2014, het Chinese jaar van het Paard


Het jaar 2014 begint (in 2014 op 4 februari) volgens de Chinese astrologie als ‘Jaar van het Paard’. Geen gespecialiseerd dressuur- of springpaard, maar gewoon het Paard. In 2002 was het de laatste keer dat het jaar van het Paard zich aandiende. De Chinese kalender, die ruim vierduizend jaar oud is en die alle data voor traditionele feesten en feestdagen bepaalt, is een maan-zon kalender. In de Chinese astrologie is het belangrijkste element: het teken uit de Chinese dierenriem. Dat is wat betreft achtergrond en gebruik vergelijkbaar met de westerse dierenriem. In tegenstelling tot de maandelijkse (westerse) sterrenbeelden wijzigt het teken van de Chinese dierenriem echter eens per jaar. Met de viering van het Chinees Nieuwjaar (afhankelijk van de stand van de maan in januari of februari) wijzigt het teken. Kinderen die gedurende het jaar geboren worden, krijgen het teken van het jaar als sterrenbeeld. Nog specifieker is 2014 het jaar van het houten (groene) Paard. Binnen de dierenriem is het Paard het sterkste dier binnen de vuurgroep.

Het paard is het edelste dier uit de Chinese dierenriem. Het paard is elegant en het paard kan de mens beroemd maken en vrijheid geven. Het paard help de mens in de oorlogsstrijd. Mensen te paard zijn vaak van edele of nobele afkomst. Mensen die in het jaar van het Paard worden geboren letten daarom vaak op hun spraak, hun uiterlijk en voorkomen. Het paard heeft de mens echter wel nodig. Zonder mens heeft het dier geen doel in zijn leven. Omdat het paard edel is, wordt het niet gebruikt voor het werk op de land. Daar gebruiken de Chinezen de os voor. Het paard is het zevende dier in de twaalf jaarlijkse cyclus. Paarden zijn volgens de Chinese astrologie: elegant, loyaal, intuïtief, vrijdenkend, populair, extravert en leergierig, maar ook tactloos, egocentrisch, onvoorspelbaar, onbevreesd. Zij zijn doof en blind zodra zij op een doel gefocust zijn. Het beste contact heeft het Paard met de Tijger, de Hond en de Geit. Het minst kan het Paard overweg met de Rat. Mensen die geboren zijn in het jaar van het Paard zijn doeners en kunnen stilzitten haast niet verdragen. Naast 2014 en 2002 zijn ook mensen geboren in het jaar 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918 en 1906 een Paard. Ben je één dezer jaren geboren dan heb je, volgens de Chinezen, bij voorbaat al enig aanzien. Verwacht je een baby begin februari dan is het pas vanaf 4 februari een Paard. Geboren op 3 februari geldt nog het jaar van de Slang.

Het paard is het edelste dier uit de Chinese dierenriem is het paard. Paarden zijn populair, slim, vrolijk, charmant en getalenteerd. De paarden zijn echte doeners en kunnen stilzitten niet verdragen. Ze zijn bedrijvig en enthousiast, kunnen zich aanpassen in elke situatie, speciaal bij begaafde mensen. Het paard is alert en bevallig, het is een teken van elegantie, dat bijna bij iedereen enthousiasme zal oproepen.
Door zijn intelligentie en aanpassingsvermogen zal het paard zich in allerlei situaties snel thuis voelen, vooral bij begaafde mensen.
Paarden zijn harde werkers, maar moeten eerst al hun ideeën direct testen. Aan de andere kant kunnen paarden weleens tè gemakkelijk zijn. Ze zijn snel heetgebakerd en opvliegend. Ze kunnen moeilijk afkoelen.
Ze zijn snel in te palmen voor iets, maar ze kunnen dan ook weer snel afdwalen en hun interesse erin verliezen. Ze zijn impulsief en proberen controle te krijgen over wat ze zeggen en over hun doen en laten. Ze lijken nog wel eens arrogant en kunnen neerbuigend zijn.
Mensen, die geboren zijn in het Jaar van het Paard zullen het goed doen als politicus, ontdekkingsreiziger, uitvinder, ingenieur, kunstenaar, reclameman, journalist, verkoper, en professor. Zij zijn het meest geschikt om grote dingen in het leven te verwezenlijken.

