Uitgebreide Numerologie


 

Uit mijn handboek ”Numerologie, auteurs: Roquemore & Numerus

De eenvoudige basis om je eigen naam samen te stellen voor een inzicht in je persoonlijkheid.

DE BETEKENIS VAN DE LETTERS

De hoofdletters worden ook de creatieve – of geïnspireerde letters genoemd
De vaste letters worden ook de stabiele – of gebalanceerde letters genoemd
De veranderlijke letters worden ook de mobiele – of tweeledige letters genoemd.

 
a – 1, geïnspireerd: gaat direct en zonder omwegen op zijn doel af; is creatief, origineel, heeft leiderskwaliteiten en wil vóór alles zichzelf ontplooien – verlaat zich volledig op zijn inspiratie. De letter A is gericht naar de Hemel, een gebed, een antenne, maar deze letter zorgt ook voor twee benen die op de grond staan die in horizontale richting stabiliseert. Geen enkele letter heeft deze kracht, deze sterkte zoals de A die heeft. Het is echt de energie van 1, zoals bevestiging,
activiteit, agressiviteit, intelligentie en beheersing, het begin of de verandering, maar in negatieve zin ook de tirannie die de kop op kan steken.

 
b – 2, tweeledig: sensitief en liefhebbend; kan schuw en teruggetrokken zijn. Heeft veel zorg en liefde nodig. Verliest zijn of haar hart veel te snel en kan van de ene verliefdheid in de andere vallen. De letter B straalt een bepaalde dynamiek uit, uit maar deze letter is in tweestrijd. Opgesloten in
zichzelf die aanstuurt op introversie, voorzichtigheid en verlegenheid. Hij draagt het gevoelige en sensuele naar het verstandige toe. Deze letter is dubbelgevouwen op zichzelf en riskeert daardoor crisissen op affectief gebied.

 
c – 3, gebalanceerd: volledige en vrije expressie die door niets wordt tegengehouden en die dus zeer productief kan zijn; de psychische kracht wordt waarschijnlijk nooit gerealiseerd; vrijgevig en edelmoedig; artistiek en creatief.
De letter C is een vergaarbak die vrije communicatie mogelijk maakt. Deze letter ontvangt, absorbeert en bevat, maar laat ook weer vrij. Intuïtie en expressie ontmoeten elkaar hier. De letter C loopt het risico teveel te geven en zichzelf te verliezen. Het is een macht van mogelijke transmutatie.

 
d – 4, gebalanceerd: efficiënt, praktisch, onafhankelijk, kan zeer goed in eigen behoeften voorzien, gereserveerd, eenzelvig, ‘uit’ zich nauwelijks, laat het gevoel leiden door het verstand; houdt materiële zaken uitstekend in de hand.
De letter D is beperkt, net als het getal 4, besloten, geheimzinnig, maar het is ook een fysieke en sensuele letter. Als er geen opening is, kan het zijn dat dogmatisme te nadrukkelijk aanwezig is.

 
e – 5, geïnspireerd: leert veel begrijpen uit levenservaringen; geïnteresseerd in wetenschappelijke zaken; de geestelijke inspiratie wordt zonder moeite in de fysieke wereld toegepast; beried tot het bieden van hulp en bijstand.
De letter E staat stevig op de grond, in dezelfde richting als de fysieke activiteiten van de 5. Het is een meer materiële dan spirituele letter. De letter 5 roept op tot een groot aantal activiteiten en loopt het risico te hard van stapel te lopen, te avontuurlijk en te seksueel.

 

f – 6, tweeledig: een evenwicht wordt gezocht en gevonden via de intuïtie; zeer behulpzaam en altijd bereid andermans lasten en verantwoordelijkheden te dragen; moeilijkheden en problemen ontstaan door besluiteloosheid en verwarring. In de letter F is het evenwicht verstoord, een gebrek aan materiële zin, een risico te vallen. Maar er zitten ook alle verantwoordelijkheden voor de familie van de 6 in verborgen.

 
g – 7, gebalanceerd: analytisch, doet aan zelfbespiegeling, gereserveerd, prototype van een intellectueel: de verstandelijkste van de verstandelijken; in staat zich volledig en evenwichtig te uiten; geeft alles van zichzelf met grote stuwkracht en zelfbeheersing. De letter G ontvangt, net als de C, maar houdt alles vast. Deze letter duidt op ontvankelijkheid en nadenken, selectiviteit en bescherming. Het feit dat u in uzelf gekeerd bent kan leiden tot
introversie, melancholie en huichelarij, net als de 7.

 
h – 8, tweeledig: de motivatie om iets te bereiken wordt verzwakt door de onzekerheid die ontstaat bij het overgaan tot handelen. Verbindt de mentale- met de fysieke wereld en kan dus in beide functioneren; valt echter bij alles terug op het intellect. De letter H staat stevig met beide benen op de grond, maar biedt ook de mogelijkheid tot circulatie in alle betekenissen. Stijgen naar spiritualiteit of dalen naar materie, de H kan cyclothymisch zijn. Deze krachten, die worden veroorzaakt door een instabiele beweging, kunnen vaak gewelddadig zijn.

 
i – 9, geïnspireerd: een kracht die iemand door spiritualiteit en openbaring bij kan lichten op zijn levensweg of die totale vernietiging kan veroorzaken. Een tussenweg is er niet, -of uitzonderlijke hoogte of complete val. Het verstand wordt door het gevoel beheerst. De letter I is de meest rechte en eenvoudige letter, maar bezit een extreme spanning. Deze letter is vaak eenzaam en gaat vergezeld van de emoties die bij de 9 horen. Het is een moeilijke letter
met grote risico’s.

 
j – 1 (10/1), tweeledig: men ziet voortdurend alle kanten van de zaak en dit veroorzaakt een besluiteloosheid die iemand niet alleen ongeschikt maakt om leiding te geven, maar die zelfs de persoonlijkheid kan aantasten. De letter J is onzeker want die is zowel recht als krom met een overheersing van het getal 1,
waardoor deze letter ook trekjes heeft van een pionier, schepper en instigator.

 
k – 2 (11/2), geïnspireerd: staat open voor alles; de intuïtie is verbijsterend groot en komt voort uit verlichting: dit kan zelfs tot helderziendheid leiden. Men zou het liefst in een soort visionaire wereld leven: men heeft daar zo een duidelijk beeld van, dat dit rijk soms meer realiteit heeft dan de werkelijkheid.
De K is een antenne, een boomstam en een dwarsbalk. Deze letter kan in de Hemel iets gaan zoeken, en het vervolgens mee naar de aarde nemen. Deze letter roept inspiratie en openbaringen op, net als de 11, want het is de elfde letter van het alfabet. Het kan ook zijn dat deze letter leidt tot dramatiek en kan uitmonden in nervositeit en impulsiviteit.

