Invloed via aura


 

 

                                Mensen kunnen elkaar beïnvloeden d.m.v. de aura.

De aura is een krachtveld waarin je gevoelens, emoties en spanningen bevinden en als je dicht bij iemand staat kan je aura met hem of haar samensmelten.
Als je gevoelig genoeg bent kan je zijn gevoelens, emoties en spanningen voelen en zelfs wat meenemen. Meerdere mensen die bijelkaar zijn vormen samen ook een grotere aura.
Op die manier kunnen ze elkaar beïnvloeden met hun emoties of gevoelens. Stemmingen worden gemaakt door mensen en als meerdere mensen een bepaalde stemming delen dan gaan ze elkaar beïnvloeden via de aura.
Daarnaast kan je negatieve gedachtes maar ook positieve energie via de aura met anderen delen.
Als je je concentreert kan je zelfs (on)bewust een bepaald gedachte via je aura als energie naar de buitenwereld loslaten.
Iemand die ervoor openstaat kan via zijn chakra’s die gedachte oppikken en verwerken.
Zo kan je dus gedachtes of emoties met elkaar delen, zonder contact met elkaar te hebben.
Daarnaast is het ook mogelijk die gedachte/energie/gevoelens in een voorwerp vast te leggen, bijvoorbeeld in een sieraad, tekening, etc.

Enkele voorbeelden van aura contacten :
Iemand is heel gespannen en heel intens bezig waardoor hij zelf zoveel energie opwekt dat hij het via zijn aura uitstraalt naar mensen die er gevoelig voor zijn.
Hun aura pakt die energie op en degenen die er geen raad mee weten raken zelf gespannen door die ander persoon.
Er zijn diverse manieren om je er tegen te beschermen.
De benen bij de enkels over elkaar en de armen over elkaar vormen een mentale blokkade van je aura.
Onbewust zullen mensen dit als lichaamstaal ook doen als ze zich ergens voor willen afsluiten.

Er wordt een film gedraaid in de bioscoop en al die mensen tezamen vormen een grote aura. Er breekt brand uit. Bij een persoon ontstaan paniek en binnen de korste keren raakt iedereen in paniek. Via de aura worden die angst prikkels doorgegeven aan anderen waardoor iedereen in paniek raakt.

Iemand is bezig te overlijden op zijn sterfbed.
Om hem heen zitten vrouw en kinderen, allemaal verdrietig.
Hun emoties samen vormen een grote aura met energie om de degene die bezig is te overlijden. Het probleem hierbij is dat degene die wil overlijden niet kan gaan omdat het tegengehouden wordt door die grote aura met verdriet.
Op een onbewaakt moment als iedereen even wat anders gaat doen, bijvoorbeeld koffie halen en de sterfende alleen wordt gelaten, overlijdt ie alsnog, omdat zijn ziel heen kan gaan en niet langer tegengehouden wordt.

Een grote zaalhealing met veel mensen die positief denken.
Al die aura’s met positieve gedachtes maken positieve krachten los bij anderen en zo worden anderen geholpen door de gedachtes van anderen. Al deze aura’s vormen ook een hele positieve sfeer. Tezamen kunnen mensen heel veel bereiken en is de gemeenschappelijke wil om iets te bereiken veel groter als men het alleen zou doen.  Het geld voor meerdere dingen die men gezamelijk doet, eendracht maakt macht.

Bron: Cursus aura & chakra

Synchroniciteit


                                              

 

                                                           Synchroniciteit

De term synchroniciteit (letterlijk: gelijktijdigheid) is bedacht door Carl Jung in 1930. Hij gebruikte die term voor ‘toevallige’ samenloop van omstandigheden. Zaken dus die wel met elkaar samenhangen maar niet in een oorzakelijk verband. Het één is niet een logisch gevolg van het ander. Jung noemt als voorbeeld dat een patiënte van hem vertelde over een droom waarin een scarabee voorkwam. Op datzelfde moment vloog een dergelijk insect zijn kamer binnen. En een scarabee is hoogst zeldzaam op de plek waar Jung woonde.

