Bijzondere datum 8-8-8


sterrenpoort

De Magdalena Sterrenpoort!

De Magdalena Sterrenpoort opende op 04-04-2015 en wordt vandaag vastgelegd in de tijd! Vanaf vandaag zal er vanuit het centrum van de Melkweg een puur en zuiver licht met hoge snelheid de atmosfeer van de aarde betreden. Hierdoor zal een volgend, volledig niveau van verlichting ontstaan! Het zal zo helder zijn dat zelfs de blinden weer kunnen zien. De trillingen zullen zo krachtig zijn dat er geen keuze is wanneer het ons energieveld betreed! Laat het daarom over je heen komen!

Laat deze energie je omringen en verzet je niet, je kunt deze energie niet gehoorzamen of laten gehoorzamen, de eonen hebben lang door tijd en ruimte gereisd om nu het veld van de Aarde binnen te treden.

Ver vanuit het centrum van het Melkwegstelsel komen elektromagnetische velden de Aarde binnen, om de Aarde te veranderen. Door dit wisselende “EMF” veld en de daarbij behorende fotonen herontdekken onze genen zichzelf. Al de sterren en stellaire trillingen die vanuit het centrum van de Melkweg komen, komen naar aarde om ons te helpen en daarom moeten we deze trillingen omarmen!

Vandaag op 08-08- 2015 openen de uiteinden van ons DNA zich door de nieuwe trillingen die aankomen op Aarde. Het is een huwelijk tussen materie en anti-materie, ze zullen de nieuwe energie die de Melkweg ons bied omarmen en nieuwe verbindingen creëren.

Ben niet bang voor deze stap die we allemaal automatisch gaan zetten, de tijd zoals wij die kennen, en juist niet kennen verenigen zich en de schakels van tijd zullen zich samenvoegen.

De energie die nu van de Melkweg afkomt is de kracht van de sterren, net zoals wij allemaal NU al zijn, want tenslotte zijn we opgebouwd en gecreëerd door de sterren, en zijn we eigenlijk niets meer dan sterrenstof.

Vandaag op 08-08 is de natuurlijke doorgang, de grote klok van het universum reset zich en stelt zich opnieuw in, ons DNA wordt aangepast, en we zullen verbeterd worden. De symboliek van 888 (2+0+1+5= 8) dus vandaar 888 is die van het menselijk DNA, plus één. Wat er precies gaat gebeuren weet niemand, dit alles ligt nog verborgen in de tijd en ligt gesloten in de kristallijn code, deze code is aanwezig in elke DNA streng in het Universum.

Advertentie

4 gedachten over “Bijzondere datum 8-8-8

 1. 8-8-8 De overgang van de 3e naar de 5e dimensie!

  Deze Nieuwe Tijd:

  Wij leven nu in een wereld waarin wij collectief van bewustzijnsniveau aan het “upgraden” zijn. Van het Vissentijdperk waarin de ontwikkeling van macht, hebzucht en het ego centraal stond naar het Aquariustijdperk waarin de ontwikkeling van liefde, eenheid en licht centraal staat. Dit is het tijdperk waarin wij momenteel leven: de nieuwe tijd. Decennia lang leren wij ‘levender wijs’ ons bewustzijn te verlichten, hoe meer levens wij leven hoe wijzer, krachtiger en bewuster wij worden. Omdat het de bedoeling is dat de mensheid collectief mee gaat in de verandering van de energie en de verhoogde trillingsfrequentie der liefde is er ondersteuning nodig. Vele oude zielen en nieuwetijdskinderen zijn geïncarneerd om de aardse wereld een handje te helpen; ik noem ze “bewuste zielen”. Deze bewuste zielen bezitten al dit verhoogde bewustzijnsniveau, waardoor hun aanwezigheid ervoor zorgt dat het collectieve bewustzijnsniveau verhoogd wordt en zullen zij waar het nodig is liefde, licht en inzichten geven aan zielen welke dit verhoogde bewustzijnsniveau nog niet bezitten. In wezen zijn deze “bewuste” zielen altijd al op deze aarde geweest, maar omdat we collectief steeds bewuster worden staan wij er doorgaans meer voor open, wordt het meer erkend en wordt er meer over gesproken. Ook zijn ze nu in grotere getale geïncarneerd, we kunnen immers wel een extra handje gebruiken.

