Bach: onzekerheid


Bach Bloesems: Groep 2:

 

Gemoedstoestand: Onzekerheid

Cerato of loodkruid. 

Cerato is geschikt voor díe mensen die niet op de eigen intuïtie durven te vertrouwen. Ze trekken geen consequenties uit de intuïtieve kennis die ze bezitten, maar zoeken allerlei rationeel getinte uitvluchten. Zij zoeken mensen op die het vast veel beter weten dan zijzelf en vragen tot vervelens toe om raad.

Op deze manier vervreemden ze van zichzelf: het verzamelen van losse kennis en feitjes leidt niet tot een ander inzicht, wat tot gevolg kan hebben dat ze nog fanatieker gaan zoeken naar andere meningen en nieuwe kennis.

Cerato kan helpen deze spiraal te doorbreken en weer vertrouwen te krijgen in de eigen waarnemingen.

Voor diegene die te weinig zelfvertrouwen hebben en geen/moeilijk eigen beslissingen kunnen nemen. Men heeft geen vertrouwen in de eigen intuïtie, twijfelt en is erg onzeker. Cerato-mensen hebben grote bewondering voor personen die weten wat ze willen en hebben de neiging die persoon te imiteren. Ze praten graag en vragen voortdurend de mening van anderen. Ze zijn in staat de raad van anderen op te volgen om er vervolgens achter te komen dat hun eigen oordeel toch de juiste was.

Cerato, de naam die Dr. Bach eraan gaf, is geen bestaande naam in de flora’s. Dr. Bach nam eenvoudig het eerste gedeelte van de botanische geslachtsnaam Ceratostigma. Deze is samengesteld uit Grieks keras ‘hoorn’ en stigma ‘stempel’ (u weet wel: het uiteinde van de stamper, die bestaat uit vruchtbeginsel, stijl en stempel; op de stempel kiemen de stuifmeelkorrels) en is gekozen omdat de soorten die in dit geslacht worden samengevat, als kenmerk een hoornachtig uitgroeiseltje aan de stempel hebben.

Dr. Bach over Cerato: “Het Loodkruid zal je helpen je individualiteit en je persoonlijkheid te vinden en, bevrijd van invloeden van buitenaf, je in staat te stellen die grote gave van wijsheid, die je bezit, te gebruiken voor het welzijn van de mensheid” (C.W., blz. 108).

De bloesemremedie Cerato helpt je je innerlijke stem te horen, vol vertrouwen naar deze te luisteren en je erdoor te laten leiden. Je bent niet meer afhankelijk van het oordeel van anderen, wat wel of niet goed voor je zou zijn. Je ontwikkelt innerlijke wijsheid en een sterke intuïtie. Met zekerheid kun je nu heldere oordelen en meningen geven. Blokkades tussen je Hogere Zelf en je denken worden verwijderd. Je benodigde kennis blijkt opeens ‘op afroep’ beschikbaar. Je kunt moeiteloos informatie bijeenbrengen, verwerken en toepassen in de praktijk. Je wilt je verworven kennis met anderen delen.

Mogelijke emotionele klachten:

 Onvoldoende vertrouwen in intuïtie
 Onzekerheid
 Zichzelf wantrouwen
 Twijfelen aan eigen bekwaamheid
 Alsmaar raad vragen aan anderen
 Geen eigen mening
 Imiteren van anderen
 Onwetendheid

Doelstelling van het gebruik van Cerato:

Vertrouwen krijgen in de eigen intuïtie. Zelfstandig kennis vergaren en verwerken.

Advies: Een week lang geen raad vragen. Één van de verkregen inzichten op eigen risico uitproberen.

Affirmatie: Ik weet zelf wat goed voor me is.

 

 

Scleranthus of hardbloem

Scleranthus werkt rustgevend op mensen die last hebben van rusteloosheid en extreme stemmingswisselingen. Typerend voor deze categorie mensen is dat ze niet goed tot een besluit kunnen komen: aangezien ze beurtelings door twee mogelijkheden worden aangetrokken, kunnen ze vaak moeilijk een keuze maken. Om aan een dilemma te ontsnappen en vrij te kunnen kiezen, heeft een mens immers zeker drie keuzemogelijkheden nodig. Door Scleranthus te gebruiken gaat de energie in rustiger banen stromen, waardoor alle kracht optimaal kan worden gebruikt. Ook in lichamelijk opzicht gaat men beter en meer ontspannen functioneren.

Scleranthus-types zijn veelzijdige, geestelijk beweeglijke mensen, die een zaak van twee kanten kunnen bekijken en in staat zijn in uitersten te denken. Maar zodra zij moeten kiezen tussen twee mogelijkheden, komen ze in de problemen. Dan beginnen ze te twijfelen. Is de beslissing eenmaal met moeite gemaakt dan is daarmee de kous nog niet af, want de twijfel blijft of wel de juiste keuze is gemaakt. Toch zullen ze anderen zelden om raad vragen.

