Waarheid


 

Waarheid is niet een geloof, het is pure intelligentie.
Het is een opflakkeren van de verborgen bronnen van je leven,
het is een verlichtende ervaring van je bewustzijn.
Maar je zult moeten zorgen voor de juiste omgeving vooraleer het kan gebeuren.
En de juiste omgeving is jezelf aanvaarden zoals je bent.

osho.jpg

Osho Zen

Grappige doordenkertjes


 

De bananenhandelaar is de pisang en de tabakshandelaar is de sigaar.De bakker verdient geen droog brood meer en de herenmode is de das omgedaan.
De lampenwinkeliers zien de toekomst duister in, en de scheepvaart is de wind uit de zeilen genomen.
Menig timmerman heeft er het bijltje bij neergelegd terwijl de kousenfabrieken er geen gat meer in zien. De horlogemakers zouden de tijd willen terugzetten en de confectie-industrie moet er een mouw aan passen.
De tuinders heeft men knollen voor citroenen verkocht en de binnenschippers zijn aan lager wal geraakt.
… De chauffeurs zijn de macht over het stuur kwijt omdat de wegen aan belasting bezweken zijn. De wielrenners weten niet meer rond te komen en de badmeesters kunnen het hoofd niet meer boven water houden. De bierbrouwers moeten uit een ander vaatje tappen en voor de bioscopen valt het doek.
De kwekers zitten op zwart zaad, de schoorsteenvegers komen op straat te staan en de stratenmakers kunnen wel op het dak gaan zitten.
De mijnbouw graaft zijn eigen graf en bij Rijnmond gaat de pijp uit.
De NS is het spoor bijster, de luchtvaartmaatschappijen vliegen de lucht in, terwijl de metselaars in de put zitten en de caféhouder het zat is.
De kapper zit met zijn handen in het haar, de boer is uit het veld geslagen en de helderziende schemert het voor de ogen. Zou het helpen als de wapenindustrie inzag dat er geen schot meer in zit?

Bron: onbekend

Jaarwisseling


 

Voor iedereen een fijne en goede jaarwisseling gewenst. Kijk uit met vuurwerk al steek je het zelf niet eens aan…voorzichtigheid is altijd geboden.

Eet en drink niet teveel zodat je een mooie sprong in het nieuwe jaar kan maken.

Wel eet smakelijk aan de oliebollen die een lekkernij zijn op deze laatste dag van dit jaar.

 

oud en nieuwjaar

Sterrenbeeld en elementen


 

STERRENBEELDEN ELEMENTEN OVERZICHT

Sterrenbeelden en Vier Elementen. In de Astrologie -je horoscoop- worden de 4 Elementen geduid, daar deze bij je Sterrenbeeld een belangrijke rol spelen. Er zijn 4 elementen: Vuur, Aarde, Lucht en Water die van invloed kunnen zijn. Zo zal een Vuurtype anders met mensen omgaan dan een Aarde-type. Een Luchtteken zal de wereld anders zien dan een Waterteken. Wil je weten welk element bij jouw Sterrenbeeld hoort? Kijk dan hier in het Elementen Overzicht

De 4 elementen

Vuur – Aarde  – Lucht – Water

 Vuur: Ram, Leeuw, Boogschutter
Vuur-mensen kunnen anderen met hun warmte en energie aansteken. Als dit element in uw kaart wordt benadrukt, vindt u het heerlijk om met iets nieuws te beginnen. Uw vertrouwen en optimisme vormen een inspiratiebron voor iedereen om u heen. Wanneer de nadruk op dit element ligt, bent u grootmoedig en gelooft u dat alles vanzelf goed komt. En door uw werkelijk positieve manier van denken, komt alles over het algemeen ook goed. Vuur-mensen zijn altijd stimulerend, moeten zelfstandig zijn en genieten van de spontane dingen in het leven. Ze hebben een uitlaatklep nodig voor hun creatieve vermogens. Diegenen bij wie het element vuur in de horoscoop ontbreekt, hebben waarschijnlijk een gebrek aan zelfvertrouwen en vinden het moeilijk om zich staande te houden tegenover andere mensen.
Ze schijnen het gevoel te hebben dat ze altijd naar anderen moeten kijken voor inspiratie en voelen zich vaak geïsoleerd van de ware dingen van het leven. Een te grote nadruk op het element vuur kan ertoe leiden dat het gedrag van een persoon wordt beheerst door zijn ego. Een dergelijk iemand moet te allen tijde in het middelpunt van de belangstelling staan en stort zich in nieuwe ondernemingen zonder rekening te houden met de gevolgen.

 Aarde: Stier, Maagd, Steenbok
Als in uw horoscoop het element aarde wordt benadrukt, betekent dat dat u ‘met beide benen op de grond staat’. U bent praktisch ingesteld en beziet de wereld vanuit uw lichamelijke zintuigen. Aarde-mensen willen hun inspanningen graag beloond zien met concrete resultaten. Ze zijn vastberaden, volhardend en geduldig in het nastreven van doelen. Andere mensen vinden hen erg doortastend, ordelijk en betrouwbaar. Aarde-types vinden het belangrijk om zich veilig te voelen en vandaar dat velen van ben vrij materialistisch kunnen zijn. Dit soort mensen kunnen ongetwijfeld goed overweg met verantwoordelijkheden in het leven en financiën. Een Aarde-type hecht veel meer waarde aan werkelijke ervaring dan aan een theoretische beschouwing. Er is een heleboel overredingskracht voor nodig om een Aarde-mens van richting te doen veranderen. Dat is ook de reden waarom ze soms goede kansen kunnen mislopen en niet snel risico’s zullen nemen. Als er niet veel aarde in uw horoscoop voorkomt, gaat u vermoedelijk aan uw lichamelijke behoeften voorbij of bent u geheel onpraktisch. Het is ook mogelijk dat u zich bewust bent van dit gebrek aan aarde en daardoor geobsedeerd raakt door details en strakke routines.

 Lucht: Tweelingen, Weegschaal, Waterman
We worden overal omringd door lucht en ademen allemaal dezelfde zuurstof in. Diegenen bij wie het element lucht in de horoscoop wordt benadrukt, begrijpen hoe belangrijk het is om met andere mensen om te gaan. Communicatie en het uitwisselen van ideeën is van cruciaal belang voor dit soort mensen. Ze zijn intellectueel, nieuwsgierig en hechten evenveel waarde aan ideeën als aan echte ervaring of voorwerpen. Deze mensen kunnen samenwerken met anderen en objectief blijven in moeilijke situaties. Als dit element in uw horoscoop wordt benadrukt, legt u graag verbanden tussen uw ervaringen en weigert u zich alleen maar te laten leiden door uw gevoelens of intuïtieve reacties. Wordt het element lucht in uw horoscoop te sterk benadrukt, dan is het mogelijk dat u geen beslissingen kunt nemen omdat u alle mogelijkheden kunt overzien. Misschien wilt u liever in uw hoofd leven, dan u inlaten met de warboel van het leven. Als uw horoscoop een gebrek aan lucht vertoont, is het moeilijk om onbevooroordeeld te zijn. U kunt u niet gemakkelijk uiten en anderen begrijpen u misschien verkeerd. Zulke mensen moeten inzicht krijgen in zichzelf door te luisteren naar de kritiek van anderen.

