Zijn of worden


 

Door alle eeuwen heen hebben alle boeddha’s je één eenvoudig ding willen vertellen: te zijn — probeer niet te worden. In deze twee woorden, zijn en worden, ligt heel je leven ingesloten. Zijn is verlichting, worden is onwetendheid.

Osho

 

Vitamine K2 voorkomt botverlies


Vitamine K2 voorkomt botverlies
Redactie 28-03-2013 13:15- permalink– in Gezondheid

 

Nieuw Nederlands onderzoek toont aan dat natuurlijke vitamine K2 (menaquinone-7) botverlies voorkomt en botsterkte verbetert bij postmenopauzale vrouwen.

In het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift Osteoporosis International [1] zijn maandag de resultaten verschenen van een baanbrekende studie met een gepatenteerd voedingssupplement met menaquinone-7, een vorm van vitamine K2. In de drie jaar durende interventiestudie werden de effecten bestudeerd van menaquinone-7 (kortweg MK-7) op de botgezondheid.

Osteoporose (botontkalking) komt wereldwijd veel voor bij ouderen. Door de vergrijzing zal osteoporose in absolute aantallen de komende jaren sterk toenemen. Vooral vrouwen worden na de menopauze getroffen door een sterke vermindering van de botmassa.

Door het verlies van botmineralen neemt het risico op fracturen bij vrouwen vanaf de leeftijd van 50 jaar sterk toe. Het levenslange risico op fracturen is voor deze groep 40%. Voor mannen is dit 13%. Door de vergrijzing zullen botfracturen door osteoporose een steeds groter probleem worden voor de gezondheidszorg.

In totaal werden 244 vrouwen in de gerandomiseerde studie opgenomen en verdeeld over een placebogroep en een groep die 180 microgram (mcg) MK-7 kreeg. Zij kregen dagelijks één capsule gedurende 36 maanden. De botmineraaldichtheid werd aan het begin van het onderzoek en verder elk jaar gemeten met de DXA, een standaard methode om de botdichtheid te meten. Daarnaast werden de gehaltes in het bloed gemeten van het boteiwit osteocalcine. Osteocalcine speelt een belangrijke rol voor het behoud van de botmassa. Omdat osteocalcine geactiveerd moet worden door vitamine K, is de hoeveelheid geactiveerd osteocalcine een graadmeter voor de vitamine K-status en voor de botdichtheid.

De menaquinone-7 groep vertoonde een aanmerkelijke toename (21%) van het actieve osteocalcine. Het inactieve osteocalcine, een graadmeter voor het fractuurrisico, verminderde met ruim 50%, terwijl dit met 4% toenam in de placebogroep.

Na drie jaar suppletie werden duidelijke verbeteringen gezien in het gehalte aan botmineralen en de botmineraaldichtheid in de onderste ruggenwervels en de kop van het dijbeen. Ook de inzakking van de wervelkolom was beduidend minder door suppletie met MK-7. Bovendien was de botsterkte verbeterd na de drie jaar suppletie met MK-7.

“De bewezen verbeteringen in de klinische uitkomsten zijn van groot belang”, legt dr. Cees Vermeer, hoofdonderzoeker van de studie bij VitaK laboratorium aan de Universiteit Maastricht, uit. “Deze baanbrekende studie toont aan dat voedingssuppletie, met menaquinone-7 gedurende drie jaar, botverlies voorkomt bij postmenopauzale vrouwen. Met dit onderzoek bevestigen we tevens dat de gezondheidsvoordelen van vitamine K2 het best kunnen worden aangetoond over langere perioden dan we eerst hebben verondersteld”.

De dosis van 180 microgram menaquinone-7 per dag gaf een significante daling van leeftijdsgebonden verlies van de botmassa en daardoor verbetering van de sterkte van de botten. Het gepatenteerde supplement, dat in de studie gebruikt is, bevat natuurlijke vitamine K2 (menaquinone-7) als gefermenteerd extract. Menaquinone-7 is een bijzondere vorm van vitamine K2 die dagen langer in het lichaam actief blijft en een grotere activiteit heeft dan andere vormen van vitamine K, zoals plantaardig vitamine K1 en vitamine K2 in de vorm van synthetisch MK-4. (Het synthetische MK-4 moet gebruikt worden in een dosering die 250 maal hoger ligt dan van MK-7).

