Een probleem


Een probleem is pas een probleem als er een probleem is!

Er is een natuurwet die stelt dat alles wat aandacht krijgt groeit
en alles wat geen aandacht krijgt gedoemd is om te sterven.
Deze natuurwet kun je in je leven bewust toepassen.
Als je heel veel aandacht schenkt aan een probleem
in de hoop dit op te lossen,bereik je het tegenovergestelde.
Het probleem groeit door de energie die je erin stopt.
Je aandacht moet zich juist richten op de oplossing en niet op het probleem.
Het klinkt als een tegeltjeswijsheid.
Toch zie ik vaak om me heen dat deze natuurwet met voeten wordt getreden.

Hoe doe je dat in het dagelijks leven? Accepteer de situatie zoals deze is.
Ga niet piekeren over de oorzaak van het probleem of het probleem zelf.
Ga op zoek naar een mogelijk oplossing.
Probeer verschillende oplossingen totdat je tevreden bent over het resultaat.
Het accepteren van een probleem is vaak al een onoverkomelijke hobbel.
Hoe accepteer je dat je ontslagen wordt, je partner wegloopt
of dat je ernstig ziek wordt?

Acceptatie is niet gemakkelijk, maar wel noodzakelijk om verder te kunnen gaan.
Een kleine troost biedt het gegeven dat ieder mens in het leven zijn portie geluk en ongeluk krijgt.
Je staat dus niet alleen. Iedereen krijgt zijn portie uitdagingen,
problemen en ellende.
Vaak helpt een beetje humor bij het acceptatieproces.
Probeer met wat humor te praten over wat je overkomen is.

Je gaat merken dat humor en relativeren problemen lichter maken.

 

Citaat uit het Ki werkboek van Hans Peter Roel www.kicentrum.nl — met Orsaya Snijders.

Iemand vol boosheid is gemakkelijk te provoceren


 

Iemand vol boosheid is gemakkelijk te provoceren | over kwaadheid, angst en zorgvuldigheid of verantwoordelijkheid voor onze eigen inbreng

Inleiding: “Iemand die vol boosheid zit is gemakkelijk te provoceren” hoorde ik mezelf zojuist aan iemand uitleggen. Sommige mensen lopen rond als een vaatje buskruit en ontploffen bij het minste geringste. Dat vind ik geen teken van zorgvuldig gedrag en schreef er een essay over van zo’n 2000 woorden, aan de hand van ingevingen. Een studie waar ik heel mijn leven mee bezig ben geweest en nu één voor één antwoorden bij krijg. Ik deel het… vanuit mijn hart. Deel het gerust. 

De ingevingen op een rij in zes hoofdstukken: zorgvuldigheid, spiegels, boos en potdicht, woede doet overkoken, clausule/disclaimer, en bottomline – waar ben je bang voor?

1. Zorgvuldigheid


“Zorgvuldigheid is: verantwoordelijkheid nemen voor je eigen inbreng in ieder gesprek of iedere ontmoeting”


Mij valt op dat er mensen zijn die noch in staat zijn om hun eigen inbreng in te schatten, noch om er op aangesproken te kunnen worden. 


Je bent je intentie” is mijn overtuiging, oftewel, een ander merkt áltijd wat de boodschap is die iemand uitzendt. Of er nu woorden aan gegeven worden of niet – soms ándere woorden zelfs, ter misleiding of afleiding van de eigenlijke boodschap. 

Liefde is… zorg-vuldigheid in onze omgang met onszelf en anderen.

Aanvullend citeer ik Deepak Chopra die “zorg, affectie, waardering en liefde de kostbaarste geschenken van het leven noemt, en terecht lijkt mij. Daaruit kun je afleiden:

Liefde is… zorg-vuldigheid in onze omgang met onszelf en anderen” en…
Rijkdom is… een warme omgangsvorm – vanuit het hart“.

2. Spiegels

“We see ourselves in others.” Wij mensen reageren op wat andere mensen ‘uitstralen’ – veelal onbewust. Enerzijds reflecteren mensen de blijdschap en ongeremdheid die je in je draagt. Anderzijds, dat wat er in je leeft. Wat dan ook…

Dit kan zelfs zó ver gaan, dat “ons onrecht wordt aangedaan door anderen” -denken we- als we een stuk hebben op te lossen! Anders gezegd…we krijgen er dan dus hulp bij – om ons te doen in-zien.
Cadeautjes dus. Als we onze verantwoordelijkheid nemen en durven open staan om de wereld anders te leren zien.