Je ziet dit onevenwichtige ook terug in hun stemmingen. De ene dag vreugdevol, de andere dag droevig, energievol en lusteloos, pessimistisch en optimistisch, Jantje lach en Jantje huil. Hun gesprekken verlopen vaak grillig omdat ze de neiging hebben van de hak op de tak te springen. Er gaan ook zoveel dingen tegelijk door het hoofd. De innerlijke onrust en rusteloosheid blijkt ook vaak uit de nerveuze gebaren die ze maken.  Ook lichamelijke klachten verplaatsen zich of komen zomaar op en verdwijnen weer. Zelfs de ontlasting kan met de dag veranderen. De onevenwichtigheid van het Scleranthus-type kan zich ook uiten in verschillende soorten reisziekte. Scleranthus-mensen hebben dan ook constant het gevoel tussen twee stoelen in te zitten en voelen zich daardoor vaak erg ongelukkig.

De Hardbloem werd vroeger vaak klawel genoemd, wat ‘kluwen’ betekent. Het Engelse Knawel, ontleend aan het Duitse Knäuel, betekent hetzelfde. Die naam is waarschijnlijk ingegeven door de sterk vertakte groeiwijze van deze bossige plant. Kleurige bloemblaadjes (kroonbladen) ontbreken bij de Hardbloem; er zijn slechts vijf benige, witgerande, groene bloemdekbladen, die vaak bruin- of roodachtig verkleuren. Hierop berust de botanische naam van de plant: Scleranthus is afgeleid van Grieks sklèros ‘hard’ en anthos ‘bloem’ en betekent dus letterlijk ‘harde bloem’. De soortnaam annuus (‘eenjarig’, van Latijn annus ‘jaar’) heeft betrekking op het gegeven dat de plant, evenals vele andere eenjarigen, haar cyclus van zaad-bloemzaad in één groeiseizoen voltooit.

Dr. Bach over Scleranthus: “Onevenwichtigheid kan worden opgelost door de ontwikkeling van zelfbeschikking en besluitvaardigheid en door dingen te doen met beslistheid in plaats van afwegen en twijfelen. Ook al zouden we in het begin fouten kunnen maken, het is toch beter te handelen dan kansen voorbij te laten gaan door gebrek aan besluitvaardigheid. Dan zal zelfbeschikking spoedig groeien; angst om in het leven te duiken zal verdwijnen en de verkregen ervaringen zullen ons denken leiden tot een beter beoordelingsvermogen” (C.W., blz. 136).

De bloesemremedie Scleranthus geeft besluitvaardigheid en vergroot je concentratievermogen en stabiliteit. Je bewaart onder alle omstandigheden je innerlijke rust en evenwicht. Op het juiste moment weet je trefzeker de juiste beslissing te nemen, aldus te kiezen voor ja of nee en bij die keuze te blijven. Je leert accepteren dat er altijd twee mogelijkheden zullen zijn en dat je maar voor een kunt kiezen. Je stemt je meer en meer af op je innerlijk ritme en gaat, geconcentreerd en met de blik naar voren gericht, lichtvoetig op je doel af en bereikt dit ook. Door je zekerheid, gerichtheid en besluitkracht oefen je een rustgevende invloed uit op je omgeving.

Mogelijke emotionele klachten: 

 Besluitloosheid
 Grilligheid
 Onzekerheid
 Twijfel
 Gebrek aan innerlijk evenwicht
 Onrust  Onevenwichtigheid
 Niet kunnen kiezen
 Rusteloosheid
 Vraagt zelden om raad

Doelstelling van het gebruik van Scleranthus:

Het leren bundelen van energie. Het vergroten van keuzemogelijkheden. Het harmoniseren van de lichaamsfuncties.

Advies: 

Meditatie yoga

Affirmaties: 

Ik ben vrij om te kiezen. Beter fout gekozen dan niets gedaan.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

<strong>Wild rose of hondroos.  </strong>

Wild rose geeft verlichting aan mensen die last hebben van depressies en futloosheid. Zij kunnen niet de kracht opbrengen om de gewenste veranderingen in hun leven door te voeren. Als gevolg daarvan voelen ze zich somber gestemd en verwachten ook niet meer dat het beter zal worden. Ze leggen zich bij de feiten neer en vechten niet meer voor verbetering van hun situatie. Hieruit ontstaan vaak ernstige energieproblemen. Wild rose zorgt ervoor dat men weer verwachtingen gaat koesteren en geeft de energie om daar vorm aan te geven.