Supplementen met menaquinone-7 kunnen postmenopauzale vrouwen helpen om botverlies te voorkomen. De vitamine K2 menaquinone-7 180 mcg – die is gebruikt in de studie – is onder andere verkrijgbaar van Springfield.

Bron: http://koffieleutjes.com/content/2013/03/Vitamine-K2-voorkomt-botverlies

 

Je dier als zielsmaatje


 

 

 

Allerlei-dieren-veel-bij-elkaar3.gif

 

Ik zit in de zetel, een boek naast me met een schrijfblok ernaast. De tv  staat zachtjes aan. Ik ben niet echt aan het kijken. Op het dekentje over  mijn benen ligt een zwart bolletje opgerold. Het is niet duidelijk waar de  kop en de staart van Poespoes, de kattin, zich bevinden. Aan de andere kant  ligt Raico, onder het deken, in een diepe slaap. Luid te snurken. Wat kan  het leven mooi zijn in al zijn eenvoud, rust en in ‘het hier en nu’.

 

*Jaag niet achter het verleden aan.  Verlang niet naar de toekomst.  Het verleden is niet meer.  De toekomst in nog niet begonnen.  *“Boeddha”

 

Op zulk een moment ervaar ik onvoorwaardelijke liefde voor beide dieren.  Mijn ex vriend zei ooit: “ Kan je die hond niet laten stoppen met snurken,  ik kan me niet concentreren.” Ik ervaar Raico zijn gesnurk als iets  gelukzalig. Hij geniet, hij is vredig en rust in alle vertrouwen. Geen  narigheid in zijn hoofd, geen zorgen, geen angst, gewoon genieten. Het weten  dat hij gelukkig is maakt mij gelukkig en rustig.  Door Poepoes kan ik me moeilijk bewegen en ik hou graag mezelf rustig voor  haar. Ook zij ligt vredig te slapen.  Het valt niet mee om in het leven los te laten en te vertrouwen dat alles op  zijn pootjes terecht komt. Maar dieren kunnen dit.  Soms zijn ze ziek of gekwetst. Ze mogen vrij binnen en buiten en komen dus  wel eens met verstuikte poten en pijnlijke gewrichten terug thuis/binnen.  Waarom zou ik ze niet verzorgen? Voor de hoge kost? Iemand zie me ooit: “Als  een man je zoveel zou kosten zou je hem buiten zetten. Maar bij je dieren  maakt het je niet uit.” Natuurlijk vind ik het erg als ze gekwetst zijn maar  mijn taak is om voor ze te zorgen, ook al kost dat geld en moeite. Het is  mijn verantwoordelijkheid. Ik heb voor hun gekozen. En zij voor mij. Soms  lag ik ermee en zeg ik dat het goed is dat beide therapiedieren zijn en dus  bijgevolg hun eigen ‘kost kunnen verdienen’. Een partner kan zichzelf  perfect onderhouden en ik hoef, als hij instaat in dit onderhoud te  voorzien, hem niet te onderhouden.

 

Liefde tussen mensen en dieren kan zich uiten in verschillende scenario’s of  uitingen: blij zijn als je elkaar ziet, samen rusten op de bank, samen eten,  samen wandelen in het bos, samen een spel spelen, knuffelen, …

 

Door ‘relaties’ met dieren aan te gaan krijg ik toegang tot verschillende  levenslessen. Zowel in de dieren als in de mensen wereld.  Dieren kunnen op die manier zielsverwanten zijn die je een dienst bewijzen  door je in je ziel te raken en je in beroering te brengen. Ieder contact,  iedere verbintenis en elke uitwisseling tussen jezelf en hen heeft ene  betekenis en een doel. Deze spiegel laat je zien op welke vlakken we kunnen  groeien en helpen je vooruit.  Dieren leren je neiging tot kwetsen, veroordelen en oordelen te overwinnen.  Zodat je meer openstaat voor apathie, mededogen en vriendelijkheid. Ze  stimuleren ons ook om vreugde en vrede te zoeken in onszelf. En om liefde  toe te laten.  Onze relatie met dieren brengen ons ook oog in oog met onze schaduwzijde.  Als we openstaan voor deze ervaringen en eruit willen leren, ontdekken we  meer onze spirituele kracht.  Wij trekken dan ook dieren aan in ons leven (onze ziel kiest ze uit), die we  nodig hebben. Die dingen in ons teweeg brengen zodat we kunnen evolueren en  een volgend stadium in onze ontwikkeling kunnen bereiken. Zo trekken we  altijd het dier aan dat perfect bij ons past.

