Tweelingzielen


                

Tweelingzielen & zielsverwanten

 Zielsverwanten zijn van oorsprong afkomstig uit dezelfde zielengroep, de groep zielen die met elkaar verbonden is en was sinds de eerste incarnatie. In een dergelijke zielengroep, zijn de zielen aan elkaar verwant op een kenmerkende manier, dat hun contact met elkaar typeert. Vaak hoor je mensen zeggen: “Ik heb het gevoel of ik hem al jaren ken”. Het is een soort herkenning tussen de zielsverwanten die de onderlinge denkwijze, zienswijze, levensstijl, smaak enzovoorts typeert. Zo kun je in je leven een aantal mensen leren kennen met wie je zo nauw verwant bent, dat je haast zeker weet dat je elkaar al kende voor dit leven. Vaak is dat ook inderdaad het geval en zoeken zielsverwanten elkaar in de verschillende incarnaties telkens weer op. Zielsverwanten delen visies en levensopvattingen met elkaar, voelen zich bij elkaar thuis en voelen een grote verbondenheid met hun zielsverwanten. Tweelingzielen echter, zijn (haast) letterlijk elkaars wederhelft in een liefdesrelatie. Zielsverwanten hebben vaak een bijzonder hechte vriendschapsrelatie, maar hebben geen liefdesband met elkaar. Een mens herkent gedurende zijn leven vaak een aantal zeer speciale vrienden als zielsverwanten, waarbij wel degelijk sprake is van een nauwe band en het aanvoelen van elkaar en elkaars gemoedstoestand, zelfs als de ander niet in de nabijheid is. Zielsverwanten, ook wel ‘soulmates’ genoemd, hebben ontzettend veel met elkaar gemeen, waardoor herkenning eigenlijk vanzelfsprekend is. Onderling zijn zielsverwanten zich bewust van de overeenkomsten die hen met elkaar verbinden.Tweelingzielen hebben een iets gecompliceerdere verhouding. Op het moment dat de ene tweelingziel de andere ontmoet, is er onmiddellijk een gevoel van herkenning en thuiskomen bij elkaar. Er springt als het ware een vonk over van onmiddellijke herkenning en vreugde en zelfs extase, die veel dieper gaat dan bij zielsverwanten. Er vormen zich meteen sterke chakrakoorden tussen de twee personen, die uniek van samenstelling zijn en vanaf de eerste ontmoeting vrijwel onverbrekelijk blijken te zijn. Op een unieke wijze voelen de twee zielen zich met elkaar verbonden en hun aura’s vloeien als het ware in elkaar over, alsof de twee aura’s één geheel met elkaar vormen. Het ontmoeten van je tweelingziel is dan ook een bijzonder aangrijpende, emotionele gebeurtenis, die je leven voorgoed zal veranderen. Niets zal ooit meer hetzelfde zijn als je eenmaal weet, dat er op deze aarde iemand rondloopt die jou zo volledig aanvult en je zo compleet maakt. Gevoelens van onrust en zoeken zijn verleden tijd.Dit wil echter niet zeggen dat het altijd puur geluk is en dat je niet meer ongelukkig zult zijn. Het is immers heel goed mogelijk dat beide tweelingzielen getrouwd zijn en allebei een partner hebben die ze geen verdriet willen doen. Als dit het geval is, zal er sprake zijn van een voortdurende pijn en een gemis, over het niet bij elkaar kunnen zijn met degene die je ziel compleet maakt. Het ontmoeten van je tweelingziel wil niet zeggen dat je een liefdesrelatie met hem of haar zult hebben, omdat dat in sommige gevallen onmogelijk kan zijn. De emotionele en spirituele band zal echter nooit meer verloren gaan en zal zo sterk zijn, dat afstand er niet toe doet.

Iedereen heeft een tweelingziel, alleen zal je diegene niet in ieder leven tegenkomen. Ook weet je nu, dat als je hem of haar tegenkomt, het niet altijd mogelijk zal zijn bij elkaar te zijn. Dit kan bijzonder tegenstrijdige gevoelens opleveren. Aan de ene kant geluk, omdat je weet dat de ander er altijd zal zijn, aan de andere kant diepe wanhoop en verdriet, wanneer je van elkaar gescheiden wordt. De trillingsfrequentie in de aura’s en de chakra’s van de tweelingzielen is echter zo hoog, dat men zelfs in gedachten of in dromen de ander kan zien en het gevoel kan hebben een ontmoeting te hebben. Dit komt door de hoge mate van spirituele ontwikkeling van beide zielen.

Veel mensen vragen zich af wat het nut ervan kan zijn, je tweelingziel leren kennen terwijl een daadwerkelijke hereniging onmogelijk is. Hiervoor bestaan meerdere verklaringen. Het kan voorkomen dat één van beide zielen of zelfs allebei de zielen, tussen twee incarnaties hebben besloten geen fysieke relatie met elkaar te hebben, omdat het karma dat beide zielen wil uitwerken dit niet toelaat. Voordat een ziel incarneert, bepaalt deze immers welke lessen gedurende een volgende incarnatie uitgewerkt dienen te worden. Het kan zijn dat dit de reden is, waardoor hereniging onmogelijk is. Het kan ook zijn dat beide zielen in een ander werelddeel incarneren en dat dit een fysieke band onmogelijk maakt. Dit is ALTIJD een bewuste keuze geweest, vóór het moment van incarnatie. De vraag die men zich tijdens dit leven dan stelt, is waarom je ervoor gekozen hebt om niet samen te kunnen zijn, terwijl je elkaar mogelijk wel letterlijk en figuurlijk tegen het lijf loopt. Waarom een ontmoeting, als dit alleen maar pijn en wanhoop kan veroorzaken? Ook dit kan een onderdeel zijn van het Karma dat uitgewerkt moet worden: het leren om te gaan met enkel een spirituele connectie en geen fysieke hereniging.

De ziel heeft er dan als het ware voor gekozen om dit lijden als onderdeel van de levenslessen te beschouwen, waarmee de ziel in het reine moet zien te komen. In de reïncarnatie-theorie gaat men ervan uit, dat iedere ziel gedurende alle incarnaties zijn of haar tweelingziel minimaal tien keer zal ontmoeten. Dit maakt allemaal onderdeel uit van het leerproces om tot ‘verlichting’ te komen, waarbij uiteindelijk het lijden kan worden achtergelaten. Pas als beide tweelingzielen op hetzelfde spirituele niveau zitten, zal een fysieke hereniging mogelijk zijn en zullen de twee zielen uiteindelijk in één ziel kunnen versmelten tijdens een gezamenlijk gedeeld leven. Tot die tijd zal er steeds sprake zijn van een toenemend groeiproces, dat zeker niet gemakkelijk zal zijn.

Het kan gebeuren dat de ene ziel zich probeert af te sluiten van de ander om de pijn en wanhoop te doorbreken, die veroorzaakt wordt door het niet samen kunnen zijn gedurende dit leven. Ontkenning en het niet willen erkennen van de tweelingziel zal dan nog meer pijn veroorzaken bij de andere tweelingziel, die wel degelijk beseft wat er aan de hand is. De pijn van het moedwillig verbreken van de relatie die de tweelingzielen met elkaar hebben, of het trachten te doorbreken van de chakrakoorden, is zo onverdraaglijk dat de ziel dit niet kan verwerken en dus niet lang zal volhouden. In zulke gevallen is er vaak sprake van levensstijlen die niet met elkaar overeenkomen, religies die niet met elkaar verenigbaar zijn. Diep in het hart is de herkenning echter onmogelijk af te wijzen. Onbewust is er het weten dat deze ontmoeting op de één of andere manier voorbestemd was. Deze pogingen zijn niet meer dan een ontkenning uit zelfbehoud, om te ontkomen aan de pijn van het gescheiden van elkaar moeten leven. Daarom zullen tweelingzielen elkaar altijd weer opzoeken, om de simpele reden dat de pijn van elkaar niet zien, zwaarder weegt dan af en toe in elkaars nabijheid zijn.

Soms is er jaren geen sprake van een contact of ontmoeting, totdat het moment komt waarop men zich realiseert, dat de ziel een ontmoeting nodig heeft om geestelijk te kunnen ‘overleven’. De hereniging zal, hoe pijnlijk deze ook kan zijn door de scheiding die er onherroepelijk op zal volgen, weer een stukje vormen in het groeiproces dat beide zielen ondergaan. Het brengt hen dichter bij elkaar, om op den duur zo een spirituele overeenkomst te bereiken, dat een fysiek samenzijn in een volgende incarnatie wellicht wel mogelijk is. Zodra echter het moment van afscheid nemen gekomen is, zal er sprake zijn van rauwe pijn en wanhoop. Zelfs gevoelens van oprechte rouw behoren tot de mogelijkheden. Hoe vaker de twee zielen elkaar echter ontmoeten, hoe beter zij zullen leren omgaan met hun gevoelens. Dit komt vanzelfsprekend de groei van de beide zielen ten gunste.

De gevoelens die tweelingzielen voor elkaar koesteren, overtreffen het niveau van een ‘gewone’ verliefdheid.Dit is ook één van de redenen waarom de twee zielen elkaar niet los zullen kunnen laten en elkaar eenvoudigweg moeten aanvullen. Het spreekt vanzelf dat wanneer tweelingzielen elkaar ontmoeten indien deze beide verbonden zijn in een huwelijksband met een ander, het overleven van de huidige, reeds bestaande relatie niet eenvoudig zal zijn, omdat het enige dat de tweelingzielen willen een samenzijn is. Toch zullen beide tweelingzielen niet gaan scheiden om samen te kunnen zijn, omdat dit niet past in hun opvatting van gelukkig met elkaar zijn. Hun geluk zou dan immers gebouwd worden op de fundamenten van een ineengestorte relatie. Dit zal niet gebeuren, omdat de spirituele ontwikkeling van de tweelingzielen en hun gevoel van integriteit zo groot zijn, dat het samenzijn met de andere tweelingziel dan niet optimaal zou zijn. Beide zielen voelen dit aan en als men dit dan toch zou doen, zou je haast niet kunnen stellen dat er sprake is van tweelingzielverwantschap, maar eerder van een grote verliefdheid, waarbij de integriteit van beide partners niet groot genoeg is. Van tweelingzielverwantschap is dan geen sprake. De vergevorderde geestelijke en humane ontwikkeling van beide tweelingzielen zal nooit kunnen toestaan, dat een ander gekwetst zou worden, opdat zij beiden samen kunnen zijn. Daarvoor zijn beide zielen te ver in hun ontwikkeling op alle denkbare niveaus.
Een seksuele relatie tussen tweelingzielen is gevoelsmatig ook niet nodig, omdat beide zielen het lichamelijke ver ontstijgen. Dit wil echter niet zeggen, dat men dit niet zou willen. Het verlangen kan wel degelijk aanwezig zijn, maar het is niet van wezenlijk belang voor hun relatie. Tweelingzielen zullen dus niet hun huidige partners verlaten om samen te kunnen zijn, ook omdat men inziet dat het schijnbaar een les is die in dit leven geleerd moet worden.

Het gebeurt echter wel regelmatig dat in het proces van naar elkaar toe groeien, dat al begint voordat beide tweelingzielen elkaar ontmoeten, de relatie die ze beiden hadden al beëindigd werd. Dit getuigt ervan dat beide zielen toe zijn aan een hereniging op alle vlakken van hun relatie. Indien tweelingzielen de mogelijkheid hebben om een relatie met elkaar aan te gaan, dan zullen alle mogelijke barrières overwonnen kunnen worden en zijn zelfs leeftijd en afstand niet meer van belang. Dit wil echter niet zeggen dat hun relatie probleemloos zal zijn, aangezien ook zij zullen moeten werken aan hun ontwikkeling en de eisen die het leven aan hen stelt. Ook zij zullen hun deel aan moeilijkheden en verdriet te verwerken krijgen, maar hun band zal zo sterk zijn dat zij samen alles zullen kunnen overwinnen door de kracht en diepgang van hun wederzijdse liefde.

Men verlangt niets van elkaar, want beide zielen voelen haarfijn aan wat de ander nodig heeft. Er zal een allesoverheersend gevoel zijn van compleet-zijn, terwijl er voor de ontmoeting en hereniging sprake geweest zal zijn van een gevoel van incompleetheid, een gevoel dat de ziel geen afgerond geheel vormt. Een mooiere vorm van liefde dan die welke tweelingzielen met elkaar ervaren bestaat niet, omdat de ene partner als het ware de ander ‘is’ en er geen duidelijke scheiding kan worden aangebracht, waar de ene ziel begint en de ander eindigt. Helaas is dit niet voor ieder van ons in dit leven weggelegd, maar enkel het weten dat er op de wereld een andere ziel rondloopt die jouw wederhelft is, zowel letterlijk als figuurlijk, maakt het leven en het lijden dat het leven met zich meebrengt, een stukje minder moeilijk. En al zal het misschien niet in dit leven zijn, er zal een leven komen waarin je ‘heel’ zult zijn in lichaam en ziel en onsterfelijke liefde zult ervaren.

Voor mijn eigen teksten over dit fenomeen, ga naar www.lightangelmarianne.nl/Tweelingenzielen, gezien er een copyright op staat.

Grondkleur Aura


                                        

                                            Bereken de grondkleur van je aura….

Tel alle geboortecijfers bij elkaar op tot je op 1 cijfer uitkomt.

Een voorbeeld:
Je bent geboren op: 08-05-1983
8+5+1+9+8+3= 34 ….. 3+4= 7
De grondkleur is violet

1 rood
2 oranje
3 geel
4 groen
5 blauw
6 indigo
7 violet
8 roze
9 brons
11 zilver
12 goud

(Onthoud dat de grondkleur onthult wat je eigenlijk zou moeten doen!)

Afbeelding
Rood
Als u een rode grondkleur hebt, moet u ambitieus, vastberaden, extravert en optimistisch zijn. Indien u zich lusteloos, apathisch en introvert voelt, doet u niet wat u zou moeten doen. Hiervoor kunnen allerlei redenen zijn. Misschien bent u eenvoudig opgebrand doordat u niet genoeg tijd hebt genomen om te rusten en te ontspannen. Of u hebt een baan waar u nietgeschikt voor bent of waar u een hekel aan hebt. Of uw relatie verloopt niet zoals u had gewild. Als u moeite hebt de oorzaak te achterhalen, gebruik dan een pendel voor het antwoord. Vraag de pendel dingen die met ‘ja’ en ‘nee’ beantwoord
kunnen worden. ‘Ben ik gelukkig in mijn werk?’ ‘Boek ik vooruitgang in mijn relatie?’ U zult misschien verbaasd zijn over de antwoorden.
Blijf vragen stellen tot u erachter komt welk gebied of welke gebieden de moeilijkheden veroorzaken. Als uw rode grondkleur niet optimaal is, kunt u een aantal dingen doen om die weer in zijn natuurlijke, vibrerende vorm te herstellen.  U kunt meer lichaamsbeweging nemen. Maak eens wat vaker een wandeling.  U krijgt dan tjid om eens na te denken en u krijgt tegelijkertijd heilzame ichaamsbeweging.  De wandelingen moeten minimaal twintig minuten lang zijn en bij voorkeur dubbel zo lang. Misschien kunt u een of andere wedstrijdsport gaan doen. Rood is gek op competitie. Maar onthoud dat het niet altijd nodig is om te winnen. Met een rode grondkleur is uw natuurlijke positie aan de top. Als u een sterk verlangen hebt in alles de beste te zijn, is het misschien beter om een niet-competitieve activiteit te kiezen, omdat het doel van de bezigheid is om fysieke fitheid te ontwikkelen en niet om gouden medailles te halen. Maar als het uw levensdoel is om mee te doen aan de Olympische Spelen, kunt u dit negeren en naar de volgende paragraaf gaan.U kunt uzelf een paar hoge doelen stellen. Rood is de ambitieuze kleur van succes.  Kies iets dat echt de moeite waard is, iets waarvoor u het beste uit uzelf moet halen,  iets waarop u trots kunt zijn. Naarmate u meer succes
en erkenning krijgt, zal uw rode grondkleur zich uitbreiden en gloeien.
U moet met positieve, succesvolle mensen omgaan die u kunnen stimuleren en aanmoedigen. Vermijd kleingeestige, negatieve mensen die u proberen tegen te houden om uw doelen te bereiken.

Afbeelding

Oranje
Met een oranje grondkleur zou u gemakkelijk in de omgang en een coöperatieve, vriendelijke en zorgzame persoon moeten zijn.
Als u een verward, gefrustreerd gevoel hebt of u niet kunt uitdrukken zoals u zou willen, kunt u een aantal dingen doen om uw aura te versterken en uit te breiden.
U moet het gevoel hebben dat u iets productiefs en nuttigs doet.Kijk om u heen en vraag u af wat u zou kunnen doen om u nuttig te voelen. U moet uzelf accepteren zoals u bent en plezier en voldoening ontlenen aan de zorg voor anderen. De grootste voldoening krijgt u als u emotioneel voldaan bent. U zou moeten omgaan met soortgenoten: zorgzame, intuïtieve en humanitaire mensen.  Misschien vindt u zichzelf overgevoelig en lijkt u verlegen en aarzelend. Is dat het geval, dan moet u proberen deze gevoeligheid te kanaliseren naar humanitaire gebieden en uw talent ontwikkelen om met anderemensen te werken. Naarmate uw gevoeligheid geleidelijk naar andere gebieden wordt gekanaliseerd, zullen uw zelfvertrouwen en uw tevredenheid met het leven groeien.

Afbeelding
Geel

Met geel als grondkleur moet u goed kunnen omgaan met andere mensen
en uzelf op de een of andere manier goed kunnen uitdrukken, bij voorkeur in iets creatiefs. U zou anderen met uw vrolijkheid en uw charme en uw vermogen om mensen te boeien moeten verwarmen. Als u het gevoel hebt dat dit niet het geval is, is er een aantal gebieden waaraan u kunt werken.
U moet proberen uzelf meer tegenover anderen tot uitdrukking te brengen.
Uw gave voor verbale expressie kan anderen helpen, omdat u mensen
kunt opvrolijken en om u heen kunt samenbrengen. U zou in uw werk van uw stem gebruik moeten maken. Een solopositie is niets voor u. U bent veel gelukkiger als leraar, verkoper, consultant of iets anders
waarbij uw stem een rol speelt. Onder uw vrolijke uiterlijk kunt u overgevoelig zijn. Probeer een dikkere huid te kweken en gebruik uw gevoel voor
humor om aanvallen af te slaan. Vermijd een frivole, onverschillige benadering van het leven. Met uw gele grondkleur wordt u enthousiast over zoveel verschillende dingen dat anderen u vaak maar moeilijk kunnen bijhouden. Waarschijnlijk beschouwen ze u als een amateur en nemen ze uw
ideeën niet serieus. Als u problemen hebt op dit gebied, kunt u die wegwerken door een mentaal stimulerend of creatief project te beginnen en het lot het eind uit te voeren. U hebt een goed verstand en gebruikt het goed, maar misschien hebt u het gevoel dat u niet zo veel met uw leven doet als u zou willen. Is dat het geval, kies dan een onderwerp dat u interesseert en
besluit om er een expert in te worden. Kies iets dat uw capaciteiten
waard is en word er zo goed mogelijk in.

Afbeelding
Groen
Als u groen als grondkleur hebt, moet u een zorgzaam, humaan iemand zijn die voor iedereen het beste wenst. Waarschijnlijk bent u een meelevende persoon die graag anderen helpt. U zou ook stabiel, gewetensvol en verantwoordelijk moeten zijn. Als u daar niet naar leeft, zal dit te zien zijn in uw aura.
U kunt de kleur van uw aura versterken door actief naar mogelijkheden te zoeken om anderen te helpen. Dit kan iets kleins zijn, zoals boodschappen doen voor een zieke buurman. Het kan ook veel groter worden aangepakt, zoals de leiding nemen van een humanitaire organisatie of iets rechtzetten in uw gemeenschap dat verkeerd is in uw ogen.Misschien voelt u zich belemmerd en beperkt. Dit kan bijzonder frustrerend zijn, omdat overal waar u kijkt meer beperkingen zijn. Kijk naar uzelf en vraag u af of u wellicht te star en te koppig bent. Het kan zijn dat u wat luchtiger en ontspannen moet worden. Aanvaard dat we allemaal onze beperkingen hebben en doe wat binnen uw vermogen ligt.Het kan nuttig zijn om een zelfontwikkelingsprogramma te volgen, waarin u nieuwe uitdagingen aangaat en u op een bepaalde manier meer uit uzelf haalt. Bent u verveeld of draait u steeds in hetzelfde kringetje rond, dan zou u meer tijd aan zorg en begrip voor anderen moeten besteden, die u oog geven voor nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. U kunt lang tijd hard werken om uw doelen te bereiken. U hebt een groot doorzettingsvermogen en bent vastberaden. Gebruik deze eigenschappen op een verstandige manier en doe iets waardevols.

Afbeelding
Blauw
Met blauw als grondkleur moet u avontuurlijk, enthousiast, creatief, fantasierijk en opmerkzaam zijn. U zou u eeuwig jong moeten voelen, met overal waar u kijkt mogelijkheden. U hebt mentale stimulans nodig en u ontmoet graag mensen uit allerlei culturen. Sommige blauwen kunnen zich maar moeilijk ontspannen en moeten leren de tijd te nemen om te ontspannen en zichzelf weer op te laden. Vindt u het moeilijk om te ontspannen, dan kunt u emotioneel gestrest raken. Er zijn maar weinig mensen die hun blauwe grondkleur negatief gebruiken. Maar sommigen hebben de neiging om te veel hooi op hun vork te nemen. Ze verdelen hun energie dan over te veel verschillende dingen. Deze mensen moeten zich leren concentreren op een paar dingen tegelijk en die eerst afmaken voor ze aan iets nieuws beginnen.
Misschien bent u ongeduldig en rusteloos. Daardoor kan het moeilijk zijn een taak af te ronden en dan pas naar de volgende te gaan. Als u het gevoel het dat uw vorderingen moeilijk zijn te overzien of dat u te vaak weer met iets instemt, kijk dan eens terug op wat u allemaal hebt bereikt met alle prachtige talenten die u hebt gekregen. Als u uw gaven wijs gebruikt, kunt u enorme
vooruitgang boeken op elk gebied dat uw interesse heeft.

Afbeelding

Indigo

Mensen met een indigo grondkleur zijngewoonlijkverantwoordelijke,onafhankelijke en zorgzame mensen. Anderen worden tot hen aangetrokken omdat ze hun menselijkeeigenschappen aanvoelen. Als uw positieve capaciteiten van uw kleur niet tot uitdrukking komen, moet u waarschijnlijk anderen meer leren vertrouwen en uw eigen gevoel volgen. Aan de hand van deze gevoelens komt u gemakkelijker in het reine met uzelf en anderen. Mensen met een indigo grondkleur moeten gewoonlijk tijd vrijmaken om te spelen en te ontspannen. Soms gaan ze zo op
in het helpen van anderen dat ze niet zien wanneer het tijd wordt om de boel de boel te laten en te ontspannen. Het kan zijn dat u te kritisch bent voor uzelf en anderen. Misschien eist u perfectie. Is dat het geval, leer u dan ontspannen
en bewust worden dat u niet voor alles verantwoordelijk bent.
Laat minder belangrijke dingen en gebruik de tijd die u daarmee
wint voor creatieve bezigheden en zinvolle ontmoetingen met
vrienden en dierbaren

Afbeelding

Violet
Mensen met een violette grondkleur zijn gevoelig, spiritueel en intuïtief. Ze hebben oog voor de behoeften van anderen en bemoedigen en koesteren anderen op een opvallende, stille manier. Hun sterke vertrouwen steunt hen in moeilijke tijden. Ze vertrouwen op zichzelf en vinden het vaak moeilijk anderen om hulp te vragen.Als u de positieve eigenschappen van uw violette grondkleur niet tot uitdrukking brengt, wordt uw aura dof en gedempt, en gat dicht om uw lichaam zitten. Gelukkig kan de aura gemakkelijk in volle
glorie worden hersteld. Als u voelt dat anderen ongevoelig zijn voor uw gevoelens, moet u proberen duidelijker te zijn. Veel mensen met een violette grondkleur vinden het moeilijk om hun diepste gevoelens uit te drukken en houden zich in.Een klein aantal mensen met een violette grondkleur is overdreven introvert en kan moeilijk met anderen omgaan. Als u zich hierdoor aangesproken voelt, moet u onthouden dat u veel te bieden hebt.
U doet uzelf en anderen tekort wanneer u dingen voor uzelf houdt
en niet communiceert.  Misschien vindt u het moeilijk om aansluiting te vinden bij anderen. U doet dingen liever alleen en wilt geen andere aanpak proberen. Uw unieke aanpak werkt goed voor uzelf, maar is misschien minder
geschikt voor anderen. Houd rekening met de behoeften van anderen
en probeer wat flexibeler te zijn.

Afbeelding

Zilver
Mensen met een zilveren grondkleur zijn idealistisch, bezielend en intuïtief.
Ze zijn eerzaam, eerlijk en vol vertrouwen. Ze geloven in zichzelf en weten altijd het beste in anderen te vinden. Als u deze positieve eigenschappen niet tot uitdrukking brengt, zal uw aura dof, grauw en levenloos lijken. U kunt de kwaliteit van uw aura op vele manieren verbeteren.Word u meer bewust van uw speciale gaven en eigen intuïtie. U moet uzelf misschien een beetje meer inspannen. U zit vol ideeën, maar soms kunt u ze moeilijk ten uitvoer brengen. Blijf uw grote dromen dromen, maar zoek een constructief doel, maak een actieplan en laat het dan gebeuren. Als u dit doet, zal de kleur van uw aura u verbazen. Misschien lijdt u aan nerveuze spanningen. Daardoor vindenandere mensen het moeilijk om een nauwe band met u te hebben. Het zou heilzaam zijn als u zichzelf leerde ontspannen door middel van yoga, meditatie of zelfhypnose.

Afbeelding

Goud
Indien u een gouden grondkleur hebt, zou u idealistisch, verantwoordelijk en uiterst capabel en succesvol moeten zijn. U hebt grote idealen en doelstellingen en kunt ze ook waarmaken. U bent een geboren leider en kunt anderen inspireren met uw charisma en energie. Het komt maar zelden voor dat iemand met een gouden grondkleur negatief is. Toch kan het tijdelijk voorkomen dat wanneer uw dromen in duigen zijn gevallen, u een rustige schuilplaats zoekt waar uw energie weer op peil kan komen en u weer opnieuw kunt beginnen. U kunt zelf uw ergste vijand zijn wanneer de dingen niet lopen zoals u had gewild. U verwacht veel meer van uzelf dan van anderen en kunt heel hard zijn voor uzelf. Erken dat iedereen fouten maakt, zelfs u, en dat vergissingen niet erg zijn zolang we er maar van leren.Neem alle tijd die nodig is om te herstellen, maak dan nieuwe plannen voor u weer de hemel probeert te bereiken.

