Wijsheid


                                                        De oude Wijze

Een man van 92 jaar, klein, zeer trots, goed gekleed en goed geschoren, stond elke ochtend om acht uur op, zijn haren keurig gekamd, verhuist vandaag naar een bejaardenhuis. Zijn vrouw van 70 jaar is pas overleden en daarom moest hij verhuizen. Na vele uren te hebben gewacht in de wachtkamer, glimlacht hij vriendelijk wanneer men hem zegt dat zijn kamer klaar is.

Als hij zich met zijn rolstoel naar de lift beweegt, beschrijf ik hem de kleine kamer met het doek dat voor het raam hangt en dat dient als gordijn. “Ik vind het heel mooi”, zegt hij met het enthousiasme van een jongen van acht jaar, die net een jong hondje heeft gekregen Mijnheer Winst, u heeft nog niet eens de kamer gezien, wacht eerst eens even.” “Dat heeft er niets mee te maken”, zegt hij. Geluk is iets dat je van tevoren kiest. Of ik mijn kamer mooi vind, hangt niet af van van de meubels of van de decoratie. Dat hangt eerder af van hoe ik dingen waarneem.” “Ik heb al in mijn hoofd besloten dat ik mijn kamer mooi vind. Het is een beslissing die ik elke ochtend neem als ik wakker word.”

“Ik heb de keuze om de hele dag in bed te blijven liggen en alle moeilijkheden te gaan tellen van mijn lichaamsdelen waarmee ik problemen heb òf opstaan en de hemel bedanken voor de lichaamsdelen die wel werken.”
“Elke dag is een cadeau en zolang ik mijn ogen kan openen, richt ik mij op de nieuwe dag en denk aan alle gelukkige herinneringen uit mijn leven.”
“Ouderdom is als een bankrekening, je haalt er wat vanaf als je het nodig hebt.”
“Dus mijn raad aan jou is, veel geluk op je geluksbankrekening te storten.”
“Bedankt nog voor je medewerking en je bijdrage op mijn bankrekening.” 

 

Bron: Erika

De 10 regels van de mens


10 regels van het mens te zijn..

U wordt geboren maar u krijgt geen handleiding mee. Vijfentwintig jaar geleden al maakte Chérie Carter-Scott een lijstje met haar ‘Tien regels om een mens te zijn’. De regels werden driftig gekopieerd en circuleerden op universiteiten, scholen, kantoren, binnen gespreksgroepen en inmiddels ook op het wereldwijde web. Niemand wist wie de schrijfster was en de tekst werd twintig jaar later dan ook onder het kopje anoniem opgenomen in de wereldwijde bestseller balsem voor de ziel. Het boek ‘Als het leven een spel is, dan zijn dit de regels’ is de uitgebreidere versie van het oorspronkelijke lijstje. In heldere taal legt de schrijfster hier uit wat de regels inhouden en hoe u ze kunt toepassen om een gelukkiger mens te worden. De regels zijn niet van het genre ‘strakke regels en voorschriften’ die mensen vertellen wat ze wel of niet zouden moeten doen, denken of zeggen en bieden ook geen oplossing voor emotionele of spirituele kwalen. Het doel van de regels is het dienen als plattegrond op weg naar spirituele groei. Elk hoofdstuk, tien dus, is een wijze les die de lezer wel of niet, meer of minder kan toepassen in haar/zijn eigen leven.

Mens van Vitruvius, Leonardo da Vinci (circa 1490)

1. Bij uw geboorte zult u een lichaam ontvangen, dat u prettig kunt vinden of kunt haten. Het enige waar u echter zeker van kunt zijn, is dat u dat lichaam voor de rest van uw leven zult behouden.

2. U zult lessen leren omdat u ingeschreven staat voor de informele volle-tijds-school van het ‘Leven op de planeet Aarde’. Elk persoon of gebeurtenis is uw Universele Leraar.

3. Er zijn geen fouten, enkel lessen. Groei is een proces van uitproberen. ‘Mislukkingen’ zijn even goed een deel van dat proces als ‘Succes’ dat is.

4. Een les wordt herhaald totdat die geleerd is en wordt u op verschillende manieren gebracht. Pas wanneer u de ene les geleerd hebt, kunt u pas met de volgende verder gaan. U zult weten dat u een les geleerd hebt wanneer uw handelen verandert. Wijsheid ligt in het uitoefenen. Een weinig van iets is beter dan een heleboel niets.

5. Indien u strijd hebt met de lessen, worden ze zwaarder. Problemen van buitenaf zijn een nauwkeurige weerspiegeling van uw innerlijke staat. Pijn is het middel waardoor het universum uw aandacht trekt. Wanneer u de innerlijke belemmeringen uit de weg ruimt, dan verandert de uiterlijke wereld met u mee.

6. Daar is niet beter dan het hier en nu. Wanneer uw daar een hier wordt, zult u eenvoudigweg weer een nieuw daar krijgen, dat wederom beter lijkt dan het hier.

7. Anderen zijn enkel weergaven van uzelf. U kunt niet iets liefhebben of haten aan een ander, tenzij het iets weerspiegelt dat u in uzelf liefhebt of haat.

8. Uw leven ligt in uw eigen handen. Het leven voorziet in het doek; u beschildert het! Neem de leiding over uw leven of iemand anders zal dat doen.

9. Hetgeen dat u wilt, komt altijd op u af. Onbewust bepaalt u welke krachten, ervaringen, en mensen u aantrekt. Daarom is de enige volledig beproefde manier om te weten te komen wat u wilt, te kijken naar hetgeen u hebt. Er zijn geen slachtoffers, enkel studenten. Antwoorden voor uw vragen liggen in uzelf. U weet méér dan dat u gehoord en gelezen hebt, of dan dat u verteld is. Het enige dat u moet doen is kijken, luisteren, en vertrouwen hebben.

10. U vergeet al deze wijsheden vlak na uw geboorte! Eigenlijk leert u het af omdat de maatschappij u min of meer vertelt hoe u moet zijn, hoe u moet reageren en wat u moet doen. Zij leren u de keuzes te maken die waarschijnlijk niet uw keuzes zijn. Dit gebeurt omdat u twijfelt en u dus iemand anders vraagt om u te helpen. U kunt het zich weer allemaal herinneren, wanneer u dat ook maar wenst. Leer uzelf dus weer te vinden.

