Dalai Lama komt naar Nederland.


 

576px-Vienna_2012-05-26_-_Europe_for_Tibet_Solidarity_Rally_200_His_Holiness,_the_14th_Dalai_Lama cc

Dalai Lama brengt begin mei driedaags bezoek aan Nederland

door op 24 december 2013  ·

De Dalai Lama bezoekt van tien tot en met dertien mei volgend jaar, op uitnodiging van de stichting ‘Bezoek Dalai Lama’, Nederland. Op zondag elf mei geeft hij een lezing over het thema

onderwijs. Voorafgaand aan zijn bezoek woont de Dalai Lama festiviteiten in  Noorwegen bij, die te zijner ere worden gehouden, omdat het in 2014 vijfentwintig jaar geleden is dat de spiritueel leider de Nobelprijs voor de Vrede kreeg uitgereikt. In de stichting zijn alle scholen binnen het Tibetaans boeddhisme vertegenwoordigd.

Dalai Lama 30 november 2011

Dalai Lama, religieus leider Tibetaanse boeddhisten.

Paula de Wys.

Paula de Wys.

Paula de Wys, voorzitter van de stichting, zegt dat de Dalai Lama graag naar Nederland komt. ‘Vanaf het begin van zijn ballingschap in India zijn organisaties hier betrokken geweest bij de gebeurtenissen in Tibet. Ook op politiek gebied. Hij kwam in 2009 voor de laatste keer naar Nederland en vanwege zijn enorme betekenis voor het boeddhisme en ook gezien zijn leeftijd vonden wij het wel weer tijd worden voor een bezoek. Gelukkig was hij het daar mee eens. De Dalai Lama heeft een druk leven en reist veel. Hij hecht erg veel waarde aan het volgen van onderwijs, boeddhistisch of niet. In zijn laatste boek ‘Vrij van religie’ schrijft hij daar over. Vandaar dat we dat thema in overleg ook hebben uitgekozen voor de teaching op elf mei.’

Reinier Tilanus

Reinier Tilanus

Een uitvoerend comité onder voorzitterschap van Reinier Tilanus is sinds drie weken bezig met het voorbereiden van het bezoek. Er zijn gesprekken gaande met verhuurders van locaties waar minstens tienduizend mensen in terecht kunnen, in 2009 woonden twaalfduizend belangstellenden een openbaar optreden van de Dalai Lama bij. De kosten van het bezoek worden betaald uit de opbrengst van de verkoop van toegangskaarten. Het geld dat overblijft gaat naar een door de Dalai Lama aan te wijzen charitatief doel.

De stichting hoopt binnenkort met een eigen site in de lucht te komen, waar belangstellenden informatie over het bezoek kunnen inwinnen en kaarten kunnen kopen. Tot die tijd zijn  ontwikkelingen te lezen in het Boeddhistisch Dagblad.

Bron: http://boeddhistischdagblad.nl/dalai-lama-bezoekt-begin-mei-2014-nederland/#comment-18324

Britse meteorologen gaan zonnestormen voorspellen.


Britse meteorologen gaan volgend jaar het weer in de ruimte voorspellen om tijdig te kunnen waarschuwen voor zonnestormen.

Foto:  Thinkstock

Het ‘ruimteweerbericht’ van het Britse nationale weerinstituut Met Office moet mensen via internet 24 uur per dag op de hoogte houden van zonnevlammen en zonnestormen.

Deze natuurverschijnselen op de zon kunnen in sommige gevallen satellietverbindingen en stroomnetwerken op aarde verstoren.

De voorspellingen zijn waarschijnlijk vanaf de lente beschikbaar, zo meldt de Britse krant The Independent.

Explosies

Zonnevlammen worden veroorzaakt door magnetische uitbarstingen op de zon, waarbij vaak een groot aantal elektrisch geladen deeltjes aan het oppervlak ontsnappen. Als een wolk van deze deeltjes de aarde bereikt (meestal ongeveer twee dagen na een zonnevlam) wordt er gesproken van een zonnestorm.

De elektrische lading van de deeltjes kan zorgen voor storingen in elektriciteitscentrales.

