Volle Maan 31 Januari


OP WEG NAAR DE VOLLE MAAN EN DE TOTALE MAANSVERDUISTERING
Woensdag 31 januari 2018 is het Volle Maan en Totale Maansverduistering in het vurige rijk van de Leeuw. Dit wordt ook een “Blauwe Maan” genoemd omdat het de tweede Volle Maan in dezelfde maand is en deze is wel heel bijzonder, want het is de derde Supermaan op rij en de eerste Blauwe Maansverduistering in 150 jaar!

De Zon in Waterman en de Maan in Leeuw staan tegenover elkaar. De Aarde staat in het midden. De Maan bevindt zich in de schaduw van de Aarde en krijgt geen licht van de Zon, de kleur van de Maan wordt rood van kleur. De totaliteit van de Maansverduistering duurt 1 uur en 16 minuten en is alleen waarneembaar in Noordwest-Amerika, de Stille Oceaan, Azië en Australië.
Vergelijkbare gebeurtenissen zoals deze hebben zich in de Winter van 1999 hebben voorgedaan komen terug en vragen alsnog om een oplossing. Op 31 januari 1999 viel de Maansverduistering ook op 11º in de Leeuw. Blijf waakzaam.
Deze volatiele Maansverduistering wordt in de komende maanden regelmatig getriggerd, waaronder een conjunctie met de zuidknoop in april 2018 en met de rode strijder Mars in juni en oktober 2018.

Vooral Finland, Rusland en Iran worden door deze Maansverduistering beïnvloed. Iedereen met de ascendant, Zon of Maan in Leeuw of Waterman in de geboortehoscoop of de Solaar voor 2017/2018, worden het meest beïnvloed door deze Maansverduistering.

Of het nu op een persoonlijk of wereldwijd niveau is, deze drie Supermanen onthullen de waarheid. De waarheid is de poort tot verandering, vooruitgang en groei.

De asteroïde Ceres vervult de hoofdrol in deze Maansverduistering. Ceres is onafhankelijkheid en maakt zich sterk voor de rechten voor de vrouw. Ceres, symboliseert het feminisme, het niet-traditionele moederschap, zoals onafhankelijke werkende vrouwen. Als de godin van de Landbouw heerst Ceres over de gewassen, de oogst, natuurlijke hulpbronnen en het milieu. De conjunctie van de Volle Maansverduistering met Ceres vestigt de wereldwijde aandacht op de rechten van de vrouw en de positie van vrouw in de patriarchale samenleving.

Ook al valt deze Totale Maansverduistering in Leeuw is er een sterke link naar het dierenriemteken Kreeft door de samenstand met de vaste sterren Asellus, Australis en Acubens in het dierenriemteken Kreeft. Kreeft is intuïtief en emotioneel, Kreeft wil zorgen, voeden en behoeden. De Maan is verbonden met Kreeft, het vrouwelijke. De Maan symboliseert het traditionele moederschap, het vrouwelijke aspect, gevoelswereld, emoties, onderbewustzijn, gewoonten, herinneringen, stemmingen, moederinstinct, koestering, thuis en de behoefte aan veiligheid.

Deze Totale Maansverduistering fungeert als een katalysator om de ongelijke (machts)verhoudingen tussen vrouwen en mannen op te heffen en traditionele rollenpatronen te doorbreken. Er komen nieuwe wetsvoorstellen of wetgeving over huwelijkse voorwaarden, emancipatie, de rechten van de vrouw, zwangerschapsverlof, kinderopvang, gelijke beloning en gedeelde voogdij over kinderen na scheiding.

Bovenal gaat het om gerechtigheid voor ons allemaal!

© Marlies Goovers – Astrologe
Bron:www.gooverscounseling.com/nl/horoscopen/daghoroscopen-2018
De Maan is vol om 14:27 uur!

Mooie voorbereiding allemaal!