Ik denk dat we het allemaal wel kennen, dingen waarbij je uitroept: dat is ook toevallig!!

Soms hangen synchroniciteiten samen met belangrijke gebeurtenissen, zoals een klok die is blijven stilstaan op het moment dat iemand is overleden.

Een andere keer lijkt het geen enkele betekenis te hebben, alleen maar een knipoog van het universum, van ‘hier ben ik hoor; denk erom dat er meer is tussen hemel en aarde’.

Het kunnen ook tekens van troost zijn: je bent op de goede weg, of het zijn aanwijzingen voor belangrijke en minder belangrijke beslissingen. Begg geeft het volgende voorbeeld van zo’n begeleiding bij een beslissing: ze oriënteerde zich om in Italië te gaan wonen, maar er kwamen allerlei kinken in de kabel, zoals makelaars die zich niet aan afspraken hielden. Toen ze besloot in Schotland te gaan wonen liep het vinden van een woning van een leien dakje.

Kun je synchroniciteiten zelf oproepen?

Ik denk niet dat het mogelijk is om het actief op te roepen, het lijken eerder ervaringen die ons ‘toevallen’, maar je kunt er wel steeds meer voor open staan, waardoor de frequentie schijnt toe te nemen. Er meer voor open staan kun je bereiken door:

1. Het bijzondere ervan te erkennen; het niet afdoen als ‘stom toeval’ en er niet per se een logische verklaring voor willen vinden. Bij het hierboven gegeven voorbeeld van Begg, zou je kunnen zeggen, “Zo zijn Italianen nu eenmaal” en het verder niet als signaal oppakken. Als je je wel voor het bijzondere openstelt zie je misschien de diepere betekenis, maar je hebt ook altijd de vrijheid om daar aan voorbij te gaan.

2. Je eigen gedachtestroom af en toe stil te zetten, waardoor je ontvankelijker wordt voor intuïtieve en paranormale ingevingen.

3. Anders gaan kijken naar ‘normale’ ervaringen. Stel dat je geïrriteerd raakt omdat een stoplicht net op rood springt. Het feit dat je je ergert over het stoplicht, wil zeggen dat er iets aan de hand is. Het kan een aanwijzing zijn dat je je moet onthaasten, maar het kan ook betekenen dat je wordt tegengehouden, dat je op dit moment beter niet kunt gaan, naar waartoe je op weg was. Je eigen gevoel van opluchting kan je vertellen welke betekenis juist is.

4. Zo spontaan mogelijk zijn. Als je een ingeving hebt doe het dan als het kan meteen, dat geeft je de beste kans om in de stroom van het universum mee te gaan.

Bron: Home Zonnenet

………………………………………………………..

Hoe vaak verbazen we ons niet over het toeval Alsof het geen toeval meer is, maar ons steeds meer dingen toevallen, het lijkt wel gestuurd. Je zit lekker in je velletje, het zonnetje schijnt, alles komt vanzelf op je pad. Het zijn vaak periodes in je leven dat alles synchroon verloopt.

Dan zijn er periodes in je leven dat alles moeizaam verloopt. Heel vaak lijkt er dan niets meer vanzelf te gebeuren. Niets gaat meer zoals je het zou willen, het lijkt wel een negatieve spiraal. Tot zelfs verbittering en woede toe, het masker van ons Ego. Waar is dan die synchroniteit gebleven? of willen we hem niet zien?

Misschien is dat negatieve ook wel synchroniteit? maar zien we dat niet vaak zien omdat het ons met angst confronteert van weg gestopte emoties van worde, verbittering, verdriet en pijn. Als we hier ook de synchroniteit in herkennen en accepteren, leren we ook onze schaduw kennen. En kunnen we eindelijk dat masker afzetten en ons zelf ontplooien..

En zo is er altijd synchroniteit en het zal altijd blijven, gezien of niet.