De meteorologen van het Met Office gaan de activiteit van de zon 24 uur per dag in de gaten houden om schadelijke zonnestormen te voorspellen. “Het ruimteweer is nog een relatief onvolwassen wetenschap, maar ons begrip groeit snel”, verklaart Mark Gibbs, onderzoeker van het Met Office, op BBC News.

Stroomstoring

Eén van de zwaarste zonnestormen van de afgelopen jaren veroorzaakte in 1989 een stroomstoring in de complete provincie Quebec in Canada.

Volgens Gibbs kunnen de schadelijke gevolgen van dit soort stroomstoringen in de toekomst worden beperkt als bijvoorbeeld ziekenhuizen en grote bedrijven tijdig op de hoogte worden gesteld van een aanstaande zonnestorm.

Door: NU.nl/Dennis Rijnvis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zelf ben ik niet voor voorspellingen, behalve wanneer het meteorologisch is. Belangrijk wat we eventueel kunnen verwachten op gebied waar men zelf geen hand in heeft, dan wel eventueel te kunnen handelen wanneer er Zonnevlammen of Zonnestorm uitbreekt die zeer degelijk bestaan en merkbaar zijn.

Invloed van geestelijke gesteldheid.


 De meeste mensen weten dat hun omgeving een  groot effect kan hebben op hun geluksgevoel. Maar bent u zich ook  bewust, dat uw eigen gedachten een direct effect kunnen hebben op hoe u  zich voelt? We zijn allemaal onderdeel van een enorm uitgebreide  ingewikkelde matrix van bewustzijn, waarin alles al het andere  beïnvloedt. De werkelijkheid is veel complexer dan we soms beseffen.  Laten we eens een kijkje nemen naar het besturingssysteem van de  werkelijkheid die ons dagelijks op intieme wijze beïnvloedt: uw  gedachten.Woede kan u ziek maken

Volgens een Amerikaans onderzoek (Harvard, 2006) zijn in de VS  10 miljoen volwassen mannen zo vaak boos, dat zij er ziek van worden. De  psychische ziekte heeft de naam “periodieke explosieve stoornis” (intermittent explosive disorder)  gekregen of IED. Wie aan deze aandoening lijdt, kan zijn woede of drift  niet beheersen en vertoont buitensporig gewelddadig gedrag hetgeen  leidt tot ernstige gewelddaden of vernieling van eigendommen. Sinds 1980  wordt deze aandoening officieel gediagnosticeerd, maar daarvoor bestond  deze natuurlijk ook al. Men is niet alleen boos (link: anger),  ook in het eigen lichaam treden beschadigingen op. Mensen die tijdens  conflicten met regelmaat tot woede-uitbarstingen overgaan hebben een  veel grotere kans te sterven aan een hersenbloeding of hartaandoening.
Uw innerlijke houding bepaalt mede hoe lang u leeft 

Onderzoek naar de verbinding tussen lichaam en geest heeft  geleid tot de ontdekking dat de verwachting een bepaalde ziekte te  krijgen tot een vergrote kans leidt op het daadwerkelijk ontwikkelen van  die ziekte. Andersom werkt het ook: als je verwacht gezond te blijven,  dan is de kans om ziek te worden kleiner. De Universiteit van Texas (University of Texas found)  is tot de conclusie gekomen dat mensen met een vrolijke kijk op het  leven gezonder blijven dan pessimisten. Een andere studie die werd  gepubliceerd in hetzelfde tijdschrift suggereert dat fysieke prestaties  kunnen worden beïnvloed door de mentale houding.Er is blijkbaar een intieme interactie tussen fysieke en mentale systemen 

Mensen hebben over het algemeen ideeën over de eigenschappen  van andere mensen en groeperingen in de samenleving: dit noemt met  stereotyperingen. Onderzoekers van de universiteit van Noord Carolina  hebben ontdekt dat het geheugen van oudere mensen minder goed werkt  wanneer ze negatieve stereotyperingen gebruiken. Het geheugen van  ouderen werkt daarentegen even goed als het geheugen van jongeren,  wanneer de oudere mens positieve stereotyperingen gebruikt. Wanneer  ouderen worden behandeld als competente productieve leden van de  samenleving, zullen zij zich navenant gedragen. De gedachten die anderen  over ons hebben beïnvloeden de ideeën die we hebben over onszelf, als  we ons bewust zijn van wat die gedachten van anderen zijn.
Negatieve emoties beïnvloeden onze levenskracht op zeer subtiele niveaus 

