Boeddhistische wijsheid


 

                                           Een Boeddhistische wijsheid

 

Boeddha logeerde in een dorp; er kwam een vrouw naar hem toe, ze weende en huilde en krijste. Haar kind, haar enig kind, was plotseling gestorven. Omdat Boeddha in het dorp was zeiden de mensen: ‘Huil maar niet. Ga naar deze man. De mensen zeggen dat hij oneindig mededogen is. Als hij het wil, kan het kind herleven. Dus je moet niet huilen, ga naar deze Boeddha.’
De vrouw kwam met het dode kind, ze huilde, ze weende en het hele dorp kwam achter haar aan. Heel het dorp was aangedaan. Boeddha’s discipelen waren ook aangedaan. Ze begonnen in gedachten te bidden dat Boeddha toch maar mededogend zou zijn. Hij moet het kind zegenen zodat het weer tot leven komt, tot opstanding.
Heel wat discipelen van Boeddha begonnen te wenen. Het tafereel was zo aandoenlijk, het gaat je door merg en been. Iedereen was stil. Boeddha bewaarde het stilzwijgen. Hij keek naar het dode kind, zei niets en keek naar de wenende, huilende moeder. Na enige tijd zei hij tegen de moeder: ‘Huil niet, doe één enkel ding en je kind zal weer leven. Laat dit dode kind hier, ga terug naar het dorp, ga bij elk huis langs en vraag al die gezinnen of er ooit iemand in hun familie gestorven is, in hun huis. En als je een huis kunt vinden waar niemand ooit gestorven is, vraag dan van hen iets te eten, wat brood, wat rijst, of wat dan ook. En dat brood of die rijst zal het kind onmiddellijk weer tot leven brengen. Ga maar. Geen tijd te verliezen.’

En de vrouw was gelukkig. Ze had nu het idee dat het wonder ging gebeuren. Ze raakte Boeddha’s voeten aan en holde naar het dorp wat niet erg groot was. Er waren een stuk of wat huisjes, enkele families maar. Ze ging van de ene familie naar de andere met haar vraag. Maar iedere familie zei: ‘Nee, onmogelijk. Er is geen enkel huis, niet alleen in dit dorp, maar overal op aarde, waar nooit iemand gestorven is, waar de mensen niet door de dood geleden hebben en door de ellende en de pijn en het verdriet wat daaruit voortkomt.’

Langzaam maar zeker drong het tot de vrouw door dat Boeddha een handigheidje had gebruikt. Dit was onmogelijk. Maar toch was er nog steeds hoop. Ze ging door met vragen tot ze het hele dorp rond was gegaan. Haar tranen droogden op, haar hoop ebde weg, maar ineens voelde ze dat er een nieuw gevoel van rust over haar heen kwam, een sereniteit. Nu drong het tot haar door dat al wie geboren is sterven moet. Het is alleen maar een kwestie van jaren. De één sterft eerder, de ander later, maar de dood is niet te vermijden.

Ze ging terug, raakte weer aan Boeddha’s voeten en zei tegen hem: ‘Net wat de mensen zeggen, u heeft waarlijk een diep mededogen voor de mensen.’ Niemand kon begrijpen wat er gebeurd was. Zijn discipel Ananda vroeg Boeddha: ‘U had de jongen kunnen doen herleven. Hij was zo’n mooi kind en de moeder was zo in en in verdrietig.’ Maar Boeddha zei: ‘Zelfs als het kind was herrezen, zou hij toch hebben moeten sterven. De dood is onvermijdelijk.’
Ananda zei: ‘Maar u schijnt niet erg gevoelig te zijn voor de mensen, voor hun ellende en droefheid.’ Boeddha antwoordde: ‘Ik ben sensitief, jij bent sentimenteel. Juist omdat je gaat wenen, denk je dat je sensitief bent? Je begrijpt het leven niet. Je bent je niet bewust van het verschijnsel.’

Boeddhistische wijsheden


                                              

 

                                         Boeddhistische verhalen

Een dagelijks leven als verlicht mens

Een leerling blikt terug
een leraar blikt vooruit
een meester blikt naar binnen.
Je bent hier, in de leerschool van het dagelijks leven,
omdat je leerling, leraar en meester moet worden;
iemand die iets leert van het verleden,
de gevolgen van zijn daden kan overzien
en uiteindelijk naar binnen kijkt
om daar het heelal te vinden.

……………………………………………………………..

 

Een verhaaltje uit: “Voorbij de woorden” boeddhistische verhalen van Erich Kaniok

Van juli tot oktober heerst de moesson over Thailand. In deze tijd stoppen de monniken met hun reizen, laten al hun werkzaamheden rusten en wijden zich uitsluitend aan studie en meditatie. Deze periode wordt ‘vassa’ genoemd, de regenretraite.