 

De “Best Love Match” van het Paard: Paard en Tijger: Beide houden van vrijheid en staan zonder aarzeling in het leven. Ze hebben een spannende wisselwerking met elkaar en een eenheid.
   
Paard en Schaap: Het zachte karakter van het Schaap is een goede aanvulling voor het pientere Paard. Beide hebben een gezond verstand en weten hoe ze grote conflicten moeten voorkomen. Het Schaap is tevreden met het paard, wat het ​​paard prima vindt.
   
  Paard en Hond: Beide zijn slim, loyaal en werken hard. Ze hebben wederzijdse bewondering en respect, en kan dus een solide verbintenis zijn. 
   

Oppassen voor:   

de Rat
Het paard kan niet opschieten met Rat. Het paard en de rat werken snel op elkaars zenuwen en brengen het slechtste in de andere naar boven.
Yin/Yang: Yin en Yang
Kleuren: Koffie, geel, paars
Richtingen: Noordoost, Zuidwest, Noordwest


De Liefde
Paarden hunkeren naar liefde en intimiteit, het is een een tweesnijdend zwaard, omdat het vaak leidt tot een opgesloten gevoel, in het nauw gedreven en onder druk gezet. Ze hebben de neiging om te vallen; snel en hard voor hun partners en zich volledig geven in een nieuwe relatie. Zij kunnen echter plotseling interesse verliezen in hun liefdesaffaires en bepalen om opnieuw te beginnen. Over Vrouwen-paarden wordt gezegd, dat ze problemen hebben, als ze goede vrouwen om zich heen hebben. Ze focussen zich op hun carrière en zich daarmee bezig te houden, helpt de Paarden om niet opnieuw verliefd te worden. Naarmate ze ouder worden, worden ze stabieler en hun relaties worden dan ook sterker.

———

Afhankelijk van uw geboortedag (of in grote lijnen het jaar waarin u geboren bent) bent u onder een van de 12 dieren uit de Chinese dierenriem geboren (Rat, Os, Tijger, Konijn, Draak, Slang, Paard, Schaap, Aap, Haan, Hond en Zwijn) en onder een van de vijf elementen (hout, vuur, aarde, metaal en water). Daarnaast is er nog een negen-sterren-getal of -symbool waaronder u geboren bent (4=wind, 3=donder, 2=aarde, 1=water, 9=vuur, 8=berg, 7=meer, 6=hemel of 5=midden). Op basis van uw tekens en die van het huidige jaar kan worden gekeken of het een goed of een slecht jaar is voor een bepaalde actie.

De Chinese dierenriemtekens worden bepaald tegen het maanjaar waarin u geboren was. De Chinezen geloven het dier dat zijn geboortejaar beslist een diepgaande invloed op persoonlijkheid, en lot heeft.
Het zeggen is: „Dit dierlijke huiden in uw hart”.

De Chinezen denken dat het dier, één van de vijf elementen en het negen-sterren-symbool eengrote invloed op de persoonlijkheid en het lot.
Men zegt wel: “Dit dier draag je in je hart”.

Jaren en de Chinese dierenriem tekens:

Rat 1900 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 2020
Os 1901 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 2021
Tijger 1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2022
Konijn 1903 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011 2023
Draak 1904 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 2024
Slang 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013 2025
Paard 1906 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 2026
Schaap 1907 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 2027
Aap 1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 2028
Haan 1909 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 2029
Hond 1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 2030
Zwijn 1911 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 2031

 

De Chinese kalender, die meer dan vierduizend jaar oud is en die alle data voor traditionele feesten en feestdagen bepaalt, is een maan-zon kalender. Dat betekent dat de lengte van de maanden door de maan en de lengte van de jaren door de zon wordt bepaald. De lengte van een maand kan negenentwintig of dertig dagen bedragen en hangt af van het tijdstip waarop de maan aanwast en afneemt. Om de drie jaar moet een schrikkelmaand het verschil tussen het 365 dagen tellende zonnejaar en het 354 dagen tellende maanjaar compenseren. Het zonnejaar, dat in vierentwintig maal veertien dagen is verdeeld, wordt vooral door de boeren gehanteerd; het maanjaar, dat op een cyclus van zestig jaar berust die weer in vijf perioden van twaalf jaar is onderverdeeld, speelt een rol in het religieuze leven. Aan elk van deze twaalf jaren is een teken uit de dierenriem toegekend, dat zich in elke cyclus herhaalt. Deze dierenriemtekens vertegenwoordigen bepaalde karaktereigenschappen, die degenen die in dat jaar geboren zijn, beïnvloeden en ook het verloop van het betreffende jaar bepalen.
Het Chinese Nieuwjaar valt ieder jaar op een andere datum, op een datum tussen 21 januari en 21 februari.

