Mindful zijn is niet genoeg.


 

 

Veelal wordt vergeten dat mindfulness een extractie is van een veel groter systeem welk zijn oorsprong, reeds duizenden jaren geleden, in het Oosten heeft gevonden en sinds die tijd met veel succes wordt beoefent. Daar is de mindfulness niet een aparte stroming zoals in ons westen maar een levenswijze die verbonden is met elke beweging die we maken, de gedachten die we hebben en de voeding die we tot ons nemen.

 

olifant jongen

Wij westerlingen zijn een “kei” om harmonische systemen te fragmenteren, interessante onderdelen te destilleren en deze op de markt te brengen. De meeste van ons hebben nooit geleerd dat de samenhang en de eenheid van het Geheel de grootste kracht in zich draagt. Vergelijk het maar met onze gezondheidszorg waar het analytische denken het holistische denken heeft verdrongen. Zo ook is mindfulness een afgescheiden segment van een veel groter geheel. Maar een mooie opstap om te leren zien dat een plezierig, gebalanceerd en gezond leven meer vergt dan een enkele mindfulness cursus.

De juiste manier van bewegen, voeding, ontspanning, reflectie en eerlijk naar jezelf toe zijn, zijn belangrijke factoren die op elkaar afgestemd dienen te worden. Alle tezamen kunnen je algemene staat van “welbevinden” weer in harmonie brengen. Niet te vergeten om ook jezelf de tijd en het geduld te gunnen om dit te bewerkstellingen en dit niet willen bereiken binnen 4 weken en opgeven als het niet binnen deze zelf gestelde tijdslimiet is gelukt.

mindful

Een andere zeer belangrijke factor is het ontwikkelen van je “Godsbewustzijn, je verbinding met de Kosmos, het Al, de Ziel, het Christus-, Boeddha-bewustzijn of hoe je het maar wilt noemen maakt niet uit. Allemaal verschillende benamingen voor het belangrijkste ingrediënt voor een succesvol leven.

Leren waarnemen dat je een belangrijke schakel bent in de gehele schepping en dat jouw aanwezigheid een reden heeft en “er toe doet”! Het binnen laten van deze (Christus) Kracht is HET medicijn om met al je angsten in het reine te komen en het durven ervaren van de schoonheid in jezelf en ieder ander als extensie van deze zelfde alles doordringende kracht. Zodat je het leven kunt gaan leven vanuit “verbonden” souplesse en niet vanuit je fysieke kracht.

Mindfulness is een mooi begin naar een nieuw leven en tezamen met zijn even belangrijke componenten schep je jezelf een nieuwe wereld waar Liefde, Wijsheid en Kracht zegevieren.

Michel Tomaello
Docent, therapeut en life-coach
www.cfcc.nu

Alle artikelen (link) van Michel op Nieuwetijdskind.com

Bron:

Nieuwetijdskind.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Een mooi artikel dat er meer is dan mindful leven, een diepere waarneming ziet en voelt meestal meer dan een cursus mindful, hoewel het de basis kan leggen om in een dieper perspectief verder te kijken dan het aardse oog reikt.

Oorsprong Chinese astrologie


 

 

De Chinese astrologie ontstond duizenden jaren geleden en is dus een stuk ouder dan onze westerse astrologie. Veel over de oorsprong is verloren gegaan in de geschiedenis. Maar er zijn twee verhalen over de oorsprong. Je treft ze hier onder: eerst de legende en dan de feiten.

Er is een legende die vertelt dat Boeddha alle dieren uit zijn koninkrijk bijeenriep om hen vaarwel te zeggen toen hij van de aarde vertrok. Maar van alle dieren, kwamen er slechts twaalf dieren opdagen. Boeddha beloonde deze dieren door een jaar naar elk van hen te noemen.

