbreken halverwege het jaar, een ontmoeting zal u van de kaart brengen en uw leven positief beïnvloeden.
Dit jaar wordt een jaar waarin al bestaande relaties zich dieper zullen gaan wortelen en een gevoel van geborgenheid zullen geven.

Financieel 2018:
Uw situatie van het voorgaande jaar zal zich verder stabiliseren, waardoor u in staat bent dromen te verwezenlijken op het gebied van reizen en persoonlijke ontwikkeling.
Maar let op 2018 is wel een jaar waarin u niet te hard van stapel moet lopen met uw uitgaven, de situatie is stabiel en dat moet u proberen vast te houden.
2018 is wel het jaar om eens iets nieuws te proberen op financieel gebied, denk aan lange termijn investeringen, beleggen.

Carrière 2018:
De hond staat aan de vooravond van een drastische verandering op het gebied van werk.
2018 is het jaar waarin u niet langer meegaat in de stroom waar u het afgelopen jaar in bent meegevoerd.
U heeft behoefte aan verandering, uitdaging en u voelt zich sterker dan ooit.
2018 is het jaar voor u om uw eigen weg te gaan en uw gevoel te volgen.
Het is tijd voor u om eindelijk die sprong in het diepe te nemen en de sleur van u af te werpen.
2018 zal een zeer vruchtbaar jaar worden waarin u uzelf terug zult vinden en in balans komt met werken en ontspanning.
Uw spiritualiteit speelt hierin een belangrijke rol. Houdt het getal 32 in de gaten, dit is uw geluksgetal dit jaar en zal steeds weer opduiken.

Persoonlijke ontwikkeling 2018:
Uiteraard is 2018 voor u het jaar van verandering, versterken van relaties,en het versterken van de band met u zelf.
Uw zelfvertrouwen is halverwege het jaar op zijn hoogtepunt, u weet wie u bent, staat sterk in het leven en weet wat u wilt.
Als u een studie wilt gaan volgen zal uw zelfverzekerdheid leiden tot een mooi resultaat.
Let wel op voor adviezen van anderen, zij kunnen u belemmeren in uw zelfontplooiing en onnodige onrust veroorzaken. Volg uw hart en luister naar uw eigen gevoel.

❤ Chinese Jaarhoroscoop Varken 2018
het Varken 豬
Het varken is het twaalfde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender.

In de Chinese cultuur worden de volgende karaktereigenschappen toegekend aan mensen die in het jaar van het varken geboren zijn: tolerant en begrijpend, sensueel, geestdriftig, aardig, sympathiek en waarheidsgetrouw, gesteld op gezelligheid en lekker eten, goedgelovig en naïef. Goede relaties zijn mogelijk met de hond, de geit en de draak, slechte relaties met de tijger en de slang.

Chinese Jaarhoroscoop Varken 2018
2017 was geen gelukkig jaar voor het varken wat betreft liefde en vriendschap.
Op financieel gebied ging het het varken echter wel voor de wind.
2018 zal het jaar worden waarin de rollen wel eens omgedraaid kunnen worden voor het onoplettende varken.

Liefde en relaties in 2018:
Let op varken! 2018 is het jaar dat u veel tijd en liefde zal moeten steken in uw in 2017 opgebouwde relaties.
Het is geen jaar waarin alles vanzelf zal gaan op dit gebied, u kunt dus niet achterover gaan leunen en alles voor lief nemen.. anders zult u bedrogen uitkomen.
Vrijgezelle varkens lopen de kans de ‘ware’ tegen het lijf te lopen, steek energie in deze ontmoeting en koester deze.
Gesettelde varkens krijgen de kans hun relatie nog sterker te maken, maar ook dit zal niet zonder enige investering en moeite gaan, werk er dus aan varken!

Financiën in 2018:
Op financieel gebied zal het voor u een stuk minder lastig worden.
U hebt het afgelopen jaar veel geïnvesteerd en in 2018 plukt u hier de vruchten van, geniet hiervan maar ga er zorgvuldig mee om.
U zult in 2018 een financiële meevaller hebben, wees verstandig met uitgeven en denk hierbij ook aan uw omgeving.

Carrière in 2018:
Financieel gaat het prima, dit heeft u te danken aan uw getoonde inzet en motivatie op het werk.
U hebt in 2018 een reële kans op promotie en die verdient u.
2018 zal ook enige veranderingen op de werkvloer brengen, denk daarbij aan vertrekkende collega’s en reorganisatie.
Dit kan enige schommelingen veroorzaken in uw stabiele situatie maar wees niet bang, u zult buiten schot blijven.

Persoonlijke ontwikkeling:
Zoals gezegd zal dit jaar een zwaar jaar worden voor het varken wat betreft relaties.
U zult meer stil moeten staan bij uw gevoel ten opzichte van hechte vriendschappen. Is het de investering waard voor u om deze vriendschappen te behouden?
Op emotioneel gebied zal 2018 u verrijken, en u zult zich sterk en onafhankelijk voelen.
Sta wel open voor kritiek, hier wordt u uiteindelijk alleen sterker van.

Advertenties

10 gedachten over “Chinese Horoscoop, 2018 het jaar van de Hond

 1. Beste Marianne ,
  Ik wil je mede delen dat de horoscoop niet klopt , de Hond staat er niet in vermeld en er staat 2 x de Haan in .

  mvg

  Cook Viviane

  Outlook voor Android downloaden

  ________________________________

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.