Teken voor Tibet


Beste Marianne,

Op 7 februari zal koning Willem-Alexander samen met minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken een werkbezoek aan China afleggen. Het bezoek gaat voor een groot gedeelte over de onderlinge handelsrelatie.

International Campaign for Tibet vindt dat de gelegenheid bij uitstek om uit te leggen dat China helemaal geen gewone handelspartner is. Ook willen we aandacht vragen voor de ernstige mensenrechtenschendingen van politieke gevangenen in Tibet. Dat gaan we doen door een open brief aan de koning te sturen. Bovendien roepen we minister Zijlstra in een petitie op om handelsbelangen niet boven mensenrechten te stellen.

Als zeer gewaardeerde supporter van ICT stellen we jou vandaag als eerste op de hoogte van de inhoud van de briefLees hem hier hier en teken gelijk de petitie.

Het zou fantastisch zijn als je de brief deelt met familieleden, vrienden en kennissen waarvan jij denkt dat zij de mensenrechten hoog in het vaandel hebben staan, zodat ook zij de petitie tekenen. We willen zoveel mogelijk petities ophalen, die minister Zijlstra dan mee kan nemen in zijn handbagage op weg naar China.

Alvast hartelijk dank!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Open brief aan Zijne Majesteit koning Willem-Alexander

Geachte Majesteit,

Op 7 februari brengt u op uitnodiging van president Xi Jinping een werkbezoek aan China. Onder aanvoering van minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken wordt er uitgebreid gesproken over het verder intensiveren van de handelsrelatie.

Ik weet, uw rol is ceremonieel. En het past niet om u op uw geweten aan te spreken. En dat hoeft ook niet. Ik weet dat de schending van de mensenrechten in het al meer dan 65 jaar lang door China bezette Tibet u aan het hart gaat.

Immers, in 2008, nog maar tien jaar geleden, liet u op de website van het Koninklijk Huis optekenen bezorgd te zijn over de ontwikkelingen in Tibet, ‘net als iedereen’. U vond dat er ‘moest worden gestreefd naar een vreedzame oplossing, met respect voor de mensenrechten, waarbij rekening moet worden gehouden met de positie van alle bevolkingsgroepen’.

Wat betreft de situatie in Tibet is er in ieder geval geen enkele reden om uw uitspraken van toen te herzien. Integendeel.

Op het moment dat u op 7 februari aanschuift voor het diner, ‘genieten’ er op een afstand van nog geen drie en een half uur uur vliegen honderden politieke gevangenen in Tibet van een heel ander soort Chinese gastvrijheid. Ze worden gedood of, als het meezit, ‘alleen maar’ gemarteld, omdat ze hun eigen Tibetaanse taal willen spreken in plaats van gedwongen Chinees. Of omdat ze niet Xi Jinping, maar de Dalai Lama als enige spirituele leider van Tibet erkennen.

Volgens China is de Dalai Lama een terrorist en is dat reden om iedereen te laten boeten, die zich met hem inlaat. Dat u enige jaren geleden in de Nieuwe Kerk in Amsterdam een onderhoud heeft gehad met de Dalai Lama spreekt dus wat China betreft niet in uw voordeel.

Iemand, die net als u, het lef had om de Dalai Lama te ontmoeten, was Barack Obama. Toen hij in 2009 de Dalai Lama ontving in het Witte Huis, werden twee dagen later de door China aan een Amerikaanse dierentuin geschonken babypanda’s teruggevorderd door de Chinese regering. Zou Ouwehands Dierenpark dus hopen dat u de Tibetaanse kwestie niet aankaart tijdens uw bezoek?

En dat is nu precies het probleem waar de wereld mee worstelt. China houdt landen waar het veel handel mee drijft economisch in de houdgreep door represailles in het vooruitzicht te stellen wanneer geageerd wordt tegen het Chinese mensenrechtenbeleid. China strafte Noorwegen met handelsrestricties nadat het Noorse Nobelcomité in 2010 zijn vredesprijs gaf aan de gevangen Chinese dissident Liu Xiaobo, die inmiddels in hechtenis is overleden. Zuid-Afrika durfde het niet aan om de Dalai Lama tot het land toe te laten wegens grote handelsbelangen met China. De lijst van landen die gebukt gaan onder de Chinese toorn is oneindig lang.