Het dier dat het eerste kwam was de Rat, vandaar dat het eerste jaar de Rat werd genoemd. Het laatste dier dat aankwam was het Varken, vandaar dat het twaalfde jaar naar het Varken genoemd is. De opeenvolging van de dieren gebeurt elke twaalf jaar. De Chinese dierenriemsymbolen zijn in volgorde: Rat, Os, Tijger, Konijn, Draak, Slang, Paard, Geit, Aap, Haan, Hond en Varken.

Ook de Kat had graag aanwezig willen zijn. Maar de Rat had de Kat verteld dat het feest van Boeddha een dag later was, dus de Kat was een dag te laat. De Kat was daar zo kwaad over dat hij sindsdien op de Rat jaagt.

Deze legende over de oorsprong van de Chinese astrologie is een mooi verhaal, maar niet meer dan dat. De Chinese astrologie bestond al lang voor Boeddha. In oorsprong gebruikte men zelfs 28 dieren, een voor elke dag.

Volgens archeologische opgravingen is de Chinese astrologie minstens 5000 jaar oud. Het is gebaseerdop de maancyclus van twaalf jaar. De astrologie werd erg populair onder keizer Huang Ti, die rond 2704 voor Christus werd geboren. Hij maakte van de Chinese astrologie een officieel systeem in het jaar 2637 voor Christus, dat nadien gedurende 46 eeuwen invloed had op alle staatszaken in China. Vandaar dat ook de Chinese jaartelling begint in 2637 voor Christus.

Er is ook een keizer geweest die zijn onderdanen verbood om de astrologie te beoefenen. De keizer was zo overtuigd van de efficientie van de astrologie, dat hij dacht dat deze ook wel eens tegen hem kon gebruikt worden. Vandaar dat alleen hijzelf er een astroloog mocht op na houden. Iedereen die stiekem toch astrologie bedreef, werd gedood.

Hoewel we Chinese astrologie zeggen, is Chinese astrologie ook in veel andere Aziatische landen populair.

Bron: http://www.144sterrenbeelden.nl/choorspro.html

2014, het Chinese jaar van het Paard


Het jaar 2014 begint (in 2014 op 4 februari) volgens de Chinese astrologie als ‘Jaar van het Paard’. Geen gespecialiseerd dressuur- of springpaard, maar gewoon het Paard. In 2002 was het de laatste keer dat het jaar van het Paard zich aandiende. De Chinese kalender, die ruim vierduizend jaar oud is en die alle data voor traditionele feesten en feestdagen bepaalt, is een maan-zon kalender. In de Chinese astrologie is het belangrijkste element: het teken uit de Chinese dierenriem. Dat is wat betreft achtergrond en gebruik vergelijkbaar met de westerse dierenriem. In tegenstelling tot de maandelijkse (westerse) sterrenbeelden wijzigt het teken van de Chinese dierenriem echter eens per jaar. Met de viering van het Chinees Nieuwjaar (afhankelijk van de stand van de maan in januari of februari) wijzigt het teken. Kinderen die gedurende het jaar geboren worden, krijgen het teken van het jaar als sterrenbeeld. Nog specifieker is 2014 het jaar van het houten (groene) Paard. Binnen de dierenriem is het Paard het sterkste dier binnen de vuurgroep.

Het paard is het edelste dier uit de Chinese dierenriem. Het paard is elegant en het paard kan de mens beroemd maken en vrijheid geven. Het paard help de mens in de oorlogsstrijd. Mensen te paard zijn vaak van edele of nobele afkomst. Mensen die in het jaar van het Paard worden geboren letten daarom vaak op hun spraak, hun uiterlijk en voorkomen. Het paard heeft de mens echter wel nodig. Zonder mens heeft het dier geen doel in zijn leven. Omdat het paard edel is, wordt het niet gebruikt voor het werk op de land. Daar gebruiken de Chinezen de os voor. Het paard is het zevende dier in de twaalf jaarlijkse cyclus. Paarden zijn volgens de Chinese astrologie: elegant, loyaal, intuïtief, vrijdenkend, populair, extravert en leergierig, maar ook tactloos, egocentrisch, onvoorspelbaar, onbevreesd. Zij zijn doof en blind zodra zij op een doel gefocust zijn. Het beste contact heeft het Paard met de Tijger, de Hond en de Geit. Het minst kan het Paard overweg met de Rat. Mensen die geboren zijn in het jaar van het Paard zijn doeners en kunnen stilzitten haast niet verdragen. Naast 2014 en 2002 zijn ook mensen geboren in het jaar 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918 en 1906 een Paard. Ben je één dezer jaren geboren dan heb je, volgens de Chinezen, bij voorbaat al enig aanzien. Verwacht je een baby begin februari dan is het pas vanaf 4 februari een Paard. Geboren op 3 februari geldt nog het jaar van de Slang.

