Tzolkingolf Gele Ster


 

De golf van de gele Ster en de gele Zon is de dertiendaagse groeigolf voor de periode van 31 Januari tot en met 12 februari 2013

Vandaag begint de laatste golf, de 20e golf van  deze spin, de golf van de gele ster. Poortdag deze 13-daagse : de laatste dag : 12  februari.

De gele Ster golf is de laatste golf in de Tzolkin ronde die 260 dagen geleden startte met de rode Draakgolf (in mei 2012). Twintig dertiendaagse groeigolven hebben we, ieder op eigen-wijze, mogen ervaren en herkennen wat de energie ons wilde brengen. Elke Tzolkin ronde start met het thema Oervertrouwen en eindigt met het thema Onvoorwaardelijke universele Toewijding. Steeds opnieuw gaan wij deze weg. We halen op wat we hadden laten liggen, vergeten waren of eindelijk een beetje duidelijker is geworden. Op deze groeiweg wordt je meer en meer gesteund door synchroniteiten, waar je op mag leren vertrouwen. De keuzes die je maakt, zijn de keuzes die horen bij jouw persoonlijke groeiweg en geven zicht op jouw visie en manieren van Zijn. Je kunt deze weg ‘Het Pad Van Schoonheid’ noemen. Het Pad van Schoonheid is de weg van vertrouwen naar onvoorwaardelijk één-zijn en je evenwicht vinden in alle dualiteiten, polariteiten. Je mag dit Pad van Schoonheid op jouw eigen-wijzen en kunstzinnigheid vormgeven en jouw plek innemen in het Grote Geheel.  Het Pad van Schoonheid is daarmee ook een Middenweg! Het Midden vinden tussen alle uitersten.

hoedster van het licht 480x429 De Tzolkingolf van 31 januari  12 februari 2013: de gele Ster en de gele Zon

Het thema van deze golf is:  Gelijkheid is de balansbrenger van alle disharmonie. Waar je innerlijke werkelijkheid verandert, verandert ook je leven, houd je lichtje brandende…wees een hoed*ster van het Licht.

In ieder mens op aarde leeft een verlangen naar eenheid en geborgenheid. We zoeken naar een gevoel van compleetheid die we vermoeden te vinden door het opgaan in het grote Geheel. Dit geeft een grote drijfveer in het zoeken naar Harmonie. Het jaartal 2012 is voorbij. De mogelijke verwachtingen over een ‘andere en betere wereld’ zijn bij velen op de achtergrond geraakt en verruild voor nieuwe, opslokkende ervaringen. Het einde van het tijdperk is echter, voor wie het kan voelen, ook het begin van een Nieuw Tijdperk. De geboorte van het nieuwe tijdperk zal uiteindelijk de duisternis van de ‘oude tijd’ verdringen. Het mág en zal, zeker voor vele Nieuwetijdskinderen (Kinderen van het Licht) gaandeweg gemakkelijker worden om op Aarde te zijn, te delen en vooral behulpzaam te zijn.  De vele voorlopers zullen aarzelend hun kopje boven de grond uitsteken en hun ontwikkelde gaven  vanuit visie en helperschap  mogen vormgeven. Ieder mens zal nu  individueel, onafhankelijk mogen gaan werken aan de vorming van het innerlijke (ge)weten. De Zonnekrachten helpen om datgene wat je van binnen voelt aan het Licht te brengen en jouw eigen visie en waarheid te tonen.

 

De geboorte van het Nieuwe Tijdperk vraagt van iedereen nu bij uitstek de Middenweg te vinden tussen de vele uitersten die zichtbaar en onzichtbaar in de binnenwereld en de buitenwereld zijn. De bewegingen van de Zon en de bewegingen van de Maan brengen twee verschillende stromen voort.  De Zon zelf is de Bron van Licht-energie. De Bron die bewustwording in ons oproept, waardoor wij ontwaken voor onze innerlijke leiding. De Maan bezit geen eigen Lichtbron. Ze weerkaatst en fungeert eigenlijk als een spiegel die het Zonlicht, door de Maan getransformeerd, doorgeeft.