Hoe moeten we hier als Nederland mee omgaan?

Om te beginnen helpt het als minister Zijlstra de morele verplichting voelt om de fundamentele Nederlandse waarden uit te dragen en geen diepe buiging maakt voor president Xi Jinping. Er verandert niets, zolang we blijven zwijgen en China als een normale handelspartner blijven beschouwen. Het Tibetaanse volk zal gewoon verder blijven lijden onder het juk van de Chinese bezetters.

Majesteit, u bent in deze kwestie met handen gebonden en mag als koning geen standpunt innemen. Maar geloof mij dat veel Nederlanders uw tien jaar geleden verkondigde mening als geen ander delen. Tegen hen wil ik zeggen dat er een mogelijkheid is deze mening vrijelijk te verkondigen door een petitie te tekenen op de website savetibet.nl. We zullen de petities in een handzaam koffertje aan minister Zijlstra aanbieden, zodat het meekan als handbagage in het vliegtuig naar China.

Ik wens u een goede reis.

Met de meeste hoogachting,

Tsering Jampa

Directeur International Campaign for Tibet Nederland

 

Lieve mensen strijk over je hart en teken de petitie voor de mensenrechten in Tibet. Deze vredelievende mensen hebben ook recht op een vrij leven in plaats van onderdrukt te worden door een corrupte China.

 

Vijf manieren om lucide te leren dromen


Vijf manieren om lucide te leren dromen

Tijdens het dromen beseffen dat je droomt. Sommigen kunnen dit van nature, anderen leren het met wat oefening. Word een ‘droomreiziger’ en ontdek een inspirerende wereld vol vrijheid.

oefeningen, droomgeheugen, slapen,
Stel je voor dat je in je droom aan het vliegen bent. Eerst zoef je nog over Hollandse weilanden, maar al snel ga je richting een tropisch eiland. Met je tenen voel je even aan de puntige bladeren van een palmboom en vervolgens vlieg je door naar de toppen van een ongekend hoge berg. Je slaapt en je denkt dat je kunt vliegen. En in je dromen kan dit ook allemaal. Maar opeens gebeurt er iets vreemds, want terwijl je aan het dromen bent, weet je dat er iets niet klopt. Jij kan helemaal niet met je tenen de toppen van een palmboom aanraken vanuit de lucht, dat is onmogelijk. In dat heldere moment besef je dat je aan het dromen bent. Als het je lukt om die helderheid vast te houden en niet wakker te schrikken, ben je lucide aan het dromen.

Hoe leer je lucide dromen?
Sommige mensen zijn van nature lucide dromers. Zij beseffen in hun droom regelmatig dat ze aan het dromen zijn. Ze vertellen ook vaak over een ultiem gevoel van vrijheid en hoe ze liever nooit meer uit die droom willen stappen, omdat het zo fijn is in die andere wereld waar alles kan. Maar een groot deel van ons droomt zelden lucide en als we het al doen dan is het meestal zo’n vreemde ervaring, dat we onmiddellijk onze ogen openen en weer wakker zijn.

Hoe kun je nu leren om regelmatig lucide te dromen en vervolgens ook in die droom te blijven? Het grootste obstakel is je eigen geest, maar die kun je gelukkig trainen.

Oefeningen voor overdag
Je kunt beginnen met je er bewust van te worden hoe het leven in elkaar steekt als je wakker bent. Alle elektrische apparaten doen het en je weet dat je met de auto of de trein naar je werk bent gegaan. In de nacht is dat allemaal anders. Als je je overdag steeds bewust bent van het feit dat je staat, zit, loopt of eet, dan zul je als je aan het dromen bent dat ook makkelijker doen. Een mindful leven leiden, daar komt het op neer. Op die manier maak je jezelf steeds bewuster van waar je mee bezig bent, zodat je in je droom kunt testen of je aan het dromen bent.