 

 

l – 3 (12/3), gebalanceerd: gulhartig, hoewel er van tevoren degelijk is nagedacht over hoe en hoeveel; handelt niet overhaast: maakt eerst plannen; sterke intuïtie die evenwel zorgvuldig in het oog wordt gehouden; expressief en spontaan, maar toch niet helemaal extravert, er is sprake van enige reserve.
De L is een rechte hoek. Het is de verticale rechtschapenheid en horizontale consolidatie, een keuze die de weg vrijmaakt voor analyse, pedagogie, zelfonderzoek en aarzeling.

 
m – 4 (13/4), gebalanceerd: praktisch, nauwkeurig, netjes en ordelijk wat materiële zaken betreft maar weinig of geen visie. De uitingsmogelijkheden worden verstikt door remmingen; beschouwt de fysieke wereld als het hoogste goed; kan koud en onverschillig zijn. Van alle letters de letter met de minste
uitingsmogelijkheden. De letter M staat stevig op de grond dankzij de twee verticale steunen die symmetrisch en stabiel zijn. Deze letter biedt tegelijkertijd de mogelijkheid tot beweging en mobiliteit die afkomstig zijn van de 4 en de 13. Het kan ook een fysieke letter zijn. Deze letter is vaak alledaags, soms op een
te harde manier.

 
n – 5 (14/5), tweeledig: wanneer men de dingen klaar en duidelijk ziet, wat helaas niet altijd het geval is, dan is er een grote verbeeldingskracht en het vermogen de zaken verstandelijk te begrijpen. Kans op instabiliteit.
De letter N heeft een dissymmetrische vorm die oproept tot beweging. Door deze letter ontstaat instabiliteit en verandering, nieuwsgierigheid en nieuwigheden, mede dankzij de 5 en alle overvloeden die daarmee gepaard gaan.
o – 6 (15/6), geïnspireerd: behoudend; de inspiratie wordt zorgvuldig gekoesterd en gevoed; zelfbeheersing en charme zijn duchtig gehanteerde wapens. Kan egoïstisch zijn en geconcentreerd op persoonlijk gewin. Houdt vast aan tradities en gevestigde opvattingen.

 
De letter O vormt een ideale kromming, harmonie en zachtheid, sensualiteit en liefde en heeft meer van de 6 dan van de 15. In deze letter komen begin en einde samen en vormen op zich een cyclus. Slecht beleefd kan deze letter ook aanzetten tot introversie, egoïsme en passie.

 
p – 7 (16/7), tweeledig: onafhankelijk, kan uitstekend in eigen behoeften voorzien; desondanks soms onzeker; zoekt naar feitenmateriaal om een beter begrip in zichzelf aan te kweken; soms onvoldoende stuwkracht, gebrek aan zelfbeheersing; praat nogal eens op autoritaire wijze over godsdienst en
overtuigingen, maar heeft in feite weinig echt geloof; onvermogen om innerlijke gevoelens te uiten. De letter P houdt de kop hoog, maar loopt het risico te vallen. Deze letter is cerebraal en hoogmoedig, verlegen en gereserveerd. Deze letter kan handelen met de eigenschappen van de 7 en de risico’s van de 16.

 

q – 8 (17/8), tweeledig: de enorme inspiratie kan tot genialiteit leiden; bezit het vermogen terzelfder tijd in de spirituele en in de fysieke wereld te functioneren; ziet het grote licht, maar heeft moeite het te realiseren. Door de letter Q wordt de cyclus gestopt, op de grond, het materiële, geld gefixeerd. Er is echter
wel een verband met de kosmos mogelijk, want het is de 17e letter, de ster van de tarot, verbinding met hetgeen erboven staat. In deze letter is ook het profiel van het karma 8 en de mogelijkheden van negatieve kanten van dit getal, problemen van de materiële wereld wanneer deze niet op de juiste waarde wordt ingeschat.

 
r – 9 (18/9), geïnspireerd: altruïsme, mededogen, begrip, zeer vergevingsgezind en verdraagzaam; men dient alle krachten in te zetten ten bate van zijn medemensen: doet men dit niet, dan ontstaan grote lichamelijke spanningen.
De letter R is verbonden met de realiteiten van de aarde, en deze letter bevat de grote emotionaliteit van de 9, verbonden met de slechte kant van de 18. Als deze letter slecht is kunnen er problemen ontstaan.

 
s – 1 (19/1), tweeledig: -grote emotionele extremiteiten: betrekt alles op zichzelf; het gevoel staat het verstand in de weg; te grote impulsiviteit kan tot moeilijkheden leiden. De letter S roept op tot het superbe. Verleiding die zich kronkelt, de twee krommen in tegengestelde richting zetten alles op zijn kop. Deze letter is het beeld van de 19, dan weer karma, dan weer Zon, en heeft eveneens het getal 1 in zich.

 
t – 2 (20/2), tweeledig: zelfopoffering, spiritualiteit, zoekt naar groter begrip en verlichting, nerveuze energie. Door de vele lasten die op de schouders worden genomen, ontstaan fysieke en emotionele spanningen. De letter T kan de plaag van de weegschaal veroorzaken, het is de letter van het oordeel. Aangezien het de twintigste letter is, is het ook een 2 die de glans kan doen verbleken wanneer
deze letter slecht beleefd wordt.

 
u – 3 (21/3), tweeledig: ontvankelijk en magnetisch, doch weinig in staat tot geven; trekt in het leven dikwijls het uitzonderlijke naar zich toe, dit kan zich manifesteren in verlies en verdriet. Een positieve levensinstelling kan er toe bijdragen dat de zwakke plekken versterkt worden en dat daardoor de
levensstroom weer begint te vloeien. De letter U, 21e letter, vormt een vrouwelijke vergaarbak die de neiging heeft als antenne te fungeren dankzij de eigen creatieve vibraties.

 
v – 4 (22/4), gebalanceerd: de intuïtie lijkt wel direct uit het heelal geplukt te worden, daarnaast beschikt men over het vermogen prestaties op materieel vlak te leveren en bovendien weet men beide zaken nog te combineren ook. Men dringt zonder aarzelen tot het hart van mensen en dingen door. De letter V is een vergaarbak met antennes. Hij staat open voor de Kosmos, maar blijft op zijn
punt staan en kan alle problemen van de 22 behelzen. Het is de letter van de kosmische en seksuele energie, het is een kracht van de natuur die zowel creativiteit en mystiek oproept, maar ook gemakkelijk kan omvallen.