 Water: Kreeft, Schorpioen, Vissen
Water stroomt en neemt de vorm aan van zijn omgeving. Als het element water in uw horoscoop wordt benadrukt, hebt u een grote behoefte aan omgang met anderen. U gaat af op uw gevoel en intuïtie en kunt de sfeer en stemming van anderen meteen aanvoelen. U beschikt over een enorme verbeeldingskracht, genegenheid en mededogen. Water-mensen zijn ontzettend gevoelig en kwetsbaar.
Dit soort mensen vindt het soms moeilijk zelfstandig te blijven. Vaak trekken ze zich terug in zichzelf om te voorkomen dat ze gekwetst worden. Als dit element te sterk wordt benadrukt, leidt u uw leven via andere mensen en bent u emotioneel gezien veeleisend in uw relaties. Vertoont uw horoscoop een gebrek aan het element water, dan zult u vermoedelijk aan het belang van het gevoelsleven voorbijgaan. U vindt het wellicht moeilijk u te schikken naar de behoeften van anderen. Aan de andere kant kunnen dit soort mensen zich te veel met anderen bemoeien en schaamteloos sentimenteel zijn.

Onze persoonlijkheid wordt in wezen bepaald door het evenwicht tussen de elementen in onze horoscoop. Het is heel handig om te weten wat het overheersende element in de geboortehoroscoop van een ander is, aangezien dit zijn fundamentele driften, beweegredenen en gedrag zal bepalen. Door middel van ervaring weten we het hoofdelement van iemands karakter te herkennen zodra we iemand ontmoeten. Wij mensen doen erg lang over het leren van de soms moeilijke les dat niet iedereen hetzelfde is als ons, en dat iedereen anders tegen de dingen aankijkt.

De elementen verdeling

Veel lucht :
communicatie : goed kunnen opnemen van informatie en doorgeven van kennis.
Er is sprake van een bepaalde veelzijdigheid en objectiviteit.
gericht op praten, denken (analyseren) en op het leggen van contacten.

Veel Aarde :
geeft aan dat je een praktische kijk hebt op de wereld en een goed uithoudingsvermogen.
De echte ‘werker’. Zaken worden goed geregeld. Betrouwbaar, mensen kunnen op je
bouwen. Realist. Oog voor schoonheid en verhoudingen.
De ‘bouwer’, drang tot stabiliseren, vasthouden aan wat je hebt.

Zorgzaam en attent voor anderen. Dingen goed onderhouden.
Rust en zekerheid zijn belangrijk. Gedegen en ordelijk.
Zintuiglijk gericht ( houdt van lekker eten, mooie kleren, aanhankelijk, ontspannen, genieten)
Moeilijker kanten : Soort traagheid, niet zo snel tot aktie
overgaan. Moet aangezet worden door prikkels van buitenaf.

Veel water :
gevoelige persoonlijkheid, ontvankelijk voor sferen en invloeden van de omgeving,
naar binnen gekeerd,  rijke fantasie, projectie, subjectief weten.
Makkelijk te beinvloeden, zoekt het ‘wezen’ der dingen, heeft contact met het onderbewuste.

Is melancholisch (in tegenstelling tot de rationele luchtpersoonlijkheid). Kan dromerig zijn of schuw en
geeft zichzelf niet snel bloot. Stemmingen van anderen worden makkelijk overgenomen.
Wordt makkelijker gevoelsmatig geraakt door de wereld dan dat men er nuchter over nadenkt.
Kan goed stilstaan bij gevoelens en gebeurtenissen.

Veel vuur :
onafhankelijke persoonlijkheid, heeft veel zelfvertrouwen, is snel ontvlammend, enthousiast, veel gekke
invallen, pioniersgeest, bewandelt gemakkelijk nieuwe paden, is een geboren leider, voortrekker,
kan snel tot woede ontvlammen, driftig, eigengereid. Is beter in het opstarten van projecten dan in het
afmaken er van. Neemt graag het initiatief, is een voortrekker en is snel enthousiast.

De ontwerper, niet de bouwer. Uitdaging, gevecht, gaat de confrontatie aan, is een stuwende vernieuwende
kracht, kan oude weerstanden omverwerpen.
Geen volharding (enthousiasme weg of niet nieuw meer : einde actie)
Start graag iets op maar laat de rest aan anderen over. Te snel vooruit gaan, en soms te ongeremd.

De elementen combinaties

Lucht + aarde : Objectief ( weinig belangstelling, goed afstand kunnen nemen)
Vuur  + water : Subjectief (grote belangstelling in zaken,  grote persoonlijke betrokkenheid,
moeilijk afstand kunnen nemen van, doordouwer), emotioneel,
Aarde + Vuur  : Veel zelfvertrouwen. Directeur : Ondernemingslust, concreet en realistisch,
moed, doorzettingsvermogen , overwicht hebbend.
Aarde + Water : naar binnen gekeerd, vasthouden aan zekerheden zowel emotioneel als materieel.
Stilstaan bij wat je ervaart – wellicht te veel – vasthouden aan emoties.
Zorgzaam en meelevend.
Vuur  + Lucht : Naar buiten gekeerd – steeds nieuwe ervaringen opdoen – onrustig
Water + lucht : weinig IK gevoel – te meegaand – te aanpassend of te veranderlijk.

Bron: Astrologe Anneke Guis

Leven op zielsniveau


 

 

Uittreksel uit het boek: ”Zetel van de Ziel”

 Gary Zukav

 

 

 

Les 1. Evolutie

Hiermee wordt bedoeld de evolutie van de fysieke mens. De mens is geevolueerd van eencellig diertje in de zee, tot de complexe mens van nu. De verst geevolueerde is ook degene die de beheersing heeft over zijn omgeving als over alle anere organisme , daarin.
Op een dieper niveau begrijpen we dat iemand die een ander Hoger schat dan Zichzelf, een echt geevolueerd mens is.
Jezus gaf zijn leven voor anderen, hij was dus een van de meest geevolueerde mensen die we kennen.

Tot nu toe zijn we vijf-zintuiglijke mensen geweest. Door middel van onze vijf zintuigen zien we dat iedere actie een oorzaak is die een gevolg heeft. Wij zien de resultaten van onze intenties. Wij zien dat woede doodt en dat vriendelijkheid voedt.