  Een belangrijke dag morgen 8 augustus 2015 (8) waarin we overgaan naar een hoger bewustzijn waardoor we als hooggevoelige veel nieuwe informatie door krijgen om bij te dragen aan een nieuwe wereld. Er openen morgen multidimensionale poorten die je helpen het egobewustzijn (3e dimensie) te doorzien vanuit je zielsbewustzijn (5e dimensie). Je kunt je voorstellen dat wanneer je als hooggevoelige vrouw op deze manier veel informatie door krijgt, die je deze soms niet kunt plaatsen dat dit kan leiden tot terugtrekken, overprikkeling en andere gevoelens. Want hoe ga jij om met zoveel informatie en gevoelens en emoties die je allemaal oppikt en (nog) niet kunt uiten en kunt plaatsen?

  Wat van groot belang is om de rust te vinden in jezelf en even stil te gaan zitten, in meditatie, in het bos, de natuur, even alleen zijn in stilte. Je kunt je dan beter af gaat stemmen op het grotere geheel waar jij onderdeel van uit maakt van wat er nu gebeurt, om je bewust met deze energie te verbinden en op te pikken. Via meditatie, dromen waarin je astrale reizen maakt, ontvang je ook informatie vanuit de 5e dimensie. We zijn NU echt hele grote stappen aan het maken, vanuit het collectief bewustzijn, zijn we allen aan het transformeren naar het hogere bewustzijn, naar de 5e dimensie. Wanneer gebeurt dat? NU! Zorg dat je er klaar voor bent en tijd ervoor neemt!

  Wat is de 3e en de 5e dimensie?

  Heel kort uitgelegd is leven in de 3e dimensie het egobewustzijn, gehecht zijn aan je slachtofferschap, identificatie met macht en materialisme. Vanuit de 5e dimensie leven, ben je los geraakt met de identificatie vanuit het ego, ben je in verbinding met je hogere bewustzijn, waardoor deze wordt verruimd en je meer leeft vanuit je hart. Tevens ervaar je onvoorwaardelijk liefde voor jezelf en daardoor ook voor alles om je heen. Vanuit dit punt leef je in totale vrijheid, zonder verwachtingen, zonder tijd, je laat je mee stromen door het leven waarin alles vloeiend in elkaar overloopt en je precies krijgt wat je op dat moment nodig hebt. Je staat dan helemaal OPEN voor alles wat er komt, heb je geen oordeel en angsten meer over jezelf, anderen en het leven. Geen gedachtegangen meer die jouw leven overnemen, maar daar voor in de plaats meer rust en stilte in je hoofd.

  Een hooggevoelige is gevoeliger voor sensaties, prikkels en indrukken en heeft meestal moeite met zichzelf te aarden, omdat een hooggevoelige een ‘hogere’ energie heeft. Als je een aura van een hooggevoelige bekijkt, dan ziet deze er dikwijls uit als een trechter als diegene zich niet goed kan of wil gronden. Daarbij komt dan vaak bij dat diegene dan last heeft van het fysieke gestel en soms moeite met taal. Op blote voeten lopen (minstens 20 minuten en dan wel buiten) grond enorm sterk. Maar ook letterlijk zeggen: “Moeder Aarde, wil jij je met mij komen verbinden vandaag en gronden, de hele dag” werkt al heel krachtig.