Enkele jaren geleden liet een beroemde abt in zijn woudklooster een nieuwe hal oprichten. Toen de regentijd begon liet hij alle werkzaamheden stopzetten en stuurde de bouwlieden naar huis.In het klooster begon nu de periode van stilte. Op een dag kwam er een bezoeker. Hij zag de hal die maar half af was. Hij vroeg de abt wanneer de hal klaar zou zijn. Zonder te aarzelen antwoordde de abt: ‘De hal is klaar’.

‘Hoe bedoelt u: de hal is klaar?’ vroeg de bezoeker verbaasd. ‘Zij heeft geen dak, geen ramen en deuren, overal liggen planken en zakken cement. Blijft dit misschien zo? Dat is toch dwaas? Wat bedoelt u met: de hal is klaar? De abt glimlachte en zei kalm: ‘wat gedaan is is klaar’.

Hij ging terug naar zijn meditatieruimte, maar draaide zich nog een keer om naar de bezoeker en zei: ‘Wat je gedaan hebt is altijd klaar, het volgende komt wel. Zo kijken is de enige manier waarop je rust en stilte in je leven kan brengen, anders stopt je werk nooit’.

…………………………………………………

De gebarsten emmer

Een verhaal uit India over een nuttige gebarsten emmer

Een waterdrager in India had twee grote emmers; elke emmer hing aan één kant van een juk dat hij over zijn schouders droeg. Eén van de emmers had een barst en de andere emmer was in perfecte staat. Terwijl die tweede emmer aan het einde van de lange weg tussen de rivier en het huis van de meester een volle portie water afleverde was tegen die tijd de gebarsten emmer nog maar half vol.

Dat ging zo twee volle jaren verder. De waterdrager leverde altijd maar anderhalve emmer water af in het huis van zijn meester. Natuurlijk was de goede emmer bijzonder trots op zijn prestaties omdat hij perfect voldeed voor het doel waarvoor hij gemaakt was. Maar de arme gebarsten emmer was beschaamd om zijn gebrek en voelde zich ellendig omdat hij maar de helft kon presteren van wat je van hem had mogen verwachten.

Nadat hij zich zo twee jaar lang als een mislukking had beschouwd begon hij op een dag bij de rivier tegen de waterdrager te praten.
“Ik ben beschaamd over mezelf en ik wil me bij jou verontschuldigen.”
“Waarom?,” vroeg de waterdrager, “waarom ben je beschaamd?”

“Omdat ik de laatste twee jaar slechts in staat ben geweest om maar een halve portie water af te leveren. Door die barst in mijn zijwand verlies ik voortdurend water onderweg naar het huis van je meester. Door mijn falen moet jij zo hard werken en krijg je niet het volle loon voor je inspanning,” antwoordde de emmer.

De waterdrager kreeg echt medelijden met de oude gebarsten emmer; hij wilde hem troosten en zei: “Als we dadelijk teruggaan naar het huis van mijn meester moet je eens goed op die prachtige bloemen letten aan de kant van de weg”.

En inderdaad: toen ze de heuvel opliepen zag de gebarsten emmer de prachtige wilde bloemen langs de kant van de weg en dat bracht hem toch een beetje troost. Maar aan het einde van de reis voelde hij zich toch weer ongelukkig omdat de helft van het water weer was weggelopen en hij verontschuldige zich opnieuw bij de waterdrager omdat hij weer gefaald had.

De waterdrager bekeek de emmer en zei: “Heb je dan niet gezien dat er alleen maar bloemen groeien langs jouw kant van de weg en niet langs de kant van de andere emmer? Dat komt omdat ik altijd al wist dat je een beetje lekte en ik heb daar mijn voordeel mee gedaan. Ik heb bloemzaadjes geplant aan jouw kant van de weg en elke keer als we terugkwamen van de rivier heb jij ze water gegeven. En zo heb ik twee jaar lang telkens prachtige bloemen kunnen plukken om de tafel van mijn meester mee te versieren.”

“Als jij niet zou zijn zoals je nu eenmaal bent dan zou zijn huis er nooit zo prachtig uitzien.”

……………………………………..

Een leerling vroeg aan zijn Zen-meester: ‘Spant u zich voortdurend in om de waarheid te beoefenen?’
De meester antwoordde: ‘Jazeker.’
De leerling vroeg: ‘Hoe doet u dat?’
De meester antwoordde: ‘Als ik honger heb, eet ik en als ik moe ben, ga ik slapen.’
De leerling: ‘Maar dat doet iedereen. Kan je dan van iedereen zeggen dat hij doet wat u doet?’
De meester: ‘Nee!’
De leerling: ‘Waarom niet?’
De meester antwoordde: ‘Omdat anderen niet eten als ze eten, maar tijdens het eten aan allerlei dingen denken, waardoor hun aandacht verstoord wordt. Als ze slapen, slapen ze niet, maar dromen over duizend en ��n dingen. Daarom zijn ze niet zoals ik ben.’

