Kleuren in dromen begrijpen


Kleuren in dromen begrijpen

Zeggen droomkleuren iets over de persoon die je nu bent? Of over de persoon die je zou kunnen zijn? Als je droomt van rood: ‘ben’ je dan rood, of zou je ‘rood’ kunnen worden? Droomkleuren vertellen iets over de persoon die je nu bent Droomkleuren vertellen iets over de persoon die je zou kunnen zijn Droomkleuren als archetype De betekenis van droomkleuren De persoon die je nu bent

Rood kan iets zeggen over de persoon die je nu bent: misschien ben je ook echt ‘rood’. Rood is dan symbool voor bepaalde karaktereigenschappen. Je bent misschien enthousiast. Of opvliegend. Misschien ben je wel hevig verliefd. Zoals die vrouw die tijdens haar verliefdheid steeds droomde dat ze rode kleren droeg: een badjas, een jurk, een blouse. De droom is dus kenmerkend: de kleur geeft iets weer over hoe de persoon ook echt is. Of op dat moment ook echt is.

Kenmerkende droomkleuren kun je vaak – maar niet altijd per definitie – zien in droombeelden van voorwerpen die door mensen zijn gemaakt. Of voorwerpen uit ons dagelijkse leven. Denk aan: een tafel, gebouwen, een kooi, een kast, etc. Deze voorwerpen uit de praktijk van alledag verwijzen naar onze dagelijkse staat van bewustzijn. Naar de manier waarop we onze persoonlijkheid ervaren. De persoon die je zou kunnen zijn

Veel vaker zegt de droomkleur iets over de persoon die je zou kunnen worden. Je bent misschien een gematigd, bescheiden mens. Rood in je droom zou kunnen betekenen dat zich een andere kant van jou aandient: iemand die wat vuriger of enthousiaster is. Probeer om met de energie van de kleur in contact te komen: hoe voelt het om ‘rood’ te zijn?

Kleuren als archetype Het hierboven al genoemd; gekleurde kleding wijst meestal niet op eigenschappen van de persoon die je nu bent, maar op een aspect van jou dat nog niet zo is ontwikkeld. Dus naar de persoon die je zou kunnen zijn. Sterker nog: juist droomfiguren in opvallend gekleurde kleding zijn vaak uitgesproken archetypen. Dus: ze belichamen een energie of een thema van meer collectieve aard. Zo is er de Man in het Zwart, de (Gesluierde) Vrouw in het Zwart, het Meisje in het Roze, de Vrouw in het Rood, en de Groene Man. Ook gekleurde dieren geldt dat: iedereen voelt intuïtief wel aan dat een wit paard een volledig ander paard is dan een zwart paard.

Betekenis Kleur is energie, ook kleuren in dromen. Die energie kan je leven overdag verrijken en ‘meer kleur’ geven. Hieronder vind je meer over de betekenis en energie van droomkleuren. Het is goed om eerst voor jezelf te ervaren wat de droomkleur je ‘doet’. Vertrouw op je eigen beleving. Soms heeft een kleur een heel persoonlijke betekenis. Daarnaast hebben droomkleuren vaak een archetypische betekenis die meer mensen herkennen. Een betekenis ook die je soms in oude volksverhalen kunt terugvinden. Soms is er verband met de chakrakleuren. Een droomkleur kun je nooit in een woord vatten. Er zijn altijd meerdere aspecten. Het donkerblauw van de uniformiteit. En anderzijds: stralend lichtblauw voert ons mee naar de eeuwigheid.

Donkerblauw De kleur van uniformen, van eenvormigheid. En daarmee de kleur van beklemming van inperking, soms zelfs depressie. De ruimte

Lichtblauw is natuurlijk bij uitstek de kleur van onbegrensde ruimte. Lichtblauw kan ons weer ‘lucht’ geven. Jung vertelt dat hij als jongeman tijdens een aanval van kroep waarbij hij het gevoel had te zullen stikken, werd gekalmeerd door een droom over oplichtende blauwe cirkels.