Voor het slapen gaan
De volgende stap is: voordat je gaat slapen je geest zo veel mogelijk tot rust brengen, zodat je helder de nacht in gaat. Je kunt daarvoor een vorm van meditatie of ademhalingsoefeningen kiezen die bij jou goed werken. Het gaat er vooral om dat je een manier vind die bij jou past.

Train je droomgeheugen
Een belangrijk ander punt voordat je in slaap valt: neem je voor om lucide te dromen. En blijf dat gedurende de hele nacht doen. Als je merkt dat je wakker wordt, blijf dan doodstil liggen om je je droom te kunnen herinneren. Dromen hebben de neiging om weg te floepen zodra je begint te bewegen. Zeker als je net met je droompraktijk begint, is je droomgeheugen nog vluchtig. Maar ook dit kun je trainen. Leg elke avond naast je bed een droomdagboek klaar. Door daar steeds je dromen in op te schrijven, ook al herinner je je in het begin weinig tot niets, stimuleer je de gave om lucide te dromen. Het kan helpen om jezelf vragen te stellen als: waar was ik, wat gebeurde er vlak daarvoor? Wat wilde ik? Hoe voelde ik me? Kan ik de droom een titel geven?

Van mild naar wild
Als je een flink aantal dromen in je dromendagboek hebt verzameld, kun je zien of daar terugkerende droomtekens in voorkomen. Misschien droom je wel voortdurend van een zwarte auto, een eindexamenformulier dat je moet invullen of een brullende tijger. Bij lucide dromen gebruik je deze symbolen niet zozeer om je droom te verklaren of te duiden, maar om je erop te wijzen dát je droomt en om vervolgens de droom te sturen. Er zijn verschillende methoden die je helpen om lucide te dromen. Bij de zogenaamde MILD-techniek neem je je voor het slapen gaan aandachtig voor: de volgende keer dat ik droom, besef ik dat ik droom. Deze of een vergelijkbare mantra herhaal je net zolang totdat je voelt dat je gemakkelijk in slaap kunt vallen. Daarna kun je eventueel een teken, een beeld, waarover je wilt dromen, visualiseren. (De kans is groot dat je tijdens het visualiseren in slaap valt, dat is prima.) Deze vorm is heel geschikt voor beginners, zeggen ervaringsdeskundigen.
Je kunt ook WILD gaan, maar dat is meer een aanpak voor gevorderden, waarbij je meteen na het in slaap vallen in lucide dromen terechtkomt. Het geheim? Je maakt jezelf ’s nachts wakker op een gunstig droommoment, dat wordt bepaald door je slaapcyclus (in het algemeen zo’n vier à vijf uur na een diepe slaap). Deze methode is geïnspireerd op duizenden jaren oude praktijken uit het Tibetaans boeddhisme, ook wel Droomyoga genoemd.

Meer weten?
Alan B. Wallace, ‘Wakker dromen’, Altamira.

De les van vergeving


IK ver-GEEF het JOU terug in LIEFDE,
Omdat het niet mijn les was om te leren,
Ondanks dat de door jouw gedane actie mij bezeerde.

IK ver-GEEF het JOU in LIEFDE,
Omdat ik hoop dat jij jezelf kunt ver-GEVEN,
Want deze heling in jou zorgt voor een harmonieuzer leven.

IK ver-GEEF het JOU in LIEFDE,
Omdat jij handelde vanuit pijn, angst of verdriet,
Jij deed dit omdat liefde jou ergens verliet.

IK ver-GEEF het JOU daarom in LIEFDE terug,
Zodat de liefdeloze acties stoppen te bestaan,
En er in jou en mijn hart ruimte voor zachtheid kan ontstaan.