 

In de relatie speelt de perceptie een grote rol. Hoe we onze hond zien,  wordt bepaald door onze persoonlijke en subjectieve gedachtewereld.  Vaak is het zo dat problemen dat hond niet veranderd is maar jouw perceptie  op de hond veranderd is.  Het is belangrijk in de relatie met je hond, dat je naar je hond kijkt  zonder vooroordelen. Vaak gebeurt er dat een hond, onze zielsverwant, ineens  voor onze neus verschijnt als we er niet naar op zoek zijn. Een zielsverwant  is niet altijd positief maar kan ook minder plezierige kanten in jezelf naar  boven brengen. Zulk een relatie stimuleert gedaan om te onderzoeken wat de  in jezelf moet veranderen. De minder leuke dingen zijn vaak nodig om te  groeien en gelukkig te worden. Het maakt ons heel. Wees daarom niet te  streng als je hond dingen vertoont die je liever niet zou willen dat hij  vertoonde.  Besteedt ook aandacht aan de dingen die steeds weer opnieuw gebeuren in je  leven in je relatie met je hond. Omdat ze zo dringend onze aandacht vragen  zijn er belangrijke groeimogelijkheden. Bijvoorbeeld een hond die steeds  opnieuw last heeft van blaas ontstekingen kan je wijzen op je eigen angsten  of irritaties in het leven. Je maakt zelf een onderdeel uit van het  bestaande probleem en grijpt zelf de macht om iets aan te veranderen.  Observeer daarom wat is en wees bewust van een patroon zodat je verandering  teweeg kan brengen. En denk eraan het dier dat nu in je leven is, is precies  het dier dat je nodig hebt. Vergissingen en verloren tijd bestaan niet.  Leert de oude van het dier dat nu in je leven is en laat je zienswijze niet  vertroebelen door je eigen oordeel. Hou er rekening mee dat je de dingen  niet altijd ziet zoals ze zijn Maar ziet ze zoals je zou willen dat ze zijn.  Als je bijvoorbeeld van mening bent dat je hond te hyperkinetische is, is  het goed om eens naar je eigen activiteit te kijken. Ben je zelf  hyperkinetische of te rustig en projecteer je dit op je dier, zodat het  eigenlijk niet eens dat je dier te hyperkinetische is, maar dat jij op dat  moment op een bepaalde manier kijkt naar het gegeven hyperkinesie. Dat kan  namelijk zijn dat je hond andermaal gedrag vertoont, maar dat jij heel druk  bent op het werk, en daarom minder kan verdragen van je hond. Blijft het  dier altijd met waardigheid, respect en welwillendheid te benaderen richt  zich niet op zijn tekortkomingen want dan sluit je je af voor alle andere  aspecten van je hond. Want we kunnen niet bepalen welk dier in ons leven  verschijnt, maar we kunnen wel bepalen hoe het dier waarnemen en hoe we  ermee omgaan.

 

Om beter instaat zijn gedrag te interpreteren en voornamelijk in onze ogen  geweldig!!! gedrag hoe beter we dit kunnen zien als een roep om hulp en hoe  minder boos en gekwetst zullen zijn als we er mee te maken krijgen.  Mededogen of de kracht om je in de andere te verplaatsen is enorm sterk.  Want we zijn op aarde om te leren beminnen en bemind te worden.  Vaak gaat het in de relaties mis omdat we vasthouden aan oude gewoonten en  overtuigingen die vaak gebaseerd zijn op angst en wantrouwen. Neem als  voorbeeld het feit dat we vinden dat de hond moet wegkijken als wij hem  aankijken dat hij als eerste het hoofd moet wegdraaien zodat hij toegeeft  dat wij de baas zijn. Dit is gebaseerd op een oude overtuiging en is  eigenlijk ethologisch niet correct. De hond aanstaren maakt de hond onzeker  en eerst het hoofd wegdraaien is een zeer verstandig gebaar om het conflict  niet op de top te drijven. Vaak hebben we dan ook te maken met ons ego dit  deel van onszelf stelt alles inwerk om de dingen in stand te houden zoals we  ze gewend zijn het evenwel graag macht uitoefenen en manipuleren. Als de  liefde met ons honden willen ervaren toen we er beter aan meer te vertrouwen  op ons intuïtie dan op ons intellect meer op compassie dan op manipulatie en  ons ego en meer op liefde dan op angst. Weet je het antwoord op een conflict  in je relatie met je dier niet meer straf dan je ego opzij en laat de  antwoorden in de stilte toe door kalmte makkelijk contact met de kennis in  jezelf je verzetten dan niet langer tegen de situatie en staat open voor  nieuwe inzichten en veranderingen. Zo kunnen we ons verbinden met onszelf en  de andere en krijgen meer impact die zien we de dingen ruimer en zijn er  minder competitief. Want onthoud dat weerstand, weerstand genereert en  openheid, openheid genereert.  Het is ook belangrijk dat we niet steeds onze zin doordrijven en de hond  laten zijn zoals de hond wil zijn je kan de hond niet proberen te veranderen  we kunnen alleen onszelf veranderen of de hond dingen aanleren zodat hij  zelf beslist om die dingen te passen. Eisen alleen help je niet verder.