Vanuit het gezichtspunt van vijf zintuigen, blijkt fysiek overleven het fundamentele criterium voor evolutie te zijn, omdat we geen ander soort evolutie zien. Hierdoor wordt angst de grondslag van het leven in de fysieke arena en denken we dat macht essentieel is om te overleven. Macht over anderen.

Geld is een symbool van uiterlijke macht, met geld kun je mensen overheersen.
Mensen aan de top worden gezien als het meest waardevol en de mensen onderaan het zwakst en meest kwetsbaar.
De strijd om macht vormt de kern van alle geweld.Er is geen verschil in de strijd om macht tussen landen en de strijd om macht tussen man en vrouw. Het is dezelfde dynamiek. Het is duidelijk dat het zien van macht als iets buiten ons, slechts pijn, geweld en vernietiging brengt. Zo zijn we tot nu toe geevolueerd.

Diepere inzichten laten ons een ander soort macht zien. Authentieke macht. Authentieke macht is niet te koop!
Deze macht maakt nooit een andere tot slachtoffer. Zij oordeelt niet. Zij ziet de zin van het leven. Een mens met authentieke macht is iemand die zo sterk is, dat het idee van geweld, hetzij fysiek, hetzij psychisch niet in hem/haar opkomt.

Deze mens ontwikkelt zich van vij-zintuidelijke mens tot multi-zintuigelijke mens. De waarneming van multi-zintuiglijke mens gaat uit boven de fyzieke werkelijkheid.

Deze mens kent het verschil tussen de persoonlijkheid en de ziel. De persoon;lijkheid is sterfelijk, de ziel niet
Als de ziel onsterfelijk is, kunnen we de doodsangdt loslaten. Als de angst verdwijnt, verdwijnt alle geweld.
Wanneer we erkennen dat we een ziel hebben/ziel zijn, dan is dat authentieke macht.

Les 2 KARMA

Je persoonlijkheid is voor de duur van een leven. Het is een ervaring voor de ziel
Elke persoonlijkheid, elk leven draagt bij tot de evolutie van de ziel.
Een leven als moeder, soldaat, dochter, priester. De ervaringenvan liefde, kwetsbaarheid, angst verlies en tederheid. De strijd met angst, uitdaging, leegte en jaloezie; alles dient de evolutie van de ziel.

Vanuit het gezichtspunt van de ziel zijn al har incarnaties gelijktijdig. Al haar persoonlijkheden bestaan tegelijkertijd. Daarom is het zo, dat loslaten van negativiteit in een van de incarnaties, alle incarnaties ten goede komt.
Na een incarnatie keert de ziel terug naar haar natuurlijke staat van mededogen, helderheid en grenzeloze Liefde.Dit is de context waarin onze evolutie plaatsvindt. Het steeds incarneren in het fysieke lichaam. De Aarde, onze leerschool.

De ziel kiest vrijwillig voor deze ervaringen, om zo geheeld te worden. De persoonlijkheid bestaat ui die van de ziel die genezing nodig hebben, samen met die kanten van de ziel, zoals mededogen ren Liefde, die zij beschikbaarv stelt voor het genezingsproces van dat leven.
De persoonlijkheid handelt niet onafhankelijk van de ziel. Hoe beter het contact met de ziel, hoe milder de persoonlijkheid. Dus hoe slechter de mens, des te minder contact is er met de ziel.
Een compleet mens is in balans, dan is er niet te zien waar de persoonlijkheid eindigt en de ziel begint.

Hoe geneest de ziel??
Door verantwoording te nemen voor je eigen leven! Voor al je daden. Voor elke handeling!
Achter iedere handeling, gedachte en gevoel zit een intentie en die intentie is een oorzaak die niet zonder gevolgen blijft. We worden voor elke handeling, gedachte en gevoel verantwoordelijk gesteld. We oogsten wat we gezaaid hebben.
De relatie tussen oorzaak en gevolg is de dynamiek van karma
Heeft niets te maken met m oraliteit. Moraliteit is door mensen gemaakt. Het universum oordeelt niet. Karma is de leraar van de mens.

Elke persoonlijkheid lost karma in en creeert karma, zowel positief als negatief.
Als een jong kind sterft, weten we niet welke overeenkomst er tussen de ziel van dat kind en de ziel van de ouders is gesloten, noch wat er geheeld moest worden door die ervaring. We voelen medeleven met de ouders maar kunnen deze gebeurtenis niet beoordelen, omat we niet weten wat er geheeld wordt.
Als we oordelen, creeren we negatief karma.

Gandi is in zijn leven verscheidene malen aangevallen. Hoewel hij bij twee gelegenheden bijna het leven liet, weigerde hij zijn aanvallers te laten vervolgen, omdat hij zag”dat ze deden “wat ze dachten dat goed was`.

Niet oordelende gerechtigheid is een vorm van inzicht waardoor je alles in het leven kunt zien zonder daarbij negatieve emoties te hebben. Niet oordelende gerechtigheid ontslaat je van de plicht rechter te spelen en daardoor negatief karma te creeren.

Les 3 EERBIED

De energie binnen het universum is neutraal en onpersoonlijk. Door acties van de mens worden reacties opgeroepen. Deze reacties zijn onze ervaringen, onze lessen die de ziel nog moet leren.

Wanneer wij iemand uit zijn evenwicht brengen door wat wij doen, zullen wij zelf in dit of een volgend leven die disharmonie voelen, Wanneer onze handeling een ander harmonie en kracht geeft, zullen we zelf ook harmonie en kracht gaan voelen. Zo ervaren we de gevolgen van onze daden en leren al doende verantwoording te nemen voor onze daden. De manier waarop de persoon handelt, bepaalt de aard van de ervaringen die voor de evolutie van de ziel vereist zijn.

Een van woede vervulde persoonlijkheid zal bijvoorbeeld op de moeilijkheden in het leven met woede reageren. Een van verdriet vervulde persoonlijkheid zal met verdriet reageren. Beiden zullen ervaren wat het resultaat is van hun reactie.

Iemand die kwaad is, maar toch eerbied heeft voor het leven, zal heel anders op moeilijkheden in zijn leven reageren dan iemand die kwaad is en geen eerbied heeft voor het leven
Iemand die eeried heeft voor het leven, zal nooit gewelddadig worden, zal het leven niet willen vernietigen en zal daardoor bespaard blijven voor de zware karmische gevolgen die zo’n actie oproept.

Als we vandaag eerbiedig worden verbeteren we daarmee de kwaliteit van onze ervaringen en berokkenen we het leven geen schade mee. We zouden wel dezelfde dingen leren op onze weg naar authentieke macht.

Wat is eerbied?
Eerbied is contact met de essentie van ieder mens, plant en dier. Het is contact met Gaia, de ziel van Moeder Aarde.Eerbied is ook gewoon dat je kunt accepteren dat het leven per definitie waardevol is.