Spiritualiteit


 

 

                                                      Wat is spiritualiteit
Mensen ‘denken’ vaak dat spiritualiteit zweverig is, maar dan weten ze niet wat het is. Wij hebben alles over spiritualiteit geweten, alleen zijn wij dit vergeten, het zit nog steeds IN ons Godbewustzijn. Spiritualiteit = geestelijke leer. Spirit in het Engels betekent geest, deze geestelijke leer zijn wij nu aan het herontdekken. Als wij spiritualiteit integreren in ons leven worden wij weer gelukkige en gezonde mensen, omdat wij bewuster leven en daar gaat het om. In onze geest zit ons verstand, daarom kunnen wij dit ook verstandelijk begrijpen.

Spiritualiteit IS geen religie. Mensen die niet geloven in een religie, zeggen dat ze ongelovig zijn, dat wil nog niet zeggen dat ze in niets geloven. Vraag aan hen of ze geloven dat er meer is tussen hemel en aarde. Als ze eerlijk zijn ”moeten” ze toch zeggen, er moet toch een ALMACHT zijn, die de Mensheid en de Wereld gecreëerd heeft, en dat IS geloven. Met spiritualiteit gaan wij alles begrijpen, dat wij allemaal geweten hebben, het is geen nieuwe kennis. Gelovige mensen zijn diegene die IN hun Zelf + De Schepper + De Schepping kunnen geloven.

Mensen die denken met hun hoofd, kunnen niet echt voelen met hun hart. Als wij aan niets hechten, zijn wij ook VRIJ om de mooiste dingen te creëren. HECHTEN aan iets of iemand = je vastmaken, waar je ook weer heel moeilijk van LOS komt. Onthechten hoort echt bij het LEVEN, want dit is je verstandelijk LOS maken. Als iets niet meer werkt laat dit los, dit is voor je eigen zelfbehoud.

Vroeger werd religie aan ons opgedrongen, toen wisten wij ook niet beter. Religie is goed, verlies niet de waarde van spiritualiteit uit het oog, dit kan hand in hand samengaan. Vergeet niet dat ouders en opvoeders ook bepaalde dingen zijn opgelegd. Mensen ”denken” dat ze een religie nodig hebben om een goed en gelovig mens te zijn. Iedereen moet vrij kunnen zijn om zelf te kiezen. Spiritualiteit is Zelf achter de waarheid komen en die informaties zit al IN ons.

Echte Atheïsten: zijn van de 3de ”HEL” Dimensie een negatieve mentaliteit. Ze geloven niets, ze zitten IN een negatieve spiraal waar ze zelf niet uit kunnen komen en ze zijn ook DOEM denkers en paniekzaaier en schoppen tegen alles aan en blijven koppig doorgaan. Ze hebben geen GEWETEN, omdat ze niet eerlijk zijn, ze zien ook alles negatief. ONGELOOF en ANGST, komt door gebrek aan zelf vertrouwen. Dit is heel TRIEST, deze mensen hebben hulp nodig. Deze negatieve mensen houden ook nog eens die negativiteit LEVENDIG op Aarde.

De filosofie van spiritualiteit is vooral kennis overdragen. Wij hebben alles al geweten, alleen zijn wij in een lager bewustzijn gekomen, daarom zijn wij ook allen onbewust geweest, daardoor konden wij niet bij ons eigen WETEN komen. Wij begrijpen dit niet door religie, wel door spiritualiteit. Het is kennis om het leven zelf te begrijpen. Het is kennis om het ontstaan te begrijpen. Het is kennis om zelf de waarheid te gaan onderzoeken. Het is kennis zodat wij onze eigen bewustzijns die wij allemaal in ons hebben zitten gaan begrijpen. Het geeft kennis over onze 10 chakras, zodat wij begrijpen waarom wij ziek zijn geworden. Spiritualiteit zorgt voor meer diepgang, wij worden gezonder en ook gelukkiger.