Bron: zwartekat.com

Liefde heelt


                        

 

 

                         Liefde heelt

                    

 

 

 

Al heb je de beste therapeut, zonder liefde genees je niet.

Al worden de meest geavanceerde methodes op je toegepast

zonder liefde doen ze je niets.

Al worden de kundigste diagnoses van je psychische wonden glashelder ontleed

zonder liefde dienen ze je niet.

Als je lijdt onder het gevoel er niet te mogen zijn

kan alleen liefde je welkom heten.

Als je een warme moederborst miste kan alleen liefde je voeden.

Als je bent ingesnoerd door vele verboden en geboden

kan alleen liefde je vrij maken

Als je te vroeg volwassen moest zijn kan alleen liefde

je de vreugde van het kind-zijn teruggeven.

Als je niet echt liefdevol bent aangeraakt

kan alleen een vertederende hand je diep raken

Liefde ontspant, liefde kalmeert liefde geeft je leven poëzie.

liefde geeft je het vertrouwen terug in mensen.

Liefde heelt alle wonden. Alléén liefde heelt alle wonden.

 

 

Bron: Heel je kind

Siddharta van Langen

Illusie?


 

 

Hoe meer contacten zowel persoonlijk als op internet, hoe meer mensen je leert kennen? Zo kan men mensen tegenkomen die in een illusiewereld leven, ze kunnen je op het verkeerde been zetten zodat je in hen gaat geloven. En dat is ook de bedoeling zodat de illusie gevoed en versterkt wordt in hun verhalen. En het mooiste val alles? jazeker het wordt geloofd ook omdat het zo goed gebracht en gespeeld wordt. Ze schrijven ook met een verschillende gezicten of maskers nar verschillende mensen…dat kan een gevaarlijk spel zijn tot het masker valt.

Daarentegen zijn er mensen die open en eerlijk zijn, maar wel als een fantast of illusionist worden omschreven. Want wat zij ook zeggen in alle oprechtheid, dat klopt niet of kan niet. Dan hoeft het eigenlijk niet eens aan jezelf te liggen om wel geloofd te mogen worden of niet, want de ander kan je ook met een ”blinde vlek” bekijken. Aan deze mensen is het dan ook niet nodig om jezelf zo nodig te willen of moeten bewijzen, ze geloven je toch niet. Buiten dat om ga je jezelf dan ook voeden met te bewijzen dat je wel eerlijk en oprecht bent. Blijf liever jezelf zoals je bent en volg je eigen pad zodat je geen meeloper met de kudde bent.

Leven met heldervoelendheid


 

 

       Leven met heldervoelendheid

 • Heldervoelendheid houdt in dat je informatie ontvangt via je gevoel. Deze energieën of krachtvelden word je zowel via je lichamelijke als via je geestelijke gevoel gewaar.

  Het gaat om krachtvelden van allerlei aard. Het zuiverst waarneembaar en controleerbaar zijn de emotionele en lichamelijke gevoelens die je oppikt van andere mensen en dieren. Verder, de stemming in een omgeving of de atmosfeer die je aanvoelt op een bepaalde plaats.

  Een scherpe en neutrale waarneming kan maken dat je situaties voorvoelt of met je gevoel doorziet (herkent).

  Puinhoop

  De puinhoop in je hoofd, gevoel en lijf kan groot zijn, als je je niet bewust bent van wat je voelt. Want naast hetgeen je van buiten je oppikt, heb je ook nog je eigen gevoel, namelijk: die psychische en lichamelijke gevoelsreacties die in werking worden gezet via je eigen gedachten, ervaringen, motivaties en associaties.

  Inzicht in je eigen gevoelspatronen is onontbeerlijk om orde te kunnen scheppen in je gevoelswereld.

  Door middel van de snelste of subtielste prikkel, gedachte of waarneming, kunnen energieën in werking gezet worden via je eigen patronen. Onbewust kunnen bepaalde niet-eigen energieën helemaal samenvallen met je ik-gevoel, omdat je er al zo lang vertrouwd mee bent en deze gevoelens en gedachten altijd voor waar hebt aangenomen.

  Het is van het grootste belang dat je jezelf goed leert kennen, zodat je ook kunt onderscheiden wanneer hetgeen je voelt niet van jouzelf is. Door je gewaarwordingen te communiceren met de mensen om je heen, kun je je gevoelswaarnemingen van buitenaf controleren. Alleen zo kun je jezelf toetsen op realiteit, projectie en fantasie. Mogelijk kun je verlichting brengen voor diegene waar jij op meeklinkt.

  Opruimen

  Je eigen systeem wordt schoner naar mate jij je persoonlijke ervaringen verwerkt (volledig beseft en aanvaardt) en je van de bijbehorende emoties ontdoet. Bij verwerking hoort het doorvoelen van pijn, verdriet, angst, woede, etc. Elke keer als je een ervaring doorleeft, komt er uiteindelijk een stukje verlichting.

  Een restverschijnsel, dat je mogelijk altijd bij je dragen zult omdat het je gemarkeerd heeft, kun je op een gegeven moment via je geestkracht tot rust brengen. Je kunt het een plaats geven in de tijd. Maar de ervaring kan altijd plotseling weer geactiveerd worden via situaties in het hier en nu. Je kunt het vergelijken met eenmaal ontstane, lege vetcellen die nooit meer zullen verdwijnen en die zich opnieuw kunnen volzuigen wanneer ze gevoed worden. Maar die je ook weer kunt laten slinken nadat je jezelf tot discipline hebt geroepen.

  Als je kunt onderscheiden dat emoties of gedachten behorend bij een oude ervaring, via een huidige gebeurtenis opnieuw geactiveerd zijn, dan kun je in je verwerking via je bewustzijn je mentale kracht inzetten om het oude terug op zijn plaats in het verleden te zetten. Vervolgens kun je de nieuwe situatie helderder bekijken en makkelijker hanteren.

  Hoe schoner jouw eigen energieveld is, hoe neutraler je denken, voelen en waarnemen. Des te lichter ga je door het leven. Weliswaar word je elke verandering of verstoring in je gevoel meteen gewaar, maar die kun je kordaat aanpakken. Daardoor ben je evenwichtiger: je schommelt psychisch minder sterk, je bent minder impulsief en je bent berekenbaar. Je kunt jezelf beter besturen en je wint aan zelfvertrouwen. Kortom, je functioneert beter.