Het paard is het edelste dier uit de Chinese dierenriem is het paard. Paarden zijn populair, slim, vrolijk, charmant en getalenteerd. De paarden zijn echte doeners en kunnen stilzitten niet verdragen. Ze zijn bedrijvig en enthousiast, kunnen zich aanpassen in elke situatie, speciaal bij begaafde mensen. Het paard is alert en bevallig, het is een teken van elegantie, dat bijna bij iedereen enthousiasme zal oproepen.
Door zijn intelligentie en aanpassingsvermogen zal het paard zich in allerlei situaties snel thuis voelen, vooral bij begaafde mensen.
Paarden zijn harde werkers, maar moeten eerst al hun ideeën direct testen. Aan de andere kant kunnen paarden weleens tè gemakkelijk zijn. Ze zijn snel heetgebakerd en opvliegend. Ze kunnen moeilijk afkoelen.
Ze zijn snel in te palmen voor iets, maar ze kunnen dan ook weer snel afdwalen en hun interesse erin verliezen. Ze zijn impulsief en proberen controle te krijgen over wat ze zeggen en over hun doen en laten. Ze lijken nog wel eens arrogant en kunnen neerbuigend zijn.
Mensen, die geboren zijn in het Jaar van het Paard zullen het goed doen als politicus, ontdekkingsreiziger, uitvinder, ingenieur, kunstenaar, reclameman, journalist, verkoper, en professor. Zij zijn het meest geschikt om grote dingen in het leven te verwezenlijken.

 

De “Best Love Match” van het Paard: Paard en Tijger: Beide houden van vrijheid en staan zonder aarzeling in het leven. Ze hebben een spannende wisselwerking met elkaar en een eenheid.
   
Paard en Schaap: Het zachte karakter van het Schaap is een goede aanvulling voor het pientere Paard. Beide hebben een gezond verstand en weten hoe ze grote conflicten moeten voorkomen. Het Schaap is tevreden met het paard, wat het ​​paard prima vindt.
   
  Paard en Hond: Beide zijn slim, loyaal en werken hard. Ze hebben wederzijdse bewondering en respect, en kan dus een solide verbintenis zijn. 
   

Oppassen voor:   

de Rat
Het paard kan niet opschieten met Rat. Het paard en de rat werken snel op elkaars zenuwen en brengen het slechtste in de andere naar boven.
Yin/Yang: Yin en Yang
Kleuren: Koffie, geel, paars
Richtingen: Noordoost, Zuidwest, Noordwest


De Liefde
Paarden hunkeren naar liefde en intimiteit, het is een een tweesnijdend zwaard, omdat het vaak leidt tot een opgesloten gevoel, in het nauw gedreven en onder druk gezet. Ze hebben de neiging om te vallen; snel en hard voor hun partners en zich volledig geven in een nieuwe relatie. Zij kunnen echter plotseling interesse verliezen in hun liefdesaffaires en bepalen om opnieuw te beginnen. Over Vrouwen-paarden wordt gezegd, dat ze problemen hebben, als ze goede vrouwen om zich heen hebben. Ze focussen zich op hun carrière en zich daarmee bezig te houden, helpt de Paarden om niet opnieuw verliefd te worden. Naarmate ze ouder worden, worden ze stabieler en hun relaties worden dan ook sterker.

