Bach bloesem: Crab apple


 

Dr Bach bloesem:

Crab apple, zuiveringsbloesem.

Deze bloesem is bedoeld voor mensen met een gemoedstoestand met een gevoel dat iets aan hen onrein is.
Soms komt het door iets onbelangrijks waardoor het hun leven kan gaan beheersen en daar naar gaan leven.

Geestelijke kenmerken zijn:
* Afkeer van zichzelf
* Fobie
* Smetvrees
* Dwang gedachten
* Schoonmaakfobie
* Wanhoop
* Zich vies voelen na verkrachting,
misbruik, opgelegde negatieve gedachten en woorden van anderen.
* Onrein voelen
* Heel veel handen wassen
* Overbodig veel douchen
* Anderen niet aan durven raken
* Overbodig veel tandenpoetsen
* Afkeer van pukkels, rimpels of grijze haar
* Kieskeurig

Lichamelijke klachten:
* Allergie
* Huidaandoeningen
* Huiduitslag
* Jeuk
* Psoriasis
* Acne.
* Herpes
* Exceem
* Chronische verkoudheid of griep

Affirmatie:
Ik geef mijn lichaam wat het verlangt
Ik mag zijn zoals ik ben
Ik ben waardevol omdat ik besta

Behandeling:
Zowel inwending als uitwendig kan Crab apple gebruikt naast eventuele medicatie. Overleg eventueel wel met de arts of Dermatoloog. Samenwerking is heel belangrijk.
Eventueel de oorzaak achter de psychische gemoedtoestand achterhalen is een stukje genezing om aan te werken.

Uitwendig:
Kompres:
Doe per bloesem 2 dr in een glas lauw water. En maak daarin een verband nat. Leg dit verband op de plaats die je wil behandelen. Doe dit meerdere malen per dag, maar gebruik telkens een nieuw verband en een vers mengsel.

Zalf:
Gebruik per bloesem 2 dr ( max van ca. 7 bloesems ) per 10 gr neutrale zalf of
crème (uiercrème is hier zeer geschikt voor en goedkoop)
Crab apple voor een allergische huiduitslag of jeuk

Inwending:
4x per dag, 4 tot 6 druppels in een glas water innemen.
Als ondersteuning kan men ook ”Hornbeam” gebruiken bij mentale moeheid.
Raadpleeg een Bachtherapeut indien er ernstige klachten zijn.

Bron: Marianne, Bachtherapeut
Cursus Bachtherapie
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Indien er vragen zijn over de bloesem, stel ze gerust, net zoals vragen over eventuele andere bloesems.

Stop met kinderen Ritalin voorschrijven


Jan Vroomans − 11/07/14, 18:00

© anp. ‘Dat kinderen door ritalin beter leren, is een bewering die niet klopt.’

opinie Kinderen verdienen aandacht en respect in plaats van dat hun geest wordt bedwelmd met een drug die de potentie heeft van cocaïne of heroïne, schrijft Jan Vroomans. ‘Het label adhd is moreel failliet.’

  • Je kind vertellen dat er iets mis is met zijn hersenen – je hebt adhd – is niet-wetenschappelijk onderbouwd en derhalve onaanvaardbaar

     

Het drogeren van kinderen met ritalin is het stelen van kindertijd ten behoeve van het gemak van volwassenen. We verstrekken middelen aan kinderen met de potentie van cocaïne en speed, terwijl er ook bij wetenschappers zorgen zijn aangaande de schadelijkheid van deze middelen (Gezondheidsraad, 2014). Behalve bijwerkingen, verslaving en ontwenningsverschijnselen, veroorzaakt ritalin vaak het gedrag dat men wil bestrijden.

Dat kinderen er beter door leren, is een bewering die niet klopt. Dat kinderen zich beter focussen op saaie taken zegt nog niets over de uiteindelijke leerprestaties. Onderzoeken over leerprestaties spreken elkaar na vele jaren nog steeds tegen. Het is evident dat het drogeren van een kind ten koste gaat van de spontaniteit, creativiteit en mogelijke talenten van kinderen. In een studie van bijna dertig jaar toonde Nadine Lambert (2005) aan dat kinderen die ritalin gebruikten eerder gingen roken, zwaardere rokers werden en eerder cocaïne gingen gebruiken.

Indien een kind al vroeg in het leven wordt verteld dat het de eigen impulsen en gedragingen slechts onder controle kan houden met een pil, is het niet meer dan logisch dat het kind ditzelfde gedrag voortzet in zijn verdere leven.

