Beter weten.


 

 

 

Dit is een hele mooie, sommige mensen weten alles beter dan jij, maar ze doen er zelf niets aan om het beter te doen, behalve te oordelen wat jij beter moet doen in hun ogen.

Vertel nooit..


 

 

En dat is zo waar, wie het vandaag goed met je voor heeft, kan morgen een mes in je steken. Harde lessenl ervan geleerd om geheimen, gedachten en gevoel zo weinig mogelijk te delen. Zelfs hen die je voor 100% vertrouwt kan morgen je vijand zijn. Daarmee niet gezegd dat je iedereen moet wantrouwen dan alleen voorzichtig te zijn..

Een golf


Emoties die diep dalen
En weer als een woeste golf
Omhoog rechtop gaat staan
Schuimend uiteen spat van gevoelens
Spetters van gevoel en tranen
En zo weer naar beneden zakt
Mee deint met de eenheid
In de stilte en kalmte
Van de grote oceaan.

Begrijpen.


 

Begrijpen is van het hoofd; begrip is iets dieper, van het hart. En als het ècht is dan gaat het nog dieper, van het “zijn”. Als je iets begrijpt dan heb je iets te doen. Als je er begrip voor hebt hoef je er niets aan te doen; Het èchte begrip is genoeg om jou te veranderen.

osho

Verschil tussen gevoel en emoties.


Wat is het verschil tussen emoties en gevoelens?

Emoties zijn energieën die zich heel sterk manifesteren in het fysieke lichaam. Emoties zijn re-acties op dingen die je eigenlijk niet begrijpt! Als je b.v. een woedeaanval krijgt, omdat iemand je onverwacht kwetst voel je een vlaag van boosheid door je heen trekken. Dit is heel goed te voelen in je lichaam: op bepaalde plaatsen verkrampt je energie of je krijgt het heet…. Deze reacties maken duidelijk dat je iets niet begrijpt. Er vindt geen uitwisseling plaats.….het resoneert niet….

Er komt een energie op je af die je niet kunt plaatsen én die je niet gerechtvaardigd vindt. In wezen reageer je jouw innerlijke onbegrip en onmacht af via de emotie. Energetisch treedt er een soort van explosie op, een soort van ontlading.

Emoties hebben een duidelijke aanleiding, een ‘trigger’ in de buitenwereld, die je ertoe brengt emotioneel te worden. Die emotie(s) hebben zoals al eerder gezegd een signaalfunctie.

Het gebied van de emoties, ook wel het emotionele lichaam genoemd, vormt een enorm belangrijk onderdeel in spirituele groei, in heelwording! Emoties hebben altijd iets heftigs, iets dramatisch in zich. Denk maar aan felle angstaanvallen, aan paniek, woede of intens verdriet. Emoties nemen je geheel in beslag en trekken je weg uit je spirituele centrum! Op dat moment ben je vol van een bepaald soort energie, die je in wezen wegtrekt van je centrum, van je innerlijke helderheid.

Het probleem is dat je wanneer je die heftige boosheid voelt, je je bevindt op het niveau van jezelf waarin je nog steeds het verloren kind bent, het kind dat op zoek ging en geen uitwegen zag. Dat kind is er nog steeds. Maar op dát niveau vind je geen antwoorden. Het is eigenlijk niet meer dan logisch dat dit kind heel kwaad is: het begrijpt er niets van!! Het antwoord op deze boosheid ligt echter op een ander niveau van je bewustzijn. Jij bent namelijk méér dan dat verloren stuk in jezelf.

Er is een niveau in jezelf waarin je kunt voelen dat jij méér bent dan dat verloren, machteloze kind. Daar waar je dat kind in je bewustzijn kunt opnemen, ben jij groter dan dat kind. Daar waar jij de pijn omarmt met je allesomvattende bewustzijn, laat je haar zijn en accepteer je haar. Je verbindt je bewuster met dat grotere bewustzijn in jou, die gevoelvolle energie die je ook bent….! En als een liefdevolle vader/moeder omhul je vanuit dit gevoelvolle bewustzijn dat verdrietige, boze verloren kind. En daarmee lost deze filterstructuur, de overtuiging van verloren en onmachtig zijn, gaandeweg op. Het is onmogelijk om deze betekenis met behulp van het verstand uit te leggen. Het kan alleen door ervaring heen duidelijk worden. Zie de visualisatie onderaan dit hoofdstuk.

Gevoelens zijn van een andere aard en worden ook op een heel andere manier waargenomen. Gevoelens zijn veel stiller, zachter, van aard dan emoties. Het zijn de fluisteringen van je ziel, die jou bereiken via zachte aanmoedigingen, een innerlijk weten, of een plotseling intuïtief handelen dat later van wijsheid blijkt te getuigen!