———

Afhankelijk van uw geboortedag (of in grote lijnen het jaar waarin u geboren bent) bent u onder een van de 12 dieren uit de Chinese dierenriem geboren (Rat, Os, Tijger, Konijn, Draak, Slang, Paard, Schaap, Aap, Haan, Hond en Zwijn) en onder een van de vijf elementen (hout, vuur, aarde, metaal en water). Daarnaast is er nog een negen-sterren-getal of -symbool waaronder u geboren bent (4=wind, 3=donder, 2=aarde, 1=water, 9=vuur, 8=berg, 7=meer, 6=hemel of 5=midden). Op basis van uw tekens en die van het huidige jaar kan worden gekeken of het een goed of een slecht jaar is voor een bepaalde actie.

De Chinese dierenriemtekens worden bepaald tegen het maanjaar waarin u geboren was. De Chinezen geloven het dier dat zijn geboortejaar beslist een diepgaande invloed op persoonlijkheid, en lot heeft.
Het zeggen is: „Dit dierlijke huiden in uw hart”.

De Chinezen denken dat het dier, één van de vijf elementen en het negen-sterren-symbool eengrote invloed op de persoonlijkheid en het lot.
Men zegt wel: “Dit dier draag je in je hart”.

Jaren en de Chinese dierenriem tekens:

Rat 1900 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 2020
Os 1901 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 2021
Tijger 1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2022
Konijn 1903 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011 2023
Draak 1904 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 2024
Slang 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013 2025
Paard 1906 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 2026
Schaap 1907 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 2027
Aap 1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 2028
Haan 1909 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 2029
Hond 1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 2030
Zwijn 1911 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 2031

 

De Chinese kalender, die meer dan vierduizend jaar oud is en die alle data voor traditionele feesten en feestdagen bepaalt, is een maan-zon kalender. Dat betekent dat de lengte van de maanden door de maan en de lengte van de jaren door de zon wordt bepaald. De lengte van een maand kan negenentwintig of dertig dagen bedragen en hangt af van het tijdstip waarop de maan aanwast en afneemt. Om de drie jaar moet een schrikkelmaand het verschil tussen het 365 dagen tellende zonnejaar en het 354 dagen tellende maanjaar compenseren. Het zonnejaar, dat in vierentwintig maal veertien dagen is verdeeld, wordt vooral door de boeren gehanteerd; het maanjaar, dat op een cyclus van zestig jaar berust die weer in vijf perioden van twaalf jaar is onderverdeeld, speelt een rol in het religieuze leven. Aan elk van deze twaalf jaren is een teken uit de dierenriem toegekend, dat zich in elke cyclus herhaalt. Deze dierenriemtekens vertegenwoordigen bepaalde karaktereigenschappen, die degenen die in dat jaar geboren zijn, beïnvloeden en ook het verloop van het betreffende jaar bepalen.
Het Chinese Nieuwjaar valt ieder jaar op een andere datum, op een datum tussen 21 januari en 21 februari.

In de Chinese astrologie is het belangrijkste element: het teken uit de Chinese dierenriem (Rat,Os, Tijger etc). Dat is wat betreft achtergrond en gebruik vergelijkbaar met de westerse dierenriem. In tegenstelling tot de maandelijkse sterrenbeelden wijzigt het teken van de Chinese dierenriem echter eens per jaar. Met de viering van het Chinees Nieuwjaar (afhankelijk van de stand van de maan in januari of februari) wijzigt het teken. Kinderen die gedurende het jaar geboren worden, krijgen het teken van het jaar als sterrenbeeld.

Naast de tekens van de dierenriem  spelen ook nog een rol:

 • het element: hout, vuur, aarde, metaal en aarde

 • Yin en Yang: even jaren zijn yang, oneven jaren yin;

 • het uur van de dag;

 • het seizoen

http://www.malaysiasite.nl/sterrenbeeldpaard.htm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ben zelf ook een Paard in de Chinese astrologie.

ADHD als talent.