Afbeelding

Roze
Met roze als grondkleur zou u liefdevol, hartelijk en zorgzaam moeten zijn. Maar ondanks uw vriendelijke karakter bent u ook in staat op te komen voor uw overtuigingen en voor uw mening uit te komen. U bent het gelukkigste wanneer u zichzelf kunt zijn en de tijd hebt om uw dierbaren te koesteren en te verzorgen. Als u deze positieve eigenschappen niet tot uitdrukking brengt, zal de roze grondkleur verbleekt en leeg lijken.  Indien u zichzelf afhankelijk voelt van anderen, onderneem dan stappen om uw onafhankelijkheid te ontwikkelen. Ga een nieuwe hobby of liefhebberij beginnen.
Beweeg u buiten het gebied waarin u zich thuis voelt en doe iets wat u altijd al wilde doen. Uw familie en vrienden zullen verbaasd zijn, maar geven u alle steun wanneer u uitlegt waarom u het precies doet. Als u het gevoel hebt dat u overladen bent met verantwoordelijkheden en dat de mensen met al hun
problemen bij u komen, beschouw dit dan als een goede gelegenheid om te leren delegeren. Dit is ook een uitstekende tijd om eindelijk ‘nee’ te leren zeggen. U vindt het moeilijk om mensen teleur te stellen. Erken dat u zelf behoeften hebt die ook bevredigd moeten worden. Enkele mensen met een roze grondkleur zijn verlegen en durven geen risico te nemen. Als dit ook voor u geldt, moet u stappen ondernemen om uw zelfvertrouwen te ontwikkelen
en uzelf gemakkelijk uit te drukken.

Afbeelding

Brons
Indien u brons als grondkleur hebt, bent u vriendelijk, zorgzaam, enthousiast en weet wat u wilt. U doet niets liever dan anderen helpen, maar vaak op een rustige, gereserveerde manier, omdat u emotioneel onafhankelijk wilt zijn.
De meeste mensen met een bronzen grondkleur zijn positief en gelukkig. Toch voelt u zich waarschijnlijk negatief wanneer u het idee hebt dat anderen u als vanzelfsprekend beschouwen. Als u zich daarvan bewust bent, trek u dan terug en maak tijd vrij om iets voor uzelf te doen. Soms onderschat u uw capaciteiten en laat u anderen op de eerste plaats komen. Hebt u het idee dat dit bij u het geval is, onderneem dan stappen om uw zelfvertrouwen
en eigenwaarde te ontwikkelen. Een cursus spreken in het openbaar of een assertiviteitstraining kan heel nuttig zijn. U bent snel gekwetst. U bent gevoelige en zorgzaam en het kan moeilijk zijn als anderen misbruik maken van uw goede karakter. U moet leren belangeloos te zijn, zodat u geeft zonder er iets voor terug te verwachten. Dit is niet gemakkelijk, maar de beloning kan uiteindelijk ongelooflijk zijn.

Afbeelding

Wit
Met wit als grondkleur bent u zuiver, individualistisch, creatief en hebt u een sterke behoefte aan tijd voor uzelf om kennis en wijsheid te vergaren.
Wanneer u niet de positieve eigenschappen van uw grondkleur tot uitdrukking brengt, zal uw aura vlekkerig lijken, alsof er bijna gaten in zitten. Zij zal ook smal en strak rond uw lichaam zitten. Als u zich af en toe eenzaam voelt, is het aan uzelf om uit te gaan en vrienden te maken. Om vrienden te maken, moet u eerst zelf een vriend zijn. U hoeft uw individualiteit niet op te geven om vrienden te hebben. U kunt uw tijd verdelen om de nodige perioden van eenzaamheid en rust te behouden.  Een enkeling met een witte grondkleur is egocentrisch en denkt alleen maar aan zijn eigen behoeften. Het is niet
verwonderlijk dat deze mensen zich alleen en geïsoleerd
voelen. Zij moeten leren anderen te helpen. Misschien moet u uw tijd constructief leren gebruiken. U houdt van nieuwe ideeën en concepten en verlangt naar tijd om ze uit te werken. Maak uw leven eenvoudiger als u kunt,
zodat u de benodigde tijd krijgt om deze ideeën te onderzoeken
en uit te werken.

Bron: onbekend

Twinsouls


                                                                  

 

                                                             Twinsouls

Twee zielen, op weg naar de eeuwigheid,
geflankeerd door een engelenschare,
werkend aan het grote plan,
vele mensen de weg wijzend…
Een diepe liefde voor elkaar.

Harmonie, maar vooral respect.
Een zuivere verbintenis met een zeer reine inborst.

De weg was moeilijk,de opdrachten zwaar.
Een diepe liefde voor elkaar.
Harmonie, maar vooral respect.
Een zuivere verbintenis met een zeer reine inborst.

De Universele liefdeskracht omringde hen
en verbond hen tot een zielenvlam.
Elkaars handen vasthoudend betreden zij de weg
die hen voor altijd het meest zuivere inzicht zal verschaffen.
Overspoeld door emoties,gedragen door vele pijn,
zullen zij andere zielen bevrijden en helpen hun
karmische lessen af te maken.

Twee zielen, opgenomen in liefde,
om nog geruime tijd op aarde
een voorbeeld te mogen zijn voor velen,
gedreven door de allerhoogste Energie…

Reiki principes


                                                                

                                                                          Vijf Reiki-regels..

                                                       1.  Ik maak mijzelf vandaag niet boos

Boosheid is een makkelijke emotie die vaak voorkomt uit een onderliggende emotie.

Jaloezie, schrik, verdriet. Noem maar op.

Achteraf kun je vaak heel goed uitleggen waar je boosheid vandaan kwam en dat het feitelijk niet nodig was geweest om boos te worden.

Maarja: dat is wijsheid achteraf.

De Boeddha-filosofie werkt meer vanuit het ‘nu’. Ga bij jezelf na waar je boosheid werkelijk vandaan komt en probeer die emotie te voelen.

Op die manier zul je minder snel boos worden.

Boosheid is een negatieve, beschadigende emotie. We lenen hierover een prachtig Zen-verhaal van Reiki-master Ivar Mol:

De zoon van een molenaar was erg driftig. Hij kon om het minste wat er gebeurde woest worden. De jongen wist dat dit niet goed was, maar kon er zelf niets aan doen, het overkwam hem gewoon. Op een goede dag zei zijn vader: “jongen, je moet eens elke keer als je je beheersing verliest een spijker in die houten schutting slaan.”

Op de eerste dagen sloeg de jongen dagelijks 100 spijkers in de schutting. Maar op een gegeven moment telde hij er maar 80. En elke week werden het er minder. Tot op de dag dat hij geen enkele spijker in de schutting hoefde te slaan, en de volgende dag ook niet en die daaropvolgende dag ook niet. Er waren maanden, zo niet jaren voorbij gegaan, maar het was hem gelukt.

Toen zei zijn vader: “Nu moet je elke keer dat je je beheersing kunt behouden een spijker uit de schutting halen.” Ook dit duurde jaren, maar op een goede dag trok de jongen de laatste spijker uit de schutting. Zijn vader nam nu zijn zoon mee naar de schutting en zei: “kijk eens naar de schutting. Zie je al die duizenden gaatjes? Die gaan nooit meer weg. Dat zijn dezelfde beschadigingen die je in je ziel slaat, elke keer dat je boos wordt.Wat je geleerd hebt is niet boos te worden. En het blijkt dat het kan, zonder dat je hetzelfde probleem niet kunt oplossen.”

                                                      

                                                              

                                   Vijf Reiki-regels

                                                 2. Ik maak mezelf geen zorgen
                                                           

Er is geen enkel mens dat totaal geen zorgen kent. Zorgen lijken bij het leven te horen zoals ademhalen. Maar kijk eens goed naar je zorgen. Hoeveel van de dingen waarover je zorgen maakt zijn het waard om zoveel energie aan te besteden? Zorgen heb je in soorten en maten. Er zijn werkelijke problemen en moeilijkheden die je overkomen en waar je echt iets mee moet, maar er zijn ook veel problemen die je zelf creeert.

“Zie ik er niet te dik uit in deze jurk” is een zelfgeschapen zorg. “Ik hoop niet dat het vandaag gaat regenen” is een zelfgeschapen zorg En zo zijn er heel wat zelfgemaakte problemen waarmee je rond kunt lopen.

Houd je zorgen eens goed tegen het licht en vraag je af of je geleid word door luxe-problemen of dat je je zorgen maakt over iets dat er werkelijk toe doet: ziekte, dood, verlies. Deze problemen overkomen je vaak, zonder dat je daar zelf heel veel invloed op hebt.

Hierbij geldt voor Boeddhisten overigens de eerste van de vier edele waarheden. “Het leven is lijden”. Acceptatie lijkt daarbij het sleutelwoord.

                                  Vijf Reiki-regels

                                           3. Ik ben dankbaar voor alles wat leeft

Mikao Usui was een Boeddhist. Daarom geloofde hij in reincarnatie. Een Boeddhist gaat er van uit dat je meerdere levens doormaakt. Dit doe je omdat je spirituele staat nog niet groot genoeg is om afscheid te mogen nemen van de aardse wereld.

Door een leven te leven en je spirituele staat te verhogen leer je de lessen die nodig zijn. Dit kan meerdere levens duren. Zodoende kan iedereen dus een geliefde, familielid of kennis uit een voorbijgaand of komend leven zijn. “Ik ben dankbaar voor alles wat leeft” heeft hier dus alles mee te maken.

De reincarnatie-theorie gaat uit van drie aspecten: alles is veranderlijk, alles is afhankelijk en Nirvana is rust. Vooral de tweede regel (“Alles is afhankelijk”) slaat op de Reiki-regel van Mikao Usui “Ik ben dankbaar voor alles wat leeft.”

Direct of indirect heeft alles invloed op iedereen. De Muziek van Bach heeft Dr. Albert Schweitzer doen besluiten missiewerk te gaan doen in Afrika. Bach heeft zelf nooit kunnen vermoeden dat hij invloed had om arme straatkinderen te laten leren.

Deze Reiki-regel heeft ook een aards aspect: Als je zelf niet lekker in je vel zit straal je dat uit naar anderen. Kun je geen dankbaarheid uiten, dan straal je dat ook uit naar anderen. Om het met een heksenwijsheid te zeggen: wat je geeft, dat ontvang je weer terug.

                                  Vijf Reiki-regels

                                                   4. Ik verdien mijn brood eerlijk

Je zou het in sommige gevallen niet geloven, maar Mikao Usui heeft in zijn handboek op laten tekenen dat niemand zich mag verrijken aan Reiki. Reiki moet toegankelijk zijn voor iedereen en daarom moeten de bedragen die een Reiki-master vraagt voor een behandeling schappelijk zijn en te betalen voor iedereen.

Geld mag nooit een hindernis zijn als iemand Reiki wil ontvangen. Bovendien hoor je met het geld dat je ontvangt verstandig om te gaan.

Volgens Usui kan iemand die uit is op geld nooit een hoge spirituele staat hebben. Hij heeft materie tenslotte hoger op zijn wensenlijst staan dan spiritualiteit. En aangezien iemands broodwinning de belangrijkste inkomstenbron is om zijn hebzucht te bevredigen, is dat een belangrijke graadmeter. Ook de andere vier Reiki leefregels zijn hierin belangrijk.

Voor iedereen die spirituele groei hoog in het vaandel heeft staan geldt dus dat een eerlijke manier om je brood te verdienen belangrijk is.

Daarbij is liefdevol bezig zijn voor de medemens belangrijker dan puur inkomen.

                                 Vijf Reiki-regels

                                        5. Ik eer mijn leraren, ouders en ouderen

 

In het Boeddhisme wordt veel belang gehecht aan de overdracht van spirituele kennis. Deze overdracht vindt plaats van leraar op leerling. De leerling leeft jaren bij zijn leraar en verzorgt deze. In ruil krijgt hij spirituele kennis, dit gebeurt niet alleen mondeling maar ook via praktische handelingen.

Praktijk en theorie gaan op deze manier hand in hand. De leerling wordt opgeleid tot hij door de leraar als gelijke wordt gezien. De leraar heeft de leerling niets meer te leren. Nu kan de leerling een andere leraar op zoeken en verder leren, maar hij kan ook zijn kennis zelf gaan uitdragen.

Door zijn leraar te eren, eert hij de ontvangen kennis. Ditzelfde geldt ook voor ouders. Zij zijn via de opvoeding ook overdragers van kennis. Door je ouders te eren, eer je de kennis die je van hen ontvangen hebt.

Deze Reiki-regel is ook uit te leggen als het tonen van respect voor je medemens. Ieder mens in je leven is in principe een liefdevol wezen, van wie je leert.

 Bron: Alles-over-reiki

Tibetaanse Astrologie


                                                     

 

                                                  Tibetaanse Astrologie

De twaalf vormen van onbewustheid die leiden tot binding aan het levenswiel van illusie en desillusie..

Boeddhistisch levenswiel.jpg (27081 bytes)

Volgens het Tibetaans Boeddhisme wordt de cyclus van onwetendheid en wedergeboorte in stand gehouden door 12 vormen van onbewustheid. 

Onwetendheid is het identificeren met het Valse Zelf: Denken dat men afgescheiden is, in plaats van onderdeel van de eenheid (Brahman). Het Valse Zelf wordt in bovengenoemde afbeelding afgebeeld als de demon die het levenswiel vasthoudt.

Ieder astrologisch teken kent een specifieke manier waarop het principe van onwetendheid zich uit.

De belangrijkste vorm van onwetendheid waar iemand mee te maken heeft komt tot uiting in de plaatsing van de Zon (dit noemt men de hoofdnidana). Op de tweede plaats is de ascendant van belang (dit is de subnidana).

Ook de plaatsing van andere planeten in teken geeft informatie over de vormen van onwetendheid, illusie en desillusie in iemands leven. 

Als de vormen van onwetendheid waar iemand mee te maken heeft beëindigen is bevrijding uit het levenswiel mogelijk. Het identificeren van de belangrijkste vormen van onwetendheid kan daartoe bijdragen.  

Ram: symbool: een blinde man. Avijja, Niet Weten. De blinde man heeft te weinig inzicht. De centrale staat is te kort aan kennis. Kenmerkend voor Ram zijn de soms snelle acties waarvan de gevolgen niet worden overzien (eerst doen dan denken). De man op de afbeelding denkt dat hij kan zien, maar hij kan niet echt zien. Daarom valt hij over alles heen en vervolgt strompelend zijn weg. Oplossing: Juiste kennis en diepgevoeld inzicht over de aard van de werkelijkheid.  

Aries.jpg (12458 bytes)

 

Stier: symbool: een pottenbakker. Sankara, Geestkracht. De centrale staat is vormkracht. Als gevolg van identificatie met het ego ontstaan mentale constructies en gehechtheden aan fysieke vormen. Oplossing: Desidentificatie met de onjuiste mentale constructies van het ego.

Taurus.jpg (15038 bytes)

 

Tweelingen: symbool: een onrustige aap. Vinnana, bewustzijn. Deze nidana gaat over communicatie, verandering en rusteloze activiteit. De aap is bezig met het plukken van fruit, maar al snel zal een ander stuk fruit zijn aandacht trekken. De centrale staat is die van rusteloosheid. Kenmerkend voor Tweelingen is het snel afgeleid zijn en het rusteloos gaan van het ene project naar het andere zonder dat er iets wordt afgemaakt. Oplossing: Rust en concentratie op het wezenlijke. 

 Gemini.jpg (19291 bytes)

 

Kreeft: symbool, een schip met 2 personen aan boord en een derde die roeit en de reis bepaalt. Nama-Rupa, Geest-Lichaam. De twee kleine personen in de boot staan symbool voor het bewustzijn (Vinnana) en het lichaam. De ‘mind’ (geest) heeft een vervoermiddel (de boot, het lichaam) gevonden. De centrale staat is het reduceren van de werkelijkheid tot concepten. Een boom wordt slechts gezien als het concept boom in plaats dat men het wezen van de boom op zich laat inwerken. Oplossing: Dingen zien zoals ze zijn zonder ze te reduceren tot een concept.        

Cancer.jpg (17505 bytes)

 

Leeuw: symbool: een huis met ramen. Salyanta, 6 zintuigen. Een (niet zichtbare) persoon zit in een huis dat 5 verdiepingen heeft waarin ramen aangebracht zijn en een deur. Deze symboliseren de 6 zintuigen (ogen, neus, oren, tong, lichaam en geest). Hierdoor nemen we de wereld waar. Echter de waarneming via de zintuigen is onbetrouwbaar. Die waarneming wordt immers in sterke mate bepaald door de beperkingen van de zintuigen en de hersenen welke die waarneming verwerken. Oplossing: Doorvoelen dat de zintuigelijke impulsen niet de echte werkelijkheid laten zien, maar slechts een werkelijkheid zoals die wordt waargenomen.

Leo.jpg (20037 bytes)

Maagd: symbool: twee figuren die de liefde bedrijven. Phassa, contact. Het resultaat van de ontmoeting tussen de 6 zintuigen (Salyanta) en een object is contact. De geliefden hebben elkaar vast in een sensuele omarming. Zij pogen van twee lichamen één lichaam te maken. De centrale staat is van sensualiteit. Het van twee lichamen één maken zal echter nooit geheel lukken. Iedere fysieke vereniging is slechts tijdelijk. Oplossing: Realisatie dat de werkelijkheid één is. Brahman omvat alles. Daarom is alles continu in eenheid.   

Virgo.jpg (16043 bytes)

Weegschaal: symbool: een figuur met een pijl in zijn oog. Vedana, voelen. Een man slaakt een kreet van pijn, want hij heeft een pijl in zijn oog. De pijl symboliseert de grote hoeveelheid gegevens die de zintuigen ontvangen als gevolg van het aangaan van contact (Phassa). Dit wordt makkelijk te veel. De centrale staat is overprikkeling van de zintuigen door werking van buitenaf. Hierdoor ontstaan gevoelens en emoties. Oplossing: naar binnen gaan en inzien dat de wereld van de zintuigen slechts een illusie is.   

Libra.jpg (15669 bytes)

Schorpioen: symbool: een vrouw geeft drank aan een man. Tanha, verlangens. Het geven van drank aan de man symboliseert het geven van plezier. Dat het gaat om drank benadrukt de verslavende werking van plezier. Er ontstaan verlangens als gevolg van de gevoelens (Vedana) die het contact (Phassa) losmaakt. De centrale staat is verslaving aan plezier. De sterke verlangens scheppen ontevredenheid en frustratie. Oplossing: Geluk kan alleen ontstaan door contact met het Ware Zelf en desidentificatie van ego verlangens. 

Scorpio.jpg (20099 bytes)

Boogschutter: symbool: een vrouw die fruit in een mand verzamelt. Upadana, hechting. Het fruit staat symbool voor aardse objecten waaraan we gehecht raken. We kunnen ook gehecht raken aan opvattingen, gedachten, ideologieën met als gevolg conflicten. Met name het teken Boogschutter kan soms erg gehecht raken aan mentale standpunten. Oplossing: Onthechting van gedachtenspinsels.    

Sagittarius.jpg (18583 bytes)

Steenbok: symbool: twee mensen die de liefde bedrijven in een hut. Bhava, Worden. Twee mensen zijn bezig de liefde te bedrijven waaruit een zwangerschap ontstaat. Er worden stappen ondernomen om datgene waar onder het teken Schorpioen naar verlangd werd te realiseren. Er ontstaan acties om tegemoet te komen aan stoffelijke verlangens. Dit leidt tot onvrede omdat stoffelijke verlangens nooit langdurige voldoening kunnen geven. Oplossing: Desidentificatie van de verlangens van het ego en inzien dat deze verlangens geen blijvende voldoening geven.      

Capricorn.jpg (17863 bytes)

Waterman: symbool: een geboorte. Jati, geboorte. Nadat de zwangerschap (Bhava) ontstaan is vindt de geboorte plaats. De verlangens aan wiens realisatie onder Steenbok aan gewerkt werd worden gerealiseerd. Als dit slechts tijdelijk voldoening blijkt te geven kan teleurstelling volgen. Oplossing: Inzien dat de realisatie van ego verlangens nooit blijvende bevrediging kan bieden.   

Aquarius.jpg (17322 bytes)

Vissen: symbool een dood lichaam dat naar het graf gedragen wordt. Jara-marana, lijden. Deze nidana gaat over verlies en het loslaten van het materiële. Alles op aarde zal uiteindelijk vervallen. Iedere geboorte (jati) leidt tot lijden en sterven. Oplossing: Contact maken met het tijdloze, datgene wat niet geboren wordt en niet kan vervallen.  

Pisces.jpg (14104 bytes)

 

DE ZES BARDO’S: DE PLANEETSFEREN WELKE STATEN VAN HET EGO REFLECTEREN

Op het boven aan deze pagina afgebeelde wandkleed van een klooster in Sikkim zien we zes sferen. Deze zijn verdeeld in drie bovensferen en ondersferen. Al deze sferen symboliseren staten van zijn van het ego en illusies. De bovenste sferen symboliseren de illusies van geluk en de onderste drie sferen de illusies van pijn. Het zijn allen illusies van het ego.

De hoogste bovensfeer is Jupiter. Dit is de sfeer van de goden. Dingen lijken voor de wind te gaan en men is optimistisch. Echter als men dat optimisme baseert op het realiseren van egowensen dan is dat wankel. Immers het grote huis kan vervallen, de grote hoeveelheid geld kan men kwijtraken, de fijne partner kan weglopen.

Jupiter.jpg (22653 bytes)

Daarna komt de sfeer van de Zon en Mars. Dit is de sfeer van helden en competitie. Het centrale patroon is de drang om zich te bewijzen. Dit kan leiden tot machtsconflicten, strijd en zich verliezen in ambitie.   

Mars Zon.jpg (25540 bytes)

Vervolgens komen we bij de sfeer van Mercurius. Dit is de sfeer van de mensen. Deze sfeer gaat over vrijheid en keuzes. Men kan overweldigd worden door keuzemogelijkheden.

 Mercurius.jpg (21590 bytes)

 

Dan komen we bij de onderste sferen. De minst lage van die sferen is de sfeer van Venus. Dit is de sfeer van de dieren oftewel het instinctmatige. Het nastreven van (materiële)  genoegens staat in deze sfeer centraal.   

Venus.jpg (24738 bytes)

Vervolgens komen we bij de wereld van de Maan. Dit is de sfeer van ‘geesten en illusies’. De afgebeelde wezens hebben dunne lichamen en  een dorst en honger die nooit overgaat. Dit kan leiden tot het gevoel niet genoeg te hebben. Men kan reageren vanuit een gevoel tekort te komen.

Maan.jpg (18340 bytes)

De hellesfeer tenslotte valt onder Saturnus. Deze sfeer brengt de nodige confrontaties met zich mee. Men voelt zich slachtoffer van tegenvallers. Dit kan leiden tot depressies. Hoe vervelend dit ook lijkt, dergelijke mensen zullen veelal een grotere motivatie hebben om te zoeken naar het tijdloze dan diegenen welke te maken hebben met de prettige ervaringen van Jupiter. 

Saturnus.jpg (20976 bytes)

Bron: drs. Roeland de Looff

Indiaanse Astrologie


                        

                                                              Indiaanse astrologie

21 maart t/m 19 april
Maan : Uitbottende Bomen
Dier : Rode Havik
Plant : Paardebloem
Mineraal : Vuuropaal
Hoeder geest : Wabun
Kleur : Geel
Aanvulling : Raaf
Oergroep : Dondervogel

Zij die geboren zijn tijdens de Maan van de Uitbottende Bomen, de Maan van Wabun van het Oosten, hebben de Vuuropaal als mineraal, de Paardebloem als planttotem en de Rode Havik als diertotem. Ze zijn geboren tussen 12 maart en 19 april. Hun kleur is Geel en ze zijn de eersten van de groep van de Dondervogel.

Net als kwarts bestaat Opaal uit silicium-oxyde, maar het bevat ook water. Opaal wordt gevonden in sedementaire gesteenten en in holten van vulkanisch gesteenten. Het komt in alle mogelijke kleuren voor en heeft een glas- tot wasachtige glans. Het is poreus en wordt daarom gauw smoezelig. Het breekt gemakkelijk zonder aanwijsbare oorzaak en verliest soms zijn water. De zeldzaamste en mooiste Opaal noemen we Edelopaal. Opaal wordt, net als Turkoois, al heel lang door mensen gebruikt. De Opaal was een symbool van de hoop en men geloofde dat hij de drager onzichtbaar kon maken als deze dat wenste. De steen werd in verband gebracht met de kracht van de zon, de maan en het vuur, omdat het licht erin soms doet denken aan zonsopgang, zonsondergang of het opkomen van de maan. De geschiedenis van Opaal in Europa is interessant. De hierboven beschreven eigenschappen werden er ook daar vanaf de vroegste tijden aan toegeschreven. In Rome beschouwde men hem als een heel kostbare steen en er wordt verhaald dat een Romeinse senator hem zo hoogschatte, dat hij liever werd verbannen dan dat hij zijn Opaal afstond aan Marcus Antonius, die hem aan Cleopatra wou schenken. De kroonjuwelen van Frankrijk bevatten opalen, evenals die van de keizer in Wenen. De rijkste vindplaatsen van Opaal liggen in Hongarije, Mexico en Australie. Net als hun mineraal kun je Rode Havikmensen vaak op warme plaatsen vinden of op plaatsen die min of meer onder druk staan, letterlijk of figuurlijk. Zij houden van zon en warmte, en ook bevinden ze zich graag in een levendige situatie, die hun intense mentale, fysieke en emotionele energie goed kan gebruiken. Ze zijn poreus, net als hun steen, en hun geest wordt gemakkelijk bezoedeld, als ze zich afgeven met verkeerde mensen of idee-en. Gewoonlijk zijn ze zeer open, en bereid om naar nieuwe idee-en, filosofie-en te luisteren; soms aanvaarden ze iets wat later schadelijk voor hen blijkt te zijn. Als ze in de verkeerde omstandigheden terechtkomen, of te veel onder spanning komen te staan, kunnen ze, net als hun steen, breken, en dan verliezen ze de levenskracht die hun gewoonlijk hun glans en schittering schenkt. Net als de Opaal, zijn Rode Havikmensen van het type, dat voortdurend fonkelt met kleine opvlammende vonken van energie, maar soms zijn het ook mensen die alleen opglanzen als het vuur van de vitaliteit in hen opborrelt, of met een regelmatig gloeiend vuur. Het hangt af van de mate, waarin ze hebben geleerd het vuur van de levenskracht, dat zo gemakkelijk door hen heen stroomt te beteugelen en te gebruiken. Hen die erin geslaagd zijn hun energie zo onder controle te houden dat deze altijd beschikbaar is, vind je maar zelden. Dit soort Rode Havikmensen is heel waardevol, want ze beginnen niet alleen ergens aan, maar houden hun projecten door de kracht van hun energie ook gaande. Net als Opaal, zijn Rode Havikmensen vaak een symbool van de hoop voor ieder nieuw idee dat vecht om geboren te worden. Het zijn katalysoren, die een idee tot werkelijkheid kunnen maken. Ze hebben, evenals hun steen, een directe band met de zon en met vuur. Een band die nog wordt versterkt doordat ze tot de Dondervogelgroep behoren. Hun verhouding met de maan, of hun emoties, ligt wat moeilijker, maar is van essentieel belang als ze met succes leren hun energie-en te gebruiken. Het vuur van de Rode Havikmensen komt voort uit hun emoties, die nog sneller oplaaien dan bij de meeste andere mensen. Maar omdat ze een voorliefde hebben voor dingen die helder lijken, zijn ze vaak bang voor de gecompliceerdheid van de gevoelens van henzelf en anderen.
Het feit dat ze geboren zijn onder de maan van de Uitbottende Bomen, de eerste maan van de lente, de maan van de lente-evening, geeft hun energie nog een extra zetje. Dit is de maan die de tijd regeert van de snelste groei van alle kinderen van de aarde, en daardoor brengt hij de energie van snelle groei en verandering. Dit schenkt de Rode Havikmensen mede hun opvallend aanpassingsvermogen, een gave van de ene filosofie of het ene project over te stappen op het andere.