 

w – 5 (23/5), tweeledig: visie; wens tot geven; hoge doelstellingen. Van dit alles komt echter soms niets terecht door het onvermogen zichzelf gevoelshalve los te maken van bepaalde lichamelijke hartstochten. Grote hoogten kunnen slechts dan bereikt worden, indien men daar doelbewust en met grote zelfbeheersing naar streeft. De letter W is een M op zijn kop, een dubbele V die twee keer op de grond steunt en zijn hoekige structuur kan chaos veroorzaken. Deze letter bevat alle eigenschappen van de 5, de veranderingen, de nieuwigheden, het onderzoek en eveneens de instabiliteit en de avonturen.

 
x – 6 (24/6), tweeledig: tot in het ‘belachelijke’ opofferingsgezind; de emotionele aanpassing is zo groot dat er verwarring ontstaat. De letter X, die afkomstig is van de 24 en de 6, is een kruis, een gevaarlijk kruispunt. De tegenstelling, tweestrijdigheid, klachten en vernietiging worden veroorzaakt door deze letter van opoffering, zelfontkenning, en afwijzing. Deze letter is traditioneel verbonden met zwarte magie en het verbodene.

 
y/ij – 7 (25/7), tweeledig: enorm intuïtief aanvoelingsvermogen; een zoekende geest; komt men niet tot definitieve beslissingen, dan is alle tijd en moeite voor niets geweest. De letter Y, 25e letter is een kruispunt, een wichelroede. Er moeten keuzen gemaakt worden die nooit voor de hand liggen en soms verdriet veroorzaken, maar er kan ook sprake zijn van intuïtie en spirituele verheffing. Het is een extreme letter in die zin, dat deze letter alles kan of niets.

 
z – 8 (26/8), geïnspireerd: gevoelsmatig begrip dat inzicht op het terrein van de ziel geeft; de innerlijke wijsheid brengt een verbinding tussen de fysieke en de spirituele wereld tot stand; geneigd tot excessen, wat nogal eens problemen kan veroorzaken. De letter Z, 26e en laatste letter van het alfabet verlangt evenwicht en rust, waarbij men zich alles kan afvragen. De 8 met zijn hang naar materie en opnieuw beginnen is aanwezig. Met deze letter heeft het absoluut geen zin dingen tot het uiterste te drijven.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tel de cijfers van de letters uit je voor en achternaam bij elkaar op tot één getal.Kom je boven de 10 uit zoals 21…reken dan zo, 2+1=3, dit is het getal dat je nodig hebt  om je persoonlijkheid te herkennen in het volgend deel dat uit cijfers bestaat. Dit kun je ook met je geboorte datum doen…een voorbeeld

21 Maart 1933= 2+1+3+1+9+3+3=22….omrekenen naar een enkelvoudig getal, dat is in deze geboorte datum 4…….2+2+4. Daar naast is 22 ook een Meestergetal (zie meestergetallen)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DE BETEKENIS VAN DE GETALLEN
OVERZICHT VAN DE NUMEROLOGISCHE BASISGETALLEN 1 t.e.m.9

 
1. STELT HET MANNELIJK BEGINSEL VOOR, DE YANG- KRACHT, SCHEPPER EN HET ZELF- BEWUSTZIJN.

Oorspronkelijkheid, agressie, individualisme, creativiteit, overheersend, de eerste in de reeks, het begin van elke handeling, de leider, de pionier, de baas, hij die voorgaat, impuls, streven, nieuw.

 
2. IS HET PAAR, HET DUO, DE YIN- KRACHT, HET ONTVANKELIJKE, HET VROUWELIJKE.

Zoekt vereniging; bemiddelaar, plooibaar, tactvol, begrijpend, zacht, voorzichtig, meer een opvolger dan een leider, samenwerking, dualiteit, besluiteloos, diplomaat en vredestichter.

 
3. VERENIGD DE 1 EN 2 EN KOMT TOT ZELFONTPLOOIING.
Heeft behoefte aan maatschappelijk samen- spel en communicatie: expressie, activiteit, extrovert, zorgeloos, openhartig, gezellig, dramatisch, mededeelzaam, afwisselend en creatief.

 
4. STANDVASTIGHEID, SYMBOOL VAN WET, SYSTEEM EN ORDE. (zie als voorbeeld de natuur)
Vorm, werk, praktisch, handelen, opbouw, standvastigheid, uithoudingsvermogen, discipline, structuur, detail, en manifestatie van het geschapene.

 
5. VRIJHEID, VERANDERING, AVONTUUR, IS HET MIDDELPUNT TUSSEN 1 EN 9.
De 5 moet beslissen over haar toekomst vanaf de cijfers 6 t/m 9: veelzijdigheid,
avontuur, aanpassingsvermogen, vindingrijkheid, verkoopbevordering, speculatie en uitdaging.

 
6. NAUWGEZET, ZOEKT HARMONIE, WAARHEID EN RECHT, WIL ADVIES EN BESCHERMING GEVEN.
Verantwoordelijkheid voor gezin en gemeenschap, liefde en mededogen zijn belangrijk: dienen, raad geven, genezing, creativiteit, huiselijk en kunstzinnig.

 
7. ZOEKT ANTWOORDEN OP HET MYSTERIE VAN HET LEVEN.
Rustig, bespiegelend, intuïtief, analyserend, bezielend, afgezonderd, studie, inzicht, perfectie, filosofisch, mystiek, wetenschapper.

 
8. WIL MACHT IN HANDEN NEMEN.
Door faire ethische maatstaven, goed oordeel, macht en organisatie, zal de 8 erkenning, macht en financiële beloning verwerven: verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, macht, organisatie, materie, geld en bezit, sociale inzet.