Eerbied is niet hetzelfde als respect. Respect is een oordeel. Respect voel je wanneer je iets bewondert. Maar..wat in de ene cultuur bewondert wordt, kan in een andere cultuur als negatief worden ervaren. Sommige mensen kunnen dus respect hebben voor iets, waar andere totaal geen respect voor hebben. Maar als je voor een mens eerbied hebt, kan het niet anders, of je hebt het voor ieder mens.
Eerbioed is een begrip, maar een verheven begrip. Het leert je op een andere manier kijken naar alle ervaringen in Jouw leven en al het leven om je heen. Zonder eerbied handelt de mens uit eigen belang en veroorzaakt geweld en vernietiging.
Als wij het leven met eerbied beschouwen en ons evolutionaire proces begrijpen, ervaren wij het leven met ontzag en bewandelen wij Moede Aarde met een gevoel van dankbaarheid.
Eerbied is een perceptie van de ziel. Alleen de persoonlijkheid kan het leven zonder eerbied beschouwen. Als de persoonlijkheid contact heeft met de ziel kan zij het leven dus alleen maar met eerbied beschouwen. Een persoonlijkheid die eerbied heeft voor het leven beschermt de ziel tegen zware karmische lessen.

Wanneer je besluit om het leven met eerbied te benaderen, besluit je om een spiritueel mens te worden. Je bent bereid om te zeggen:”Dit is het leven, wij mogen het  geen kwaad doen”nen “dat zijn onze medemensen, wij mogen hen geen kwaad doen.
Ëen houding van eerbied is de sfeer waarin de multi-zintuiglijke mens evolueert. Zonder eerbied wordt de wereld kou, mechanisch en kaal. Het is niet natuurlijk voor ons om zonder eerbied te leven, om dat het ons scheidt van de funtamentele energie van de ziel.
Eerbied brengt automatisch geduld mee. Ongeduld is het verlangen om de eigen behoeften het eerst te bevredigen, i.p.v. oog te hebben voor de noden van anderen.

Les 4. HET HART

De logica die ons heeft geholpen bij het 5 zintuiglijke ervaren van de fysieke werkelijkheid heeft geen betekenis bij het begrijpen van de ziel en de energie van oorzaak en gevolg, die maakt dat de ziel steeds weer incarneert.

De logica en het begrip van de 5-zintuiglijke persoonlijkheid, hebben hun oorprong in de geest.  Zij zijn het product van het intellect. De hogere orde van begrip en logica, die op zinvolle wijze kan weergeven wat er in de ziel leeft, komt van het hart.
Het scheppen van deze Hogere Orde van begrip en logica vraagt grote aandacht voor onze gevoelens. De multi-zintuiglijke mens is gevoelig oor zijn emoties. De vijf-zintuiglijke mens heeft geen aandacht voor zijn gevoelens, omdat zij geen nut hebben bij het verzamelen van uiterlijke macht. Naarmate wij uiterlijke macht zijn gaan nastreven en uitoefenen, zijn wij gevoelens als nutteloze aanhangsels gaan beschouwen, net als keelamandelen, nutteloos, maar in staat pijn en functieverlies te veroorzaken. Zo heeft het najagen van macht tot het onderdrukken van emoties geleid.

De vijf-zintuiglijke mens bewondert de keiharde zakenman die werknemers ontslaat, omwille van de uiterlijke macht. De legerofficier wordt beloond omdat hij zichzelf en anderen de dood injaagt omwille van de uiterlijke macht!

Zonder ons bewust te zijn van onze emoties, weten we niet welke gevolgen kwaadheid, verdriet en vreugde veroorzaken. We kunnen dan geen onderscheid maken tussen onze persoonlijkheid en onze ziel. We kunnen dan geen mededogen hebben. en alleen bewustzijn van je gevoelens opent je hart,

Emoties zijn golven energie die door ons heen gaan. Je hiervan bewust worden is de eerste stap in het leren hoe onze ervaringen ontstaan. Je bewust worden van je emoties maakt je bewust van intenties. Ben je je niet bewust van je emoties, kun je geen eerbied voelen.

Eerbied is geen emotie, maar een manier van zijn. De weg naar eerbied is door je hart De weg naar eerbied is door je hart en aleen bewustzijn van je gevoelens opent je hart.
Als je wantrouwend bent en deze emotie niet (h)erkend van jezelf, zullen al je ervaringen door wantrouwen gekleurd worden. Je zult de handelingen van je medemensen op een negatieve manier interpreteren en op die manier je eigen wantrouwen gaan waarmaken. Deze persoon zal net zo lang situaties van wantrouwen creeren tot hij zich bewust wordt dat het wantrouwen van hemzelf is, dan pas kan hij er voor kiezen vanuit vertrouwen te gaan leven en zullen zijn ervaringen minder pijnlijk worden. Hij kan zichzelf gaan helen.

Een persoonlijkheid die niet heel is, verliest het contact met zijn ziel (De bron van Licht en Liefde) en leeft vanuit negativiteit (duisternis)

Duisternis is de afwezigheid van Licht en Liefde. Wij noemen het kwaad.

Een ziel/persoonlijkheid kan het tijdens een leven op aarde moeilijk vinden te kiezen voor het Licht. Bv door te kiezen voor boosheid ipv. voor vergeving, of te kiezen voor veroordeling ipv voor begrip.Zo verzamelt de ziel negativiteit’Als de ziel het lichaam verlaat blijft zij ogeven door die hoeveelheid licht die zij verworven heeft door de keuzen die zij maakte op aarde. Wanneer zij weer een persoonlijkheid creeert, is zij beperkt tot deze bron. Dit wordt een persoonlijkheid met weinig bewustzijn, iemand die angst als iets normaals beschouwt en op zoek gaat naar uiterlijke macht.

Wat is de juiste reactie op kwaad?

Kwaad is een afwezigheid van Licht en kan niet genezen worden door een afwezigheid. Afkleer van kwaad verergert het.

De afwezigheid van Licht veroorzaakt pijn voor de persoonlijkheid en de persoonlijkheid maakt zijn keuzes vanuit deze pijn. Wanneer je je hiervan bewust bent, kun je met mededogen reageren op de keuzes die zo iemand maakt. Mededogen is bewogen worden tot daden van het Hart en door de daden van het Hart. Tot de energie van Liefde en door de energie van Liefde

Wanneer je zonde mededogen tegen het Kwaad strijdt, kies je zelf voor het kwaad, de duisternis,
Kwaad is een afwezigheid van Licht en Liefde. Kun je een afwezigheid arresteren?
Kun je een afwezigheid vernietigen?