De meeste mensen zullen het planttotem van de Rode Havikmensen wel kennen en het roept bij hen die van een glad, groen en fraai grasveld in hun tuin houden, geen aangenaam beeld op. Voor degenen die het niet mochten weten; de Paardebloem heeft heldergroene, veerspletige in een wortelrozet geplaatste bladeren. Als het zaad rijp is wordt het een bol van wit vruchtpluis, dat door de wind wordt voortgedreven en verspreid. In de wortel en stengel zit een melkachtig wit sap. Officieel is de wortel het geneeskrachtige deel van de plant, maar het hele kruid is goed bruikbaar. Tuinlieden zouden de Paardebloem niet moeten vernietigen, maar moeten wachten tot ze bloeien om ze dan met wortel en al te plukken. Je kunt de wortel, na deze te hebben gedroogd, gebruiken als een vervangingsmiddel voor koffie en als geneesmiddel. Genezers over de hele wereld gebruikten de wortels van de Paardebloem als middel om de afscheidingsorganen in het lichaam te openen en te reinigen. Bovendien brengt het deze organen net als de rest van je lichaam tot rust. Ook gebruiken ze de Paardebloem ter bevordering van het urineren en om het suikergehalte in het bloed op een juist niveau te brengen. Bij sommige inheemse volkeren verleende het goede diensten als kalmerend en pijnstillend middel. Net als de Paardebloem hebben Rode Havikmensen -doordat ze van de ene bezigheid naar de andere vliegen- de gewoonte dan hier, dan daar op te duiken. Dit wordt hen niet in dank afgenomen door hen die niet tegen hun energieniveau zijn opgewassen, en die niet inzien hoeveel nut ze kunnen hebben van de Rode Havikmensen bij dingen die hun belangstelling hebben. Al die energie van de Rode Havikmens kan -net als alle delen van de Paardebloem- zijn nut hebben voor hen die deze in de juiste banen kunnen leiden. Ze zijn, net als hun plant, een schatkamer van nuttige zaken voor degenen die de moeiete nemen hen te leren begrijpen. Rode Havikmensen hebben de gave dingen, idee-en en mensen waarmee ze in aanraking komen te openen en te zuiveren. Ze zijn zelf nogal ronduit en houden daarom niet van mensen die niet serieus zijn of anderen proberen te manipuleren. Ze nemen geen blad voor de mond als ze dit soort eigenschappen tegenkomen. Rode Havikmensen zijn serieus en ze hebben vaak gelijk. Zij die kunnen luisteren ontdekken, dat hetgeen ze van hen leren hun eigen verstand en gevoelens stimuleert. En dat is de eerste stap voorwaarts bij pogingen je negatieve eigenschappen kwijt te raken. Omdat Rode Havikmensen het vaak moeilijk vinden hun energie aan het eind van de dag, als het werk gedaan is terug te schakelen, kunnen ze veel profijt hebben van de kalmerende en ontspannende eigenschappen van de Paardebloem. De Paardebloem vermengd met andere kruiden, kan hen helpen bij verstoppingen in het hoofd, waar ze nogal eens last van hebben. Daar Rode Havikmensen koppig zijn, hebben ze vaak last van hoofdpijnen. Ook stoten ze veel vaker dan anderen per ongeluk hun hoofd, misschien omdat ze de neiging hebben zich te snel ergens te begeven zonder dat ze de tijd nemen goed uit te kijken.

Hierin lijken ze op hun totemdier, de Rode Havik, behorend tot het geslacht van de Buteo. Hij heeft een grote vlucht en een waaiervormige staart. Alleen de volwassen dieren hebben een rode staart. De Rode Havik schijnt een voorkeur te hebben voor het vlees van de ratelslang. Gelukkig hebben ze geschubde -en geen met veren bedekte- poten, zodat ze worden beschermd tegen de beet van de slangen. Maar ze zijn niet immuun voor het slangengif, zodat ze soms slachtoffer, in plaats van overwinnaar worden, als ze achter hun geliefde vlees aangaan. Als ze een slang vangen, trekken ze er meteen de kop af om zichzelf te beschermen. Als ze vliegen maken ze soms een geluid dat lijkt op dat van stoom die ontsnapt uit een ketel, een schor geluid. Het zijn prachtige vogels om te zien in hun vlucht. Ze zweven en cirkelen lange tijd aan één stuk, terwijl ze soms hun staart in een hoek met hun lichaam brengen. Het is een groot genoegen ze op een winderige dag gade te slaan als ze zich met veel plezier op de golven van de wind laten drijven. Het zijn echte acrobaten, vooral in de paartijd. Ze kunnen elkaar midden in de lucht aanraken of opeens een paar honderd meter naar beneden duiken. Net als de adelaar, de vogel van het Oosten, nemen de Rode Haviken een zeer speciale plaats in in het leven van de inheemse bevolking. De Pueblo’s noemen hen rode adelaars en geloven dat ze een speciale band hebben met de hemel en de zon. Omdat deze vogels zo hoog vliegen en vanuit die grote hoogte de aarde zo goed kunnen zien, worden hun veren gebruikt tijdens ceremonien, waarbij gebeden worden opgezonden tot de zon en voorbij deze, tot de schepper. Zowel de veren van de adelaars als van haviken werden gebruikt bij genezingsceremonien en tijdens gebeden om regen. Bij de Ojibwastam en enkele andere volkeren behoorden de Rode Havikmensen tot degenen die leiding gaven, men zeg hen als mensen die het voor en tegen van de dingen konden zien en beschouwden hen als helderzienden. Net als de Rode Havik zijn mensen die zijn geboren tijdens de Maan van de Uitbottende Bomen vaak groot, zo niet lichamelijk dan in ieder geval spiritueel. En zij kunnen hun vleugels wijd uitslaan. Net als hun totemdier zijn het jagers, maar zij jagen op nieuwe dingen om te ondernemen, nieuwe projecten die ze kunnen opzetten, nieuwe filosofie-en die ze kunnen onderzoeken. Ze hebben ook vaak afwisselend lichte en donkere perioden. In de lichte perioden zijn ze vrolijk en staan ze open voor alles en nog wat. Tijdens hun donkere tijden willen ze alleen zijn om te ontdekken hoe het komt dat alles in de wereld hun verkeerd toeschijnt. Rode Havikmensen kennen geen vrees, en ze achtervolgen hen die ze als de ratelslangen van de wereld beschouwen, zonder rekening te houden met hun veiligheid. Ze hebben weinig geduld met hen die ze als hypocriet of oneerlijk beschouwen. Ze zullen dan heel duidelijk zeggen wat ze denken, of de ander nu wil luisteren of niet. Soms worstelen ze met slangen die ze niet aan kunnen, en in zo’n geval, kunnen ze het slachtoffer worden in plaats van de overwinnaar. In vele mythologie-en vertegenwoordigt de slang de onderwereld, terwijl de havik en de adelaar het hoogste vertegenwoordigen, maar dit is een niet helemaal juiste interpretatie van beide symbolen. Hoe het ook zij, doordat deze twee dieren altijd zijn gekenschetst als tegenpolen, is het voor Rode Havikmensen en Slangemensen vaak moeilijk elkaar te begrijpen, totdat beiden zijn uitgegroeid tot het niveau waarop ze alle twee de symbolen goed doorzien en weten hoe ze elkaar moeten bestrijden en aanvullen. Zoals de havik de kop van de slang afrukt om zichzelf te beschermen, zo rukken ook Rode Havikmensen het hoofd af van een ieder die ze als een potentiele vijand beschouwen. Ze handelen inderdaad alsof de beste verdediging de aanval is. Als ze nijdig zijn kunnen hun opmerkingen, net als klauwen, werkelijk pijn doen. Als je hebt geleerd van Rode Havikvrienden te houden en ze te vertrouwen dan zul je ervaren hoe mooi ze zijn als je ze in hun vlucht gadeslaat, net als hun totemdier. Hun levensenergie stroomt dan zo totaal door en rondom hen, dat je vaak het gevoel krijgt dat je zelf ook vliegt. Als hun energie dit stadium bereikt, kunnen ze waarlijke acrobaten van geest en verstand zijn en dan zien ze dingen in het leven die gewoonlijk in wolken gehuld zijn. De hemel is het gebied van de Rode Havikmensen. In hun vlucht zien ze helder hoe de dingen op aarde zouden moeten zijn. Dat is hun kracht: nieuwe dingen op de juiste manier beginnen of lopende dingen terugbrengen in het juiste spoor. Ze willen echt alles goed doen en willen dat alles zich op de juiste manier ontwikkelt. Ze zijn van nature optimistisch, hebben een sterke wil en veel energie, en ze zijn vastbesloten de dingen recht te zetten. Het zijn onafhankelijke denkers, en ze zijn serieus in hun gedachten en gevoelens. Soms lijkt het alsof ze overhaast handelen, maar meestal hebben ze alles innerlijk goed overwogen voor ze tot handelen overgaan. In velerlei opzichten zijn ze zo fris en open van aard als een kind dat leert praten. Maar, net als kinderen, kunnen ze zich niet lang achtereen concentreren, en iets gaat ze vervelen op het moment dat het net begint te werken. Ze hebben niet het gevoel dat ze in de buurt moeten blijven om te zien of het echt werkt. Willen ze hun energie-en in evenwicht brengen, dan moeten ze meer geduld en groter standvastigheid leren. Ze kunnen hoog vliegen in de lucht, net als hun veren, en in contact treden met de geest van de schepper. Maar meestal besteden ze het grootste deel van hun energie aan de dingen op de aarde en hoe die moeten zijn, en ze vergeten dat ze ook die andere gave hebben. Ze moeten deze gave leren koesteren en gebruiken, anders kunnen ze hun energie-en nooit met succes werkelijk in evenwicht brengen. Door hun helder inzicht, vooruitziende blik en energie, zijn Rode Havikmensen goede leiders als ze hebben geleerd hun energie in goede banen te leiden en zich net zolang met iets bezig te houden als nodig is. Als ze hebben geleerd, de door hen heenstromende energie te kanaliseren slagen ze bijna in alles wat ze doen, maar dat leerproces is lang en pijnlijk voor ze en ze moeten vele donkere gevoelsfasen doorlopen.

De kleur van de Rode Havikmensen is Geel. Het Geel van de voorjaarszon en de Paardebloem. Deze kleur stimuleert hun enorme intelligentie en helpt hen hun denken om te zetten in wijsheid. Die maakt hen ontvankelijker en helpt hen bij het behouden van hun normale vriendelijkheid, hun goede gezondheid en gevoel van welbehagen. Rode Havikmensen stoten vaak hun hoofd, maar meestal zijn ze fysiek ook sterk en kunnen ze gezond blijven als ze er maar aan denken dat ze goed voor zichzelf moeten zorgen.

De aangeboren eigenschappen van de Rode Havikmensen worden nog versterkt door het feit dat ze tot de Dondervogelgroep behoren. Dit geeft hen nog meer energie en doorzicht dan ze anders toch al zouden hebben. Meer dan leden van deze groep met een ander totemdier, moeten ze er voor oppassen dat ze op één punt niet zo helder schitteren dat ze zichzelf opbranden. Ze moeten leren de energie die ze als lid van deze groep ontvangen te temperen, zodat hun innerlijk vuur de dingen die ze aanraken, altijd warmte en licht brengt.

Doordat ze onder de eerste maan van Wabun, de Hoeder van de Geest van het Oosten, zijn geboren, wordt de energie van de Rode Havikmensen getemperd door de wijsheid die Wabun meebrengt. Dit helpt ook hun energie zo te kanaliseren dat ze een spirituele evolutie in henzelf of anderen teweeg brengt.

Aangezien ze vriendelijk zijn en van gezelligheid houden kunnen de Rode Havikmensen met iedereen opschieten, maar ze ondervinden vriendschappen met andere leden van de Dondervogelgroep, zoals de Steur en de Eland en met leden van de Vlindergroep, zoals Hert, Otter en Raaf, als bijzonder bevredigend. Het Raaftotem is hun complement.

**************************************************************

20 april t/m 20 mei
Maan : Terugkerende kikkers
Dier : Bever
Plant : Blauwe Camas
Mineraal : Chrysokoll
Hoeder geest : Wabun
Kleur : Blauw
Aanvulling : Slang
Oergroep : Schildpad

Zij die geboren zijn tijdens de maan van de terugkerende kikkers, 20 april tot 20 mei, hebben Bever als totem in het dierenrijk, de Blauwe Camas in het plantenrijk de Chrysokoll in het rijk der mineralen.
Hun kleur is Blauw en ze behoren tot de Oergroep van de Schildpad.

Hun steen, Chrysokoll, lijkt in veel opzichten op de Turkoois.
Net als deze wordt hij vaak als bijproduct in kopermijnen gevonden. Chrysokoll is een waterhoudend kiezelkoper. De kleur kan diepgroen, groenblauw tot diep blauw zijn.
Hij heeft een glinsterende, glasachtige glans, maar tegelijkertijd een aards uiterlijk. Chrysokoll is, evenals turkoois, sinds de vroegste tijden gebruikt als versiering, al werd het als minder kostbaar beschouwd als turkoois.
De opvallende blauwe kleur, als hij blauw is, samen met zijn aardse glans maakte dat hij werd beschouwd als een steen die de drager kan helpen de elementen hemel en aarde binnen in hemzelf met elkaar in evenwicht te brengen.
Het is een goede medicijnsteen die de eigenaar geluk en een goede gezondheid brengt.
Ook gelooft men dat hij het lichaam, het hart en de ziel kan zuiveren.
Bevermensen kunnen van hun steen leren de krachten van hemel en aarde met elkaar te verbinden.
De meeste Bevermensen zijn van nature, en doordat ze tot de Schildpadgroep behoren, stevig in de aarde geworteld, soms wel wat te stevig.
De prachtige blauwe exemplaren van de chrysokoll kunnen hen eraan herinneren dat ze, willen ze in evenwicht blijven, ook naar boven moeten kijken.
Het zijn heel evenwichtige mensen, die zich het prettigst voelen in omstandigheden waarin ze de stabiliteit zoveel mogelijk kunnen handhaven.
Als ze op reis gaan of van hun omgeving veranderen doen ze dat graag zo systematisch mogelijk.
Ze voelen zich beter op hun gemak als ze tenminste enkele vertrouwde dingen om zich heen hebben.
Dit niet-veranderlijke deel van hun aard, dat een eigenschap van hun mineraal weerspiegelt, maakt Bevermensen tot goede vrienden.
Als je ze één keer tot vriend hebt, zal dat niet gauw veranderen.
Het zijn loyale deelgenoten, die mensen of projecten die wat vluchtiger van natuur zijn, stabiliteit kunnen geven.
Bevermensen kunnen net als hun steen, mensen en dingen waarmee ze in aanraking komen een gevoel van zuiverheid schenken.
De oorzaak hiervan ligt in hun loyaliteit, hun standvastigheid en hun houding tegenover vrienden en andere relaties, die zo zuiver en sprankelend is, dat het lijkt of ze afkomstig zijn uit een zuiverder tijd en plaats.

De plant die bij deze mensen hoort is de Blauwe Camas.
Een in het wild voorkomend lid van de leliefamilie.
Wat een prachtige plant voor de Bevermensen, die net als de plant, zich bewust kunnen zijn van schoonheid en tegelijkertijd praktisch.
Als je de bloemen van de Blauwe Camas van dichtbij bekijkt is hun schoonheid fascinerend. Zelfs de vergiftige Camas is mooi om te zien. Maar de Blauwe Camas schenkt niet alleen schoonheid, maar is al sinds duizenden jaren ook versterkend voedsel aan de mens.
Zij was één van de gaven van Moeder Aarde aan de inheemse bevolking, die hun dieet wat stevigheid gaf en zorgde dat ze gezond bleven.
Net als hun plant kunnen Bevermensen hen met wie ze in aanraking komen versterken. Omdat ze zelf stevig in de aarde geworteld zijn, geven ze mensen en projecten waarmee ze verbonden zijn een stevige grond onder de voeten.
Ze kunnen de dingen waarin ze betrokken zijn zowel versterken als verzoeten.
Hun standvastigheid wordt gewoonlijk verzacht door de tevredenheid die ze voelen en overbrengen als ze in evenwicht zijn met de energie-en die door hen heenstromen.
Zoals de goede eigenschappen van de Blauwe Camas hun tegenpolen vinden in de in de buurt groeiende Camas met dodelijke uitwerking, zo kunnen ook de goede eigenschappenvan de Bevermensen in hun tegendeel verkeren als hun energie-en niet vlot door hun heenstromen.
In dergelijke perioden kunnen Bevermensen zo vast komen te zitten in hun stabiliteit, dat ze letterlijk alle leven smoren, in zichzelf en alles waarmee ze in aanraking komen.
Als Bevermensen ontevreden zijn, dan geven ze die disharmonie even sterk als anders harmonie.

De kleur van de Bevermensen is Blauw.
Het heldere blauw van de bloem van de Camas en van de zuiver-blauwe chrysokoll.
Dit blauw betekent voor hen fysieke rust en psychische tevredenheid die voortkomen uit een gevoel van vrede en geluk.
De Bevermensen hebben deze gevoelens, afkomstig van de kleur blauw nodig, voordat ze kunnen werken met de spirituele aspecten ervan.
Ze moeten op het aardse vlak gelukkig zijn en stevig staan, voordat ze de spirituele verlangens kunnen ontdekken die ze ook hebben.

Doordat ze geboren zijn onder de maan van de Terugkerende kikkers, de tweede maan van Wabun, Hoeder van de Geest van het Oosten, krijgen Bevermensen een vriendelijk stootje in de rug dat hen ertoe aanzet steeds door te groeien.
Want het is één van de lentemanen, waarin alle dingen op aarde zich beginnen te roeren en te groeien.
Deze aanmoediging hebben ze ook wel nodig, om niet star gevangen te raken in hun eigen opvattingen over tevredenheid die alleen voortvloeit uit standvastigheid.
Ze staan onder leiding van Wabun en die moedigt hen aan verder te zoeken dan het materiele en te kijken welke spirituele verlichting ze kunnen vinden.
Zoals hiervoor al geschreven, wortelen Bevermensen nog steviger in de aarde en zijn ze nog standvastiger, doordat ze tot de Schildpadgroep behoren.
Dit versterkt ook veel van hun andere eigenschappen. Door het feit dat ze deel uitmaken van deze groep, moeten ze er zorgvuldig tegen waken te koppig te worden. En voorkomen dat er te weinig beweging zit in hun gedachten, gevoelens of daden.
Doen ze dat niet, dan blokkeren ze de levensstroom die hen voedt heel effectief.

De Bever, het diertotem van hen die geboren zijn onder de maan van de terugkerende kikkers, is het enige dier dat zijn omgeving ingrijpend kan wijzigen ten gerieve van zijn eigen vrede, veiligheid en gemak.
Hij is het op één na grootste knaagdier van de wereld, het grootste is het watervarken in Zuid-Amerika.
Mensen van dit totem kunnen, net als de Bever, hun omgeving ingrijpend veranderen en aanpassen aan hun eigen wensen inzake vrede, veiligheid en gemak.
Ze kunnen (en zullen) op verschillende niveaus veranderingen aanbrengen, zowel op fysiek, mentaal als emotioneel gebied.
Ze doen dat, net als de Bever, langzaam, bedachtzaam, vindingrijk en regelmatig doorwerkend.
Bevermensen hebben echt behoefte aan aan een ordelijke, veilige omgeving, willen ze kunnen werken en groeien. Ook moet er op alle drie genoemde niveau’s orde heersen.
Bevermensen worden net als hun totemdier enigzins aangetrokken door het water. Het lijkt wel of water hen in staat stelt de dingen helderder te zien en hun leven een wijder perspectief te geven.
Bevermensen zijn intelligent en handig. Als ze het gevoel hebben dat het nodig of in hun voordeel is kunnen ze vlug iets leren.
Ze passen zich, net als hun totemdier, snel aan hun omgeving aan, als ze deze eenmaal in orde hebben gemaakt.
Daardoor slagen ze in bijna alles wat ze ondernemen. Ze hebben geduld en zijn volhardend. Met als gevolg dat ze bijna altijd bereiken wat ze zich in het hoofd gezet hebben.
Ze zijn ook creatief, vooral op fysiek gebied. Bevermensen kunnen net als hun totemdier, prachtige staaltjes van vakmanschap leveren, of ze zich nu bezig houden met hun huis, werk of hun vrienden.
Als ze besluiten dat de dingen moeten veranderen om beter te functioneren, dan veranderen ze.
Soms zetten ze hun creatieve energie in om hun vrienden en de mensen waarvan ze houden te helpen hun leven zo te veranderen, dat het rustiger wordt en ze meer tevreden zijn.
In een omgeving of met mensen waarvan ze niet helemaal zeker zijn, zeggen Bevermensen niet veel.
Maar als ze iemand goed kennen, brengen ze hun gedachten gemakkelijk onder woorden. Voor hun gevoelens ligt dat een beetje anders.
Ze kunnen deze heel effectief verbergen, zoals ook de dammen van de Bevers het water niet doorlaten.
Bevermensen moeten leren hun gevoelens af en toe te tonen. Anders lopen ze het risico dat ze opeens verdinken in een vloedgolf van emoties. Ze leren dat heel moeilijk, omdat ze op zichzelf vertrouwen en anderen niet graag lastig vallen met hun problemen.
Als Bevermensen niet leren hun gevoelens vaker te uiten en het leven met zijn veranderingen te accepteren, kunnen ze erg koppig en ongelukkig worden.
Dan eten of drinken ze soms te veel of doen iets anders om het doffe gevoel van ontevredenheid te verdrijven.
Net als hun totemdier nemen Bevermensen hun relaties heel ernstig. Als ze een levensgezel(lin) vinden, hopen ze dat het voor het leven is.
De stabiliteit van een goede relatie schenkt hen gewoonlijk dat gevoel van tevredenheid dat ze nodig hebben om in andere richtingen te groeien en ze overladen degenen die ze liefhebben met genegenheid.

Bevermensen worden aangevuld door mensen met Slang als totemdier. Ze gaan goed samen met andere leden van de Schildpadgroep, Sneeuwgans en Bruine Beer.
En met leden van de Kikkergroep, Poema- en Spechtmensen.

***********************************************************

21 mei t/m 20 juni
Maan : Mais planten
Dier : Hert
Plant : Duizendblad
Mineraal : Mosagaat
Hoeder Geest : Wabun
Kleur : Wit en groen
Aanvulling : Eland
Oergroep : Vlinders

Mensen die onder de maan van het Mais planten, tussen 21 mei en 20 juni zijn geboren, hebben als mineraal de Mosagaat, als plant het Duizendblad en als totem in het dierenrijk het Hert. Hun kleuren zijn Wit en Groen, en ze behoren tot de Oergroep van de Vlinders.

Hun steen de Mosagaat is geneeskrachtig en wordt vooral gebruikt voor de genezing van oogziekten. Maar toch ook wel als pendel om andere lichaamsdelen te genezen.
Hertmensen hebben net als hun steen, bepaalde helende krachten, als ze deze tenminste goed ontwikkelen.
Ze hebben als ze er voldoende aandacht aan besteden, bijna op elk gebied kwaliteiten. Net als de Mosagaat zijn ze aangenaam voor het oog. Ze houden van mooie dingen en verfraaien hun omgeving graag. Vaak kunnen ze met behulp van eenvoudige materialen prachtige dingen maken, zodat huizen of kantoren, waar Hertmensen zijn, aantrekkelijker worden voor alle betrokkenen.
Mensen van dit totem hebben, net als hun steen, speciale gaven en kunnen een brug slaan tussen hun geest en hun relaties in het rijk van planten en mineralen.
Hertmensen voelen zich het prettigst, als ze in ieder geval een deel van het jaar kunnen doorbrengen in een bergachtig of heuvelachtig gebied. Daar waar Moeder Aarde die elementen bij elkaar heeft gebracht, waarmee ze zich nauw verbonden voelen.

Duizendblad, de plant van de Hertmensen, is een mooie, nuttige en veelzijdige plant. Het is heel vruchtbaar. Je vindt het op elk onbebouwd terrein, zowel in de stad als op het land.
Duizendblad maakt dat je krachtig blijft, het zuivert je bloed en opent je porie-en, zodat giftige stoffen via je huid een uitweg kunnen vinden, en het heeft een verzachtende werking op de slijmvliezen.
Door al deze eigenschappen bewijst het goede diensten bij kouvatten, tegen griep en aanverwante ziekten.
Hertmensen lijken op hun kruid. Ook zij zijn nuttig en veelzijdig, en willen schoonheid brengen in de wereld die ze bewonen. Je kunt ze overal vinden, in iedere open ruimte, bezig met een of ander werkje of spel.
Door hun veelzijdigheid ontdek je ze, net als het Duizendblad, gemakkelijk.
Net als Duizendblad kunnen Hertmensen soms zuur zijn. Dan heeft hun humor iets snijdens, vooral als ze zich op één of andere manier in een hoek gedreven voelen of zich in een gebied hebben gewaagd, waar ze zich niet op hun gemak voelen.
Hoewel het aan de buitenkant lijkt alsof ze alleen uit honing bestaan, kan er een golf van azijn door hen heenstromen.