 

Dit veroorzaakt de disharmonie van deze tijd. De krachten van de Zon brengen herinneringen aan de Bron, voeden het innerlijk (ge)weten en groei in bewustwordingsprocessen. De Krachten van de Maan brengen emoties en onzekerheden waardoor een behoefte ontstaat om zekerheden te vinden in uiterlijke voorschriften, menselijke autoriteiten, geboden, regels, wetten en voorschriften.  Zoals de Maan als een spiegel fungeert, fungeren deze zekerheden als schijnzekerheden die op Macht en controle gebouwd zijn. De krachten van de Zon brengen aan het Licht dat Macht de illusie van veiligheid heeft die tot onderwerping en onderdrukking heeft geleid. De krachten van het Licht  zullen de schijnwerkelijkheden van het ego verschroeien. Emoties zijn de weg naar de herinneringen aan de Bron. Emoties zijn niet bedoeld om je als slachtoffer in te wentelen en je te laten vertroetelen door anderen. Beperkingen zijn kansen om te groeien, competitie is een ongelijkwaardige strijd waar nooit gerechtigheid uit voortkomt.

 

De oude alchemisten verwezen hier naar als de transformatie van ‘lood in goud’  Een zuiveringsproces van de oorspronkelijke oerkracht vanuit ons bekken tot het hoogste bewustzijn waartoe een mens in staat is. De Gouden Stad: het el Dorado  en het Goud staat symbool in de materiële wereld zoals de Zon van de Grote Geest.  Goud heeft in vele culturen naast een materiële waarde ook een spirituele waarde. Veel religieuze beelden en gebouwen zijn van (blad) goud. Voor de Maya’s was goud enkel van spirituele waarde. Goud was voor hen ‘de tranen van de goden’ en staat symbool voor de overvloed; de rijkelijke stroom die liefde is….

tweelingzielen  480x355 De Tzolkingolf van 31 januari  12 februari 2013: de gele Ster en de gele Zon                

De Zon en de Maan krachten werken als twee zeer fundamentele krachten in ons die verschillende behoeften geven.  De ene is gericht op jezelf zijn en jezelf worden. De andere behoefte is een verlangen om (weer) op te gaan in een groter geheel en je compleet te voelen.  Deze worstelingen met beide behoeften spelen gedurende onze hele ontwikkeling een cruciale rol, vooral in relaties zullen we hier keer op keer mee te maken hebben. Een verlangen naar harmonie, waarvoor je jezelf niet langer meer hoeft weg te cijferen en ieder mens op de eigen plek mag zijn wie hij of zij is, inclusief jezelf. Het verlangen naar geborgen-zijn in iets compleets zal echter niet verdwijnen. De druppel maakt de oceaan.

 

Er is geen werkelijk verschil tussen jouw leven en jouw keuzes en die van anderen. Ook al denk je misschien dat er maar één waarheid is en deze maar op één manier gevonden en geleefd mag worden. Kom los van die gedachte en doorzie je behoefte om anderen hierom uit de tent te lokken. Zie in dat ieder mens een eigen waarheid heeft en een eigen, persoonlijke weg heeft te gaan. Maak de keuze om elkaar in gelijkwaardigheid te ontmoeten en te delen van elkaars zoektocht en ervaringen. In gelijkwaardigheid kan de balans gevonden worden.

Er is in het leven geen andere zekerheid dan de zekerheid dat jij bestaat. Wij hebben de illusie dat we controle hebben over onszelf en ons leven. We proberen steeds opnieuw onze zelfverzonnen doelen te bereiken en een zin te vinden in ons bestaan. We werken hier hard voor, steunen anderen en maken onszelf ondergeschikt. We mogen leren en oefenen onszelf over te geven en de ‘schijncontrole’ los te laten. Het ‘kunst’licht  en b.v. koffie als pepmiddel hebben gezorgd  voor oneindige mogelijkheden. Voor het eerst in de geschiedenis waren we niet meer afhankelijk van het Licht in de Natuur, maar konden we zelf meesters van onze tijd worden. Kunstlicht ontregelde echter ook onze natuurlijke ritme, waardoor we verwijderd raakten van onze eigen Natuur, ons buikgevoel.