Dáárom: “We zien onszelf in anderen” oftewel “we zijn elkaars spiegel

Da’s ’n ingeving, volgend op tal van observaties en constateringen in de loop van afgelopen decennia. Het illustreert wat er gebeurt als ik op pad ben en mensen ont-moet en slaat een brug tussen bovenstaande en onderstaande teksten.

3. Voorbeeld: boos en pot-dicht

Ik had een confrontatie met iemand en vermeld dit als een tot de verbeelding sprekend voorbeeld van (gebrek aan) verantwoordelijkheid nemen, dat voor de goede verstaander bol staat van liefde en mijn visite vandaag tot in tranen roerde. Ik noem haar Maaike, een jonge vrouw van 18 lentes die vol boosheid zit. Ze had ook Susan van 33 kunnen heten. Of Diana van 60. Of Helen van 55. Of Peter van 53. Of Jacqueline van 48. Of oma Janneke. 

Geprovoceerd maar niet beledigd
Vandaag hoorde ik mezelf tegen haar collega zeggen: 
“Ik heb ruzie gemaakt met Maaike…”
-‘Ja dat heb ik gehoord maar ik heb me er maar niet mee bemoeid.’
Voor iemand die zich nergens mee bemoeit vond ik haar reactie wel erg snel, de inkt van de eerste zin was nog niet droog;
“Ik heb haar nooit beledigd. Ik heb haar geprovoceerd…”
Haar interruptie onderbrak ik onmiddellijk en onverbiddelijk: 

“Laat me dit uitspreken, dit is belangrijk. Ik heb haar geprovoceerd, uitgelokt dus, maar niet beledigd. Ik heb haar één zin gezegd. Eén zin. Die zo in mij opkwam en ik niet kon stoppen: “Wat eet jij zoal?” Zij interpreteerde en maakt er ogenblikkelijk iets anders van.”

“Deze vrouw zit vol kwaadheid en staat niet open. Ze staat nergens voor open.”

“Dat is geen verantwoordelijkheid nemen. Ze sloot zich af voor de boodschap, interpreteerde mijn woorden en kon niets meer horen. Ze kapte het gesprek af en liep weg.”


Alles bij de ander neerleggen is een vorm van terreur

“Dit is elementair. Als iemand interpreteert en àlles bij de ander legt, en bovendien geen vragen stelt -niet één vraag zelfs- is dat per definitie ‘géén verantwoordelijkheid nemen’ voor het eigen gedrag of de eigen inbreng.” 

“Eigenlijk past ons dat niet. Normaal gedrag zou zijn: je hoort rustig aan, gaat de dialoog aan door uit te vissen wat er aan de hand is en bij wie dat hoort. Je brengt het ter tafel en gaat er niet mee aan de haal. Dat vereist inhoudelijke vragen stellen. Geen vraag in de vorm van een uitroep, dus. 
Kwaad worden, afkappen en weglopen hoort geen optie te zijn. Dat is terreur voor jezelf en anderen.”

Boodschap van liefde
Tegen mijn bezoek, dat kippenvel kreeg en tot tranen geroerd was bij het horen van dit verhaal – en me zei vooral de liefde te zien doorschijnen in mijn handelen – zei ik: 


“Ik breek haar open. Ik kraak haar als een mossel.” 
Dat voelt zo. Kennelijk is dit het moment ervoor.
“Omdat ze het zelf niet door heeft. Ze heeft geen idee hoe ze haar omgeving infecteert. Als ze het niet weet kan ze het ook niet veranderen.

Agressor
Met “kraken als een mossel” bedoel ik overigens haar keurig netjes de waarheid zeggen in welgekozen, niet kwetsende bewoordingen en vooral geen seconde meegaan met haar eigen drama of haar onlogische, emotionele conclusies. Aangezien ze niet in staat is om als een volwassene het gesprek aan te gaan (ze staat niet open, kapt af en loopt gewoon weg), kwam ‘kraken’ in mij op – oftewel consequent zijn in het blijven uitspreken van mijn ingevingen. ZIJ is de agressor immers. Niet ik. Zij belast me met haar infecterende boosheid. Dat is niet prettig. Ik was altijd bang voor zulke mensen. 