Hertmensen zijn goede vrienden die je helpen sterk te blijven, wat voor problemen er op je weg mogen komen.
Ze moedigen je aan je hart bij hen uit te storten en alles wat je hindert te vertellen.
Als je dat op een interessante manier doet, worden ze niet moe naar je te luisteren, maar verval niet in herhalingen. Hun geest verplaatst zich te snel om het voor de hand liggende geduld op te brengen dat nodig is om steeds weer naar dezelfde problemen te luisteren.
Hertmensen houden echt van anderen en ze proberen er oprecht voor te zorgen dat hun vrienden zich beter voelen, wat hun probleem ook moge zijn.
Maar ze worden wat nerveus als je voor hun gevoel op een gebied komt dat ze te persoonlijk of te diepgaand vinden. Ze hebben het gevoel dat je, als je je op een eerlijke manier helemaal openstelt, er van hen hetzelfde wordt verwacht.
En Hertmensen tonen, ondanks hun sterke behoefte aan gezelligheid, hun diepste gevoelens en gedachten slechts zelden aan anderen.
Het zijn gezellige praters. Ze praten graag over van alles en nog wat, als het onderwerp maar niet te persoonlijk is. Want dan stappen ze zo onopgemerkt en charmant op iets anders over, dat het je niet eens opvalt dat ze vergeten te antwoorden op een vraag over henzelf en hun leven.
Hertmensen zijn vaak genezers, net als het Duizendblad en hun steen, de Mosagaat.
Evenals beide totems hebben ze een speciale gave waardoor ze de blik van mensen waarmee ze samenwerken kunnen verhelderen, zodat ze deze zuiverder kunnen zien.
Em toch zien ze zelf de dingen soms niet zuiver, omdat hun ogen van het ene idee naar het andere dwalen en zo de tijd niet krijgen van één ding werkelijk de waarheid te leren kennen.

Het feit dat ze deel uitmaken van de Vlindergoep versterkt de aanleg van Hertmensen om snel van het één op het ander te springen.
Alle Vlindermensen hebben de neiging veel van hun tijd zomaar wat rond te fladderen, het ene na het andere onderzoekend, zonder zich ooit werkelijk ergens toe te bepalen.

Maar de Maan van de Hertmensen, de Maan van het Mais planten, de laatste Maan van de lente, brengt hun een beetje stabiliteit en schenkt hun iets van de wijsheid van Wabun, Hoeder van de Geest van het Oosten.
Wabuns gave van verlichting, ontvangen de Hertmensen het makkelijkst als ze hebben geleerd wat hun eigen vorm en gedaante is.

Wit en Groen zijn de kleuren van de Hertmensen.
Hun Wit is het doorschijnende wit van de vormloosheid, van de ruimte waarin alles mogelijk lijkt.
Het is het wit van het kind, dat volkomen zuiver en onschuldig in deze wereld komt.
En daar dit wit alle andere kleuren in zich sluit, bezitten veel Hertmensen een oneindig aantal mogelijkheden.
Hun Groen is het groen van natuur, van genezing en herstel. Maar dit kan verworden tot de kleur van de eigengerechtigheid in hen die altijd gelijk willen hebben.

Het dier van hen die onder de Maan van het Maisplanten zijn geboren is vanzelfsprekend het Hert.
Dat gevoelige, gracieuze en alerte schepsel dat allen die het zien, schoonheid en vreugde schenkt.
Hertmensen zijn net als hun totemdier gevoelig, gracieus, snel en alert.
Ze zijn van nature intuitief, en dit maakt, dat ze de gevoelens van anderen gauw gewaarworden, in ieder geval die aan de oppervlakte. Doordat ze zich zo snel bewegen zijn ze zelf meestal wel eens in dezelfde stemming geweest. Dit maakt dat ze desnoods met één oor kunnen luisteren en
toch begrijpen wat hun vrienden en bekenden voelen.
Vaak vinden ze het moeilijk met hun volledige aandacht naar anderen te luisteren, omdat hun eigen gedachten en gevoelens in beweging worden gebracht door wat de ander zegt.
Hun eigen gedachten bewegen zich zo snel dat ze er uitdrukking aan moeten geven, voordat ze weer volkomen verdwijnen. Maar de manier waarop ze hun eigen gevoelens in het gesprek naar voren brengen is vaak zo elegant, dat het zelfs niet tot je doordringt dat je onderbroken bent.
Hertmensen zijn knap, vindingrijk en creatief.
Het zijn vaak artiesten op het een of andere gebied, of musici, en hun kunst schenkt hun ziel werkelijke vervulling. Soms uit dit zich op een heel bijzondere manier. Hun cullinaire arbeid wordt tot een
kunstwerk gemaakt. Ze maken perfecte kruidendranken of stellen prachtige geformuleerde theorie-en op. Hun artistieke aanleg uit zich eerder op die manier dan in het schilderen van olieverfschilderijen of aquarellen.
Net als herten maken ze een groot aantal verschillende geluiden, en gewoonlijk maken ze zich op een enthousiaste manier hoorbaar. Dit enthousiasme werkt aanstekelijk.
Als een Hertmens in de lach schiet, barst vaak iedereen in de kamer in lachen uit.
Soms hebben Hertmensen een andere trek met hun totem gemeen, met niet altijd een positief resultaat. Omdat ze zoveel mensen zo aardig vinden, is het vaak moeilijk voor ze, zich vast te leggen in één vaste relatie. Er zijn zóveel mensen die ze werkelijk aantrekkelijk vinden, dat het soms bijna onmogelijk voor ze is er één te kiezen. Dat geldt zowel voor mannen als vrouwen, hoewel het bij de mannen wat duidelijker naar voren komt.
Het leven moet Hertmensen leren dat ze relaties moeten vinden, waarbij ze zich voldoende op hun gemak voelen om dat deel van hun wezen te openbaren, dat ze meestal voor anderen proberen te verbergen.
Ook moeten ze leren dat het belangrijk is dat ze één vaste lijn in hun leven brengen, want anders blijven ze hun hele leven van het ene idee op het andere springen, zonder dat ze ooit iets wat ze willen doen echt afmaken.
Het is moeilijk voor ze hun tijd en energie met elkaar in evenwicht te brengen en hun leven op een effectieve manier te organiseren. Leren ze dit niet dan worden ze het slachtoffer van ziekten die hen sterk afremmen.
Of hun lichamelijke conditie wordt even onrustig en nerveus als hun geest soms is. Ook bestaat er grote kans dat hun lichamelijke functies worden geblokkeerd, als ze niet leren mensen te vinden die ze in vertrouwen nemen.

Hoewel mensen met dit totem met de meeste andere mensen goed kunnen opschieten, gaan ze het beste samen met hen die Raaf of Otter als totemdier hebben, met andere leden van de Vlindergroep. En de Rode Havik en Steurmensen van de Dondervogelgroep.
Ze worden aangevuld door Elandmensen, die ook tot de Dondervogelgroep behoren

**************************************************************

21 juni t/m 22 juli
Maan : Krachtige zon
Dier : Specht
Plant : Wilde Roos
Mineraal : Cornalijn Agaat
Hoeder geest : Shawnodese
Kleur : Rose
Aanvulling : Sneeuwgans
Oergroep : Kikkers

De Specht is het totemdier van hen die geboren zijn onder de Maan van de Krachtige Zon, de Wilde Roos is hun totem uit het plantenrijk, en Cornalijn-agaat is hun mineraal.
Hun kleur is Rose van de roos en de specht en ze behoren tot de Oergroep Kikkers. Volgens het medicijnwiel zijn ze geboren tussen 21 juni en 22 juli.Hun mineraal varieert in kleur van rose, tot rood en geel. Alleen voor de doorzichtige stenen wordt terecht de naam Cornalijn gebruikt. Door zijn kleur werd cornalijn in verband gebracht met bloed. Men beschouwde hem als nuttig bij het genezen van slachtoffers van ongelukken, omdat hij de naam heeft het bloed te stelpen. Vanwege zijn kleur en eigenschappen wordt cornalijn ook in verband gebracht met het hart.
Een cornalijn schenken wil zeggen ; je hart schenken, en daarom werd hij vaak als liefdespand gegeven.
Net als hun steen worden Spechtmensen vaak geassocieerd met versiering, in het bijzonder van hun huis. Ze zijn erg op hun huis gesteld, en ze functioneren het beste als hun huis, hetzij fysiek, verstandelijk of emotioneel, goed op orde is en een prettige plaats om in te verblijven.
Zoals je hun steen makkelijk kunt graveren, zo hebben nieuwe gedachten en gevoelens ook makkelijk toegang tot Spechtmensen.
Als ze deze hebben aanvaard dan is hun geloof in die nieuwe concepten, wat die ook moge zijn, zeer duurzaam. Maar voordat ze nieuwe dingen toegang verlenen, nemen ze ruim de tijd
om ze te onderzoeken en na te gaan wat ze inhouden en hoe ze kunnen worden ingepast in hun leven.
Spechtmensen zijn net als hun steen, zowel letterlijk als figuurlijk verbonden met bloed.
Ze kunnen vrij meevloeien met het leven, zoals bloed vrij door een gezond lichaam stroomt.
Spechtmensen zijn werkelijk gevoelig voor de boodschappen die hun hart hen doorgeeft.
Als Spechtmensen besluiten van je te houden, dan kun je erop rekenen dat die liefde duurzaam en standvastig is, tenzij er verraad van jouw kant in het spel is.Mensen met dit totem staan, als ze in evenwicht zijn, heel open voor hun medemensen en ze zijn heel liefhebbend.
Hun hart kan overvloeien van liefde voor iedereen in hun omgeving, zowel in de wereld van de mineralen, als in de planten-, dieren- en mensenwereld.Ze hebben vaak een huis vol kinderen, zowel van henzelf als kinderen uit de buurt die behoefte hebben aan wat extra liefde en
aandacht. Spechtmensen geven die liefde in overvloed.De plant van de mensen met dit totem is de Wilde Roos, die prachtige struik die tot vellen poezie en ontelbare liederen heeft geinspireerd.
Spechtmensen kunnen door hun plant hun grote aantal mogelijkheden leren kennen, als ze op de juiste manier meestromen met de energie van het leven.
Ze kunnen net als hun plant heel mooi en nuttig zijn. Net als bij hun plant, zweeft er om Spechtmensen
een wilde, fantastische sfeer, en ze zijn op een speciale manier aantrekkelijk als ze in hun natuurlijke omgeving verkeren.
In de bloei van hun leven brengen ze geluk aan allen die met hen in aanraking komen, en als de bloemen van het ene stadium verwelken, worden ze vervangen door(roze)bottels van de wijsheid die dat stadium heeft geproduceerd.
Net als de rozebottel zijn Spechtmensen vaak geliefd om hun buitenkant, de zichtbare eigenschappen die ze, zowel fysiek als emotioneel, in zo’n overvloed
bezitten. Maar binnen in hen bevindt zich een diepere kennis, die even nuttig is als de zichtbare, als je de moeite maar neemt er toe door te dringen.
Als Spechtmensen niet in evenwicht zijn, lijkt het alsof ze niet in staat zijn zelfstandig te denken en te handelen en alsof ze geen vaste relaties kunnen aangaan.
Maar als ze in evenwicht zijn, zijn ze uiterst gevoelig en kunnen ze de dingen om zich heen zowel in zich opnemen, als weerspiegelen. Ze kunnen heel goed een besluit nemen, zowel verstandelijk als emotioneel, en zich daar ook aan houden.

De kleur van de Spechtmensen is Rose. En dat kan zowel het Rose zijn van de onvolwassenheid als van de universele, alles-helende liefde.
Het is afhankelijk van het individuele stadium van groei, waarin de betrokken persoon zich bevindt.
Spechtmensen die nog niet in evenwicht zijn, worden soms meegesleepd op de golven van hun eigen hoogopgaande emoties en dat belet hen dan weer om harmonie en evenwicht te vinden.
Maar zij die weten in welke richting ze in hun leven willen gaan, kunnen hun emoties en gevoelens dermate goed in goede banen leiden dat ze iedereen waarmee ze in aanraking komen helpen.

De veranderlijke, emotionele aard van de Spechtmensen wordt nog versterkt doordat ze deel uitmaken van de Groep van de Kikkers. Mensen van deze groep worden vaak meegesleurd door hun eigen gevoelens, die wel sterk stromen, maar niet doelgericht.

Doordat ze de eerste zijn die worden
geregeerd door de Maan van Shawnodese, de Hoeder van de Geest van het Zuiden, wordt de natuurlijke aanleg van Spechtmensen nog versterkt, want Shawnodese regeert de tijd van snelle groei en het vertrouwen.
Dit maakt, dat Spechtmensen hun emoties nog intensiever beleven, zodat ze in hun leven sterk en met vertrouwen kunnen groeien.

Hun Maan de Krachtige Zon, geeft hun wat stabiliteit en remt hen wat af. Het totem uit het dierenrijk van hen die onder de Maan van de Krachtige Zon zijn geboren is Specht.
Zij die onder deze maan zijn geboren kunnen van hun vogel hun latente mystieke gaven leren.
Spechtmensen kunnen door het gangbare niveau van de werkelijkheid heenkijken en de dingen op een andere manier zien.
Ze hebben een sterke intuitie en wat ze op deze manier waarnemen helpt hen het beste bij hun beslissing welke weg ze in het leven moeten inslaan.
Meer logisch denkende mensen vinden Spechtmensen vaak slordige, irrationele denkers, omdat ze sterk op hun eigen intuitie vertrouwen zonder zich te realiseren wat ze doen.
Net als hun totem moeten de mensen die onder deze maan zijn geboren hun eigen lied blijven trommelen en zingen, wat dit lied ook blijkt te zijn.
Ze zijn niet gelukkig zolang ze geen behaaglijk en harmonieus huis hebben, waar ze na hun vluchten terug kunnen keren. Van dat huis moeten mensen deel uitmaken waarmee ze zich waarlijk één voelen.
Ze vinden relaties heel belangrijk en ze spannen zich erg in om goede relaties met anderen op te bouwen en te behouden.

Spechtmensen gaan goed samen met de andere leden van de Kikkergroep, met Poema- en Slangmensen, en met leden van de Schildpadgroep, de Bruine Beer, Bever en Sneeuwgans. Ze vullen vooral Sneeuwgansmensen goed aan.

****************************************************************
 
23 juli t/m 22 augustus
Maan : Rijpende Bessen
Dier : Steur
Plant : Framboos
Mineraal : Granaat en IJzer
Hoeder geest : Shawnodese
Kleur : Rood
Aanvulling : Otter
Oergroep : Dondervogel

Zij die tussen 23 juli en 22 augustus zijn geboren horen onder de Maan van de Rijpende Bessen. Granaat en IJzer zijn hun mineralen, hun planttotem is de Framboos en hun dier is de Steur. Hun kleur is Rood en ze behoren tot de Oergroep van de Dondervogel.Hun edelsteen, de Granaat is een silicaatkristal, dat betrekkelijk hard is en een harsachtige glans heeft. Er zijn zes soorten granaat, waarvan de kleur varieert van rood tot bruin, groen, geel, zwart en wit. De vier alumiumsilicaten die granaten vormen zijn almandien, van diep rood tot violet. De IJzergranaat heet andradiet, deze kan wijnkleurig zijn, geel, groen of zwart. Je vindt granaten met twaalf diamantvormige of vierentwintig trapeziumvormige zijden. Gewoonlijk komen ze in kristalvorm voor in metamorfe gesteenten. Je vindt ze in deze gesteenten of er vlak in de buurt en in nabije rivierbeddingen. Soms vindt je ze ook in mierenhopen, want mieren hebben er een hekel aan en brengen ze naar de oppervlakte. Omdat Rood de kleur van de Steurmensen is, is het die kleur van de granaat die gewoonlijk met deze maan in verband wordt gebracht. De kleur van de rode granaat, wordt, net als die van cornalijn geassocieerd met het hart en bloed. Vroeger dacht men dat een papje van verpulverde granaat het hart kon stimuleren. Men ging er eveneens vanuit dat granaat zijn eigenaar waarschuwde tegen gevaar en dat hij je van een goed en eerzaam leven verzekerde als er een leeuw in was gegraveerd. Anderen geloofden dat een kogel van granaat altijd het hart van de vijand trof. Bovendien zou hij de sexuele energie in evenwicht brengen.
Het tweede mineraal van Steurmensen is IJzer, dat tot de hardste mineralen behoort. Het is IJzer dat een cultuur op de drempel van de techniek brengt en het nieuwe gereedschap verschaft om oude culturen en tradities te vernietigen. De Kelten geloven dat fee-en en andere kleine magische wezens zich bij het begin van het ijzeren tijdperk van de mensen hebben afgekeerd. Je kunt IJzer gemakkelijk met andere mineralen vermengen en het is vaak de oorzaak van de rode kleur van edelstenen. Ook is het de belangrijkste ion in het hemoglobine molecuul zonder hetwelk het menselijk lichaam niet kan overleven.
Omgeving en uiterlijk van Steurmensen lopen, net als van hun mineralen, zeer sterk uiteen. Wel hebben ze een aantal kenmerken gemeen, waardoor je ze gemakkelijk kunt identificeren. Net als granaat worden ze vaak herkend aan hun hart, dat groot, liefhebbend en grootmoedig is. Steurmensen functioneren het beste vanuit de gevoelens die opwellen uit hun hart, en meestal zijn die vriendelijk en welwillend ten opzichte van hun medemensen. Omdat ze werken vanuit het hart, zijn het vaak intuitieve en goede waarnemers met de gave van helderziendheid, die ze soms gebruiken, maar die ook wel eens latent aanwezig is. Deze gave maakt dat Steurmensen zich bewust zijn van naderend gevaar voor henzelf of voor hen die hen nastaan. Zoals, zegt men, ook de Granaat waarschuwt voor gevaar. Door hun groot waarnemingsvermogen en grote gevoeligheid kunnen ze dingen doen en zeggen die rechtstreeks doordringen tot het hart van hun vrienden en vijanden. Steurmensen kunnen zowel sterke vrienden, als machtige vijanden zijn. Als ze denken dat je hen of degenen waarvan ze houden hebt bedrogen, kunnen ze de volle kracht van hun energie -in negatieve zin- tegen je keren en dan werkelijk een verwoestende kracht hebben.
Als ze niet in evenwicht zijn, moeten ze voorzichtig omgaan met hun eigen kracht, omdat deze dan zeer impulsief en grillig wordt en kan maken dat ze tot een ware razernij vervallen en dat heeft een zeer negatief effect op hun hart en stofwisseling. Als dit gebeurd kunnen ze het slachtoffer worden van een groot aantal ziekten die hun grillige handelingen nieuw voedsel geven. Steurmensen zijn net, als Granaat, gewoonlijk vorstelijk in hun houding en manieren. Hierdoor vallen ze in een kamer vol mensen direct op. Ze hebben vaak een nauwe band met sexuele energie, omdat hun charme en affectie sexuele gevoelens oproept, zowel in henzelf als in de mensen in hun omgeving. Ze moeten van de Granaat leren deze energie in evenwicht te brengen en onder controle te houden, zodat ze er niet door worden beheerst.
De mensen die onder deze maan zijn geboren zijn net als hun mineralen op velerlei wijzen nuttig. Het zijn echte doeners, die daar heen gaan waar engelen zich verre houden. Als er een moeilijke taak vervuld moet worden of een onmogelijk lijkend werk verricht, als je iemand nodig hebt voor een waarlijk angstaanjagende verantwoordelijkheid die niemand op zich wil nemen, ga dan op zoek naar een Steurmens. Ze zijn moedig en bereid te tonen dat ze deze eigenschap bezitten. Ze zijn veelzijdig en kunnen op velerlei gebied werkzaam zijn en zich aanpassen bij vele culturen en filosofie-en. Zorg dat je er zeker van bent dat ze geloven in wat ze doen, want dan weet je ook dat ze het goed zullen doen.
Het ijzer geeft deze mensen een zekere hardheid en de kans dat ze door hun levenservaringen verharden. Hun verbinding met dit mineraal benadrukt ook hun band met bloed en hart. Het verklaart de soms ingrijpende veranderingen die ze bij mensen en projecten waarmee ze verbonden zijn teweeg brengen.De Framboos, dat fraaie en populaire lid van de familie der bessen is de plant van hen die geboren zijn tijdens de Maan van de Rijpende Bessen. In feite is de Framboos geen bes, maar een verzameling van ongeveer twintig sappige vruchtjes. Bladeren, wortels en bessen kunnen als medicijn worden gebruikt. De bessen maken het lichaam schoon en vroeger beschouwde men ze als een goed middel om gal- en nierstenen te vergruizen en af te voeren. Ook hadden ze de naam de urine-organen te activeren. De wortels werken constiperend en hebben antibiotische en helende eigenschappen, doordat ze een concentratie van looizuur bevatten. Er wordt een gorgeldrank van gemaakt tegen een schrale keel en de thee werd als compress gebruikt op bloedende wonden en snijwonden. Thee van de bladeren kan voor veel kwalen dienen. Men veronderstelt dat ze helpt tegen diarree, in het bijzonder bij kinderen. Ze is ook geschikt voor babies, want ze smaakt zacht en lekker. Men zegt dat ze kankers van de slijmvliezen geneest en tegelijkertijd de goede conditie van het weefsel herstelt. Een thee van twijgen werd gebruikt tegen kou, griep en bij ademhalingsmoeilijkheden. Ook kan deze goede diensten bewijzen bij het in balans brengen van het bloedsuikergehalte.
Hun plant kan de Steurmensen bevestigen dat ze zowel fraaie als populaire leden zijn van het mensengeslacht. Ze zijn, net als de Framboos, heel gezocht vanwege de vreugde die ze kunnen schenken, ook al zijn ze niet altijd wat ze op het eerste gezicht lijken. Net als hun vrucht lijken Steurmensen aan de oppervlakte anders dan ze in werkelijkheid zijn. Dit gaat voor beide kanten op. Sommigen lijken als je ze voor het eerst ontmoet, bombastisch en agressief, en nogal stekelig. Die stekelige buitenkant is hun manier om hun zachte hart te beschermen dat binnen in hen verscholen zit. Anderen lijken aan de buitenkant één en al zachtheid en toegenegenheid, maar daaronder tref je wel eens dorens aan. Deze paradox verwijst een andere bij mensen van dit totem. Aan de buitenkant zijn ze meestal vriendelijk en open, maar ze hebben een duidelijke neiging hun gevoelens niet aan anderen te tonen. Daarom hebben ze op het een of andere niveau stekels. Deze beschermen hen tegen mensen die tot onder de oppervlakte willen doordringen om te ontdekken wie ze werkelijk zijn. Onder de oppervlakte zijn Steurmensen heel gevoelig. Doordat ze scherp waarnemen, hebben ze gauw in de gaten wat anderen voelen, en dat raakt hen. Je kunt ze gemakkelijk kwetsen, maar ze willen dat niet laten blijken, omdat dat niet in overeenstemming is met de vorstelijke, onafhankelijke en krachtige indruk die ze graag maken. Ze verbergen hun pijn en zorgen achter hun vriendelijke en hartelijke buitenkant, maar ze vergeten het niet gauw als iemand hen gekwetst heeft, en in tijden dat ze uit hun evenwicht zijn, kunnen ze soms ingewikkelde wraakacties opzetten.
Net als de Framboos hebben Steurmensen op hun omgeving een reinigende en samentrekkende invloed. Ze bevrijden anderen vaak op de hun eigen vriendelijke manier van ingebeelde voorstellingen van henzelf en de wereld. Zo zorgen ze op een zachte manier voor een emotionele zuivering. Doordat ze de mensen helpen zich vrij te maken van verkeerde gedachten, zijn ze een hulp bij de genezing van emotionele problemen. Het is heerlijk Steurmensen in de buurt te hebben in een noodgeval. Dit geldt zowel voor fysieke als emotionele gevallen, want hun moed werkt aanstekelijk en deze heeft al menigeen geholpen ernstige problemen te overwinnen die hem er anders onder gekregen hadden. Ze lijken hierin op hun plant, met zijn bloedstelpende werking.
Steurmensen kunnen altijd frambozenthee drinken als ze kou gevat hebben, een schrale keel of problemen met de spijsvertering hebben, omdat ze gemakkelijk moeilijkheden krijgen met hun hart of stofwisseling. Ze blijven gezonder als ze zichzelf genezen van kleine kwaaltjes, voordat deze de kans krijgen zich uit te breiden. Kleine fysieke ongesteldheden zijn voor Steurmensen vaak een waarschuwing dat ze emotioneel uit hun evenwicht dreigen te raken en dat ze de situatie beter kunnen aanpakken, voordat een krachtiger waarschuwing noodzakelijk is.

Het feit dat ze geboren zijn onder de Maan van de Rijpende Bessen, de tweede Maan van Shawnodese, maakt dat de uiterlijke kant van Steurmensen nog warmer is. Door de gave van vertrouwen die Shawnodese schenkt voelen ze dit ook van binnen. Ze moeten leren nog meer vertrouwen te hebben, op een dieper niveau, voor ze dat andere geschenk, dat van de groei, kunnen aanvaarden. De Maan van de Rijpende Bessen is een Maan van openheid, waarin alle kinderen van de Aarde zich volledig openen voor vader zon om de vruchten voort te brengen die ze geacht worden te dragen. Het is ook de maand waarin de zonnewarmte duidelijk voelbaar is.

Steurmensen behoren tot de Oergroep van de Dondervogel en dat geeft hen nog meer van de warmte en standvastigheid die ze vaak aan de wereld tonen. Hun lidmaatschap van deze groep verhoogt hun energie en maakt het hun mogelijk met succes een aantal dingen tegelijkertijd te doen. Maar het maakt ook dat ze voorzichtig moeten zijn en zich niet te veel moeten inspannen, zodat hun gezondheid en energie worden geschaad.