Groeistagnatie
Van ritalin is aangetoond dat kinderen een groeistagnatie en gewichtsafname van respectievelijk 2 centimeter en 2,7 kilo ondergaan tijdens het slikken van dit middel. Men heeft verder geen enkel idee wat de effecten zijn op de hersenen van het kind door de stagnatie van de groei in de jeugd en daarom worden dergelijke effecten ontkend.

Adhd staat voor impulsiviteit, hyperactiviteit en concentratieproblemen. Dit gedrag kan men echter ook bij kinderen ontwaren in het geval van saaie lessen, conflicten tussen ouders, mishandeling, te jong zijn voor het klasniveau, pesten, ’s nachts niet uitrusten, een zwakke leerkracht, overvolle klassen, te grote prestatiedruk enzovoorts. Naar schatting is bij zo’n 90 procent van de kinderen onterecht adhd vastgesteld. Dit betekent dat honderdduizend kinderen ten onrechte ritalin slikken en onnodige risico’s lopen.

Het label adhd is moreel failliet. Je kind vertellen dat er iets mis is met zijn hersenen – je hebt adhd – is niet-wetenschappelijk onderbouwd en derhalve onaanvaardbaar. Ouders, leraren en overheid zijn met dit label echter vrijgepleit van het nemen van verantwoordelijkheid nemen voor respectievelijk opvoedingsproblemen, ordeproblemen en overvolle klassen. Kinderen verdienen duidelijkheid, aandacht en respect in plaats van het liefdeloze bedwelmen van hun geest en een kulverhaal over een afwijkend brein.

Ik roep leraren en ouders op zich te verdiepen in de achtergronden en stelling te nemen. Een steeds grotere groep auteurs biedt een fundament voor uw intuïtie die zegt dat het drogeren van kinderen niet goed kan zijn. Ik roep ouders op om, bij eigen twijfel, onderzoeken naar gedrag te weigeren. Een onderzoek naar gedrag is namelijk een enkeltje ‘gedragsstoornis’ met bijbehorende ‘medicatie’, resulterend in een verstoord zelfbeeld van het kind alsmede risico’s op ernstige bijwerkingen en verslaving.

Jan Vroomans is onderwijsspecialist/leerkracht speciaal basisonderwijs

Bron: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3687770/2014/07/11/Stop-met-kinderen-ritalin-voorschrijven.dhtml

Sterrenbeeld en Tarotkaart


 

Inhoudelijke overeenkomsten  
De combinatie van tarot en astrologie berust op inhoudelijke overeenkomsten. De thema’s van beide symbolen kunnen tamelijk verschillend zijn, maar niet hun doel en nut.

Elk dierenriemteken en elke planeet wordt aan bepaalde tarotkaarten toegekend. De astrologische Maan correspondeert bijvoorbeeld met het individuele rijk van de ziel en het onbewuste en wordt gekoppeld aan de Hogepriesteres. De tarot Maan heeft net als Neptunus, de heerser van het teken Vissen, te maken met het vlak van het collectieve onbewuste.

Ram: de Keizer

De Keizer

Deze kaart staat voor ons realisme en ons verlangen naar stabiliteit en zekerheid. Deze kaart toont onze zin voor orde en nuchterheid, voor discipline en verantwoordelijkheid, en de capaciteit onze energie te richten. De keizer brengt structuur in ons leven.

Op het vlak van werk staat De Keizer voor heldere concepten, standvastigheid en vastbeslotenheid. Het is hard werken waarbij het welslagen van onze plannen helemaal van onze eigen discipline afhangt. De dingen zullen ons niet komen aanwaaien.

Met betrekking tot ons bewustzijn toont deze kaart dat vage plannen nu vorm beginnen te krijgen en verwerkelijkt kunnen worden.

In onze persoonlijke relaties duidt De Keizer op een periode waarin relaties betrouwbaar en bestendig zijn, of waarin alle illusies verdwijnen. Ook wijst De Keizer op het gevaar van het uit zijn op een zo groot mogelijke zekerheid op relationeel vlak waardoor de verbintenis te beperkend kan worden.

Stier: de Hiërolifant

De Hogepriester

Deze kaart, die ook wel Hogepriester wordt genoemd, staat voor een diep gevoel van geloof en vertrouwen en vertegenwoordigt samen met De Hogepriesteres en De Ster een van de drie beschermende kaarten van de Tarot die het verloop van een gebeurtenis gunstige vooruitzichten geeft.