ADHD als talent

 • Gepubliceerd: januari 29th, 2014

  (door Nienke van de Haar)

  ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder.) is en blijft een wonderbaarlijk fenomeen. Na vele boeken gelezen te hebben, een speurtocht op internet van tien tallen artikelen, eigen ervaring en die van andere ben ik tot mijn eigen visie gekomen. Zowel wetenschappelijk, alternatief en maatschappelijk bekeken.

  blog 27 5 12a2 490x251 ADHD als talent

  Er wordt heel veel geschreven over ADHD waardoor het soms lastig is om concrete handvatten eruit te halen. Het doel van dit artikel is om alle kanten te belichten en iedere visie een plek te geven binnen mijn eigen kader.

  ADHD wetenschappelijk

  Op wetenschappelijk niveau is er onderzoek gedaan naar ADHD via een hersenscan (EEG). Dit is in verschillende groepjes van personen met ADHD en zonder. Er werd gekeken naar de verschillen in hersenactiviteit en grootte. Bij ADHD wordt er namelijk gezegd dat er een afwijking is aan de hersenen. Dit wordt ook geleerd vanuit de DSM. Uit onderzoek is gebleken dat de gemeten verschillen zo minimaal zijn dat daar niet de conclusie uit getrokken kan worden van ADHD. Dit geeft dus aan dat er geen hersenafwijking aan ten grondslag ligt. Beter gezegd, ADHD heeft geen wetenschappelijke ondergrond, alleen subjectieve kenmerken.

  De volgende kenmerken worden vaak genoemd:

  • Aandacht en concentratie:
   Zij vinden het moeilijk om hun aandacht blijvend op een taak te richten en zich niet door allerlei prikkels uit de omgeving te laten afleiden;
  • Hyperactiviteit:
   Ze zijn, vooral op jongere leeftijd, voortdurend in beweging. Ze zijn vaak snel opgewonden en gefrustreerd. Vaak voelen zij een grote onrust van binnen. Stil zitten en rustig zijn kost ongewoon veel energie;
  • Impulsiviteit:
   Zij doen voordat ze denken. Ze houden zich niet (ook niet onbewust) bezig met de gevolgen van hun gedrag; de ‘remfunctie’ ontbreekt;
  • Regelfuncties:
   Ze vinden het moeilijk te plannen, en om hun emoties, motivatie en alertheid te reguleren en eerdere ervaringen te laten meespelen bij beslissingen en verwachtingen over de toekomst. Ze reageren daardoor ook anders op beloning en straf.

  ADHD en de maatschappij


  Dat er geen wetenschappelijk bewijs voor ADHD is betekent niet dat het geen signaal is voor de maatschappij. ADHD kan zeker als “lastig” worden ervaren door de persoon zelf en de omgeving. Er is veel onderzoek gedaan naar de omgeving van de ADHD gelabelde persoon. Hieruit komt naar voren dat de huidige maatschappij niet weet om te gaan met alle persoonstypen. Er wordt een “standaard” gedrag verwacht. Aangezien we allemaal verschillend zijn is “standaard” vrij lastig te beoordelen en in te vullen. Wel zien we hierin een verschuiving. Deze verschuiving heeft te maken dat er steeds meer mensen “wakker” worden. Met “wakker” worden bedoel ik in dit geval hoog gevoelig zijn. De maatschappij verwacht een bepaald gedrag totdat we met zijn allen wakker worden. Dan zou het namelijk zomaar kunnen dat iedereen die “normaal” is “abnormaal” gevonden wordt. Misschien moeten we dan een nieuw label verzinnen voor alle “normale” mensen: NOM (no-overdrive-mode).

  ADHD en hooggevoeligheid

  Hooggevoeligheid is een van de kenmerken die meespelen bij ADHD. We krijgen allemaal prikkels binnen die we moeten verwerken. We krijgen allemaal alleen niet dezelfde hoeveelheid prikkels binnen en reageren ook nog eens anders op iedere prikkel. Als we te veel prikkels binnen krijgen kunnen we hier wat “extremer” op reageren. Dit extremere gedrag heeft nog niet iedereen omdat we niet allemaal hooggevoelig zijn. Maar dit leid al snel tot het label van ADHD omdat dit wel bij de “symptomen” past. Zo zijn in dit kader nog veel meer “symptomen” die vragen om een andere benadering van die persoon.