De kleur van de Steurmensen is het Rood van de rijpe Framboos of van de kostbare Granaat. Deze kleur verwijst naar de grote fysieke energie, de natuurlijke kracht, de overvloed van vitale levenskracht en sterke wil, die ze meestal hebben. Het is ook de kleur van hart en bloed, en legt nog eens weer de nadruk op de band van Steurmensen met deze beide. Dat Rood kan, als ze deze kleur toestaan door minder ontwikkelde delen van hun wezen te stromen, ook betekenen: doelloze activiteiten, senualiteit, trots, hebzucht en zelfzucht. Dit Rood is zowel een versteviging als een waarschuwing voor de Steurmensen. Mensen met deze kleur zijn nogal eens nerveus en dat kan lichamelijke problemen van meer ernstige aard tot gevolg hebben als ze af en toe niet de tijd nemen uit te rusten, als ze betrokken zijn in zaken die buiten hun normale werterrein liggen. Sommige Steurmensen hebben er behoefte aan iedere dag een tijdje rustig te zitten, lezend of mediterend, om hun lichaam gezond en sterk te houden. Maar het ligt niet in hun aard rustig te zitten en ze moeten dit in de meeste gevallen aanleren.

Het dier van hen die onder de Maan van de Rijpende Bessen zijn geboren is de Steur, de koning der vissen. De Steur is een oude en primitieve vis die waarschijnlijk al op aarde leefde in de tijd dat de dinosaurus verdween. Ze kunnen, afhankelijk van de plaats waar ze voorkomen nogal uiteenlopen in grootte. De Steur heeft rijen benen schilden op zijn lichaam, waardoor hij op een ridder lijkt die geen tijd gehad heeft zijn wapenrusting helemaal aan te trekken. Het was de Steur die op leven en dood met Hiawatha vocht en die Longfellow in zijn werk “Song of Hiawatha” onsterfelijk maakte. Alle inheemse volkeren betoonden deze vis respect. Bij de Objiwa’s vind je een steurclan, dit is één van de stammen die onderwijs geven. Voor de Objiwa’s vertegenwoordigd de Steur diepte en kracht. Ongelukkig genoeg hebben Europeanen nooit hetzelfde respect voor deze vis gehad. Aanvankelijk vonden ze hem hinderlijk als hij in hun netten kwam en later, nadat ze de grote waarde van zijn vlees en kuit hadden ontdekt, hebben ze er zoveel gevangen dat hij bijna is uitgestorven. De kuit van de Steur is beter bekend onder de naam kaviaar.
Net als hun diertotem heersen mensen geboren onder de Maan van de Rijpende Bessen vaak in de omgeving waarin ze zich bevinden. Ze bereiken die positie natuurlijker wijze door de grote hoeveelheden elementaire energie die door hun wezen stroomt. Ze lijken geboren leiders, en zolang hun energie gelijkmatig stroomt, zijn ze eerlijk en welwillend. Hun innerlijke kracht en helderziende vermogens maken dat ze weten wat anderen nodig hebben en hoe ze hen dit op de beste manier kunnen geven. De kracht die door hen heenstroomt, geeft hen de energie die ze nodig hebben om actief te zijn, en zonodig, overheersend. Zolang ze een harmonieus leven leiden, beschikken ze over een diepe bron van kracht en diepgaande gevoelens. Ze moeten er altijd voor waken een arrogante of overheersende indruk te maken, een deel van hen vindt het prettig macht over anderen te hebben, alleen maar om de macht. Gewoonlijk kunnen zij zichzelf tegen het manipuleren met macht beschermen, door hun psychische kant te ontwikkelen.
Deze mensen hebben, net als de Steur, een sterke wapenrusting, waar je niet gemakkelijk doorheen breekt. Als ze een leidende positie innemen, hebben ze die nodig, maar ze moeten ook leren hun wapenrusting af te leggen ten opzichte van relaties waarbij ze die niet nodig hebben. Als ze hun wapenrusting nooit afleggen, worden ze te arrogant, en dan ervaren ze nooit de zachtheid van gevoel, die een echte relatie met iemand schenkt, terwijl de gevoelige delen van hun aard daaraan toch behoefte hebben, willen ze kunnen groeien. Ze moeten zelf leren hun wapenrusing af te leggen, want gewoonlijk is die zo sterk dat anderen er niet door kunnen komen, zelfs niet als ze een emotionele bijl gebruiken.
Net als bij de Steur, duurt het vele jaren voordat deze mensen zo volwassen worden dat ze hun sexuele energie op de juiste manier kunnen gebruiken. Voor die tijd lopen ze gevaar hun vitale energie te vernietigen door een verkeerd gebruik van hun sexuele energie. Dit is een les van doorslaggevende betekenis voor Steurmensen, want dikwijls verwarren ze hun vitale energie met hun sexuele enrgie. Dit leidt dan tot misbruik van alle twee, met als resultaat perioden van doelloos en destructief gedrag.

Steurmensen worden aangevuld door Ottermensen, en gaan gemakkelijk om met Rode Havik-en Elandmensen, die tot dezelfde Oergroep behoren. Verder ook met mensen van de Vlindergroep, de Raaf- en Hertmensen.

****************************************************************
 
 
23 augustus t/m 22 september
Maan : Oogsttijd
Dier : Bruine Beer
Plant : Viooltje
Mineraal : Amathist
Hoeder geest : Shawnodese
Kleur : Purper
Aanvulling : Poema
Oergroep : Schildpadden
De amathist is het totem in het rijk der mineralen van hen die geboren zijn onder
de maan van de oogsttijd, tussen 23 augustus en 22 september. Het viooltje is hun totem uit het plantenrijk en de Bruine Beer in het dierenrijk. Hun kleur is violet, en ze behoren tot de Oergroep van de Schildpad.Amathistkristallen zijn een varieteit van kwarts. De kleur is transparant lila, purper of violet. De amathist is een symbool van een juist oordeel, rechtvaardigheid en moed.
Volgens de overlevering beschermd hij de drager tegen zwarte magie, bliksem en hagelstormen. Bovendien beschermd hij tegen vergiftiging. In sommige landen gebruikte men wijnglazen van amathistkrisallen, omdat men er van uitging dat je dan niet dronken werd.
Weer anderen gebruikten de amathist voor het bereiken van spirituele harmonie, d.w.z. een goed evenwicht tussen de energie-en op het fysieke en spirituele niveau.
Wat een toepasselijke edelsteen voor de Bruine Beermensen. Die net als hun steen gewoonlijk een juist oordeel vellen, rechtvaardig zijn en moedig in de wereld
staan. Mensen die onder deze maan geboren zijn, maken meer onderscheid dan anderen.
Met dat onderscheidingsvermogen beredeneren ze hun beslissingen, die meestal fair en rechtvaardig zijn. Op grond van hun eerlijkheid en analytische geest zijn het waardevolle vrienden en medewerkers.
Ze zijn gewoonlijk geliefd bij allen die hen kennen. Ze hebben, net als de amathist, de kracht zichzelf en hun vrienden tegen uitersten te beschermen. Hun bescherming berust grotendeels op hun gezonde verstand en hun inzicht dat we onze eigen negativiteit scheppen, en deze daarom als we willen, in de hand kunnen
houden. Bruine Beermensen kunnen zichzelf en anderen tegen bliksem en hagelstormen beschermen, omdat het nu eenmaal mensen zijn die weten hoe ze het aan moeten leggen om droog over te komen.
Als ze goed in evenwicht zijn, kunnen ze net als hun steen, anderen helpen bij het bereiken van een spirituele harmonie, waarin deze hun innerlijke en uiterlijke energie-en in balans kunnen brengen.
Gewoonlijk zijn Bruine Beermensen overtuigende sprekers die grote groepen mensen laten inzien dat het nodig is hun leven tot een harmonisch geheel te maken.
Ze zijn koel en rationeel, zowel in hun denken als in hun wijze van optreden, en hun mededelingen zijn accuraat. Als ze iets zeggen, kun je er zeker van zijn dat ze weten waar ze over praten.

De kleur van deze mensen is violet.
De kleur van inspiratie, spriritueel inzicht en van het lijden dat tot een volledige kennis van de vitale creatieve kracht van het heelal kan voeren.
Het is de kleur van een praktisch soort idealisme en van spiritualiteit. Maar violet kan ook een verraderlijke kleur zijn. Het is de kleur van kennis. Zowel in positieve als negatieve zaken.
De Bruine Beermensen kunnen van hun kleur hun hoogste verlangens leren kennen, maar ook de valkuilen op de weg die erheen leidt. Ze zijn heel praktisch en nuchter en deze eigenschap wordt nog meer versterkt
door hun lidmaatschap van de Oergroep van de Schildpad.

Bruine Beermensen zijn onder de laatste maan van Shawnodese geboren, de hoeder van de geest die eigenschappen en vertrouwen vertegenwoordigd. Dit is gunstig voor ze, omdat de mogelijkheid tot groeien
die Shawnodese schenkt voorkomt, dat ze zich zeer vastklemmen aan de praktische kant van het leven, terwijl diens gave tot vertrouwen maakt dat ze niet cynisch komen te staan tegenover de wereld en de mensen die deze bewonen. Bruine Beermensen moeten waken tegen cynisme, want anders worden ze
al te kritisch ten opzichte van alles en iedereen. Als ze in zo’n periode verkeren,
kun je beter uit de buurt blijven, want dan is er letterlijk niets dat hen een plezier doet of zachter stemt. Ze geven dan blijk van een uitgesproken bitterheid, die in geen enkele verhouding staat tot hetgeen hen is overkomen. Ze rakelen alle ongelukken uit hun leven op om hun gevoelens maar te kunnen rechtvaardigen. Als Bruine Beermensen toelaten dat ze dermate uit hun evenwicht raken worden ze makkelijk het slachtoffer van maag- en darmstoornissen en hartkwalen.
Dat zijn vaak ziekten die door blokkades ontstaan, omdat de onevenwichtige Bruine Beermens de energie, die door hem heenstroomt te blokkeren. Als hij erin slaagt die blokkering op te heffen, merkt hij dat het vrij eenvoudig voor hem is weer volledig gezond te worden.

Bruine Beermensen worden geholpen door het feit dat ze geboren zijn onder de maan van de oogsttijd , van de herfstevening. Dat is de maan waaronder alle kinderen van de aarde oogsten wat ze hebben gezaaid. Bruine Beermensen weten heel goed dat ze terugkrijgen wat ze zaaien, en dat voorkomt dat ze te vaak uit hun evenwicht raken.

Het lidmaatschap van de Oergroep van de Schildpad stelt hen nog beter in staat met beide benen op de grond te blijven staan. Het lidmaatschap van de Schildpadgroep vergroot de macht en talenten van Bruine Beermensen.

De plant van hen die onder de maan van de oogsttijd zijn geboren, is het viooltje. Dat koele bosbloemetje dat zo vaak in verband wordt gebracht met de warmte van het hart.
Inheemse genezers gebruiken het veel om kanker te genezen.
Evenals het viooltje hangt er om beermensen een zekere koelte, maar vaak verbergt deze de diepere tedere gevoelens die het viooltje zo vaak tot uitdrukking moet brengen.
Mensen met dit totem kunnen heel gevoelig zijn, maar ze geven er de voorkeur aan deze in daden te uiten ; ze praten er niet graag over. Ze zijn in staat tot een rustig vertoon van gevoeligheid, en dat is des te waardevoller, omdat het zo zeldzaam is. Net als hun plant kunnen Bruine Beermensen doordringen in de diepten van geest en lichaam van de mensen om hen heen.
Ze zien recht door je leugens heen, en ze hebben geen respect voor je als je te vaak liegt.
Thee van viooltjes kan Bruine Beermensen helpen bij maag- of ingewandsproblemen. Ook als compres, als de huid ge-irriteerd
is. Ze kunnen ook de thee gebruiken voor hun keel als die schraal is geworden van het praten waarin ze zo sterk zijn.

De Bruine Beer is het totemdier van hen die onder de maan van de oogsttijd zijn geboren.
Net zo min als hun totem zijn mensen die tot deze groep behoren erg huiselijk. Ze voelen zich overal op hun gemak. Maar wel eisen ze dat wat hun huis ook moge zijn, het redelijk netjes is en goed ge-organiseerd.
Gewoonlijk eten ze met veel smaak, net als hun dier, en ze genieten van de grote
verscheidenheid van voedsel, tenzij ze zichzelf op een bepaald dieet hebben gesteld. In dat geval zullen zij daar ijverig de hand aan houden, want volharding is één van de eigenschappen
die ze cultiveren.
Bruine Beermensen staan heel nieuwsgierig in de wereld. Ze willen graag weten wat alles op gang houdt, zowel wat mensen als dingen aangaat. En wel speciaal, omdat dit hun kan helpen de dingen weer voor elkaar te krijgen als er iets verkeerd mocht gaan. Ze houden ervan dreigende mislukkingen te ondervangen, ze willen helpen alles in een beter evenwicht te brengen.
Ze zijn langzaam en bedaard en ze nemen de tijd voor ze zich in iets nieuws laten betrekken. Als ze goed in balans zijn, zijn ze het hele jaar door goedhartig
en goedgemutst, vriendelijk en vol zelfvertrouwen. Maar het kunnen gevaarlijke vijanden zijn, als ze
zich in een hoek gedreven voelen door de levensomstandigheden, door mensen of zelfs ook maar een idee.
Dan komen ze op je af en raken je met hun scherpe klauwen precies op je zwakke plekken.
Beermensen worden vaak leiders op het gebied waarop ze zich begeven vanwege hun rechtvaardigheid, strengheid, moed en vasthoudendheid. Ze kunnen aan iets vasthouden totdat de dingen zijn zoals ze
volgens hen moeten zijn.
Net als de beer verdedigen ze hen, waarom ze geven, met overtuiging.

Bruine Beermensen gaan goed samen met hun medeleden van de Schildpadgroep, de Sneeuwgans- en Bevermensen.
En met leden van de Kikkergroep, Specht, Slang en Poemamensen.
Ze worden aangevuld door Poemamensen.

***************************************************************
 
23 september t/m 23 oktober
Maan : Trekkende Eenden
Dier : Raaf
Plant : Koningskaars
Mineraal : Jaspis
Hoeder geest : Mudjekeewis
Kleur : Bruin
Aanvulling : Rode Havik
Oergroep : Vlinders

De mensen, geboren tussen 23 september en 23 oktober, zijn geboren onder de Maan van de Trekkende Eenden. Hun mineraal is de Jaspis, hun plant de Koningskaars en hun totem in het dierenrijk de Raaf. Hun kleur is het Bruin van de aarde in de herfst en ze behoren tot de Oergroep van de Vlinders.Hun mineraal, de Jaspis, komt in veel kleuren voor, – bruin, roodbruin, zwart, blauw, geel, groen en met strepen in verschillende kleuren. De groene Jaspis met rode stippen staat het meest direkt in verband met de mensen van dit totem. Hij staat bekend onder de naam bloedsteen of heliotoop. Bloedsteen was in de oudheid zowel in Amerika als in Egypte, Babylonie, China en elders bekend. Al deze volkeren beschouwden de steen als een amulet, vooral de hartvormige. De mensen uit vroeger tijden geloofden dat de zo gevormde Jaspis de warmte van de zon doorgaf, vandaar de naam heliotoop, die betekent “zonweerkaatsend”. Er werden een groot aantal magische krachten aan de steen toegeschreven. Volgens de overlevering kan hij bloedingen stelpen, zijn eigenaar onzichtbaar maken,je van een lang en gelukkig leven verzekeren, het vergif uit een slangebeet verwijderen, verloren gezichtsvermogen herstellen, en regen brengen als je hem in het water legt. Tot ver in de moderne tijd gebruikten artsen hem om bloed te stelpen. Ook werd hij, vermengd met eiwit en honing, in vergruizelde vorm voorgeschreven voor het doen ophouden van inwendige bloedingen. Deze Jaspis, maar ook enkele andere vormen, zouden de drager bovendien macht geven over boze geesten en hem in staat stellen anderen te betoveren. Elke Jaspis zou de eigenaar zegenen en zowel aarde-energie bezitten, als aantrekken. Raafmensen ontmoet je, net als hun steen, in velerlei vormen, afhankelijk van de stemming waarin ze op dat moment verkeren en of ze al of niet in balans zijn. Als ze goed in evenwicht zijn, hebben ze net als hun bloedsteen, een grote verscheidenheid van mystieke eigenschappen. Als raafmensen hun evenwicht hebben gevonden, zijn ze net als de hoogst gewaardeerde amulet van hun steen, één en al hart. Ze zijn vriendelijk, liefhebbend, zorgzaam en wezenlijk begaan met het welzijn van anderen. Als ze dit niveau hebben bereikt, kunnen ze warmte van de zon in zich opnemen en deze uitstralen op allen waarmee ze in aanraking komen. Als ze niet in evenwicht zijn kunnen ze, net als de bloedsteen, zulke diepe depressies en zo’n verwarring oproepen, dat de intensiteit ervan water aan de kook zou brengen. Raafmensen hebben de neiging in een oogwenk van de ene stemming of toestand in de andere te raken, en in welke stemming ze ook zijn, op dat moment lijkt hun dat de beste. Als ze zich het volgende moment in het andere uiterste bevinden, voelen ze zich volkomen op hun gemak en begrijpen niet waarom andere mensen in de war raken door hun manoeuvres. Raafmensen hebben net als hun steen, psychische krachten, of ze nu al of niet op het punt zijn aangekomen waar ze deze kunnen toepassen. Soms krijgen raafmensen macht over deze krachten, voordat ze zo harmonisch zijn, dat ze deze op de juiste manier kunnen gebruiken. In dat geval merken raafmensendat ze, net als hun steen, de macht hebben het leven van anderen in hoge mate te be-invloeden, en kunnen dan in de verleiding komen die macht te eigen gerieve aan te wenden. Raafmensen hebben vaak, net als Jaspis, een aantrekkelijk uiterlijk, en ook dit kunnen ze gebruiken om de mensen in hun omgeving te be-invloeden en manipuleren. Als ze zich bezig houden met dit soort handelingen, veroorzaken ze meestal pijn, verwarring en leed aan henzelf en anderen. Maar Raafmensen die hun evenwicht gevonden hebben -en dat kunnen ze allemaal vinden- wenden hun speciale krachten ten goede aan en ze zijn vaak knappe genezers of mediums voor de goede krachten in het heelal. Het is belangrijk voor mensen met dit totem om Jaspis in de buurt te hebben, omdat deze in staat is zegen en kracht van de aarde aan te trekken voor degeen die hem draagt.Hun aard en het feit dat ze tot de Vlindergroep behoren, noodzaakt Raafmensen stappen te ondernemen om energie van de aarde aan te trekken, zodat ze wat steviger met beide benen op de grond komen te staan en voortgang maken met hun eigenlijke werk. Als ze dat niet doen lopen ze nog meer dan de andere leden van deze groep de kans van het ene project op het andere over te gaan, zonder ooit af te maken wat ze van plan zijn.

De kleur van de Raafmensen is het Bruin van de herfstige aarde, van Moeder Aarde die tijdens de zomer, het seizoen van groei zoveel heeft gegeven en die zich nu klaar maakt om het wat kalmer aan te doen in het seizoen van rust en vernieuwing. Bruin helpt ons eigen wezen de krachten van de aarde en sprituele krachten met elkaar te verbinden. Het is de kleur die duidt op een stevig en stabiel in deze planeet geworteld zijn, met de bereidheid naar de gebieden erboven te reiken. Raafmensen die in deze pogingen slagen, kunnen goede diensten bewijzen.

Het feit dat ze geboren zijn onder de Eerste Maan van Mudjekeewis, de Hoeder van de Geest van het Westen, helpt de Raafmensen bij het vinden van hun evenwicht, want de gaven van Mudjekeewis, zijn kracht en de mogelijkheid tot zelfonderzoek. Als Raafmensen die gaven gebruiken, komen ze veel sneller in balans en dan kunnen ze naar buiten treden om anderen te helpen, een doel dat ze altijd voor ogen hebben. Hun maan, de Maan van de Trekkende Eenden, komt na de herfst-evening en vormt het begin van het seizoen, waarin alles vertraagt na de snelle groei van de voorgaande tijd. Als de Raafmensen hiervan leren het zelf ook wat langzamer aan te doen, helpt hen dit bij het zoeken van hun evenwicht.

De Toorts, het totem uit het Plantenrijk van deze mensen, is een uitzonderlijk nuttige en veelzijdige plant. Hij heeft verschillende andere namen, zoals koningskaars, nachtkaars, koningskroon. De plant heeft grote lichtgroene bladeren, die aan een stevige , rechte, harige stengel groeien. Hij kan wel 1,50 tot 2 meter hoog worden. Jarenlang werd de plant overal waar hij voorkomt voor vele dingen gebruikt. Van de bladeren kun je een thee maken die een verzachtende uitwerking heeft op de slijmvliezen en blaas, nier- en leverproblemen verlicht. Ook helpt ze tegen nervositeit. Ze heeft in het algemeen een samentrekkende werking. Aanvankelijk dacht men dat de Toorts alleen hielp bij long-en hartziekten, maar door zijn verzachtende werking bewijst hij zijn nut bij blaas-en nierklachten en brengt hij de zenuwen tot rust. Lange tijd werd de olie van de bloemen van de Toorts gebruikt als oordruppels, voor het verwijderen van wratten en tegen kneuzingen, verstuikingen en een ruwe huid. Uitwendig werd de thee gebruikt tegen aambeien, zweren, gezwellen, een opgezette keel en zwakte van de spieren. Vroeger schreef men er ook een antibiotische werking aan toe. De Toorts herinnert de Raafmensen nog eens aan hun vele, veelzijdige en nuttige talenten, evenals aan hun mogelijkheid tot verandering. Sommige namen van de Toorts beschrijven deze mensen goed in hun ontwikkelingsstadia. De ene dag zijn ze kriebelig als wol, de andere net zo zacht als fluweel. Als ze in een kriebelige stemming zijn, kun je ze beter niet om je heen hebben, want dan krabben ze zowel zichzelf als anderen. Ze hebben dan ook veel aandacht nodig om over hun gekrenktheid te komen. In de andere tijden zijn ze als fluweel, zacht en vriendelijk, en het is een vreugde in hun nabijheid te zijn. Als de Raafmensen op goede voet met zichzelf staan, kunnen ze maken dat anderen zich gewoon heerlijk voelen. Ze spannen zich dan graag in om anderen het gevoel te geven dat ze iets heel bijzonders en heel lief zijn. Als je met zulke Raafmensen omgaat, krijg je het gevoel dat je de beste, meest belangrijke persoon van de hele wereld bent. En dan hou je van ze, omdat ze maken dat je je zo prettig voelt. Raafmensen kunnen, net als hun plant, alle ziekten die je hebt, en wat de oorzaak ervan ook is, verlichten. Hun werkelijk medeleven geeft je vaak net dat stootje dat je nodig hebt om op de weg naar genezing te raken. Als ze in een goede bui zijn, luisteren ze geduldig naar al je problemen en proberen echt je te helpen om die op te lossen, of in ieder geval om je er meer tegen opgewassen te voelen. Hun hartelijkheid maakt dat je soms het gevoel krijgt, dat je eigenlijk helemaal geen problemen hebt. Ze kunnen je net als hun totemplant kalmeren langs de fysieke weg door je te koesteren en te liefkozen, want Raafmensen vinden het prettig fysieke liefde te geven en te ontvangen. Mensen van dit totem doen er goed aan altijd Toorts bij zich te hebben, want ze worden gemakkelijk het slachtoffer van blaas-en nierziekten, en kunnen soms ook erg nerveus zijn. De Toorts kan hun hierbij goede diensten bewijzen. Blijkbaar krijgen Raafmensen alleen last van deze kwalen als ze het contact met hun centrum hebben verloren. Ze worden dan overgevoelig, snel ge-irriteerd en krijgen waandenkbeelden, en, als ze niet in staat zijn hun evenwicht te herwinnen, ontstaan er bovengenoemde fysieke problemen.

Het totem uit het dierenrijk van de mensen die zijn geboren onder de Maan van de Trekkende Eenden is de Raaf. Deze is meestal zwart van kleur met een wigvormige staart. Ze maken een luid krassend geluid. Het zijn alleseters, ze eten groenten, kleine zoogdieren, jonge vogels, afval en kadavers. Vooral in de paartijd zijn hun voorstellingen in de lucht bepaald dramatisch. Soms zijn raven agressief, maar gewoonlijk zijn ze heel behoedzaam. Raven zie je meestal in troepen en ze verdedigen hun territorium fel. Ze vallen haviken, uilen en zelfs arenden aan als die zich op hun terrein begeven. Zigeuners vooral, hebben een grote bewondering voor raven, omdat ze loyaal zijn t.o.v. hun groep. Er wordt zelfs gezegd dat ze groepsraden houden. En als je ooit een groep van deze vogels met elkaar hebt zien praten op een hekwerk of een paal, zou je kunnen geloven dat het waar is. Uit legendes blijkt dat niet alle inheemse volken hetzelfde over de Raaf dachten. Voor sommigen is hij een slecht voorteken, voor anderen een goed. Voor de Pueblo’s is hij verbonden met de Kachinageesten, dat zijn de beschermgeesten van de dorpen, die ook regen brengen. Er wordt gezegd dat raven de donkere wolken brengen waaruit de regen valt, maar ook dat ze deze tegenhouden. Maar hoe er door een bepaald volk ook over de Raaf werd gedacht, hij was altijd sterk verbonden met de wereld van de mensen en de natuur. Net als de Raaf kunnen mensen van dit totem een tijd heen en weer zweven en dan neerstrijken op een plaats, waar ze de goede energie van de aarde in zich op kunnen nemen. Ze voelen zich zowel op de aarde als in de lucht op hun gemak. Hoe ver ze kunnen vliegen en hoe gracieus ze zweven, hangt af van het door hen bereikte innerlijke evenwicht. Het is voor Raafmensen – meer nog dan voor anderen – van belang dat ze in evenwicht zijn, omdat ze net als hun dier vlug van de ene plaats naar de andere kunnen bewegen. Als ze niet voldoende zelfkennis hebben verworven om te weten waar hun centrum ligt, kan dit zweven zeer verwarrend werken voor henzelf en de mensen in hun omgeving. Als ze hun evenwicht hebben bereikt, kunnen ze van het ene gebied naar het andere zweven zonder het zicht op hun eigen centrum te verliezen. Raafmensen behoren dan tot hen die je het beste kunnen helpen. Daar ze hebben geleden, voordat ze deze harmonie bereikten, kunnen en willen ze anderen helpen ook zover te komen. Het totem Raaf is een paradoxaal teken, omdat Raafmensen in hun eigen emoties een voorbeeld zijn van de paradoxen van het leven. Omdat ze hoog in de lucht kunnen zweven, zien ze van ieder standpunt zowel de goede als de kwade kanten. Daardoor kunnen ze soms heel moeilijk inzien dat het één inderdaad de voorkeur verdient boven het andere. Ze nemen geen besluit, voordat ze volledig met zichzelf in het reine zijn. Voor die tijd veranderen ze iedere dag van mening en lijken soms besluiteloos en zelfs onverantwoordelijk. Net als hun vogel zijn Raafmensen vaak op hun hoede, ze hebben de neiging zich terug terug te trekken bij het eerste teken van gevaar. Ze zijn intelligent en kunnen iets leren van alle standpunten en idee-en die ze tegenkomen. Door hun aard zijn ze soepel. Veranderingen in de fysieke wereld baren hun niet veel zorgen, omdat ze gewend zijn in een wereld van steeds veranderde gevoelens te leven. Raafmensen vormen graag groepjes. Ze voelen zich het gelukkigst als ze samen met een groepje mensen, waarmee ze zoveel gemeenschappelijks hebben dat ze zich veilig kunnen voelen. Als ze zo’n groep hebben gevonden, werken ze goed samen en zijn heel loyaal. Ook zullen ze net als hun vogel, deze groep en terrein verdedigen, zowel letterlijk als figuurlijk. Als ze denken dat degenen waarvan ze houden worden bedreigd, verdedigen ze die tegen alles en iedereen, onafhankelijk van grootte of kracht. Omdat ze loyaal willen zijn t.o.v. hun groep voelen ze zich ongelukkig als er iets gebeurd, waardoor ze zich gedwongen voelen zich tegen een groep te keren, waarbij ze zich eens hebben aangesloten. Iets dergelijks brengt hen tijdelijk uit hun evenwicht. Net als hun totemdier kiezen sommige Raafmensen een partner voor het leven, en anderen niet. Als ze een partner hebben gekozen voor ze met zichzelf in harmonie zijn, vinden ze het vaak moeilijk een dergelijke relatie te handhaven, omdat ze nogal eens van gedachten veranderen of niet de juiste partner hebben gekozen. Alleen een zeer vastbesloten partner wordt niet verdreven door hun voortdurende ambivalentie. Hun huis is erg belangrijk voor deze mensen. Ze hebben oog voor een prettige omgeving en willen er graag zeker van zijn dat ze die voor zich kunnen scheppen. Ook is het belangrijk voor hen dieren in huis te hebben, want dat is hun manier om de verbinding met de natuur te ervaren. Als Raafmensen hun persoonlijk evenwicht hebben gevonden, kunnen ze van alles en nog wat onderzoeken, zowel op de aarde als elders. Dan zijn ze in staat de paradoxen van het leven te personifieren, zonder erdoor verslagen te worden. Ze kunnen anderen leren hoe je de energie van aarde en hemel in je kunt combineren. En op die manier helpen ze bij het tot stand brengen van een evenwicht tussen de mens en de natuur, een gave die inheemse volken ook aan de Raaf toeschreven.