Na vertrek van mijn bezoek ontving ik direct een sms met deze tekst:
“Je hebt echt een hele mooie verfijnde energie trouwens! 
Dat moment dat je mij vast hield vanaf de rug! Jee! Allemaal zonnestralen! Zie ze nog steeds x”

“Ik wil mijn leven beteren”
Terug naar Maaike. “Maaike had enkele minuten tevoren tegen me gezegd, dat ze ‘haar leven wilde beteren’. Ze wilde contact met mij maken terwijl ik er uitgerekend op dat moment juist helemaal geen trek in had en erg introvert was – wat hoogstzelden voorkomt. 
En dat was niet voor niets. Nu kon zíj komen. En dat deed ze. 
Ze vroeg als eerste hoe het met mij was, waarop ik ontwijkend zei dat niet te weten, en zei dat ze contact wilde maken en haar leven wilde beteren. Ik stelde haar een vraag over haar stage en even later werden wij onderbroken door een vraag van haar baas. 

Vlak voor ik vertrok keek ik haar eens goed aan en vroeg zomaar: “Wat eet jij zoal?” omdat ik de onvrede zag die zich in haar lijf opstapelde. Dat zag ik van haar afstralen. Die vraag moest eruit. Het was niet te stoppen.

Onvrede
Bottomline: Wat ik zag aan haar lijf, is dat ze vol onvrede zit. En ik zag ook in, dat ze iedereen besmet met haar onvredeDe boodschap heb ik nog steeds niet naar haar kunnen uitspreken omdat ze alles weghoudt bij zichzelf. Wèl haar omgeving “besmetten” met haar boosheid, maar ze is zelf niet aanspreekbaar. Dat is wat ik haar zie doen. 

Feitelijk is dat schandelijk gedrag te noemen. Ieder mens hoort z’n misère bij zich te (kunnen) houden en dus niet anderen ermee te infecteren. Als de boosheid echter zó groot is, dat het onhoudbaar is, dan komt het er aan alle kanten uit – als een vervaarlijk blaffende waakhond die van geen wijken weet.

Ik ken haar nu een paar jaar. Het duurde aanvankelijk maanden voordat het me lukte om wezenlijk contact met haar te maken. Maanden. Ik hield maar afstand want ik wist domweg niet hoe ik haar moest aanspreken. Alles mislukte. Ze kapte alles af. Daarmee bedoel ik: als zij iets terug zei, gingen alle lichten uit en was het gesprek over. Op mijn ‘zakelijke’ opmerking “Ik heb wat gevonden in de afvalbak en neem dat mee – omdat ik die afspraak heb met de eigenaar en dat jou nu laat weten” hoorde ik haar stomweg zeggen: “Mag niet“. 

Serieus; ze zei gewoon: “(dat) mag niet”. En dat met haar furieuze energie… Op een manier die mij liet voelen: hier is geen discussie over mogelijk. Dit is het en alle wegen zitten dicht. Afkappen dus. “Het gesprek is over. Punt. Mag niet en daarmee basta,” dus. Tot twee keer toe flikte ze me dat. Toen het eindelijk lukte een soort van gesprek en uitwisseling met haar voor elkaar te krijgen – waaròm moet je me niet vragen want die behoefte om contact te maken leeft gewoon in mij – viel mij haar energie op en ik benoemde, dat zij een zweem om zich heen heeft waardoor mensen haar sympathiek vinden. In eerste instantie noemde ik haar “schattig”. 
-‘Ik bén niet schattig’. Bam, gelijk er overheen. Als een haal over mijn neus. 
Echt… er verstreek geen seconde. Bam, ze ontplofte direct. Ze spoog vúúr. 

Zulke communicatie is niet gezond maar angstaanjagend
Zo iemand -vol boosheid- kapt alles af; vraagt niets; zendt alleen – en nou ook niet bepaald de meeste frisse energie, maar een behoorlijk destructieve. Ze schrikt haar omgeving dus af. Ieder die dat aanvoelt wordt eigenlijk bang om nog iets te zeggen. 