 
9. ONZELFZUCHTIGHEID, MEDEDOGEN EN UNIVERSEEL DIENSTBETOON.
Liefde, geduld, verdraagzaamheid, onzelfzuchtig dienen, goede afloop, afronding, vervulling, begrip en einde.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uitgebreidere getallen:

Het getal 1 – Sleutelwoord: DE ENKELING.

Deze energie duidt op het begin, vernieuwingen.
De 1 staat alleen, op zichzelf en meestal op een vooruitgeschoven post. Hij is de initiatiefnemer, de schepper, de pionier; een mens die waarlijk onafhankelijk is en die getuigt van individualiteit, originaliteit en voortvarendheid.
Jij geeft het tempo aan, je bent de leider, de dirigent. Dit is het getal van de activiteit, het aansporen, de wilskracht, het initiatief, de bezitsdrang, de macht en de inventiviteit. Jij bezit moed, je gelooft in jezelf en in je ideeën, je wenst anders te zijn dan anderen, meester over je eigen geest en levensstijl. Je handelt snel en intelligent. Jij bent de baanbreker en komt in opstand tegen het gezag van anderen.
* In negatieve zin vertegenwoordigt het getal 1 iemand die graag alles uitstelt, koppig is, lui, afhankelijk, zelfzuchtig en zwak van karakter. Zo iemand neigt tot egoïsme, werkt remmend op anderen, is tiranniek en dol op tegenspreken. Hij probeert altijd de baas te spelen en loopt over iedereen heen. Het grootste gevaar dat de 1 bedreigt, is egocentriciteit. Wat de 1 in de eerste plaats dient te ontwikkelen is een vriendelijke houding en een grote interesse ten aanzien van zijn medemensen. Te leren: Vriendelijkere houding en grotere interesse t.a.v. anderen.

 
Het getal 2 – Sleutelwoord: SAMENWERKING en TACT.
Deze energie duidt op verbinding, samenwerking, liefde, huwelijk of scheiding.
De 2 is zeker niet iemand die de eenzaamheid verkiest, integendeel het gezelschap van anderen, het erbij horen is voor de 2 min of meer onontbeerlijk.
Jij hebt veel Liefde te geven en wenst anderen van dienst te zijn; je bent tactvol, charmant, ontvankelijk, zachtmoedig, zeer gevoelig, sensitief en ijverig. Je houdt van orde en netheid en hebt oog voor details. Je kan zeer analytisch te werk gaan en streeft naar evenwicht dat tot stand is gekomen door het opheffen van tegenstellingen. Je past je over het algemeen makkelijk aan, bent bescheiden, geduldig en vriendelijk. Je hebt maatgevoel en houdt van muziek. De 2 is dikwijls geïnteresseerd in occulte zaken.
* De negatieve 2 is onverschillig, zorgeloos, ontevreden en over- gevoelig; hij heeft weinig karakter, imiteert anderen en zit vol kritiek. Het ontbreekt jou aan moed, jij bent verlegen, chagrijnig, humeurig en opvliegend. Jij kan mokken, geniepig en wreed zijn. Pessimisme en liegen zijn ook nog enkele onplezierige eigenschappen die onder het getal 2 kunnen vallen. Het getal 2 moet de waarde van DISCIPLINE leren kennen, moet trachten een meer positieve
levenshouding op te bouwen en zich een doel kiezen om dit daarna met overtuiging en kracht na te streven. Te leren: Discipline; positievere levenshouding; een doel nastreven.

 
Het getal 3 – Sleutelwoord: EXPRESSIE en TAAL.
Deze energie gaat over: jezelf te uiten, met name op het artistieke vlak.
Het getal 3 heeft grote behoefte aan zelfexpressie en uit zich vaak op kunstgebied, door literaire prestaties of op amusementsterrein.
Jij praat graag en gebruikt daarbij niet enkel je mond maar ook je handen. De 3 houdt van het leven en piekert zelden; hij is van nature een optimist. Jij vertegenwoordigt jeugd, geluk, verbeeldingskracht, inspiratie, talent en charme. Je getuigt van goede smaak; je bent vriendelijk, liefhebbend, populair,
innemend, gevoelig, intelligent en een gulle gastheer of -vrouw. Je houdt van dansen, van kleuren, van alles wat mooi is en je hebt gevoel voor maat.
In de grond is het getal 3 opgebouwd uit drie delen: fysiek, verstandelijk en geestelijk; deze treden meestal naar buiten in de vorm van verbeeldingskracht, intellect en intuïtie.
* Een negatieve 3 is dreinerig, extravagant, ijdel, oppervlakkig, over-kritisch, jaloers, spilziek, onverdraagzaam en onbeduidend. Je hebt een neiging tot roddelen en je kan zeer hypocriet zijn; je maakt je zorgen over niets en voelt je voortdurend ten onrechte in je trots gekwetst. Je bent bovendien nogal laf. Je hebt zo’n behoefte voortdurend je gevoelens te uiten, dat je het gevaar loopt door al je geklets de naam te krijgen van een vervelende zeurpiet die nergens meer welkom is. Jij zegt wat je wil, op het moment dat je dat wil en je weet van geen ophouden, je denkt daarbij absoluut niet aan anderen. De 3 moet zelfbeheersing en geduld ontwikkelen; hij moet zich beter leren concentreren.
Te leren: Zelfbeheersing, geduld en concentratie ontwikkelen.

 
Het getal 4 – Sleutelwoord: WERK en DISCIPLINE.
Deze energie duidt op werk voor alles, op hardheid maar ook op eenzaamheid.
Het getal 4 is praktisch, geduldig, nauwgezet, correct en betrouwbaar; het heeft uithoudingsvermogen, is spaarzaam en kan goed organiseren. Het is behoudend, loyaal, gewetensvol, stipt, energiek en over het algemeen een uitstekend werknemer. Jij bent arbeidzaam, logisch, analytisch, zowel geestelijk als lichamelijk altijd bezig en je bent accuraat. Je hebt oog voor detail en verhoudingen; je bent toegewijd, vaderlandslievend en waardig. Je
bent weinig emotioneel maar wel betrouwbaar en je houdt van zaken waarbij men zich moet concentreren. Jij bent ervan overtuigd dat men voor alles wat men wil bereiken, moet vechten.
* De negatief ingestelde 4 kan heel makkelijk tot kleingeestigheid vervallen; dan voelt hij zich geremd en wordt een ploeteraar. Zijn optreden is bruut en wreed; hij is vulgair, jaloers, koud, streng en saai. Je kan je verliezen in onbenulligheden, je wordt kortaf, gewelddadig, ongevoelig en destructief. Je zit vol haatgevoelens en dierlijke instincten. Je moet ervoor waken niet in het slop te raken en je dus meer op de vrolijke kant van het leven richten.
Leer wat verdraagzamer te zijn, klamp je niet vast aan overleefde standpunten en stel je geest open voor het nieuwe. Te leren: Verdraagzaamheid ontwikkelen; open stellen voor het nieuwe.