  Wapens in de strijd: gedachtekracht en verbeeldingskracht

  Belangrijke wapens in de strijd tegen onwelkome, intern of extern geactiveerde energieën in je gevoel, zijn je voorstellingsvermogen (verbeeldingskracht/visualisatievermogen) en je gedachtekracht.

  Door hetgeen je voelt voor te stellen als afzonderlijke krachtvelden, kun je loskomen uit de vereenzelviging met je gevoel en de bijbehorende gedachten. Door je neutrale denken en schouwen los te koppelen van de gevoelens die je hebt, wordt het mogelijk om je gevoelens te onderzoeken en te classificeren. Door ze te ontleden als specifieke energieën ofwel krachtvelden, kun je je gevoel beetpakken en er iets mee doen.

  Zo komen we tot het weren of wegsturen van energieën. Wanneer je weet wat je voelt en je wilt het kwijt, dan kun je dat doen via je verbeeldingskracht en/of via je gedachtekracht. Helder en geconcentreerd bewustzijn geeft je de benodigde geestkracht. Je kunt jezelf mentaal opdracht geven om een bepaald gevoel weg te sturen, te blokkeren, opzij te zetten, tijdelijk te parkeren, los te laten, een definitieve plaats te geven, ergens niet meer aan te denken, etc. etc. Door er passend bij te visualiseren versterk je je actie en het effect daarvan.

  Je zet dus je denkvermogen in ten behoeve van je innerlijke balans en rust (vergelijk bijv. Rationele Emotieve Therapie) en ter versterking gebruik je daarbij bewust je voorstellingsvermogen.

  Je kunt je verbeeldingskracht ontwikkelen door jezelf te trainen in aandachtige concentratie en discipline.

  Het is belangrijk dat je je geestkracht leert bundelen. Door middel van autogene training, meditatie, visualisatieoefeningen etc. kun je leren focussen en andere gedachten en beelden opdoen.

  Voorwaarde om je gevoel te kunnen beheersen en besturen is dat je je gevoel kunt uithouden/verdragen.

  Dit kan een heel moeilijk proces zijn wanneer je bijvoorbeeld erg makkelijk, veel, of heel intens voelt, maar ook wanneer zich destructieve denk- of gedragspatronen aan je gevoelsbelevingen hebben gekoppeld.

  Je emoties doorleven betekent dat je ze oprecht en voluit in de ogen ziet, en dat je ze kunt laten uitvieren in je geest en in je lijf, terwijl je langzaam tot rust komt via zelfonderzoek en analyse en via nieuwe aanvaardende gedachten.

  Je gevoel verwerken moet je leren. Hierbij heb je o.a. de deelpersoonlijkheden van de (neutrale) volwassene en de zorgende ouder in jezelf nodig. Deze staan voor een eerlijk reflectievermogen en een liefdevolle houding naar jezelf, en maken ruimte voor het ontstaan van verlichtende, ontlastende en creatieve perspectieven.

  Deze deelpersoonlijkheden kun je internaliseren of versterken via psychotherapie

  Je persoonlijkheidDeur Leven met heldervoelendheid

  Strikt genomen betekent heldervoelendheid dat je beschikt over een zuiver gevoel. Je energie is helder en je kunt hetgeen je voelt onderscheiden. In principe hebben veel mensen deze aanleg.

  Heldervoelendheid ontwikkelt zich buiten proportie wanneer je geboren bent met gevoelige zenuwen, èn wanneer je als kind langdurig aan prikkelingen wordt blootgesteld die je niet kunt verwerken, en waardoor je de concentratie op jezelf verliest. Aanhoudende onveiligheid of angst maakt dat je voortdurend met je aandacht naar buiten gericht raakt. Langdurige stress houdt je gevoelige zenuwen gespannen en alert. Onverwerkte trauma’s kleuren je belevingswereld en schaden je realiteitsgevoel. Dit soort patronen verankeren zich, waardoor de authentieke ontwikkeling van je persoonlijkheid wordt verstoord.

  Teveel prikkels creëren angst, waardoor je als kind niet voldoende aan jezelf toekomt. Je probeert je zelf te beschermen door je omgeving sterk in de gaten te houden. Omdat je steeds naar buiten gericht bent, verwerk je niet wat je meemaakt. Je leert je emoties niet (her)kennen, verdragen en verwoorden. Je neemt afstand van je pijnlijk wordende zelf. Door te dromen of te fantaseren sluit je de weg naar binnen af, of je vindt een middel waarmee je je innerlijk gevoel kunt verzachten of verdoven.

  Tijdens dit proces verlies je je persoonlijke kracht. Angst geeft een koude, terugtrekkende beweging. Je kracht versnippert door je verspreide focus naar buiten, terwijl je steeds meer de verbinding met je zelf loslaat.

  Na verloop van tijd heb je geen bewust contact meer met je angst, maar ook niet meer met je zelf, en is je extraverte gerichtheid een gewoonte geworden. Naar gelang je aard ontwikkel je sterk inlevende, meelevende of aanvoelende eigenschappen, of een grote geestelijke creativiteit.

  Als je al heel jong werd weggerukt van jezelf, dan heb je geen eigen wil ontwikkeld. Vaak ook nauwelijks een eigen mening of smaak, of reële ik-gerelateerde verlangens of toekomstdromen. Omdat je persoonlijke kracht versnipperd is, kun je deze niet inzetten ten behoeve van je eigen leven. Daardoor kun je je-zelf niet waarmaken. Ook al heb je je ratio ontwikkeld, je blijft vastzitten in je geestelijke potentieel. Je oorspronkelijke gevoel van angst belemmert je daadkracht.

  Hoe verder

  Om te komen tot het worden van je-zelf, je eigen Persoon, is het nodig dat je je van bovenstaande verstoringen bewust wordt. Je vervormende kanalen en patronen moeten geanalyseerd worden en afgesloten of omgezet.

  Er moet een nieuwe fundering komen, waarop je je werkelijke persoonlijkheid kunt ontwikkelen. Je fundering van angst moet worden omgezet in een basis van zelfvertrouwen, via een opzettelijke psychische keuze die je kunt verankeren in een nieuwe zielenhouding, door middel van nieuwe gedachten en handelingen.

  Zelfvertrouwen moet je dòen, het is een werkwoord: op je-zelf vertrouwen; je zelf vertrouwen geven.

  Voor de ontwikkeling van je authentieke persoonlijkheid is een bewuste, optimale aandacht voor je eigen behoeften, verlangens en mogelijkheden een vereiste. Het is nodig dat je alle oude niet-eigen psychische verbindingen, afleidingen en verstrooiingen leert weerstaan en ombuigt. Zo herwin je je krachten.