Alles is er al, je hoeft het alleen uit jezelf op te diepen, te herinneren wie je bent; laat jouw innerlijke Licht stralen. Er zijn veel Machten en Krachten op Aarde; de enige echte Macht is de hogere Macht. De kleine wil mag zich in dienst stellen van de hogere wil. Op deze manier kan het niet anders dan dat ook leiderschap een nieuwe ontwikkeling gaat doormaken.

boeddha natuur 480x642 De Tzolkingolf van 31 januari  12 februari 2013: de gele Ster en de gele Zon

De gele Sterenergie is verbonden met Venus; Venus is de godin van de Liefde. Venus geeft de behoefte aan om uitersten te verenigen en in evenwicht te brengen. Liefde ís in al haar schoonheid: gelijkwaardigheid. De al bewuste en zich herinnerde mens is ontwaakt en is niet meer te sluiten. Durf het aan om uiting te geven aan het gevoel van verbondenheid. Durf datgene wat jij diep van binnen weet en voelt onder woorden te brengen, te delen. Gelijkwaardig is gelijk in waarde!  Gelijkwaardigheid is respectvol, liefdevol, begripvol, bezielend en in staat gestalte te geven aan het gaan van het Pad van Schoonheid; de Middenweg tussen de schijnbare tegenstellingen in het leven. Wij zijn deel van de schepping, van de wereld en van de kosmos. Als zodanig zijn wij een inwoner van drie werelden. In onszelf te herkennen als het ego, het Hoger Zelf en de (materiële) aardse, fysieke krachten van familie en lichaam.  Alles is energie en gelijk aan elkaar en even waardevol!  De Zon straalt zonder uitzonderingen te maken en zonder oordeel voor alles wat leeft, het kan daardoor wel je zelfoordeel zichtbaar maken. In de imperfectie ligt de perfectie; het is goed zoals het is. Gebruik deze periode, kies er bewust voor,  om je verbindende, integrerende krachten harmonieus met elkaar te verbinden. Je kunt dit voelen in je lichaam; de aanhoudende emotionele zuiveringsprocessen kunnen een fysieke moeheid geven en/of gevoelens van disharmonie.

 

Het Pad van Schoonheid is de balans vinden waar het ego dienstbaar zal zijn aan het Hoger Zelf, zoals de Maan dienstbaar is aan de Zonnekrachten.  Moeder Aarde is heilig omdat zij ons leven geeft en wanneer wij sterven, keren wij naar haar terug. De Maya’s zeggen: Als maïskorrels worden wij in Moeder Aarde gezaaid. Liefdevol neemt zij ons op, in haar rusten wij. Moeder Aarde is Gods eigen Gezicht.  In oude tijden waren er overal op de wereld (moeder) godinnen. Zij vormden samen met de goden een harmonieuze eenheid en verdeelden de taken. Als de goden in harmonie leefden, was er voorspoed en geluk op aarde. Goden en godinnen waren niet alleen gelijkwaardig aan elkaar, ze werkten ook samen. De liefde tussen een god en een godin was erg belangrijk. Zij vormden vaste paren, net als hemel en aarde een vast paar is. Door de samensmelting van een god en een godin overstegen zij de polariteiten van het leven.

 

 

Ontvang de inspiratie en veranker het op aarde op jouw manier en volgens jouw waarheid en naar jouw visie. Deze verbindende, vrouwelijke krachten zullen in ieder mens en in de hele samenleving een nieuw licht laten schijnen. Het is de natuurlijke weg.

