Bewustzijn


72

Bewustzijn Om het kort te zeggen, bewustzijn is alles wat je ervaart. Bewustzijn kunnen we scheiden in dierlijk bewust (zintuiglijke waarnemingen en gevoelens) en menselijke bewust (denken, het verstandelijke). Het dierlijke en het menselijke zijn twee verschillende hersensystemen die samen kunnen werken als het nodig is. De vroegere opvatting dat iedere hersenhelft een eigen functie heeft, klopt niet.

Er zijn wel twee verschillende systemen (het gevoelsmatige en het verstandelijke), maar niet ieder in een helft. Beide systemen zitten in beide helften en staan in contact met elkaar, maar ze zijn wel gescheiden. Het is net als twee borstels die in elkaar gedrukt worden; ze raken elkaar van alle kanten, maar het blijven twee aparte borstels (systemen).

Het bewustzijn (van beide systemen) is datgene wat we in de gaten hebben, op welke wijze dan ook.” Je bent je er dan bewust van.” Oftewel het is onder je aandacht. Je ziet, voelt, denkt of schildert bijvoorbeeld iets.

Onbewustheden daarentegen zijn reacties die je niet in de gaten hebt, maar toch op de een of andere manier waargenomen of ervaren worden. Dit is dus wat anders dan het niet waarnemen van iets. Men kan dus iets bewust (het is onder de aandacht), onbewust (je hersenen nemen het waar, maar dit weet je niet) en niet waarnemen (de hersenen hebben het niet waargenomen). In de hersenen komt de informatie binnen en daar ontstaat pas een bepaalde reactie. Je ogen zien niet, maar het zijn de hersenen die het “zien.” De ogen zijn alleen lenzen die informatie doorlaten.

Onbewustheden kunnen bewust worden als het noodzakelijk blijkt te zijn. Als de hersenen iets onbewust waarnemen wat belangrijk is, maken ze die persoon er op attent. En dit doen ze door datgene onder de aandacht te brengen bij die persoon. Dit alles gaat automatisch. Je reageert bijvoorbeeld vanzelf om het horen van je naam. Een reflex (bukken, met de ogen knipperen, opzij springen) is een automatische en oncontroleerbare reactie. Meestal ontstaat deze reflex doordat er onbewust iets wordt waargenomen en men automatisch reageert op datgene (de hersenen doen dat).

Tijdens die reflex of naderhand wordt datgene (de oorzaak en de reflex) pas bewust. Het reflexmatig reageren op een zwiepende tak bijvoorbeeld is geen reactie die via een bewuste opdracht en controle geschiedt. Bij een reflex denk je dus niet van: “Ik moet……”, maar je reageert direct. Via een bewuste opdracht is men vaak te laat. Een reflex is direct en meestal oncontroleerbaar, terwijl timmeren bijbeeld een bewuste reactie is. Je geeft in feite al de benodigde spieren de opdracht om te slaan. Het is dus bewust en controleerbaar. Een bewuste reactie gebeurt feitelijk door opdracht van jezelf, terwijl een onbewuste reactie vanzelf gaat. De hersenen regelen dit allemaal. Het is een soort centrale meldkamer.

Menselijke bewustheid is een bewustheid die bewust blijft (rekenen, praten) en het dierlijke kan veranderen in onbewustheid (zonder dit als zodanig te ervaren). Autorijden valt hier onder andere onder (het is een dierlijk iets, ondanks het feit dat dieren het niet kunnen). Een ervaren automobilist heeft de handelingen die hij doet, niet of nauwelijks nog in de gaten.

Het is nu onbewust geworden. Hij denkt niet meer: “Koppeling intrappen, gas geven, …….” Hij rijdt zonder er over na te denken. Herhaalde handelingen worden meestal vanzelf onbewust. “Nu weten we het wel”, denken de hersenen en daarna gaat alles geleidelijk aan automatisch, dus zonder bijbehorende gedachten en aandacht. Want hoeft men geestelijk ergens niet meer voor aandachtig te zijn, dan is er weer geestelijke rust en kan men eventueel weer ergens anders voor aandachtig zijn.