Raafmensen gaan goed samen met de andere leden van de Vlindergroep, met Otter- en Hertmensen, en met leden van de Dondervogelgroep, Rode Havik-, Steur- en Elandmensen. Ze worden aangevuld door Havikmensen, de gevleugelde leden van de Dondervogelgroep.

*****************************************************************
 
 
24 oktober t/m 21 november
Maan : eerste vorst
Dier : slang
Plant : distel
Mineraal : koper en malachiet
Hoeder geest : Mudjekeewis
Kleur : oranje
Aanvulling : bever
Oergroep : Kikkers

Zij die geboren zijn onder De maan van de eerste Vorst, tussen 24 oktober en 21 november, hebben Koper en Malachiet als totem in het rijk der mineralen, de Distel is hun planttotem en de Slang hun totem in het dierenrijk. Hun kleur is Oranje en ze zijn lid van de Oergroep van de Kikkers.Hun mineraal Koper, kun je overal ter wereld vinden. Sedert de mensen in de vroegste tijden leerden het te bewerken, werd het voor allerlei gereedschappen en versieringen gebruikt. Er wordt aan Koper een grote verscheidenheid van eigenschappen toegeschreven. Allereerst gaat men er vanuit, dat het de geest en het bloed helpt zuiveren. Mensen met arthritis of reumatiek, of een andere kwaal die de gewrichten verstijft, hebben sinds onheugelijke tijden arm-of enkelbanden van Koper gedragen om hierin verbetering te brengen. Kunstenaars dragen vaak koperen armbanden om te voorkomen dat hun armen stijf worden en krijgslieden droegen ze om hun armen te versterken. Malachiet, de edelsteen van de Slangenmensen, is een kopercarbonaat, dat je altijd bij kopermijnen kunt vinden. Het is heldergroen van kleur met een glans die kan varieren van glasachtig dof of zijde-achtig. Er worden speciale spirituele krachten aan toegeschreven. De belangrijkste hiervan is wel dat hij iemands gevoeligheid voor de stem van de geest zou verhogen. Hij wordt beschouwd als een steen die je ontvankelijkheid voor alle soorten subtiele energie vergroot en je psychische krachten versterkt. Slangemensen kunnen van hun steen leren dat ze de dingen waar ze mee in contact komen, kunnen vervormen. Net als Koper kunnen Slangemensen alle dingen waarin ze betrokken raken veranderen. Hoewel ze zelf niet erg soepel zijn, kunnen ze de omstandigheden in hun omgeving op de door hen gewenste manier wijzigen. Gewoonlijk stroomt er een sterke energie door hen heen, en ze hebben veel nieuwe idee-en over manieren, waarop een situatie kan worden verbetert. Als ze in balans zijn, zijn de meeste van die idee-en gezond en van dien aard dat ze die ook makkelijk kunnen uitvoeren. Slangemensen kunnen, als ze hun eigen geest eenmaal gezuiverd hebben, omdat ze in hogere energie-en om hen heen, anderen bij deze taak helpen. Omdat ze vaak van nature genezers zijn, kunnen ze anderen helpen hun lichaam en bloed te zuiveren. De sterkte en kracht van hun energie maakt dat ze, net als Koper, de stijfheid en zwakte van hen waarmee ze verbonden zijn kunnen verjagen. Net als Koper geleiden Slangemensen de hogere energie-en die zich om ons heen bevinden. Van nature hebben ze greep op zowel spirituele zaken als materiele. Doordat ze zo nieuwsgierig en onderzoekend zijn, kunnen ze kennis over die zaken in een vorm brengen die voor anderen gemakkelijk toegankelijk is. Ook kunnen Slangemensen, net als Koper, warmte gelijkmatig verspreiden. Zowel de warmte voor hun nieuwe idee-en, als de hitte van hun woede als de dingen niet naar hun zin gaan. Als ze in evenwicht zijn, zijn ze erg gevoelig voor de stem van de geest en ontvangen velerlei subtiele energie-en goed. Ze zijn begiftigd met gaven op geestelijk gebied, wat hun staat van ontwikkeling ook is. Deze gaven kunnen een zege zijn of heel schadelijk, als ze niet de moeite nemen zich te ontwikkelen tot mensen die weten dat dergelijke gaven gebruikt moeten worden ten behoeve van de mensheid en niet voor persoonlijk gewin. Slangemensen die hun gaven voor hun eigen doeleinden gebruiken, kunnen veel succes hebben, en veel mensen overhalen tot hun manier van denken. Maar uiteindelijk, als ze een juiste kijk krijgen op wat ze aan ’t doen zijn, zullen ze het allemaal ongedaan maken. En doordat ze zo nauw verbonden zijn met de geest, bereiken ze dit stadium onherroepelijk.Het planttotem van de Slangemensen is de Distel, die plant met scherpe doorns die bijna overal kan groeien, zowel in de stad als op het land. Ze kunnen 3 tot 10 meter hoog worden. Slangemensen kunnen, net als hun plant, verstandelijk of emotioneel tot grote hoogte groeien. Dat hangt af van hun bereidheid de talenten en mogelijkheden waarover ze beschikken op de juiste manier te ontwikkelen en te gebruiken. Ze kunnen van de Distel leren dat het belangrijk is krachtig en diep in de aarde te wortelen, want ze hebben de hulp van de aarde nodig om de energie-en die door hen heen stromen in de juiste kanalen te leiden. Elk Slangemens is in staat de wereld om hem heen van dienst te zijn, maar sommigen verliezen die mogelijkheid, omdat ze zich zo in stekeligheid hullen, dat er maar weinig mensen dicht genoeg bij hen komen om de goede dingen onder die buitenste laag te ontdekken. Zelfs Slangemensen die goed in harmonie zijn, hebben vaak een buitenkant van stekelig pluis, dat iedereen prikt die in hun ogen henzelf of degenen die hen nastaan te hebben gekwetst. Als je erin slaagt door die buitenste laag van een Slangemens heen te dringen, ontdek je dat hij in een groot aantal gevallen goede diensten kan bewijzen, zoals ook wordt beweerd van de Distel. Slangemensen kunnen hun eigen lichaam en dat van anderen zuiveren en genezen, omdat ze kunnen ontdekken wat de eigenlijke ziekte is. Dan kunnen ze hun helende gaven, of gebasseerd op de wetenschap of van andere aard, hierop richten. Slangemensen kunnen hun plant gebruiken om al hun interne organen gezond te houden, want, als ze niet in evenwicht zijn, worden ze gemakkelijk het slachtoffer van afwijkingen in de bloedcirculatie en alles wat daarmee samenhangt. Ze krijgen dan ook allerhande ziekten die samenhangen met nervositeit, en dat kan varieren van zweren tot aanvallen van depressies. Als Slangemensen verzwakt zijn of in verwarring, moeten ze eerst hun eigen energie-en weer in balans brengen, voordat enige andere behandeling volledig effect kan hebben. Ze zijn daartoe heel goed in staat, als ze er eenmaal toe besloten hebben, omdat het van nature vernieuwers zijn. Als ze het zelf niet willen, is het voor anderen moeilijk hen te helpen. Slangemensen die in een toestand van verwarring verkeren, zijn de scherpste en de stekeligste mensen van deze groep. Ze zijn dan eigenwijs, kritisch, jaloers en onbetrouwbaar. Ze krijgen soms woede-aanvallen, exact gericht tegen hen die hen het naast staan. Zij moeten zich er in dergelijke omstandigheden van bewust zijn, dat ze alle kracht bezitten die nodig is om hun energie-en in nuttiger, prettiger, zuiverder en meer dienende banen te leiden.

De kleur van Slangemensen is Oranje. Dat speciale, heldere oranje dat je soms in de lucht ziet bij de ondergaande zon. Die kleur symboliseert mensen die vitaal en intellectueel zijn en de kennis die ze door studie en in de loop van het leven vergaren kunnen toepassen. Die kleur geeft aan, dat de betrokken persoon verstand, lichaam en geest kan begrijpen, en dat hij zijn hoger inzicht kan gebruiken om het lagere onder controle te houden. De kleur wijst ook op iemand met ambities, die trots is op het werk dat hij verricht. Slangemensen tonen al deze eigenschappen. Het zijn intellectuelen, of zouden dat kunnen zijn. Ze zijn in staat het leven intens te observeren en de lessen die dit hen leert toe te passen in hun eigen leven of dat van anderen. Ze hebben een grote zelf-controle, als ze die willen gebruiken, en zijn zeer ambitieus en trots op alles wat ze volbrengen.

Slangemensenzijn geboren gedurende de periode van de eerste vorst, de tweede maan van Mudjekeewis van het westen. Omdat ze ook lid zijn van de Oergroep van de Kikkers, de groep van het water, waarschuwt de maan hen tegen hetgeen kan gebeuren als ze toestaan dat hun energie-en ongericht voortstromen. Dan bevriezen ze letterlijk, en zijn niet meer in staat meer energie-en op te nemen. Maar ook vertelt deze maan hen dat het soms nodig is de energie met opzet voor een tijdje te bevriezen, totdat ze zich zuiver genoeg voelen om deze aan te kunnen. Mudjekeewis die de gaven van kracht en mogelijkheid tot zelfonderzoek schenkt, is een heel geschikte geestelijke hoeder voor deze mensen, omdat hij hen kan helpen hun kracht en mogeljkheden tot zelfonderzoek, die ze van nature al hebben, te vergroten.

Het feit dat ze lid zijn van de Oergroep van de Kikkers maakt de Slangemensen zachter, en stelt hen in staat gevoelens te ervaren die hun intellectualiteit hen anders zou proberen te ontzeggen. Het water waar ze thuishoren is niet van wild stromende rivieren en beekjes, maar van zuivere diepe meren. Ze zijn niet zo vatbaar voor veranderingen als de andere leden van deze oergroep.

Het dier van de mensen die zijn geboren tijdens De Maan van de eerste Vorst is de Slang. Dat oude, mysterieuze, belasterde en verkeerd begrepen lid van de familie der reptielen. De Slang, of het serpent, is een reptiel zonder ledematen met vaak gegroefde tanden achter in de bek, geen openingen voor de oren en geen beweegbare oogleden. De gespleten tong is een heel gevoelig instrument, waarmee de slang kan proeven en ruiken. Wat de tong oppikt wordt door een speciaal orgaan boven in de mond geanalyseerd. Slangen hebben hebben een zeer goede reuk en gewoonlijk ook een goed gezichtsvermogen. Slangen passen zich gemakkelijk aan hun omgeving aan. Ze zijn uitermate gevoelig voor iedere aanraking en trillingen. Gedeeltelijk omdat ze koudbloedig zijn en voor warmte afhankelijk van hun omgeving. Net als hun totem hebben slangemensen de neiging om mysterieus en geheimzinnig te zijn. Het vraagt nogal wat tijd, voordat ze zich voor anderen openstellen en zelfs dan aarzelen ze vaak om de geheimen van hun allerdiepste innerlijk te onthullen. Hierdoor, en door hun ruwe, stekelige buitenkant, worden ze soms verkeerd begrepen en zelfs wel belasterd. Er vloeit zoveel vitale energie door hen heen, dat anderen de diepte van hun wezen dikwijls niet begrijpen. De mensen van dit totem hebben, net als de Slang zeer gevoelige instrumenten om de waarheid over mensen en situaties aan te voelen, te proeven en te voorschijn te roepen. Ze hebben scherpe ogen die hen in staat stellen door te dringen tot de diepten van de ziel, zowel van zichzelf als van anderen. Een uitzondering hierop vormt de tijd waarin Slangemensen in verwarring verkeren en hun krachten niet toestaan gelijkmatig door hen heen te stromen. Slangemensen kunnen goede diensten bewijzen bij het in balans houden van de natuur of welke situatie ook, zolang ze zelf innerlijk in harmonie verkeren. Ze passen zich gemakkelijk aan en net als hun totemdier kunnen ze uit hun oude huid met zun idee-en , omgeving en gevoelens, kruipen als ze de tijd gekomen achten om zich te transformeren in een nieuwe zijns-fase. Ze veranderen gemakkelijk, maar als ze het eenmaal doen is het voorgoed, tot de tijd voor weer iets nieuws is gekomen. Evenmin als de Slang, zijn het koudbloedige mensen als het gaat om hun relaties. Door de enorme vitale kracht die door hen heenstroomt, is hun belangstelling voor sexuele relaties vaak groot. Als ze in balans zijn kunnen ze hun sexuele energie op een goede en liefhebbende manier uiten, maar als ze uit hun evenwicht zijn, lijkt het soms of die energie hun leven beheerst en dan hebben ze grote moeite om die in goede banen te leiden. Maar hoe hun innerlijke situatie ook is, Slangemensen hebben de naam intense en opwindende minaars te zijn. Slangemensen verdienen ons respect, want ze beschikken over een kracht tot transformatie. Soms zijn het boodschappers, die boodschappen brengend ie we allemaal horen, als we dicht genoeg in de buurt komen. Als Slangemensen hebben geleerd hun eigen energie in balans te houden, kunnen ze een enorm geduld ten toon spreiden bij het onderwijzen van anderen. Mensen die de Slang als totemdier hebben kunnen dikwijls hero-ische daden verrichten om hun medebewoners van Moeder Aarde te helpen.

Slangemensen schieten goed op met hun medeleden van de Kikkergroep, de Poema en de Specht, en met de leden van de Schildpadgroep ; Sneeuwgans, Bever en Bruine Beer. Ze vullen vooral leden van de Bevergroep goed aan.

*********************************************************
 
22 november t/m 21 december
Maan : hevige sneeuwval
Dier : eland
Plant: zwarte spar
Mineraal : obsidiaan
Hoeder geest : Mudjekeewis
Kleur : zwart
Aanvulling : hert
Oergroep : dondervogels

Zij die geboren zijn tussen 22 november en 21 december, tijdens de Maan van de Hevige Sneeuw, hebben de Obsidiaan als mineraal, de Zwarte Spar is hun totemplant en de Eland hun totem in het dierenrijk. Zwart is hun kleur en ze zijn lid van de Oergroep van de Dondervogel.Obsidiaan, het mineraal van de Elandmensen, staat ook bekend onder de naam vulkanisch glas. Chemisch is het identiek met graniet, het bevat veldspaat, kwarts en ferromagnesium. Als granietachtig magma onder de oppervlakte stolt, wordt er graniet gevormd. Maar als het zelfde magma snel uitstroomt over de aarde en gauw afkoelt wordt het Obsidiaan. Soms vind je hiervan hele bergen. Als het magma snel afkoelt, maar weer niet snel genoeg om glanzend te worden, ontstaat er een dof uitziend mineraal. Kleine ronde stukjes Obsidiaan die soms ontstaan, worden Tranen der Apachengenoemd. Obsidiaan is meestal zwart, glanzend en doorzichtig, maar soms vind je het ook wel in andere kleuren. Er is een varieteit met zoveel kleuren, dat hij de regenboog-obsidiaan wordt genoemd. De inheemse bevolking van Amerika gebruikt Obsidiaan al sinds lange tijd. De Maya’s maakten er spiegels en sieraden van. Dat is een hele prestatie, want Obsidiaan is één van de moeilijkste mineralen om te bewerken, doordat het zo bijzonder hard is en gemakkelijk breekt. Veel mensen geloven, dat Obsidiaan, omdat het diep uit de schoot van Moeder Aarde komt, mensen kan aarden en hen leren diep binnenin zittende energie te respecteren. Volgens de overlevering kan Obsidiaan de gedachten van anderen weerspiegelen. Ook zou Obsidiaan de drager of eigenaar beschermen tegen kwade geesten. Net als hun mineraal kunnen Elandmensen glanzend en doorzichtig zijn. Als hun echte aard goed is ontwikkeld, bezitten ze een innerlijke glans die hun hele wezen verlicht. Ook kunnen ze je wat van hun innerlijk tonen, maar niet dieper dan ze wenselijk vinden. Elandmensen kun je evenmin als hun steen gemakkelijk overhalen tot een nieuw gezichtspunt, of tot het aanvaarden van een nieuwe situatie, maar zijn ze eenmaal zover, dan zijn ze ook stevig. Ze leven op het scherp van de snede, want hun aard is tweeledig. Mensen van dit totem zijn, als ze zelf zuiver zijn, net als hun steen goede spiegels voor anderen. Als ze in dit stadium van ontwikkeling verkeren, tonen Elandmensen anderen als in een spiegel wat hun innerlijke staat werkelijk is. Ze kunnen door veel uiterlijke indrukken heenkerven en tot het hart van de dingen doordringen, net als de pijlspitsen van hun mineraal. Het dragen ervan kan Elandmensen voordeel brengen, want ze kunnen de grotere kennis van de energie van de aarde die de steen kan geven goed gebruiken. Goed ontwikkelde Elandmensen hebben net als hun steen, de gave van helderziendheid en kunnen gedachten doorgeven. Degenen die hen nastaan, beschermen ze tegen hen bedreigende gevaren, zowel op het materiele als niet-materiele vlak.De Zwarte Spar, het planttotem van de Elandmensen, is een majesteus lid van de familie der naaldbomen. Hij kan meer dan 10 meter hoog worden, loopt spits toe en eindigd in een punt. De jonge topjes zijn geurig. Je kunt er op knabbelen of er thee van maken. Ze bevatten veel vitamine C. De hars is het geneeskrachtige bestanddeel van de spar. Deze is honderden jaren gebruikt als ontsmettingsmiddel, en om slijm in keel en borst op te lossen. Ook kun je er wonden mee reinigen, er gips van maken voor het zetten van gebroken beenderen, en het gebruiken als bescherming tegen zonnebrand. Een thee gemaakt van de twijgen is lekker in een bad en helpt je van een verkoudheid af. De Elandmensen kunnen van hun planttotem de majesteuse houding leren kennen die ook de hunne is, als ze goed in evenwicht zijn en in harmonie met alle mogelijkheden en gaven die hen zijn gegeven. Ze kunnen net als hun boom, tegelijkertijd zacht en sterk zijn. Ze beschikken over een innerlijke kracht die hen in staat stelt altijd in de juiste richting te gaan en anderen op het pad te leiden dat het meest geschikt voor ze is. Het is niet de kracht die op een harde natuur berust, want die past niet bij het warme, hoffelijke en soms conventionele karakter van deze mensen. Net als de Spar kunnen Elandmensen zowel ontsmettend als losmakend werken. Ze hebben een aangeboren gevoel voor rechtvaardigheid en ze proberen altijd alles wat voor hun gevoel onrechtvaardig is in bepaalde situaties te veranderen. Hun intuitie maakt het hun mogelijk het hart van anderen te doorgronden en hen te helpen knopen die ze in hun wezen toegelaten hebben, los te maken. De Spar kan deze mensen zelf van nut zijn als ze hun knie-en of dijen, die bijzonder kwetsbaar zijn, hebben bezeerd. Dan is het ook handig dat ze weten, dat je de hars van de Spar als pleiseter kunt gebruiken. In perioden dat ze niet kwetsbaar zijn, kunnen ze de hars inhaleren of er op kauwen, om er zeker van te zijn dat hun keel in orde blijft. Omdat Elandmensen er soms van houden anderen te onderwijzen en lange uiteenzettingen te geven, kan het hun goede diensten bewijzen, als hun stem het door al dat overwerk dreigt te begeven.

De Elandmensen zijn geboren onder de Maan van Mudjekeewis. Net als anderen die onder deze maan zijn geboren, profiteren ze van de gaven tot zelfonderzoek en kracht die Mudjekeewis schenkt. Ze zijn nogal geneigd tot peinzen en de bijkomende introspectieve krachten die Mudjekeewis geeft, maakt dat ze nog beter in hun innerlijk en dat van anderen kunnen zien. Doordat ze zijn geboren, onder de Maan van de hevige Sneeuw, kunnen Elandmensen de gedachten die door hen heenstromen nog beter opsporen en gebruiken. Hun verbinding met dit jaargetijde helpt hen de energie die door hen, als lid van de Dondervogelgroep stroomt, wat te temperen. Door de tijd waarin ze geboren zijn, zijn ze de minst vurige, of de langst brandende leden van deze groep. De tijd van de sneeuw matigd hun vlam, zonder hem ooit te doven.

De kleur, die is verbonden met de Elandmensen is het Zwart van de nacht die op de aarde neerdaalt. Tijdens de tijd van dit schemerige zwart zijn de dingen vormeloos, de bezigheden van de dag maken plaats voor het zelfonderzoek van de avond. Het is de vormloosheid, waaruit van alles kan ontstaan, de ruimte die alles en niets bevat. Dit Zwart schenkt de Elandmensen de kracht om zich over te geven zodat hun intuitie en hun innerlijke kennis naar boven kan komen om leiding te geven aan hun leven. Het is de tijd waarin je je naar binnen, niet naar buiten, moet wenden voor het ontvangen van de antwoorden op de vragen die het leven je stelt.

Het diertottem van hen die geboren zijn onder de Maan van de Hevige Sneeuw is de Eland, het vorstelijk lid van de familie der herten. De Eland, ook wel wapiti genoemd, is de grootste van alle herten, en veel mensen vinden hem ook de mooiste. Elandmensen hebben net als hun totemdier een vorstelijk uiterlijk. Ze hebben een trotse, rechte houding en als ze goed functioneren, hebben ze iets koninklijks. Doordat ze naar binnen gekeerd en zelfbespiegelend zijn, kunnen ze veel van wat ze lezen, horen, zien en in het leven ervaren in zich opnemen. Je vindt veel leraren onder hen, en studenten worden door hun vorstelijke houding aangetrokken. Elandmensen gebruiken deze aantrekkingskracht voor studenten goed, en ze delen alles wat ze geleerd hebben edelmoedig met hen. Of ze nu al of niet het beroep van leraar kiezen, Elandmensen zijn altijd heel attent voor anderen en werkelijk ge-interesseerd in het welzijn van de mensen in hun omgeving. Elandmensen voelen zich zeer betrokken bij rechtvaardigheid, zowel als begrip als in de prakrijk. Ze zijn ongeduldig als ze het gevoel hebben, dat iets onrechtvaardig is. Als ze iets dergelijks tegenkomen, verkondigen ze dat luidkeels, zodat alle betrokkenen er van op de hoogte zijn en het hopelijk proberen te verbeteren. Als zij die het aangaat geen stappen ondernemen, laten de Elandmensen zich nog luider horen en dat houden ze net zo land vol tot er iets aan de situatie wordt gedaan. Net als hun totemdier gaan Elandmensen graag naar hoge gebieden, zowel fysiek als op een andere wijze. Hun geest is in staat deuren te openen die het hen mogelijk maakt ver omhoog te stijgen in gebieden die anderen vermijden. Hun intuitie zegt hun, wanneer ze gereed zijn voor dergelijke tochten en wanneer het nodig is om terug te keren naar de aarde. Deze mensen moeten net als hun totemdier, af en toe terugkeren naar de dalen om in harmonie te blijven met de dingen om hen heen. Soms trekken Elandmensen zich te veelvuldig terug in het berglandschap van hun geest. Ze gebruiken deze tochten dan om werkelijk contact met anderen te ontgaan. Ze praten niet graag over de dingen die diep in hen leven, en soms vrezen ze relaties die maken dat ze zich waarlijk aan een ander blootgeven. Dan trekken ze zich daaruit of geestelijk of lichamelijk terug. Hoewel ze erg gesloten zijn over hun diepste gevoelens, lijken ze aan de buitenkant warm en openhartig. Deze dualiteit kan de Elandmensen zelf, en hen die van hun houden, soms werkelijk pijn doen. De ene dag lijken ze warm, liefhebbend en volledig meewerkend met alles om hen heen, en de volgende dag laten ze de hele situatie voor wat het is. Dat komt niet omdat ze zo snel van gevoel veranderen. Ze weten alleen niet hoe ze de uitdrukking moeten geven aan hun gevoel van ontevredenheid tot op het moment, waarop het er uitbarst met wat een plotselinge beweging lijkt. Ze zijn heel vastbesloten en zonder angst als ze ervan overtuigd zijn dat ze gelijk hebben. Ze hebben net als de Eland, een speelse kant, die houdt van dansen, zingen en zo maar plezier hebben. Als ze dit deel van zichzelf ontwikkelen, dan helpt hen dat elke vorm van stijfheid of stroefheid die zich van hun lichaam of geest meester kan maken, te overwinnen.

