PsychoNeuro-Immunologie – deel II


Een serie artikelen over ‘Wonderbaarlijke genezing, Geestelijke geneeskracht, en Spirituele genezing en de genezende Illusie van de wetenschap’.
Een serie artikelen over energie die gezond kan maken.

1.0 De genezende illusie: psychoneuro-immunologie?

Hoe een placebo werkt

wolken3aAl in 1572 viel het de Franse filosoof Michel de Montaigne op, dat er mensen zijn voor wie alleen al de aanblik van een medicijn genoeg is om beter te worden. Geef mensen een zoutoplossing, maak ze wijs dat het een medicijn is en zie: ze worden beter! Dat is het placebo-effect in een notendop.
Vaak wordt smalend gezegd dat het ‘tussen de oren’ zit. Klopt, volgens de nieuwste medische wetenschappelijke inzichten. ‘De werking is aantoonbaar in de hersenen’, zo blijkt, uit nieuwste onderzoeken. Verschillende onderzoeken hebben tot nu toe aangetoond dat slechts 20 procent van de patiënten met ernstige, maar te behandelen ziekten werkelijk goed herstelt. Bijna 80 procent herstelt niet, of slechts gedeeltelijk!
Waarom is dit percentage zo hoog als het placebo-effect toch een positieve uitwerking kent?
De middeleeuwse arts Paracelsus – hij wordt beschouwd als de grondlegger van de farmaceutische chemie – zie het zo: ‘Dosis sola facit venenum’; hetgeen (vrij) vertaald uit het Latijn wil zeggen dat eigenlijk alles vergif is als je er maar genoeg van inneemt!

Psychoneuro-immunologie is ook weer zo’n nieuw vakgebied! De psychoneuro-immunologie [PNI] onderzoekt hoe gedachten en emoties, het zenuwstelsel en het immuunsysteem met elkaar communiceren. PNI geeft de wetenschappelijke veklaring dat lichaam en geest één zijn! Zij slaat daarmee (opnieuw) een brug tussen de afb. paranormaal 4scheiding van lichaam en geest, die Descartes [1] voorstond.
‘De kracht van de geest is niet in staat om ziekte daadwerkelijk te genezen, maar wel om het ziekteproces te vertragen of om mensen minder vatbaar te maken voor ziekte’. Met dit wetenschappelijk beeld is een nieuw tijdperk begonnen, waarin het idee dat een kwaal tussen de oren zit weer nieuw leven is ingeblazen. Overal ter wereld beginnen onderzoekers plotsklap de mogelijkheden van de psychoneuro-immunologie nu te ontdekken.

De vraag die in dit artikel centraal staat, is de kracht van de ‘geest’ – het bewust – alléén in staat om ziekten te genezen, te vertragen of de mens minder vatbaar te maken voor ziekte of hebben we een nieuw paradigma nodig om de hardnekkige denkfout binnen de geneeskunde teniet te doen? Of, is het denkbeeld van de wetenschap om bepaalde ziekten ongeneeslijk te noemen nog steeds één van de grootste fouten die de medische wereld maakt. M.a.w. zijn wij als energiewezens in staat om onszelf daadwerkelijk te genezen of blijven afhankelijk van een mechanistisch analytische standpunt; hét chemisch-farmaceutisch denkmodel?
Besef, dat met het (bewust of onbewust) accepteren van dit denkmodel wij met z’n allen een kans voor de geneesmiddelenindustrie hebben gecreëerd om het huidige systeem van ‘ziektezorg’ in het leven te roepen én te laten gedijen. Het huidige ziektesysteem overleeft en bloeit wanneer mensen continu ziek zijn én zullen blijven. Dat is wat er nu aan de hand is!


[1] Descartes (la Haye en Touraine, 31 maart 1596 – Stockholm, 11 februari 1650) wordt algemeen beschouwd als de vader van de moderne filosofie. Hij was de eerste die de filosofie van Aristoteles niet alleen verwierp, maar ook verving door een eigen filosofisch systeem. Vrijwel iedere student filosofie maakt kennis met zijn ‘Meditaties over de eerste filosofie’ (1641), waarin hij het bestaan van God en het onderscheid tussen de menselijke ziel en het lichaam aantoonde.