 

Machtsstrijd is een groot probleem in de relatie wat verkommerd  onvoorwaardelijke liefde en het komt vanuit ons ego het ego heeft de  behoefte om alles in de hand te houden om steeds gelijk te hebben en om zich  superieur te voelen. Het is belangrijk om die in te leven in plaats van  steeds te willen winnen. Dit is echter niet gemakkelijk om het evenwel  steeds de teugels in handen houden. Langs de andere kant over jezelf ook  niet minderwaardig te voelen je hebt ook het unieke en prachtige dingen te  bieden je hoeft niet te wedijveren, zeker niet met zulk een onvoorwaardelijk  iets als een dier. Want vaak brengt het dier door zijn gedrag, iets  afschuwelijk van onszelf naar boven. Dit is nu het mooie aspect van de  relaties: in onze partner in dit geval ons dier, zien we wat we in onszelf  niet hebben gezien als je hondje irriteert of op een irrationele of  overdreven manier een reactie bij je oproept dan is de kans groot dat het  dier iets van je eigen duistere zijde naar je weerspiegeld. In plaats van  het gedrag van het dier te willen veranderen, kan je het beter beschouwen  als een waardevol teken en een kans om op een gezonde manier je eigen  persoonlijkheid te analyseren. Zet het negatieve om in het positieve.  Vergeet in dit proces jezelf niet accepteren jij hebt ook recht op vergeving  en mededogen van jezelf. Als je woedend wordt begrijp dan dat woede gewoon  een emotie is een emotie mag er zijn. Een emotie is alleen schadelijk als je  erin blijft steken.

 

Als we van ons dier verwachten dat hij of zij ons gelukkig maakt en van onze  pijn geneest zetten we het dier op een voetstuk. Het is belangrijk altijd te  werken aan onze eigen spirituele natuur. Anders worden we enkel  teleurgesteld.

 

Je beperkt jezelf als je verwacht dat de relatie is wat ze niet is en dat  maakt je afhankelijk van het dier en geeft een gevoel van oncompleetheid.  Verering in de relatie zie ik als een vorm van spiritueel luiheid je hoeft  niet aan jezelf te werken als je steeds naar oppervlakkige verlossing zoekt.  In plaats van aan de aspecten van onszelf te werken die onderontwikkeld  zijn, verwachten we dat dier ons compleet maakt. Want jouw hond is niet  anders dan een selectie van wat in die al aanwezig is.

 

In omgang met dieren is het belangrijk dat we onze beslissingen baseren op  liefde we kunnen ook beslissen vanuit angst maar als we beslissingen nemen  vanuit angst brengt iedere handeling die we doen een nieuwe angstige  handeling of gedachte voort. Gevoelens zijn zij noodzakelijke en natuurlijke  dingen in ons leven maakten deel van ons uit. Maar angst is een geweldig!!!e  raadgever. Doorbreekt de cyclus van angst door rustig te worden en diep adem  te halen en bedenk je dat dit een tijdelijke situatie is. Probeer zo  liefdevol en oprecht mogelijk te zijn naar dieren toe.