Op ander niveau maken we dit elk jaar mee: De donkere dagen, die ingezet zijn in November rond het St. Maartenfeest eindigen op 2 februari met het feest van Maria Lichtmis of Imbolc.  In het midden van deze 2x 40 dagen vierden we het Kerstfeest: de geboorte van het Licht in de Duisternis. Langzaamaan wordt het weer zichtbaar en merkbaar lichter buiten. De Zon wordt gaandeweg weer warmer en dit zullen we merken. De natuur zal ontwaken en voorzichtig de eerste tekenen van hoop geven.

download 250x250 De Tzolkingolf van 31 januari  12 februari 2013: de gele Ster en de gele Zon

Moeder Aarde stuwt  vanuit haar buik haar kinderen omhoog geholpen door de zonnekrachten.  Door de eeuwen heen is dit (vruchtbaarheid) proces verbonden met het vrouwelijke en/of is dit in een vrouwengestalte vereerd. Denk aan Vrouw Holle; In dit sprookje van komt het weefwerk tot stand tussen alle tegenstellingen in dienst van de Gouden Tijd die nu geboren wil worden. Je mag een instrument zijn in dienst van al-wat-is!

Bron: Maya Tzolkin

Reiki wijsheid


 

Een Waarlijk Meester

 

Een Waarlijk Meester is iemand die geen volgelingen om zich heen creeert

Een Waarlijk Meester is niet iemand die een ander nog iets leert.

Een Waarlijk Meester is iemand die zich immer richt op ieders Goddelijke vlam,

op ieders Goddelijk licht.

Een Waarlijk Meester leert een ieder op zichzelf te vertrouwen.

Een Waarlijk Meester laat je zien , dat alles zich van binnenuit zal gaan ontvouwen.

Een Waarlijk Meester wijst een ieder immer op de weg naar binnen.

Een Waarlijk Meester weet, dat alle veranderingen in jezelf zullen beginnen.

Een Waarlijk Meester is iemand die in mededogen naast je staat.

Een Waarlijk Meester is iemand die een ieder in zijn waarde laat, je niet overlaad met goede raad , maar steeds wijzend op je eigen innerlijke kracht, zonder dwang, zonder moeten, zonder een enkele vorm van macht.

Een Waarlijk Meester zal enkel de eigen ervaringen met een ander willen delen, omdat hij weet dat je alleen jezelf van binnenuit kunt helen.

 

Een Waarlijk Meester weet dat je alleen in Liefde naast iemand kunt staan, omdat iedereen zelf de weg naar binnen zal moeten gaan , maar waar zul je dan een waarlijk meester kunnen vinden, in Uzelf lieve mensen, door Uzelf wederom met de Bron te verbinden, want U allen zult een waarlijk meester zijn, wanneer je kunt accepteren en kunt loslaten Uw innerlijke pijn , wanneer Uzelf bewust wordt van Uw angsten, en waarom je nog zo strijd, zult U gaan ontdekken de kracht van de neutraliteit vanuit het loslaten zal een nieuwe stroom in Uzelf ontstaan, door in stilte van het moment te voelen, zullen steeds meer deuren voor U open gaan, dan zult U Uzelf van binnenuit kunnen helen en genezen.

Want alle antwoorden zijn reeds aanwezig en zult U halen uit Uw diepste wezen, dan zult U door Uw wijsheid, Uw kracht en Uw verworven inzicht Een Waarlijk Meester zijn verbonden met het Licht en de Universele energie van Reiki die door U heen mag stromen om het te delen.

reikihand

Emotionele chantage


 