Tzolkin April/Mei


Tzolkin

Vandaag al weer dag 2 van de golf van de Witte Wind.

Deze golf duurt van 20 april tot 3 mei. Poortdag : was gisteren 20 april.

Golf van de WITTE WIND

Communiceren van Gemeenschappelijk belang, Adem, Communiceren, Spirit.

Deze 13 dagen ligt er miscommunicatie op de loer en dient communicatie dus extra aandacht te krijgen.
Probeer helder en integer te spreken.
Ook kun je je bewust worden van je ademhaling.
Wat adem je in?
In welk ritme?
Offer je adem als geschenk aan Grote Geest/Hunab Kú, dan zullen de woorden die je spreekt meevloeien in deze stroom.
Toen God de mens schiep , blies hij hem leven in met zijn eigen adem.
Adem deze spirit in en inspiratie zal je ten deel vallen.

Durf vanuit je gevoel te communiceren en zonder oordelen dat te verwoorden wat er binnen in jezelf omgaat.
Ga met jezelf en met je omgeving in dialoog en vermijd discussie.
Stel je open voor andere zienswijzen en overwin je beperkende overtuigingen.
Licht en donker vormen samen één geheel.
Verruim je bewustzijn en overstijg de schijnbare scheiding tussen tegenstellingen.
Gelijk is ook ongelijk en juist is ook onjuist.
Ga naar je hart en laat het controlerende in je los.

Je bevindt je in de golf van de witte wind met als thema bezieling en als doel integriteit.
Ben je daadwerkelijk bezig op een geïnspireerde manier?
Deze golf zal je helpen te ontdekken wat je ware roeping is.
Je roeping is dat , waar je ziel voor gaat.
Geef hier uiting aan, aanvaard je keuzes en richt je aandacht op dat wat werkelijk van belang is.
Ervaar heling vanuit je innerlijke sjamaan.
Realiseer je dat er veel meer dimensies zijn dan je zelf kunt waarnemen.
Ontwikkel je zintuigen om met de wereld van de onzichtbare krachten in gesprek te gaan .
Dit kan alleen vanuit een open hart.
Wees trouw aan je ziel, want zij is de enige autoriteit in je leven.

Poortdagen: Recentelijk, worden we ons ervan bewust dat grotere energie doorkomt op deze poortdagen terwijl de planeet groeit in bewustzijn. We hebben te maken met interplanetaire activiteiten terwijl onze Aarde haar eigen vibratie verhoogt. Ze communiceert op een hoger niveau van bewustzijn met andere planeten in ons zonnestelsel. Het ontvangen van verhoogde energieën op deze poortdagen wordt meer opgemerkt door diegenen onder ons die gevoeliger zijn voor die energieën. Kan resulteren in meer energie voelen of fysiek wat klachten hebben, lichter slapen, veel dromen.

Tzolkin April


                                            De golf van DE RODE  MAAN.

Innerlijke zuivering, Universeel water, Zuiveren, Stroming

Deze golf heeft als thema zelfvertrouwen en als doel oervertrouwen.

Ontwikkel het vertrouwen in jezelf en het vertrouwen in je potentieel.

Durf jezelf te laten zien.

Jouw onderbewustzijn is de bron van al je weten en wijsheid, waartoe ook jouw trauma’s behoren.

Durf hier doorheen te breken en laat de bevroren levensenergie weer stromen.

Kijk naar dat wat jij hebt neergezet in het leven.

Wil jij nog meer bewijzen hebben?

Ervaar het oervertrouwen door los te komen van zorgen en angsten om te overleven.

Het leven zal jou voorzien van dat wat jij nodig hebt, om te laten ontvouwen wat jij in je hebt.

 Beleef het gevoel van zelfvertrouwen . Jij mag trots op jezelf zijn, want je beschikt over een groot potentieel.

Geef jezelf de toestemming om daarmee naar buiten te komen.

Als je hierbij blokkades ervaart, dan kunnen negatieve innerlijke dialogen hiervan de oorzaak zijn.

Wie houdt jou klein en wie staat er steeds met kritiek voor jou klaar?

Ga met deze aspecten in gesprek om ze daarmee tot een voor jou ondersteunende kracht te transformeren.

Jij bent de baas in huis.

Wees het baken dat zich door niets of niemand onderuit laat halen.

Maan gaat over veel gevoelens en emoties.

Maan is universeel water; de zeeën, de rivieren, het water in je lichaam, het water van de baarmoeder, je tranen, je zweet.

Water is voorwaarde voor alles wat leeft.

Tijdens deze golf  zul je emotioneel flink op hol kunnen slaan, met veel tranen, woede en dramatiek.