Spiritualiteit geeft een doel in ons leven, daarom zijn wij hier op Aarde om dit te onderzoeken. Spiritualiteit = ”VOEDSEL” dat onze GEEST + ZIEL nodig hebben.

Spiritualiteit IS niet zo moeilijk. Er is niet zoveel voor nodig om in balans te komen, met de juiste intenties en hart gevoelens bereiken wij al heel veel. Zet negatief ”denken” om IN positief. Wij worden bewuster door Spiritualiteit en iedereen gaat dit ook begrijpen. Dit geeft een DOEL in ons leven. Spiritualiteit geeft kennis en dit weten zit IN ons eigen godbewustzijn. Vaak weten wij iets, dat wij niet konden weten = innerlijk weten = intuïtie, waar wij vaak niet naar willen luisteren, maar er later toch weer op terugkomen en dit is bewust worden.

BIJ ZIEKTEN of BURN OUT of STRESS. Wordt dan wakker, in de vorige eeuw werden wij flink wakker GESCHUD, toen moesten wij LIJDEN om ergens bewust van te worden. Vindt altijd de onderliggende oorzaak en vraag dan jezelf af, wat mag ik hier van leren. Moet ik iets veranderen in mijn leven, of moet ik iets loslaten, want alles wat je doet, doe je voor jezelf. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor ons zelf. Dus leef bewuster, want bewuste mensen zijn IMMUUN tegen ziekten, omdat ze innerlijke kracht hebben, daarom genoeg zelfvertrouwen hebben en dit is belangrijk. Ben je in balans, wordt je ook niet ziek.

Bron: NewAge.nl

                                              

Helderziendheid


 

De sleutel naar helderziendheid
Door: Doreen Virtue

De meeste mensen stellen zich, wanneer ze aan een (para)psycholoog of medium denken, een exotisch uitziende vrouw voor die in een kristallen bol zit te turen. Ze spreekt met een vreemd accent en wanneer je een flink bedrag betaalt voorspelt ze je toekomst.

Toch kun je je eigen helderziende worden door je natuurlijke krachten om in de toekomst te kijken te ontwikkelen. Het woord helderziend betekent ‘helder zien’. Met andere woorden: een helderziende ziet het verleden, het heden en de toekomst. Misschien heb je zelf wel eens onbewust een moment van helderziendheid ervaren. Zo’n moment kan bijvoorbeeld zijn: Een droom die werkelijkheid wordt. Je hebt je sleutels of je portemonnee verloren. Dan flitst de plaats waar je ze voor het laatst in je hand had door je gedachten. Terwijl je autorijdt zie je in gedachten de auto die voor je rijdt linksaf slaan. Twee minuten later slaat de auto echt linksaf.
Deze ervaringen van helderziendheid zijn heel normaal en vaak ook heel nuttig. Net zoals elk ander gedrag kun je ‘helderziendheid’ leren. Ook hiervoor geldt: oefening baart kunst.

Doe zeven dagen achter elkaar de volgende oefeningen en je zult ‘helderder zien’.

1. Laat je angst voor de toekomst los

Mijn studenten (para)psychologie herinneren zich vooral hun helderziendheid tijdens hun kindertijd. Studies hebben aangetoond dat kinderen van alle leeftijdsgroepen het meest helderziend zijn. Maar soms willen kinderen, uit angst, niet helderziend zijn. Deze angst kan voorkomen uit een gedachteloze opmerking van een volwassene die zegt dat het kind een levendige verbeelding heeft wanneer het over zijn onzichtbare vriendje praat (in werkelijkheid ziet het kind engelen en spirituele gidsen). Soms zeggen ouders dat parapsychologische inzichten slecht zijn. Ook kan het kind angstige gedachten hebben over de op handen zijnde scheiding van zijn ouders, of een ander pijnlijk voorval dat plaats gaat vinden. Dan sluit het zijn blik op de toekomst, omdat het die toekomst niet wil zien

Wat ook de bron van angst mag zijn we moeten deze emotie loslaten en ons helder zien herwinnen. Een van de beste manieren om van je angstblokkades af te komen is door een affirmatie te zeggen. Ga gemakkelijk zitten en adem twee, drie keer diep en langzaam in en uit. Terwijl je in- en uitademt zeg je het volgende hardop, of zachtjes: ‘Ik ben bereid al mijn angst voor de toekomst los te laten.’