  Daarbij is het belangrijk dat je gehoor geeft, wanneer jij je drang om iets te doen gaat voelen.

  Deze innerlijke drang om te doen zoals jij bent, ontluikt geleidelijk aan via het ordenen en opruimen van je gevoel en gedachten. Je drang om te doen sluit naadloos aan bij je hart en bij je ingeboren mogelijkheden tot zelfverwezenlijking. Je innerlijke gevoel laat zich graag vergezellen door deze vrijgekomen daadkracht!

  Je eerste Persoon/je zuivere Ik worden, betekent dat je qua denken, voelen en handelen samen gaat vallen met jouw eigen pure, unieke wezen. Dit realiseer je door voortdurend in contact te blijven met je innerlijke gevoel,en je macht te grijpen. Door de weg naar binnen te nemen en je te ontdoen van al het oude leed dat jouw diepste wezen omhult, en je gekleurde waarnemingen te corrigeren. Deze transformatie vraagt 100% inzet, oprechtheid en een diep verlangen, want ze kan evenveel tijd kosten als de vroegere verstoring van je.

  Je heldervoelendheid verliezen

  Naar mate je meer je authentieke zelf wordt, verlies je een deel van je heldervoelendheid. Want door de concentratie op jezelf krijgt je heldervoelendheid steeds meer betrekking op je eigen patronen (gevoelens, gedachten, motieven, verlangens, associaties).

  Stel je voor: je totale focus is 100%. Naar mate je meer geconcentreerd raakt in jezelf, verlies je een deel van je verspreide focus naar buiten toe. Want samen blijft het 100%. Naar mate je jezelf meer gaat bewonen, wordt je energie gebundeld tussen je hart en je verstand, ten koste van de in- en uitloop via de externe kanalen die jij gewend was. Als je in dit proces je denkwijze niet aanpast, dan ga je onbewust over in projectie en invulling of fantasie.

  Het inleveren van een deel van je heldervoelendheid wordt vaak als spijtig ervaren. Want in het voorafgaande proces van het accepteren en ontleden van je heldervoelendheid, sluipt gemakkelijk de verleiding in om je eigenschap te overwaarderen. Dit als gevolg van de veelbesproken overtuigingen, die via het verheffen van buitengewone gevoeligheid als eigenschap, compensatie bieden voor de bijbehorende gevoelens van minderwaardigheid, pijn en onmacht om ‘normaal’ in het aardse mee te kunnen doen.

  Jezelf worden brengt geestelijke rust. Bevrijd van angst en belemmerende patronen ontstaat er ruimte en kracht voor zelf-realisatie. Je zuivere gevoel verdwijnt echter niet. Het past zich aan, naar gelang de nieuwe externe interesses waar jij je je geest bewust op richt in je vrijgekomen ruimte. Je heldervoelendheid transformeert mee met je veranderende focus.

             Bron: http://www.nieuwetijdskind.com

Kleuren en persoonlijkheid


 

 

                                 Kleuren en persoonlijkheid

Kleuren…ze kleuren ons leven in, ze geven ons sensaties aan warmte of koelte. Ze vullen ons leven aan en we creëeren of inspireren ons beeld en gevoel erbij. Ze maken ons bij en vrolijk of geven droefenis in het gevoel. Ze geven reacties op onze geestelijke en lichamelijke gesteldheid.

Bij sommige kleuren een afkeer of een hekel, zoals zwart Voor velen de kleur van rouw, terwijl het ook voor leegte, het onbekende of de nacht kan staan.

Rood een affectie van woede kan opladen of een persoonlijke kracht kan geven, zoals liefde. Hoewel roze meer opwekt naar het lieflijke liefdesgevoel.

Oranje een vrolijke kleur van energie waar je blij van wordt.

Denk ook maar eens van geel, de warmte van de zon

Groen de prachtige natuur die met de natuur in ons zelf verbonden is.

Blauw, de lucht en hemel, het water wat koel is.

Paars symbolisch de spiritualiteit in en van de mens.

Wit zo puur en zuiver en eigenlijk weer geen kleur is.

Bruin de kleur van de aarde en zo heeft ieder kleur iets speciaals.

Kleuren hebben een helende en genezende kracht en werking. In de aura van de mens weerspiegelen ze de gezondheid of eventuele geestelijke en lichamelijke klachten. Maar ook de kleur die het meest zichtbaar is, is ook de persoonlijkheid.

Dat is ook te zien op een aura foto hoewel dat een moment opname is. Omdat de mens veranderlijk is, verandert de aura mee, al blijft een overheersende kleur altijd te zien in de aura en dat is de persoonlijkheid.

Wat voor de een alleen een kleur is, is voor de ander een innerlijk belevingswereld. Zelf ben ik heel erg verbonden met kleuren die een diepe intentie voor me betekenen. Zeker ook omdat ik weleens aura’s zie rondom mens, dier, plant, rondom alles. Deze kleuren geven weer een gevoel mee bij alles wat ik zie.

Zelfs met gesloten ogen zijn de kleuren helder. Zo weet ik welke kleur ik nodig heb of op dat moment bij me is. Wat is er mooier dan een kleurrijke wereld.

De kleur die in gevoel aanterkt is tevens een eigenschap of karaktertrek Herken jezelf in de kleur die je meest aanspreekt.

In mijn eigen aura overheerst zachte lavendel met een stuk violet en roze rondom mijn hoofd en zijkanten, met mooi rood aan de onderkant.

 

                                                         

 

 ROOD

Je hebt in je leven en in de liefde je hoogtepunt bereikt voor wat betreft je enthousiasme en liefdesenergie. Je bezit een krachtige ego en je hebt behoefte aan een opwindend leven. Je bent integer en overtuigend en het liefst laat je iedereen weten wat een geweldig leven je leidt en wat een stel goede vrienden of partner je hebt. Je bent het type dat zijn emoties vrijelijk laat stromen en je voelt je sexy en sensueel bij alles wat je doet. Je bent in staat om op bepaalde momenten in extase te zijn.

