Het verhaal van Jezus


 

Bij Pasen hoort natuurlijk ook een verhaal over Jezus

 

Het verhaal van Jezus is bij ons gekend, zoals geschreven in de bijbel. Echter in deze tijd der openbaringen krijgen we steeds meer toegang tot de eerder verborgen kennis waardoor we het beeld van Jezus dienen te herzien in het Nieuwe Licht.
Het begint bij Moeder Maria. Ze was een leerlinge in de meest bevoorrechte school van de Tempel van Jeruzalem waar 24 Hoge Priesters aan het hoofd stonden die elk een rang kregen en een naam van de Engel, Aarstengel of een ander Hemelwezen naargelang hun functie. Zo was er sprake van een Michael, Melchizedek en Gabriel…
Groepen als de Farizeeers, de Sadduceeers en de Essenen maakten gebruik van de Tempel en alle Kennis van de Hogepriesters moest volgens Joodse Traditie binnen één Stam blijven van waaruit alle priesters afkomstig waren. De Bloedlijn diende zuiver te blijven en mocht enkel binnen dezelfde Stam verdergezet worden om het erfelijk en koninklijke, priesterschap te verzekeren. Zo werd Maria volgens de Traditie bevrucht door een HogePriester (in de Functie van Gabriel) en werd uitgehuwelijkt aan Jozef, met de traditionele voorwaarde dat het Kind op 7 jaar terug naar de Tempel moest keren om gevormd te worden.
Zo kwam Jezus in de Tempel van Jeruzalem terecht en werd gevormd tot Hoge Priester. Hij behoorde tot de Orde van Melchizedek en had kennis van de mystieke betekenis van wijn en brood, het mysterie van de Graal, de beker die hij later aan zijn apostelen reikte tijdens het Laatste Avondmaal en waarin hij Zijn Bloed doorgeeft. Rituelen als deze vinden we terug in het Oude testament Genesis 14:18-20 waarin Abrams ontmoeting met Melchizedek verhaalt: “En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn, hij was nu een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: ‘Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, en geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd.’ En hij gaf hem van alles de tienden.”
De Hoge Priesters van de Tempel waren vergelijkbaar met het ministerie hier, ze hadden rijkdom, macht en zeggenschap in het bestuur van het land. Geen arme Jezus dus, maar een Koninklijke man ingewijd in de Esseense Religie die een inwijdingspad volgden dat “De Weg” werd genoemd. Hun wortels gingen terug naar het Gnostische Egyptisch Alexandrie. In de Rex Deus staat dat volgens de Joodse Bijbel de “Tanakh” vertelt wordt dat Jezus en zijn familie uit een koninklijk en priesterlijk geslacht kwam dat binnen het Joodse volk al generaties lang erfelijke macht en privileges genoot.
In dezelfde traditie is ook Magdalena bevrucht, maar dan door de TempelPriester Jezus zelf en werden twee kinderen geboren: Sara en Jakobus. Ook deze zouden weer terug naar de Tempel gaan op hun 7de leeftijd en zo werd Jakobus TempelPriester…. Maar dan is er de breuk tussen de groepen in de tempel, de Kruisiging van Jezus en of Hij nu wel of niet Gestorven was… het verdwijnen van zijn lichaam… En Maria Magdalena vlucht met haar kinderen, de Oom van Jezus, Jozef van Arthemea en haar zuster Martha naar Frankrijk. De Oom was één van de rijkste koopmannen in het Midden oosten en had de middelen om de Reis te bekostigen.
In Frankrijk gaat de legende verder: Maria Magdalena en Sara gaan verder het land binnen. Magdalena verkondigde het evangelie zoals Jezus in Gallilea deed… ze wijdde heidense vrouwen en mannen in en bracht de Ware Leer van Jezus mee. Sara geraakt ergens heel vaag in het verhaal vermengd met het Franse Koninklijke Bloed en Jakobus gaat met Jozef van Arithemea naar Engeland om daar het Evangelie te verkondigen en het Verhaal van de Heilige Graal -Bloedlijn te bekrachtigen. Van hieruit zijn de Arthur legendes begonnen in Engeland waar de Ronde Tafel van de Ridders tot de verbeelding spreekt en ridders uitnodigt de Graal te gaan zoeken.
Jakobus zou later naar Spanje zijn gekeerd en begraven liggen onder Compostella en over Sara de Egyptische is verder niet veel terug te vinden, tenzij zij de Zwarte Madonna is waarover je in Frankrijk meer over terugvindt in legendes en mystieke leringen. En zo is de Koninklijke Priesters Bloedlijn verder vertakt tot in heel Europa.
Het Bloed van Christus is door de eeuwen heen een krachtige concentratie Verlossingskracht geworden, puur Lichtkracht verbonden met een Universele Broedersketen die in Tempels bewaard bleven door de Ordes van de Priesters. Het Bloed van Christus, de machtige verlossingskracht, begeerd door velen en gezocht in de Heilige Graal.

http://ladymariamagdalena.blogspot.nl/2010_12_01_archive.html

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.