  ADHD en symptomen

  Als we dit “gedrag” nu eens niet zouden veroordelen maar op zijn waarde schatten en er van leren. Op dit moment zien de we “symptomen” als gedrag wat we niet tolereren in de maatschappij. Je kunt niet stilzitten en of hebt een slechte concentratie en daarom voldoe je niet aan onze eis. Natuurlijk zijn er een aantal gedragingen en “symptomen” die lastig zijn voor de persoon. Wil dit zeggen dat er een defect zit in de hersenen? Zoals al eerder aangegeven is daar geen bewijs voor dus laten we verder kijken.

  ADHD en beelddenken

  Beelddenken th ADHD als talentLaatst las ik een stuk over beelddenken en hoe dit in het huidige schoolsysteem kan leiden tot leerproblemen. Als beelddenker verwerk je de leerstof anders. Je dient beelden in je hoofd te maken om de leerstof op te nemen. De leerstof wordt vaak zeer tekstueel en cijfermatig aangeboden waar nog steeds veel kinderen goed mee om kunnen gaan. Maar er zijn ook steeds meer kinderen die daar vrij weinig mee kunnen. Dit gooien we vrij gemakkelijk op de grote hoop van het niet goed kunnen leren waardoor we maar een pilletje erin stoppen want dan kun je je wel concentreren op de leerstof. Die pil is dus niet meer nodig als de leerstof anders wordt aangeboden. Dit is maar 1 voorbeeld van velen.

  ADHD als afwijking

  Waarom willen we zo graag ieder kind op dezelfde manier behandelen en het een afwijking aanpraten als het kind graag anders zou willen leren en of behandeld wil worden? Zou het niet een leerschool zijn voor de school en de ouders dat hun methode niet altijd werkt? Een aantal keer las ik zelfs dat men verlangde naar de tijd van de corrigerende tik. Ik vraag mij af hoe ze het zouden vinden als ze die zelf kregen omdat ze niet goed zijn zoals ze zijn. Slaan brengt angst en veel toekomstige problemen met zich mee en echt niet een positieve verandering van gedrag, als dat dan al nodig zou zijn. Waarom is “anders” zijn zo verkeerd?

  ADHD als talent

  talenten ADHD er ADHD als talentAls we iedereen met het label ADHD nu eens zouden erkennen als talent. Halen we de eigenschappen naar voren die het talent van de persoon tonen, dan krijgen we opeens een heel ander beeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kunnen hyper focussen. Het volledig storten op een bepaalde activiteit met volle overgaven. Sommige personen dromen ervan dit te kunnen! Ik ben er zelf van overtuigd dat als je de talenten naar voren haalt dat de mindere kanten vanzelf of met ondersteuning een plekje kunnen krijgen. Vergroot het talent, verkleint de nadelen. Aan ieder voordeel zit een nadeel. Op dit moment vergroten we het nadeel en wordt daar aan gewerkt zodat we het eigenlijk nog meer vergroten. Niet gek dat je aan de medicijnen wordt gezet omdat gedragstherapie niet werkt of geen eens geprobeerd wordt.

  Als je als ADHD persoon het talent niet ziet lijkt het een grote last en wil je er van af want je hebt er zelf last van en je omgeving ook. Heel begrijpelijk dat je dan naar medicijnen grijpt. Ik zou zeggen, wel zonde van het talent wat je daarmee vergooit. Er zijn andere manieren om om te gaan met de mindere kant. Je slikt toch ook geen pil omdat je ruzie maakt? Dit hoort gewoon bij het leven en het leerproces. Een ruzie leren oplossen op de juiste manier is een beter alternatief. Een keer goed boos worden is ook helemaal niet verkeerd.