Ik moest dus een andere benadering vinden, een ander code-woord dat géén ontploffing veroorzaakt – en bij de ander de lichten uit mept 😉 In een nieuwe ontmoeting met een derde collega erbij, herformuleerde ik het in: “beminnelijk”.
-Wat is dat?
“Dat mensen je van nature aardig vinden. Eigenlijk hetzelfde als ‘schattig’ maar dat mag ik niet van jou zeggen, dan wor’ je boos”.

Tóen pas kon ze het horen. Althans, ze zei niets terug… 😉

Intermenselijk handelen op afstand bestuderen
We hebben mensen, die zo kwaad zijn en zo spreken, te confronteren met hun gedrag. 
“Hé, ben je kwaad of zo? Dat heeft níets met mij te maken. Hou het bij je! Dat is jouw zaak, niet de mijne!” 
Het kan ze wellicht op andere gedachten brengen.

Misschien kan ik het nu zien, omdat ik mijn eigen onvrede heb doorgewerkt zodat het niet meer op de voorgrond treedt en nu in-zie hoe anderen zich gedragen en op elkaar reageren. 

Bij mezelf dacht ik: “Nuttig om in te zien, hoe mensen hun onvermogen om bij zichzelf te rade te gaan kunnen verbergen, dus.” Ik zou die boze, gesloten mensen willen vragen: “Wat is je angst?”

4. Woede doet overkoken

Mensen hebben te leren. Ik ook. Graag zelfs. Daarom zijn we hier, is mijn overtuiging.

Sommige mensen zitten echter zó vol onvrede, dat ze pot-dicht zitten. Ze staan niet open maar kappen alles af. Sterker nog. De “shit” oftewel emotionele ellende die je dan gratis over je heen krijgt als reactie zodra je je behulpzaam, liefdevol en toeschietelijk toont, is spreekwoordelijk te noemen. Iemand die vol boosheid zit is gemakkelijk te provoceren.

Welkom in 2014. Welkom in Aquarius. Alles komt er nu uit.
Alle onvrede.
Alle mis(ver)standen.
Alle opgepotte onvrede over dit leven en hoe wij eeuwen geleefd hebben.

Laat het onze inspiratie zijn voor een andere manier van leven. Samen-Leven vraagt inspanning. Het is een werkwoord. Het gaat niet van-zelf, het vraagt een actieve levensopstelling en een mentale attitude die sterk en positief en levenskrachtig is.

~ingeving nav de zoveelste bak smurrie van iemand die niet goed bij dr hart is, niet in verbinding durft gaan, mij acuut buitensluit en ontvriendt en in dr eigen sop gaar kookt nu – want woede doet koken en oververhitten immers

5. Clausule of ‘disclaimer’

(geplukt van de fb-page:) Welkom op deze (fb-)pagina waarin in-gevingen en in-zichten gedeeld worden om mensen in het hart te raken. Van onder uit de tenen want “het lichaam liegt nooit” en “zonder hart klopt het niet”. “Niet denken maar voelen”, dus.Niet iedereen kan hanteren wat hier gepost wordt. Dat zegt iets, in positieve zin, over de volgers van deze pagina en de tijd waarin we leven.Ik zoek dialoog. Geen maskers, maar wezenlijk contact. Ik wil iedere bezoeker uitnodigen inhoudelijk vragen te stellen.

Veel van wat ik zeg of schrijf wordt niet gelijk begrepen – iig niet zoals ik het bedoel. Dat is OK. Stel gerust vragen ter verduidelijking om de dialoog aan te gaan – das wat anders trouwens dan discussie waarbij ieder z’n gelijk verdedigt 😉

Ik heb een andere denk-wijze omarmd. Daar heb ik jaren over gedaan. Het is niet dom om een vraag te stellen. Schaam je niet om een vraag te stellen. Dat is normaal.

Een oordeel vellen zonder enig fundament, da’s pas dom. Daar hebben we ons als mens collectief voor te schamen.