De blauwe hemel Soms lokt de ruimte van de hemel ons als de dingen te pijnlijk voor ons worden. Lichtblauw kan soms duiden op het weglopen voor moeilijkheden. Een droomster heeft het over een ‘plezierig soort onverschilligheid’ als ze droomt dat ze bij haar ex-partner wegvlucht, omhoog, de blauw hemel in, de ex-partner bij wiens herinnering ze nog altijd heel verdrietig wordt. Vrijheid

Blauw leidt ons ook omhoog, geeft ons vrijheid. Zo zijn er dromen waarin een blauwe shawl zich langs een lange pilaar omhoog windt, de blauwe regen die zich bij een toren omhoog windt. Of de blauwe vogel als ultiem symbool van vrijheid. Een droomster die vaak depressief is geweest en zich daaraan nu ontworstelt droomt dat een blauwe vogel zich losmaakt uit iets zwaars en donkers en dan omhoog vliegt.

Lucide dromen Blauw kan ook samenhangen met lucide dromen. Nederlands beroemdste lucide dromer, de schrijver Frederik van Eeden schrijft: ‘gisteren nacht zag ik voor mij een blauw patroon van een stof, een kledingstuk, en ik wist dat ik in mijn heldere sfeer was”. Blauw kan lucide dromen aankondigen. En in lucide dromen komt naar verhouding vaker blauw voor.

Bruin is een oerkleur bij uitstek. Een kleur die een heel eigen rol in onze dromen vervult.

Niet opvallen Gewoontjes, nederig, niet opvallend. Een jonge man die moeite heeft om in het middelpunt van de aandacht te staan, ziet een gehurkte man in de spotlights: de man is in het bruin gekleed. De dromer wil zichzelf het liefst zo onzichtbaar en gewoontjes mogelijk maken.

Freud Bruin is de kleur die vooral de bij Freud veel aandacht krijgt. Hij ziet verband met de anale fase uit onze kindertijd. Bij mensen die te snel zindelijk hebben moeten worden, verwijst bruin naar een innerlijk conflict tussen enerzijds lekker willen smeren en poepen en krampachtig netjes en ordelijk willen zijn anderzijds. Zo droomt een vrouw dat ze bruine substantie op keurig aangelegd pad gooit.

Aarde Bruin is ook de kleur van de aarde. In een 13e eeuws Frans gedicht zegt de anonieme dichter dat een ridder bruine kousen moet dragen, om hem te herinneren aan de bruine aarde waarin hij eens zal liggen. Een droomster voelt een bruine vloer uit haar droom aan als ‘een diepe rust, een oergevoel, bijna een soort thuiskomen’. Ook het beeld van een bruine kei kan dat gevoel geven.

Het Bruine Mannetje Een onverwachte gast in dromen is het bruine mannetje: wat ongrijpbaar, vaak klein, een enkele keer iets groter. De alchemist Paracelsus zegt dat kleine bruine mannetjes grote verborgen schatten bewaken. Een droomster vliegt op een paard door de lucht. Vlak voordat ze gaat landen ziet een bruin mannetje dat voor haar wijsheid vertegenwoordigt. Het bruine mannetje helpt haar om met de ‘voeten op de grond te komen”.

Bruine dieren Bruin: geaard en niet opvallend. De ideale eigenschappen om een gevoel van veiligheid en betrouwbaarheid op te roepen. Bruine dieren, een bruine hond of bruin paard kan dan ook goed als bondgenoot optreden. Op de rug van het bruine paar draven we naar een veilige plek bijvoorbeeld

Bij geel denken mensen nogal eens aan verraad of jaloezie. Maar. in onze dromen is geel juist vaak een positieve kleur.

Geel in de middeleeuwen De negatieve betekenis van geel stamt uit het middeleeuwse christelijke Europa. Zo wordt Judas wordt vaak in het geel afgebeeld. Maatschappelijk uitgestotenen als joden, heksen, moslims of beulen moesten geel dragen. In islamitische landen waren het dan soms weer de christenen die geel moesten dragen.

De keizer draagt geel Maar ondanks die negatieve associaties met geel, worden mensen juist vaak blij bij het zien van geel. Kinderen houden van geel. En in China was geel een goddelijke kleur die alleen de keizer mocht dragen.