In de Chinese astrologie is het belangrijkste element: het teken uit de Chinese dierenriem (Rat,Os, Tijger etc). Dat is wat betreft achtergrond en gebruik vergelijkbaar met de westerse dierenriem. In tegenstelling tot de maandelijkse sterrenbeelden wijzigt het teken van de Chinese dierenriem echter eens per jaar. Met de viering van het Chinees Nieuwjaar (afhankelijk van de stand van de maan in januari of februari) wijzigt het teken. Kinderen die gedurende het jaar geboren worden, krijgen het teken van het jaar als sterrenbeeld.

Naast de tekens van de dierenriem  spelen ook nog een rol:

 • het element: hout, vuur, aarde, metaal en aarde

 • Yin en Yang: even jaren zijn yang, oneven jaren yin;

 • het uur van de dag;

 • het seizoen

http://www.malaysiasite.nl/sterrenbeeldpaard.htm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ben zelf ook een Paard in de Chinese astrologie.

7 gedachten over “2014, het Chinese jaar van het Paard

 1. HAAL JE VOORDEEL UIT HET JAAR VAN HET PAARD

  door Selacia

  De energieën van het Jaar van het Paard – 2014 – dat we deze vrijdag vieren op Chinees Nieuwjaar, begonnen al snel na 1 januari binnen te komen, en zo een nieuwe cyclus in gang te zetten die jou en iedereen die je liefhebt zal beïnvloeden.

  Beslissingen die je in om het even welke nieuwe cyclus maakt, zijn belangrijk, want ze kunnen een diep impact hebben op de rest van de cyclus. De beslissingen of keuzes die je nu maakt, nu het Paard jaar begint en zich ontvouwt, kunnen zelfs nog belangrijker zijn dan die die je maakte in 2013 – en zullen grote invloed hebben op jou in 2014 en later.

  In dit artikel vind je enkele tips om je deze cruciale beslissingen vanuit bekrachtiging te helpen maken, en het jaar met een hoge toon te beginnen. Wat je in deze cyclus zal vinden, zijn veel nieuwe kansen en deuren die voordien niet open waren voor je. Keuzes die te maken hebben met nieuwe mensen, nieuwe projecten en nieuwe richtingen, zullen er snel en met razende vaart aankomen.

  De sleutel om ze in je leven te halen, is alert en bewust blijven, en de deuren opmerken wanneer deze zich openen, zodat je actie kan ondernemen. Die actie zal altijd met keuzes te maken hebben, en dat kan je best doen vanuit alert bewustzijn. Denk eraan: ook het niet ondernemen van actie, wanneer een deur zich opent, is een keuze.

  Om de beste keuze te maken, moet je duidelijkheid krijgen over wat je precies wil. Dat vraagt meesterschap. Je leert het verschil te voelen tussen wat je geconditioneerde ego-zelf wil, en wat je wil vanuit je hoogste goed.

  Om optimale keuzes te maken dien je geaard en in je hart te zijn; het is niet voldoende om mentaal te zeggen dat je in je hart bent, je moet er echt gaan aanwezig zijn en van daaruit gaan handelen. Dat klinkt makkelijk, alsof een forse intentie voldoende was. In werkelijkheid vraagt het groot meesterschap en veel oefening.
  jaar paard

  In 2013 ben je misschien ongeduldig, gefrustreerd of misschien gedesillusioneerd geworden in verband met het tempo van je vooruitgang. Zelfs de meest gevorderde spiritueel werker kan soms ongeduldig worden!

  Inderdaad, vorig jaar is geduld een belangrijke kwaliteit geworden voor goddelijke veranderingsmakers zoals jij. Als je bent zoals de meesten, had je een rit op de roetsjbaan van stoppen en starten en wachten tussendoor. 2014 heeft een lichtere, meer uitnodigende toon in 2014. Dit jaar zal het nog altijd lonen om geduld te hebben, maar je zal merken dat het makkelijker is om opnieuw voorwaarts te gaan.