Op het vlak van arbeid laat deze kaart ons zien dat we ons met fundamentele zaken bezighouden. De Hiërofant staat voor het zoeken naar diepere inhouden en een waarachtige roeping.

Op het vlak van ons bewustzijn houden we ons bezig met vragen over zin en waarden, en staan open voor religieuze ervaringen. In onze persoonlijke relaties wijst De Hiërofant erop dat we ons in een fase bevinden waarin het vertrouwen en de genegenheid voor elkaar groeiende is.

Op het niveau van gebeurtenissen symboliseert deze kaart onze wens om te trouwen of samen verder door het leven te gaan.

Tweelingen: de Geliefden

De Geliefden

Deze kaart verwijst aan de ene kant naar een grote liefdeservaring, en houdt ons aan de andere kant voor dat zo’n stap met een noodzakelijke beslissing samen dient te gaan. Ze kan ook voor een beslissing staan die niets met de liefde heeft te maken, en in dat geval betekent De Geliefden dat we deze beslissing met heel ons hart zullen moeten nemen zonder achterdeurtjes open te houden.

In ons werk zullen we tot een duidelijke keuze moeten komen en ons innerlijk voorbehoud laten varen. Op het niveau van bewustzijn geeft De Geliefden aan dat we ons van onze mogelijkheden bewust worden wanneer we ons bewust beperken en achter een gedane keuze blijven staan. Alleen wanneer we zonder compromissen een beslissing nemen en ons eraan houden, vinden we de weg naar een gelukkig stemmende ervaring.

Ten aanzien van persoonlijke relaties staat deze kaart voor een grote liefde die ons diep raakt.

Kreeft: de Zegewagen

De Zegewagen

De Zegewagen staat voor een flinke sprong voorwaarts. Hij geeft aan dat we ons uit onze vertrouwde omgeving losmaken en een eigen weg inslaan.

Dit is de enige tarotkaart waarbij het vertrek vol vreugde plaatsvindt, het gaat hier dan ook om een goede stap vooruit. Toch moeten we oppassen onze krachten niet te overschatten.

In ons werk duidt deze kaart op het streven naar succes en op het vlak van bewustzijn staat De Zegewagen voor een nieuw, maar toch al sterk zelfbewustzijn, en voor het opbouwen van een eigen wereldbeeld en een doortastende manier van problemen aanpakken. Vaak gaat het er hier om om de kloof tussen denken en voelen te overwinnen.

In persoonlijke relaties kan de kaart op het begin van een nieuwe relatie wijzen, of dat er door een bestaande relatie een fris windje waait.

Leeuw: Kracht

Kracht

Net als bij De Magiër berust het geheim van de Kracht op een diepe innerlijke harmonie. Bij deze kaart horen begrippen als moed, levensdrang en passie.

De Kracht maakt duidelijk dat het niet de bedoeling kan zijn onze instincten en diepste verlangens achter een net masker te verbergen, maar dat we ze moeten verwelkomen en op een goede manier leren gebruiken.

In ons werk kunnen we ons met hartstocht aan onze taken wijden, dit is een fase van scheppingskracht en grote motivatie. Op het niveau van bewustzijn geeft de kaart een ingrijpende transformatie aan, ons beschaafd bewustzijn en onze dierlijke instincten vinden elkaar.

In onze persoonlijke relaties komt vooral het hartstochtelijk aspect van deze kaart naar voren. Ze symboliseert dan ook relaties die erg levendig zijn en vaak ook dramatische voorvallen kennen, maar die slechts zelden echt destructief uitpakken.

Maagd: de Kluizenaar

De Heremit

De Kluizenaar of Heremiet is de kaart van de teruggetrokkenheid. Deze kaart symboliseert een introverte levensfase waarin we tot onszelf moeten komen. De Kluizenaar staat voor betekenisvolle ervaringen, voor diepe beleving en inzicht.

Met betrekking tot werk staat deze kaart voor zelfbezinning waarin we duidelijk moeten krijgen wat we werkelijk willen bereiken. Ook kan De Kluizenaar staan voor onze werkhouding en toont hij ons dat ernst, kalmte, bedachtzaamheid en alleen-zijn tot een grotere innerlijke tevredenheid zullen leiden.

Op het niveau van bewustzijn trekken we ons terug om tot ons ware zelf te komen. Zo’n periode kan gepaard gaan met vasten, meditatie of spirituele oefeningen.

In persoonlijke relaties bezit deze kaart enige ambivalentie omdat ze ook voor vereenzaming binnen een verbintenis kan staan. Maar de belangrijkste betekenis zit hier toch ook in de zekerheid over wat werkelijk belangrijk voor ons is.