Uit het boek Helen met energie (Pranic Healing) een meer subtiele kijk op hoe onze gedachten en emoties invloed hebben op ons gevoel van welbevinden:
Energetisch gezien kan frustratie en woede leiden tot energiegebrek en  opstopping van de solar plexus, de buikregio en het hart. Te denken valt  aan klachten zoals indigestie, maag en darmzweren, of een probleem met  de galblaas. Het hart kan vergroot raken. Boosheid en zorgen maken  kunnen leiden tot een verzwakt lichaam, ziekte en infecties kunnen op de  loer liggen.Angst en depressie door te intense focus op relatie 

Uit dit artikel over manipulatie (my article)  wordt duidelijk wat er gebeurt als we toestaan ​​dat ons ego een  onevenwichtige hoeveelheid energie focust op de ander. Vanwege de  dynamiek van menselijke interactie (the dynamics of human interaction) kan, wanneer een relatie opbreekt de emotionele pijn enorm zijn. Uit de studie (A study) van  de Universiteit van Houston kan worden geconstateerd dat wanneer aan  een relatie een grote emotionele lading wordt gegeven, betrokkenen hun  gevoel van eigenwaarde kunnen koppelen aan die ander. Psychologen noemen  dit: “Relation Contingent Self Esteem” of RCSE. Mensen met een hoge  RCSE-waarde kunnen manisch, afhankelijk en obsessief gedrag vertonen ten  opzichte van hun geliefde. Wetenschapper Chip Knee beschrijft het als  volgt, wanneer er iets gebeurt in de relatie, kunnen individuen zichzelf  niet losmaken van wat er gebeurt. Zij voelen zich persoonlijk verbonden  met wat er fout is gegaan in de relatie en worden angstig, depressief  en vijandig. Dat kan door iets onbenulligs gebeuren, zoals het niet  beantwoord krijgen van een SMS berichtje. Zoiets kan gebeuren als een  partner een egoïstische leegte moet opvullen.
Gelukkig zijn leidt tot een betere gezondheid 

In Monty Python wordt het beroemde lied “Always look on the  bright side of life” gezongen. Er is weliswaar dood en destructie in de  wereld, maar ook liefde, compassie en creativiteit. De wereld is onze  spiegel (world is our mirror).
Verschillende studies hebben aangetoond dat optimisme inderdaad leidt  tot meer geluk en een langer leven. Onderzoekers van de Universiteit van  de Pittsburgh School of Medicine deden een studie (a study) naar100.000  vrouwen die gedurende 8 jaar werden gevolgd. De resultaten zijn  opmerkelijk. Vrouwen in de “cynische en vijandige” groep leden aan een  slechtere gezondheid. De groep optimistische vrouwen had een lager  risico op overlijden (aan wat dan ook) van 16% en een lager risico om te  overlijden aan kanker van 23%.Een optimistische gemoedstoestand maakt dat u beter in staat bent om te dealen met stress en de ups en downs van het leven  

Uit het wetenschappelijke boek Being Happy! (Being Happy!)  van auteur Andrew Matthews blijkt hoe schadelijk een negatieve  gemoedstoestand kan zijn. De resultaten zijn schokkend. Bloedmonsters  van woedende of angstige mensen werden in laboratoria geïnjecteerd in  proefdieren (cavia’s) en deze vielen binnen twee minuten letterlijk dood  neer. Negatieve emoties zijn zelfdestructief. Het is dus belangrijk om  negatieve emoties als woede en angst gewaar te worden zodra ze opkomen  en niet te “voeden”.Een positieve houding vermindert pijn en vermoeidheid 