Onbewuste handelingen kunnen weer bewust worden als de behoefte er voor is, of dat het noodzakelijk blijkt te zijn. Een onbewust iets wordt automatisch bewust, als er iets verandert (dit is een natuurlijke reactie, want het kan gevaar betekenen), bijbeeld als de rempedaal plotseling veel lichter gaat.

Het bewustzijn is dus die geestelijke toestand, waarbij “we ons ergens van bewust zijn.” Iets wat we niet in de gaten hebben, valt dus buiten ons bewustzijn. Maar dit wil dus niet zeggen, dat er buiten het bewustzijn niks wordt waargenomen of verder niks gebeurt. Er zijn veel reacties die onbewust gebeuren en er zijn zelfs veel onbewuste waarnemingen (alle zintuigen vallen hier onder, zien, horen, ruiken, proeven en voelen). Het blijft onbewust (onmerkbaar), omdat er geen reden is voor aandachtsvestiging. De hersenen nemen dus waar, zonder dat de eigenaar van die hersenen dat in de gaten heeft (het is dus onbewust).

De hersenen waarschuwen pas als er iets “bijzonders” is. Onder iets “bijzonders” versta ik het onbewust waarnemen van bewegingen (je kijkt automatisch naar een vliegtuig) en veranderingen (als een bekende naar de kapper is geweest zie je dat direct). Is er iets bijzonders, dan “waarschuwen” de hersenen en word je “je er bewust van.” Je merkt het dan dus op.

Dit doen de hersenen en is in feite niet tegen te houden. Als alles normaal is en er zijn geen bijzonderheden, ontgaat het meeste je in de omgeving. Zou dit niet zo zijn en zou je van alles “bewust” zijn, dan zou je gegarandeerd gek worden en normaal functioneren is dan uitgesloten. Als je blik naar alle dingen zou gaan kijken die in je omgeving zijn, draai je door, want er is zo veel te zien. Je zou verder naar alle geluiden gaan luisteren, alle geuren ruiken en alles voelen wat met je lichaam in aanraking is. Je zou de stoel constant voelen waarop je zit, je zou je constant bewust zijn van de kleren die tegen je lichaam zitten.

Voor bekende dingen hoeft geen aandacht te zijn. Als je het wilt, kun je er wel aandachtig voor gaan worden door er bijvoorbeeld naar te kijken. Zo gauw er iets bijzonders is, melden de hersenen dit en dan “word je je er bewust van” en niet eerder. Wat voorbeelden. Je stapt meestal aandachtsloos in je auto zonder veel aandacht aan hem te besteden. Je stapt in feite onbewust van je auto in je auto. Zit er nu onverwachts een klein deukje in, dan zal je dit direct zien, zonder dat je er op lette.

Een gehoorvoorbeeld. Normaal gesproken zijn er veel geluiden om je heen die je niet “opvallen”, maar zo gauw er een onbekend of “niet passend” geluid is, zal je geattendeerd worden. Er scheurt bijvoorbeeld iets, of ’s nachts valt er iets beneden in de woonkamer. Voor reuk geldt hetzelfde principe; een brandlucht valt direct op” tussen andere geuren.

Dus je bent je nu bewust van hetgeen ik nu mededeel (wat je nu leest). Maar de stoel of bank waar je nu naar alle waarschijnlijkheid op zit, ervaar je meestal niet. Maar onbewust wordt het toch waargenomen, maar zolang alles normaal is, ervaar je het niet. Blijkt de zetel nu nat te zijn, dan “melden” de hersenen dit. Dit zijn in feite gewoon dierlijke, natuurlijke gebeurtenissen.

Het automatisch reageren op veranderingen en bewegingen zijn dus dierlijke reacties (dieren reageren trouwens ook zo). Het automatisch bewust worden van bijzonderheden gebeurt ook op het menselijke vlak. Als je tijdens het lezen of luisteren naar iemand iets waarneemt dat niet klopt, word je ogenblikkelijk bewust van datgene, zoals een schreiffout. Dus kort gezegd, je ergens bewust van zijn, wordt veroorzaakt door iets bijzonders (dit gebeurt automatisch), of door eigen inschakeling (kijken hoe laat het is).

Dierlijk bewustzijn bij dieren is altijd als reactie ergens op, zoals bij de mens bij het waarnemen van iets bijzonders, want zij kunnen bewustzijn niet zelf inschakelen. Zij kunnen alleen automatisch reageren. Als een mens of dier ontspannen door een bos loopt, is de aandacht die een wegspringend konijntje oproept, in feite hetzelfde.