Les 5 INTUITIE

Het belangrijkste inzicht van de multi-zintuiglijke mens is, dat hij niet alleen is. De multi-zintuiglijke mens hoeft zich niet alleen door zijn eigen inzichten te laten leiden, omdat hij in contact staat met Hogere Intelligenties. Dit betekent niet dat hij/zij daarmee geen eigen keuzes meer hoeft te maken, maar wel dat hij/zij toegang heeft tot liefdevolle en onpersoonlijke hulp bij zijn/haar keuzes.
De vijf-zintuiglijke mens is ook niet alleen, maar is zich niet ewust van de hulp die gegeven wordt en doet er daarom ook geen beroep op. Deze mens leert door fysieke ervaringen en dit duurt veel langer.

De vijf-zintuiglijke mens die moet leren wat vertrouwen is, zal ervaren dat hij anderen wantrouwt. Dit wantrouwen zal misverstanden veroorzaken die leiden tot spanningen en vervelende ervaringen.

Als iemand niet in staat is vertrouwen te hebben, zal hij de woorden en daden van anderen verkeerd interpreten.
B.v. als een vrouw tegen haar man zegt dat zij naar een zakelijke bespreking moet, hoewel zij graag bij hem zou willen zijn, en de man kan haar niet vertrouwen, dan vat hij haar bedoeling misschien op al een afwijzing of als een teken dat haar werk belangrijker is dan hij. Dit als gevolg van zijn onvermogen iemand te vertrouwen.Wanneer de vrouw steeds onbegrip van haar man ondervindt, zal zij door haar gevoelens van teleurstelling, verdriet, frustratie en boosheid te man gaan afwijzen. Zo creeert de man datgene waar hij bang voor is.
Wanneer de man door zijn eigen wantrouwen zijn vrouw verliest, is dat geen straf voor zijn eigen wantrouwen. Het is een ervaring, die het gevolg is van keer op keer kiezen voor wantrouwen i.p.v. voor vertrouwen.
Ook hebzucht, egoisme, manipulatie enz. zullen door pijnlijke ervaringen omgevormd worden tot liefde en mededogen. Zo leert de vijf-zintuiglijke mens.
De multi-zintuiglijke mens leert sneller. Niet dat zij nooit pijnlijke ervaringen mee zal maken, maar zij zal sneller in staat zijn betere keuzes te maken. Hi/zij zal zijn intuitie gebruiken en daarop leren vertrouwen. Hij is zich bewust van zijn gevoelens. Zal zich steeds afvragen waarom viel ik dit? Waarom stoort dit mij? Waarom is dit pijnlijk voor mij?

De echtgenoot die niet kon vertrouwen, had zich kunnen fvragen: waarom raakt het mij wanneer ik hoor van een zakengesprek. Heb ik reden om haar te wantrouwen. Nee, het is een integere vrouw. Dan had hij misschien gehoord dat ze zei: ik ben liever bij jou.

Met iedere vraag die een mens stelt, vraagt hij hulp aan het universum. Vraagt hij help me het te zien en dan komt er hulp. De antwoorden komen niet altijd zoals je verwacht of zoals je zou willen, maar ze komen wel.
Soms in een droom, soms lijkt het een willekeurige gedachte, soms als voorkennis van iets dat later plaatsvindt. Soms komt het antwoord van een persoon waar je het helemaal niet van verwacht

Het is wel nodig, je iedere dag van je emotionele last te ontdoen, zodat je een positief mens wordt en daardoor ook een gezond lichaam creert. Kijk naar je emoties, maar laat je er niet door leven.

volgen? Plotseling weet je het antwoord.

Door naar zijn intuitie te luisteren, leert de multi-zintuiglijke mens bewust “De Waarheid”kennen en ervaren.
Een persoonlijke waarheid is besmet door emoties. Een onpersoonlijke waarheid
is voor iedereen hetzelfde en die hebben we nodig om te groeien, om een sterkere en krachtiger persoonlijkheid te worden.
Wij hebben Waarheid net zo hard nodig om te groeien als vitamines, genegenheid en liefde.
De persoonlijkheid is nooit van haar ziel gescheiden. De ziel en haar persoonlijkheden worden voortdurend bijgestaan en begeleid met onpersoonlijk mededogen en wijsheid. Dat geldt zowel voor de vijf-zintuiglijke mens als de multi-zintuiglijke mens, alleen is de vijf-zintuiglijke mens zich niet bewust van haar ziel, noch van de leiding die zij van haar Hoger Zelf en Hogere Zielen krijgt.

Les 6. LICHT


De ziel is niet fysiek. Ze kan niet rationeel bewezen worden. Het Hoger Zelf is ook niet fysiek, toch is zij de volledig ontwaakte persoonlijkheid

Wat is niet fysieke werkelijkheid
Niet fysieke werkelijkheid is je thuis. Je bent uit de niet-fysieke werkelijkheid gekomen en je zult er naar terugkeren. Het grootste deel van ons woont ook nu in de niet-fysieke werkelijkheid en evolueert daar.

Het meeste contact met andere mensen gebeurt op het niet-fysieke vlak. Als je met genegenheid aan iemand denkt die jou heel na staat, verander je de kwaliteit van je bewustzijn en dat draagt bij aan zijn energiestelsel.

Wij wisselen energie uit met iedereen die ons na staat, eigenlijk met iedereen waarmee je echt contact hebt. Op deze manier worden anderen beinvloedt door je intenties.

Hoe gebeurt dit?
Je bent een Lichtstelsel net als alle wezens. De frequentie van je Licht hangt af van je bewustzijn. Als je iets verandert aan je niveau van bewustzijn, veranderje iets aan de frequentie van je Licht
Als je besluit iemand te vergeven die je iets heeft aangedaan, ipv die persoon te haten, verander je iets aan de frequentie van je Licht.

Emoties zijn energiestromen  met verschillende frequenties. Negatieve emoties zoals haat, afgunst, minachting en angst, hebben een lagere frequentie en minder energie dan positieve emoties zoals genegenheid, vreugde, liefde en mededogen.

Wanneer wij woede vervangen door vergeving, verhogen wij de frequentie van ons Licht en krijgen we meer energie. Wanneer iemand wanhopig is en angstig, dan voelt hij zich leeggezogen, terwijl iemand die blij is, overloopt van energie en zich uitgelaten voelt.

Gedachten roepen emoties op. Door je gedachten te kiezen en te selecteren bepaal je de kwaliteit van je Licht(energie). Je bepaalt daarmee ook welk effect je daarmee op anderen zult hebben en de aard van je ervaringen in je leven.

Licht vertegenwoordigt bewustzijn. Wanneer we iets niet begrijpen “laten e er ons licht op schijnen”. Bij een plotselinge ingeving “gaat ons een licht op”.
Iemand die volledig bewust is, is “verlicht”.

Fysiek licht is niet het Licht van je ziel. Fysiek licht verplaatst zich met een bepaalde snelheid Het kan niet sneller. Het Licht van je ziel is onmiddellijk. Er zit geen tijd tussen de liefdevolle intentie van een dochter jegens haar vader en het moment dat haar vaders ziel die intentie opvangt.