2.0 Psychoneuro-immunologie

‘Psychiatrie is het verlengstuk van de faramceutische industrie’
‘Wat een cel uniek maakt, is de informatie die het menbraan binnenlaat’

wolken1aDe moderne geneeskunde gaat nog steeds uit van het denkbeeld dat je gezondheid nauwelijks te beïnvloeden is. De meeste artsen en biologen schrijven het lichamelijk functioneren en de gezondheid van een organisme toe aan het DNA. Het DNA [1] wordt beschouwd als de architect, de bouwmeester én het centrale krachtstation van het lichaam, waarin de blauwdruk van de eiwitten en aminozuren van het lichaam zit. ‘DNA is de drager van het erfelijk materiaal volgens vele universitaire wetenschappelijke onderzoeken! Het DNA bevat de code waarin al onze erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd, zoals je bloedgroep, de kleur van je ogen en haar, kans op bepaalde erfelijke ziekten ………… etc. etc.’
Psycholoog Robert Ader en immunoloog Nicholas Cohen [1981] vonden bij toeval dat getrainde ratten bij het proeven van suikerwater hun immuunsysteem konden onderdrukken en zagen hier vele toepassingsmogelijkheden in. ‘De manier waarop we naar een ziekteproces kijken is helemaal aan het veranderen’, zegt Ader in de Rochester Review, het blad van de Universiteit van Rochester. ‘Ziektes als suikerziekte, een aandoening van het hormoonproducerende deel van het lichaam, wordt nu ineens bekeken als een ziekte waarbij het immuunsysteem zichzelf aanvalt. Nieuw onderzoek naar de wederzijdse communicatie tussen het zenuwstelsel en het immuunsysteem kan tot nieuwe therapieën leiden voor ziektes als AIDS, kanker, Parkison, multipele sclerose, lupus, astma, gewrichtsontsteking, eigenlijk elke ziekte die samenhangt met het immuunsysteem of het zenuwstelsel’. Door met gedragstherapie het immuunsysteem weer onder controle te krijgen, hoopt psycholoog Ader dat patiënten toekunnen met een lagere dosis medicijnen, of zelfs zonder kunnen!

Uit hun onderzoeken blijkt – zonder dat zij zich dat bewust realiseerden -, dat al onze organen en orgaansystemen op bio-chemisch niveau met elkaar onder invloed van hormonen en hormoonachtige stoffen (neurotransmitters, prostaglandinen en immuun-regulerende stoffen) communiceren. Dit betekent dat alle denkbare systemen voortdurend met elkaar in contact staan. Dat alle systemen – dus ook alle lichaamscellen -, zoals de ‘psyche’, het neurovegetatieve-, het endo-crinologische en het immuunststeem voortdurend met elkaar communiceren. Het directe en indirecte gevolg is, dat de chemische samenstelling van je lichaam permanent onderhevig is aan de ‘interne communicatie tussen cellen’. Ons lichaam reageert dus met een comlex arsenaal van veranderingen op alles wat we denken én voelen. Iedere gedachte en elk gevoel geeft de stoot tot genetische verandering in ons lichaamscellen.
Alles wat je denkt, voelt en gelooft verandert van moment tot moment de chemische samenstelling van je lichaam en je genexpressie [2]. Als jij gelooft, dat jij bij iedere gedachte en elk gevoel op elk moment van de dag bezig bent met het epigenetisch manipuleren van je lichaamscellen, dan beschik je plotseling over een mate van controle op je gezondheid en geluk dat een doorslaggevend verschil kan maken in je leven. Door zelf je overtuigingen, gevoelens en andere epigenetische invloeden die je gezondheid bevorderen te kiezen, kun je een virtuele epigenetische gezondheidscyclus [3] creëren. Via zo’n gezondheidscyclus grijp je bewust in met positieve emoties, gedachten en meditaties.

wolken4aWat optimale gezondheid is, verschilt natuurlijk van mens tot mens. Het heeft daarom weinig zin om je eigen gezondheidspiek te vergelijken met die van iemand anders! Echter, hoe gezond of ziek we op dit moment ook mogen zijn, altijd hebben we het vermogen zelf de aard van onze gedachten en gevoelens te bepalen en te kiezen voor die (genees)wijze welke ons kan helpen onze gezondheidspiek te bereiken.
Maar wij zijn gelukkig energiewezens die zowel uit materie als uit energie bestaan. Wij zijn energiewezens; samengeklonterde energievormen. Wij zijn drieledige wezen met drie karakteristieke kenmerken, te weten een ziel, een geest en een lichaam. En elke gedachte (geest, bewuste) die jij als energiewezen hebt, bevat hoe dan ook informatie. En informatie is een energievorm met een bepaalde trillingsfrequentie, een bepaalde golflengte, een bepaalde geluidsgolf, en samenvallende ritmische patronen die opgeslagen liggen in alle lichaamscellen, geprojecteerd en leesbaar is in ons elektromagnetische energieveld of aura! En déze kennis wordt nog steeds niet door de reguliere medische wetenschap geaccepteerd!
Al het leven is doortrokken van elektromagnetisme. Uit talrijke onderzoeken is gebleken, dat vrijwel elk biologisch proces – élk genezingsproces – hand in hand gaat met elektromagnetische veranderingen! Waarom wordt deze kennis door de reguliere medische wetenschap genegeerd?