Elandmensen gaan goed samen met andere leden van de Dondervogelgroep, de Rode Havik- en de Steurmensen en met de leden van de Vlindergroep ; de Otter, het Hert en de Raaf. Ze vullen vooral Hertmensen goed aan.

*************************************************************
 
22 december t/m 19 januari
Maan : Vernieuwing Aarde
Dier : Sneeuwgans
Plant : Berk
Mineraal : Kwarts
Hoeder Geest : Waboose
Kleur : Wit
Aanvulling : Specht
Oergroep : Schildpad

Voor degenen die zijn geboren onder de Maan van de Vernieuwing der Aarde, de eerste maan van het jaar, is de Sneeuwgans het totem uit het dierenrijk, de Berk uit het plantenrijk en het Kwarts uit het rijk der Mineralen.
Hun kleur is Wit en ze behoren tot de Oergroep van de Schildpad. Ze zijn tussen 22 december en 19 januari geboren.Om hen die de Sneeuwgans als totem hebben te begrijpen, kijken we eerst naar de andere gebieden van de schepping.
Kwarts, hun mineraal, hoort tot de meest algemene, wijdst verspreide bestanddelen van de aarde. Het bestaat uit silicium-dioxyde, heeft een glasachtige glans en is betrekkelijk hard.
Het komt in bijna alle kleuren voor, maar het witte of heldere kwarts zie je het meest. Deze kleur van Kwarts is verbonden met de Sneeuwgansmens. Vroeger dacht men dat Kwarts bevroren ijs was, omdat het zo koel aanvoelt.
Kwarts is een kracht-steen. De Sneeuwgansmensen kunnen van het kristal hun eigen kracht leren kennen om de dingen helder te zien, evenals het ongehinderd laten doorstromen van de energie-en van het universum.
Als Sneeuwgansmensen helder en vloeiend kunnen blijven, kunnen ze, net als hun mineraal, optreden als ontvangers en geleiders van de machtige krachten van het heelal.
Sneeuwgansmensen hebben het koele uiterlijk van Kwarts, en dat maakt dat ze in de ogen van hun omgeving gereserveerd en onaandoenlijk lijken.
Maar evenals hun mineraal worden ze op den duur warmer, als zij die hen nastaan hun eigen warmte en energie in hen overbrengen.
Sneeuwgansmensen zullen nooit dweperig worden of overdreven sentimenteel, maar ze kunnen leren om constante warmte en licht uit te stralen naar hun omgeving.
Hun kracht vloeit, net als die van Kwarts, voort uit hun vermogen accuraat te ontvangen en geleiden. Deze kracht kan heel groot zijn en daardoor draagt hij als het ware het zaad van zijn eigen vernietiging in zich.
Als hij oneigenlijk wordt gebruikt, kan hij de Sneeuwgansmensen en hun omgeving veel leed brengen, zoals, naar wordt beweerd, de kristallen Atlantis hebben verwoest.
Sneeuwgansmensen kunnen van het Kwarts leren wat hun kracht is, maar ook dat ze die voorzichtig moeten gebruiken.
Ze kunnen leren dat hun opvattingen en filosofie-en niet te hard moeten worden, omdat ze dan, net als Kwarts, in onregelmatige stukken breken.Het totem uit het plantenrijk van de Sneeuwgansmensen is de Berk, één van de oudste en meest voorkomende bomen.
De Berk is een statige en mooie boom, de bast is soms wit, soms geel, bruin of bijna zwart.
Net als Berken hebben Sneeuwgansmensen iets statigs, wat verwijst naar kennis van oude tradities en wijsheden uit universele bronnen, die deze naar hen toe geleiden.
Sneeuwgansmensen hebben door dit deel van hun aard, dan ook werkelijk respect voor tradities. Ze weten dat er veranderingen moeten optreden, maar ze vinden dat dat op een ordelijke manier moet gebeuren, met respect voor de gewoonten van vroeger tijden.
Als een traditie eenmaal deel uitmaakt van hun leven – of dat nu een religieus ritueel is of een bepaalde gewoonte in het gezin doet er niet toe – dan vinden ze het uitermate moeilijk daarvan af te stappen.
Sneeuwgansmensen kunnen de Berk zowel letterlijk als figuurlijk gebruiken om zichzelf te vrijwaren voor elke vorm van vergif, zodat de energie die door hen heenstroomt positief genoeg blijft om voor henzelf en degenen waarmee ze in aanraking komen waardevol zijn.
Sneeuwgansen kunnen de dingen helder zien en daarom kunnen ze anderen vaak raadgeven.
Als ze dat doen, moeten ze er wel zeker van zijn dat ze zo zuiver zijn dat de dingen die ze zien, doorkomen zonder dat hun eigen vooroordelen of negativiteit een rol gaan spelen.
Deze mensen kunnen net als de Berk, de lucht van alle storingen zuiveren als ze zichzelf in een goede conditie houden, zodat de energie vrij en puur door hen heen kan vloeien.

Ze kunnen veel over zichzelf leren van de Sneeuwgans uit het dierenrijk, omdat die het dichtst bij hen staat.
De Sneeuwgans is een prachtige witte vogel, alleen het uiteinde van de vleugels is zwart.
De wetenschappelijke naam is Chen Hyperborea, dat betekent “Gans van voorbij de Noordenwind”.
De geest van Sneeuwgansmensen kan , evenals hun totemdier, een hoge vlucht nemen en grote afstanden afleggen.
Dat is één van de oorzaken van hun kracht. Als leden van de Schildpadstam zijn ze geworteld in de materiele wereld, maar hun geest kan ver wegvliegen, tot voorbij Waboose, de Noordenwind.
Sneeuwgansmensen zijn onder de eerste maan van Waboose geboren, de Maan van vernieuwing der Aarde, hun leven wordt net als die van de Sneeuwgans beheerst door sneeuw.
Ze kunnen zich vernieuwen tijdens het seizoen van Waboose, als hun geest uitvliegt, terwijl hun lichaam rust.
Net als gansen hebben deze mensen respect voor tradities en gehoorzamen ze een autoriteit.
Hun geest opent misschien nieuwe vergezichten, maar hun houding is altijd heel correct, gebonden aan tradities en met respect voor degenen die boven hen staan.
Ze zijn ook op gezelligheid gesteld, net als hun totemdier, en vinden het werkelijk prettig veel mensen om zich heen te hebben.
Maar doordat ze gereserveerd zijn, vallen ze in een groot gezelschap zo weinig op, dat je misschien zelfs vergeet dat ze er zijn.
Het is moeilijk door hun gereserveerde buitenkant heen te breken, en er werkelijk achter te komen wie en wat ze zijn.
Ze zijn heel selectief en kiezen hen die ze iets meer van zichzelf tonen heel zorgvuldig.
Als Sneeuwgansmensen het gevoel hebben, dat ze de kracht die door hen heenstroomt onder controle hebben, en als ze weten hoe ze zich tegenover hun medemensen moeten gedragen, bevinden ze zich vaak in het licht van de schijnwerpers en dan delen ze hun helder inzicht met iedereen die wil luisteren.
Als Sneeuwgansmensen in evenwicht zijn, kunnen ze veel met anderen delen, en kunnen ze verschillende soorten werk op een goede, grondige en knappe manier volbrengen.
Omdat ze heel netjes zijn en graag willen dat alles om hen heen perfect in orde is, vinden ze kleine dingen of mensen die in hun omgeving niet op hun plaats zijn hinderlijk.
Ze kunnen hun vrienden urenlang vertellen, hoe ze hun karakter kunnen verbeteren en hoe ze meer consequent kunnen zijn.
Onevenwichtige Sneeuwgansmensen happen bij de kleinste aanleiding en ze proberen anderen de grond onder de voeten weg te trekken.
Als ze slecht gehumeurd zijn, hebben ze de neiging jaloers, sceptisch, egoistisch en arrogant te zijn en te manipuleren. Ze raken verstrikt in hun eigen melancholieke gevoelens en willen iedereen mee in de put trekken.
Omdat hun gedachten een hoge vlucht nemen en er veel kracht door hen heen stroomt, zijn het meester-manipulators, als ze zich daartoe zetten.

Doordat ze ook de standvastigheid hebben van de leden van de Schildpadgroep kunnen ze uitgebreide chicanes bedenken om wraak te nemen op degene die hen voor hun gevoel heeft veronachtzaamd.
Ze kunnen een heel vuil spelletje spelen als ze denken dat ze beledigd, gekwetst of op een andere manier gekrenkt zijn.
En ze kunnen hun tactiek lang volhouden, en zo degenen die hen nastaan en iedereen die per ongeluk hun pad kruist pijn doen.
Er zijn Sneeuwgansmensen die dit volhouden, totdat hun kracht zich tegen henzelf lijkt te keren in een poging hen terug te brengen op het rechte pad.
Als ze in een dergelijke stemming verkeren, worden ze gemakkelijk het slachtoffer van spijsverteringsproblemen, arthritis en rheumatiek, speciaal in de knie-en.
Doordat de karaktertrekken van de Schildpadgroep – standvastigheid grenzend aan halstarrigheid en angst voor iedere verandering, tenzij die zich heel geleidelijk voltrekt – zich voegen bij de koppigheid die inherent is aan hun aard, valt het Sneeuwgansmensen heel moeilijk op hun voetsporen terug te keren, als ze een keer op de verkeerde weg zijn.
Meestal is daar de prikkel van hun eigen kracht voor nodig of de hulp van iemand die even krachtig is als zijzelf.
Als ze kunnen leren van hun voetstuk te stappen, open, naar buitengericht en zelfs lichtzinnig te zijn, hebben ze vaak de eerste stap gezet op de weg naar hernieuwd evenwicht.

De kleur van de Sneeuwgansmensen is het Wit van de sneeuw, die magische vorm van water die op de aarde neerdaalt en waarvan ieder vlokje zijn eigen vorm heeft en maakt dat alles er fris, sprankelend, schoon en nieuw uitziet.
Wit is het totaal van alle kleuren, en dat betekent dat het alle andere kleuren van de regenboog, van het spectrum, bevat.
Het wordt beschouwd als de kleur van de volmaaktheid, de verlichting, de evolutie.
Veel mensen roepen hem te hulp om zich te beschermen tegen enige vorm van onzuiverheid of negatieve vibraties, die zich misschien in hun omgeving bevinden.
De kleur is de uitdrukking van het hoogste niveau waar de mensen van dit totem naar streven. Door hun kracht, hun aangeboren zucht tot perfectie, kunnen ze zich tot een zeer hoge staat ontwikkelen, als ze leren hoe ze alle energie-en die door hen heenstromen in evenwicht kunnen brengen.
Zij kunnen zuiver van geest worden.

De Maan die deze mensen regeert, de Maan van de vernieuwing der Aarde, de maan van de winterzonnewende, is de eerste Maan van het jaar.
Het is de Maan die de mensen – net als de kinderen van Moeder Aarde – naar de tijd van rust en vernieuwing brengt.
Als zodanig brengt hij minder emotionele activiteit dan de andere Manen van het jaar, en dat is één van de oorzaken van de gereserveerdheid van deze mensen.
De Maan in dit teken werkt niet zo, dat je veel emoties kunt tonen.
Veeleer maant hij je je in jezelf terug te trekken, uit te rusten, de daden van het afgelopen jaar de revue te laten passeren en je voor te bereiden op het komende jaar.

Sneeuwgansmensen vullen Spechtmensen aan, gaan goed samen met andere leden van de Schildpadgroep – Bever en Beermensen – en eveneens met leden van de Kikkergroep – zoals Poema- en Slangenmensen.

**************************************************************
 
20 januari t/m 18 februari
Maan : rust/zuivering
Dier : otter
Plant : Ratelpopulier
Mineraal : zilver
Hoeder geest : Waboose
Kleur : Zilver
Aanvulling : Steur
Oergroep : Vlinders

De Otter is het totemdier van hen die tussen de tweede maan van het jaar,
de Maan van Rust en Zuivering zijn geboren, de Ratelpopulier is hun totem uit het plantenrijk, en Zilver is hun mineraal.
Zilver is hun kleur en ze behoren tot de Oergroep Vlinder.
Volgens het medicijnwiel zijn ze geboren tussen 20 januari en 18 februari.De mensen geboren onder dit totem zijn als hun mineraal, Zilver, en wel in die zin dat iedereen die hen kent hen als een kostbare schat beschouwt.
Zilver is één van de meest gezochte metalen van de aarde, en dat schijnt al zo te zijn vanaf de vroegste tijden.
Eeuwenlang is het door zijn glans , schoonheid en schittering en het feit dat het goed smeedbaar is als één van de kostbaarste metalen van de aarde beschouwd.
Mensen met het totemdier Otter zijn goede vrienden en interessant gezelschap.
Net als Zilver zijn ze kneedbaar en passen ze zich gemakkelijk aan aan de meeste situaties waarin ze zich bevinden.
Doordat ze echt van mensen houden, lijkt het alsof ze een glans uitstralen, een schittering die maakt dat het mooie mensen zijn, onafhankelijk van hun fysieke verschijning.
Men zegt dat Ottermensen zekere magische krachten bezitten.
Als ze hun energie-en goed laten doorstromen, hebben ze vaak een zeer goede intuitie.Ottermensen kunnen door hun verbinding met de maan heel emotioneel zijn, hoewel ze dat nog wel eens verbergen.
Ze voelen diep, maar vaak laten ze hun diepste gevoelens niet aan anderen blijken. Niet omdat ze gereserveerd zijn, eerder omdat ze er de voorkeur aan geven een wat lichtere toon te handhaven en anderen niet willen belasten met de diepte van hun gevoelens.
Sommige ottermensen proberen die emotionele diepte om te zetten in
intellectuele discussies. Dan houden ze van diepgaande, doordringende, vaak zelfs verhitte gesprekken over een willekeurige filosofie die op dat moment hun voorliefde heeft.

De Maan van dit totem is de Maan van Rust en Zuivering. Dit is de Maan van de tijd waarin mensen, nadat ze zichzelf hebben gadegeslagen en vernieuwd, zich fysiek, mentaal en emotioneel kunnen zuiveren en voorbereiden op de komende tijd, waarin de voortgang van de seizoenen het moeilijker maakt uit te rusten.

Het totem van de Ottermensen in het plantenrijk is de Ratelpopulier.
De bast is zilverachtig bruin en de bladeren zijn donkergroen met een zilveren gloed.
Als de zachte zomerbries door de bladeren waait, lijkt het alsof er kleine belletjes rinkelen.
Ottermensen kunnen van hun totemplant leren boodschappen die ze ontvangen
op een vriendelijke en harmonieuze manier door te geven, net als de bladeren van de boom als ze hun lied zingen.
Ook kan deze hun leren dat ze in staat zijn zachtjes heen en weer te wiegelen uit welke hoek de wind ook waait en al wiegend de wind door en rondom hen heen te blazen, zonder ooit te breken.
Ottermensen zijn van nature soepel en de boom kan hen leren dat ze deze
eigenschap moeten behouden, willen hun energieen goed doorstromen.
Als hun energie-en doorstromen zijn Ottermensen gewoonlijk gezond, maar als ze enegiestroom blokkeren, speciaal de energie van hun emoties, kunnen ze last krijgen van een aantal kwalen zoals : hooikoorts, asthma, bronchitis. De Ratelpopulier kan die helpen voorkomen. (thee)

Biologen beschouwen de Otter als één van de aardigste en meest speelse dieren die in het wild leven.
De Otter wordt als één van de meest nobele, nieuwsgierige en speelse van de in het wild levende dieren beschouwd.
Ze hebben een grote woordenschat, die bestaat uit gillen, krijsen, hikken, grinniken en fluiten.
Otters leiden een warm en actief huiselijk leven en beide ouders bemoeien zich met de opvoeding van de jongen.
Het zijn speelse en vurige kameraden, en de partner rouwt enige maanden om het verlies van zijn of haar levensgezel.
Het is niet moeilijk te bergijpen waarom mensen, geboren onder de Maan van Rust en Zuivering en met de Otter als totemdier zulke gezochte vrienden zijn.
Ze zijn, net als hun totem, knap, stoutmoedig, speels, behulpzaam en vriendelijk.
Ze beschikken over een uitgebreide woordenschat en spelen even graag met woorden en filosofie-en als met andere dingen.
Maar de Ottermensen hebben nog een ander belangrijk aspect gemeen met hun totemdier.
Ze beschouwen het als hun plicht ervoor te zorgen dat andere mensen in de gunst staan van de wereld om hun heen.
Ze zijn visionair en filantropisch, en ze geven vaak veel tijd en energie aan het vinden van een manier, waarop ze hun medemensen kunnen helpen.
Doordat ze scherp waarnemen en een sterke intuitie hebben, lukt het hun vaak een manier te vinden, waarop de mensen elkaar kunnen helpen.
Deze behoefte anderen te helpen bepaalt de aard van de ottermens in hoge mate.
Als je iemand nodig hebt die naar je wil luisteren of je een helpende hand wil bieden, of zelfs als je geld wilt lenen, en je hebt ottermensen tot vriend, dan zullen deze zeker zoveel helpen als ze kunnen.
Maar terwijl Ottermensen, net als hun totemdier, over het algemeen zachtaardig, liefhebbend en vriendelijk zijn, kunnen ze ook behoorlijk hard trappen als ze vinden
dat je zo’n trap nodig hebt om weer in het rechte spoor te raken.
Tenzij hun energie volledig geblokkeerd is en vastzit, trappen ze nooit zomaar uit boosaardigheid of wrok. Wraakgierige Otters tref je maar zelden aan.
Ze kennen echter geen angst, zijn heel edelmoedig, en zien er, als ze weten dat ze gelijk hebben, niet tegenop een standpunt in te nemen dat hun vrienden of zakelijke relaties onwelvallig is.
Ze beschikken over latente, zo niet actieve, psychische bekwaamheden die voortkomen uit hun intuitieve aard.
Veel Ottermensen gebruiken deze gaven vooral om hun dagelijkse beslissingen te nemen en dan verbazen ze zich over het feit dat deze de juiste zijn.

Het feit dat Ottermensen tot de Vlindergroep behoren, versterkt hun meeste eigenschappen.
Aangezien ze zelf al dromerig van aard zijn en soms worden beinvloed door fladderende luchtgeesten, dienen ze hun eigen praktische kant goed te ontwikkelen, anders moeten ze met teveel dromen rekening houden en wordt er niet één werkelijkheid.
****************************************************************

 
19 februari t/m 20 maart
Maan : Stormen
Dier : Poema
Plant : Weegbree
Mineraal : Turkoois
Hoeder geest : Waboose
Kleur : Blauw-groen
Aanvulling : Bruine Beer
Oergroep : Kikkers

Zij die tussen 19 februari en 20 maart zijn geboren hebben de Poema als totemdier, de Weegbree als totemplant en Turkoois als mineraal. Hun kleur is Blauw-groen van de turkoois en ze horen tot de Oergroep van de Kikkers.Hun steen de Turkoois is één van de eerste die voor versiering en bescherming werd gebruikt.
De kleur kan varieren van hemelsblauw, groen-blauw tot diepgroen. Hij heeft een wasachtige glans en is één van de weinige kostbare edelstenen zonder schittering.
Er worden veel krachten aan de steen toegeschreven. In verschillende streken geloofde men dat je, als je een Turkoois draagt nooit iets zult breken, omdat in plaats daarvan de Turkoois breekt en zo de drager beschermt.
Op grond hiervan werden hoofdstel, tuig en staart van paarden met Turkooisen versierd, zodat men er zeker van was dat het dier stevig op zijn benen stond.
Net als hun steen bezitten Poemamensen soms buitengewone krachten. Ze weten veel van natuurlijke geneeswijzen en dat maakt hen tot ingewijden in de mysterie-en van het leven en het heelal.
Evenals hun steen kunnen zij mensen zijn van de hemel, ingewijden in veel levensproblemen die voor anderen een gesloten boek blijven.
Maar, evenals hun steen moeten ze goed geslepen worden, willen ze hun juiste kleur tonen. Zonder de nodige levenservaring en zonder de wil werkelijk aan zichzelf te werken, ontwikkelen hun natuurlijke krachten zich niet en worden ze zwaarmoedig en soms melancholiek.
Dit overkomt hen die weliswaar de mysterie-en van de hemel en aarde moeten zien, maar niet weten hoe ze een brug tussen hemel en aarde moeten slaan, terwijl ze toch goed blijven functioneren op deze planeet.
Vaak hebben Poemamensen de gave van genezen, en net als hun steen zijn ze dikwijls betrokken bij verschillende soorten religies en de daarbij behorende ceremonie-en.
Aangezien ze tot de oergroep van de kikkers behoren, kan hun geest zich naar vele gebieden begeven en de meeste Poemamensen maken van die gave gebruik om zoveel mogelijk over het leven te onderzoeken.
Daarom is het van groot belang dat ze met twee benen op de grond staan, of zich in gezelschap van nuchtere mensen bevinden, anders gaan ze soms op reis in gebieden vanwaar ze niet meer kunnen terugkeren.De totemplant van de Poemamensen is de Weegbree, een veel voorkomend kruid, bekend om zijn helende krachten. Er zijn meer dan tweehonderd soorten en het groeit over de gehele wereld.
Ze zijn donkergroen en lijnvormig. De hele plant wordt in de geneeskunde gebruikt. Hij wordt zowel in- als uitwendig gebruikt, zowel om te genezen als om te verkoelen en te verzachten.
Hij zuivert het bloed, verlicht pijn en gaat de effecten van vergiftiging tegen.
Poemamensen zijn vaak het slachtoffer van pijn in voeten en benen. Aangeraden wordt dan ook om Weegbreebladeren in azijn te dopen, een nacht lang te drogen en daarna op hun voeten te leggen voor ze hun schoenen aantrekken.
Omdat Weegbree zo algemeen voorkomt en zo stevig in de aarde is geworteld, kunnen Poemamensen ervan leren dat ze stevig met twee benen op de grond moeten staan, voordat ze te hoog naar de hemel reiken.

De kleur van de Poemamensen is Blauwgroen van de Turkoois.
Blauw vertegenwoordigt zowel de hemel als spiritueel verlangen. Hij wijst op een zoekende, spirituele mens, met aanleg tot melancholie, gemakkelijk vervallend in zelfstrijd.
De zuivere kleur duidt op idealistische, onzelfzuchtige, artistieke en spirituele gevoelens. Men zegt dat Blauw de kleur is van de zoeker op het goede pad.
Groen vermengd met Blauw kan Poemamensen helpen, omdat het hen het evenwicht brengt tussen geest en persoon, tussen hemel en aarde.
Ze moeten de kleur Blauw en Groen altijd in hun omgeving houden, want dat houdt hen rustig en helder, en helpt bij herstel en genezing als ze uit balans zijn.
Daar Poemamensen spiritueel van aard zijn, geven ze gewoonlijk de voorkeur aan zuiver Blauw, maar ze moeten er rekenschap van geven dat het heel nuttig voor hen is, als ze er wat Groen aan toevoegen of als ze Blauwgroen gebruiken.

Het dier van de mensen van de Maan van de Stormen is de Poema.
Een volwassen Poema is een ongevlekte kat met een taankleurige tot gele vacht en een wat lichtere buik.
De pluimpjes aan zijn staart en oren hebben bruine of zwarte punten, die nooit stil lijken te staan.
Hij heeft een aardige snuit met een rond hoofd en opvallende snorren.
Mensen met Poema als totem hebben veel dingen met deze koninklijke kat gemeen. Ze trekken zich graag in zichzelf terug, omdat ze vaak het gevoel hebben dat ze door anderen zijn gekwetst.
Ze zijn erg gevoelig en gauw gekwetst, zelfs door toevallige opmerkingen zonder kwade bedoelingen.
Net als de Poema hebben ze graag een eigen ruimte, een plaats waar ze zich kunnen terugtrekken voor bespiegeling en zelf-analyse.
Ze zijn goede klimmers, net als hun totemdier, maar meestal klimmen ze geestelijk, niet fysiek.
Hun geest verplaatst zich snel en is in staat naar verre gebieden te reizen waar maar weinig anderen komen.
Poemamensen hebben behoefte aan een eigen territorium. Dat is van wezenlijk belang, willen ze zich prettig voelen en in evenwicht blijven.
Zonder het ge-eigende spirituele gebied waar ze zich in kunnen bewegen worden ze zwaarmoedig en ontevreden.
Als ze de juiste richting hebben gevonden, behoren ze tot de meest productieve mensen.
Net als hun totem hebben de Poemamensen de neiging hun territorium af te bakenen, of dit nu op filosofisch, zakelijk of persoonlijk terrein ligt.
Ze vinden het niet prettig als anderen er binnen willen dringen, zonder dat ze daartoe zijn uitgenodigd, en ze voelen zich gekrenkt als iemand dat toch probeert.
Vooral als mensen van hun eigen totem op hun terrein komen zijn ze erg op hun hoede.
Misschien omdat ze zich meer dan anderen bewust zijn van de potentiele krachten die ze delen.
Poemamensen zijn vaak zwijgzaam, vooral over hun echte gevoelens. Als ze in evenwicht zijn voeren ze gemakkelijk een gesprek waarbij anderen zich op hun gemak voelen, maar ze geven niets van hun ware zelf bloot, voordat ze zeker zijn van de mensen om hen heen.
Door hun intuitie, die berust op het feit dat ze in staat zijn in andere gebieden door te dringen, voelen ze gauw aan wat voor soort gesprek de ander aangenaam vindt.
Gewoonlijk proberen ze dat dan omdat ze vriendelijk van aard en werkelijk op anderen gesteld zijn.
Omdat de Poemamensen zwijgen over de meeste dingen die hen het diepste raken, voelen ze zich vaak afgesloten van hun medemensen, alsof ze buitenstaanders zijn die niemand kan begrijpen.
Vaak onderdrukken ze hun gevoelens lang, soms zelfs gedurende hun hele leven.
Als ze temidden van mensen zijn die ze vertrouwen, kunnen hun gevoelens ineens naar de oppervlakte komen met een schreeuw van emotie, die zowel voor de Poemamensen zelf, als voor hun vrienden angstwekkend is.
Zelfs als ze er aanvankelijk wat angstig voor zijn, moeten Poemamensen toch proberen vrienden te vinden die ze kunnen vertrouwen, want ze kunnen nooit hun spirituele aard tot uitdrukking brengen als ze gebukt gaan onder de onderdrukte emoties van een heel leven.
Het is juist deze geblokkeerde energie die hen vaak onderdompelt in de diepten van depressies en melancholie en die hen belet vaste voet in deze wereld te krijgen, zodat ze met succes naar de hemel kunnen reiken.
Diezelfde angst voor hun onderdrukte gevoelens maakt dat ze soms geen duidelijke beslissing kunnen nemen, een trekje dat hen besluiteloos doet lijken.
Poemamensen zijn net als hun totemdier jagers, maar ook nu weer jagen zij geen materiele doeleinden na, maar vaak spirituele ontwikkeling.
Ook zij genieten van de jacht en vinden het prettig om het samen te doen met hen die hebben bewezen ware vrienden en ernstige zoekers te zijn.
Een evenwichtig Poemamens is zowel fysiek als spiritueel, even lenig en gracieus als zijn totem.
Ook zijn Poemamensen intelligent genoeg om te weten dat ze geduld moeten hebben, als ze de dingen die ze zoeken met succes willen achtervolgen.
Ze proberen het eerst op verschillende manieren, voordat ze hun positie innemen. Ook deze karaktertrek maakt dat ze soms voor besluiteloos worden aangezien.
In een relatie tussen twee Poemamensen zal, net als bij hun totem, de vrouw het initiatief nemen. Dat moet wel anders komt de relatie nooit tot stand.
Maar in relaties met anderen dan Poemamensen zal de Poemavrouw passief afwachten, tot de ander de leiding neemt.
Poemamensen moeten getraind en gedrongen worden om relaties met anderen aan te gaan, ze moeten er steeds opnieuw van worden verzekerd dat de ander de relatie wil aanhouden.
Hoewel ze kunnen leren zich in het juiste spirituele gebied zeker te voelen, moeten ze er altijd weer van worden overtuigd dat ze in de materiele wereld het goede doen.

