Numerologie: jaargetal


Persoonlijk jaargetal
Om een persoonlijk jaar getal te berekenen, nemen we in plaats van het geboorte jaar, het jaar waarin we leven, voor nu dus 2015. Na je verjaardag gaat dit jaargetal in tot de volgende verjaardag in 2016. . In deze periode zullen de eigenschappen van dit getal je maandelijks begeleiden.

Om een inzicht te geven hoe een jaar getal er uit zal zien, zal ik een voorbeeld noemen. Iemand is geboren op 3-11-1984 , dat wordt nu 3-11-2015, bij elkaar opgeteld 22, 2+2=4. Het jaar getal is dus 4.
Je jaargetal bestaat dus uit je geboortedag, je geboortemaand en het betreffende jaar waarin we leven. Deze jaargetallen kunnen je het komende jaar na verjaardag je helpen om eventuele blokkades op je levenspad te herkennen. Doe dit zonder er naar te gaan leven, dan zul je, je jaargetal zeker heel helder bekijken zonder iets op te leggen.

Jaargetallen van 1 tot 9
Het begin van een nieuwe 9-cyclus:

Jaargetal 1 gaat over iets nieuws beginnen. Word tot pionier. Neem je voor dingen met veel energie, zelfbewustzijn en besluitvaardigheid aan te pakken. Met nieuwe ideeën laat je een frisse wind waaien in lopende projecten of kun je oude problemen oplossen. Definieer je doelen en leg ze duidelijk vast. De persoonlijke ontwikkeling is in een 1-jaar erg belangrijk. Laat je leiden door je moed, je ideeën en visioenen. Wees actief, creatief en scheppend bij de realisatie ervan, dan zullen je opdrachten je gemakkelijk afgaan. Alles wat je in dit jaar aanpakt, maakt een reële kans om zich succesvol te ontwikkelen. Blijf trouw aan jezelf, laat je niet afleiden door anderen. Ga je eigen weg met liefde voor jezelf, en je zult de wereld veroveren.

Affirmatie: Ik ben actief en bereik mijn doel!

Het jaargetal 1 ondersteunt je bij:
• het op dynamische wijze aan iets nieuws beginnen,
• dingen liefdevol door te zetten,
• voor het nut van het algemeen te streven naar het hogere en grotere,
• je persoonlijke en zakelijke verdere ontwikkeling,
• het accepteren van veranderingen,
• het trouw zijn aan jezelf en in jezelf te geloven,
• het alleen, maar niet eenzaam zijn,

• •het overeenstemming vinden, om met tolerantie en deemoed het devies ‘uw wil geschiede’ na te volgen,
• •het structuur aanbrengen en ontplooiingsmogelijkheden creëren in je leven,
• •het tijd nemen voor je ideeën.

Jaargetal 2 staat voor een jaar van relaties, van samenwerking en van hulpvaardigheid.
Het getal 2 stelt partnerschappen op de voorgrond. Je werkt beter samen, bent
gezelliger en zult nieuwe mensen leren kennen. Treed mensen positief en open te gemoed. Iedere soort ontmoeting maakt dat je kennis en inzichten opdoet waaruit iets
vruchtbaars kan ontstaan. Een 2-jaar staat voor gevoelens en sensitiviteit. Versterk je verbinding met je innerlijk, geef aandacht aan je visioenen alsook aan je buitenzintuiglijke waarnemingen en probeer je dromen te onthouden. Het is de bedoeling dat je de inzichten die je daardoor krijgt, realiseert. Laat je niet van de wijs brengen door angsten en twijfels. Vertrouw op je intuïtie, die je op het juiste moment juist zal doen handelen en reageren. Wanneer ‘geven en nemen’ in evenwicht zijn, kun je met gemak werken voor twee.

Affirmatie: Ik vertrouw mijn innerlijke
stem en laat me leiden!

Jaargetal 2 helpt je:
• je roeping te vinden,
• je gewaar zijn te ontplooien en je gevoeligheid onder controle te krijgen,
• met anderen van gedachten te wisselen, teamwerk te forceren,
• jezelf en anderen te motiveren,
• jezelf open te stellen voor ontmoetingen,
• te vertrouwen op je eigen kracht en waarheid,
• tot rust te komen (wandelen, autogene training, meditatie…), verhelderen van je
gedachten en doelen en er de verantwoording voor te nemen,
• ideeën en denkbeelden op te nemen en te verwerken,
• te leren nee te zeggen en waar nodig grenzen te stellen.