Energieën die van je ziel uitgaan (liefde en mededogen)hebben onmiddellijkheid. Energieën die van je persoonlijkheid uitgaan volgen de weg van het fysieke licht.
Angst is niet van de ziel maar van de persoonlijkheid.
Een ziel kan verward zijn en van het Licht afgewend, maar de ziel ervaart geen angst. Angst hoort bij de persoonlijkheid en is daarom aan plaats en tijd gebonden.
Onvoorwaardelijke liefde hoort bij de ziel, is onmiddellijk, universeel en niet gebonden. Zendt Liefde uit en er is onmiddellijk effekDoor meer Licht/Liefde toe te laten gaan we vibreren op een Hogere Frequentie. We volgen dan het verticale pad. Het pad van Helderheid en spirituele groei.

Het horizontale pad is het pad dat de persoonlijkheid bevredigt. Het vergaren van materiele zaken bevredigt de persoonlijkheid, maar ze zijn van geen nut voor spirituele groei.

Iemand die een relatie wil om zijn eigen behoefte te bevredigen, zoals emotionele, sexuele of materiele behoeften, zal merken dat alle relaties in essentie gelijk zijn, dat de mensen in het leven vervangbaar zijn. Dit is het horizontale pad.

Het hebben van een diepgaande relatie getuigt van bewustzijn en zorg voor de ander. Dat is het verticale pad.

Je kunt natuurlijk van alle situaties leren. Vroeg of laat volgt iedere ziel het verticale pad. Het verticale pad begint met het besluit dat pad bewust te volgen.

Les 7 INTENTIE

Er stroomt voortdurend energie door je heen, die binnenkomt door je kruin en vandaar door je lichaam naar beneden gaat. Je bent geen statisch systeem. Je bent een dynamisch wezen van Licht dat elk moment de energie die door je heen stroomt vorm geeft. Je doet dit met elke gedachte, met elke intentie. Het Licht dat doot je heen stroomt is Universele Energie. Jij, jouw persoonlijkheid, geeft dat Licht vorm.
Jouw gedachten, gevoelens en daden geven vorm aan dit Licht. Zij weerspiegelen je persoonlijkheid.
Door bewuste keuzes te maken, vernader je zowel je energie, als je persoonlijkheid. Het verlangen alleen om iets te veranderen is  niet genoeg, daar heb je je wil bij nodig.

Een verandering begint bij de intentie. Is de intentie oprecht, zul je daardoor inzichten verkrijgen.

Als je bijvoorbeeld een relatie hebt die niet harmonieus is en je zou willen dat die anders was verander het verlangen alleen je relatie niet. Als je oprecht je relatie wilt veranderen, begint de verandering bij de intentie om die te veranderen. Hoe de relatie verandert hangt af wat je intentie is.

Als je wilt dat je relatie harmonieus en liefdevol wordt, zal die intentie je inzichten geven. Zij zal je de liefde van de ander laten zien, of het ontbreken ervan. Zij zal je opnieuw doen richten op harmonie en liefde, zodat je duidelijk gaat zien, wat er nodig is om je relatie te veranderen en of dat haalbaar is.

Als je de relatie wilt beëindigen, zal deze intentie rusteloosheid veroorzaken. Je zult je irriteren aan de ander. Je sluit JeZelf af voor de ander en stelt je open voor een nieuwe relatie. Je Hoger Zelf is dan al begonnen een andere partner te zoeken.

Als je intenties in strijd zijn met elkaar, voel je je verscheurd, omdat beide dynamieken in werking worden gezet.
Als je je niet van je intenties bewust bent, wint de sterkste.
Het kan zijn dat je bewust de intentie hebt om iets aan je huwelijk te doen, maar ere onbewust en eind aan wilt maken. Als onbewuste intentie sterker is (de relatie verbreken) dan de bewuste (de relatie redden) zal de dynamiek van rusteloosheid,ontevredenheid, enz. het winnen en zal je relatie stuklopen.
Is de bewuste intentie sterker, zal de relatie standhouden en liefdevoller worden.

Zijn beide intenties even sterk, ontstaat er een versplinterde persoonlijkheid. Een persoonlijkheid die vecht met zichzelf. Zij is zich niet bewust van de delen in zichzelf die strijden.Een versplinterde persoonlijkheid is angstig. Zij is bang van die aspecten in zichzelf, die bedreigend zijn voor wat zij zoekt en wat zij heeft bereikt.
Het is iemand die ongelukkig is met de situatie waarin hij/zij leeft, maar bang is om iets te veranderen. Angst voor het onbekende.
Deze angst veroorzaakt emotionele pijn, spanning. Deze persoon wordt geestelijk en/of lichamelijk ziek.

Je creëert dus je werkelijkheid door je intenties. Naarmate je je beslissingen in je leven meer bewust, verantwoord en wijs neemt, worden je opvattingen een weerspiegeling van je beslissingen. Dan is er ook geen strijd tussen bewuste en onbewuste intenties.

Dus door het nemen van beslissingen komen ervaringen tot stand. Niet alleen op het persoonlijke vlak, maar ze zetten processen in werking, die alle aspecten van het leven beïnvloeden.

Je beslissingen hebben het meeste effect op je persoonlijke leven, daarna je familie, je werk, de stad waar je woont, het land en uiteindelijk de aarde, de hele mensheid. De leefomstandigheden op de aarde worden gevormd door de beslissingen van haar bewoners.

Als je deze structuur als een omgekeerd piramide bekijkt, met jous persoonlijke werkelijkheid onderaan en iedere laag daarboven persoonlijker en breder, is de bovenste laag het onpersoonlijkst en het breedst

Áls individu heb je deel aan groepservaringen en tegelijkertijd blijf je individu. Zoals je tegelijkertijd man, vader en echtgenoot bent. Je kunt een individuele ervaring hebben als vader, terwijl je deel uitmaakt van een voetbalteam(groepservaring)

Zo draag je bij aan de evolutie van elke groep waar je deel van uitmaakt.

De werkelijkheid van iedere individu wordt geschapen door zijn eigen intenties en die van anderen.

Neem dus iedere beslissing in je leven heel bewust!!!.

Les 8 INTENTIE 2

Je bent het produkt van het karma van je ziel. Je karakter en je talenten waarmee je geboren bent, heeft je ziel nodig om haar lessen te leren. Wanneer je je lessen leert in dit leven, zullen bepaalde karaktertrekken verdwijnen en komen er andere voor in de plaats. Als je merkt dat boosheid je niets oplevert, zal die boosheid geleidelijk verdwijnen en zul je een mildere persoonlijkheid worden. Wat je vroeger kwaad maakte, roept nu andere reakties op.
Zo groeit de persoonlijkheid van de ziel. Persoonlijkheden groeien in de tijd (een leven), zielen groeien in de eeuwigheid.