  Veel hooggevoeligen hebben ook een paranormale aanleg, pikken gemakkelijk emoties, gedachten en gevoelens van andere mensen en soms ook van dieren/bomen/planten op. We zijn vaak erg creatief met liefde voor kunst, cultuur en muziek. Toch ontwikkelen ze vaak een laag zelfbeeld omdat ze het gevoel hebben niet aan de maatschappelijke eisen, patronen en structuren te kunnen voldoen. Ook gebeurtenissen die verdriet of pijn met zich meedragen kunnen vaak een grote indruk achterlaten en zijn moeilijk te verwerken. Als volwassenen zich langdurig niet kunnen ontladen en daardoor indrukwekkende gebeurtenissen niet kunnen verwerken, kan dat leiden tot verslavingen of een gevoel willen creëren om zichzelf te verdoven, zoals dissociëren. Ook hebben veel hooggevoeligen een combinatie van hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid.

  Wanneer de gevoeligheid van een hooggevoelige ziel erkend en herkend wordt, vallen alle puzzelstukjes op hun plaats en zal het leerproces starten. De ontwikkeling zal groeien. Een reis zal beginnen. Een reis terug naar de kern, een reis terug naar liefde, een reis terug naar jouzelf. Zie de uitleg hierboven van de 5e dimensie.

  Hoe weet jij nu waar jij staat? 8-8-8 De overgang van de 3e naar de 5e dimensie!

  Vul dan serieus de vragen eens in: Neem even 10 minuten tijd voor jezelf.

  Ga eens na wat jouw kennis en ervaring en wat jouw kwaliteiten en talenten op dit moment zijn als hooggevoelige vrouw. Zo krijg je inzichten van waar je staat in je bewustzijn en activeer je de verbinding met je eigen hogere bewustzijn.
  •Wat ben je kwijt geraakt?
  •Wat heb je teruggevonden?
  •Wat is zich nu aan het ontwikkelen?
  •Wat merk je op als je over jezelf praat met die ander?
  •Wat ontdek je?
  •Herken je jezelf in de ander? Levert je dat inzichten op?

  Schrijf je inzichten direct op zodat het helder voor je wordt en jezelf even de ruimte geeft om erbij stil te staan. Oefen dit regelmatig, deze vragen en vooral jouw antwoorden hierop zorgen ervoor dat je veel bewuster van jezelf wordt.

  Bewustzijn

  De trillingsfrequentie van de energie van de mensheid wordt geleidelijk aan verhoogd en verlicht met als eindbestemming eenheid, vrijheid van ons ego, liefde en licht.

  Veel van deze bewuste zielen worden al geboren met een natuurlijk geïntegreerde wijsheid en hebben alles in zich om het ego te ontstijgen. Als een ziel bewust is, staat het in contact met het hart en de puurheid van ons zijn. Hoe dichter bij het hart des te fijngevoeliger worden onze sensoren en zintuigen. Want we voelen. De energie van een bewust mens is als een radio die op de juiste frequentie is afgestemd, de informatie komt zuiver, helder en duidelijk door en ontvangt vrijwel alles wat er doorgegeven wordt. Omdat een bewuste ziel een verhoogd bewustzijn en harmonieuze trillingsfrequentie heeft, welke fijn is afgestemd op de frequentie der liefde is deze in staat om alles op te pikken en te ontvangen wat er in de directe omgeving door komt. Zelfs informatie en gevoelens op grote afstand zijn voelbaar en worden ontvangen. Ook staan ze bewust of onbewust direct in contact met de goddelijke bron. We noemen deze bewuste zielen ook wel hooggevoelige zielen. Een bewuste ziel is hooggevoelig, maar het kan zijn dat een hooggevoelige ziel nog niet bewust is. Wanneer de juiste tijd is aangebroken wordt deze onbewuste hooggevoelige ziel herinnerd aan zijn of haar verhoogde bewustzijn en wordt men zich hiervan “bewust”.