Zelfs wanneer we op de drempel van de dood staan kan een  positieve houding pijn en lijden verminderen. Dat blijkt uit een studie  die onder kankerpatiënten met chemotherapie werd gedaan (Margot Kurtz, A study Universiteit van Michigan State). Het bleek dat optimistische  kankerpatiënten minder last hadden van pijn. Patiënten die het gevoel  hadden eigen regie te hebben waren bovendien minder moe.Stress kan letterlijk kanker veroorzaken 

Stress wordt ook wel de moeder van alle ziekten genoemd. Professor Xu van Yale heeft een studie (a study)  gedaan naar fruitvliegjes en de professor ontdekte dat dagelijkse  emotionele stress de groei van kwaadaardige tumoren stimuleert (growth of cancerous tumors).  Mutaties kunnen door stress vrijelijk van cel naar cel bewegen. Stress  kan worden bestreden door ademhalingsoefeningen, focus op het nu en  meditatie.

… en een focus op het negatieve creëert stress 

Onderzoekers (researchers have found)  zijn tot de conclusie gekomen, dat mensen die eerder het half lege glas  zien dan het halfgevulde meer stress kennen. Wetenschappers van de  Universiteit van Essex kunnen voorspellen hoe een lichaam reageert op  stress aan de hand van de vooringenomenheid van mensen op het negatieve  of het positieve. Mensen die zich focussen op negatieve dingen hebben  ook een beduidend hogere kans om een angststoornis te ontwikkelen.

Optimisten hebben minder vaak hartstoornissen 

Nieuw onderzoek (new research)  heeft aangetoond dat leven met een positieve levenshouding de kans op  hartstoornissen aanzienlijk  (22 %) vermindert. Gelukkige mensen slapen  beter, hun lichaam is niet zo gestrest en wanneer hen iets naars  overkomt stappen zij daar sneller overheen.en zij genezen sneller 

Pessimistische mensen hebben een zwakker immuunsysteem (immune system). Uit een tienjarige studie onder studenten (a study)  kwam naar voren dat studenten met een optimistische levenshouding een  beter werkend immuunsysteem hebben en studenten met een pessimistische  levenshouding een zwakker werkend immuunsysteem.Je bent echt zo oud als je je voelt 

We blijven uiteraard niet eeuwig 21 jaar jong. Maar als we onze  perceptie veranderen en positief denken over ouder worden zullen we  vitaal oud kunnen worden. Uit de studie (A study)  van Markus Schafer komt naar voren dat mensen die negatieve gedachten  koesteren omtrent ouder worden negatieve effecten  ondervinden van het  ouder worden voordat ze daadwerkelijk oud zijn. Mensen die zich jong  voelen hebben meer vertrouwen in de toekomst en dat heeft een direct  effect op het fysieke lichaam en de cognitieve functies.

Als je denkt dat het is verbeterd zal het verbeteren 

Ons gezichtsvermogen kan verbeteren als we geloven dat we goed  kunnen zien. Deze bevinding, door psychologe E. Langer (Harvard),  toont  dat perceptie werkelijkheid kan worden. Van alle bevindingen die Langer  met haar onderzoek ontdekte, was de meest ongelooflijke de omgekeerde  oog grafiek, waarbij de letters naar beneden toe steeds groter in plaats  van kleiner werden. 20 mannen en vrouwen, allemaal met een normaal  gezichtsvermogen, rapporteerden fouten op de verwachte plekken  (onderin).

Onzekerheid over relaties leidt tot meer hartproblemen

Mensen die zich niet zeker voelen over relaties en intimiteit  hebben later in het leven meer kans op hartproblemen. De “American  Psychological Association” heeft hierover een studie gepubliceerd (a  study) betreffende 5645 volwassenen. Een 20jarig onderzoek naar 1700  oudere mannen (A 20-year study) in  Harvard concludeert dat zorgen over de sociale status, de gezondheid en  financiën de kans om coronaire hartziekten te ontwikkelen aanzienlijk  vergroot. Een internationale studie onder 2819 mensen tussen de 55 en 85  jaar ontdekte dat zij die het gevoel hebben regie te kunnen uitoefenen  over het leven 60% minder kans hebben om te sterven, afgezet tegen  diegenen die het gevoel hebben relatief hulpeloos te zijn.

