Driedubbele getallen


 

Bijzondere getallen:

111 * ”De gedachten die je hebt, hebben te maken met de start van een nieuwe cyclus in je leven. Dat wat je overweegt te doen of te veranderen is correct (juist, passend) voor de nieuwe fase van je leven.” * ”Houd je gedachten zorgvuldig in de gaten en vergewis je ervan dat je alleen denkt aan wat je wilt, en niet aan wat je niet wilt. De 111-sequentie is een teken dat er een poort naar nieuwe mogelijkheden aan het openen is, en je gedachten manifesteren zich nu in een heel snel tempo in concrete vorm. De 111-code is als het felle licht van een lichtflits. Het betekent dat het universum zojuist een foto van je gedachten heeft genomen en deze nu in een concrete vorm aan het manifesteren is. Ben je blij met het soort gedachten dat het universum zojuist heeft vastgelegd? Nee? Corrigeer je gedachten dan nu. Vraag je engelen je daarbij te helpen als je het moeilijk vindt je gedachten helder in beeld te krijgen of te controleren.” * “Interpretatie van dit getal door Drunvalo Melchizedek: Er is sprake van een energiestroom / het stromen van energie (kan zijn: electriciteit, geld, water, seksuele energie, etc.).”

222 * ”Dit is een teken, een bevestiging, dat je op het juiste pad bent, dat je het juiste aan het doen bent en dat je in de juiste richting aan het gaan bent. Zet je huidige gedachteketen voort.” * ”De recent geplante ideeën beginnen vorm te krijgen in de realiteit. Blijf deze ‘planten’ water, voeding en verzorging geven en ze zullen weldra door de aarde heen breken, zodat je het bewijs van je manifestatiekracht kunt zien. In andere woorden: stop niet 5 minuten voordat het wonder plaatsvindt. Je zult binnenkort duidelijk bewijs van je manifestatiekracht zien, dus ga door! Blijf positieve gedachten hebben, blijf affirmeren en ga door met visualiseren.” * ”Interpretatie van dit getal door Drunvalo Melchizedek: Een nieuwe cyclus vangt aan. Het volgende driedubbele getal dat je ziet vertelt iets over de aard van deze nieuwe cyclus.”

333 * “Je spirituele gidsen zijn het met je eens – ,met de gedachten die je hebt en de gevoelens die je ervaart. 333 kan worden geïnterpreteerd als een kosmisch “Ja!” in reactie op vragen die je hebt gesteld of ideeën die je hebt.” * “De opgestegen Meesters zijn vlakbij je en willen graag dat je weet dat ze je helpen, liefhebben en gezelschap houden. Roep hun hulp vaak aan, met name wanneer je de 3-patronen om je heen ziet. Jezus, Mozes, Maria, Quan Yin en Yogananda zijn enkele van de bekendere opgestegen Meesters.” * ”Interpretatie van dit getal door Drunvalo Melchizedek: Beslissing. Je hebt een beslissing te maken. Deze beslissing zal ofwel naar 666, ofwel naar 999 leiden. 666 betekent dat de les op een andere manier nogmaals op je pad komt. 999 staat voor completeren, afronden, en geeft aan dat je de les geleerd hebt.” * “In het kader van ascentie / het ascenderen naar hogere dimensies: In het tweede deel van de derde dimensie bestaat alles uit ‘drieën’. Het verblijven in de ‘drieën’ was een heel moeilijke transitie, maar desondanks heb je het heel goed gedaan binnen de ‘drieën’. Het is nog niet helemaal klaar met de ‘drieën’. De vijfde dimensie wordt nu geïntroduceerd, onder andere in de vorm van de 555 op de displays van jullie klokken, en zie… daar worden 3 vijven zichtbaar… Het is nog niet klaar met de ‘drieën’… In jullie Spel kan jullie gehele bestaan worden uitgelegd door dingen door drieën te delen. Alles in jullie veld is een veelvoud van drie. De driehoekige vorm van de energie die de derde dimensie definieert, creëert de fundamentele basis van deze 3-energie. Wij kijken graag hoe jullie het Spel in de derde dimensie spelen. Ook als jullie je vervelen vermaken jullie jezelf nog met het drama waar jullie zo van houden. Veroordeel jezelf niet omdat je je aangetrokken voelt tot drama; het heeft jullie goede diensten bewezen in de derde dimensie. Wij houden zo veel van jullie, en we lachen wanneer jullie 666 het teken van de duivel noemen. Het is voor ons zo humoristisch om te zien dat jullie de drieën nemen, deze verdubbelen, en dat dan de duivel noemen. Jullie hebben zo’n sterke verbeeldingskracht! En we houden van jullie terwijl we zien hoezeer jullie je aangetrokken voelen tot drama. Jullie zijn de drieën want jullie zijn een manifestatie van God in een eindige vorm. In die hoedanigheid definiëren jullie zelf wat jullie creëren  En nu begint jullie Hogere Zelf jullie iets nieuws te laten zien. Jullie hebben zo lang in de derde dimensie gespeeld, en de derde dimensie begint nu eindelijk haar derde fase of level in te gaan. Het is geen toeval dat er een gigantisch ‘evenement’ vlak voor jullie voeten ligt.”