 

Neen ook de dingen niet persoonlijk op. Er is geen enkele hond die ‘s  morgens opstaat met de gedachte je vandaag pijn te doen je te irriteren of  je het bloed onder de nagels te halen. Dit zijn de dingen die wij op onze  dieren projecteren we moeten onze neiging om negatief te zijn over winnen en  energie steken in positieve tijd en een vriendelijke manier van zijn. Want  al onze daden hebben gevolgen. En elke keer dat we een intentie hebben om  ons dier pijn te doen raakten spiritueel uit balans mentale emotionele of  fysieke pijn hebben oorzaak in onze relatie het doet onszelf en ons dier  enorm pijn. Ook wrokkig vormt een enorme barrières voor diepere en bezielde  liefde.

 

We kunnen ons de dieren niet laten zijn zoals we willen we hebben het gedrag  van hun niet in de hand en we kunnen ze ook niet ons waardesysteem opleggen.  Woede is er natuurlijk emotie maar het is niet gezond om je er aan  vasthouden laat moedeloos en bevrijd je van oude denk gewoontes en  gedragspatronen. Maak je dier op een dierlijke manier duidelijk waar je  grens zit er bepaalde dingen niet kunnen. Ik geloof erin dat als je dier  snapt hoe het in elkaar zit hij een niet bewust zal kwetsen. Kwaadaardig  gedrag is vaak ook niet meer dan een symptoom of uiting van zelfhaat als de  hond pijn voelt projecteert hij zijn pijn. Veroordeel deze uiting niet en  kijk hoe je kan helpen.

 

Als je een dier in huis haalt ga je een verbintenis aan je belooft trouw te  blijven in deze relatie. Met trouw bedoel ik dat je belooft voor je hond te  zullen zorgen dit betekent dat dit welzijn van je hond net zoals de keus  neemt als dat van jezelf dat betekent ook dat in tijden van tegenspoed niet  vlucht over de rol niet. Je houdt vol en slaat er doorheen en geniet samen  van het leven in een goede verbintenis goed het goddelijke in jouw het  goddelijke in het dier. Een verbintenis wil ook zeggen dat je begrijpt dat  je verschillende ideeën en doelen hebt, maar die verbintenis leert om lief  te hebben in plaats van bang te zijn, te vergeven in plaats je gevoelens van  de vooroordelen en samen te werken in plaats van te eisen. Het is ook  belangrijk in deze relatie duidelijk te maken wat je verwacht. Helderheid  voorkomt misverstanden en teleurstellingen.  Uitspraken zoals ik zie je graag als je die schoonheidswedstrijd wint of als  je de eerste wordt in de gehoorzaamheid wedstrijd of als ze geen poot meer  eet enzovoort, is geen verbintenis dat het dier vasthouden als gegijzelde  van je eigen behoeftes en dromen. Want er waren verbintenis draait om  respect en liefdevol met elkaar omgaan. In een verbintenis is het ook  belangrijk zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gevoelens wat  betekent dat we niet met een beschuldigende vinger naar onze dieren moeten  wijzen omdat hij de oorzaak zou zijn van de gevoelens. Als je hond  bijvoorbeeld speelt de straat rondslingeren in huis is het je ook eens om  hierover kwaad worden of om een andere gedrag aan je hond aan te leren  zonder woede uiting. We kunnen ook niet van dier verwachten dat het raad  wanneer, hoe en waarom de dingen moeten gebeuren. We moeten het wel  uitleggen of aanleren. Tenminste als het echt belangrijk voor ons is want  vaak loopt het leven en de relaties veel gemakkelijker als we de dingen  kunnen nemen zoals ze zijn alles vindt zijn eigen weg als je toelaat wat nu  onoverkomelijk lijkt is over een week of misschien een nachtje slapen, heel  anders. Als we ons tegen de dingen verzetten maken waar de problemen alleen  maar zwaarder.

 

Communiceren is meer dan alleen maar praten. Zekere interactie met dieren.  Zij interpreteren je intonatie, je lichaamstaal je gebaren je gebaren, je  gevoelens en je telepathische gedachten.  Het is jouw taak om je meer bewust worden van jezelf en medeverantwoordelijk  kunnen omgaan met energie die je uitstraalt want vaak laten we op onbewuste  manieren merken hoe belangrijk of onbelangrijk iets vinden. Het gaat niet  alleen om wat te zeggen maar ook over het zeggen wat we uitstralen en wat te  denken. De basis van alle complicatie moet de intentie hebben om contact te  maken niet om afstand te creëren. Zelfkennis en eigenliefde zijn de  fundamenten van spirituele groei. Als je begrijpt en accepteert hoe je het  diep vanbinnen in elkaar zit veranderen veel aspecten van je leven. En  bijgevolg ook dat van je huisdier.