Jaargetal 3 brengt je geluk, vreugde en vrolijkheid. Wees creatief; het is een ideaal
jaar om nieuwe ideeën en nieuwe uitdagingen uit te proberen. Verwezenlijk je
artistieke aspiraties. De plannen die je vorig jaar gesmeed hebt, kun je nu met energie
realiseren. Concentreer je met optimisme, daadkracht en besluitvaardigheid op een
project. Het verlangen naar echte liefde en vreugde verleent je een positieve uitstraling.
Neem enthousiast deel aan maatschappelijke activiteiten. In een 3-jaar ben je vaak
op een geestelijke zoektocht en wil je je op dat gebied verder ontwikkelen. Tracht door
middel van het stellen van vragen de samenhang van het leven te doorgronden. Geef gehoor aan de antwoorden.

Affirmatie: Ik ben doelgericht, creatief en communicatief!

Jaargetal 3 helpt je:
• betrekkingen en vriendschappen te onderhouden en gezellig te zijn,
• je talenten en gaven te ontdekken,
• seminars en workshops te bezoeken,
• te leren wat het beste is voor jezelf, voor je lichaam, je familie en je medemensen,
• bereid te zijn je schaduwzijden te erkennen en je eigen onvolkomenheden
onder ogen te zien en te transformeren,
• vrolijk, beweeglijk, grootmoedig en gelukkig te zijn,
• veranderingen te verwelkomen,
• te werken aan de relatie met je moeder,
• je verwarde gevoelens te beheersen,
• bij het proces van losmaken van afhankelijke relaties
en negatieve verbindingen en het vinden van je ‘soulmate’.

Jaargetal 4 bezorgt je veel werk. Met structuur, organisatie en ordening zal het je ge-
makkelijker afgaan. Vervul de ophanden zijnde bezigheden plichtsgetrouw, toegewijd en geconcentreerd. Plannen die in het afgelopen jaar konden rijpen, worden nu omgezet in daden. Realiseer ze met vastberadenheid, werklust en volharding. Jaren met het getal 4 zijn ook bijzonder geschikt om de kas op te maken, je financiën en verzekeringen op orde te brengen en eventuele veranderingen aan te brengen. Je ontdekt dit jaar gemakkelijk je liefde voor de natuur en het herstellend effect ervan.

Affirmatie: Ik verwerkelijk mezelf en
handel moedig.

Jaargetal 4 helpt je:
• vastberaden te handelen en projecten te realiseren,
• nieuwe, ongekende krachten te wekken,
• de lichtheid van het bestaan te beleven,
• verantwoordelijkheid te nemen en volharding te tonen,
• in het hier en nu te leven,
• een gezonde verhouding tot geld tot stand te brengen,
• alles met vreugde en liefde te doen,
• bestaande waarden opnieuw te definiëren, een begin te maken met noodzakelijke renovaties,
• de aarde en de natuur te respecteren en lief te hebben.

Jaargetal 5
Vrijheid, reizen en avontuur, dat is waar het jaargetal 5 voor staat. Het is noodzakelijk je aan te passen aan vernieuwingen, grenzen
te verleggen, goede gelegenheden aan te grijpen en vrije speelruimte voor jezelf te
creëren. Blijf er rustig en beheerst onder en oefen je geduld. Denk goed na, handel
vastberaden en doelgericht. Geniet van het leven, onderhoud je vriendschappen en leer
nieuwe vrienden kennen. Je vergaart kennis en bent gericht op persoonlijke ontwikkeling. Denk en handel positief. Met een tolerante houding en openhartigheid kom je een heel eind. Overwin je angst en verheug je in onverwachte, aangename en weldadige verrassingen. Besteed aandacht aan je lichamelijke welzijn, in het bijzonder aan je voeten, bijvoorbeeld door middel van voetreflexmassage.

Affirmatie: Ik geloof in en vertrouw op
mijn hogere leiding!

Jaargetal 5 helpt je:
• nieuwsgierig te zijn naar het leven,
• je grenzen te verruimen en open te staan voor vernieuwingen,
• nieuwe kennissen te maken,
• met mensen te communiceren, het gesprek op te zoeken,
• geduld te ontwikkelen en niet alles tegelijk te willen,
• verbinding te maken met je eigen gevoelens, ze waar te nemen, te accepteren
en met anderen te delen,
• orde te scheppen uit de chaos, de kracht van je spirituele gedachten te benutten,
• plezier te scheppen in beweging, actief te zijn, sport of yoga te beoefenen.