Degenen die deze weblog of mijn fc book pagina volgen zijn geboren mensenhelpers en per definitie maakt dat hen verantwoordelijke, nieuwsgierige, integere zielen. We staan bol van de Eigen-Wijsheid en vertonen tomeloze veerkracht. Echter, we lopen allemaal een ander pad met andere obstakels en andere ellende. Dus: vráág

Vul niet voor mij in hoe ik het bedoel. Vóel het liever. Het staat je vrij om vragen te stellen of zelfs hulp te vragen. Hulp? Ja hulp. Waarom niet? Wat kan je gebeuren?

Oordelen en invullen voor een ander gebeurde al lang genoeg. Het kille verstand heeft lang genoeg de dienst uitgemaakt. Tijd… om het warme hart te laten spreken en nooit meer iets voor een ander in te vullen.

Wat het oplevert? Samen Spelen! Er is volgens mij niets leukers dan oprecht contact en uitwisselen wat er in ons rondgaat. Beter dan elkaar aanvallen uit frustratie over ons verleden, toch?

Tof als je meedoet. Zo krijg je verbinding… spelender-wijs:)

PS: er is niets mis met je gevoelens delen of behoefte uitspreken. Die is tóch wel voelbaar trouwens; beter dus om er helder in te zijn. Dit…in het kader van NVC 🙂 (geweldloze communicatie)

6. Bottomline is… waar ben je bang voor?

 
 

Wil je dit bericht delen? dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/05/zorgvuldigheid.html

Kies een getal voor een engelboodschap


 

ZOMAAR LEUK OM EENS TE DOEN ZONDER ERGENS IN TE MOETEN GELOVEN.
SPEEL WEL HET SPEL EERLIJK EN KIES EERST HET NUMMER DAT JOU AANTREKT.
EN DAN PAS TE KIJKEN NAAR DE BOODSCHAP ACHTER HET GETAL.

HET GETAL WAT MIJ DIRECT AANTROK WAS 333

 

 

 

PLUK EEN ENGEL NUMMER

Vraag uw engel om u te begeleiden naar een nummer voor een boodschap .
Wacht niet te lang om goed over na te denken , vertrouw op je eerste instinct .

www.karinacollins.ie

 

961 : Hoe meer je positief over je carrière en spirituele pad blijft, hoe meer je denkt dat je kan doen, hoe beter het zal gaan . Jij bent speciaal .

168 : De sleutel tot het verbeteren van jouw financiële situatie is om te ontspannen en oprecht geloven dat het Heelal (hoe onwaarschijnlijk lijkt ) zal je kansen geven. Ban de negativiteit om geluk aan te trekken !

571 : Blijf positief over de verbeteringen die je maakt ( of denken over het maken ) , zij zijn het ​​juiste om te doen .

377 : Goed gedaan ! Jij bent succesvol in werken met Spirit gidsen en engelen en het starten van een leidraad nauwkeurig te ontvangen . Vertrouw op je intuïtie , ze zijn jouw instructies en begeleiding.

100 : Dit is een sterke boodschap van God , die zegt je dat je nodig hebt om naar je gedachten te kijken , omdat je positieve gedachten zijn noodzakelijk voor het Universum te leveren ( co – creëren ) voor de uitkomst die je wenst.

173 : Je loopt op het rechte pad en trekt de aandacht van een geascendeerde meester ( heilige of zeer krachtige geest ) als jouw beschermer en gids.

333 : Jij bent volledig veilig , omgeven , beschermd en geliefd. Je hoeft je nooit alleen te voelen met jouw engel aan je zijde .

555 : Grote veranderingen zijn gerommel door je hele leven . Om ervoor te zorgen u in de juiste richting te bewegen , houd je gedachten positief . Doe dit door het nemen van 5 minuten per dag te mediteren – een rustig plekje , sluit je ogen , spelen een aantal zachte muziek en visualiseren de gelukkige toekomst die u wilt. Als je het kunt foto , u vindt het te trekken voor jou . Het werkt echt !
——————————

 

 

Mannenmishandeling: het houdt niet op, niet vanzelf


 

Mannenmishandeling: het houdt niet op, niet vanzelf

 

Bij huiselijk geweld denk je meestal aan vrouwen die worden mishandeld, maar de slachtoffers zijn ook vaak mannen. Op dit onderwerp rust nog groot taboe, want iedereen denkt dat mannen hun mannetje wel staan.