IK ver-GEEF het JOU in LIEFDE,
Zodat ik mezelf bevrijd van de last die ik anders blijf dragen,
Ik mag mezelf hiervan bevrijden, ik hoef hierin niks van mijzelf te vragen.

IK ver-GEEF het JOU in LIEFDE,
Omdat ik mezelf lief heb en mezelf zie als een waardig mens,
Ik vergeef jou en mezelf, omdat ik besef dat dit is wat ik mijzelf toewens.

By Be-loved

 

 foto van Mareiki.

Ware of Narcistische liefde


WARE LIEFDE VERSUS NARCISTISCHE LIEFDE

geschreven door Mjon Van Oers
verliefd stel op een schommel in zee

Ware liefde is een van de meest helende krachten in het universum. Daartegenover staat de narcistische nep-liefde die een van de meest duistere krachten is die je kunt ervaren. Maar, hoe kun je de echte ware liefde onderscheiden van de narcistische nep-liefde?

Wat is ware liefde?

Veel van wat we tegenwoordig ‘liefde’ noemen, is eigenlijk geen echte liefde. Het zijn verschillende vormen van lust, affiniteit, affectie, coherentie of narcistische behoeftigheid.

De realiteit is dat ware liefde zeldzaam en enorm kostbaar is. Het moment dat je ware liefde kunt ervaren, is het moment dat je volledig gezien, begrepen, vergeven, geaccepteerd en geliefd bent, zoals jij bent. Dit gevoel is het meest omarmende en bevrijdende gevoel dat je kunt beleven.

Ware liefde gaat over het houden van, zonder voorwaarden. Met andere woorden, ongeacht wat een andere persoon zegt, doet, voelt, denkt of gelooft, heb je ze nog steeds onvoorwaardelijk lief.

Wat is narcistische liefde?

Narcistische liefde is voorwaardelijke liefde en is het compleet tegenovergestelde van ware onvoorwaardelijke liefde. Pas als er aan bepaalde voorwaarde is voldaan zal deze valse vorm van liefde worden verdiend en wordt er genegenheid en vriendelijkheid gegeven.

In feite is de narcistische voorwaardelijke liefde niet eens ‘liefde’ te noemen, want in de ware zin van het woord is liefde altijd onvoorwaardelijk.

Narcistische voorwaardelijke liefde zegt: “Ik zal alleen van je houden, als je dit doet, dat zegt, me dit geeft én doet wat ik zeg”.  Met andere woorden; ik hou alleen van je als ik controle over je heb en als je jezelf voor mij opoffert.

Ware liefde versus narcistische liefde

In tegenstelling tot ware liefde, die vrij wordt gegeven, moet narcistisch liefde eerst ‘verdiend’ worden. Zo zijn er nog talloze andere tegenstellingen tussen ware en narcistische liefde zoals:

Ware liefde heeft niets van de andere nodig, narcistische liefde wordt alleen gegeven als er een eigenbelang is.
Ware liefde is onbeperkt, narcistische liefde is beperkend.
Ware liefde duurt oneindig voort. Narcistische liefde duurt zolang de onuitgesproken regels worden gehandhaafd.
Ware liefde opent deuren, narcistische liefde houdt alles gesloten.
Ware liefde nodigt uit tot volledige expressie van jezelf, narcistische liefde bestraft het.
Ware liefde verleent je de vrijheid, die narcistische liefde wegneemt.
Het is niet moeilijk om te zien hoe de narcistische voorwaardelijke liefde een recept is voor een ongelukkige relatie.

De essentie van liefde

Ware liefde nodigt je uit om naar jouw waarheid te leven en om authentiek te zijn. Door je bewust te zijn van deze essentie van liefde, kun je voor altijd breken met de onwetendheid en de illusie van de nep-liefde doorzien.