 
Het getal 5 – Sleutelwoord: VRIJHEID en AFWISSELING.
Deze energie duidt op ervaringen, avonturen, veranderingen, reizen en vrijheid.
De meeste mensen die onder het getal 5 vallen, spreiden vrijheid in gedachten, woord en daad ten toon. De 5 is veelzijdig, veranderlijk en progressief; hij heeft aanpassingsvermogen en begrip voor anderen. Hij is avontuurlijk, weetgierig en beschikt over grote mensenkennis. Jij bent dol op reizen en wil het leven in zijn volheid genieten. Je houdt van gezelligheid en mensen om je heen, vooral als het om het andere geslacht gaat. Jij bezit een heldere geest en bent vriendelijk in
de omgang; jij weet alles om je heen te verjongen en nieuw leven in te blazen en je kan op onopvallende wijze de mensen naar je hand zetten.
* In negatieve zin heeft het getal 5 gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, is zorgeloos en geeft net te veel aan zichzelf toe. Het is onnadenkend, inconsequent en geneigd alles tot ‘morgen’ uit te stellen. Je getuigt tevens van slechte smaak. Indien de negatieve 5 zich laat gaan, dan vervalt hij tot perversiteit en vertoont vreemde seksuele neigingen, en raakt aan de drank of verslaafd aan drugs. Ook
te veel eten komt dan dikwijls voor. Het getal 5 dient eigenschappen als geduld en trouw te ontwikkelen; zorg dat je een doel in je leven hebt. Te leren: Zich een doel stellen; geduld en trouw ontwikkelen.

 
Het getal 6 – Sleutelwoord: VERANTWOORDELIJKHEID, THUIS, DIENSTVAARDIGHEID.
Deze energie duidt op liefde, een huwelijk of het tegenovergestelde: een scheiding. Verantwoordelijkheden wegen zwaarder, misschien is er sprake van een verhuizing. Het getal 6 zou men de kosmische vader of moeder kunnen noemen, liefdevol, zorgzaam, begrijpend, vol medeleven en hartelijkheid. Iemand die zeer huiselijk is en die allen die hij /zij tegenkomt, wel zou willen bemoederen. Jij wenst in harmonie te leven en streeft naar stabiliteit, standvastigheid en rechtvaardigheid. Je bent een huismus en een geboren raadsman /vrouw die er altijd op uit is het peil te verhogen. Je bent
idealistisch, gewetensvol, toegewijd en evenwichtig. De 6 heeft de behoefte anderen te dienen, maar moet ervoor oppassen zijn diensten niet op te dringen of ongevraagd aan te bieden.
* Een negatieve 6 kan vol angstcomplexen zitten en ontzettend piekeren. Je hebt de neiging een bemoeial te worden. Je bent bekrompen, afhankelijk en veel te behoudend. Je hebt er moeite mee iets af te staan; je hebt altijd het gevoel dat men je daar min of meer toe heeft gedwongen. Je kan cynisch zijn, egoïstisch, wantrouwig, een huistiran, jaloers en vol misplaatst medelijden waar niemand iets aan heeft. Het getal 6 moet zich ervoor behoeden een te grote bezitsdrang ten toon te spreiden. Je moet leren te zien wanneer het beter is de ander met rust te laten, zodat hij leert voor zichzelf op te komen. Te leren: Inzien wanneer en waarom anderen met rust te laten.

 

Het getal 7 – Sleutelwoord: DE ANALIST – INNERLIJKE WIJSHEID.
Deze energie duidt op filosofie, overpeinzing, spiritualiteit of discussie, en bovendien isolement, studie en wijsheid. De 7 is de ware geestelijke vorser die aan zelfbespiegeling doet en die dol is op technische bijzonderheden en wetenschappelijk onderzoek. Jij bent geïnteresseerd in feiten. De 7 staat
ook voor innerlijke wijsheid en leiding geven en daarmee ben je spiritueel, intuïtief en over het algemeen vol geloof en vertrouwen. Jij houdt van stilte en rust om je heen, dan kan je denken over alles wat belangrijk voor je is en bij je
activiteiten let je in de eerste plaats op kwaliteit. Je bent evenwichtig en straalt innerlijke rust en vrede uit. Je bent volhardend en getuigt van vertrouwen. Je optreden is beschaafd; je beschikt over een zekere wijsheid en streeft naar perfectie. Het ‘laatste woord’ kan men bijna altijd van een 7 verwachten.
Jij bent dikwijls een expert op het terrein van zaken waarover je praat. Je bent bovendien edelmoedig en sensitief; je kan bijzonder goed geheimen bewaren.
* In negatieve zin is de 7 zwaarmoedig, ontoeschietelijk, sarcastisch, sceptisch, verward en verlegen; nerveus en bedrieglijk; het ontbreekt je ook aan vertrouwen. Je kan een dief worden en aan de drank raken. Je moet er tevens voor waken je te veel terug te trekken en een soort kluizenaar te worden.
Hoewel je er de voorkeur aan geeft alleen te zijn, moet je er wel voor zorgen om je dan niet eenzaam te gaan voelen. Je moet trachten anderen beter te begrijpen en jezelf losmaken van je angsten en depressies. Te leren: Anderen leren begrijpen; losmaken van angst en depressie.