‘De theorie dat geestlijke stoornissen een gevolg zijn van een chemische onevenwichtigheid in de hersenen, is nog nooit bewezen!’


[1] DNA = Devine Natural Awareness – het Goddelijk Natuurlijk Bewustzijn. Hét bewustijn waar de kerninformatie over |Wie-we-werkelijk-zijn| ligt opgeslagen.
[2] Genexpressie is het proces waarbij informatie in een gen ‘tot expressie komt’ doordat het gen afgelezen wordt en RNA en eiwittten worden gemaakt.
Genen zijn onderdeel van chromosomen en bestaan uit stukken DNA. Een gen is niets anders dan een klein chromosomaal fragmentje opgebouwd uit DNA; het bevat de genetische informatie die nodig is voor het maken van een eiwit. Genen zijn stukjes code van het DNA. De genen bevinden zich (net zoals de chromosomen) in de kern van onze lichaamscellen. Ze bevattten de informatie die nodig is voor het normaal functioneren van de cel (je zou ze kunnen vergelijken met de software van een computer). Het genetisch materiaal bij de mens bevat 46 chromosomen.
[3] Nieuwsbrief ‘Epigenetische Heelkunde’, febr. 2011

3.0 Calvinistische inslag?

Dr. Thomas Szasz (Emeritus professor in de psychiatrie): ‘Er is geen bloedtest of andere biologisch test om de aanwezigheid of afwezigheid van een geestelijke ziekte vast te stellen, zoals die wel bestaan voor de meeste lichamelijke ziekten’.

afb. Islam 3Toch heeft minister Klink (2009) ooit eens besloten tot het zwaarder straffen van alternatief werkende therapeuten en artsen bij gezondheidsclaims, die ze niet kunnen waarmaken. Natuurlijk en terecht, ook ik vind dat we kritisch en streng moeten kijken naar de kwaliteit van alle hulpverleningen. Maar dan volgens het motto: ‘Gelijke monniken, gelijke kappen …… ongeacht des persoon, aanzien en titel’. En voor mij zou er dan ook maar één hoofdregel in (geestlijke) gezondheidszorg en alternatieve behandelingsmethoden moeten gelden: ze zouden beoordeeld moeten worden op de mate waarin de mensen beter, sterker en meer verantwoordelijk maken en hun welzijn vegroten. Hierdoor zal ook de maatschappij sterker en beter worden. Het gevolg zal ongetwijfeld leiden tot een daling in de zorgkosten.
Toch blijven velen, in een land waar men gewend is dat zorgkosten bij een verzekeringsmaatschappij gedeclareerd kan worden, wantrouwend staan tegenover alternatieve geneesmethoden die niet in het zorgpakket zitten. En dat terwijl zaken die wel in dat zorgpakket zitten juist niet werken. Maar de noodzakelijke, vereiste verandering(en) in de gezondheidszorg kan alleen als we er eindelijk goed van doordrongen zijn, dat het huidige zorgsysteem voor de komende decennia onbetaalbaar gaat worden en dat de gehanteerde medische en psychiatrische behandelingen (te) weinig effect sorteren op zowel korte als lange termijn! Als we geen concrete stappen ondernemen, blijven we voor de komende vijftig jaar aanmodderen met onze gezondheid(s)(zorg)!

4.0 Onszelf genezen

‘De ziel heeft ook zorg nodig’

afb. genezing 1Eén van de grondprincipes van de holistische gezondheidswijze is, dat we onze fysieke gezondheid niet kunnen scheiden van onze emotionele, mentale, geestelijke zijnstoestanden. Alle deze vlakke zijn middels communicatie onderling verbonden, want besef dat je een drieledig energiewezens bent, gevormd uit een ziel, een geest en een fysiek lichaam. En deze realiteit laat zien hoezeer de geneeskunde zich vergist wanneer zij stelt dat materie superieur is aan geest! De reguliere geneeskunde is nog mijlen verwijderd van de eerste positieve stap in de goede richting van geestlichaam-geneeskunde! [1]
Een fysieke kwaal in het lichaam weerspiegelt altijd een conflict, een spanning, een bezorgdheid, of een disharmonie op andere zijnsvlakken. Wanneer we dus een kwaal hebben, is dit voor ons onvermijdelijk een aanduiding om onze emotionele en intuïtieve gevoelens – onze gedachten en herinneringen; onze overtuigingen of standpunten – eens grondig te onderzoeken. Te kijken wat we er zelf aan kunnen doen om het natuurlijk evenwicht en harmonie in ons bestaan te herstellen. We doen er goed aan om te leren luisteren naar wat er zich innerlijk in ons afspeelt en niet uiterlijk!