De gevoelens en zwaarmoedigheid van de Poemamensen worden soms nog versterkt doordat ze deel uitmaken van de Oergroep van de Kikkers.
Leden van de Kikkergroep zijn erg gevoelig voor de veranderlijkheid van menselijke emoties. En deze bijkomende gevoeligheid maakt dat Poemamensen zich nog meer bewust zijn van de valkuilen in menselijke relaties.
Een positief gevolg van het feit tot de Kikkergroep te behoren is, dat ze hierdoor de scheppende en éénmakende energie-en van het heelal nog beter kunnen leren kennen en er zich nog beter aan kunnen aanpassen.

Als Poemamensen uit balans raken, kunnen ze heel meedogenloos optreden tegen degenen die hen voor hun gevoel hebben gekwetst.
Als ze denken in een hoek te worden gedreven, strekken ze hun klauwen uit en kunnen ze een hevig gevecht ontketenen.
Soms werkt een gevecht voor henzelf constructief, omdat het een manier is een deel van de emoties die ze onderdrukken, naar buiten te brengen.
Vaak haalt het hen uit één van hun melancholieke buien. Maar het kan de tegenpartij letsel toebrengen, soms ernstiger letsel dan in de bedoeling van de Poemamens lag.

De maan van het Poematotem is de Maan van de Stormen, een maan vol geheimen, als het seizoen op een keerpunt staat en de wind vrij uit alle richtingen waait.
Het is de tijd van snel veranderende energie-en, omdat alle kinderen van de aarde zich klaarmaken voor de periode van nieuwe groei, die volgt op het seizoen van rust.
Het feit dat Poemamensen onder deze maan geboren zijn versterkt hun mysterieuze en rusteloze aard en vergroot hun gave met energie-en die door hun heen stromen om te gaan.
Het is de derde maan van Waboose, de Hoeder van de Geest van het Noorden. Zijn geschenk van zuiverheid helpt de Poemamensen hun spirituele zuiverheid te behouden, ondanks alle problemen die ze op het materiele vlak ontmoeten.
Zijn gave van vernieuwing helpt hen zelfs de ernstigste aanvallen van melancholie te overwinnen.

Poemamensen vullen Bruine Beer mensen aan en gaan het best samen met medeleden van de Kikkergroep, de Specht- en de Slangemensen, en leden van de Schildpadgroep, de Bever- en Sneeuwgansmensen.
Maar als ze goed in evenwicht zijn kunnen ze, althans op een oppervlakkig niveau, met de meeste mensen goed opschieten..
Ze moeten wel op hun houding letten tegenover Hertmensen, omdat ze tegen hen soms onbewust venijnig kunnen zijn – de poema jaagt op het hert….

Indiaanse Astrologie-ouders


 
 

                                                  Indiaanse Astrologie….ouders
 

Sneeuwgans-ouders
Sneeuwgansmensen zijn net als de vogels, voorzichtige ouders, die altijd graag de zekerheid hebben dat hun kinderen veilig zijn, dat er goed voor hun wordt gezord in overeenstemming met de tijd waarin ze leven en de opvattingen van de ouders.
Ze willen dat de taken in hun huis goed georganiseerd zijn, hun kinderen zich volgens de regels gedragen en alles soepel en zo perfect mogelijk verloopt.
Ze verlangen dat hun kinderen de autoriteit respecteren en hen direkt gehoorzamen.
Ze hebben de neiging heel streng te zijn als ze worden tegengewerkt.
Doordat ze nogal geresserveerd zijn, tonen ze naar buiten weinig van hun liefde voor hun kinderen, maar verwachten wel dat deze weten dat ze hen liefhebben door de soepele manier waarop hun leven verloopt.
Het is mogelijk, dat ze , op grond van hun gevoel voor traditie en plicht, te lang te veel van hun kinderen vergen.

Otter-ouders
Net als Otters zijn deze mensen goede, hartelijke, vriendelijke en zorgzame ouders.
Ze geven tijd aan hun kinderen om die een gevoel van zekerheid te geven, maar zorgen er ook voor dat ze zelf genoeg ruimte overhouden.
Ze hebben voldoende intuitie en waarnemingsvermogen om goede ouders te zijn, die weten wat hun kinderen nodig hebben en wanneer hun noden echt zijn.
Gewoonlijk zijn ze in staat hun kinderen lost te laten als ze opgroeien, en hun zo de ruimte te geven om uit te groeien tot zelfstandige mensen.
Ze moeten ervoor waken dat ze hun eigen dromen niet aan de kinderen opleggen, speciaal als ze zich in een periode bevinden waarin hun eigen emotionele energie is geblokkeerd.

Poema-ouders
De Poemamensen hebben het als ouder niet gemakkelijk. Ze kunnen moeilijk hun houding bepalen tegenover het fysieke beroep dat kinderen op hun ouders doen.
Ze zijn in staat veel van hun kinderen te houden, maar ze uiten hun liefde moeilijk.
De Poemavrouw heeft het dan wat gemakkelijker, omdat ze, net als de poema, haar kinderen, zolang ze jong zijn en haar nodig hebben, wil beschermen en hun erg is toegewijd. Maar als de kinderen opgroeien, verdwijnt dat moeder-instinct langzaamaan, omdat de moeder met haar eigen zaken verder wil. Namelijk het onderzoeken van die spirituele gebieden waar ze zich het meest comfortabel voelt.

Rode Havik-ouders
Rode Havikmensen aanvaarden het ouderschap met hetzelfde enthousiasme als al het andere.
Maar als ze hun energie niet goed in de hand hebben, verliezen ze hun belangstelling even snel weer, en moeten de kinderen maar voor zichzelf zien te zorgen, in ieder geval op het emotionele niveau, terwijl de ouder bezig is nieuwe dingen die hem/haar interesseren te onderzoeken.
Ze behandelen hun kinderen altijd vriendelijk, nemen hen serieus en staan gauw klaar hen te corrigeren als ze op het punt staan iets verkeerds te doen.
Ze hebben de neiging hun kinderen net te behandelen als hun andere vrienden, met het gevolg dat de kinderen soms die speciale, emotionele hulp missen, die ze van ouders nodig hebben.

Bever-ouders
Het zijn, net als Bevers, goede ouders.
De vrouwen raken vaak erg aan hun kinderen verknocht, vooral als ze jong zijn.
Soms maken ze de fout hetzelfde te doen als het bevervrouwtje en verjagen ze de man door hem te negeren en al hun aandacht aan het kind te wijden.
Als de kinderen groot worden, laten de Bevermensen de touwtjes vieren en vaak geven ze de kinderen een klein zetje om ze, als de tijd er rijp voor is, er toe te brengen het huis te verlaten en hun eigen leven te gaan leven. Ze weten precies wanneer die tijd is gekomen.

Hert-ouders
Hertmensen zijn goede ouders, hoewel het hun wel eens moeilijk valt hun tempo aan te passen aan dat van een kind.
Net als de hinden, laten Hertmensen hun babies wel alleen in een veilige omgeving en gaan er zelf op uit voor het behartigen van hun eigen zaken. Ze komen dan alleen terug als het tijd is om te voeden of te liefkozen.
Mannen die als diertotem het Hert hebben valt het ouderschap wat moeilijker dan vrouwen. Ze vinden het vreemd en moeten zich inspannen om zich bezig te houden met het opgroeien van een baby.
Beide ouders ervaren de situatie als prettig, als het kind wat ouder wordt en met hen mee kan gaan.

Specht-ouders 
Ze zijn net als de Specht, goede ouders, die hun kinderen veel liefde en een sterk gevoel van veiligheid schenken.
Maar in tegenstelling van hun vogel vinden ze het soms moeilijk hun jongen te laten uitvliegen als het tijd is om hun nest te verlaten. Het is één van de moeilijkste dingen voor spechtmensen, om hun liefde zo te tonen.

Steur-ouders
Steurmensen zijn hartelijke en liefhebbende ouders, maar vaak proberen ze hun kinderen dermate te overheersen dat ze geen kans krijgen zich volgens hun eigen aard te ontwikkelen. Dan moeten de ouders dezelfde les leren als de kinderen van dit teken.
Sommige Steurouders krijgen vrij snel genoeg van de beperkingen die het ouderschap hen oplegt, en door hun pogingen hun leven op andere gebieden opnieuw zin te geven, krijgen hun kinderen voldoende vrijheid voor hun individuele groei.
Steurmensen zijn echte vechters voor de rechten van hun kinderen, en ze verdedigen die met kracht tegen alles wat hen maar kan bedreigen. Het gevolg hiervan is dat de kinderen soms hun eigen moed en zelfvertrouwen te weinig ontwikkelen.

Bruine Beer-ouders
Bruine Beervrouwen zijn als moeder toegewijd maar strikt. Ze stellen hun kinderen duidelijke grenzen en verwachten dat deze gehoorzamen.
Net als de Beer laten ze hun kinderen hun eigen weg gaan, als de tijd daarvoor is gekomen.
Evenmin als hun totem komen Bruine Beermannen er gauw toe het ouderschap te aanvaarden, maar is het eenmaal zover en zijn ze aan het idee gewend, dan zijn het toegewijde vaders. Ze hebben de neiging van het ene uiterste in het andere te vallen, de ene keer streng, de andere te toegeeflijk.
Beide ouders vragen van hun kinderen dat ze netjes, ordelijk en precies zijn, want ze willen niet dat kinderen te veel wanorde op hun stevige schip veroorzaken.

Raaf-ouders
Raafmensen zijn hartelijke, liefhebbende ouders, die hun kinderen veel liefkozen.
Maar het is wel moeilijk voor ze consequent te zijn tegenover de kinderen, omdat hun gevoelens inzake discipline net zo snel veranderen als over alle andere zaken.
De Raafmens die helemaal in balans is, vormt hierop natuurlijk een uitzondering; die is gewoonlijk een model-vader of -moeder, en geeft de kinderen de juiste hoeveelheid liefde, discipline en onafhankelijkheid.

Slang-ouders
Ten opzichte van hun kinderen gedragen Slangemensen zich soms wat te koel.
Ze laten toe dat de kinderen hun lot in eigen hand nemen, voordat ze daarvoor voldoende inzicht en ervaring hebben.
Ze worden sterk in beslag genomen door hun eigen leven, en willen hun eigen transformatie niet vertragen om hun kinderen emotioneel dat te geven wat ze nodig hebben.
Maar op andere momenten zijn Slangemensen heel warm en hartelijk voor ze en geven ze alle mogelijke tijd en energie.
Deze veranderlijke houding brengt hun nageslacht in verwarring, hoewel er ook wel Slangemensen zijn, die de éne of de andere houding aannemen en daar dan ook niet meer van afwijken.

Eland-ouders
Elandvrouwen zijn goede moeders. Ze besteden de nodige tijd aan hun babies, zodat die een solide basis van liefde en lof krijgen.
Als de kinderen opgroeien, laten ze de teugels vieren, en als het kind oud genoeg is om voor zichzelf te zorgen laten ze het gewoonlijk helemaal los.
Elandmannen zijn meestal niet erg enhousiast als het vaderschap voor de deur staat. Maar als het kind opgroeit vinden ze het leuk om hem of haar wat ze door hun levenservaring hebben verworven, te leren.

Indiaanse Astrologie-kinderen


 

 

Sneeuwgans-kinderen
Net als jonge ganzen zijn Sneeuwganskinderen gedurende hun eerste levensjaar vaak heel rustig. Ze doen het noodzakelijke, maar lijken zich verder niet erg in te spannen. Maar net als de kleine gans, besluiten ze op een bepaald moment door de zichzelf opgelegde beperking heen te breken en dan doen ze dat met een geweldige energie, en eisen zo hun plaats op, midden voor het voetlicht. Het tijdstip waarop dit gebeurt hangt natuurlijk af van het kind.

Otter-kinderen
Tijdens de kinderjaren lijkt het soms alsof Otterkinderen ver weg zijn, en dit komt misschien, doordat hun intuitieve kracht hen in staat stelt zich plaatsen te herinneren, waar ze voor hun geboorte zijn geweest. Soms is een ervaring van jaren nodig, voordat Ottermensen praktisch en soepel worden, en gedurende die tijd moeten ze worden beschermd tegen eventueel kwaad, want ze zijn zo afwezig, dat ze helemaal niet begrijpen dat ze zich misschien in moeilijkheden bevinden. Vaak duurt het ook jaren, voordat Otterkinderen moed vatten en zonder angst in de wereld leven. Hierin lijken ze op de heel jonge Otters die pas durven zwemmen, nadat hun ouders hen er met een trucje toe brengen. Maar als Ottermensen zich eenmaal in de stroom van het leven bevinden, verdwijnen alle problemen uit hun kindertijd.

Poema-kinderen
Poemakinderen hebben veel liefde en bescherming nodig, want ze zijn dromerig en verkeren nog veel in gebieden waaruit ze afkomstig zijn. Ze moeten zo snel mogelijk vaste grond onder de voeten krijgen, zodat ze hun kindertijd kunnen overleven.
Ook moet hun vroeg worden geleerd hun emoties zoveel mogelijk te uiten, want dat maakt het ook later, als ze ouder zijn, gemakkelijker voor ze.
Het zijn levendige, intuitieve en vriendelijke kinderen. Je bent er -waarschijnlijk terecht- alleen niet altijd zeker van dat ze ook horen wat je tegen ze zegt.

Rode Havik-kinderen
Als kinderen zijn dit soort mensen vaak koppig en moeilijk in bedwang te houden. Ze hebben zo mogelijk nog meer energie dan volwassenen met dit totemdier, en het kan een heel karwei zijn gelijke tred met ze te houden.
Het zijn vriendelijke, open en intelligente kinderen en als je ervoor kunt zorgen dat ze zich op tijd ontspannen zijn ze meestal gezond. Anders kunnen ze last hebben van hevige pijnkramp in de onderbuik, kouvatten en andere kwaaltjes die hun basis vinden in de zenuwen op het hoofd.

Bever-kinderen
Beverkinderen zijn soms prikkelbaar tot ze een zekere routine hebben gevonden. Dan zijn het meestal gemakkelijke kinderen die zich gewoonlijk goed gedragen.
Ze zijn creatief en kunnen zich lang achter elkaar zelf amuseren.
Maar het zijn geen kinderen die je mee moet nemen op een lange reis met een onduidelijk doel. Het gevoel van onveiligheid dat deze manier van reizen geeft, zet een domper op de vreugde van alle betrokkenen.

Hert-kinderen
Daar Hertkinderen zowel gevoelig en intuitief, als creatief zijn, kunnen ze zich gewoonlijk een groot deel van de tijd zelf bezighouden.
Net als volwassen Hertmensen vinden ze het leuk anderen te amuseren en vreugde te schenken. Net als jonge Herten passen ze zich gemakkelijk aan hun omgeving aan en houden ze zich zo rustig dat hun vanuit geen enkele hoek kwaad kan overkomen.
Hertkinderen zijn vaak rustig, worden gemakkelijk vermaakt en zijn vermakelijk. Hierdoor zijn het modelkinderen die alle ouders wel willen hebben.

Specht-kinderen
Spechtkinderen hebben nogal eens de neiging wat veeleisend te zijn. Ze vragen evenveel liefde als ze later, als ze volwassen zijn, kunnen schenken.
Je moet ze steeds weer vertellen dat je van ze houdt en ze hebben een grote behoefte aan een veilig gezinsleven. Op hun beurt geven ze de mensen in hun omgeving alle liefde en aandacht die ze op kunnen brengen.
Als ze in hun jeugd dát ontvangen wat ze nodig hebben, is het gemakkelijker voor ze goed in balans te geraken als ze ouder worden.

Steur-kinderen
Aan Steurkinderen moeten grenzen gesteld worden als ze klein zijn, zodat ze zich niet uitputten voordat ze in staat zijn de vitale energie-en die door hen heen stromen goed te gebruiken. Maar die beperkingen moet je intrekken zodra ze blijk geven ermee te kunnen omgaan. Doe je dat niet, dan komen ze in opstand op een manier die zowel voor henzelf als voor hun ouders onaangenaam en pijnlijk is.
Het zijn inteligente en actieve kinderen, maar net als de Rode Havik-kinderen, proberen ze gewoonlijk hun zin door te drijven, ook als ze absoluut ongelijk hebben. Ze moeten zo jong mogelijk leren dat overheersing een soort hebzucht is, die alleen verdriet en verwarring veroorzaakt.

Bruine Beer-kinderen
Gewoonlijk zijn Bruine Beerkinderen vriendelijk en nieuwsgierig, maar als ze het gevoel hebben dat ze worden gedwarsboomd, volharden ze in het tonen van hun woede.
Het zijn intelligente kinderen die af en toe alleen willen zijn, want ze kunnen zichzelf goed amuseren en in zekere zin zijn ze verlegen.
Het is goed dat ze zo jong mogelijk leren anderen sympathiek te vinden en met hen mee te leven.

Raaf-kinderen
Raafkinderen hebben het, tenzij ze werkelijk heel uitzonderlijk zijn, nogal eens moeilijk. Ze moeten allerlei manieren uitproberen, voordat ze kunnen besluiten hoe ze willen zijn. Je moet ze hiervoor wat ruimte gunnen, want het helpt hen later in hun leven hun evenwicht te vinden, maar het is wel nodig dat de mensen om hen heen consistent zijn, omdat ze hierdoor de vrede ervaren die dit anderen kan schenken.
Het zijn heel aantrekkelijke kinderen, fysiek vaak mooi en altijd te vinden voor een liefkozing en kus.

Slang-kinderen
Slangekinderen zijn ge-interesseerd en intelligent, maar soms wat moeilijk in de omgang, omdat ze wijzer lijken dan je van hun leeftijd zou verwachten.
Soms neigen ze naar geheimzinnigheid en lijken ze koud, en tonen niet de aanhankelijkheid die we van onze kinderen verwachten.
Als je ze niet leert, hoe ze hun energie moeten beheersen, kunnen ze woede-uitbarstingen krijgen die moeilijk onder controle te krijgen zijn.

Eland-kinderen
In hun vroegste jeugd zijn Elandkinderen rustig, later worden het voorlijke leerlingen, die in staat zijn alles wat ze zien en horen in zich op te nemen.
Het zijn bedachtzame en attente kinderen, maar ook zij kunnnen woede-aanvallen krijgen, die vaak iedereen in de buurt verrassen, omdat ze gewend zijn aan de gewoonlijk kalme aard van dit kind.

Dieren


 

                                                         Communicatie met dieren

 

Wanneer we proberen te communiceren met dieren, moeten we eerst en vooral leren begrijpen dat het geen mensen zijn, de manier waarop de dieren met ons communiceren is door te reageren op bepaalde dingen die voor hen begrijpelijk zijn.

Ieder dier spreekt met me op hun eigen manier. Ze zullen met je proberen te communiceren met behulp van bewegingen en geluid. Wij moeten dan goed opletten om te begrijpen wat het dier ons wil vertellen.

Dieren kunnen bepaalde woorden leren herkennen en begrijpen zo wat we hen willen zeggen. Dit zijn eenvoudige woorden die steeds gevolgd worden door een bepaalde actie en ieder dier zal na een tijdje het woord herkennen en begrijpen.

Alle dieren en mensen behoren tot een andere soort en meestal zijn we afgescheiden door een communicatieprobleem. Gebruik alles wat binnen je mogelijkheden ligt om het verschil in communicatie en taal te doorzien, en je zal al snel merken dat het veel eenvoudiger is om op een telepathische manier te communiceren zodat de kans enorm word vergroot dat mens en dieren elkaar kunnen begrijpen.

Als je communiceert met dieren, het maakt niet uit welk dier, op telepathisch of geestelijk vlak, zal je op verschillende manieren boodschappen ontvangen. Zo kan je in een flits een beeld zien, bepaalde gevoelens krijgen, iets ruiken of proeven dat te maken heeft met iets dat zich in het geheugen van het dier bevind. Soms zal je de boodschap horen in je eigen taal, dat betekend dat je Hogere Zelf dit vertaald voor jou. Dit alles zal je ideeën en inzichten geven in wat het dier heeft meegemaakt of wat het je probeert te vertellen.

Er zijn 4 verschillende mogelijkheden tot geestelijke communicatie met dieren.

De eerste is op telepathisch gebied.

Dit komt uit het geheugen van het dier en heeft betrekking op het verleden en/of heden. De informatie zal misschien niet volledig zijn, want net zoals bij mensen kan die door verloop van tijd vervormd zijn of delen worden vergeten. Met deze vorm van communicatie kan het nodig zijn om de stukjes bij elkaar te brengen zoals bij een puzzel om een volledige beeld te krijgen.

De tweede is inprenteren

.In werkelijkheid bestaat er geen tijd en ruimte. Alles gebeurt in het nu. Tijd verloopt niet horizontaal en op een lijn, maar verticaal. Met andere woorden, alles bestaat in het nu, het ene boven op het andere gestapeld. Daarom, wanneer je dit soort geestelijk werk doet, zal je eigenlijk in een parallelle tijd stappen, waar je dan de mogelijkheid hebt om inprentingen te ontvangen van de daar aanwezige energieën van de reeds gebeurde feiten. Het is mogelijk dat je het voorval kan zien, voelen, enz., zodat je de mogelijkheid hebt om het gebeuren op de één of andere manier mee te maken zoals het gebeurt is. Dit gebeurt ook in het heden en het verleden, maar dit is geen herinnering van een gebeurtenis uit geheugen van het dier.

De derde is het zien en voelen van de energie van het dier.

Dit laat je toe om de chakra’s en aura van het dier te zien. Alles heeft een aura en alle dieren hebben chakra’s zoals die van de mens. De kleuren van de chakra’s bij dieren zijn dezelfde als die bij de mens en komen ook overeen met dezelfde delen van het fysieke lichaam. De eerste chakra is de basischakra en heeft de kleur rood en ligt bij het dier in de liesstreek. De tweede chakra is de navelchakra of centralechakra, deze heeft de kleur oranje en is gelegen in het buikgebied.

De derde chakra is de solar plexus, heeft de kleur geel en is gelegen net onder de borstkas of in het putje waar de maag ligt. De vierde chakra is de hartchakra, de kleur is groen en is gelegen in de hartstreek. De vijfde chakra is de keelchakra, de kleur is blauw en is gelegen in de keelstreek.

De zesde chakra is het derde oog chakra, de kleur is paars of indigo en is gelegen tussen en iets boven de wenkbrauwen. De zevende chakra is de kruinchakra, de kleur is wit, veel mensen zien dit chakra als paars. Dit chara ligt op de kruin of de bovenkant van het hoofd.

De vierde is door verbinding met je Hogere Zelf.

Door verbinding te maken met je Hogere Zelf zul je de gestuurde boodschappen gemakkelijker kunnen begrijpen. Je Hogere Zelf kan de aan jou gestuurde stukjes informatie en de gestuurde gevoelens beter vertalen en je helpen om ze beter te begrijpen. Hetzelfde geld natuurlijk ook voor de door jou gestuurde informatie, zodat het dier alles beter kan begrijpen. Je Hogere Zelf weet wat er besproken wordt tussen jou en het dier en kan daarom alles vertalen. Als je met gidsen werkt kunnen deze ook helpen met het sturen en ontvangen van de informatie en ze voor jou en het dier vertalen en helpen begrijpen.

Bron: Dieren Reiki

Verder is het heel belangrijk om de lichaamstaal van je dier te leren kennen. Hiervoor zijn diverse boeken in de omloop over diverse soorten dieren. Het is prachtig om te weten wat je eigen dier tegen je wilt zeggen en te communiceren. Ook op mijn eigen website staan enkele dieren beschreven onder de Categorie ”Dieren”…

http://www.lightangelmarianne.nl/category/dieren/

Kinderwijsheid


 

                                               De wijsheid van een kind

De wereld verbeteren. Een bekwaam wetenschapper zit in zijn bureau te werken aan een project om de wereld te verbeteren en plots komt zijn dochtertje van 5 jaar binnen. “Ik wil spelen” zegt ze, maar de man antwoordt dat hij nu geen tijd heeft en dat ze hem verder moet laten werken. “Want ik wil de wereld beter maken” zegt hij. Na wat zeuren lijkt het dochtertje toe te geven, maar dan verandert ze van tactiek. “Laat mij dan helpen, dan ben je vlugger klaar met de wereld te verbeteren” zegt ze. De man is vertederd en zoekt een oplossing, hij vindt in een tijdschrift een mooie wereldkaart, scheurt die in stukken en geeft alles aan zijn dochtertje. “Hier, breng jij deze wereld maar weer helemaal in orde”. Hij hoopt zo voor de rest van de dag van haar af te zijn want zijn dochtertje is nog klein en kent het beeld van de wereldkaart niet. Maar na een kwartiertje komt ze al fier terug met de wereldkaart netjes aaneengeplakt. “Klaar!” roept ze uit. “Hoe heb je dat gedaan?”, vraagt de vader verbaasd. “Gemakkelijk” zegt het meisje. “Toen je de kaart uit het tijdschrift scheurde, zag ik dat op de achterkant de foto van een mens stond. Toen ik de wereld niet in elkaar kon puzzelen heb ik alle stukjes omgedraaid en eerst de mens in orde gebracht. Toen ik daarna het blad omdraaide, zag ik dat de wereld ook in orde was