Je intenties weerspiegelen je karakter en je karakter weerspiegelt je intenties.

De twee  fundamentele emoties van de mens zijn : liefde en angst

Woede, wrok, pijn en wraak zijn uitdrukkingen van angst, evenals schuldgevoel, spijt, schaamte en smart. Het zijn energiegolven met een lage frequentie. Ze geven gevoel van leegte, zwakheid en uitputting. Een gevoel van : het leven niet aankunnen,

Vertrouwen in het leven is een uitdrukking van liefde. Energie van de hoogste frequentie. Ze geeft levendigheid, een stralend humeur en blijheid.

Ben je dus bewust waar je voor kiest. Je keuze maakt je ervaring,

Je kunt bijvoorbeeld wel gezelschap en warmte zoeken, maar als je onbewuste bedoeling is mensen op een afstand te houden, zullen ervaringen van afwijzing en pijn keer op keer op je pad komen, tot je merkt dat je deze ervaringen zelf oproept. Dus zul je besluiten in harmonie en liefde te gaan leven. Je trekt dan energiegolven van een hoge frequentie naar je toe. Dan zul je merken dat liefde alles heelt.

Deze reis kan vele levens duren, maar uiteindelijk wordt iedere ziel “liefde”.

Het is de helende reis van de menselijke ziel. Het is de cirkel van : karma-persoonlijkheid-intenties+energie-ervaringen-reacties-karma enz.

Het karma van de ziel bepaalt de persoonlijkheid. Het bepaalt hoe de persoonlijkheid het leven vorm geeft, welke ervaringen worden gecreëerd. Welke keuzes worden gemaakt.
Vanuit welke intentie. Vanuit een intentie van angst en twijfel of vanuit vertrouwen. De reactie van de persoonlijkheid op een ervaring schept positief of negatief karma.
Wanneer de ziel terugkeert en de personlijkheid achterlaat wordt vanuit het opgebouwd karma een nieuwe persoonlijkheid gevormd, die weer andere lessen gaat leren diede ziel nodig heeft.
De keuze is dus: leven vanuit liefde of vanuit angst. Leren door bewustwording, bewuste keuzes of leren door pijnlijke ervaringen.
Iedere intentie brengt Licht, energie in beweging. Dit gebeurt, of je je er van bewust ben of niet. Je schept ieder moment. Elke gedachte, elk woord, elke daad draagt bewustzijn en is daarom een intentie die meer of minder Licht creëert.

Als je aandacht geeft aan de zwakke kanten van anderen, aan hun fouten en tekortkomingenhaal je jezelf neer tot de energiegolven van minachting, woede en haat, die een lage frequentie hebben. Je schept afstand tussen jou en de anderen
Als je anderen bekritiseert met de bedoeling ze te kleineren schep je negatief karma.
Als je je aandacht richt op de kracht van anderen, op hun deugden, maak je golven van waardering, acceptatie en liefde actief in jezelf, die een hogere frequentie hebben.
Jouw energie en invloed stralen onmiddellijk uit van jouw ziel naar een andere ziel. Je hebt meteen een positieve invloed op de ander.

Je kunt geen mededogen hebben met de ander, als je het ook niet hebt met jezelf, en andersom. Wanneer iedereen liefdevol is voor zichzelf en voor de ander, wordt de hele wereld liefdevol. Wij trekken zielen aan van gelijke frequentie. Zend liefde en je ontvangt liefde.

Je wordt wat je intentie is. Als het je bedoeling is zoveel van het leven en anderen te pakken als je kunt, als je denkt aan nemen in plaats van geven, schep je een werkelijkheid die die bedoeling weergeeft. Je trekt zielen aan met dezelfde frequentie en samen scheppen jullie een werkelijkheid van nemen. Je ziet mensen om je heen als persoonlijkheden die nemen. Je vertrouwt ze niet en zij vertrouwen jou niet.

Creëer je eigen leven en kies voor vertrouwen in plaats van angst.

Les 9 KEUZE

Het middelpuntvan het proces van evolutie is keuze. Iedere keuze die je maakt is een keuze van intentie. Als je bijvoorbeel de keuze maakt je mond te houden in een bepaald situatie kun je daarmee de bedoeling hebben te straffen, mededogen te hebben, wraak uit te lokken, geduld te tonen of lief te hebben. Als je de keuze maakt flink van je af te spreken, kun je daarmee dezelfde bedoeling hebben.
Een versplinterde persoonlijkheid heeft verschillende karaktertrekken. Een deel kan lief en geduldigmzijn, een ander wraakzuchtig en weer een ander menslievend of egoïstisch. Als je je niet bewust bent van al deze aspecten in jezelf, wint het sterkste deel. Het sterkste deel creëert je werkelijkheid.

Je kunt je intenties niet bewust kiezen voordat je je bewust bent geworden van alle verschillende aspecten in jezelf. Als je je niet van ieder deel van jezelf bewust bent, zul je merken dat je iets zegt of bedoelt, terwijl je iets anders wilde zeggen of bedoelde.. Je wilt je leven een bepaalde richting op laten gaan en merkt dat het een andere kant opgaat. Je wilt pijnlijke ervaringen die je vaak hebt vermijden en ze blijven zich herhalen. Je blijft vastzitten in een oud patroon.
Je hebt het gevoel dat je geen macht hebt ovet je eigen leven.
Hoe krijg je macht over je eigen leven. Hoe krijg je authentieke macht?

Je krijgt authentieke macht door het maken van verantwoorde keuzes. Een verantwoorde keuze, houdt rekening met de gevolgen van iedere keuze. Kies ik voor de ontwikkeling van mijn ziel of bevredig ik de behoefte van mijn persoonlijkheid.

De pertsoonlijkheid is in zichzelf geinteresseerd. Zij is niet altijd verantwoordelijk zorgzaam of liefdevol.
De persoonlijkheid ziet macht als iets buiten zichzelf. Zij denkt in termen van concurrentie, bedreiging, winst en verlies.
De ziel is energie van universele liefde, wijsheid en mededogen. Zij creeert door middel van deze energieën.
Wanneer je bewust bent dat je meer bent dan je persoonlijkheid, dat je Ziel bent, hef je de kloof tussen de persoonlijkheid en de ziel op. Dan begin je authentieke macht te ervaren.

Een versplinterde persoonlijkheid is niet tevreden. Zij kan op een bepaald moment wel tevreden zijn, maar even later kan zij angstig zijn of boos. Dat is de worsteling tussen strijdige aspecten. Ben je je hiervan bewust, dan ben je in staat om bewuste keuzes te maken. Want dan laat je de gevolgen van iedere keuze meespelen.
Dit is niet altijd gemakkelijk. Maar als je de gevolgen overziet voor een keuze uit angst, wode of egoïsme, maakt het makkelijker te kiezen voor liefde en mededogen.