Weegschaal: Gerechtigheid

Gerechtigheid

Deze kaart staat voor het objectieve inzicht en een bewust en overdacht gevormd oordeel. Het dagelijkse leven ervaren we momenteel als een spiegel, gedragen we ons eerlijk en oprecht, dan wordt ons handelen overeenkomstig gehonoreerd, maar waar we met twijfelachtige middelen proberen iets te bereiken lijden we schipbreuk.

Deze kaart drukt een grote mate van zelf verantwoordelijk zijn uit, voor alles wat we ervaren dragen we onze eigen verantwoordelijkheid. Deze kaart staat ook voor eerlijk zaken doen met de daarbij passende beloning.

Op het niveau van bewustzijn symboliseert De Gerechtigheid een fase van nuchterheid en verzakelijking waarbij niet ons gevoel de doorslag geeft, maar ons logisch verstand.

Op het vlak van persoonlijke relaties hoeft deze kaart niet persé gelatenheid aan te geven, maar kan ook duiden op vastgelopen betrekkingen. Het hoofdthema van deze kaart is: Zo men doet, zo men ontmoet.

Schorpioen: de Dood

De Dood

De Dood betekent afscheid, het loslaten van iets. Dit kan een bevrijdend einde zijn, maar kan ook met pijnlijke ervaringen gepaard gaan. Ten onrechte behoort De Dood tot een van de meest gevreesde kaarten. Krishnamurti zei: “We hebben leven van sterven gescheiden en de interval tussen beide is vrees. Men kan niet leven zonder te sterven.”

Deze kaart dringt erop aan dat we afscheid van iets moeten nemen en ons innerlijk leeg moeten maken voor het nieuwe dat op ons wacht. Op het niveau van bewustzijn duidt De Dood op het einde van een ontwikkelingsproces zodat we nu onze oude levensbeschouwing prijs zullen moeten geven. Het gaat hierbij om instellingen en overtuigingen die niet wezenlijk van onszelf zijn maar ooit zonder nadenken zijn overgenomen.

Op het vlak van persoonlijke relaties duidt deze kaart eveneens op een afscheid, we zouden moeten proberen onze metgezel te danken voor de gezamenlijk doorgebrachte tijd.

Boogschutter: de Duivel

De Duivel

Dit is de kaart waar we het minste grip op hebben, aangezien zijn gezicht voor iedereen weer anders is. Het gemeenschappelijke zit in gevoelens van afhankelijkheid, hulpeloosheid en machteloosheid, en het steeds opnieuw weer stranden van onze goede voornemens.

Als verleider manifesteert De Duivel zich aan ons in een verlokkende vorm, en deze kaart wijst erop dat we met vuur spelen en verduveld goed moeten oppassen dat we onze vingers niet branden.

Op een diep niveau toont deze kaart ons onze donkere schaduwzijde. In ons werk kan de verleiding komen door ‘het grote geld’ waarbij we van de goedgelovigheid van onze zakenpartner profiteren, maar het kan ook zijn dat we werk moeten doen wat tegen onze principes indruist, en waarbij we bang zijn om te weigeren uit angst ons werk te verliezen.

In persoonlijke relaties is deze kaart eveneens een waarschuwing dat de waan van korte duur kan zijn.

Steenbok: Matigheid

Matigheid

Harmonie, evenwicht en zielerust zijn typerend voor deze kaart. De Gematigdheid toont gevoelde vreugde wanneer we gezond zijn en in innerlijk evenwicht. De kaart symboliseert ‘de juiste maat’.

Indien van toepassing vertegenwoordigt deze kaart ook genezing en beter worden. Ten aanzien van ons werk betekent Gematigdheid dat we met een zekere gelatenheid onze taken uitvoeren in een werktempo waarbij we ons prettig voelen zonder erg veel of erg weinig te presteren.

In verband met bewustzijn vertegenwoordigt deze kaart een overeenstemming tussen lichaam, ziel en geest. We komen met onszelf in het reine en laten kwellende zelftwijfel achter ons.

In persoonlijke relaties wijst Gematigdheid op een periode van tevreden harmonie en een vriendelijke, open omgang met elkaar. Geen opdringerige activiteiten maar een innerlijk beleefde intimiteit.

Waterman: de Ster

De Ster

Dit is een kaart van hoop en wijsheid en inzicht in grotere samenhangen. Ze symboliseert plannen die tot ver in de toekomst reiken, maar die we pas achteraf in volle betekenis kunnen waarnemen. Zoals bij zaaien gaat er enige tijd overheen voordat we de vruchtbare resultaten kunnen oogsten.