2. Formuleer je vraag duidelijk

Duidelijk helder zien vraagt duidelijk gestelde vragen.
Verwoord je vraag zorgvuldig en je krijgt het antwoord dat je echt nodig hebt. Wees eerlijk over je echte wensen. Je kunt bij voorbeeld vragen: ‘Zal ik vanavond iemand tijdens het dansen ontmoeten?’ en dan iemand voor je zien die niet aan jouw romantische verwachting voldoet. Beter is: ‘Zal ik een vanavond een romantisch iemand ontmoeten?’ Je kunt zoveel details toevoegen als je wilt.

3. Adem en concentreer je op je derde oog

Nadat je je vraag hebt gesteld adem je drie keer diep en langzaam in en uit. Focus je op het gebied tussen je ogen. Dit is een energiecentrum, bekend als chakra, dat helderziendheid activeert. Dit chakra bevat een derde oog, dat spirituele beelden oproept in antwoord op je vragen. Wanneer je ademt bemerk je een ovale cirkel die tussen je ogen verschijnt. Kijk of dit derde oog open is of gesloten. Wanneer het (half) gesloten is vraag dan of het geopend wordt. Bevestig je bereidheid om je angsten los te laten. Wanneer het oog open is word je beloond met een warm gevoel van liefde, alsof je herenigd bent met lang geleden verloren deel van jezelf.

4. Schrijf een aantal beelden op die in je gedachten opkomen

Helderziende beelden komen in het algemeen op een van deze vier manieren naar voren: als een beeld dat je in gedachten ziet, als een beeld dat je echt ziet, als een film in je hoofd of als een film die je echt ziet. De beelden kunnen in zwart wit of in kleur zijn. Soms kunnen ze zich vertonen in een cartoon of op een schilderij.

5. Vergroot de helderheid en de grootte van de indrukken

Denk aan deze zin: ‘Beeld, ik vraag je om groter en krachtiger te worden: NU.’ Door dit krachtige besluit zal je helderziendheid direct groter, duidelijker en krachtiger worden. Groter en kleurrijker beelden zijn makkelijker te interpreteren. Wanneer je moeite hebt met deze stap, herhaal dan de eerste stap van hierboven.

6. Vraag om uitleg en helderheid

Je moet de betekenis van je helderziende beelden weten om ze duidelijk te kunnen verklaren en er gebruik van te kunnen maken. Als je er niet zeker van bent wat je spirituele beelden je willen zeggen, vraag dan zachtjes of hardop: ‘Wat betekenen deze beelden?’ Je zult het antwoord ontvangen als een gevoel, gedachte of geluid. Als het antwoord onduidelijk is, vraag dan of het wordt herhaald, of op een andere manier aan je wordt gegeven. De spirituele wereld wil je helpen om spirituele informatie te ontvangen, en zal net zo lang werken tot je de antwoorden op je vragen begrijpt.

7. Vertrouw op wat je ziet

Deze laatste stap is cruciaal, want als je je helderziendheid tekort doet, of afdoet als verbeelding, dan is het een gemiste kans. Je zult meer vertrouwen krijgen in je spirituele kunnen als je je helderziende momenten opschrijft. Schrijf alles op wat is uitgekomen. Op deze manier zul je ontdekken hoe betrouwbaar je helderziendheid echt is. Je zult ook je persoonlijke symboliek begrijpen, omdat ieder zijn eigen beelden gebruikt om verschillende betekenissen te symboliseren. <!– –>

………………………………………………………..

Voor mezelf zeg ik altijd…ben geen helderziende, wel helder kijkend.