Drie 10jarige studies komen  tot de conclusie dat emotionele stress meer gewicht in de schaal legt  om te sterven aan kanker of cardiovasculaire ziektes dan roken.
Uit een studie gedaan onder de overlevenden van een hartaanval blijkt  dat voor de ziekteprognose de emotionele staat in de periode na de  aanval net zo belangrijk is als de zwaarte van de hartaanval.
Het blijkt dat mensen van middelbare leeftijd met zelfregulerende  capaciteiten 50 maal meer kans hebben gezond uit te worden dan zij die  dat niet kunnen (In a study).
Uit een nieuw onderzoek (new study) wordt duidelijk dat onze geestesgesteldheid bepaald hoe snel we genezen.
“We zijn wat we denken.  Alles ontstaat uit onze gedachten. Onze  gedachten vormen onze wereld”. Zo begin ik een hoofdstuk in mijn boek The Creation of a Consciousness Shift. Deze  woorden werden 2500 jaar geleden door Boeddha uitgesproken en zijn  waar. Nu hebben we de wetenschappelijke bewijzen ervoor. Als we dit  weten begrijpen we de kracht van onze gedachten (power of our thoughts).  Het wordt tijd dit weten toe te passen in ons leven. Waarom kiezen we  niet voor het optimale leven? Kennis is macht. U heeft nu kennis.  Gebruik de nieuw gevonden kracht om er uw voordeel mee te doen en  gelukkiger te zijn.
Het fysieke komt voort uit het subtiele. Uit vormloosheid worden  vormen gebaard. Uw gedachten leiden een schijnbaar vormloos bestaan​​,  maar ze hebben meer macht over u dan u denkt.
Maak uw gedachten tot bondgenoot en wordt gezonder, gelukkiger en  spiritueel tevreden. U kunt zelf de regie in handen nemen of een  speelbal blijven van ongetemde gedachten. De keuze is geheel aan u.

Welke keuze maakt u?

Door Paul LendaWaking Times
Bron: http://www.wakingtimes.com/2013/11/27/state-mind-affecting-well/

Innerlijke balans.


De innerlijke balans

Iedereen heeft veel baat bij balans in zijn of haar leven.
Deze innerlijke balans is de basishouding voor een harmonisch leven.
Het klinkt gemakkelijk, maar het is best moeilijk.
Bij velen is de balans zoek. We worden opgeslokt door de aanhoudende informatiestroom die dagelijks op ons afkomt. In de hectiek van alledag vergeten we voldoende rust te nemen. We moeten veel, en vergeten onszelf.

De meeste problemen die mensen ervaren komen voort uit een gebrek aan balans. Een workaholic is de balans tussen werk en rust vergeten. Een alcoholist put zijn lichaam (en geest) uit door te veel alcohol en bij mensen die te veel eten, ontstaat overgewicht, wat weer kan leiden tot ernstige ziekten. Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Innerlijke balans is belangrijk en helpt ons goed te functioneren in het leven anno nu. Ki is het medicijn tegen stress, en stress beheerst het leven van de westerse mens. Wist je dat de meeste gezondheidsklachten stress als oorzaak hebben?
Onze innerlijke balans is te herstellen door het toepassen van een simpele regel: hoe drukker je bent en hoe meer stress je hebt, des te beter het is om veel met Ki te oefenen. Het beste middel tegen stress is namelijk een actieve Ki-stroom.
Ki helpt om je stressniveau weer in balans te krijgen.
Als je een hectisch leven hebt, dan is het raadzaam om Ki een vaste plaats te geven in je dagelijkse bezigheden.
Misschien een mooi voornemen voor 2014!