Iedereen die echt van je houdt, zal je de vrijheid verlenen om compleet jezelf te zijn. Dit is hoe je kunt weten dat het echte liefde is. Verder hoef je niet te kijken of te zoeken naar een diepere betekenis of moeilijke, geavanceerde begrip van Ware Liefde. In essentie is Ware Liefde altijd verbonden met de vrijheid om te zijn wie je bent. Zo simpel is het!

Ware Liefde is altijd verbonden met de vrijheid om te zijn wie je bent.

Gezien de aanzienlijke invloed die een narcistische partner, vriend, ouder, kind of baas kan hebben in jouw wereld, is het verstandig zoveel mogelijk te weten over wie deze mensen zijn, wat hen drijft en hoe je ermee omgaat. De informatie die je nodig hebt om de invloed van narcisme in je leven te minimaliseren kun je vinden in het boek Voorbij het Narcisme in je relaties familie en werk, van Mjon van Oers. Het boek Voorbij het Narcisme is te bestellen als e-book en paperback.

Vijf quotes om je te helpen in moeilijke tijden


We hebben allemaal moeilijke tijden meegemaakt die hun stempel op ons leven drukten en ons ervan weerhielden om vooruit te blijven bewegen. Deze ervaringen kunnen echter ook keerpunten zijn die ons stimuleren om te groeien, te verbeteren en te leren.

We zijn geneigd om negatieve ervaringen af te wijzen omdat we geleerd hebben dat ze niet goed voor ons zijn. Ze geven ons een slecht gevoel, ze maken ons verdrietig… De waarheid is echter dat ze ons veel kunnen leren, en ze veel positiever zijn dan we denken.

Quotes om je door moeilijke tijden heen te helpen

Moeilijke tijden stellen je in staat om te reflecteren op het verloop van je levenen om na te denken over wat je werkelijk wilt en welke weg je moet volgen. Maar soms is dit niet zo makkelijk en heb je een duwtje nodig om je te inspireren.

Sommige mensen vinden dit duwtje in muziek, anderen in een goed boek of goede film… Elke zin, elk woord, elke noot kan jou helpen om een moeilijke periode te overwinnen, om de situatie vanuit een ander perspectief te bekijken, en om op te staan wanneer je denkt dat je dit niet kunt.

Vandaag zullen we vijf quotes met je delen die je door moeilijke situaties heen kunnen helpen. Deze quotes zullen je aanmoedigen, motiveren en je in staat stellen om te reflecteren.

Moeilijke Tijden

1. “Jouw gedachten hebben je gebracht tot waar je vandaag bent; jouw gedachten zullen je brengen tot waar je morgen zult zijn.”

Deze quote, die een diepgaande les bevat, komt van de Britse filosoof James Allen. Misschien heb je spijt van dingen die je hebt gedaan, situaties die jij hebt veroorzaakt. De beslissingen die je maakt zullen soms resultaten hebben die niet positief zijn.

Als je een moeilijke tijd doormaakt die het gevolg is van jouw beslissingen, dan is het nu tijd om de dingen te veranderen. Het verleden kun je niet veranderen, maar het heden en de toekomst wel. Denk meer na over je beslissingen en ga niet lichtvaardig met ze om. Ze kunnen je brengen waar je maar heen wilt.

Weet dat zelfs als je deze stappen volgt, je nog teleurgesteld kunt raken over de resultaten. Maar maak je geen zorgen, het leven is nu eenmaal vallen en opstaan. Blijf goed nadenken over je beslissingen en blijf leren van alle gevolgen die zij met zich meebrengen.

2. “Het leven bestaat niet uit een goede hand, maar uit het op de juiste manier spelen van de kaarten die je hebt.”

Deze quote vol wijsheid komt van de Amerikaanse komiek Josh Billings. Je kent ze vast wel, van die mensen die overal over klagen. Met geklaag kom je alleen niet ver. Accepteren wat je hebt en intelligent handelen zijn veel betere opties.