Je kunt leven als een Spanjaard voor wie manyana een bekend woord is. Met andere woorden, wat geweest is is niet belangrijk en morgen zie je wel weer, dat is nog zo ver weg. Je bent een type dat snel te motiveren is, maar je bent ook erg ongeduldig. Je hebt geen rust in je lijf en bent continu in de weer om alles geregeld te krijgen. Je bezit een enorme hoeveelheid energie en je bent zeer hartstochtelijk. In je relatie ben je gek op seks en als je geen partner hebt, dan deins je ook niet terug voor een avontuurtje.

Iedereen met wie je in aanraking komt, zal zich je blijvend herinneren door je dynamiek. Je hebt echt plezier in je werk en bent in staat bergen te verzetten. Alles wat je aanpakt, kun je tot een succes maken. Het kan je irriteren wanneer anderen niet zo snel werken als jij. Je bent in topconditie, alleen moet je oppassen dat je niet overloopt, bijvoorbeeld van energie, want als die niet tijdig wordt aangevuld kan deze opraken. Let op dat je voldoende nachtrust krijgt. Juist omdat je zo energiek bent, is het raadzaam om één of twee keer per week aan meditatie of yoga te doen, met het doel tot jezelf te komen en te ontspannen.

 

ROZE

Je hebt een warme, meelevende en liefdevolle uitstraling en bent trouw aan anderen en jezelf. Je wilt jezelf graag aan een ander geven in een relatie, omdat liefde voor jou heel erg belangrijk is. Je bent graag onder de mensen van wie je houdt. Je streeft ernaar altijd leuke dingen te doen. Je uitstraling is een inspiratie voor de mensen om je heen. Je kunt met iedereen overweg, of je ze nu goed kent of niet, dat maakt niets uit. Dat wat je uitstraalt, voel je ook daadwerkelijk binnen in jezelf.

Je bent in staat om voor jezelf een prettig en gelukkig leven op te bouwen, met of zonder partner. Als je eenmaal een liefdesrelatie hebt, is niets om je heen meer belangrijk voor je, alles vervaagt een beetje en je hebt niemand anders meer nodig. Je kunt genieten van de kleine dingen in het leven. Je weet wat je toekomst inhoudt en welke rol je daarin speelt, een rol die je met liefde speelt.

Je beschouwt iedere kans die op je pad komt als waardevol, om meer te krijgen of om hogerop te komen. Je hebt een aanstekelijke charme en hartelijkheid in je, waar anderen ook wel weer jaloers op kunnen worden. Laat die jaloezie je uitstraling niet beïnvloeden, maar stuur deze mensen liefde. Ondanks je uitstraling en je innerlijke vrede, is het raadzaam om je lichaam in beweging te houden om energie op te nemen. Probeer hier evenwicht in te vinden, omdat je anders uit balans raakt. Fitness of aerobics kan hierbij nuttig zijn.

 

ORANJE

Het is voor jou tijd om aan de gang te gaan met alle dingen die je altijd al had willen doen. Je bent een origineelen onafhankelijk type. Je bent zeker van jezelf en je kunt je gevoelens en ideeën goed uiten. Je bent een intuïtief persoon en je weet precies wanneer je iets moet zeggen en wanneer je je mond dient te houden. Je kunt goed met andere mensen overweg. Je bent in een periode waarin het geluk aan jouw kant staat.

 Overal waar je komt, laat je een goede indruk achter en je loopt bijna over van energie. Je bent humoristisch en je weet anderen te entertainen. Je doet je best om zo veel mogelijk van het leven te genieten. Je beheerst een goede communicatietechniek. Je hoeveelheid ideeën is niet te overzien en je weet vaak niet waar je beginnen moet. Je moet eigenlijk een methode vinden om je ideeën één voor één uit te voeren en niet allemaal tegelijk.

Je hebt ambitie, motivatie en originaliteit genoeg om op je werkgebied steeds weer hogerop te komen en je te verbeteren. Jouw talenten zullen een werkgever niet onopgemerkt blijven. Waar je wel op moet letten, is om op tijd te ontspannen, want je hebt de neiging om jezelf af en toe voorbij te lopen en je gezondheid te vergeten. Je geest en je ziel zijn op dit moment goed in balans en vol van energie, maar je moet zeker ook leren om te ontspannen. Yoga, meditatie of Tai chi is zeer geschikt voor jou.

GEEL

Je hele aura is in een goede gezondheid en je bent een gelukkig mens. Je bent alert en snel van begrip en je straalt helemaal. Van alles wat je doet of aanpakt, maak je al snel een spelletje. Je bent af en toe net een klein kind, een spontaan type, die het al snel met iedereen goed kan vinden. Ook ben je heel nieuwsgierig en wilt graag alles ontdekken wat er in de wereld te koop is. Je bent een gelukkig mens zonder zorgen, maar je maakt geen tijd voor emoties en gevoelens. Het enige wat je op dit moment voor ogen hebt, is plezier maken.

Je straalt de hele dag en je hebt de neiging om overal om te lachen. Zoek uit waar je prioriteiten liggen en waar je pad ligt dat je moet bewandelen. In communiceren ben je erg goed en aan de telefoon doe je het nog beter. Je maakt snel nieuwe vrienden en je hebt door je uitstraling een stimulerende invloed op anderen. Het is wel belangrijk om steeds op tijd stoom af te blazen, bijvoorbeeld door lichaamsbeweging, zodat je overtollige energie los kunt laten.

 Je houdt zowel privé als op het werk niet van zware lasten op je schouders, dus geef je ook hier een speels tintje aan teneinde zorgen te vermijden. Door deze houding kun je iedereen verbaasd doen staan. En ondanks het feit dat je niet van lasten houdt, wil je wel overal bij betrokken zijn. Zorg dat je voldoende beweging krijgt in de buitenlucht. Wandelen, fietsen en een teamsport zijn goed voor je. Ook ontspannen is heel belangrijk voor je gezondheid. Yoga, meditatie en Tai chi zijn hiervoor heel geschikt. Als je sport en ontspanning in een goede verhouding gebruikt, blijft je energieniveau goed in balans.

 

GROEN

Je bent een type dat graag zijn zegen wil behalen in het leven en je bent bereid daar keihard voor te werken. Je wilt heel graag dat anderen je mogen en je doet daar dan ook alles voor, bijvoorbeeld door op iedereen indruk te maken. Je wilt heel graag belangrijk gevonden worden, maar aan de andere kant ben je ook een heel nuchter mens, die zijn eigen gang gaat en zijn eigen pad bewandelt. Het liefst wil je niet aan je gevoelens en je emoties komen. Maar het zou voor jou juist heel goed zijn om daar eens wel bij stil te staan, zodat je kunt leren ermee om te gaan. Anders ben je in staat jezelf voorbij te lopen, wat niet altijd goed hoeft uit te pakken. Je hebt overal een eigen mening over en je kunt deze mening ook zeer overtuigend overbrengen. Je gelooft alles wat je zelf zegt. Je bent op financieel gebied vrij zuinig en je gaat verstandig met je geld om. Je bent veel met geld bezig en je zoekt allerhande manieren om meer te verdienen.