Gevoelens brengen je juist dieper in je centrum. Gevoelens hebben te maken met intuïtie. Gevoelens getuigen van een hoger begrip, een begrip dat de emoties én het verstand overstijgt. Gevoelens komen uit een sfeer van Zijn die niet fysiek is, die buiten de fysiek- zintuiglijke waarneming ligt. Daarom zijn ze ook niet zo duidelijk lokaliseerbaar en voelbaar in je lichaam. Denk maar eens aan wat er gebeurt als je iets aanvoelt, of als je iets voorvoelt. Er lijkt dan een soort weten in je te zijn wat van buiten naar je toekomt, wat niet een reactie is van binnenuit op iets anders, maar wat je a.h.w. van buiten je in je opneemt. Het komt echter niet helemaal van buiten! Wel vanuit de astrale energielaag die direct verbonden is met je hartchakra.

Wat vaak in onze gevoelsbeleving ontbreekt, is de basisliefde en geborgenheid die nodig is als voedingsbodem voor elk levend wezen om te groeien, te bloeien en je in alle vrijheid te kunnen ontplooien. Er is een waarneming dat er ‘iets niet klopt’. Alsof er iets ontbreekt wat essentieel is om je goed te voelen.

Dat “ontbreken” ( gemis/tekort) is verbonden met het diepe innerlijke weten en verlangen naar harmonie en rechtvaardigheid. Dit weten komt voort uit en hoort bij het “weet hebben van” innerlijke verbondenheid en eenheid, een bewustzijns- werkelijkheid waaruit wij, als Lichtvonkjes of lichtfakkels, zijn voortgekomen!!

Zeg maar eens van binnen hardop tegen jezelf:

Ik ben een kind van het Licht…..

Ik ben geboren uit Liefde……

En voel nu eens wat dat met je doet…..

Welke gedachten denk je meteen…..?

Waarschijnlijk allerlei ontkennende of relativerende gedachten….

Het is belangrijk om je te realiseren dat deze pijn van gemis, van tekort, ook een fysieke zetel heeft; ze zetelt in de buik. De buik is vaak de plek of het energetisch centrum van waaruit we relaties aangaan met andere mensen. Het probleem dat hierbij de kop opsteekt is dat er in datzelfde centrum in je buik die diepe pijn zit, de pijn van het gemis/tekort, van het verloren voelen…. Vaak herkennen we die pijn in een ander heel goed! Het is in wezen steeds die ene pijn die teruggaat naar een verlies aan oerverbinding en geborgenheid.

De ander fungeert dus als spiegel voor je eigen pijn. Je herkent (onbewust) je eigen pijn in die ander. En omdat je jouw eigen pijn in die ander herkent, gemakkelijker dan je deze in jezelf herkent, ga je de pijn van die ander proberen op te lossen en hoop je (onbewust) dat je eigen pijn wordt verlicht door de aanwezigheid (liefde, erkenning) van de ander. En dat levert vooral teleurstelling, pijn en onmacht op, omdat het niet zo werkt! De werkelijke oplossing ligt in het aandacht geven aan jouw innerlijke woelingen, ervaringen en gewaarwordingen , je omkeren…, toekeren…. naar jezelf, in plaats van je te richten op het willen veranderen, helpen, genezen, van die ander.

Voor alle gevoelens van wanhoop, depressie en eenzaamheid, die er in je leven zijn, is de oplossing energetisch beschikbaar in jezelf! De oplossing is er al, ze is aanwezig in jouw energie. De energie van de oplossing kan verborgen lijken te zijn, in die zin dat je eerst een deurtje moet vinden en openzetten….. maar jij hebt in wezen alles in je om het verloren kinddeel in jezelf gerust te stellen!!

Oók in de buik zetelt namelijk het gevoel van natuurlijke innerlijke kracht. Het is een gevoel dat uit je kern komt en dat ónder je gedachten en emoties doorgaat en doorstroomt…. Het is een stille maar grote kracht die in iedereen huist. Een draagvlak, een stroom of trillingsgolf. Het zijn allemaal verschillende woorden die hetzelfde bedoelen. Het is het draagvlak van de onvoorwaardelijke liefde, een directe verbinding met je eigen diepste wezen….

Visualisatie:

Stel je nu maar eens voor dat je daar in je buik contact maakt met het centrum van onvoorwaardelijke liefde….. Zie dat centrum als een ruimte…. Hoe ziet deze ruimte eruit? Welke kleuren zie je? Welke geuren ruik je? Wat valt je op?

Stel je dan voor dat er ergens in die ruimte een “Oermoeder/Oervader” zit.