 
Het getal 8 – Sleutelwoord: MATERIEEL SUCCES en PRESTATIEVERMOGEN

Deze energie duidt op geld dat -binnenkomt of eruit gaat – en de bijbehorende problemen. Dit is nog steeds de macht -of, indien de zaken slecht gaan, een verlenging van jouw negatieve verleden… Het getal 8 vertegenwoordigd de kracht op materieel niveau en daarmee succes op dit terrein. Dit succes komt tot stand via een goed vermogen tot oordelen, de nodige gaven en talenten om
de dingen in praktijk te brengen, tact en doelgerichtheid. De 8 toont ons materiële vrijheid, natuurlijk gezag, leiderscapaciteiten, praktische zin, onderscheidingsvermogen, zelfvertrouwen en -beheersing,
diplomatieke gaven en absolute betrouwbaarheid. Je bent beleefd en intelligent en jouw uitstekend onderscheidingsvermogen maakt je tot een ideale
criticus. De 8 komt het best tot zijn recht in de geld- en zakenwereld.
* Een negatieve 8 kan heel hard zijn, materialistisch en onverdraagzaam. Hij is een intrigant en een machtswellusteling. Je kan onder spanningen te lijden hebben en aan het piekeren gaan. Je bent zorgeloos, hebt geen onderscheidingsvermogen en verspilt je krachten; je wenst onder alle
omstandigheden erkend te worden. In het ergste geval ben je wreed, gewetenloos en tiranniek. Het getal 8 moet leren verdraagzaam en eerlijk te zijn en ervoor oppassen al te materialistisch te worden.
Te leren: Verdraagzaamheid en eerlijkheid; niet te materialistisch worden.

 
Het getal 9 – Sleutelwoord: MENSELIJK BEGRIP en VOLMAAKTHEID.
Deze energie duidt op het einde en de ontknoping, verlies en winst, en altijd op emoties. Het getal 9 is er om liefde te leren verspreiden op universeel niveau. Dit is helemaal niet zo onmogelijk als het misschien lijkt en zeker niet voor de 9.
Van nature ben je barmhartig en menslievend en aangezien je iets van een filantroop in je hebt, bewijst je jouw diensten volkomen onzelfzuchtig. Je bent spiritueel, romantisch en gevoelig. Je beschikt over magnetische aantrekkingskracht, intuïtie en verantwoordelijkheidsgevoel. Je werkt efficiënt, bent zeer coöperatief, creatief en onafhankelijk. Jij kent de diepere betekenis van het woord vrijheid en daarmee de waarde van tucht en beheersing; je hebt vele artistieke gaven en een brede kijk op de wereld en het leven. Jouw opdracht is eerst aan anderen te denken en dan pas aan jezelf; doe je dit, dan zullen
gezondheid, welstand en liefde jouw deel zijn. In vele gevallen wijst het getal 9 erop dat de andere cijfers reeds zijn doorgewerkt. Aangezien 9 een samenstelling is van de andere getallen, beschouwen we dit cijfer als het getal van de vervolmaking.
* Negatieve kanten van 9 zijn sentimentaliteit, gebrek aan praktisch inzicht, dagdromen, egocentriciteit, overgevoeligheid, wispelturigheid, verbittering, immoreel gedrag, vulgariteit, tactloos, koud en een onverschillig egoïstisch karakter. De 9 heeft dringend behoefte aan evenwicht; hij moet zijn gevoelens leren beheersen en zich een duidelijk doel stellen, iets wat van nature niet in zijn aard ligt. Te leren: Denk eerst aan anderen; evenwichtig worden; gevoelens beheersen; een duidelijk doel stellen.

““““““““““““““““““““““

 

DE MEESTERGETALLEN (hoekgetallen)
Dit zijn getallen die veel krachtiger zijn dan andere getallen, en die dus ook naar een zekere verantwoordelijkheid verwijzen; deze getallen verwijzen altijd naar een dienende opdracht. opmerking: verantwoordelijkheid, dienen, enz. wil niet zeggen dat je leven alsmaar opoffering vraagt, het zou haast het tegendeel moeten zijn. Genieten van al wat is, ook binnen jezelf, is levensnoodzakelijk.

 
HET GETAL 11: Hierbij is sprake van intuïtie, inspiratie en verwezenlijking en soms van spanningen

11: OPENBARING EN INSPIRATIE
De ware 11 beschikt over intuïtie en geestelijk inzicht. Jij bent vol vuur, zeer doelbewust en over het algemeen inventief en idealistisch. Je bent tegelijkertijd
een dromer en een mysticus, soms zelfs helderziend. Het getal 11 is elektrisch (vergelijk met Geest = elektronisch niveau) en het bezit een hoogspanning; jij bent in staat dynamische krachten te ontwikkelen. Intuïtief begrip, inzicht, leiderscapaciteiten en het vermogen snel een beslissing te nemen zijn
eigenschappen van de 11. Jij houdt van schoonheid, van muziek, poëzie en andere vormen van kunst. Je vertoeft graag in gezelschap van mensen die geestelijk een stimulerende werking op je hebben. Jij kan zelf een bron van inspiratie voor anderen betekenen. De 11 beschikt over grote macht en kracht; hanteert men dit niet bijzonder voorzichtig, dan komen al snel de negatieve zijden van dit cijfer naar voren. Het is dan onpraktisch, men leeft er wat doelloos op los. Je kan gierig zijn en lui en een totaal gebrek aan begrip vertonen. Jij bent in staat anderen jouw wil op te leggen. Je kan fanatiek zijn, hoogmoedig, oneerlijk en duivels in je optreden. De opdracht voor het getal 11 is: de mensheid volkomen onzelfzuchtig te dienen en daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk menselijk begrip te verwerven. Belangrijk is ook je stevig aan jouw idealen te houden opdat ze niet verloren gaan in deze materialistische wereld.

 

HET GETAL 22: Deze energie duidt op grote plannen en eventueel op gemeenschappelijke projecten.
22: DE BOUWMEESTER Deze vibratie ontwikkelt grootse plannen die tot ongelooflijke resultaten leiden. Jij wordt geïnspireerd door visioenen die je daarna in praktijk weet te brengen. Hier is sprake van kracht en macht op elk niveau, inzicht in de menselijke aard, doelgerichtheid En morele verheffing. Jij hebt organisatietalent, een haarfijn ontwikkelde intuïtie en je beschikt over
tact en kundigheid. Je bent de mensen welgezind, houdt van reizen, bekwaamheid en samenwerking. Hanteer je dit getal in zijn meest positieve zin dan kan je op elk terrein de positie van een meester analist verwerven.