Jaargetal 6
Bij jaargetal 6 staan levensenergie en streven naar volkomenheid op de voorgrond. Er treedt een welkome rust in na een onrustig en wisselvallig voorjaar. In een 6-jaar bewijs je vaak anderen een dienst of lever je werk af voor het nut van het algemeen. Plichtsbesef, prestatiegerichtheid en verantwoordelijkheid zijn je drijfveren. Toon burgerlijke moed en oefen je in tolerantie en nederigheid. Los wanklanken en geharrewar op met plezier. Geef je mede-
mensen iets mee van je liefde, warmte en opmerkzaamheid en je zult dit op allerlei manieren van allerlei mensen terugkrijgen. Vul je leven met liefde en harmonie, leer tegenspraak op te geven en weerstanden te verenigen. Luister naar je gevoel en maak duidelijke keuzen. Een 6-jaar is ook erg geschikt om je huis te renoveren, op te knappen, op te ruimen of uit te mesten.

Affirmatie: Ik verheug me in het leven en
in de liefde!

Jaargetal 6 helpt je:
• te onderkennen hoe belangrijk familie is en je, indien nodig, met hen te verzoenen,
• de balans te vinden tussen werk en gezin,
• voor de waarheid te staan, verantwoordelijkheid te dragen en raad aan te nemen,
• iedere vorm van oordelen en veroordelen los te laten,
• mensen te omarmen, anderen nabij te zijn,
• je grenzen waar nodig te bewaken,
• je huis of je woning opnieuw in te richten,
• feesten te vieren, te zingen, te dansen, vrolijk te zijn,
• sportief bezig te zijn.

Jaargetal 7 staat voor de bewuste weg naar je innerlijk om wijsheid, spiritualiteit, geluk
en vrede te vinden en om jezelf te ver- wezenlijken. Je streeft naar een hoge levenskwaliteit en wilt met volle teugen genieten van het bestaan. 7-jaren staan voor
persoonlijke ontwikkeling. Scherp je geest en doe nieuwe kennis op. Schep vertrouwen
in het leven, want daardoor kunnen je creativiteit, vitaliteit en optimisme tot wasdom
komen. Breng je daden en je woorden met elkaar in overeenstemming en geloof in je eigen succes. De 7 confronteert je met zaken uit het afgelopen jaar die nog niet geregeld en verwerkt zijn. Gevoelsmatig wordt er veel van je verlangd; je wordt je van veel dingen bewust. Je intuïtie, je intelligentie en wijsheid helpen je de juiste beslissingen te nemen. Overwin je eenzaamheid door één te zijn met het Al. Realiseer je gedroomde, ideale relatie.

Affirmatie: Ik creëer uit de veelheid van
het leven!

Jaargetal 7 helpt je:
• verbinding te maken met je innerlijk,
• je intuïtie te vertrouwen en te volgen,
• je op alle vlakken verder te ontwikkelen,
• op de juiste plek, het juiste moment, het juiste te doen,
• creatief te zijn en je talenten te vervolmaken,
• je met mystiek, spiritualiteit, meditatie, autogene training, yoga en dergelijke
bezig te houden,
• enthousiasme en hartstocht voor iets te ervaren,
• het gevoel van eenzaamheid te overwinnen,
• te ontspannen en te herstellen,
• een gezond en natuurlijk leven te leiden.

Jaargetal 8 staat voor zakelijke en materiële belangen, innerlijke vastberadenheid en
positieve kracht. Je hebt het geluk aan je zijde. Een 8-jaar gaat gepaard met finan-
ciële aangelegenheden. Oude investeringen of plannen dragen nu vrucht. Om in het ver-
volg succesvol en beweeglijk te zijn, is werk op alle terreinen noodzakelijk. Let op
dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Je hebt er waarschijnlijk behoefte aan te wortelen en voor duurzame veiligheid te zor- gen. Los conflicten op, neem verantwoordelijkheid, toon initiatief. Besteed aandacht aan je relaties, zowel zakelijk als privé. Dit jaar geeft je de juiste energie om weer in evenwicht te komen en om overeenstemming te brengen in je materiële en spirituele behoeften. Vervolg je weg alert, beheerst en gecentreerd, en je zult vervulling en harmonie vinden in het leven. In een 8-jaar oogst je wat je op alle gebieden hebt gezaaid.