‘We zijn cirkel in een cirkel ….. zonder begin of einde’

Er vindt een voortdurende communicatie tussen ziel, geest en lichaam plaats; het zgn. scheppingsproces dat vanuit de drie elementen – gedachte, woord en daad (doen, handelen) – wordt bewerkstelligd. Ook het genezinsproces is een scheppingsproces; een bewustwordingsproces van balans en onbalans! Van harmonie en afb. genezing 6disharmonie tussen geest en lichaam; tussen ziel, geest en lichaam!
De ziel schept of vormt het concept; de geest reageert en schept overeenkomstig het concept of het idee van de ziel – haar meest intense verlangen om te ervaren – een nieuwe situatie, een nieuw doel. De geest kan dus de communicatie – het ‘berichtje’ van de ziel – interpreteren overeenkomstig zijn eigen individuele opgedane levenservaring en zijn geloofssysteem (overtuigingen), en meldt het lichaam te reageren op een wijze die hij – de geest – geschikt vindt. Als het geloofssysteem van de geest (zowel op het bewust of onbewuste vlak; de gedachte achter de oorspronkeljke gedachte) zegt dat het passend of onontkoombaar is om in een bepaalde situatie ziek te worden, dan zal het lichaam dienovereenkomstig dat gewenste signaal of gedrag afgeven. Het lichaam zal bijvoorbeeld symptomen van ziekte gaan vertonen en uiteindelijk ook daadwerkelijk ziek worden. Het hele gezondheidsproces is zo doende, dicht verweven met onze diepste gedachten en ideeën over onszelf!

Mensen worden ziek, omdat ze op een bepaald innerlijk vlak geloven [2] dat ziekte een geëigend of onvermijdelijk antwoord is op de één of andere situatie of omstandigheid. Dat het op één of andere manier een oplossing lijkt voor één of andere onbeslist en onverdraaglijk innerlijk conflict. Nu ben ik niet van mening dat alle ziekten een simpel probleem zijn met pasklare verklaringen. Zoals met al onze problemen, zijn er vaak veel complexe factoren. Maar misschien kunnen we met de volgende gedachte een nieuwe standpunt innemen:

‘We zijn in de kern allemaal volmaakte spirituele wezens. Ieder van ons is een volmaakte uitdrukking van de Universele Zuivere Geest of het God-Bewustzijn dat binnenin ons is; de ziel. Het is daarom ons natuurlijk geboorterecht stralende gezondheid, schoonheid, grenzeloze energie en vreugde door ons hele leven heen te mogen ervaren’.

De enige barrières aan onze gezondheid, schoonheid, vitaliteit, energie en vreugde komen door onze zelfgeschapen barrières die op angst en onwetendheid zijn gebaseerd. Ons lichaam is gewoonweg een fysieke uitdrukking van ons bewustzijn (de geest, het bewuste). Hoe meer we ons bewustzijn in één lijn brengen met onze hoogste spirituele verwezenlijking – de allerhoogste wens van de ziel – des te meer zal ons lichaam uitdrukking geven aan onze eigen volmaaktheid.


[1] Lees meer in Nieuwsbrief ‘Epigenetische Heelkunde’ & ‘Geneeskracht’ – deel I
[2] Meer informatie is te lezen in ‘Nieuwsbrief ‘Geneeskracht’ – deel III

4.1 Waarom stress pijn verooorzaakt

‘Als een patiënt het genezingsproces van binnenuit op gang zou brengen, zou dat dé methode zijn om bijvooorbeeld kanker, stress, e.d. te genezen’ [Deepak Copra]

afb. bloedcel 2Het stresshormoon Cortisol heeft dezelfde chemische voorlopers als DHEA (dehydro-epi-drosteron), een hormoon dat een rol speelt bij veel heilzame lichaamsfuncties en een lang leven. Dit is het meest voorkomend hormoon in ons lichaam en is verantwoordelijk voor het repareren van de lichaamscellen. Beide hormonen worden geproduceerd door de bijnierschors. Als de bijnierschors de voorlopers (de gronstoffen) van DHEA gebruikt voor de aanmaak van Cortisol, vermindert de productie van DHEA. Bij een lage coristol-bloedspiegel daarentegen komen deze gronstoffen vrij en kan er meer van het belangrijke, gezonde DHEA-hormoon worden geproduceerd.