Citaat uit het boek Ki
http://www.kicentrum.nl

“De Frequentie van Goud” – Dec.2013/Jan.2014


nieuwtijdskind.com december 25th, 2013

Solar Wings Celia Fenn Aartsengel Michael  De Frequentie van Goud  Dec.2013/Jan.2014Geliefde Familie van het Licht, in deze maand van december 2013 overgaand in januari 2014, maakt jullie Aarde belangrijke verschuivingen en aanpassingen in Frequentie terwijl het begint om de Frequentie van de Gouden Straal te verankeren. De Zon heeft geholpen met deze frequentieverschuiving, en de intense Zonne activiteit van de laatste zes maanden heeft geholpen bij het herijken van de frequentie van de Aarde en het toestaan van deze nieuwe frequentie om zich te settelen en te verankeren. Geliefde Familie, wij weten hoe moeilijk dit voor jullie geweest is. Als Familie van het Licht, moesten jullie eraan werken om het Licht vast te houden, ondanks de uitdagingen waarmee jullie op vele niveaus geconfronteerd werden. Nu, in deze maand van december, voltooien jullie het werk van 2013 en beginnen aan een nieuw pad van Manifestatie en Overvloed. In deze boodschap zullen wij eerst de verschuiving van 2013 naar 2014 bespreken, en de krachtige energie van de 12/12 en de Zonnewende, en dan zullen wij kijken naar de binnenkomende energieën van 2014 en de rol van de Kristal Kinderen die nu jonge volwassenen worden.

2013 : Het Jaar van de Transcenderende Dualiteit

angels light christmas 1 240x231 Celia Fenn Aartsengel Michael  De Frequentie van Goud  Dec.2013/Jan.2014De Aarde verschoof naar Haar 5de Dimensionale tijdlijn in de maand december van 2011. In december van 2012, begon de Aarde aan Haar Nieuwe Cyclus van de Tijd als de “Nieuwe Aarde,” en nu in december van 2013 zal jullie de kans gegeven worden om in jullie Meesterschap van Licht te treden door de dualiteit in jullie leven te transcenderen en de Gouden Straal van het Kosmische Christus Bewustzijn te verankeren.Dit is het waarom dat het zo een moeilijk jaar voor zovelen van jullie geweest is. Op ieder niveau en op ieder moment werd aan jullie gevraagd om keuzes in jullie levens te maken. Zal je op de oude manieren van de dualiteit reageren, of zal je dit transcenderen en ervoor kiezen om een pad van verzoening, mededogen en liefde te vinden. Voor velen van jullie, is dit nieuwe pad moeilijk geweest, want het pad van liefde begint vaak met zelfliefde en met het leren om “nee” te zeggen wanneer dat noodzakelijk is. Zovelen van jullie moesten leren om ruimte voor jullie zelf te maken en “nee” te zeggen tegen dingen die niet langer voor jullie werkten of misschien nooit echt voor jullie gewerkt hebben.

Dit is oncomfortabel geweest terwijl jullie langzaam geleerd hebben om de dualiteit en het conflict te transcenderen en in/naar de frequentie van integratie en complementariteit te stijgen. Jullie moesten leren om keuzes te maken en om verantwoordelijk te zijn voor deze keuzes als waarachtige Strijders van het Licht. Maar, de beloningen zijn ook groot geweest. Terwijl jullie in jullie zelf gereikt hebben, in jullie harten en zielen, en in de liefde, hebben jullie ook de pijn en het lijden getranscendeerd en verhuisden jullie in/naar Vreugde en Vreedzaamheid. De lange reis van vele levens nadert diens einde terwijl jullie je beginnen aan te passen en te settelen in de Frequentie van Goud en het Christus Bewustzijn. Dit is een plaats van Harmonie, Eenheid en Vreedzaamheid, een plaats van Overvloed en Vreugde. Het is de frequentie van weten dat alles mogelijk en waarschijnlijk is, en dat je bekrachtigd bent om het leven dat je wenst te creëren.