  Waarom zien we ADHD vaak niet als een talent? Omdat het talent vaak nog niet goed zichtbaar is en we alleen maar de negatieve kant zien. In mijn beleving stomp je het talent af als je bijvoorbeeld met medicijnen gaat werken. Naar mijn inziens zou het beter zijn om de persoon te begeleiding in het ontdekken van het talent. Op die manier ligt de focus op het positieve en zal de negatieve kant niet meer zo negatief worden ervaren.

  ADHD label nodig?

  Veel personen die het label ADHD krijgen voelen zich na een lange zoektocht naar erkenning gehoord en begrepen. Natuurlijk is erkenning fijn en zou je het label op die manier als prettig kunnen ervaren. Iets wat we niet begrijpen vinden we maar lastig. En als je dan een bekend label hebt kun je tenminste zeggen als iemand je op je gedrag wijst: “Dat komt omdat ik ADHD heb.” Je zou je wel af kunnen vragen waarom die persoon jou gedrag afwijst?

  Daarnaast wordt Ritalin vaak voorgeschreven om de minder prettige kanten van ADHD te onderdrukken. Omdat je dan niet meer hoeft bezig te zijn met wat er allemaal in je hoofd om gaat lijkt het je rust te geven. Maar bedenk wel dat je iets van jezelf weg drukt. Als je echt een hersenafwijking hebt en daar medicijnen voor moet slikken zou dat logisch zijn. Maar omdat dit niet het geval is erken je dus jezelf niet.Ritalin 490x396 ADHD als talent

  Vind je het vervelend dat je zo bent/reageert? Dan kan je worden begeleid in het proces om te zien hoe je er wel mee om kunt gaan. En dit hoeft echt niet aan de hand van medicijnen en valt voor mij idee gewoon onder je persoonlijke ontwikkeling.

  Het nadeel van het label is dat er anders tegen je aan wordt gekeken. Je hebt ADHD dus er is iets mis met je. Vind jij dat er iets mis is met jou persoonlijkheid? Mag je niet zijn wie je bent? Waarom vind je de ander beter dan jij? Denk hier eens over na als je het label prettig vind.

  Bestaat ADHD wel?

  adhd 400x400 240x240 ADHD als talentAls ik alles bij elkaar neem komt de vragen boven of ADHD wel bestaat. ADHD is een label om een groep symptomen bij elkaar een naam te geven. Wij mensen vinden het handig om overal een naam aan te geven omdat je dan een verklaring hebt en je niemand de schuld hoeft te geven. Dat is een logische gedachte maar de verantwoordelijkheid dien je toch zelf te nemen hoe jij het invult en de maatschappij er dan ook mee om gaat. Nu vraag ik mij sterk af of die “symptomen” wel symptomen zijn. In de zin van het “wakker” worden zou ik hier zeker in mee gaan. In de zin van een afwijking niet. Waarom niet? Omdat we met zijn allen veranderen. We worden opgetild naar een hoger frequentie niveau. De personen die dit heel duidelijk ervaren maar hun weg hierin nog moeten vinden zouden in het plaatje van ADHD kunnen passen. In dit geval zou je ADHD als een overgangsfase kunnen zien. Als we naar de statistieken kijken zien we sinds het begin van het label een stijging van 800% in de diagnose. Iets in mij zegt dat straks iedereen ADHD heeft alleen labelen we dan niet meer.

  In de zin van een “afwijking” bestaat er volgens mij geen ADHD. In de zin van een overgangsfase in jouw als persoon zou je het label kunnen gebruiken. Maar wat heb je er dan concreet aan? In deze tijd zou ik zeggen dat het voordeel kan geven in het schoolsysteem omdat er aandacht geschonken wordt aan het fenomeen dat je anders leert. Als ik er op deze manier naar kijk zou ADHD een perfect label kunnen zijn voor een nieuw schoolsysteem al dekt dit niet de totale lading. Helaas staat de afkorting natuurlijk ergens anders voor.