Opvallend geel Mensen die zichzelf niet zo durven laten zien, dromen soms dat ze in het geel zijn gekleed. Geel dragen is zoiets als zeggen: ‘kijk eens, hier ben ik’. De gele droomkleren compenseren de houding van overdag. De energie van geel kan de dromer helpen om zich meer te laten zien in hun eigenheid.

Geel en de zon Geel kan ook staan voor de lente of een nieuwe periode. Een vrouw wiens laatste zoon uit huis is gegaan, droomt dat ze haar kamer geel verft, er ligt een gele sprei en er staan gele narcissen. Geel fungeert soms ook als ‘licht in de duisternis’ in een sombere droom. De associatie van geel met de zon geeft geel kracht.

Gele bloemen Geel komt nogal eens in dromen voor in de vorm van bloemen. Een oud verhaal wil dat er een schat ligt begraven op de plek waar gele bloemen bloeien. Dromen van een plek waar gele bloemen bloeien, kan aangeven dat er ook in je binnenste een schat’ of een nieuwe mogelijkheid wacht op ontplooiing. Gele bloemen in dromen symboliseren soms dan ook inspiratie. Jung zegt over gele bloemen: ‘de gele bloem is het antwoord van de aarde op het gelaat van de zon’. Of anders gezegd: het gelaat van ons zelf gekeerd naar het goddelijke.

Door een roze bril kijken. En de helende kracht van roze

Algemeen Griekse godin Eos, de rozevingerige godin van de dageraad. Voor de 18e eeuw sprak men eigenlijk nooit over roze als aparte kleur. Men zag roze als een speciaal soort rood. Droomtheorie Volgens psychoanalytici verwijst roze naar de baarmoeder
Roze komt in dromen voor als: Een rozige wereld, door een roze bril kijken of in een rozige wolk verkeren Droombeelden waarin roze voorkomt, bedekken of ontkennen emoties of situaties die als onaangenaam worden ervaren. Denk aan agressie of afkeer of een gespannen situatie in het leven overdag.

De zachte kleur roze Roze in dromen helpt te helen, bijvoorbeeld pijn door afwijzing of de neiging op niet voldoende voor eigen behoeftes op te komen.

Het Meisje in het Roze Het gaat vaak om meisjes van zo’n acht tot tien jaar. Ze helpen de dromer om gemiste kansen of verwondingen alsnog te helen of te herstellen. Het meisje in het roze biedt herkansing voor gemis of pijn uit de jeugdjaren. De dromer gaat als het ware terug naar de jeugdjaren. Het Meisje in het Roze biedt de mogelijkheid zich van beperkingen te bevrijden en een nieuw perspectief te ontwikkelen.

Zwart een kleur? Jazeker, een kleur die een heel eigen betekenis heeft in dromen. De kleur van de dood? Of kan zwart nog meer betekenen?

Algemeen archetypisch In de middeleeuwen sidderde men voor de duivel. En eerder was er de figuur van Hades, de in het zwart geklede heerser van de onderwereld. In India zouden zwarte vogels de dood voorspellen. In veel culturen voorspelt zwart de dood.

Zwart in kan in dromen verwijzen naar depressie: een sombere zwarte omgeving. Anderzijds kan zwart ook staan voor kracht: het alter ego van een droomster is de krachtige, levenslustige cowboy in het zwart. Een dromer maakt zijn ex-vriendin ‘zwart’ door haar in zijn droom letterlijk in het zwart op te voeren.

Man in het Zwart Dit is een figuur met vele facetten. Zo is er de gemaskerde man in het zwart: onbekende aspect van de persoonlijkheid. Maar ook iemand die zichzelf niet laat zien. Maar ook de pure basale angst kan zich in het zwart hullen: denk aan de negen zwarte ruiters in ”De ban van de ring” van Tolkien. En de ongekende en verdrongen aspecten van de persoonlijkheid zijn soms zwart: de keurige vrouw die droomt van prostituees in een zwarte auto.