Vogels en Engelen


 

 

                                                    Vogels & Engelen

White Eagle zegt dat met name de engelen verbonden zijn met het element lucht. Van het hele dierenrijk zijn het daarom de vogels die het dichtst bij de engelen staan, omdat zij meesters van de lucht zijn en vrij zijn in dit element. Zo bestaan er bijvoorbeeld veel opmerkelijke verhalen over de afstanden die vogels kunnen vliegen – zoals de jonge gierzwaluw die na zijn geboorte drie jaar lang de grond niet zou aanraken! Er zijn nog meer verbanden tussen de engelen en de vogels. White Eagle zegt: In de oude mythologie zag men een vogel als een engelenboodschapper en was hij tevens een symbool van een bepaald ziele-aspect. Zo speelden vogels een grote rol in het onderwijzen van deze hemelse eigenschappen. Heel wat leerlingen die zich schoolden in spirituele wijsheid brachten vele uren door met het luisteren naar het gezang van vogels, het bestuderen van hun gewoonten en het leren verstaan van hun taal. Het gezang van vogels beroert verborgen innerlijke vibraties die kunnen reageren op hemelse invloeden. Deze kunnen worden bespeeld door de hemelse krachten en het gezang kan een hulp zijn om dat aspect van het hemelse leven, waarmee het bewustzijn in harmonie is, te versterken en bewust te maken.

Vogels maken je blij, ze maken je ziel vrij om naar geestelijke werelden te gaan. Je kunt niet anders dan je blij voelen wanneer je het gezang van vogels hoort. Luisteren naar vogels doet een snaar in je trillen die je naar de geestelijke werelden draagt. Luister niet alleen met je denken, de snaren van het hart moeten door de klank worden aangeraakt -en dan word je vrij. Je vliegt: als een vogel kom je het aarde te boven. Wanneer de ziel voor het eerst in de geesteswereld aankomt, bevindt zij zich in een heel lieflijke, natuurlijke omgeving, soms in een prachtige zonovergoten tuin, te midden van vogels met een schitterend verenkleed en prachtige kleuren. Of de ziel komt in een heerlijk, zonovergoten bos terecht en en communiceert daar lange tijd met de vogels en de vogelgeesten gaan op haar schouders zitten.

Het gezang van de vogels zijn ook de vibraties die de natuurwezens helpen om de vruchten van de aarde voort te brengen. Train jezelf om, wanneer je in de bossen bent, alle aardse geluiden buiten te sluiten en je helemaal naar binnen te keren: dan zul je klanken, harmonieën horen – niet alleen de diepe, muzikale harmonie van de natuur, maar de natuur binnenin de natuur. In die muziek hebben natuurwezens hun bestaan; deze klanken stimuleren hun levenskracht en stellen hen in staat instructies te ontvangen van degene die aan het hoofd staat van de straal waarop zij leven.

Vogels zijn dus het symbool van ziele-eigenschappen: stromen van levenskracht van de Godheid, en daarom zijn zij een verbinding tussen de mensheid en God. Wanneer vogels doodgaan worden zij herboren in een etherisch lichaam in het rijk van de natuur. Zij worden (in het algemeen gesproken) herboren als het kleine volkje dat de etherische wereld bewoont, wiens werk het is om achter de sluier te assisteren bij de groei van bloemen en struiken en bomen. De vogels maken deel uit van deze wereld van de natuur en, naarmate zij evolueren -dit duurt een hele tijd- worden zij geesten van de lucht, of geesten van het vuur, of geesten van de grote zeeën. Uiteindelijk worden zij zogenoemde engelen of deva’s en blijven evolueren, totdat ze de zonne-inwijding ontvangen en planetaire wezens worden.

Zo komt het dat sommige engelen, overeenkomstig de levensstroom waarop zij vanuit het hart van God zijn uitgezonden, evolueren via het leven van de vogels, via de wereld van de natuur, voordat zij hun plaats innemen in de grote hemelse scharen die over de mensheid waken.

Bron:
Omgaan met engelen – White Eagle