Maar wij hebben ook de mogelijkheid om een stilzittend konijn te zien en de kans dat de hond dit ziet, is vrij klein (een hond reageert alleen op bewegingen of vergen). Hij kan alleen reageren als de aandacht getrokken wordt (door een beweging of verandering). Een hond kan op twee meter langs een konijn lopen die voor ons overduidelijk zichtbaar is.

Bron: Leo Krans

Osho’s meditatie.


 

 

Meditatie is kijken in jouw leegheid, verwelkom het, heb er plezier in,
Wees één met het, heb geen verlangen om het te vullen – er is geen noodzaak toe, omdat het al vol is.
Het ziet er leeg uit, maar dat komt omdat jij niet de juiste manier van ‘zien’ hebt.
Je ziet het door je mind, dat is de verkeerde manier.
Als je je mind opzij schuift en dan in jouw leegte kijkt, dan heeft het een schitterende schoonheid, het is goddelijk, het stroomt over van plezier.
Er is niets anders nodig.

Osho

Verschil in edelstenen.


 

 

Wat is het verschil tussen trommelstenen, knuffelstenen en handstenen?

trommelstenen.jpg

 

In de edelsteentherapie werken we veel met trommelstenen, knuffelstenen en handstenen. Een reden is dat dergelijke stenen over het algemeen goed betaalbaar zijn. En ze hebben een of meer vlakke kanten, waardoor je ze goed op het lichaam kunt leggen. De benamingen worden wel eens door elkaar gebruikt. Toch zijn er belangrijke verschillen.

Trommelstenen getrommelde stenen Trommelstenen ontstaan als ruwe (edel)stenen worden bewerkt in een roterende trommel met water en slijpmiddel (carborundum, siliciumcarbide). Door het op elkaar vallen en schuren verdwijnen alle uitsteeksels en scherpe punten. Afhankelijk van hardheid en samenstelling vermindert omvang van de steen bij het trommelen met eenderde tot tweederde.

Het trommelen gebeurt in minimaal drie fases, met steeds fijner slijppoeder. Het eindresultaat is afhankelijk van factoren als soort steen, formaat steen, tijdsduur en de snelheid waarmee de trommel schommelt. Afhankelijk van de gewenste kwaliteit duurt het trommelen 2 tot 5 weken.

De verschillende maten trommelsteen ontstaan soms gecontroleerd, soms willekeurig tijdens het trommelen. Alle afgestoten kleine stukjes steen zijn toch bruikbaar. Dergelijk gruis is bijvoorbeeld geschikt voor oplaad- en ontlaadsteentjes, of voor splitkralen.

Soms wordt het ruwe gesteente eerst in bepaalde vormen gezaagd. Ga je dergelijke vormen trommelen, dan heb je meer controle over het eindresultaat. Zo kun je bijvoorbeeld afgeronde vormen als een ei, een bol of een traan maken. Vaak wordt dan extra materiaal (plastic bolletjes) in de trommel gedaan, om de stenen te beschermen tegen beschadiging door té harde botsingen.

 

Knuffelstenen

Knuffelstenen zijn bijzondere trommelstenen. Ze hebben altijd een formaat dat prettig in de hand ligt. Je kunt er gemakkelijk je vingers om sluiten. Bovendien voelen knuffelstenen zeer glad en zacht aan.

Knuffelstenen worden gemaakt door bij de laatste keer trommelen geen carborundum, maar tinoxide of diamantpoeder als slijp- en polijstmiddel te gebruiken. De stenen krijgen daardoor een glad, zijdezacht oppervlak.

Sommige stenen zijn zelfs na al deze bewerkingen nog steeds een beetje ruw, of vertonen niet de gewenste glans. Die worden dan toch als trommelsteen verkocht.

Verwarrend is dat sommige handelaren elke trommelsteen een knuffelsteen noemen.

  lapislazuli-handste…

Handstenen

Als je ruwe stenen in handzame plakken of plakjes zaagt, kun je ze gemakkelijker verder bewerken. Een handsteen is een dergelijk plakje steen. lapis lazuli handsteen Een handsteen is altijd met de hand afgeslepen en gepolijst. De vorm is daarom meestal afgeplat. Soms ook is een handsteen voorbewerkt met de trommel.