Emotionele chantage
Vrouwen hebben de naam, maar mannen doen het net zo goed: emotionele chantage. Het komt nogal eens voorbij wanneer je een conflict met iemand hebt. Als iemand gebruik maakt van angst, verplichting en schuldgevoelens om je te manipuleren, is er sprake van emotionele chantage. Feitelijk is emotionele chantage een dreigement: “Als jij mij niet geeft wat ik wil, dan zal je lijden!”
Emotionele chantage is vaak een instrument dat heel subtiel werkt. Bovendien hebben vaak zowel de ‘dader’ als het ‘slachtoffer’ niet door wanneer er sprake is van emotionele chantage. … Hoe herken je emotionele chantage? Emotionele chantage is vaak lastig te herkennen. Het kan heel subtiel te werk gaan en inspelen op onze zwakheden. Emotionele chantage vindt plaats door middel van drie dingen: het opleggen van verplichtingen, dreigen en het aanpraten van schuld.
Opleggen van verplichtingen- Een goede dochter gehoorzaamt haar vader. Luister en gehoorzaam de baas. Ik verdien dit niet na alles wat ik voor je gedaan heb
Dreigen- Je moet dit doen want anders zal ik je verlaten, ophouden van je te houden, je afkeuren, etcetera.
Aanpraten van schuld- Ik heb heel hard moeten huilen en dat komt door jou. Als je bij me weggaat, zal ik…
Grenzen stellen Feitelijk zijn er maar twee wapens tegen emotionele chantage. Het eerste en belangrijkste wapen is om emotionele chantage te herkennen als het zich voordoet. Het tweede wapen is het stellen van grenzen.
Wanneer je doorhebt dat je partner (of je baas of iemand anders) emotionele chantage gebruikt om jou over te halen iets te doen of te laten, moet je goed weten waar je grenzen liggen. Een goed gevoel van eigenwaarde is hiervoor heel belangrijk. Het gaat namelijk om jouw leven. Maak die ander duidelijk wat jouw grenzen zijn. Een grens is een grens en die is niet rekbaar. Punt.
Niet buigen Het is vaak moeilijk om niet te buigen voor de druk van de ander om toch je grens te verleggen, maar dat kun je beter niet doen. Wanneer je om de lieve vrede toegeeft, neem je plaats op een zeephelling en kom je nooit meer terug op het punt waar je ooit stond.
Wijs je partner erop dat die gebruik maakt van emotionele chantage en dat je daar niet van gediend bent. Want zoals gezegd: het kan goed zijn dat je partner niet doorheeft dat hij of zij emotionele chantage-trucjes toepast om de zin te krijgen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Er is al veel geschreven over emotionele chantage, toch kan het belangrijk zijn om er even aan herinnerd te worden wat het inhoudt. Dat we onsniet  hoeven te laten chanteren, maar dat we het zelf ook onbewust kunnen doen door op het gevoel in te spelen of jezelf te mee laten slepen. Van groot belang is ook hoe sterk men in zichzelf staat en met chantage omgaat. Een moeilijke les die heel leerzaam kan zijn.
Laten we niet vergeten dat diegene die chanteert het eigenlijk uit onmacht doet omdat deze geen controle heeft over de situatie. Ze voelen zich machtig over anderen en willen hen naar hun hand zetten om hun gevoel van macht te kunnen versterken. Voordat je het beseft loop je vlug in de valkuil die uitgezet voor je en dan is het belangrijk om naar je gevoel te luisteren om geen slachtoffer te worden.
Heel herkenbaar ook voor mezelf, ken deze mensen mijn hele leven al..

Helpende hand


 

Leuk om te bekijken hoe een helpende hand als een reddingsvest kan werken en nog eens aanstekelijk is, alleen gebeurt het zelden zoals op het filmpje te zien is, wat is er mooier om elkaar te mogen helpen.

Paarden verwaarloosd


 

binnenland

Verwaarloosde paarden weggehaald op Texel

(Novum) – Bij een paardenhouder op Texel zijn dinsdag 33 paarden weggehaald. De dieren waren ernstig vervuild en verwaarloosd, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Inspecteurs van de NVWA troffen de paarden aan bij een hercontrole. De dieren waren ernstig ondervoed en tot hun buik besmeurd met mest. Ze hadden geen droge ligplaats en stonden in een veel te krappe stal. Een paard had bovendien een wond en een ander een ernstige ontsteking.

Bij de paardenhouder waren al eerder tekortkomingen geconstateerd. Hij is afspraken die toen gemaakt werden over een betere verzorging van de dieren niet nagekomen. Tegen de man wordt een proces-verbaal. De paarden zijn overgebracht naar een opvangadres.

even op Dinsdag 29 januari 2013 om 19:44:21

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gelukkig kwam de hulp niet te laat voor deze paarden, dat ze maar goed verzorgd en hersteld mogen worden door de opvang. Eigenlijk zouden deze paardenhouders geen dieren mogen bezitten. Weet waar je aan begint en verzorg je dieren goed, daar hebben ze recht op. Mooi