Je richt je blik op de toekomst en je kijkt niet terug naar wat geweest is. Soms gaat je werk voor je gezin en je werk is dan ook zeer belangrijk voor je. Je bent altijd op zoek naar succes. Je weet wat je wilt en je weet wat je doet, maar soms heb je het wat te hoog in de bol. Echter, je bent ook weer gul en behulpzaam voor degene die jou goed liggen. Neem af en toe een dag om jezelf eens goed te verwennen. Ga  bijvoorbeeld eens naar een sauna of naar een schoonheidssalon. Zorg goed voor je lichaam, niet alleen van buiten, maar ook van binnen. Probeer je lichaam in een goede conditie te houden door voldoende te bewegen, want je hebt energie genoeg.

 

 AQUAMARIJN

Je bent een evenwichtige en oprechte persoonlijkheid en je hebt interesse in je medemens. Het kan goed zijn dat je op dit moment bezig bent een verandering in je leven aan te brengen. Je bent een verstandig mens en zeer attent en ondernemend. Als iemand in de problemen zit, kan hij zijn hart bij jou luchten. Je wilt graag behulpzaam zijn, maar toch ook je vrijheid houden, zodat je niet door een ander wordt opgeslokt. Ook heb je de neiging om een beetje tussen je eigen gevoelens en emoties in te hangen.

Af en toe kun je erg kwetsbaar zijn en tegelijkertijd ben je in staat om te doen alsof niets je kan deren. Je bent eerder geneigd open te staan voor de gevoelens van anderen dan die van jezelf. Soms zijn je gevoelens je even te veel. Je kunt helder denken en je bent goed in intelligente gesprekken en spelletjes. Als anderen problemen hebben, kun je met de meest gekke oplossingen komen waar niemand anders aan heeft gedacht. Je hebt een sterke geest en die heb je nodig om bepaalde beslissingen te kunnen nemen. Je vindt andere mensen om je heen erg belangrijk en je leidt een druk bestaan. Je hebt sterk de behoefte om ‘nodig’ te zijn.

Het is goed om je niet te zeer door anderen onder druk te laten zetten en voldoende tijd te nemen om je te ontspannen. Je hebt ideeën genoeg, die je door je creativiteit ook daadwerkelijk om kunt zetten in daden. Je wilt heel graag veranderingen aanbrengen in je werksituatie. Gevoelsmatig kun je deze veranderingen met gemak aan. Het is opvallend hoe gezond je op dit moment bent en je beschikt voldoende reserve-energie. Neem af en toe de tijd om zowel je lichaam als je geest eens goed te verwennen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door eens naar een kuuroord te gaan voor één dag of langer, net wat je wilt.

 

BLAUW

Je bent een positief en evenwichtig mens en je weet wat je doet en wat je wilt. Ook heb je je innerlijke rust gevonden. Het maakt niet uit welke richting je in je leven opgaat, want wat je ook kiest, je kunt overal een succes van maken, omdat je alles met een heldere blik kunt overzien. Je hebt op dit moment een bepaalde rust over je en je hebt geen zorgen. Je kunt goed met je gevoelens overweg, maakt je nergens echt druk over en je bent niet snel kwaad te krijgen. Je hebt begrip voor de gemoedstoestanden van anderen en je bezit een goede intuïtie en maakt daar ook gebruik van. Aan de ene kant ben je een denker en aan de andere kant luister je naar je gevoel. Dit is bij jou goed in balans.

Je laat je bewuste denken niet de overhand hebben op je innerlijke weten. Je kunt na een dag hard werken heel goed omschakelen om je te ontspannen. Je hebt een bepaalde behoefte aan rust. Dit kun je bereiken door middel van vakantie of een dagje sauna en ontspanning. Neem deze rust voor jezelf om je steeds weer van energie te voorzien. Je vindt van jezelf dat je een gelukkig mens bent, zowel privé als op het werk. Je wilt op het gebied van je werk graag nieuwe verantwoordelijkheden.

Er is niets wat jij niet aan zou kunnen en je pakt dan ook alles wat je doet grondig aan. Af en toe hapert het wel eens aan je gezondheid, ondanks het feit dat je rustig en ontspannen bent. Vermijd stress en spanningen op het geestelijke vlak. Let op je leef- en eetpatroon en doe iets aan beweging. Daarnaast is het goed om de tijd te nemen voor meditatie. Als je geen goed eetpatroon hebt, verander dit dan, het zal je ten goede komen.

 

TURKOOIS

Je bent iemand die anderen graag goede raad geeft en dit ook kan. Je hebt een positieve uitstraling en een energie- uitstraling die erg rustig en ontspannen is. Dit komt anderen ook weer ten goede en je kunt mensen op een bepaalde manier inspireren. Je voorkomen is zeer posi tief en je bent je bewust van je gevoelens. Mensen om je heen vinden het fijn om met je om te gaan, mede door je liefdevolle, warme uitstraling. Je blik is vooruit, op de toekomst gericht en niet op het verleden. Je hebt nu een punt bereikt waarop het tijd is om je ideeën waar te maken. Je neemt de tijd om van je rust te genieten. Je voelt een harmonie in jezelf. Je bent graag op pad en als je bij anderen bent, sta je met plezier in het middelpunt van de belangstelling, want daar kun je echt van genieten. Wees praktisch en uit dit ook.

Je toekomst is heel belangrijk voor je, richt je daar op en verander dat wat je nog veranderen wilt op een positieve manier. Je komt inspirerend en overtuigend over en daar hebben anderen ook weer baat bij. Je bent in staat om in positieve zin grote veranderingen teweeg te brengen. Doe dit en je bereikt wonderen in je leven. Neem wel de tijd om je goed te ontspannen, want dit is heel belangrijk voor je lichamelijke gezondheid. Probeer een evenwicht te vinden tussen lichamelijke inspanning en ontspanning. Bijvoorbeeld door te sporten en te mediteren of door het beoefenen van yoga.