De reactie van je lichaam op stress omvat veel meer dan alléén het stoppen van de DHEA-productie voor de aanmaak van cortisol. Als gevolg van stressprikkels vinden er meer dan 1400 chemische reacties plaats en veranderen de waarden van ruim 30 verschillende hormonen en neurotransmitters. Wanneer we onszelf bevrijden van stress met gebruikmaking van de juiste geesteshouding, overtuiging, koestering, auto-suggesties en bidden of mediteren, beginnen we zelf te bepalen welke instrumenten voor ons genetische symfonieorkest zich duidelijk mogen laten horen. Deze kennis ontsluit een panorama voor zelfgenezeing, dat iedere dag tot je beschikking staat. Gratis nog wel!

Door zelf je overtuigingen, gevoelens en andere epigenetische invloeden die je gezondheid bevorderen te kiezen, kun je een virtuele epigenetische gezondheidscyclus creëren. In deze gezondheidscyclus kiezen we steeds voor positieve overtuigingen, gebeden en visualisaties die ten goede komen aan onze gezondheid. Zo zorgen we bewust, dat er goede signalen naar onze cellen en genen gaan. Zulke signalen verminderen stress en zijn bevordelijk voor de synthese van heilzame hormonen als DHEA en duizenden andere stoffen die onze gezondheid ten goede komen. Praat positief tegen jezelf (autosuggesties of affirmaties), positieve overtuigingen, een positieve geesteshouding, bidden, mediteren en menslievende activiteiten voegen de ene baksteeen na de andere toe aan de goede kant van de balans.

5.0 Je eigen designerbrien creëren

afb. Psychiatrie 10Leren is veeleisend. Ons bewustzijn wordt verruimd doordat we nieuwe taken ondernemen, zoals het volgen van een cursus over een onderwerp dat geen raakvlak heeft met ons bestaande expertise, je open stellen voor nieuwe vriendschappen, het verwerken van een nieuwe artistieke vaardigheid of het leren mediteren. Deze positieve belastingen maken deel uit van het proces waarmee we de capaciteit van onze hersenen – ons bewustzijn – kunnen vergroten.
Maar wat blijkt nu: uit experimenten is gebleken, dat onvoorspelbaarheid en noviteit eveneens cruciale aspecten van het leerproces – het genezingsproces – zijn. De relatie tussen een prikkel en een reactie brengt het leerproces niet verder dan de eerste stap. Prikkels moeten juist onvoorspelbaar zijn om de reacties te continueren en zo de ervaringsafhankelijke genen aan te blijven spreken. Als we de versterking van een bepaalde reactie verwachten, dan neemt de noviteitswaarde van die versterking al snel af en houdt het leren op.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

‘Wat je gelooft, beïvloedt je gedrag’
afb. Psychiatrie 30Een experiment met 180 Britse studenten die werden bediend in een pub. Alles was reëel in de pub: de flessen, de glazen, de inrichting, decoratie en de geuren. Wat de groep studenten niet wisten, was dat er één ding aan ontbrak, nl. de alcohol. De onderzoekers hadden de alcohol vervangen door doodgewone tonic. De barmannen en vrouwen mixten de cocktails alsof ze de echte drankjes brouwden, en de proefpersonen raakten aangeschoten. Hun gedrag verschilde niet veel van dat van de controlegroep die wel de echte drankjes kregen. Het lichaam van de proefpersonen generende de neurale prikkels en neuro-chemische substanties die tot lichte dronkenschap leidden, enkel en alleen omdat deze studenten geloofden dat zij alcoholische drankjes dronken. Toen de studenten na afloop de ware aard van het experiment te horen kregen, konden velen van hen nauwelijks geloven dat ze slechts tonic i.p.v. alcohol kregen. ‘Zij hielden vol, dat ze zich op dat moment aangeschoten hadden gevoeld’, aldus het commentaar van de onderzoekers.
Conclusie: Er bleek uit dat drinken, zelfs als je alleen maar denkt dat je alcohol hebt gedronken, je gedrag beïnvloedt. Kortom: wat je gelooft, beïnvloedt je gedrag.