Voor handstenen wordt vaak een betere kwaliteit steen gebruikt dan voor trommelstenen, om de kans op breuk te verminderen. Omdat de bewerking door een mens gedaan wordt, is er meer controle op het eindresultaat, en dat zie je.

In de edelsteentherapie zijn handstenen geliefd omdat ze uitstekend blijven liggen bij een steenlegging.

 

Verschillen in werking

De energetische werking van trommelsteen, knuffelsteen en handsteen verschilt. Dit is een gevolg van de uiteenlopende bewerking.

Trommelstenen en knuffelstenen werken vooral op lichamelijke klachten. Ze zijn vooral geschikt voor: •kristalwater maken; •steenleggingen; •verwerking in mandala’s (stenen in een cirkel) en grids (stenen in een rechthoek); •decoratie.

Handstenen werken vooral op lichamelijke en geestelijke klachten. Ze zijn geschikt voor: •dezelfde zaken als trommelstenen; •sieraden; •gezichtsmassage, handmassage, massage van het hele lichaam.

 

Bron:  Semoeaedelstenen.

ADHD en Bach bloesems


 

Dit artikel bevat informatie over ADHD van adhd.net,  en informatie van mezelf als Bach bloesemtherapeute over de bloesems.

Bach bloesems tegen ADHD, de natuurlijke ”Ritaline”

Ondanks het feit dat ADHD een aandoening is die vrij gekend is, zijn er nog veel misopvattingen over de conditie. Heel wat getroffenen en ook hun families verwijzen nog steeds naar de aandoening als ADD.

ADHD is een chronische aandoening waarbij gewoonlijk interventie en medicatie op lange termijn nodig is. De aandoening is nadelig en beïnvloedt elk aspect van het sociale en emotionele welzijn van de persoon. ADHD patiënten hebben vaak te maken met lange termijn gevolgen. ADHD is niet geslachts specifiek.

Sommige ADHD patiënten hebben leermoeilijkheden of andere emotionele of nerveuze aandoeningen. Er bestaan drie types ADHD patiënten:

• Het onoplettend type
• Het hyperactieve-impulsieve type
• Het gecombineerde type

Men verricht nog steeds onderzoek naar de beste behandelingen voor de ADHD aandoening die voornamelijk, maar daarom niet uitsluitend, een effect hebben op kinderen. Begin jaren twintig ontwikkelde Dr. Edward Bach 38 bloesem essenties die hij begon te mengen om zo emotioneel gestoorde of bedroefde patiënten te behandelen.

In een studie die onlangs uitgevoerd werd in Israël, behandelde men gedurende drie maand veertig kinderen tussen de 6 en de 11 jaar die gediagnosticeerd werden met ADHD, met de Vijf bloemen Rescue Remedy.

Het resultaat was verbluffend.

Dit was het resultaat dat Dr. Edward Bach wou bereiken. Dit is waarom patiënten en therapeuten in het Verenigd Koninkrijk en in heel Europa de Bach bloesem essenties zo graag gebruiken. Daar het gemakkelijk online verkrijgbaar is, zijn patiënten en therapeuten in V.S. Canada en in heel Zuid-Amerika begonnen met het toepassen van deze behandelingen.

Alle kinderen namen zes druppels Rescue Remedy tot viermaal per dag. Terwijl sommige kinderen de tests niet voltooiden, toonden de kinderen die dit wel deden een enorme vooruitgang. Het resultaat op de Columbia Impairment Scale (Schaal van Zwakheid) van deze kinderen was veel beter dan diegene die conventionele medicatie gebruikten.

Maar nog belangrijker dan de indrukwekkende resultaten van de Vijf bloesem Rescue Remedy, is het feit dat er geen bijwerkingen optreden en het niet verslavend werkt.