Berust je apathisch, onverschillig en zonder te klagen in je levensomstandigheden en laat je alles over je kant gaan? Heb je je levensvreugde prijsgegeven en mis je iedere motivatie? Laat je eigen initiatief geheel achterwege en doe je geen enkele moeite meer om je leven positief te veranderen? Heb je je hoofd in je schoot gelegd en je willoos geschikt in je lot? Meen je dat je omstandigheden toch niet meer te veranderen zijn, zoals je vastgelopen huwelijk, je beroep dat geen vervulling schenkt of je chronische aandoening? Gebruik je uitdrukkingen als ‘daar moet ik nu eenmaal mee leren leven’, of ‘dat zit bij ons gewoon in de familie’ of ’voor mij is het toch allemaal te laat’? Voel je je innerlijk leeg, futloos en altijd moe? Klinkt je stem monotoon en mat? Heb je door je apathie een verstikkende invloed op je omgeving?

De bloesemremedie Wild Rose laat je vitaliteit geleidelijk aan weer opleven en geeft nieuwe levenswil. Je gaat je iedere dag meer aan het leven wijden. Je kunt je vol verwachting en levendige interesse weer openstellen voor de kleine en grote rijkdommen van het bestaan. Je voelt je steeds meer innerlijk vrij en flexibel. Je wilt weer gezond worden en onderneemt daar actie in. Je matheid en voortdurende vermoeidheid verdwijnen gaandeweg. Wat je onderneemt doe je met plezier en voldoening.

Mogelijke emotionele klachten:

 Apathie  Berusting  Onverschillig  Depressief  Lusteloos  Vermoeid

<strong>Doelstelling </strong>van het gebruik van Wild rose:

Het terugkrijgen van een positieve instelling. Energiek in het leven staan.

<strong>Advies:  </strong>

Iets nieuws ondernemen.

<strong>Affirmaties:  </strong>

Het leven geeft mij alle mogelijkheden. Ik ben zelf de sleutel tot verandering.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

Gorse of gaspeldoorn.

Gorse schenkt mensen die het niet meer zien zitten vertrouwen in wezenlijke veranderingen. Ze proberen nog wel allerlei therapieën, maar eigenlijk geloven ze er niet meer in. Ze vergeten dat ze zelf de bron zijn van veranderingsprocessen en zien niet dat hun negatieve verwachtingen mede oorzaak zijn van voortdurende teleurstellingen. Zo wordt telkens weer het idee dat hun situatie hopeloos is bevestigd. Helaas wordt deze verwachting ook bevestigd door díe therapeuten die ervan uitgaan dat de weg naar herstel moeilijk en langdurig zal zijn. Gorse opent de bron naar een diep niveau van levensoptimisme.

Lijd je aan een (chronische) ziekte, heb je het idee van alles geprobeerd  te hebben, maar niets helpt en laat je nu alle moed en hoop varen?

De Gorse-remedie is voor mensen en dieren in een staat van uiterste wanhoop. Vaak betreft het mensen die ernstig ziek zijn en die te horen hebben gekregen dat er geen hoop meer op verbetering is. Ze is ook voor de persoon die het gevoel heeft dat alle behandelingen nutteloos zijn, maar alleen om anderen een plezier te doen nog bereid zijn iets uit te proberen. Ook in chronische gevallen is Gorse nuttig om te geven, want ze zal de patiënt hoop op herstel geven en dat is de eerste stap naar genezing.  Vooral deze mensen en dieren kunnen de echte kracht van de Bach Bloesems en van Edward Bach’s filosofie volgen, want de geest is wel degelijk in staat om ook ernstige ziekten te overwinnen. Edward Bach zelf is een belangrijk voorbeeld hiervan, want hij kreeg te horen dat hij nog maar drie maanden te leven had. Uiteindelijk heeft hij er 17 jaar van weten te maken, puur door zijn wilskracht te gebruiken om zijn eigen lichaam te laten genezen.

De bloesemremedie Gorse laat je nieuwe hoop en kracht putten uit je diepste zelf en nieuwe levensmoed vinden. Je klampt je niet langer vast aan je ziekte.  Je leert inzien dat je zelf actief deel kan hebben aan je levenslot. Je kan je verzoenen met je lot, omdat je de lessen van de pijnlijke beproevingen leert begrijpen. Je houding ten opzichte van je ‘hopeloze’ situatie verandert: je krijgt nieuwe hoop op beterschap en genezing. De ‘ik doe zelf mee!’-remedie.

 

Mogelijke emotionele klachten: 

 Hopeloosheid
 Wanhoop
 Vertwijfeling
 Vertrouwen verloren
 Pessimisme
 Mentale uitputting
 Geen ambitie door falen van de behandeling
 Gebrek aan ambitie
 Zwaar depressief

Doelstelling van het gebruik van Gorse:

Stimuleren van vertrouwen in het zelfgenezend vermogen. Leren het leven in eigen hand te nemen.