Een negatieve 22 uit zich in een bombastische taal, hij klopt zichzelf voortdurend op de borst en bewandelt allerlei slinkse wegen om zoveel mogelijk geld te verdienen. Je bent onverschillig en moet je een ander een dienst bewijzen, dan doe je dit met grote tegenzin. Je lijdt niet zelden aan een
minderwaardigheidscomplex, je bent wraaklustig en vervalt soms tot zwarte magie en misdadige praktijken.De grote macht en kracht (van dit getal) zijn binnen jouw bereik, het is aan jou welk gebruik je hiervan maakt; want alles kan (in zekere mate) in positieve of negatieve zin aangewend worden. Net zoals de 11 staat de opdracht van de 22 ook hoofdzakelijk in het teken van: de mensheid
onzelfzuchtig te dienen.

 

HET GETAL 33: Deze energie duidt op de mogelijkheid de macht te nemen of een groep personen te leiden.

33: GEESTELIJK BEWUSTZIJN, KRACHT en MACHT
Het getal 33 is het machtigste van alle getallen en betekent bewuste geestelijke dienstbaarheid. Het is Liefde in de Goddelijke zin van het woord; wat dit betreft kent het geen grenzen. Absolute verdraagzaamheid, geduld en begrip; het in praktijk brengen van Universele wetten van harmonie, dienstbaarheid aan de mensen op het hoogste niveau met uitschakeling van elke vorm van eigenbelang, onthechting aan het materiële, dát is de 33. Dit getal kan de hoogste graad van geestelijk bewustzijn bereiken en de grootste inspiratie deelachtig worden; meestal is er sprake van ongelooflijke psychische kracht. Er is maar weinig dat niet binnen het bereik van de 33 ligt en hoe deze geweldige macht en kracht wordt gebruikt, is afhankelijk van de ziel die aan deze vibratie beantwoordt.

De negatieve aspecten van de 33 zijn dezelfde als die van de 6, maar dan geïntensiveerd en daardoor veel destructiever. (Een negatieve 6 kan vol angstcomplexen zitten en ontzettend piekeren; de neiging een bemoeial te
worden, bekrompen, afhankelijk en veel te behoudend. Je hebt er moeite mee iets af te staan; je hebt altijd het gevoel dat men je daar min of meer toe heeft gedwongen. Je kan cynisch zijn, egoïstisch, wantrouwig, een huistiran, jaloers en vol misplaatst medelijden waar niemand iets aan heeft. Het getal 6 moet zich ervoor behoeden een te grote bezitsdrang ten toon te spreiden.)Aangezien slechts oude en ervaren zielen met dit getal ‘gezegend’ worden, manifesteren de negatieve eigenschappen zich gelukkig maar zelden. Iemand die hiertoe toch vervalt, komt meestal vrij snel van zijn dwalingen terug.

De opdracht van de 33 is dat de persoon in kwestie tot het besef tracht te komen en zich volledig bewust wordt dat hij / zij inderdaad over een “meester ziel” beschikt; en daarmee dus over een enorme macht, kracht en kundigheid. Terzelfder tijd moet deze persoon ervan doordrongen zijn dat dit een
zeer grote verantwoordelijkheid met zich mee brengt. Deze verantwoordelijkheid gaat altijd samen met deze gave.

 

Advertentie

14 gedachten over “Uitgebreide Numerologie

 1. Een voorbeeld om wat inzicht te krijgen in Numerologie.

  Mijn naam en geboortedatum door een erkende Numeroloog kort uitgelegd.

  Jouw geboortegetal nr:9

  geboortegetal
  Je levensopdracht is om je onzelfzuchtig in te zetten voor je medemens en je te ontwikkelen in mededogen, geduld en tact ten aanzien van anderen. Streef naar kennis en wijsheid zodat je deze kunt delen. Je voelt anderen feilloos aan en kunt goed raad geven. Zorg ook goed voor jezelf door voldoende rust en ruimte te nemen. Bevrijd jezelf van oordelen en veroordelen door te zijn zoals je wilt dat anderen zouden zijn. Respect verwerf je door een dienstbare opstelling.

  energie Van dag tot dag nr:1
  Je bedenkt direct een oplossing. Je bent zeer creatief en weet anderen vaak te overtuigen van de noodzaak om dingen op een bepaalde manier op te lossen. In je zoektocht naar creatieve oplossingen kun je je ontpoppen als een ware pionier.

  energie Op langere termijn nr:7
  Je bepaalt een weg en neemt dan gracieus iedere hindernis die op je pad komt. Je hebt de flair om je doelen te bereiken. Je overziet het liefst de hele situatie voordat je de gulden middenweg kiest.

  energie Door de jaren heen nr: 1
  Op lange termijn weet je jouw plannen altijd te realiseren. Elk jaar gebeurt er wel iets indrukwekkends in je leven. Je komt sterk, onafhankelijk en vastberaden over.

  Like

 2. Cijfers en hun persoonlijke kenmerk vanuit oud chinees opzicht:

  1. Een, helemaal alleen en de bron van alles. De ultieme kracht
  2. Twee, het eerste van even en dus ook vrouwelijke cijfer. Opinie
  3. Drie, het eerste oneven cijfer, en dus het eerste mannelijke. Potentie
  4. Vier, het evenwichtige vierkante cijfer. Rechtvaardigheid
  5. Vijf, als resultaat van het samensmelten van drie een vrouwelijke cijfers. Huwelijk
  6. Zes, ook wel dubbel drie bevat het geheim
  7. Zeven, het geheim van de gezondheid, drie voor potentie en evenwichtig cijfer vier
  8.Acht, het geheim van de liefde, drie samengevoegd met vijf het cijfer van het huwelijk
  9.Negen, het geheim van harmonie, vijf voor het huwelijk met vier voor rechtvaardigheid

  Kleur van getallen..
  1-Rood
  2-Oranje
  3-Geel
  4-Groen
  5-Blauw
  6-Indigo
  7-Violet
  8-Zilver
  9-Goud

  Bron: http://kruidenmagie.jouwweb.nl/numerologie

  Like

 3. Deze uitleg is voor mij helemaal nieuw. Ik wist dat de betekenis van tijdstip 09:09 een betekenis kan hebben met het feit dat een bepaalde fase wordt gestopt. In mijn geval is dat ook zo. Vanochtend keek ik met ‘toeval’ op de klok en het was 09:09. op dat moment wist ik het nog niet, maar kort daarna kreeg ik goed nieuws en dat heeft te maken met het feit dat ik wil verhuizen. Heeft namelijk met geld te maken, en nu ik dat goede bericht heb ontvangen ben ik een (grote) stap verder om te kunnen verhuizen…

  Verder weet ik dat mijn geboortegetal 4 is. Het favoriete getal van mijn meest dierbare overledene was een 4. En het kan nog gekker. En dat meen ik oprecht.