Bron: ADHD.net

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De vijf natuurlijke componenten van Bach’s Vijf bloemen remedie zijn:

• Kerspruim/Cherry Plum
• Bosrank/Clematis
• Reuzenbalsemien/Impatiens
• Zonneroosje/Rock Rose
• Vogelmelk/Star of Bethlehem

* Samengesteld als Rescue Remedy

Cherry plum: voor angst, wanhoop en controle verlies.
Clematis: voor apathie, zwakte, bewustzijnverlies.
Impatiens: voor mentale en geestelijke spanning.
Rock rose: voor schrik, angst, paniek.
Star of Bethlehem: voor shock en verdriet, wordt ook helende balsem voor verdriet en pijn genoemd.

Men moet de Bach bloesem essenties oraal innemen. De aanbevolen dosis is vier druppels tot zesmaal per dag innemen met wat water.

Bereikte resultaten verschillen per persoon, belangrijk is om minima 3 maanden achtereen de bloesem te gebruiken.

Het principe van niet vechten


 

 

Het principe van niet vechten

Er zijn in de huidige tijd veel mensen, die denken dat het onmogelijk is om zonder strijd te leven.
We vechten om de beste banen, om vooraan in de rij te staan, om succes te hebben en dat ook te laten zien. We geloven dat we leven in een wereld van schaarste. Als jij niet voor jezelf vecht, wie doet dat dan wel? Deze “win-verlies samenleving”, die we samen hebben gecreëerd, is uitermate vermoeiend en put mensen uit.

Het principe van niet vechten is vrij onbekend in onze Westerse wereld. We hebben het idee, dat we door niet te vechten maar moeten instemmen met wat iemand ook zegt. Als je wordt geslagen, moet je geen weerstand bieden en je andere wang toekeren. Bij velen staat het principe van niet vechten gelijk aan lafheid en een teken van zwakte.

Het principe van niet vechten is uitermate krachtig. Mahatma Gandhi liet dat zien. Door aan te sluiten op Ki sta je in verbinding met het universum. Dan voel je jezelf zo krachtig dat je geen behoefte hebt te vechten. De Ki in jou zorgt voor een continue sterke positieve geest. Je kunt in Ki agressieve woorden en daden simpelweg van je laten wegvloeien. De ander zal merken dat “de aanval” geen effect heeft en de agressiviteit staken. Mensen voelen instinctief aan dat er tegen het universum niet te vechten valt.

Door contact te leggen met de positieve Ki in jezelf, bereik je mooie resultaten zonder te vechten. Je gaat ontspannen door het leven en stress heeft minder vat op je. En dat is gunstig voor je gezondheid.
Neem vandaag de proef op de som: wanneer iemand iets onaangenaams zegt, handhaaf dan je Ki-punt en straal positieve Ki uit. Neem wat er wordt gezegd vooral niet persoonlijk op.
Als je zo met een “aanval” omgaat keert het slechte wat iemand zegt of doet, tegen hem zelf.

http://www.kicentrum.nl

 

Notificatie: Het KI-centrum is de zonnevlecht.

Wedstrijd


 

  

                                                           Wedstrijd

Wie kent het niet…een wedstrijdje spelen, de een tegenover de ander. Wie is het beste? wie is er beter? mooier? knapper? geleerder? het belangrijkste? Heel veel in het leven bestaat uit wedstrijdjes spelen en dan benoem ik niet eens de (team)sport waarin tegen elkaar gestreden moet worden omdat  daar toch een winnaar uit voort moet komen,. Concurrentie met anderen laat ook het Ego naar boven komen, want er moet bewezen worden dat men ook iets kan.? 

Alleen voor wie of wat te bewijzen en aan wie? Want er bestaat geen winnaar noch verliezer. Men gaat zich alleen maar verwaander of hoger verheven voelen. Dat kan zich gaan uiten in smerige streekjes die verder niemand op merkt. Aan de andere kant slijmen en  likken met mooie woorden om in een goed blaadje te komen om  zo anderen op een verkeerd been te zetten. Vergeten wordt men elkaar juist nodig heeft in om zij aan zij te strijden tegen onrecht, macht en manipulatie om maar enkele dingen te benoemen, en waar is iedereen dan? Een wedstrijd is niet meer dan een gespeeld spelletje waarin mensen zich graag door laten verleiden en dan nog niet eens gesproken over de aanhang waardoor men zich nog machtigeren groter voelt.

Maak van het leven geen wedstrijd, blijf trouw aan jezelf, dan hoef er geen strijd gevoerd te worden.

© Marianne