En jij niet alleen maar anderen ook, dus hoed je.

En weet dat dit alles tot doel heeft om er gereinigd uit te komen.

Het is raadzaam om je goed te reinigen met water , ga naar de sauna om te zweten, drink veel water.

Zorg dat alle processen in je lichaam goed doorstromen.

Met een goed doorstroomd lichaam kun je situaties en mensen zeer goed doorvoelen.

Je weet wat waar is en wat niet.

Je fungeert als antenne die de niet gesproken woorden opvangt.

Mijn Tzolkin


Je bent geboren op .. .. …. Jouw geboortedatum geeft je volgens de Tzolkin (de heilige Maya kalender) een kinwaarde van 202.
De ‘dirigent’ in je leven als gevolg van deze kinwaarde is witte wind. (IK). De witte kleur van de wind geeft aan dat je leven in het teken staat van het duidelijk specificeren en ook meer detail aan te aanbrengen. Je kunt de diepte in en er voor zorgen de zaken in balans te brengen. 
    
  Jouw toon ‘Zeven’.
  De dirigent van je leven staat op toon zeven. Deze toon zeven, ook wel resonante toon genoemd, is de toon van de afstemming. Je dient in resonantie te gaan. De Tzolkin zegt onder andere het volgende over jouw toon zeven: Je bent zeer individualistisch. Je bent een harde werker en je bent bereid om autoriteit te betwisten

 


Jouw zonneteken ‘Wind’.
Het zonneteken wind orchestreert je leven vanuit de kracht van je bezieling. Andere kwaliteiten die dit zonneteken jou geeft zijn: De oervader, kosmische adem, inspiratie en communicatie. Het leven is een paradox.
 

De schaduwzijde van het zonneteken wind is twijfelen, gebrek aan inspiratie hebben, afstand nemen en te introvert zijn. De Tzolkin zegt het volgende over je zonneteken: Door te communiceren geef je vorm en gestalte aan de kracht van de geest.
 

Je bent spiritueel, innovatief en fantasierijk. Je deelt je eigen geïnspireerdheid graag met andere mensen. Je bent veelzijdig en bovendien ook nog in staat om het licht in het donker en het donker in het licht te zien . Je bent idealistisch en wordt door
 

Jouw familie.
Je behoort tot de familie die ‘de weg voorbereiden.’ Wanneer je wilt weten wat dat precies betekent en welke andere families de Tzolkin nog meer kent, als ook de gidsen die bij je horen, je talent, je doel in je leven en je partner.
 

Ik Kanaliseer om te Communiceren
Adem Inspirerend
Ik bezegel de Inbreng van Spirit
Met de Resonante toon van Afstemmen
Ik word geleid door de kracht van Tijdloosheid

Een vrije ziel.


Een vrije liefdevolle Ziel,

Kan jij je voorstellen hoe het voor een vrije, liefdevolle ziel moet zijn, om zich plotseling in een beperkt, stoffelijk lichaam gevangen te voelen?
Gevoelens te hebben, angst te ervaren, veroordeeld en beoordeeld te worden, verdriet en pijn te voelen, en tenslotte ook nog de ervaring van de dood door te maken??

Ja dat kun je, dat weet je diep van binnen…in je innerlijk Goddelijk wezen, dat één al liefde en licht is, omringd door energie uit de Bron waar wij allemaal vandaan komen. Waar vrijheid, vrede en harmonie is,
en je soms heimwee kunt hebben naar de andere wereld om deze harde wereld te kunnen ontvluchten.

En daarbij moet je ook nog open en verbonden, liefdevol en dergelijke blijven zodat je alles ook heel duidelijk meekrijgt. Maar dat lukt bijna niemand, ieder mens die op aarde komt, sluit een deel van zijn ziel af om niet alles te hoeven ervaren. Om alleen het leven in je huidige incarnatie en levenslessen te kunnen doorlopen.

Er zijn mensen die half incarneren, hun lichaam halfslachtig aan nemen, zodanig ze overleven kunnen, blijft hun grootste deel van hun energie tussen hemel en aarde hangen. Ze kunnen en zullen zich nooit een compleet mens voelen, hetzij men onder hypnose gaat om lichaam en ziel weer compleet te maken.

Sommige komen weliswaar met veel meer kracht in hun lichaam, maar doordat zij een controle mechanisme hebben in hun handbagage. Hoeven zij niet alles gewaar te worden, niets werkelijk toe te laten, dat regelt hun eigen systeem.
Ze zijn sterker door hun grote innerlijke kracht die hen motiveert en gebruiken meer hun bewustwording die zich verbindt met het ‘Hogere Zelf’ Zo beleeft iedere ziel als incarnatie zijn reis, leven na leven tot de cyclus is voltooid en men voorgoed in de Goddelijke wereld verblijft.

Copyright © Marianne