De Gouden Golf van 12/12 en 21/12

De definitieve “verschuiving” in/naar de Gouden Frequentie wordt bekrachtigd door een Golf van Gouden Licht. Dit begint met het 12/12 portaal en zal het toppunt bereiken op 21/12 met de december Zonnewende. In deze tien dagen, zal het Licht doorgaan te stijgen en jullie zullen zeker de effecten op alle niveaus van jullie wezen voelen. Je mag je gevuld met Vreugde en Licht voelen. Echter, je mag je ook vreemd en oncomfortabel in jouw lichaam voelen. Jouw cellen trillen op een versnelde frequentie, en je mag wederom bij jezelf gewaarworden dat je “ascentie symptomen” ervaart die jou je fysiek en emotioneel oncomfortabel laten voelen.evolution Celia Fenn Aartsengel Michael  De Frequentie van Goud  Dec.2013/Jan.2014 Dit proces zal het toppunt bereiken of pieken op de 21ste december met de Zonnewende, wanneer de energieën van Hernieuwing en Hergeboorte het sterkst zullen zijn. De Aarde zal uitlijnen met het Galactische Centrum en een sterke golf van Diamanten Licht zal ook helpen om de Frequentie van de Planeet te verhogen. Dan, vanaf de 21ste naar de 31ste december, zal de Aarde de nieuwe frequenties integreren. Dit mag ook een vluchtige tijd zijn aangezien de Nieuwe Energieën en de Gouden Frequentie verankerd worden in de Aarde Rasters. Dan, eindelijk, op 1 januari 2014, zal het proces voltooid zijn.

De Binnenkomende Energieën van 2014 en de Rol van de Kristal Kinderen

Kinderen Celia Fenn Aartsengel Michael  De Frequentie van Goud  Dec.2013/Jan.2014In 2014, zal de Aarde verankerd zijn in de Vijfde dimensie en zal op de frequentie trillen van de Gouden Straal van het Christus Bewustzijn. Deze frequentie van het Christus Bewustzijn zal op de Aarde een krachtige golf van ontwaking initiëren. Mensen zullen in een zeer snel tempo ontwaken, en je zult veel werk te doen hebben om hen in dit proces te begeleiden en te helpen als dat jouw missie is. Echter, jullie zullen ook gewaarworden dat diegenen die hun frequentie niet kunnen verhogen naar de Gouden Frequentie in/naar stress en ongerustheid en wanhoop zullen vervallen, en alleen in staat zullen zijn om de chaos en desintegratie van het oude energetische raster te zien. Maar, Geliefde Familie, jullie zullen krachtige helpers in dit jaar hebben, niet alleen in de Engelachtige Rijken, maar ook in de Kristal Kinderen die naar de Aarde kwamen met de uitdrukkelijke missie van het verankeren van het Christus Bewustzijn op de Planeet. De eerste Kristal Kinderen begonnen op de Aarde te arriveren in de vroege 1990er jaren, en deze wezens bewegen zich nu in/naar hun vroege twintiger jaren. Zij kwamen met hun Lichtlichamen volledige “bekabeld” en gereed om het Christus Bewustzijnsenergie en de Gouden Frequentie te accepteren. In 2014, zullen zijn “aanknippen” en meehelpen om de frequentie te verhogen en de Gouden Straal op de Aarde te verankeren. Deze Kristal Wezens zijn krachtige Strijders van het Hart, en zij werden voor dit moment geboren! Zij zijn jonge mannen en vrouwen die gereed zijn om naar voren te treden en hun Licht op de Aarde te laten stralen. En dus, Geliefde Familie van het Licht, zal 2014 het jaar zijn waarin de Gouden Frequentie op de Aarde verankerd wordt, het Diamanten Licht ontvangen wordt en de Kristal Ontwaking zich voor zal doen. Deze zijn inderdaad opwindende tijden voor jullie allemaal! Wij wensen jullie veel Vreugde en Licht in deze stralende tijden van het Licht!

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

© 2013-14 Celia Fenn and Starchild http://www.starchildglobal.com/

Engelen Numerologie 26-12


 

De Numerologie van de Engelen voor deze 2e Kerstdag..

Vertel je Goddelijke Bron of Hogere Zelf al je gevoelens, verwachtingen en
verlangens. Vermijd klagen of verwijten.
Vertrouw erop dat er in je behoeften wordt voorzien, nu en altijd.
Blijf consequent mediteren of bidden en houd
consequent je spirituele verbinding met het Goddelijke in jezelf in
stand. Stel je hart volledig open voor je eigen Schepper.

De verlichte opgestegen Meesters vragen je positief te blijven
en alle angsten en twijfels aan hen te geven, zodat
zij die kunnen helen en transmuteren.
Luister ook naar je heilig vrouwelijke Zelf, de godin
en het intuïtieve, want er zijn 13 maancycli in een
jaar.

Bron: Marianne