‘Wat je geloof, leidt tot chemsiche reacties’
Studenten die onderweg naar een laboratorium waren, stuitten op de gang op een laboratorium-assistent die een stel boeken en een kop koffie in de hand had. De afb. Psychiatrie 33overbeladen assistent vroeg de student de koffie even voor hem vast te houden. Het betrof een kop gloeiend hete koffie of een kop ijskoffie.
Eenmaal in het laboratorium moesten de studenten over een denkbeeldige persoon lezen en hun oordeel over hem geven. Zij die de ijskoffie hadden vastgehouden, beoordeelden de betrokken als killer, eogïstische en sociaal minder aangepast. Het oordeel van de studenten die de hete koffie hadden vastgehouden, luidde precies het tegendeel.
Het lijkt ongelooflijk, maar zelfs zulke minieme verschillen kunnen onze percepties én ons gedrag beïnvloeden. Uit andere onderzoeken is bekend dat ons lichaam in reactie op een placebo endorfine – geluksgevoel – produceeert.
Kortom: ‘Wat je gelooft, leidt tot chemische reacties’.

‘Wat je gelooft, kan jouw realiteit creëren’
De processen in onze hersenen kunnen datgene wat er zich in ons lichaam afspeelt verdringen. Onder hypnose kan iemand er toe worden gebracht dingen ‘te zien’ die er niet zijn. Of iemand kan erop worden getraind naar normale alledaagse woorden te kijken en ze waar te nemen als volslagen onzinnig. Een aantal hersenonderzoeken m.b.v. fMRI wijst op soortgelijke onderdrukkende mechanismen in de hersenen. ‘We zijn geneigd te denken, dat beelden, geluiden, en aanrakingen in de wereld buiten ons de werkelijkheid belichamen. De hersenen – het bewustzijn – echter construeren datgene wat ze waarnemen op basis van vroegere ervaringen’.
Kortom: ‘Wat je gelooft, kan jouw realiteit creëren en ……. uiteindelijk worden!

6.0 Zo kom je tot levensgeluk

In plaats van dat wie en wat we zijn, zou worden bepaald door onze genen is het in werkelijkheid zó dat we de expressie van onze genen met iedere seconde herschrijven. Dat doen we door te kiezen wat we doen, zeggen en denken; het zgn. scheppingsproces! Deze keuzes, die we met ons bewustzijn (de geest)  maken, worden iedere dag genetisch in onze hersenstructuur gecodeerd en bij ‘herhaling’ verankerd! Op die manier kun je ook ziekten ‘vasthouden’, zelf-creëren of genezen!

afb. engelen 5Als individu creëert ieder van ons een groot deel van onze emotionele en mentale omgeving, waarbij genen in onze cellen ‘aan’ of ‘uit’ worden gezet. Dit ontsluit boeiende en immense mogelijkheden. We hoeven niet op honderden nog komen de onderzoeken te wachten om onze eigen gezondheid te verbeteren. We kunnen de epigenetische hendels van gezondheid in de handen nemen en ze onmiddellijk in de juiste stand zetten. Zodra we doorkrijgen dat we zelf enig bewuste controle hebben over de biochemische omgeving waarin onze cellen baden, worden we ons scherp bewust van de ingrediënten die we in de stoofpot laten vallen. Dan kunnen we als een meester-kok onze cellen voeden met alleen heilzame gedachten en gevoelens.
Ook worden we ons dan beter bewust van de emoties die we koesteren. Dan nemen we emoties niet langer klakkeloos aan als de vrucht van ervaringen die ons overkomen, maar ervaren ze als aspecten van onze omgevingscocktail.

We weten dat optimisme, menslievendheid, het gebed, meditatie, spiritualiteit, sociale verbondheid, dankbaarheid, goede intenties en energietherapie invloed hebben op onze gezondheid en kansen op een lang leven. Nu beginnen we te begrijpen dat ons bewustzijn onze genexpressie [1] conditioneert, van moment tot moment. Dit inzicht stelt ons in staat bewustzijnsveranderingen te benutten als instrument voor heel-wording! Dit besef, dat we via ons bewustzijn een immense interne apotheek van heilzame genen-veranderde, van natura in ons lichaam voorkomende substanties kunnen ontsluiten, zonder ook maar één van de bijwerkingen van kunstmatige medicamenten, verschaft ons een uiterst effectieve greep over ons welzijn!


[1] Genexpressie is het proces waarbij informatie in een gen ‘tot expressie komt’, doordat het gen afgelezen wordt en RNA en eiwitten worden gemaakt.
Genen zijn onderdeel van chromosomen en bestaan uit stukken DNA. Een gen is niets anders dan een klein, chromosomaal fragmentje opgebouwd uit DNA; het bevat de genetische informatie die nodig is voor het maken van een eiwit. Genen zijn stukjes code van het DNA. De genen bevinden zich (net zoals de chromosomen) in de kern van ons lichaamscellen. Ze bevatten de informatie die nodig is voor het normaal functioneren van de cel (je zou ze kunnen vergelijken met de software van een computer). Het genetische materiaal bij de mens bevat 46 chromosomen.