  De informatie komt bij een hooggevoelige ziel binnen vanuit diverse bronnen, je kunt je voorstellen dat wanneer je als hooggevoelige veel informatie door krijgt die je niet kunt plaatsen dat dit kan leiden tot onwenselijk gedrag, terugtrekken, agressiviteit, overprikkeling en andere vormen van contactproblemen.

  Want hoe ga je om met zoveel informatie en gevoelens en emoties welke je allemaal oppikt en je dit (nog) niet kan uiten en kan plaatsen? Indien hooggevoeligheid niet wordt (h)erkend kunnen deze problemen resulteren in een disbalans van de chakra’s en verliest men vaak naarmate men ouder wordt de controle over het herstel hiervan. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Een onbewuste hooggevoelige volwassene hoeft geen disbalans te creëren maar kan zich wel eenzaam, onbegrepen en soms zelfs beperkt voelen, hij of zij kan deze emoties en dit beperkte gevoel niet plaatsen, Er wordt dan hulp gezocht en men krijgt na onderzoek een label met een naam, een naam die vaak anders is dan de naam hooggevoeligheid. In onze huidige maatschappij wordt er niet gekeken naar hooggevoeligheid en krijgen mensen vaak een stempel bepaalde gedragsproblematiek, of persoonlijkheidsproblematiek. Dat is jammer. Ik merk binnen mijn trainingen en coaching vaak dat hooggevoelige vrouwen veel in huis hebben, sommige hebben een stempel hebben meegekregen vanuit de maatschappij en zijn daardoor lam geslagen van binnen. Hierdoor minder verantwoordelijkheid nemen over hun leven tot het moment dat ze ‘wakker’ worden en bijvoorbeeld tijdens de jaartraining voor hooggevoelige vrouwen werkbare tools in handen krijgen hoe ze met hun ware ik als hooggevoelige wél in verbinding kunnen komen, ze leren hoe ze hun levensenergie kunnen laten stromen, weer moed en lef voelen om hun comfortzone te vergroten, waardoor ze groeien en helemaal op gaan bloeien.

  Onze maatschappij is nog niet echt op het vrouwelijke principe ingericht, wij vrouwen moeten bepaalde structuren en vormen in ons leven nog op de mannelijke wijze doen. Dat is nu aan het veranderen, dat is op dit moment ten gunste van iedereen. De vrouwelijke manier is vanuit rust, zachtheid en ontspanning gaan leven en werken en toch heel effectief. Op deze wijze krijgt ons leven een andere vorm. Door van hieruit leven worden wij, vrouwen geïnspireerd, gevoed en van binnenuit gestimuleerd wat ook een positief effect zal hebben op mannen, kinderen, gezinnen, bedrijven, economie, maatschappelijke draagkracht en zorg. Dat werkt, want daardoor blijven wij veel gemakkelijker in verbinding met ons lichaam, de aarde en ons hart. De mannelijke manier is veel actiever, sneller en geeft sneller uiterlijke vormen weer. Niets mis mee. Maar het gecreëerde kan dan ook zo weer verdwenen zijn en is minder vaak constructief en worden de consequenties op de lange termijn niet mee gerekend. Doordat een vrouw leven kan voortbrengen door middel van haar lichaam neemt zij automatisch van nature het beeld en haar denkwijze mee wat de consequenties zullen zijn op de lange termijn in positieve vorm. Hoe mooi zou het zijn om hier meer balans in onszelf en elkaar te brengen. Dat we gaan samen werken met het mannelijke en vrouwelijke in onszelf door deze in balans te brengen. Maar ook in de wereld. Laat zien wat je kunt, wat je in je mars hebt. Laat je grootsheid zien! Laat je licht schijnen!

  Bedankt voor het lezen.

  Hartegroet Tamara Beekmans (Copyright Tamara Beekmans)

  Bron: http://vrouwenkrachtacademie.nl/8-8-8-de-overgang-van-de-3e-naar-de-5e-dimensie/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.