In de traditionele duiding werd De Ster samen met de Hogepriesteres en De Hiërofant gerekend tot de drie beschermende kaarten die een gelukkig welslagen aankondigen.

Voor ons werk betekent deze kaart het begin van een zinvolle bezigheid, en in de sfeer van ons bewustzijn geeft De Ster aan dat we onze toekomst plannen.

In onze persoonlijke relaties representeert De Ster veelbelovende ontmoetingen die toekomst hebben en opwindend kunnen zijn. Door deze kaart gekenmerkte relaties staan onder een gelukkig gesternte.

Vissen: de Maan

De Maan

De Maan brengt ons naar de wereld van onze dromen en verlangens en staat vaak voor angst en onzekerheid en voor bange voorgevoelens.

In ons werk kunnen we bang zijn het te verliezen, of bepaalde opgaven niet tot een goed einde te kunnen brengen. Er speelt bijna altijd een sterk irrationeel aspect mee, ook als we onszelf toespreken dat er geen reden is om bang te zijn, blijft de angst en onzekerheid vaag en ongrijpbaar aanwezig. Het lukt niet om onze plankenkoorts en beklemmende gevoelens helemaal te onderdrukken.

Deze gevoelens kunnen we ook niet overwinnen door een bepaalde situatie te mijden, onze angst zou gelijk een nieuw symptoom vinden en zich daarop richten. Alleen de weg dóór de angst heen leidt tot genezing.

Met betrekking tot persoonlijke relaties toont deze kaart vooral haar dromerige, romantische kant, maar kan ook wijzen op jaloezie, kwetsbaarheid en de angst om in de steek gelaten te worden.

http://www.catharinaweb.nl/tarot/astrokaart.htm

Krishnamurti : leegte


Als je eerlijk kan kijken naar je eigen leegte, zul je er achter komen dat er geen afhankelijkheid bestaat van wat dan ook – van geen mens, van geen geloof, van geen ervaring, van geen traditie. Dat is dat wat voorbij leegte is, creativiteit – de creativiteit van de werkelijkheid, niet de creativiteit van een talent of vermogen, maar de creativiteit van dat wat voorbij angst is, voorbij eisen, voorbij de trucs van het denken.

Krishnamurti

Spiegel schouwen


 

Schouwen is het kijken in een spiegelend oppervlak. De bekendste methode is het kijken in een kristallen of glazen bol, maar je kunt ook schouwen in een spiegel. Schouwen kan in alles wat spiegelt, bijvoorbeeld een donker raam terwijl het binnen licht is of met de traditionele zwarte spiegel.

Bij schouwen gaat het erom dat je zo lang mogelijk naar één punt in het spiegelende oppervlak kijkt, totdat je merkt dat zich zintuiglijke indrukken, meestal beelden, vormen. Uit de beelden kan een boodschap of het antwoord op een gestelde vraag worden afgeleid.

De techniek van het schouwen
De techniek bestaat erin het bewustzijn op een zodanige manier te beïnvloeden dat beelden zich uit het onderbewuste losmaken en naar de oppervlakte komen zodat je ze kunt waarnemen. De indrukken uit het onbewuste kunnen ook via de andere zintuigen komen. In plaats dat je iets ziet kun je ook wat voelen, ruiken of horen. Je kunt ook een behaaglijk of onbehaaglijk gevoel krijgen. Al deze indrukken worden langs buitenzintuiglijke weg opgewekt en doen zich voor in de vorm van een zintuiglijke ervaring.

 

 

 

 

 

De geschiedenis van spiegels
Aan spiegels wordt al heel lang een magische kracht toegekend. Een spiegel keert alles om, net als in het volksgeloof van veel culturen alles omgekeerd is in de geestenwereld. De spiegel ziet ook wat achter je is. Gebeurde er iets met de spiegel dan gebeurde er iets met jou, dat was de overtuiging van de meeste mensen in de Middeleeuwen. Maar ook in deze tijd zijn er mensen die geloven dat het breken van een spiegel zeven jaren van ongeluk brengt. Vaak schreef men aan de spiegel ook het vermogen toe om antwoorden of de toekomst te laten zien. Denk maar aan onze sprookjes en bijvoorbeeld de Boze Stiefmoeder die wil weten wie de mooiste van het land is.

Bron: http://www.catharinaweb.nl/wicca/schouwen.htm