 

LAVENDELKLEUR

Je bent in staat om verbinding te maken met je hogere zelf en de hogere machten. Je bent een mysterieus persoon en je bezit helende krachten en gaven, die je voor jezelf en voor anderen zou kunnen gebruiken. Je bent op zoek naar jezelf en je zult jezelf vinden door op zoek te gaan naar innerlijke rust, meditatie en harmonie. Gun jezelf hiervoor de tijd. Je straalt een soort magie uit en je leeft met anderen mee. Je kunt iedere uitdaging van het leven aan en je biedt ze ook het hoofd. Dit komt door je helende gaven.

Je kunt met iedereen overweg en voor andere mensen is het al voldoende als je aanwezig bent. Zo laat je zien dat je je gevoelens op vele manieren kunt uiten en dat je niet per se emotioneel hoeft te zijn als je gevoelens je even te veel worden. Je bent een zuivere en heldere persoon  lijkheid en je hebt nu het punt bereikt om alles wat nog opgelost moet worden ook daadwerkelijk aan te pakken en op te ruimen. Doe het nu. Maak daarna nieuwe plannen en voer ze uit, want je bent er innerlijk evenwichtig genoeg voor. Laat dit evenwichtig uitstralen naar anderen en maak ze van dit evenwicht bewust.

Je bent heel goed in staat om je te ontspannen, je over te geven aan innerlijke vrede en om één te worden met het ‘al’. Wat voor jou belangrijk is, is om één te worden of te zijn met je heilige drie-eenheid, lichaam, geest en ziel. Of je nu met iemand persoonlijk contact hebt of aan het telefoneren bent, ieder mens wordt zich bewust van jouw helende uitstraling. Je ziet in alles de eenvoud van het leven en je houdt je graag bezig met het helen op spiritueel gebied. Neem de tijd voor ontspanning en vooral voor meditatie en doe aan lichaamsbeweging, zoals wandelen. Je leert jezelf beter kennen middels de beelden in de dromen die je ontvangt in je slaap. Maak hiervan gebruik en leer ze interpreteren.

 

 

VIOLET

Als je violet in je aura hebt, mag je wel stellen dat je helderziende bent, hoewel niet iedereen zich hiervan bewust hoeft te zijn. Maar de meeste mensen die deze kleur in grote hoeveelheid bezitten, zijn zich er wel degelijk van bewust. Je hebt een grote spirituele kracht die je voor jezelf en voor anderen kunt gebruiken, om je bewust te worden van je taak hier op aarde en om deze ook daadwerkelijk uit te voeren. Je bent een gevoelig persoon en je uit je gedachten en gevoelens best goed.

Je bent ook begripvol jegens anderen en laat iedereen in zijn waarde. Toch kan het zijn dat je juist je eigen gevoelens voorbijloopt en je meer richt op die van anderen om hen te helpen. Maar laat ik je zeggen dat het wel de tijd is om je eigen gevoelens op een rijtje te zetten om zo nog verder te kunnen groeien op ieder vlak. Ontwikkel eerst jezelf voor je je op een ander richt. Je ziet de wonderen van de natuur in veel dingen waar anderen helemaal niet bij stilstaan en je wilt dit graag met anderen delen.

Door dat je medemens zich niet altijd met jou kan identificeren, kan het zijn dat je, om met hen te communiceren, vaker contact hebt met vrienden of familieleden die al lang zijn overgegaan. Wat voor jou heel erg belangrijk is, is om uit te zoeken wat je precies met je leven wilt en hoe je het wilt leiden. Je zou bijvoorbeeld een heel goede therapeut zijn op alle alternatieve vlakken die er zijn. Dit komt niet alleen ten goede van anderen, maar zeker ook van jezelf. Werken op andere gebieden ligt je eigenlijk niet zo goed en doe je ook niet graag.

Volg je roeping is het advies dat ik je kan meegeven. Je bent heel bewust bezig in je heilige drie-eenheid, ofwel in lichaam, geest en ziel. Je doet aan ontspanningsoefeningen en je eetpatroon kan verstandig zijn. Is dat nog niet het geval, dan doe je er goed aan om dit alsnog te gaan doen. Het zal je veel voldoening geven. Intuïtief weet jij precies wat wel en niet goed voor je is.

 

Bron Aura & Chakra cursus + Kleurentherapie

De wil


 

 

Het is niet de weg die een wil heeft, de wil kiest een weg.

Als je wil dominerend is kan deze je ook de verkeerde weg opsturen.

Edelstenen voor dieren.


 

 

                                            Edelstenen voor dieren

De klacht van een dier zijn gelijk aan die van een mens.
Kijk daarom bij klachten en werking van edelstenen voor de mens.
Amethist hangertje:

Een hangertje met een amethist gezondheidssteentje. Doorschijnend tot ondoorschijnend paars.
Werking: Amethist verlicht vele soorten hoofdpijn. Werkt bij problemen met in- en doorslapen, en bij nachtmerries. Is goed voor de ogen. Stimuleert de spijsvertering, en vooral de alvleesklier (suikerziekte). Vermindert stress en zenuwachtigheid, en vergroot de concentratie. Helpt negatieve ideeën los te laten. Verbetert bloed, bloedsamenstelling, bloedsomloop en hart en vaten. Amethist vermindert ook huid- en haarklachten. Vermindert het vasthouden van vocht (oedeemvorming).

Gebruik bij: bloedarmoede. paniekaanvallen. verlatingsangst. verwarring. rouwverwerking (werkt kalmerend), gebrek aan concentratie

Speciaal voor:
* angstige dieren
* jonge honden in training

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Apatiet hangertje:
Hangertje met apatiet gezondheidssteentje. Blauw-violet.
Formaat ruw steentje: circa 1,5 cm
Met cartiersluiting. Handig bij bevestiging aan halsband.

Gebruik bij: slechte houding, slijmbeursontsteking, artritis, artrose, gewrichtsproblemen

Werking: Apatiet versterkt de doorbloeding van alle weefsels, stimuleert goede eetlust, ondersteunt bij alle klachten aan kraakbeen

Speciaal voor: Dieren met klachten aan beenderstelsel / gewrichten~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aventurijn hangertje:
Een hangertje met een aventurijn gezondheidsteentje. Groen, glinsterend. Formaat trommelsteentje: 1-1,5 cm of 1,8-2,2 cm.
Werking: Groene aventurijn helpt goed bij het helen van wonden. Werkt vooral op huidklachten als acné, puistjes, psoriasis, herpes. Maakt rustig en zelfbeheerst.