In een makkelijke stoel zit hij/zij daar in alle liefde op jou te wachten…..

Zie dan hoe jij zelf, als klein en verloren kindje, naar haar/hem toe rent en op schoot springt of klimt…. Je wordt meteen liefdevol omarmt…. zoals je bent…..

Voel die koestering, die omhulling, die veiligheid…….

Alles is goed zoals het is…. Blijf daar,…. ook als je je aandacht weer verschuift en richt op andere bewustzijnswerkelijkheden.

Af en toe ga je dan als het ware op bezoek… je schouwt… en kijkt…. hoe het gaat met dat kindje. Voelt het zich geliefd, veilig, krachtiger worden?

Volg met liefdevolle aandacht wat daar gebeurd…

Overhaast niets en schouw alleen maar.

Laat het Werk z’n werk doen!

Bron: Centrum voor bewustwording
——————————-

Een prachtige psychologische tekst die zoveel zegt en spreekt.
Voor mezelf heb ik hier heel veel aan, behalve de woorden….Ik ben geboren uit liefde wat niet zo is.

Kalmte en rust


Heb je behoefte aan wat meer kalmte in je leven? Laat je dan inspireren door deze elf simpele manieren om meer kalmte in je leven te krijgen.

Tijd voor rust in je hoofd

Zoals je weet kan het leven zo nu en dan best hectisch zijn. Je wordt omringd door mensen, televisies, radio’s, reclame’s, problemen en toestanden.

En daar komt nog eens bij dat er constant gedachten door je hoofd vliegen. Je moet dat nog even doen en dit nog even regelen. Je moet niet vergeten om een boodschapje te halen, je neemt je voor om meer te gaan lezen, je had gisteren eigenlijk willen sporten en ga zo maar door.

Soms wil je al deze dynamiek even los kunnen laten. Je wilt kalmte, een stille geest.

De onderstaande 11 ideeën kunnen je inspireren om meer kalmte in je leven te introduceren. Neem lekker wat tijd voor jezelf en voel hoe je langzaam kalmer en rustiger wordt.

1. Ga mediteren

Neem wat tijd voor jezelf, ga zitten in een rustige kamer, sluit je ogen en richt je op je ademhaling. Door te mediteren kun je de spanning in je lichaam loslaten, en je hoofd even stil krijgen.

Ja, er zullen in het begin een heleboel gedachten voorbij vliegen. Heb geduld. Hecht geen waarde aan deze gedachten maar laat ze rustig voorbij komen. Blijf je focussen op je ademhaling, en je zult zien dat het stil wordt in je hoofd.

2. Wandel in de natuur

De natuur heeft een rustgevende werking. Zoek een mooi park of een bos op, en maak een fijne wandeling. Je kunt dit doen in je eentje, of bijvoorbeeld met een (leen)hond.

3. Schrijf over je problemen

Als er op dit moment een aantal problemen in je leven spelen dan kan het kalmerend werken om er gewoon eens over te schrijven.

Wanneer je over je problemen praat raakt je hoofd vaak alleen maar voller (hoewel het inzicht van een ander heel waardevol kan zijn). Trek je even terug met een dagboek, en schrijf op wat je dwars zit.

Je zult zien dat het niet alleen rustgevend werkt, maar ook heel verhelderend.

4. Luister naar rustige muziek

Soms is het makkelijk om te vergeten hoe kalmerend fijne muziek kan werken. Ga lekker liggen op de bank, zet een koptelefoon op en schakel mooie, rustige muziek in.

Muziek beïnvloedt je hersenen direct waardoor je je echt rustiger gaat voelen. Op zoek naar geweldige muziek om bij weg te dromen? Wij kunnen je de Scandinavische band Kings of Convenience van harte aanbevelen.

5. Speel met je huisdier

Net zoals een bos of park een kalmerende werking heeft, zorgen ook dieren voor een gevoel van ontspanning.

Als je kunt, loop dan eens langs de kinderboerderij en knuffel met een paar geiten. Of, als je dat toch iets te ver vindt gaan, speel met een huisdier van jezelf of van iemand anders.

Spelen of knuffelen met dieren is fijn en rustgevend. Soms kan simpelweg het kijken naar dieren al heel kalmerend werken, omdat dieren ons eraan herinneren dat we ons eigenlijk veel te druk maken.

6. Ga werken in de tuin

Heb je een tuin? Dan heb je een stukje kalmerende natuur binnen handbereik. Tuinieren is een geweldige manier om je hoofd leeg te maken en tegelijkertijd lekker ontspannen te worden.

De kalmerende werking van tuinieren zit hem niet alleen in de kalmerende werking van onze aarde, maar ook in het feit dat je lekker met je handen bezig bent.