 

En elke relatie doen zich onvermijdelijk gebeurtenissen of dingen voor die  ons op de proef stellen. Die gebeurtenissen dwingen ons om dingen onder ogen  te zien. Je hebt geen macht over wat je overkomt, maar wel hoe je erop  reageert. Misschien is het tijd om los te breken uit een bepaald patroon dat  we zijn ontgroeid dat niet meer bij ons past en is het tijd om te  veranderen. Om een crisis te kunnen overwinnen is het belangrijk te  luisteren naar de intuïtie en de wijsheden die in jezelf liggen. Het vergt  veel inspanning om verankerde patronen te doorbreken. Want waar we ons aan  hechten, ook al is het een negatieve vorm, daar blijven we naartoe trekken  en dat blijven we herscheppen. Vergeet niet dat de dieren die ons leven  komen ons laten zien op welk gebied de spiritueel onderzoek zouden moeten  doen.  In onze wereld ligt er een hoog tempo, dit heeft tot gevolg dat we weinig  tijd overhouden voor de belangrijke dingen ons leven. Stress is  besmettelijk, stress is verslavend. Vaak worden we aangetrokken tot chaos,  of creëren we de chaos zelf zodat we een bekende toestand in stand kunnen  houden. Die replieken nerveuzer energie van ons op en reageren navenant. Als  ons dier dit aangeven is het belangrijk gas terug te nemen diep adem te  halen te concentreren en te centreren. De dingen waar we ons druk over maken  lossen vaak zonder veel inspanning op als we eindelijk ontspannen genoeg  zijn om de oplossingen te horen of te zien die altijd al aanwezig waren.  Dieren herinneren ons eraan dat we niet alleen staan in het leven naar de  belangrijkste van alles is de liefde die we voelen. Ze leren ons loslaten en  ons problemen te benaderen vanuit liefde. Als je naar de dieren kijkt zie je  ook dat kracht en rijkdom niet altijd tekenen zijn van succes. Het echte  levensdoel is om ons vermogen te versterken om lief te hebben niets onze  energie te steken in het verwerven van materiële zaken. Leer loslaten. Laat  je meevoeren door de stroom want de dingen zijn altijd in verandering. Niets  blijft lang hetzelfde. En vaak zal je zien en beseffen dat als je krijgt wat  je wil oma dat toch niet hetgeen is dat verlossing brengt. Dieren leren ons  de dingen te nemen zoals het komt en ons de aandacht op liefde te richten.  Echt succes is gebaseerd op warme relaties en diepe verbondenheid met alle  levende wereld wezens op aarde.

 

Als je leven blijft doorgaan als een sneltrein, kom jij of je huisdier vaak  ziektes of letsels tegen. Dit kan ons op de knieën dwingen maar onze  bereidheid ons hart open te blijven stellen, is de kracht die ons weer recht  zet. Vaak nemen dieren ons ziekte of letsel over en bieden ons roosteren in  het leven door het samen te ervaren. Zij leren de lijst van mededogen dat  opwelt als we echt van elkaar houden. Dat is het grootste wonder dat een  persoon kan ervaren en een dier ons kan leren. Dieren weten van nature dat  we op aarde zijn om ons te ontwikkelen, van elkaar te houden elkaar te  sturen.

 

Groei in ons leven vindt plaats door inzicht te krijgen jezelf aan te passen  en af te stemmen op de situatie. In plaats van te reageren uit gewoonte  houden meer rekening met ons dieren laten los wat buiten onze macht ligt.  Onze lagere natuur zal er ons altijd toe verleiden om anderen te  beschuldigen te beoordelen of op afstand te houden. Richt je energie  verschillen maar op vrede. Gebruik je energie en je wil om een betere wereld  voor de dieren te creëren. Toen ze als de dieren en nemen we nemen  regelmatig indien mogelijk een of twee keer per dag, 20 minutenlang werd. En  bedenk dat een zielsverwant niet perfect is maar iemand met twee jaar de  dingen kan delen. Als je die iets doet wat je normaal van streek zou maken,  kan je in plaats van het voor oordelen of er tegen in te gaan er vrede mee  sluiten door je bereidheid de pijn te vervangen door tederheid en problemen  door oplossingen. Laat in omgang met dieren je weerstand gaan en maak geen  muur om je hart. Als je je openstelt voor een ander, stel je open voor  jezelf. Als je minder egocentrisch wordt kom je meer in contact met het  goddelijke in jezelf en de ander. Wees er niet langer op uit gelijk te  krijgen op de andere te veranderen en voel je niet langer superieur. Laat de  grenzen vervagen tussen jezelf en het dier en verdiep je elke ervaring. Want  we werden voor specifieke reden tot dat dier aangetrokken en de relatie met  ons dier leeft onszelf beter kennen. Het dier is heel de tijd onze leraar.