  Het is belangrijk om te reflecteren – je moet duidelijk weten wat je wil! Het is niet genoeg te zeggen dat je overvloed wil of een nieuwe relatie. Het is ook nutteloos om intenties te plaatsen rond wat je niét wil. Wees specifiek en positief.

  Vergeleken met vorige jaren zullen de energieën van 2014 meer beweging brengen. Dat betekent ook meer hoogten en laagten, meer kronkels en meer pieken en dalen. De energie van het Jaar van het Paard heeft helemaal te maken met beweging, reizen naar nieuw territorium, en een intens verlangen om vrij te zijn van vroegere beperkingen.

  In feite kan je dit verlangen vaak ervaren als een meedogenloze onderstroom – een gevoel dat jij en de wereld gewoon niet snel genoeg kan veranderen. Het zal zeker een tijd zijn waarin je gepassioneerd voelt dat je je status quo wil veranderen – of dat nu te maken heeft met je werk, relaties, je lichaam of hoe je leeft.

  compassiePassie is natuurlijk een goede zaak. Het belangrijkste zal zijn te ontdekken hoe die passie te kanaliseren op een positieve, constructieve manier. Een jaar van het Paard komt tenslotte met veel vuur, en die energie moet goed beheerst worden of ze wordt destructief – ofwel voor jezelf ofwel voor anderen in je leven.

  Wanneer je rond kijkt, zal je merken dat de meeste mensen niet echt goede energie-surfers zijn. Ze voelen zich niet op hun gemak bij het berijden van de golven. Wanneer de energie heftig wordt, worden ze uit hun koers gegooid.

  Wat je wil en nu nodig hebt, is een manier om de golven te berijden met vertrouwen en moed, zelfs al weet je niet altijd goed waar ze je nu weer zullen doen belanden. Van alle jaren om te onthouden, zal 2014 dat jaar zijn waarin je de meeste kansen hebt om belangrijke veranderingen door te voeren, die je levensloop veranderen.

  Wat deze verschuivingen zo belangrijk zal maken, is dat ze fundamenteel zijn, de wortel van je wezen raken, en hoe je die neerzet in de fysieke wereld. Dit is het soort verandering waarnaar je lang verlangd hebt, het is waar spirit je toe drijft, opdat je er met beide voeten zou in springen. Niet zo maar een beetje halfjes springen, je bent tenslotte een goddelijke veranderingsmaker!

  Bron: nieuwetijdskind.com

  Like

 2. Leuke en mooie blogs heb je toch altijd. Het zet me of weer aan het denken of ik ga weer dingen uitzoeken, zoals nu. Ik ben een slang, mijn man is een os. Ik lees dat wij zo goed bij elkaar passen, omdat we in staat zijn elkaars eigenaardigheden en tekortkomingen te respecteren. Het is zo treffend… Prachtig!

  Like

  1. Dank je wel Marion dat mijn blogs je inspireert om dingen verder uit te zoeken, daar doen we het tenslotte voor dat mensen er iets mee kunnen 😉

   Astrologie en/of horoscopen zijn altijd interessant wanneer je ze met een knipoogje leest zonder er naar te leven.

   Dat is leuk wanneer partners bij elkaar passen en elkaar aanvullen zoals je zelf zo mooi omschrijft, fijn voor jullie 🙂

   Er zijn ook mensen die eerst de horoscoop uitpluizen aleer een relatie aan te gaan en daarmee niet hun hart volgen. Vergeten wordt ook dat het algemene horoscopen zijn, dus voor iedereen van toepassing.

   Like

 3. Dan heb ik slecht nieuws Marianne! 🙂
  Ik ben volgens deze onzin een rat!
  Volgens deze onzin kunnen mijn vrouw en ik onmogelijk samen leven, en toch leven we samen. 😉

  Vriendelijke groet

  Like

  1. Is voor mij geen slecht nieuws Ratje 🙂
   Wat voor de een onzin is, is voor een ander erg belangrijk.
   Geef de mensen altijd deze raad mee,neem horoscopen niet al te serieus, leef er niet naar en bekijk het met een knipoog.

   Relatie horoscoop vind ik grote onzin, voor wie of wat je relatie laten afhangen van astrologie of horoscopen? in plaats van je hart te volgen. Ieder eigen keus toch 😉

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.