Het zwarte dier Het zwarte paard is het symbool van pure kracht. Maar het zwarte dier kan ook gaan over de verdrongen wensen van de dromer: de zwarte vos die wel degelijk een lekker fijn plekje in het bos kan vinden. De zwarte vogel is vaak een boodschapper die de dromer wijst naar wat werkelijk essentieel voor hem of haar is. In de Griekse en Welshe mythologie is de zwarte vogel een orakelvogel die de weg wijst in het land der geesten.

Kleur in dromen: rood Als er een kleur is die tot de verbeelding spreekt, is het wel rood. Een rijke krachtige kleur die ons rechtstreeks in contact brengt met onze onbewuste emoties.

Bloed Rood: de kleur van bloed. En daarmee ook van de kracht en vitaliteit van bloed. De droomster die bloed drinkt in haar droom, voelt zich krachtig. Een dromer voelt zich bescherm door de kracht van een rode cirkel om hem heen. Net zoals in vroeger tijden een armband van koraal tegen het ‘boze oog’ zou beschermen.

Emoties Rood kan ook staan voor krachtige emoties: boosheid, verdriet. Een vrouw die door talloze mislukte pogingen om met haar man te communiceren, langzamerhand flink kwaad is geworden, droomt dat ze haar man vergeefs tracht te bereiken met een rode telefoon. Een vrouw die rouwt over het verloren contact met haar familie, droomt van een kokosnoot waar traag een rode vloeistof uit wegloopt. Seksualiteit En natuurlijk is rood ook de kleur van erotiek en liefde. Een vrouw die hevig verliefd is droomt gedurende die tijd dat ze steeds rode kleren draagt. Een jongeman kust een mesje met rode lippen in een rode boot.

De vrouw in het rood De archetypische vrouw in het rood komt in vele culturen voor. In het pre-christelijke Europa is ze de godin in de kracht van haar leven rijp en loeiend. Een vrouw die haar eigen sensuele, vrouwelijke kracht nog niet bewust ervaart, ziet in haar droom een vrouw in het rood opdoemen vanaf de bodem van de zee, de droomster uitdagend met erotische bewegingen van haar lichaam. groen

Kleur van voorjaar, van groeikracht e nieuw leven

Groene wezens

Niet zelden zijn enge, glibberige wezens groen van kleur: draken, monsters of slangen. Of het Groene Volkje waar de Ieren zo bang voor waren. Toch is er iets verrassends aan de hand met deze groene wezens uit de diepte. Niet zelden dragen ze een grote groeikracht en vitaliteit in zich. Een vrouw droomt over een groen, aapachtig wezen dat opstijgt uit een diepe bron. Direct daarna ontvouwen zich bloemen op het wateroppervlakte.

Vruchtbaarheid Vaak verschijnt groen in de vorm van volle grote bladeren of sappige groene vruchten. Als de bladeren slap worden is dat een slecht teken. Een droomster die bang is om oud te worden droomt regelmatig van verleppende planten die ze vergeet water te geven. En omgekeerd: de vrouw met een zwangere dochter droomt over deze dochter. Opeens staat daar een grote volle plant vol met vruchten. De droomster heeft een vol rijk gevoel van de opeenvolging van generaties.

De Groene Man Het archetype van de Groene Man komt in alle culturen terug. In de middeleeuwse kathedralen is er het motief van een hoofd omkranst door bladeren, de groene Osiris uit het oude Egypte, de Groene Ridder uit de Arthur legendes: allemaal symboliseren ze vruchtbaarheid, kiemkracht en bovenal: nieuw leven. Een dromer die een paar dagen later stierf droomt van een groen mannetje dat een dans uitvoert. De dromer ervaart een diep gevoel van vrede. Paradoxaal voor een stervende man? Waarschijnlijker is het dat de dromer voorvoelt dat hij op het punt staat om een nieuwe realiteit te betreden.

Kleuren in dromen zijn ook heel belangrijk, ze weerspiegelen hoe men het dagleven bekijkt,  welke gevoelens en emoties die in het dagelijks leven kristalleren. Wie in zwart/wit droomt, ziet het waakleven ook vaak zwart/wit.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.