7. Doe iets met je handen

Juist, met je handen werken kan heel kalmerend werken. Even niet nadenken, even niet je hersenen maar je lijf aan het werk zetten.

Met je handen werken kan op vele manieren. Naast tuinieren (tip 6) kun je gaan knutselen, kaarten schrijven, een taart bakken, schilderen en ga zo maar door.

8. Neem tijd voor je lichaam

Wanneer heb je voor het laatst tijd genomen voor je lijf? Ga lekker douchen, of neem een ontspannend bad. Geef je lijf even de verzorging die het nodig heeft.

9. Bereid een heerlijke ambachtelijke maaltijd

Maak eens een heerlijk recept, en besluit om alleen te werken met verse producten die niet zijn behandeld in een fabriek.

Dus, trek je eigen bouillon of maak eens je eigen pasta. Neem heerlijk de tijd om met echt, ambachtelijk eten bezig te zijn. Niet alleen werkt het lekker kalmerend, je houdt er nog een heerlijke maaltijd aan over ook!

10. Lees in een rustgevend boek

Lezen is een heerlijke kalmerende bezigheid. Let er wel op dat je kiest voor een boek dat je niet te veel aan het denken zet. Je kunt natuurlijk ook even de tijd nemen voor een leuk tijdschrift met een lekkere kop thee.

11. Geniet van de stilte

Je hoeft niet altijd iets te doen. Je kunt ook gewoon zitten, en genieten van de stilte. Het is tegenwoordig moeilijk om echte stilte te ervaren, en vaak krijgen we er veel te weinig van.

Stilte helpt je om terug bij jezelf te komen, om je hoofd even rust te geven en simpelweg te zijn. Wil je weten hoe kalm jij bent van binnen? Kijk dan eens hoe lang jij kunt genieten van stilte, grote kans dat je het maar heel kort volhoudt!

http://sochicken.nl/kalmte

Ongewenst kind


 

Ongewenst kind

De meeste onder ons mensen, kennen het veilige gevoel van ouder liefde en gezinsleven, verzorging en aandacht die een kind nodig heeft om hun verdere leven te kunnen ontwikkelen, te ontplooien naar volwassenheid en zelfstandig persoon. Normen en waarden hebben mee gekregen hoe het in het leven hoort te zijn. Men voelt zich welkom geheten door ouders en gezin, zeker door de moeder die toch de basis vormt voordat men geboren wordt. Van daaruit wordt een band geschept die zich zal vormen voor het verdere leven. Stabiliteit noem ik dat, hoewel in het verdere leven altijd situaties, problemen of trauma’s kunnen ontstaan en dan nog kan men altijd rekenen op de liefde en samenhorigheid uit het  gezin.

Aan de andere kant zijn er ook mensen die niet welkom waren om geboren te mogen worden. Dat is in de baarmoeder al voelbaar en zal het kind de energie van de moeder al vroeg gaan beseffen om niet welkom te zijn. Ook zal dit kind geen moederliefde ontvangen zodat het een veilige en stabiele thuis haven kan voelen. Zodra deze kinderen ouder worden zal er afstand ontstaan omdat er weinig of geen band is wanneer men het eigen pad op gaat en het leven van de andere kant gaat zien. Zelfs hun ouders of moeder gaan haten, het besef geen ouderliefde te hebben gekregen gaat grotere vormen aan nemen.

Soms gaat het zover dat je deze gevoelens opzij gaat zetten om er niet meer aan herinnerd behoeft te worden. Helaas werkt dat niet zo in het leven en wordt men vroeg of laat er toch mee geconfronteerd, hetzij in terugkerende situaties of een tv programma, een boek, een fim, een droom… what ever.

De pijn en verdriet komt altijd boven vroeg of laat en gaat alsnog dwars door je heen. Wanneer ouders in nog in leven zijn, kan men er alsnog over praten indien deze voor je open staan en het niet ontkennen. Zijn ze niet meer in leven, dan ben je op jezelf aan gewezen wat te doen met het verdriet en pijn van een ongewenst kind dat geen ouderliefde heeft gekend. Belangrijk is de erkenning niet bij de moeder te zoeken, maar het in jezelf terug vinden. Ieder levend wezen en mens heeft recht op een bestaan op aarde, gewenst of niet, voel respect voor jezelf omdat je het waard bent geboren te mogen worden.

Misschien zijn er mensen die zich herkennen in het 2e stuk van deze tekst die over mezelf gaat en eventueel willen reageren hoe zij nu in het leven staan, en hoe nu tegen de ouders en zeker de moeder aankijken. Is er hulp voor gezocht? Een therapie gevolgd? Niets moet, alles mag…

Marianne