Toen Ben Slotboom de politie belde omdat hij het slachtoffer was van huiselijk geweld, werd híj in de boeien geslagen en niet zijn vrouw. Terwijl Slotboom juist jarenlang werd mishandeld door zijn vrouw en op een gegeven moment zelfs werd geslagen met een stalen stang.

‘Ging altijd over geld’
“Ik heb meerdere keren geprobeerd weg te gaan, maar dat was te moeilijk.” De mishandelingen door zijn vrouw gingen altijd over geld, zegt Slotboom. Hij kwam uiteindelijk wel terecht in een blijf-van-mijn-lijfhuis.

En die blijf-van-mijn-lijfhuizen zijn nodig, blijkt uit het feit dat er in elk van de vier grote steden eentje is. Van de naar schatting 200.000 slachtoffers van huiselijk geweld zou zo’n 40 procent man zijn. “Maar het is lastig om precieze cijfers te geven”, vertelt Saskia van Rumt van het steunpunt huiselijk geweld in Amsterdam.

Lees ook: Herken huiselijk geweld in de vriendenkring

“Net als bij ouderenmishandeling is dit een groep die ons moeilijk belt.” Ook de politie zou aangiften van mannen minder serieus nemen. In de hulpverlening is er wel aandacht voor, volgens Van Rumt.

Het hoeft bij huiselijk geweld niet alleen te gaan om fysieke mishandeling. “Het kan ook gaan om psychisch geweld. Je kunt iemand ook zo provoceren dat hij door het lint gaat.”

Alleen ingrijpen bij vrouwen
In Groot-Brittannië kennen ze ongeveer hetzelfde percentage mishandelde mannen als bij ons. Voor een campagnefilmpje werd getest of mensen ook ingrijpen als een man wordt mishandeld in het openbaar. Uit de proef blijkt dat omstanders alleen ingrepen als het een vrouw was die werd mishandeld.

Bron: http://www.rtlnieuws.nl/editienl/mannenmishandeling-het-houdt-niet-op-niet-vanzelf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dit is de andere kant van mishandeling of huiselijk geweld waar ook eens aandacht besteedt aan mag worden. Iedere vorm van mishandeling van vrouw of man moet serieus genomen worden. Omdat mannen van het sterke geslacht zijn worden zij meestal als daders gezien en niet als slachtoffer, ook zij zijn mensen die mishandeld kunnen worden door een vrouwelijke manspersoon, en niemand die ingrijpt.

Blijf dicht bij jezelf


 

Soms gedragen we ons op manieren die helemaal niet passen bij wie we echt zijn. Deze acht gewoontes helpen je dicht bij jezelf te blijven en jezelf niet te verliezen in het dagelijks leven.

In de buurt van jezelf blijven

Soms voel je hoe je gedrag niet aansluit bij wie je werkelijk bent. Door een samenloop van omstandigheden ben je bijvoorbeeld de hele middag negatief, terwijl je weet dat dit helemaal niet bij je past. Normaal ben je vrolijk en positief, maar je bent even niet jezelf en gedraagt je op een manier die eigenlijk niet bij je past.

Je bent gemeen geweest tegen iemand, en je voelt achteraf dat dit niet aansluit bij hoe jij wilt zijn. Je laat je meesleuren in een enorme ‘spending spree’ en je voelt dat je geen haartje gelukkiger bent geworden. Je hebt op een feestje het hoogste woord gevoerd om een gevoel van goedkeuring te krijgen, terwijl je weet dat je juist het tegenovergestelde hebt bereikt.

Hoe dichter we bij onszelf blijven, des te gelukkiger we ons voelen. Hoe verder we ons laten meeslepen met dingen die we diep van binnen niet belangrijk vinden, des te minder gelukkig we ons voelen. De onderstaande tips helpen je dicht bij jezelf te blijven!

1. Durf tevreden te zijn

Het is verleidelijk om alsmaar meer te willen, om meer te hebben. Het is makkelijk om steeds weer te verlangen naar iets nieuws, iets beters, iets duurders. Maar juist een gevoel van tevredenheid geeft je voldoening, en houdt je dicht bij jezelf.

Want wanneer je tevreden bent, voel je eigenlijk dat je leven prima is zoals het is. Jij bent goed zoals je bent, en je leven is goed zoals het is.