Gebruik bij: darmklachten, huidaandoeningen, overgevoeligheid

Speciaal voor:
* angstige dieren
* zeer nerveuze dieren
* asieldieren, zwerfdieren, zwaar getraumatiseerde dieren

* zeer geschikt voor prooidieren, bijv. muizen, ratten, konijnen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bergkristal hangertje:
Hangertje met bergkristal gezondheidssteentje. Glashelder.
Met cartiersluiting. Handig bij bevestiging aan halsband.

Gebruik bij: Afwijzen van hulp bij helen, bloedziektes, huidklachten, effect van straling, gespannenheid en hysterie, ontstekingen, pijn, reisziekte / wagenziekte, slechte circulaties, verlaagde weerstand, weerstand tegen genezen

Werking: De bergkristal versterkt herstel van botbreuken en beschadigd kraakbeen, weerstand, harmoniseren emoties, bio-energie. Neutraliseert negatieve invloeden. Vermindert pijn, ontsteking, heelt beschadigde huid, zenuwen, littekenweefsel, organen

Speciaal voor: Dieren met reisziekte~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bergkristal kristalpunten:
Bergkristallen zorgen voor een goede energetische doorstroming in het lichaam.
Dit artikel bestaat uit twee bergkristalpunten: één mannelijke en één vrouwelijke punt. De mannelijke kristal heeft een spitse punt. De vrouwelijke kristal heeft een brede, platte punt. Deze combinatie heet ook wel een doorstromingset.

Het formaat van de ruwe kristalpunten is ongeveer 2,5-3 x 1-2 cm.

Gebruik: Leg 4 bergkristallen om de mand van het dier bij ziekte en/of ontstekingen. Laat de kristallen liggen tot het dier hersteld is.

Werking:
* geeft energie
* tegen misselijkheid en andere spijsverteringsklachten
* versnelt herstel na ziekte en uitputting
* heelt ontstekingen
* ondersteunt de heling van botbreuken~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bergkrisstal trommelsteen:

Trommelsteen van bergkristal voor in de drinkbak. Transparant, glashelder.

Dieren vinden edelsteenwater vaak lekkerder dan kraanwater.

Gebruik bij: Afwijzen van hulp bij helen, bloedziektes, huidklachten, effect van straling, gespannenheid en hysterie, ontstekingen, pijn, reisziekte / wagenziekte, slechte circulaties, verlaagde weerstand, weerstand tegen genezen

Werking: De bergkristal versterkt herstel van botbreuken en beschadigd kraakbeen, weerstand, harmoniseren emoties, bio-energie. Neutraliseert negatieve invloeden. Vermindert pijn, ontsteking, heelt beschadigde huid, zenuwen, littekenweefsel, organen

Speciaal voor: Dieren met reisziekte

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Carneool hangertje:
Hangertje met carneool gezondheidssteentje. Oranjerood, roodbruin. Doorzichtig tot doorschijnend.
Formaat trommelsteentje: 2 cm.

Werking: Carneool stimuleert de doorbloeding. Helpt bij spataderen, lage bloeddruk en spierkrampen. Ondersteunt de spijsvertering, vooral de lever. Is bloedzuiverend. Carneool maakt vrolijk, helpt tegen zwaarmoedigheid. Goed tegen reuma en gewrichtsziekten.

Gebruik bij: gebrek aan levenslust, gebrek aan eetlust, gebrek aan vertrouwen, suikerziekte

Speciaal voor:
* droevige oudere dieren
* stimuleren van lichamelijke en geestelijke mogelijkheden van oudere dieren, vooral honden

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Celestien hangertje:
Hangertje met celestien gezondheidssteentje. Grijsachtig blauw,

Werking: Littekens na operaties en (snij)wonden verminderen of verdwijnen zelfs als je er celestien op legt. Tegen aderverkalking. Celestien verbindt geest, lichaam en ziel. Maakt harmonieus, tevreden en blij.

Speciaal geschikt:
* na operaties
* ter vergroting van overlevingsdrang, wil om te leven

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Onyx hangertje:

Hanger met onyx gezondheidssteentje. Zwart, ondoorzichtig.

Gebruik bij: Problemen met de zintuigen, zoals doof worden, blind worden.

Werking: Onyx versterkt de zintuigen.
Speciaal voor: Oudere dieren.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rozekwarts hangertje, dieren:
Hangertje met rozekwarts gezondheidssteentje. Roze, melkig.

Gebruik bij: Agressie, woede, angsten, borstelen, stress, zenuwachtigheid, spierspanning, stressgerelateerde astma

Werking: Rozekwarts versterkt liefde en vertrouwen, heling van wonden en trauma’s door verwaarlozing.

Speciaal voor: Mishandelde dieren, dieren die hun vertrouwen in de mens hebben verloren.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sodaliet hangertje:

Hangertje met een sodaliet gezondheidssteentje. Ondoorzichtig

Werking: Sodaliet heeft een gunstige invloed op de totale hormoonhuishouding. Stimuleert de alvleesklier (goed bij suikerziekte). Ontspannend en ontstressend. Maakt vitaal. Is goed bij slapeloosheid.

Gebruik: bij angst voor lawaai (harde knallen, onweer, vuurwerk), werkt kalmerend, geeft vertrouwen dat het allemaal weer goed komt

Speciaal voor: onrustige dieren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Zwarte toermalijnstaafjes:

Ondoorzichtig tot doorschijnend zwart.

Werking: Zwarte toermalijn geeft nieuwe energie en voert ongewenste energieën af. Verandert negatief in positief, helpt de positieve kanten in te zien. Is ontspannend en verlicht pijnen.
Ruwe zwarte toermalijnstaafjes kunnen stralingseffecten van elektrische apparatuur neutraliseren. Ze laten allerlei soorten straling (zoals aardstralen, ultraviolette en röntgenstraling) afvloeien naar de aarde.

Gebruik: Leg 4 tot 8 staafjes zwarte toermalijn om de mand van het dier.

Speciaal voor:
* oudere dieren, bij stijfheid, spierpijn, spierspanning
* dieren die ontspanning nodig hebben
* dieren met een de mand die vlakbij of voor een stopcontact of een elektrisch apparaat staat.
* zeer geschikt voor vogeltjes of knaagdieren in een te kleine kooi.

 

Bron:http://www.semoea.nl/