7.0 Het versterken van je energieveld is spirituele revolutie

‘Het uitzuiveren van emoties’

‘De ziel vertegenwoordigt het zesde zintuig; je intuïtie’

afb. engelen 3Uit talrijke wetenschappelijke onderzoeken is reeds bewezen, dat er een duidelijk verband bestaat tussen onze geestelijke en emotionele toestand én onze gezondheid. Ook heeft men aangetoond, dat onze emotiees onze DNA programmeren en de samenhang van ons immuunsysteem sterk beïnvloeden. Emotie als woede,  schuldgevoelens, bezorgdheid, angst, depressiviteit en ongeduld zijn toxisch – ze hebben een nadelige invloed op het immuunssysteem, het spijsverteringsstelsel, de bloedsomloop en het hormoonstelsel.
Ook is uit de onderzoeken gebleken, dat personen die niet in staat zijn om uitdrukking te geven aan hun boosheid en ‘hun hart te luchten’ het grootste gezondheidsrisico lopen. Als vanwege onopgeloste emoties delen van het lichaam ‘bevroren’ zijn, kan het lichaam niet op het optimale niveau functioneren! Dan ontstaat er de situatie dat delen van het lichaam ‘dode zones’ worden waar géén boodschappen (= energie, gedachten en herinneringen) meer kunnen worden ontvangen.

De mens bestaat uit licht en energie. Naast een fysiek lichaam hebben we een aura-veld dat we kunnen beschouwen als het ‘verlengde van ons bewustzijn’, maar dat op bepaalde gekwantificeerde niveaus uit hogere frequenties bestaat. Anders gezegd: je emoties – je energiegescheidens – zijn leesbaar en voelbaar in je aura-veld. Het subtiele emotionele energielichaam (de ziel) is een energieveld, dat ons fysiek lichaam omgeeft én doordringt en onze gevoelsaard is er een attribuut van.
Door nu te leren hoe we energie door ons fyiseke en ‘emotionele energielichaam’ – het elektormagnetische energielveld of lichtlichaam – kunnen bewegen, sturen, of laten stromen, wordt het gemakkelijker om ons op een harmonieuze maner van ZIJN te ontwikkelen. Vandaar, dat het van wezenlijk belang is onze gevoelsaard te cultiveren. Leer spreken en denken vanuit het zuivere gevoelsleven, want het zuivere gevoel (emotie) is de taal van de ziel die tot je spreekt.

8.0 Slot

‘Verbeeldingskracht is alles. Het is de sleutel tot alles wat tot je komt’ [Albert Einstein]
‘Menigeen vindt zijn hart pas als hij zijn hoofd heeft verloren’ [Friederich Nietzsche]

Het placebo-effect: ‘Wat je gelooft, beïnvloed je gedrag; wat je gelooft, leidt tot chemische reacties; wat je gelooft, kan jouw realiteit worden’.

afb. genezing 4De meeste mensen in onze cultuuur zjin afgesneden van |Wie-zij-werkelijk-zijn|. Zij hebben tijdelijke of permanent hun bewuste verbinding met hun hogere zelf – de ziel – verloren. Zodoende hun innerlijke kracht en verantwoordelijkheid over hun leven zijn ze kwijt geraakt. Maar op één of andere wijze hebben ze ergens in hun binnenste een gevoel van machteloosheid, hulpeloos om hun leven of de wereld om hen heen daadwerkelijk te kunnen veranderen. Dit gevoel van hulpeloosheid is er de oorzaak van dat zij zich overcompenseren.
Zij streven uit alle macht om enige controle over hun leven of hun gezondheid te bezitten. Zij raken emotioneel gehecht aan dingen en mensen buiten zichzelf, waarvan ze denken dat zij nodig zijn om gelukkiger te worden. Zij voelen dat er iets ‘ontbreekt’ binnenin hen, en worden daardoor gespannen, bezorgd en raken in stress. Vanuit deze stress-situatie bepalen de meeste mensen hun doelen en trachten zij te creëren wat zij in het leven willen, maar jammer genoeg werkt dit niet. En de reden is, dat wij niet geaard-zijn waardoor het chakra- en aurasysteem ‘energetsiche vervuild’ is geraakt. Waardoor men uiteindelijk ziek wordt!

Bewust ontspannen door meditatie heeft een positief effect op de gezondheid. Meditatie helpt je te ontspannen waardoor je prestaties, welzijn en gezondheid verbeteren. Meditatie is ‘afstemmen’ op je innerlijke ZELF; je ware zuivere gevoel(ens) en dat is waar het leven omdraait. Verander je gedachten en je verandert je lichaam. Breng lichaam en geest weer samen en vind jezelf opnieuw uit!