Probeer daarom vaker tevreden te zijn met wat je hebt en wie je bent.

2. Probeer niet te oordelen

Wanneer je anderen veroordeelt, dan veroordeel je eigenlijk een stukje van jezelf. Vaak veroordelen we namelijk in anderen die eigenschappen die we in onszelf zo haten. Eigenschappen die ons maken wie we zijn.

Besef dat je een ander niet kunt veroordelen, omdat je nooit het hele verhaal kent. Maak je niet druk, probeer niet overal iets van te vinden. Laat dingen meer zijn zoals ze zijn, en betrek niet alles op jezelf. Jij bent jij, die ander is gewoon die ander.

3. Stop met vragen om goedkeuring

Ieder mens wil graag goedkeuring ontvangen. Goedkeuring geeft je een gevoel van geliefd zijn, het gevoel dat je erbij hoort en dat je ertoe doet.

Hoe onzekerder je jezelf voelt, des te meer goedkeuring je van anderen nodig hebt om je goed te voelen. Maar deze hunkering naar goedkeuring kan je ook uit de tent lokken, het kan ervoor zorgen dat je je anders voor gaat doen dan wie je werkelijk bent, zodat mensen je maar leuk gaan vinden.

Blijf bij jezelf, geef jezelf goedkeuring. Je bent goed zoals je bent, en dat hoeft niet door anderen constant bevestigd te worden.

4. Voel je dankbaar

Dankbaarheid is een emotie die je in staat stelt om je snel los te maken van de dagelijkse sleur. Het brengt je dichter bij de realiteit, het helpt je het leven te waarderen.

Door je regelmatig dankbaar te voelen kom je dichter bij wie je bent, want door intens van je leven te genieten verdwijnt de neiging om jezelf te bewijzen, je anders voor te doen en te vragen om goedkeuring.

Voel je dankbaar en gelukkig, waardeer je eigenschappen en je unieke karakter. Wees dankbaar voor wie je bent en merk hoe makkelijk je bij jezelf kunt blijven.

5. Wees flexibel

Wat je doet en wie je bent zijn twee verschillende dingen. Als je dicht bij jezelf wilt blijven, dan hoeft dat niet te betekenen dat je altijd principieel hoeft te zijn.

Wees flexibel. Gedraag je niet als een boorplatform, maar als een schip. Laat je rustig meedeinen op de golven, de ups en downs van je leven. Het is namelijk heel goed mogelijk om jezelf te blijven in woelige tijden. Sterker nog, hoe dichter je bij jezelf blijft, des te makkelijker je over je tegenslagen heen komt.

6. Open je hart

Pas als je echt van jezelf houdt, kun je echt van anderen houden. Als je dicht bij jezelf bent dan houd je van jezelf en kun je je hart openstellen voor anderen, zowel vreemden als bekenden.

Geef je liefde niet weg, maar laat liefde door jou heen stromen. Open je hart voor alle mensen, durf liefde te ontvangen en durf het te delen.

7. Accepteer en laat los

Alles wat er in het verleden is fout gegaan is niet meer terug te draaien. Het verleden kun je niet veranderen, het heden kun je ook niet veranderen. Het enige waar je invloed op hebt, is de toekomst.

Dus accepteer je verleden. Alles wat er is gebeurd is onderdeel van wie jij bent geweest, accepteer het en laat het los. Bepaal nu wie jij in de toekomst wilt zijn.

8. Go with the flow

Leef niet in je hoofd, maar leef in het moment. Als je dicht bij jezelf wilt blijven dan kun je dat letterlijk doen door je aandacht in het hier en nu te brengen. Het hier en nu is namelijk de enige plek waar jij je op dit moment bevindt.

Blijf niet eindeloos rondjes draaien in je hoofd, laat je gedachten niet op hol slaan. Leef nu. Gebruik je zintuigen, voel je ademhaling, de warmte van de zon.

Laat het leven een beetje over je heen komen, volg je gevoel en maak je niet te druk om de toekomst. Go with the flow, en voel hoe licht en gelukkig je je kunt voelen.

Je bent een geweldig mens, dus blijf dicht bij wie je bent. Dat maakt je leven makkelijker en gelukkiger.

Bron: http://sochicken.nl/dicht-bij-jezelf