 

In een relatie worden onze zwakke en sterke kanten zichtbaar. Het dier dat  we hebben uitgekozen of ons heeft uitgekozen weerspiegelt onze diepste  overtuigingen en verlangens als alles goed is, is de relatie een bron van  inspiratie en veilige thuishaven als het geweldig!!! gaat met de relatie ons  wakker. Kijk naar die ons door de bril van liefde wees bereid hem of jezelf  te vergeven als er iets fout gaat. Ontspan als jullie al moeilijke periode  doormaken, en ga er vanuit dat deze voorbijgaat. Door rustig te blijven  krijg je de nodige veerkracht om klappen op te vangen je raakt minder van  streek als je beseft dat op de proef wordt gesteld. Bovendien worden  problemen versterkt als je forceert om een oplossing te vinden blijft  flexibel en open voor nieuwe inzichten en inspiraties. Als je geen antwoord  vindt, ga dan jezelf niet haten maar vraagt professionele hulp om gedrag te  veranderen. Zie de relatie als een spiegel waarvan je moet leren. Als je  niet weet hoe je met een probleem moet omgaan, eerst tot rust. Respecteer je  hond laten zijn eigen koers varen en blijft zelf ook werken aan je eigen  creativiteit en persoonlijke groei.

 

*Wees dankbaar voor jullie relatie. Concentreer je op wat goed loopt en  trekt meer dan de positieve tijd aan. Want waar je aandacht op richt, dat  kom je ook tegen. *

Door Inge Pauwels – Toscanzahoeve

——————————————-

Ieder dier wat in je leven komt, heeft een doel en een leerproces. Ze weerspiegelen jezelf en aan hun gedrag en houding kun je opmaken waar je zelf mee zit. Mede ook hier door zijn je dieren mededragers van je eigen problemen. Zeker de dieren waar men een zielsband mee heeft of had.

Vaak nemen dieren ons ziekte of letsel over en bieden ons roosteren in
het  leven door het samen te ervaren. Zij leren de lijst van mededogen dat
opwelt als we echt van elkaar houden. Dat is het grootste wonder dat een
persoon kan ervaren en een dier ons kan leren. Dieren weten van nature dat
we op  aarde zijn om ons te ontwikkelen, van elkaar te houden en elkaar
te sturen.

Belangrijk is om aan je aura en innerlijk zelf  te werken, zodat dieren vrijgewaard blijven van jouw problemen.

Zelf heb ik ook dierenzielsmaatjes gehad, veel van hen geleerd waar ik hen dankbaar voor geweest. Momenteel is er een katje in mijn leven die me heeft geleerd voor mezelf te leren opkomen en toch mezelf te blijven.

Vraag


 

Deze vraag kreeg ik te lezen…”Als kennis voortkomt uit onze waarneming, waar komt onze domheid dan vandaan?”

Mijn antwoord….”Dat zou onwetendheid kunnen zijn”. Of dat klopt is voor iedereen verschillend, ook omdat ieder mens verschillend waarneemt. Ook omdat ieder anders tegen domheid aankijkt. Want wat is domheid eigenlijk? aangepraat door jezelf of door anderen. Wat de een dom vind, vind de ander wijsheid.

Een leuke wijsheid die best wel wat diepgang heeft..

Geloof in jezelf


261270_537632682925954_2037851131_n.jpg

 

Toeval bestaat niet, wel dat deze spreuk vandaag op m’n pad komt. Al kijk ik nergens meer van op, het doet toch deugd. Daarom wil ik het delen met iedereen die ook net dát zetje nodig heeft.