  Beste Marianne, ik zie boven een lijstje staan met de cijfers en kleuren. De mijne begint met een 2. Dat betekent oranje? Kan ik dat zo bekijken?

  Vriendelijke groet,

  G.

  Geliked door 1 persoon

  1. Dat klopt G…
   Wanneer je naar 09.09 kijkt, zie je dat de nul iets afsluit wat helemaal rond is.
   In jouw geval is het een dubbele afronding en afsluiting om naar iets nieuws te door groeien, de één.

   Wat mooi dat je goed nieuws gekregen heb bij de tijdgetallen, proficiat 🙂

   In de engelen getallen staat de nul voor
   De nul houdt verband met gebed of meditatie en de
   allesomvattende Goddelijke Bron. God praat met je.

   De 9
   Je goddelijke levensdoel houdt in dat je dienstbaar
   bent door middel van je aangeboren talenten,
   passies en interesses.

   Dat klopt, dan is oranje je kleur bij 2, vermenigvuldig dit samen met je dierbare en je krijgt 4.

   Een andere mooie getallen reeks zijn de cijfercodes op je spirituele pad..
   https://marreiki.wordpress.com/2013/04/12/cijfercodes-op-het-spirituele-pad/

   Dit is ook een hele mooie 🙂
   https://marreiki.wordpress.com/2012/06/10/grondkleur-aura/

   Fijne avond en warme groet,

   Like

   1. Hallo Marianne,

    Wat is de reden dat ik het getal 2 moet vermenigvuldigen? Mijn geboortedatum is 29-09-1982. Dat houdt dus in: Oranje, goud,goud,rood, goud,zilver en weer oranje. Bij de nul staat geen kleur vermeld. Geboortegetal van mijn dierbaarste persoon die in de Hemel is, die had het geboortegetal 1. Want je moet de laatste twee getallen bij elkaar optellen en dan kom ik op 1.

    Vriendelijke groet, 😉

    Like

    1. Er is geen reden G…om te moeten vermenigvuldigen. Je zei in je vorig bericht dat je nummer 2 had en oranje kleur . Wanneer je deze energie verdubbelt, kom je uit op je geboorte getal en lievelings getal van je dierbare. Dat voelde ik bij je bericht 😉

     Warme groet terug

     Like

     1. Maar dan moet je toch ook de 9 -09-1982 doen?? Mijn geboortegetal is een 4. Me geboortedatum begint met een 2. En hoe kan jij dat voelen beste Marianne?
      De allermooiste foto van me overledene is rood\oranje achtig. Die blouse heb ik voor hem uitgezocht, de foto is niet door mij gemaakt. Maar die foto is prachtig en dat tijdens zijn sterproces.

      Heb je nog wat tips? Geldt de numerologie bijvoorbeeld ook voor liefde?
      En dan doel ik op mijn ‘prinses’ op het witte paard die ik nog ga tegenkomen.

      Een groet van 4 😉

      Like

      1. De energie van je dierbare versterkt jouw energie van de 2, vandaar ik de 4 aangeef, is heel erg goed voelbaar bij jou 🙂

       Het is een prachtige kleur oranjerood, geloof het direct dat een prachtige foto is.
       Koester het in je hart omdat je dierbare daar woont.

       Numerologie in liefdes relaties staan niet op mijn blog. Het mooiste is niet op zoek te gaan, zodat de ware onverwachts op je pad komt.

       Groet terug van een 9 🙂

       Like

       1. Is er hier een topic waarover je kan praten als je gedroomd hebt over cijfers \ getal? Ik droomde namelijk over een getal en op het net staan dingen die grotendeels kloppen. ( Tot nu toe )

        Ik weet niet of dit de juiste plek is Marianne, laat het mij aub even weten.

        Een groet uit het paradijs van Vrede,

        G.

        Like

        1. Er is net vers van de pers een artikel over getallen in dromen geplaatst.
         Zoek niet teveel naar verklaringen als veel je al bekend is. Zelf ben ik ook droomanalyste en getallen hebben een aparte verklaring nodig omdat het zoveel kan beteken.

         Like

         1. Hallo Marianne,

          Ik zal maar direct met de deur in huis vallen. Ik droomde over de 1 en de 2 of terwijl 12. Mijn eerste premonition was met het getal 12( ik weet het nog als de dag van gisteren. En dat is ruim 18 jaar geleden). Ook las ik dat de 1 en een 2 een betekenis hebben. Wat betreft de 1 klopt het aardig.

          Zie hieronder aub Marianne: Het grappige is dat ik onlangs nog een boekje heb gelezen over de Yin en Yang. En de 1 kan te maken hebben met een nieuw begin waarvan ik het nu snap. Eerst niet, omdat ik niet wist dat de cijfer 1 te maken kan hebben met een nieuw begin.

          Een
          Dit nummer staat voor individualiteit, het ego, leiderschap, originaliteit, een nieuw begin. Het staat tevens voor een hogere spirituele macht.

          Twee
          Twee duidt op balans, diversiteit, partners, de ziel en ontvankelijkheid. Het kan ook symbool staan voor dubbele zwakte of dubbele kracht. Er is dualiteit zoals in mannelijk en vrouwelijk, vader en moeder, ying en yang, enz.

          Vriendelijke groet,

          G.

          Like

  1. Numerologie is inderdaad heel leuk Marijke en het meest toepasselijk op je persoonlijkheid naast je geboorte horoscoop. Ieder getal een leven die nog te gaan zijn. hoeft niet altijd 😉 Soms is één het volmaakte nieuwe leven, hetzij op aarde als in de hemel.

   We bezitten wel veel dezelfde letters in onze voornaam, is dan gelijk aan elkaar 🙂
   Leuk dat je jezelf (h)erkent in numerologie.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.