Moeilijke Tijden

Ook al heb jij de beste hand in het spel, als jij niet weet hoe je jouw kaarten moet spelen, wat heb je er dan aan? Zelfs al heb je de beste kaarten, zul je niet het gewenste resultaat bereiken als je niet weet hoe je verder moet. Dit is iets dat heel vaak voorkomt.

Dit is waarom je zou moeten beoordelen wat je hebt en goed moet nadenken over hoe je elke kaart zult gaan spelen voordat je tot handelen overgaat. Soms handelen we te snel en hebben we later spijt van de gevolgen. Doe het rustig aan; niemand dwingt jou om zo gehaast te handelen.

3. “Doe wat je kunt, met wat je hebt, daar waar je bent.”

Deze quote van Theodore Roosevelt herinnert ons eraan dat we soms onze eigen ergste vijanden worden. We denken dat we alles altijd maar perfect moeten doen, dat we geen fouten mogen maken, en dat alleen de beste middelen ons de resultaten zullen geven waar we op hopen.

Maar we vergeten dat het de inspanningen zijn die we leveren op onze weg die ons succes zullen bepalen. Je te veel richten op de resultaten zal een hoop problemen en frustratie veroorzaken, waardoor je de behoefte zult hebben om alles maar op te geven, als je dit niet al gedaan hebt.

Als we leren om te genieten van de weg die naar onze doelen leidt, zullen we ons veel beter voelen. We zullen beseffen dat we niet het beste van het beste nodig hebben om te krijgen wat we willen; het enige wat we nodig hebben is vastberadenheid en inspanning.

4. “Ik kan in drie woorden opsommen wat ik allemaal over het leven heb geleerd: het gaat door.”

De Noord-Amerikaanse dichter Robert Frost herinnert ons aan de situaties uit het verleden waarin we dachten dat alles verloren was. Soms kan het meemaken van een moeilijke periode ervoor zorgen dat we een pessimistische houding aannemen die ons laat denken dat we nooit meer zullen kunnen opstaan.

Moeilijke Tijden

Zelfs mensen die de meest verschrikkelijke tragedies moesten doormaken hebben zich erdoorheen geslagen, ermee gedeald, en zijn verder gegaan met hun leven. Positief zijn is ontzettend belangrijk in deze situaties, omdat het leven doorgaat, zelfs al klinkt dit hard. In de toekomst zullen die slechte momenten slechts herinneringen zijn.

Denk niet dat het het einde van de wereld is. Denk niet dat alles voor jou voorbij is. Je zult negatieve emoties ervaren, niet om jou te verslaan, maar om je sterker te maken. Niet alles zal goed zijn, maar er is altijd nog de dag van morgen.

5. “Als je iets niet leuk vindt, verander het dan; als je het niet kunt veranderen, verander dan de manier waarop je erover denkt.”

Deze quote van Mary Engelbreit herinnert ons eraan dat zwelgen gedurende moeilijke tijden ontzettend onproductief is. Wat heb je eraan om je zo slecht te voelen door die persoon of situatie? Vind je het leuk om je terneergeslagen te voelen? Het antwoord is toch vast en zeker wel ‘nee’.

Er zijn ontzettend veel omstandigheden te bedenken waarin het niet in onze handen ligt om de dingen te veranderen. Wat kun je in deze gevallen doen? Het antwoord is eenvoudig: verander je manier van denken. Acceptatie is een belangrijke stap om jezelf te bevrijden van dat wat jou zo overstuur maakt.Laat de slechte tijden er niet voor zorgen dat je denkt dat je een slecht leven hebt.

Maak jij een moeilijke tijd door? In welke van deze quotes kun jij je het meeste vinden? Als je nog andere quotes hebt die je graag wilt delen, dan horen wij ze graag. Sommige quotes zijn het waard om gedeeld te worden, omdat ze waardevolle lessen bevatten die ons kunnen helpen om ons door moeilijke tijden heen te slaan.

Moeilijke Tijden