Een versplinterde persoonlijkheid die zich bewust is van haar versplinterdheid, creëert geen negatief karma. Je hebt dan te maken met Verleiding!
Verleiding laat je valkuilen zien en geeft je de kans bewust te gaan kiezen. Elke verleiding is een kans voor de ziel zonder karma te creëren, om direkt te groeien door een bewuste keuze.

Verleiding is het Lucifer-principe. Lucifer=Lichtdrager
Zij verleidt de accountant tot diefstal, de leerling tot spieken, de echtgenoot tot overspel, de mens tot uiterlijke macht.

Wanneer je door de uiterlijke omstandigheden verleid of bedreigd wordt, lever je macht in. Die uiterlijke omstandigheden krijgen macht over je. Wanneer je je niet laat verleiden, kom je in je kracht, creëer je authentieke macht. Kies je voor het verticale pad in plaats van het horizontale pad

Authentieke macht wordt steen voor steen, keuze voor keuze opgebouwd. Zij ontstaat niet door bidden of mediteren. Zij moet verdiend worden.

Wanneer je bewust graag wilt groeien, bewust wijs wilt worden, doe je bewust een beroep op die delen van je die niet heel zijn, om naar voren te komen (Het licht erop laten schijnen).
Wanneer je deze delen bestrijdt, boeten zij aan kracht in.

Als je besluit dat je niet kunt weerstaan aan een verleiding, geef je JeZelf in feite toestemming om onverantwoordelijk te zijn.

De reis naar heelheid vereist dat je eerlijk, open en moedig in JeZelf kijkt, wat je waarneemt, waar je waarde aan hecht en hoe je handelt. Pas dan kun je juiste keuzes maken.

Gary Zukav

Harde lessen


 

Harde lessen.

Afgelopen dagen weer een harde les geleerd en deze was nodig om weer helemaal in mezelf terug te komen en niet met anderen mee te gaan die spelletjes spelen met mensen.Toen de les begon stond ik letterlijk en figuurlijk op m’n kop, pijn die niet beschrijflijk is, gaat dan dwars door je heen. Op die momenten kun je geen heldere inzichten ontvangen of zien dan alleen de emotie te ondergaan.

Tot het moment in jezelf aanbreekt en het inzicht als kristalhelder glas valt, je ziet het mooiste van binnen uit. Intuïtie, gevoel en je innerlijk gaan spreken, je mag jezelf hulp geven, een zetje om je eigen in jezelf terug te mogen plaatsen. Ook dan sta je open voor ”onzichtbare” hulp die je extra steuntje geeft uit onverwachte hoek.

En dan?…..ja dan mag je dankbaar zijn voor de harde les die eigenlijk wonderschoon is en op je pad komt door het te ontvangen. Door vooral naar jezelf te blijven kijken en luisteren, niet met anderen mee te gaan die je op een vals spoor willen zetten. Deze les was hard, maar minder pijnlijk en verzachtend omdat ik meer in m’n eigen kracht sta in mijn hooggevoeligheid.

Zo zie je maar dat iets wat negatief lijkt juist wonderlijk mooi mag zijn, en ben je juist deze mensen dankbaar achteraf,  dan bedank je voor de geleerde les en dat zij een leermeester zijn voor even.. ik  mocht mijn eigen wonden  helen uit liefde voor mezelf. Weer de vrijheid mag voelen als een wind van een frisse adem van energie door hart, ziel en lichaam heen..

 

Note:

Misschien zijn er lezers die denken…dat mens is maf om pijnlijke lessen als wonderschoon te zien, voor mezelf zijn het tekenen om door te kunnen groeien op m’n spirituele pad.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Heel frappant is nadat deze tekst gisteren geschreven was, en ’s avonds een boodschap op mijn pad kwam via workshop waar ik nu mee bezig bent. Toeval bestaat niet behalve dat alles op je pad komt wanneer het nodig is. Het is voor mezelf een bevestiging dat deze les niet voor niets is geweest.

Boodschap:

‘’Je zult op je pad worden getest, duisternis in vermomming van het licht ontmoeten, observeer goed. Blijf dicht bij jezelf, niet alles is licht al denk je van wel. Weet dat mensen van wie jij meent dat ze licht brengen, jou tot je grote verbazing kunnen verraden of zelfs je bejegenen met wrok of jaloezie. Wees wijzer, zie hun lessen  en blijf je eigen pad doorlopen’’…Natuurlijk kan iedereen zo’n boodschap krijgen, alleen voor mezelf was het synchroon.

De bedoeling van deze tekst is om de mensen en lezers mee te geven dat harde lessen ook anders bekeken kunnen worden.

 

Marianne

Dubbele gezichten


Dubbele gezichten.

Wie dit leest zal wel denken ”dubbele gezichten”? hiermee wordt bedoeld, mensen die een dubbele of zelfs meerdere gezichten hebben. Ze praten of schrijven met steeds een ander gezicht naar verschillende mensen. Ze zijn goed in mensen op een verkeerd been te zetten om hun ware aard te verbergen.

Listig en gehaaid gaan ze te werk zodat bijna niemand door heeft welk spel ze spelen. Wanneer ze gaan merken dat je hen door gaat krijgen, zullen ze gaan zaaien en stoken in je relaties die zij ook kennen uit jaloezie of angst dat het gedeelde spel aan de waarheid boven komt. Wanneer je dit deelt met je relatie of geliefde, zul je niet geloofd worden, dat komt omdat deze het inzicht (nog) niet gekregen heeft in het dubbele gezicht.

Dat kan zijn omdat het de tijd er nog niet voor is, of men wilt het (nog) niet inzien. Deze zitten nog in het spel of in de ban van de double face. Het belangrijkste is om er niet in te blijven hangen hierin, je eigen pad te volgen met wat jij wel weet. Dankbaar te zijn dat je het inzicht heb mogen (in)zien en het spel niet te voeden of te versterken door er gedachten aan te besteden. Weet één ding….eens vallen de ”gezichten” en komt het ware gezicht te voorschijn, iets wat je al wist door je intuïtie en gevoel die je geleid heeft door het verkregen inzicht.

Misschien denk je nu…wat moet of kan ik hiermee? En hoe te voorkomen? Deze mensen en situaties zijn niet te voorkomen. Ze komen als een les op je pad om ervan te mogen leren. Misschien heb je eerder een soortgelijke situatie mee gemaakt, het toen niet willen in kunnen of durven zien, of het was de tijd er niet voor. Nu op nieuw wordt geconfronteerd als een herinnering uit het verleden om deze keer wel iets met de les te mogen doen. Nogmaals ,de ‘gezichten’ zullen eens vallen en het ware gezicht blijft over.

Dit is geen tekst van internet of uit een boek, dan wel eigen ervaring die ik wil delen. Neem voor jezelf mee wat goed voelt of er wat mee te kunnen of ga langs de tekst heen.

 Marianne