  Mijn persoonlijke conclusie

  ADHD is niet wetenschappelijk bewezen als afwijking en daardoor een psychologische term. Deze invulling is zeer breed en daardoor wordt het label snel opgeplakt. Hebben we het label nodig om ons talent te ontdekken en de negatieve kant positiever te laten uitpakken? Je zou kunnen zeggen dat je voor de begeleiding van dit proces een naam kan hanteren en dus een label zou kunnen gebruiken. Maar ja, iedereen is weer anders en bij iedere persoon heb je dus een verschillende aanpak.

  Daarnaast is de vraag wat willen behandelen en waarom? Niet stil kunnen zitten op school. Moeten we al deze kinderen aanpassen zodat ze in onze huidig schoolsysteem passen? Of gaan we van ze leren en misschien wel iets aan het schoolsysteem  zelf aanpassen? Als er zoveel kinderen zijn die niet kunnen voldoen aan het schoolsysteem lijkt het mij logischer om daar wat aan te doen.

  We moeten weer leren luisteren naar de behoefte van kinderen en onszelf. De eigenschappen niet afstraffen omdat we gewend zijn aan een bepaald keurslijf. Als de behoeftes duidelijk zijn en we ons daarna gedragen is er geen ADHD meer omdat we niet meer hoeven te schreeuwen met onze behoeftes op welke manier dan ook.

  Een behandeling voor ADHD zie ik als persoonlijkheid en talent ontwikkeling in de huidige maatschappij. Niet als de behandeling van een afwijking. Als ik dan al het label ADHD zou gebruiken. ADHD als label blijft zolang de maatschappij niet veranderd en we nog niet met zijn alle op een hogere frequentie zitten.

  Als iemand aan mij vraagt of ik ADHD heb is mijn antwoord: “Als het al zou bestaan zou ik perfect in het hokje passen maar ik heb ondertussen mijn talenten ontdekt.” of “Ja, dat hebben we straks allemaal toch?”

  Nienke van de Haar 112x112 ADHD als talent

  Nienke van de Haar

  note: De schrijver heeft het label ADHD niet officieel gekregen maar zeker een aantal nadelen van ondervonden in de maatschappij.

  ©Nienke van de Haar/ bron 

  Bron:

  Nieuwetijdskind.com

  “““““““““““““““““

  Als er iets is wat me tegen de borst stuit, is het wel etiketten en labels opplakken om iets een naam te kunnen geven. In mijn gevoel bestaat ADHD/ADD niet behalve dat deze mensen extravert zijn en op zoek naar drukke prikkels waar ze moeilijk mee kunnen omgaan. Onterecht medicijnen gebruiken die meer nadelen als voordeel heeft. Beter is om alternatieve middelen te gebruiken en leren omgaan met deze drukke prikkels.

   

Vraag aan Boeddha.


De volgende vraag werd aan Buddha gesteld:

Welke meditatie beoefenen u en uw leerlingen ?
Hij antwoordde : we zitten, we lopen en we eten.

De vraagsteller merkte op: Maar iedereen zit,
loopt en eet, dat is toch niets bijzonders!

Buddha vertelde hem :
Als we zitten, wéten we dat we zitten.
Als we lopen, wéten we dat we lopen
Als we eten, wéten we dat we eten.

Meestal verliezen we onszelf in het verleden of laten we ons meenemen naar de toekomst. Als we aandacht hebben voor de kleine dagelijkse terugkomende dingen, voor alles wat er in en rondom ons gebeurt dan worden we geleidelijk aan vervuld van diepe Gemoedsrust, Vrede en Liefde

Loop langzaam…haast je niet.
Elke stap brengt je naar
het beste moment van je leven…
het huidige ogenblik!

Tich Nath Han

Boeddha avondzon

Loesje..


 

Loesje heeft altijd van die leuke uitspraken waar ik meestal wel om kan lachen..

Hoe vroeger men leert, des te meer kennis vergaard wordt, of is het wijsheid.