8.1 Epigenetische visualisatie

Quatumsprong’

afb. genezing 5In de jaren 70 werd door Dr. Simonton visualisatietechnieken toegepast om kankerpatiënten te helpen zich beter tegen hun ziekte te verdedigen.
Nancy had baarmoederkanker, IVe stadium met uitzaaiingen, maar wilde niets weten van de conventionele therapieën. Onder het motto: ‘Mijn lijf heeft de ziekte gecreëerd, dus heeft het ook het vermogen om die ongedaan te maken’. Ze bedacht een visualisatie, waarin ze zag dat er minuscule sterretjes door haar lichaam bewogen. Steeds als er een scherpe punt van zo’n sterretje een kankercel raakte, stelde zij zich voor dat de kankercel ‘lek werd geprikt’ en als een ballon verschrompelde. Ze concentreerde zich op wat ze at, hoe ver ze kon wandelen, op haar baden en de sterren. Daarna begon ze te visualiseren, hoe haar leven er over jaren uit zou zien.
Drie maanden na de diagnose ging ze terug naar haar behandelde arts. Ze had gewacht met het maken van een afspraak, totdat ze er innerlijk van overtuigd was dat de kanker volledig was verdwenen ….. en dat  was ook zo! Dit detail wijst op de preventieve mogelijkheden van epigenetische geneeskunde.

Onderzoek naar spontane genezing van kanker heeft aangetoond dat, kort voordat het herstel zichtbaar wordt, de patiënt een dramatische verandering in bewustzijn afb. genezing 7ondergaat! Hij/ zij weet dat hij/ zij zal genezen, en hij voelt de kracht die voor zijn genezing verantwoordelijk is zich in hem bevindt. Kennelijk maakt een dergelijke patiënt een quatum-sprong opwaarts naar een nieuw bewustzijnsniveau. Deze sprong in bewustzijn lijkt de sleutel te zijn in het genezingsproces. In de natuurwetenschappen benoemt met dergelijke plotselingen veranderingen met het woord quatum. Hiermee bedoelt men de onderscheiden sprong van een bepaald niveau van functioneren naar een hoger niveau – de quatumsprong.
Veel genezingen die een mysterieuze oorsprong gemeen hebben – gebedsgenezing, spontane remissie (opheffing van bijv. koorts), het effectief gebruik van placebo’s of ‘schijngeneesmiddelen’ – wijzen eveneens in de richting van een quatumsprong. Waarom? Omdat in al die gevallen het vermogen van een innerlijk, hoger- of super-bewustzijn de aanzet heeft gegeven tot een ingrijpende sprong in het genezingsmechanisme.

Bewustzijn is een kracht die door de meesten van ons wordt onderschat. Over het algemeen (onder)richten we ons innerlijk of hoger bewustzijn – de ziel – niet, noch maken we gebruik van de reële kracht ervan, zelfs niet in de moeilijkste ogenblikken. Dat is wellicht de reden waarom ‘wonderbare’ genezingen worden bekeken met een mengsel van ontzag, ongeloof en eerbeid.
Creatief visualisatie, mediteren, aarden en centreren, ademhalingsoefeningen zijn niet alleen maar technieken, maar is uiteindelijk een staat van bewustzijn. Het is een bewustzijn waarin wij tot het diepe besef komen, dat we permanent de scheppers – de creators –  zijn van ons eigen leventje (ons eigen universum; jij bent een eenergiewezen) en daarvoor elk moment de verantwoordelijkheid dragen. God niet, de dokter niet, de therpeut niet!

Hans Zevenboom

http://www.millennium-visie.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=226:geneesrkacht&catid=36:nieuwsbrieven&Itemid=60

Alles wat je denkt, voelt en gelooft verandert van moment tot moment de chemische samenstelling van je lichaam en je genexpressie [2]. Als jij gelooft, dat jij bij iedere gedachte en elk gevoel op elk moment van de dag bezig bent met het epigenetisch manipuleren van je lichaamscellen, dan beschik je plotseling over een mate van controle op je gezondheid en geluk dat een doorslaggevend verschil kan maken in je leven. Door zelf je overtuigingen, gevoelens en andere epigenetische invloeden die je gezondheid bevorderen te kiezen, kun je een virtuele epigenetische gezondheidscyclus [3] creëren. Via zo’n gezondheidscyclus grijp je bewust in met positieve emoties, gedachten en meditaties.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.