444 * “Je spirituele gidsen zijn het niet eens met je gedachten en je gevoelens. 444 kan worden geïnterpreteerd als een kosmisch “Nee!” als antwoord op vragen die je hebt gesteld of ideeën die je hebt.” * “De engelen zijn om je heen en verzekeren je van hun liefde en hulp. Maak je geen zorgen want de hulp van de engelen is nabij.” * “Interpretatie van dit getal door Drunvalo Melchizedek: De School der Mysteriën. Wat er in het leven gebeurt is een les die te maken heeft met het leren over de Realiteit. Deze school bestaat uit leren, zoals je leert wanneer je boeken leest of onderwerpen bestudeert, maar gaat niet over het feitelijke doén.” * “In ket kader van ascentie / het ascenderen naar hogere dimensies:  de 444 die je ziet is een representatie van de vierde dimensie, bezien vanuit het perspectief van de derde dimensie. Je relatie tot alles om je heen is nu aan het veranderen en dat is kenmerkend voor deze beweging. Dit is een periode om zelfmeesterschap te integreren. Dit is het moment waarop je in je kracht mag stappen en je jezelf mag bekrachtigen, je kracht verder mag versterken. Weet dat het je eigen maken van technieken die je kunnen helpen jezelf verder te bekrachtigen en versterken je in deze periode goede diensten zal bewijzen, ondanks het feit dat de attributen van de vierde dimensie het je nog niet mogelijk maken jezelf werkelijk bekrachtigd en krachtig te zien. Her-inner je, elke keer dat je 444 ziet: Meesterschap & Bekrachtiging.”

555 * ”Er is zojuist een gedachte geweest, of er heeft zojuist een gebeurtenis plaatsgevonden, die je leven verandert. Dit kun je leuk en prettig vinden of niet; wat je er ook van vindt: je spirituele gidsen attenderen je erop dat er zojuist een verandering heeft plaatsgevonden in de loop en richting van je levenspad en dat het tijd is dat ook jij nu verandert. Ga mee in deze beweging, geef gehoor aan deze gedachten.” * ”Snoer je veiligheidsgordels aan: een grote verandering dient zich aan. Deze verandering zou niet als ‘positief’ of als ‘negatief’ gelabeld moeten worden, aangezien elke verandering slechts een natuurlijk onderdeel is van de stroom van het leven. Deze verandering is mogelijk een antwoord op je gebeden; blijf visualiseren en voelen dat je jezelf vredig voelt.” * “Interpretatie van dit getal door Drunvalo Melchizedek: Eenheidsbewustzijn. Dit is het getal dat aangeeft dat iemand Eenheidsbewustzijn heeft gerealiseerd. Er is Meesterschap over alle levels van de School der Mysteriën  555 is het ‘hoogste’ getal. Het is het getal van Christus.” * ”In ket kader van ascentie / het ascenderen naar hogere dimensies: 555 is het begin van de vijfde dimensie. De heersende houding van de Atlantiërs was dat zij zich superieur achtten aan de mensen van Mu, aangezien Mu aan het zinken was. De Lemuriërs reisden af naar Atlantis in een poging aan hun ondergang te ontsnappen. En zo werd Amor een vluchteling in een land dat hem onbekend was. Maar hij wist dat hij daar iets belangrijks te doen had. Amor maakte verbinding met degenen die op zijn pad kwamen en deed erg zijn best om zich thuis te voelen op deze nieuwe plek. Zijn doel was de liefde van Mu naar Atlantis te brengen. Een tijd lang werkte dat en vonden er ‘magische’ dingen plaats. En de vibratie van 5 snelde voort, ontwikkelde zich. In het land van Atlantis werd de vijfde dimensie gecreëerd. De 555 was begonnen. Het was in deze tijd dat jullie ervoor kozen gebrek en beperking te zien. Terwijl een enorm grote groep zielen opvang vond in Atlantis kwamen de systemen van Atlantis onder druk te staan, aangezien de technologie niet in staat was zulke grote aantallen wezens te ondersteunen. Hoewel jullie beschikten over technologie die in staat was voor verjonging te zorgen meenden jullie dat er niet genoeg voor iedereen was. In plaats van te focussen op wat jullie wel hadden, verplaatsten jullie je focus en raakten jullie gefixeerd op het idee “we hebben niet genoeg, dus we moeten een systeem ontwerpen waarmee we kunnen zorgen voor het (beperkte) aantal mensen waar we voor kunnen zorgen”. En zo werd er in de dagen van Atlantis een klassen-systeem ontwikkeld, en kreeg een subtiele expressie van slavernij een plek in jullie zeer “geavanceerde” Planeet van Vrije Keuze. Deze verkeerde kanalisering van energie is jullie tijdens het verloop van het Spel vele malen opnieuw komen bezoeken. Het was hier dat alle lessen van Mu, alle lessen van bekrachtiging, in een oogwenk verloren gingen. Jullie hadden het gevoel dat jullie moesten bepalen wie wel en wie niet de beschikking over de technologie zou hebben. Wij zeggen jullie nu dat er genoeg was voor iedereen, als jullie je maar gerealiseerd hadden dat iedereen een belangrijke rol in het geheel had. Maar jullie kozen ervoor sommigen als belangrijker dan anderen te zien. Dit was de verkeerde kanalisering van energie die de val van Atlantis in beweging zette. Dit gebeurde in een periode waarin jullie de vijfde dimensie binnen stapten. En de effecten van verkeerde kanaliseringen van energieën in de vijfde dimensie zijn onverbiddelijk. Amor probeerde mensen te helpen zichzelf te zuiveren zodat ze niet met onzuiverheden de Tempel van Verjonging zouden binnengaan. Als hij erin geslaagd zou zijn jullie ervan te weerhouden met onzuivere geloofsovertuigingen en gedachten de vijfde dimensie in te gaan, zou het vandaag de dag nog steeds goed gaan met Atlantis.”