Affirmatie: Ik houd mijn hoofd erbij en neem eerlijke, verantwoordelijke beslissingen!

Jaargetal 8 helpt je:
• je te verzoenen met het verleden,
• verantwoordelijkheid te dragen voor je leven, je denken, voelen en handelen,
• achtbanen te vermijden en je evenwicht te vinden,
• eerlijk, rechtvaardig en moedig te zijn,
• je hart te openen,
• van jezelf en je medemensen te houden en hen te accepteren zoals ze zijn,
• je te trainen in vergeving en te leren je te verontschuldigen,
• problemen te zien als uitdagingen,
• je financiële aangelegenheden op orde te brengen en een gezonde omgang met geld tot stand te brengen,
• een huis of stuk grond te kopen.

Jaargetal 9 bezit de kracht van vernieuwing en transformatie. Het is een jaar
met veel activiteit en beweging. Met zelfbeheersing en geduld bereik je meer. Toch zullen begonnen projecten afgerond dienen te worden. Probeer uit te vinden hoe je in het leven staat. Het kan zijn dat er een heroriëntering op of loslaten van het verleden nodig is. Nu is het juiste tijdstip om je van personen, plannen en oude ballast waarmee je je niet langer verbonden voelt, te ontdoen en er, ook innerlijk, afscheid van te nemen. Je empathie, de mogelijkheden om tot vergeving te komen en de onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen worden in dit jaar sterker van je verlangd. Eerlijkheid, flexibiliteit en gulheid effenen de weg voor je. Bereid je voor op het smeden van nieuwe plannen en voornemens voor het nieuwe jaar.

Affirmatie: Ik vind het wezenlijke in de eenvoud!

Jaargetal 9 helpt je:
• te transformeren,
• te leven volgens je eigen waardebepalingen,
• maat te houden in alle dingen,
• te geven aan anderen, zonder zelf verwachtingen te koesteren,
• alleen dan te helpen als je wordt gevraagd om te helpen,
• nieuwsgierig te zijn naar het leven,
• geestelijk flexibel te zijn, talen te leren of ze op te frissen,
• te reizen, nieuwe mensen te leren kennen en onbekende dingen te ontdekken,
• je verlangen om door te dringen in de geesteswetenschappen of de psychologie
te volgen.

Bron: © Marianne, eigencursus

Wie vragen heeft? stel ze gerust

12 gedachten over “Numerologie: jaargetal

  1. Dat klopt Judith, 9+1=10, om te vereenvoudigen naar één omdat de 0 geen betekenis heeft in deze getallen cyclus van 1 tot en met 9. Dus is je jaargetal een 1 🙂

   Bedankt voor je vraag en reactie.

   Like

  1. Apollonia, na 31-12- 2015 gaat je jaargetal in tot 31-12-2016.
   Je jaargetal bij elkaar opgeteld wordt 51, vereenvoudigen naar één getal 5+1=6
   Zes is dus je jaargetal in 2016 🙂

   Like

  1. Hoi Leonie,

   Het jaargetal is niet persoonsgebonden al maakt het wel een deel of tijd van je leven uit. Daarom is het Meester getal niet van toepassing dan alleen 1+1=2 te vereen voudigen. Dus je jaargetal is 2 🙂

   Warme groet
   Marianne

   Like

 1. Hallo Marianne,

  ik ben al erg lang op zoek naar een dik roze? boek over dit onderwerp.
  Er stond ook uitgebreid de 9 jaar cyclus in beschreven.
  Ik was er erg aan gehecht. Heb het met mijn domme hoofd uitgeleend en nu zegt de persoon dat ze het boek nooit heeft gehad.
  Ergste is dat ik titel noch schrijver weet.
  Heb jij misschien een idee?

  Like

 2. Dag Marianne
  Mijn zoon wordt binnenkort 40. Hij is geboren 25-05-1979. Ik wil hem graag als moeder een boodschap meegeven voor zijn verdere leven. Kan en wil jij mij daarbij helpen? Ik weet niet of het op deze manier kan, of dat ik je op een andere manaier kan benaderen.
  Ik hoor graag van je, dank en groet,
  Gerda Bosshardt

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.