Affirmaties: 

Ik heb mijn toekomst zelf in de hand. Positieve verwachtingen zijn even geldig als negatieve.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

<strong>Hornbeam of haagbeuk.</strong>

Hornbeam wordt aangeraden aan mensen die te eenzijdig leven: ze vinden al gauw dat ze iets niet aankunnen en veel dingen worden als een zware opgave gezien. Deze mensen leven met een energietekort dat in veel gevallen chronisch wordt. Op den duur kan geen enkele activiteit meer voldoening geven, zelfs niet díe bezigheden die ontspannend zouden kunnen werken. Het feit dat ze een te passief leven leiden heeft juist als gevolg dat ze zich zwak en lamlendig gaan voelen, waardoor een negatieve spiraal kan ontstaan. Hornbeam doorbreekt deze impasse en geeft op alle niveaus nieuwe energie.

Hornbeam is tegen het 'maandagmorgengevoel'. Voor mensen die normaal goed functioneren, maar tijdelijk mentaal en fysiek de dagen even niet aan kunnen. Het is meer een geestelijke dan een lichamelijke vermoeidheid. 's Ochtends het bed uit komen is al erg moeilijk en ze komen moeizaam op gang. Het hoofd voelt bij het wakker worden zwaar aan. Dit probleem kan van tijdelijke aard zijn, maar kan ook chronische vormen aannemen.

De bloesemremedie Hornbeam laat je weer helder denken en geeft je levensvreugde weer terug en het plezier in alledaagse dingen. Het werk gaat je stukken beter af. Je ervaart innerlijke levendigheid en voldoende kracht, lichamelijk en mentaal, om de dagelijkse dingen tot een goed einde te brengen. Je bouwt afwisseling in je leven in en volgt je spontane impulsen.

<strong>Mogelijke emotionele klachten:  </strong>

 Tijdelijke mentale en/of lichamelijke uitputting
 Vermoeidheid
 Gebrek aan inspiratie
 Apathie  Talmen
 Uitstellen
 Maandagochtend gevoel
 Eenzijdige manier van naar het leven te kijken

<strong>Doelstelling</strong> van het gebruik van Hornbeam:

Een productiever leven leiden. Oplossen van vermoeidheidsproblemen. Weer zin krijgen in het leven.

<strong>Advies:  </strong>

Het ontplooien van nieuwe en verschillende activiteiten.

<strong>Affirmaties:  </strong>

Ik bepaal zelf hoe ik leef. Afwisseling is stimulerend.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Wild oat of ruwe dravik. 

Wild oat is een goed hulpmiddel voor veelzijdig begaafde mensen die geen duidelijke richting in hun leven kunnen bepalen. Zij zoeken iedere keer nieuwe bezigheden en impulsen, maar zijn er ook snel weer op uitgekeken. Dit telkens wisselen van koers maakt dat ze een nogal grillig en oppervlakkig leven leiden. Na een tijd kunnen er problemen ontstaan als chronische verveling, gevoelens van zinloosheid, enzovoort. Deze mensen kunnen zich niet voorstellen dat het voor het vinden van een persoonlijk doel goed kan zijn je intensief in één enkel ding te verdiepen. Wild oat geeft rust en de energie om de vele impulsen te bundelen en gericht te gaan gebruiken.

De bloesemremedie Wild Oat laat je je potentieel onderkennen en volledig ontwikkelen. Je krijgt een duidelijk beeld van je ambities, je leert je op een doel te concentreren en je laat je er door niemand meer van afbrengen. Je weet opeens wat je werkelijk wil. Je gaat meer en meer je intuïtie volgen in plaats van impulsief te handelen en je neemt zonder dralen beslissingen met betrekking tot je levenspad. Ook al heb je veelzijdige talenten, je blijft de rode draad volgen. Je voelt je tevreden en vervuld.

Mogelijke emotionele klachten: 

 Twijfel  Onzekerheid  Geen levenstaak kunnen vinden  Moedeloosheid  Snel vervelen  Destructief denken  Geen vreugde over resultaten van inspanning/werk  Nooit wilde haren verliezen  Nooit volwassen worden

Doelstelling van het gebruik van Wild oat:

Meer diepgang in het leven toelaten. Het vinden van rust en een duidelijke richting.

Advies: 

gesprekstherapie Een regelmatiger dagritme uitproberen.

Affirmatie: 

Ik vind mijn eigen weg.

 

Bron: Marianne Bachtherapeut

Wanneer men geen bloesem kan kiezen, vraag dan raad of informatie aan een deskundig Bach therapeut. Deze kan je helpen de juiste bloesem(s) te vinden. Ook aan mij mogen vragen gesteld worden over deze of andere bloesems.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.