666 * Je gedachten zijn momenteel uit balans, doordat ze te veel gefocust zijn op de materiële wereld of ten gevolge van mentale of emotionele onbalans. 666 geeft aan dat je gedachten niet helder zijn en dat je je huidige gedachteketen niet zou moeten voortzetten. Laat het voorbij gaan.” * Je gedachten zijn momenteel niet in balans; ze zijn te veel gefocust op de materiële wereld. 666 vraagt je je gedachten tussen hemel en aarde te balanceren.  De engelen vragen je te focussen op spirit [het geestelijke] en op dienstbaarheid en willen dat je weet dat er als een gevolg daarvan automatisch aan je materiële en emotionele behoeftes tegemoet zal worden gekomen.” * “Interpretatie van dit getal door Drunvalo Melchizedek: Aardebewustzijn. In de Bijbel is dit het getal van het Beest, waardoor het puur kwaad kan representeren, maar het is ook het getal van de mensheid en het leven. Koolstof is de basis van het leven en koolstof heeft 6 protonen, 6 neutronen en 6 electronen. Over het algemeen geeft het zien van 666 aan dat je er goed aan doet alert te zijn op fysieke gebeurtenissen die zich op dat moment voordoen en dat je voorzichtig dient te zijn. “

777 * “Dit getal geeft aan dat er een les geleerd is. Het is een teken van erkenning en volbrenging: je hebt een les geleerd waarvan je spirituele gidsen wilden dat je die zou leren over het leven.” * “De engelen applaudisseren voor je… Gefeliciteerd, je bent goed bezig! Ga zo door en weet dat je wens waarheid aan het worden is. Dit is een bijzonder positief teken dat aangeeft dat je ook méér wonderen mag verwachten. * “Interpretatie van dit getal door Drunvalo Melchizedek: De School der Mysteriën. Dit is het deel van de School waar je niet alleen boeken over het leven leest, maar je datgene wat je leert ook beoefent, in de praktijk brengt.”

888 * “Een fase van je leven is tot een einde aan het komen en dit teken (888) attendeert je daar vast op, zodat je je kunt voorbereiden. 888 kan aangeven dat je op het gebied van emoties, carrière of relatie een fase aan het afronden bent.” * “Er is licht aan het einde van de tunnel.” * “De gewassen zijn klaar om geplukt te worden. Wacht niet langer en geniet ervan.” Ofwel: stel je stappen niet langer uit of wacht niet langer met het genieten van de vruchten van het ‘werk’ dat je verzet hebt. * “Interpretatie van dit getal door Drunvalo Melchizedek: Completering (afronding) van een specifieke les binnen de School der Mysteriën.”

999 * “Completering, afronding. Dit is het einde van een grote fase in je persoonlijke of ‘wereldlijke’ leven. De gedachten die je hebt wanneer je dit teken ziet, zijn de gedachten die tot de afronding of het einde van een fase in je leven zullen leiden.” * “Een bericht voor Lichtwerkers die zich bezig houden met heling van Moeder Aarde: ‘Ga aan de slag want Moeder Aarde heeft je nú nodig’.” * “Interpretatie van dit getal door Drunvalo Melchizedek: heeft geen waarde.”

000 * “Eenheid met het Universum. Je gedachten zijn één met het Universum. 000 geeft aan dat je gedachten een eenheid vormen met de Goddelijke Wens voor jouw leven.” * “Herinnert je eraan dat je één bent met God en herinnert je eraan de aanwezigheid van de liefde van je Creator in jezelf te voelen” * “Een situatie is ‘compleet’ geworden; een cirkel is gesloten.”

(Bron: http://www.in5d.com/number-sequences-from-our-spirit-guides.html)

Gedeeld door http://www.sharonkersten.com

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.